Skip Navigation Links


 
Skip Navigation Links    
 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
    O componentă importantă a protecţiei sociale o reprezintă asistenţa socială ca ansamblu de instituţii, programe, măsuri, activităţi, servicii specializate de protecţie a persoanelor, grupurilor, comunităţilor aflate temporar în dificultate, care din motive de natură socială, biologică, psihologică sau economică, nu au posibilitatea de a-şi realiza prin eforturi proprii un mod decent de viaţă.

    Asistenţa socială, indiferent de nivelul de dezvoltare al unei societăţi va fi utilă întrucât va exista întotdeauna nevoie de protecţie pentru persoanele vulnerabile/ defavorizate.

    Direcţia Generală de Asistenţa Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 funcţionează ca instituţie publică de interes local, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului Bucureşti ce are rolul de a identifica şi de a soluţiona problemele sociale ale comunităţii din domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie.

    Misiunea instituţiei este de a asigura persoanelor domiciliate pe raza Sectorului 1 un sistem de asistenţă socială care să răspundă nevoilor identificate şi să ofere o securitate socială universală şi cuprinzătoare.

    Noile cerinţe de-a lungul anilor au creat şi diversificat o paletă largă de servicii sociale care au venit în întâmpinarea  satisfacerii nevoilor categoriilor defavorizate.    

    Principiile care stau la baza furnizării serviciilor sociale de către D.G.A.S.P.C. Sector 1 sunt următoarele:
    - respectarea drepturilor şi a demnităţii omului;
    - asigurarea autodeterminării şi a intimităţii persoanelor beneficiare;
    - asigurarea dreptului de a alege;
    - abordarea individualizată şi centrarea pe persoane;
    - participarea persoanelor beneficiare;
    - cooperarea şi parteneriatul;
    - recunoaşterea valorii fiecărei persoane;
    - abordarea comprehensivă, globală şi integrată;
    - orientarea pe rezultate;
    - îmbunătăţirea continuă a calităţii;
    - combaterea abuzului asupra persoanelor beneficiare, în cadrul instituţiilor.

 

 
30/06/2015 - COMUNICAT DE PRESA - “Programe EDUC – PLUS”
16/01/2015 - Informare probabtiune
14/07/2014 - Conferinţa de lansare a proiectului „Egalitate pe piaţa muncii! Proiect pilot pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile
23/04/2014 - Noua strategie din domeniul socio-medical in dezbatere publică
17/12/2013 - DGASPC SECTOR 1 PROMOVEAZĂ VOLUNTARIATUL EUROPEAN ÎN ROMÂNIA!
08/11/2013 - Raport privind concluziile rezultate în urma întâlnirii din 21.09.2013
04/10/2013 - Being An European Volunteer in Romania!
09/09/2013 - întâlnire cu familiile/persoanele atestate ca apte să adopte de către D.G.A.S.P.C. Sector 1
02/07/2013 - Strengthening European Inter-Disciplinary and Inter-Organizational Practice towards Inclusion
06/02/2013 - D.G.A.S.P.C SECTOR 1 A CAŞTIGAT UN NOU PROIECT CU FINANŢARE EUROPEANĂ
mai multe ...
 

 
15/06/2015 - PROCEDURA INTERNĂ PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA EXAMENULUI DE PROMOVARE A PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN CADRUL DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 1
21/05/2015 - REZULTATE FINALE LA CONCURSUL DE OCUPARE A UNOR FUNCŢII DE NATURĂ CONTRACTUALĂ VACANTE PUBLICATE PE PAGINA DE INTERNET A DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 1 DOAR PENTRU CANDIDAŢII CARE ŞI-AU EXPRIMAT ACORDUL ÎN VEDEREA
19/05/2015 - REZULTATUL PROBEI INTERVIU LA CONCURSUL ORGANIZAT ÎN DATA DE 12.05.2015 PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE DE INFIRMIERE DIN CADRUL GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 1
19/05/2015 - REZULTATELE PROBEI INTERVIU LA CONCURSUL ORGANIZAT ÎN DATA DE 12.05.2015 PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE DE ÎNGRIJITOARE DIN CADRUL DIRECŢIEIGENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 1
19/05/2015 - REZULTATELE PROBEI INTERVIU LA CONCURSUL ORGANIZAT ÎN DATA DE 12.05.2015 PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE DE ASISTENT MEDICAL DIN CADRUL DIRECŢIEIGENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 1
19/05/2015 - REZULTATELE INTERVIULUI LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA UNOR FUNCŢII DE NATURĂ CONTRACTUALĂ VACANTE DIN CADRUL DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 1
18/05/2015 - REZULTATELE INTERVIULUI LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA UNOR FUNCŢII DE NATURĂ CONTRACTUALĂ VACANTE DE REFERENT EDUCATOR SSD DIN CADRUL DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 1
13/05/2015 - Rezultatul probei scrise la concursul ORGANIZAT ÎN DATA DE 12.05.2015 PENTRU ocuparea POSTURILOR VACANTE DE infirmiere publicate pe pagina de internet a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, doar pentru CANDIDAŢII CARE
13/05/2015 - REZULTATUL PROBEI SCRISE LA CONCURSUL DE OCUPARE A UNOR FUNCTII DE NATURA CONTRACTUALA VACANTE DE INSPECTOR SPECIALITATE EDUCATOR PUBLICATE PE PAGINA DE INTERNET A DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 1 DOAR PENTRU CANDIDA
13/05/2015 - Rezultatul probei scrise la concursul ORGANIZAT ÎN DATA DE 12.05.2015 PENTRU ocuparea POSTURILOR VACANTE DE ASITENT MEDICAL publicate pe pagina de internet a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, doar pentru candidaţii
mai multe ...
  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare