Skip Navigation Links 
Skip Navigation Links
Afișarea rezultatelor selecției dosarelor de înscriere la examenul pentru promovarea în grad profesional imediat superior celui deținut de către funcționarii publici din cadrul DGASPC Sector 1

Bucureşti, 21 decembrie 2021


Nr. crt.

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la examen/data înscrierii

Funcția publică/Serviciul/Biroul

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs

Motivul respingerii dosarului/Observații

1.

59444/02.12.2021

Consilier

Serviciul Violență asupra Copilului

Admis

-

2.

59739/03.12.2021

Consilier

Serviciul Monitorizare, Analiză Statistică, Indicatori de Asistență Socială și Incluziune Socială

Admis

-

3.

59821/03.12.2021

Consilier

Biroul Evidnță Locuințe Sociale

Admis

-

4.

59884/03.12.2021

Consilier

Serviciul Secretariat Comisii

Admis

-

5.

59913/06.12.2021

Consilier

Serviciul Corp Control, Managementul Calității Serviciilor Sociale, HACCP

Admis

-

6.

59915/06.12.2021

Consilier

Serviciul Corp Control, Managementul Calității Serviciilor Sociale, HACCP

Admis

-

7.

59951/06.12.2021

Consilier

Biroul Prevenirea și Intervenție în Situația Părăsirii Copilului în Maternități

Admis

-

8.

59995/06.12.2021

Consilier juridic

Biroul Juridic Contencios

Admis

-

9.

59997/06.12.2021

Consilier

Biroul Juridic Contencios

Admis

-

10.

60073/06.12.2021

Consilier

Serviciul Juridic, Contencios și Resurse Umane

Admis

-

11.

60924/09.12.2021

Consilier

Serviciul Secretariat Comisii

Admis

-

12.

61059/09.12.2021

Consilier

Serviciul Rezidențial Adulți

Admis

-

  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 05 ianuarie 2022, ora 1000, la sediul D.G.A.S.P.C SECTOR 1 – Pavilionul F (mansardă).
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare respectiv de la data şi ora afişării, care se depun la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor Anca Oana Duță.
  •  Afişat astăzi, 21 decembrie 2022, ora 1200, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (Pav. F).

Secretar comisie: Anca Oana Duță – consilier Serviciul Juridic, Contencios și Resurse Umane

  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare