Skip Navigation Links 
 
Legislaţie privind liberul acces la informaţii de interes public


    Lege
    - Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public (
DOC)

    Hotărâre

    - Hotărârea nr. 123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public (
DOC
)

    - Hotărârea Nr.478/2016 din 06 iulie 2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 (DOC)

 

  
  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare