Skip Navigation Links


 
Skip Navigation Links    
 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
    O componentă importantă a protecţiei sociale o reprezintă asistenţa socială ca ansamblu de instituţii, programe, măsuri, activităţi, servicii specializate de protecţie a persoanelor, grupurilor, comunităţilor aflate temporar în dificultate, care din motive de natură socială, biologică, psihologică sau economică, nu au posibilitatea de a-şi realiza prin eforturi proprii un mod decent de viaţă.

    Asistenţa socială, indiferent de nivelul de dezvoltare al unei societăţi va fi utilă întrucât va exista întotdeauna nevoie de protecţie pentru persoanele vulnerabile/ defavorizate.

    Direcţia Generală de Asistenţa Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 funcţionează ca instituţie publică de interes local, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului Bucureşti ce are rolul de a identifica şi de a soluţiona problemele sociale ale comunităţii din domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie.

    Misiunea instituţiei este de a asigura persoanelor domiciliate pe raza Sectorului 1 un sistem de asistenţă socială care să răspundă nevoilor identificate şi să ofere o securitate socială universală şi cuprinzătoare.

    Noile cerinţe de-a lungul anilor au creat şi diversificat o paletă largă de servicii sociale care au venit în întâmpinarea  satisfacerii nevoilor categoriilor defavorizate.    

    Principiile care stau la baza furnizării serviciilor sociale de către D.G.A.S.P.C. Sector 1 sunt următoarele:
    - respectarea drepturilor şi a demnităţii omului;
    - asigurarea autodeterminării şi a intimităţii persoanelor beneficiare;
    - asigurarea dreptului de a alege;
    - abordarea individualizată şi centrarea pe persoane;
    - participarea persoanelor beneficiare;
    - cooperarea şi parteneriatul;
    - recunoaşterea valorii fiecărei persoane;
    - abordarea comprehensivă, globală şi integrată;
    - orientarea pe rezultate;
    - îmbunătăţirea continuă a calităţii;
    - combaterea abuzului asupra persoanelor beneficiare, în cadrul instituţiilor.

 

 
21/04/2016 - COMUNICAT DE PRESA
18/04/2016 - ȘCOALA PERSOANELOR CU BOALA PARKINSON ȘI A FAMILIILOR LOR
23/03/2016 - Anunt recrutare voluntari
03/03/2016 - Masa rotundă voluntariatul oportunitate de învăţare
01/03/2016 - “Parteneriat si educatie pentru şanse egale acordate copiilor şi tinerilor din sistemul de protecţie
26/02/2016 - Educ Plus Formare permanentă şi profesionalism pentru servicii de calitate acordate copiilor din sistemul de protecţie
17/12/2015 - COMUNICAT DE PRESA "EDUC-PLUS" Formare permanentă şi profesionalism pentru servicii de calitate acordate copiilor din sistemul de protecţie"
17/12/2015 - COMUNICAT DE PRESA CRIPS a organizat primul modul al Formării de Formatori în cadrul proiectului PEH021 "EDUC-PLUS"
02/12/2015 - Sărbătorim, şi muncim!
22/07/2015 - Asociația Fluens lansează proiectul Un viitor mai sigur Pregătire pentru viață independentă pentru copii și tinerii din centrele rezidențiale
mai multe ...
 

 
18/04/2016 - ANUNŢ cu privire la organizarea examenului de promovare în grad profesional imediat superior pentru funcţionarii publici de execuţie din cadrul instituției semestrul I 2016
05/04/2016 - ANUNŢ privind organizarea concursului în vederea ocupării unor funcţii publice de execuţie vacante
24/03/2016 - ANUNŢ privind organizarea concursului in vederea ocupării unor funcţii publice de execuţie vacante
22/03/2016 - Model Adeverinta
22/03/2016 - ANUNŢ privind organizarea concursului în vederea ocupării unor funcţii publice de execuţie vacante
11/01/2016 - Organizarea examenului de promovare la finalul perioadei de debut
21/12/2015 - REZULTAT FINAL LA CONCURSUL ORGANIZAT ÎN DATA DE 10.12.2015 PENTRU OCUPAREA UNOR FUNCŢII DE NATURĂ CONTRACTUALĂ VACANTE
21/12/2015 - REZULTATE FINALE LA CONCURSUL DE OCUPARE A UNOR FUNCŢII DE NATURĂ CONTRACTUALĂ VACANTE
17/12/2015 - REZULTATELE INTERVIULUI LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA UNOR FUNCŢII DE NATURĂ CONTRACTUALĂ VACANTE
17/12/2015 - REZULTATUL PROBEI INTERVIU LA CONCURSUL ORGANIZAT ÎN DATA DE 10.12.2015
mai multe ...
  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare