Skip Navigation Links 
Skip Navigation Links
Rezultatele finale la concursul de ocupare a unor funcții de natură contractuală vacante: medic, asistent medical, infirmieră

Bucureşti, 06 iunie 2023

 
În conformitate cu prevederile art. 37 din H.G.R. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, se comunică astăzi 06.06.2023 ora 1300 la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 precum şi prin publicare pe pagina de internet, rezultatele finale, după cum urmează:

Nr. crt.

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs

Funcţia solicitată

Rezultat selecție dosare

Punctaj  probă scris

Rezultat

 probă scris

Contestație probă scris

Punctaj interviu

Rezultat interviu

Punctaj final

Repartizare centru

1

27.582

Medic recup. medicală

ADMIS

71,33

ADMIS

-

95

ADMIS

83,16

CARPADMILCOV

2

29.253

Medic

ADMIS

-

ABSENT

-

-

-

-

-

3

25.162

Asistent medical

ADMIS

35

RESPINS

-

-

-

-

-

4

25.853

Asistent medical

ADMIS

70,66

ADMIS

-

90

ADMIS

80,33

CSS STRĂULEȘTI

5

26.534

Asistent medical

ADMIS

55

ADMIS

-

65

ADMIS

60

-

6

26.223

Asistent medical

ADMIS

35

RESPINS

-

-

-

-

-

7

28.715

Asistent medical

ADMIS

40

RESPINS

-

-

-

-

-

8

26.184

Asistent medical

ADMIS

55

ADMIS

-

65

ADMIS

60

-

9

26.876

Asistent medical

ADMIS

60

ADMIS

-

85

ADMIS

72,5

CABRPAD BRĂDUȚ

10

26.076

Asistent medical

ADMIS

50

ADMIS

-

65

ADMIS

57,5

-

11

26.927

Asistent medical

ADMIS

66,67

ADMIS

-

50

ADMIS

58,33

-

12

27.485

Asistent medical

ADMIS

40

RESPINS

-

-

-

-

-

13

27.412

Asistent medical

ADMIS

65,67

ADMIS

-

65

ADMIS

65,33

-

14

28.324

Asistent medical

ADMIS

68

ADMIS

-

90

ADMIS

79

CIAPAD Sf. Elena

15

26.913

Asistent medical

ADMIS

38,67

RESPINS

-

-

-

-

-

16

26.579

Asistent medical

ADMIS

-

ABSENT

-

-

-

-

-

17

29.038

Asistent medical

ADMIS

63,33

ADMIS

-

65

ADMIS

64,16

-

18

29.214

Asistent medical

ADMIS

72

ADMIS

-

71,66

ADMIS

71,83

-

19

29.185

Asistent medical

ADMIS

-

ABSENT

-

-

-

-

-

20

25.822

Infirmieră

ADMIS

80

ADMIS

-

80

ADMIS

80

CARPADMILCOV

21

26.960

Infirmieră

ADMIS

0

RESPINS

-

-

-

-

-

22

25.788

Infirmieră

ADMIS

-

ABSENT

-

-

-

-

-

23

25.338

Infirmieră

ADMIS

30

RESPINS

-

-

-

-

-

24

26.002

Infirmieră

ADMIS

75,33

ADMIS

-

80

ADMIS

77,66

CSS Odăi - CPV

25

26.163

Infirmieră

ADMIS

55

ADMIS

-

60

ADMIS

57,6

CSS Odăi - CPV

26

26.166

Infirmieră

ADMIS

40

RESPINS

-

-

-

-

-

27

26.161

Infirmieră

ADMIS

30

RESPINS

-

-

-

-

-

28

26.593

Infirmieră

ADMIS

40

RESPINS

35

-

-

-

-

29

28.249

Infirmieră

ADMIS

30

RESPINS

-

-

-

-

-

30

26.379

Infirmieră

ADMIS

25

RESPINS

-

-

-

-

-

31

26.239

Infirmieră

ADMIS

30

RESPINS

-

-

-

-

-

32

26.231

Infirmieră

ADMIS

40

RESPINS

-

-

-

-

-

33

25.377

Infirmieră

ADMIS

-

ABSENT

-

-

-

-

-

34

26.490

Infirmieră

ADMIS

70

ADMIS

-

70

ADMIS

70

CIAPAD Sf. Vasile

35

25.370

Infirmieră

ADMIS

50

ADMIS

-

60

ADMIS

55

CIAPAD Sf. Vasile

36

26.083

Infirmieră

ADMIS

55

ADMIS

-

60

ADMIS

57,5

CIAPAD Sf. Elena

37

26.121

Infirmieră

ADMIS

50

ADMIS

-

60

ADMIS

55

CSS Odăi - CPV

38

26.109

Infirmieră

ADMIS

50

ADMIS

-

50

ADMIS

50

CSS Odăi - CPV

39

26.541

Infirmieră

ADMIS

-

ABSENT

-

-

-

-

-

40

26.145

Infirmieră

ADMIS

50,66

ADMIS

-

50

ADMIS

50,33

CSS Străulești

41

26.136

Infirmieră

ADMIS

55

ADMIS

-

55

ADMIS

55

CSS Străulești

42

27.540

Infirmieră

ADMIS

50

ADMIS

-

65

ADMIS

57,5

CSS Străulești

43

27.993

Infirmieră

ADMIS

65

ADMIS

-

80

ADMIS

72,5

CSS Străulești

44

26.955

Infirmieră

ADMIS

nedepunere Certificat de Integritate Comportamentală

RESPINS

-

-

-

-

-

45

28.832

Infirmieră

ADMIS

55

ADMIS

-

65

ADMIS

60

CARPAD Brăduț

46

26.142

Infirmieră

ADMIS

60

ADMIS

-

50

ADMIS

55

CSS Străulești

47

26.150

Infirmieră

ADMIS

54,33

ADMIS

-

50

ADMIS

52,17

CIAPAD Sf. Elena

48

29.260

Infirmieră

ADMIS

59

ADMIS

-

60

ADMIS

59,5

CSS Odăi - CUPFA

49

27.783

Infirmieră

ADMIS

-

ABSENT

-

-

-

-

-

50

28.999

Infirmieră

ADMIS

50

ADMIS

-

60

ADMIS

55

CIAPAD Sf. Elena

 

Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant/temporar vacant candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.

 

Președinte,      Voicu Nicoleta-Mioara                                                                                                 Secretar,        Magdalena Ilina  

                                                                                  

  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare