Skip Navigation Links


 
Skip Navigation LinksPrima pagină > Legislaţie > Protecţia copilului    
 
Legislaţie. Protecţia copilului


    Legi
    - Lege nr. 274 din 21 iunie 2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Român pentru Adopţii (DOC)
    - Lege nr. 273 din 21 iunie 2004 privind regimul juridic al adopţiei (
DOC)
    - Lege nr. 272 din 21 iunie 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului (
DOC)
    - Lege nr. 326 din 8 iulie 2003 privind drepturile de care beneficiază copiii şi tinerii ocrotiţi de serviciile publice specializate pentru protecţia copilului, mamele protejate în centre maternale, precum şi copiii încredinţaţi sau daţi în plasament la asistenţi maternali profesionişti (
DOC)

    Hotărâri
    - Hotărârea nr. 1769/2004 privind aprobarea Planului naţional de acţiune pentru eliminarea exploatării prin muncă a copiilor (
DOC)
    - Hotărârea nr. 1539/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2003 privind alocaţia familială complementară şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală (
DOC)
    - Hotărârea nr. 1504/2004 privind aprobarea Planului naţional de acţiune pentru prevenirea şi combaterea abuzului sexual asupra copilului şi a exploatării sexuale a copiilor în scopuri comerciale (2004 - 2007) (
DOC)
    - Hotărârea nr. 1439/2004 privind serviciile specializate destinate copilului care a săvârşit o faptă penală şi nu răspunde penal (
DOC)
    - Hotărârea nr. 1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului (
DOC)
    - Hotărârea nr. 1432/2004 privind atribuţiile, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului (
DOC)
    - Hotărârea nr. 1295/2004 privind aprobarea Planului naţional de acţiune pentru prevenirea şi combaterea traficului de copii (
DOC)
    - Hotărârea nr. 1018/2002 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la obligaţiile ce revin serviciilor publice specializate pentru protecţia  drepturilor copilului în vederea garantării respectării dreptului la imagine şi intimitate al copilului aflat în plasament sau încredinţare (
DOC)

    Ordine
    - Ordin nr. 89/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrul de primire în regim de urgenţă pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat (
DOC)
    - Ordin nr. 27/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial pentru copiii cu dizabilităţi (
DOC)
    - Ordin nr. 25/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrele de zi pentru copiii cu dizabilităţi (
DOC)
    - Ordin nr. 21/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial (
DOC)
    - Ordin nr. 177/2003 privind aprobarea standardelor minime obligatorii pentru telefonul copilului, standardelor minime obligatorii privind centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat, precum şi a standardelor minime obligatorii privind centrul de resurse comunitare pentru prevenirea abuzului, neglijării şi exploatării copilului (
DOC)
 
  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare