Skip Navigation Links 
Skip Navigation Links
Rezultatul contestației selecției dosarelor la concursul de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante

Bucureşti, 26 iulie 2022

REZULTATUL CONTESTAȚIEI SELECȚIEI DOSARELOR

LA CONCURSUL DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA FUNCŢIILOR PUBLICE DE EXECUŢIE VACANTE DE CONSILIER CLASA I GRAD PROFESIONAL SUPERIOR, CONSILIER CLASA I GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL, CONSILIER CLASA I GRAD PROFESIONAL ASISTENT, CONSILIER CLASA I GRAD PROFESIONAL DEBUTANT (CU ATRIBUŢII DE ASISTENT SOCIAL ŞI PSIHOLOG) ŞI CONSILIER JURIDIC CLASA I GRAD PROFESIONAL DEBUTANT DIN CADRUL DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 1

Nr. crt.

Funcţia publică solicitată

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs1

Serviciul/Biroul/Compartimentul

Rezultatul selecţiei dosarelor

Motivul respingerii dosarului

1

Consilier clasa I grad profesional principal cu atribuții de psiholog

37454

Serviciul Rezidențial Adulți

RESPINS

Adeverințele depuse nu cuprind elementele obligatorii prevăzute de art. 49 alin. (1) lit. f) și art. 49 alin. (12) din H.G.R. nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare

  • Afişat astăzi, 23.07.2022, ora 0950 la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 – Pavilionul F.

    Secretar comisie soluționare contestații: Anca Oana Duță, consilier

        Serv. Juridic, Contencios și Resurse Umane

  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare