Skip Navigation Links

 
Skip Navigation Links
INFORMARE privind distribuirea ajutoarelor alimentare din fondurile Uniunii Europene POAD 2018-2021

Bucureşti, 30 martie 2021

        INFORMARE  

privind distribuirea ajutoarelor alimentare din fondurile Uniunii Europene

POAD 2018-2021

 

       Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 a început distribuirea pachetelor alimentare destinate celor mai defavorizate persoane în cadrul Programului Operațional Ajutorarea persoanelor Defavorizate (POAD)

Programul contribuie la consolidarea coeziunii sociale și la reducerea sărăciei extreme prin distribuirea de alimente de bază sub formă de pachete alimentare precum și pachete cu materiale igienico sanitare.

       Categoriile de persoane defavorizate care beneficiază de aceste ajutoare și care au calitatea de destinatari finali, definiți prin art. 3 din Ordonanța de Urgență nr 84/2020 sunt:

  1. membrii familiilor şi persoanele singure cărora le este stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
  2.  membrii familiilor beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  3. persoanele/familiile aflate temporar în situaţii critice de viaţă, respectiv victime ale calamităţilor, persoane dependente, definite conform prezentei ordonanţe de urgenţă, şi în alte situaţii asemănătoare stabilite prin anchetele sociale şi care se află în situaţii deosebite de vulnerabilitate, precum şi persoanele care locuiesc în aşezările informale.

          Destinatarii finali de la punctele 1 și 2, pot ridica pachetele personal, în baza actului de identitate, de la centrul de distribuire situat în str. Țintașului nr 27 (lângă stația de metrou Grivița), începând din data de 24 martie 2021.( Persoanele nedeplasabile pot solicita telefonic distribuirea pachetelor la domiciliu)

         Pachetele cu alimente neridicate până la data de 07.05.2021, vor fi alocate, pe liste suplimentare, destinatarilor finali definiți la pct.3, după data de 08.05. 2021, de la același centru de distribuție.

       Pentru informații suplimentare vă puteți adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, la numărul de telefon 021.223.41.97, serviciul Prevenire, int.109,124, 257, 258, 106.

  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare