Skip Navigation Links 
Skip Navigation Links
REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE LA EXAMENUL PENTRU PROMOVAREA ÎN CLASĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI DIN CADRUL DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 1

Bucureşti, 28 decembrie 2021


Nr. crt.

Nr. de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la examen/data înregistrării

Funcția publică/Serviciu/Birou

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs

Motivul respingerii dosarului

1.

63499/21.12.2021

Consilier asistent –Serviciul Registratură Relatii cu Publicul


ADMIS

2.

63497/21.12.2021

Consilier asistent – Serviciul Contabilitate Buget


ADMIS


Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 05.01.2022 ora 10:00 la sediul D.G.A.S.P.C SECTOR 1 – Pavilion F, Mansardă.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare respectiv de la data şi ora afişării, care se depun la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor Alexe Daniela Florentima.

  • Afişat astăzi, 28.12.2021 ora 11:00 la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (Pav. F).


Secretar comisie,

Alexe Daniela Florentina, Consilier

Serviciul Juridic, Contencios și Resurse Umane

  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare