Skip Navigation Links 
Skip Navigation Links
Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de ocupare a functiilor publice de execuţie vacante de consilier clasa I grad profesional superior, consilier clasa I grad profesional principal, consilier clasa I grad profesional asistent,

Bucureşti, 22 iulie 2022

consilier clasa I grad profesional debutant şi consilier juridic clasa I grad profesional debutant din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Având în vedere prevederile art. 40 alin (1) lit. a) şi art. 50 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor înscrise:

 

Nr. crt.

Funcţia publică solicitată

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs1

Serviciul/Biroul/Compartimentul

Rezultatul selecţiei dosarelor

Motivul respingerii dosarului

1.

Consilier clasa I grad profesional asistent cu atribuții de asistent social

37682

Serviciul Asistenți Maternali Profesioniști

admis

-

2.

38470

Serviciul Asistenți Maternali Profesioniști

admis

-

1.

Consilier clasa I grad profesional debutant cu atribuții de asistent social

36229

Biroul Prevenire și Intervenție în Situația Părăsirii Copilului în Maternități

admis

-

2.

Consilier clasa I grad profesional debutant cu atribuții de asistent social

36481

Biroul Prevenire și Intervenție în Situația Părăsirii Copilului în Maternități

admis

-

3.

36827

Biroul Prevenire și Intervenție în Situația Părăsirii Copilului în Maternități

admis

-

4.

37146

Biroul Prevenire și Intervenție în Situația Părăsirii Copilului în Maternități

admis

-

5.

37463

Biroul Prevenire și Intervenție în Situația Părăsirii Copilului în Maternități

admis

-

6.

37950

Biroul Prevenire și Intervenție în Situația Părăsirii Copilului în Maternități

admis

-

7.

38259

Biroul Prevenire și Intervenție în Situația Părăsirii Copilului în Maternități

respins

Nu îndeplinește condiția de participare prevăzută de art. 465 alin. (1) lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019, respectiv condițiile de studii și vechime în specialitate

1.

Consilier clasa I grad profesional asistent cu atribuții de asistent social

38290

Compartimentul pentru Sprijinirea Victimelor Infracțiunilor

admis

-

1.

Consilier clasa I grad profesional superior cu atribuții de asistent social

36831

Serviciul Rezidențial Adulți

admis

-

2.

38224

Serviciul Rezidențial Adulți

admis

-

1.

Consilier clasa I grad profesional principal cu atribuții de psiholog

35654

Serviciul Rezidențial Adulți

admis

-

2.

37454

Serviciul Rezidențial Adulți

respins

Nu prezintă documentul prevăzut de art. 49 alin. (1) pct. (11) și pct. (12) din H.G.R. nr. 611/2008, respectiv dovada vechimii necesare în specialitatea studiilor

3.

38620

Serviciul Rezidențial Adulți

admis

-

1.

Consilier juridic clasa I grad profesional debutant

37210

Compartimentul pentru Sprijinirea Victimelor Infracțiunilor

admis

-

2.

37671

Compartimentul pentru Sprijinirea Victimelor Infracțiunilor

admis

-

 

  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 08.2022, ora 1030, la sediul D.G.A.S.P.C SECTOR 1 – Pavilionul F (mansardă).
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute la selecţia dosarelor pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, care se depun la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Duţă Anca Oana, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
  • Afişat astăzi, 22.07.2022, ora 1000, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 – Pavilionul F

Secretar,

 Anca Oana Duţă, consilier

Serv. Juridic, Contencios și Resurse Umane

  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare