Skip Navigation Links


 
Skip Navigation Links    
 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
    O componentă importantă a protecţiei sociale o reprezintă asistenţa socială ca ansamblu de instituţii, programe, măsuri, activităţi, servicii specializate de protecţie a persoanelor, grupurilor, comunităţilor aflate temporar în dificultate, care din motive de natură socială, biologică, psihologică sau economică, nu au posibilitatea de a-şi realiza prin eforturi proprii un mod decent de viaţă.

    Asistenţa socială, indiferent de nivelul de dezvoltare al unei societăţi va fi utilă întrucât va exista întotdeauna nevoie de protecţie pentru persoanele vulnerabile/ defavorizate.

    Direcţia Generală de Asistenţa Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 funcţionează ca instituţie publică de interes local, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului Bucureşti ce are rolul de a identifica şi de a soluţiona problemele sociale ale comunităţii din domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie.

    Misiunea instituţiei este de a asigura persoanelor domiciliate pe raza Sectorului 1 un sistem de asistenţă socială care să răspundă nevoilor identificate şi să ofere o securitate socială universală şi cuprinzătoare.

    Noile cerinţe de-a lungul anilor au creat şi diversificat o paletă largă de servicii sociale care au venit în întâmpinarea  satisfacerii nevoilor categoriilor defavorizate.    

    Principiile care stau la baza furnizării serviciilor sociale de către D.G.A.S.P.C. Sector 1 sunt următoarele:
    - respectarea drepturilor şi a demnităţii omului;
    - asigurarea autodeterminării şi a intimităţii persoanelor beneficiare;
    - asigurarea dreptului de a alege;
    - abordarea individualizată şi centrarea pe persoane;
    - participarea persoanelor beneficiare;
    - cooperarea şi parteneriatul;
    - recunoaşterea valorii fiecărei persoane;
    - abordarea comprehensivă, globală şi integrată;
    - orientarea pe rezultate;
    - îmbunătăţirea continuă a calităţii;
    - combaterea abuzului asupra persoanelor beneficiare, în cadrul instituţiilor.

 

 
22/07/2015 - Asociația Fluens lansează proiectul Un viitor mai sigur Pregătire pentru viață independentă pentru copii și tinerii din centrele rezidențiale
22/07/2015 - Asociația Fluens redeschide 6 camere de reminiscență în București
22/07/2015 - Asociatia Fluenslansează proiectul Porti Deschise -acces la servicii sociale innovative pentru persoane vârstnice instituționalizate-
14/07/2015 - “Helping you learn how to help!”
30/06/2015 - COMUNICAT DE PRESA - “Programe EDUC – PLUS”
16/01/2015 - Informare probabtiune
14/07/2014 - Conferinţa de lansare a proiectului „Egalitate pe piaţa muncii! Proiect pilot pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile
23/04/2014 - Noua strategie din domeniul socio-medical in dezbatere publică
17/12/2013 - DGASPC SECTOR 1 PROMOVEAZĂ VOLUNTARIATUL EUROPEAN ÎN ROMÂNIA!
08/11/2013 - Raport privind concluziile rezultate în urma întâlnirii din 21.09.2013
mai multe ...
 

 
03/08/2015 - Formular comunicare rezultate finale la concursul de ocupare a unor functii de natura contractuala vacante
31/07/2015 - FORMULAR COMUNICARE REZULTATELE INTERVIULUI LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA UNOR FUNCŢII DE NATURĂ CONTRACTUALĂ VACANTE DIN CADRUL DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 1
30/07/2015 - FORMULAR COMUNICARE REZULTATELE PROBEI PRACTICE LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA UNOR FUNCŢII DE NATURĂ CONTRACTUALĂ VACANTE DIN CADRUL DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 1
27/07/2015 - ANUNŢ privind organizarea concursului în vederea ocupării unor funcţii publice de execuţie vacante
22/07/2015 - FORMULAR COMUNICARE REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE OCUPARE A UNOR FUNCŢII DE NATURĂ CONTRACTUALĂ VACANTE
07/07/2015 - ANUNŢ în vederea ocupării unor posturi de natură contractuală vacante
07/07/2015 - ANEXA nr. I numărul posturilor, nivelul posturilor, denumirea posturilor, structurile în care se află posturile, scopul principal al postului, bibliografia şi tematica, condiţiile generale şi specifice de ocupare
07/07/2015 - Anexa nr. II dosarul de concurs, probele de concurs, alte informații în legătură cu concursul
07/07/2015 - Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului în vederea ocupării unor posturi vacante sau temporar vacante
02/07/2015 - ANUNȚ privind organizarea examenului de promovare în grad/treaptă profesională superioară pentru salariații încadrați în funcții de natură contractuală, după cum urmează:
mai multe ...
  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare