Skip Navigation Links 
Skip Navigation Links
Informare privind aplicarea proiectului ”Tabere pentru persoane cu handicap”

Bucureşti, 06 iulie 2023

INFORMARE


Pentru punerea în aplicare a proiectului ”Tabere pentru persoane cu handicap”susținut de către Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse (MFTES),  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, anunță organizarea în perioada 29.08.2023- 03.09.2023, a unei tabere tematice pe litoralul românesc pentru 11 dintre beneficiarii noștri.

Beneficiarii acestor tabere sunt preșcolarii, elevii și studenții cu handicap, împreună cu asistenții profesioniști, după caz.

Documentele necesare înscrierii se vor completa conform modelelor oferite, după cum urmează:

  • dovada frecventării unei forme de învățământ, prin adeverință emisă de unitatea de învățământ;
  • dovada gradului de handicap (copie, cu mențiunea ”conform cu originalul”, semnată, a documentului care atestă gradul de handicap);
  • cerere completată;
  • acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Toți beneficiarii proiectului “Tabere persoane cu handicap“ trebuie să prezinte la sosirea în locație avizul epidemiologic.  

Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse va asigura cheltuielile de cazare și masa. Transportul va fi suportat de către beneficiari.   

Detalii suplimentare pot fi solicitate la :

  • Serviciul Familial Persoane cu Handicap Grav, telefon: 021.223.41.90, int. 160 sau 216;
  • Serviciul Prestații Persoane cu Handicap, telefon: 021.223.41.90, int.123.

 Selecția dosarelor se va încheia la 17.07.2023.

MFTES va asigura cheltuielile de cazare și masă. Transportul va fi suportat de către beneficiari.

  1. Formulare
  2. Documente emise de către  MFTES
  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare