Skip Navigation Links 
 

Evaluare complexă copii cu dizabilități


Biroul Evaluare Complexă


Contact:

Bd. Mareșal Averescu nr 17, Pavilion B, cam 4.

Tel. 021.223.41.91 sau 021.223.41./94/97/ int.116;

E-mail: evaluare.copii@dgaspc-sectorul1.ro

Șef Birou Evaluare Complexă : Roxana Elena Gavrilă

Program de lucru cu publicul:

Luni:    08:30-14:00

Marţi:  08:30-14:00

Joi:       08:30-14:00

Domeniul de competenţă:


 • evaluare complexă şi monitorizare copii cu dizabilităţi;

 Categorii de beneficiari:


 • copii cu dizabilităţi;

 Servicii oferite:

 • identifică copiii cu dizabilităţi şi dificultăţi de învaţare şi adaptare socio-şcolară, care necesită încadrare într-un grad de handicap, în urma solicitărilor directe, a referirilor din partea specialiştilor care vin în contact cu copiii cu dizabilităţi şi a sesizărilor din oficiu;
 • verifică îndeplinirea condiţiilor privind încadrarea copilului într-un grad de handicap;
 • efectuează ancheta socială la domiciliu copilului cu dizabilități;
 • aplică managementul de caz al copilului cu dizabilitate, conform legislației în vigoare;
 • întocmeste raportul de evaluare complexă;
 • planifică serviciile și intervențiile necesare, prin întocmirea planul de abilitare reabilitare a copilului cu dizabilităţi;
 • propune Comisiei de Protecţie a Copilului -încadrarea copilului într-o categorie de persoane cu handicap;
 • urmăreşte realizarea planului de abilitare reabilitare a copilului cu dizabilităţi aprobat de Comisia pt Protecția Copilului (CPC) prin monitorizări semestriale;
 • efectuează reevaluarea copiilor care necesită încadrarea într-o categorie de persoane cu handicap ( la cererea părinţilor sau reprezentantului legal);
 • referă cazurile sau le orientează către alte servicii/ instituții publice sau private,  în funcție de informațiile din fișa de evaluare complexă;

Etapele soluţionării cazului:

 • Cerere în vederea încadrării într-un grad de handicap (DOC)

  Cererea se completează la sediul DGASPC de către reprezentantul legal al copilului sau online, după descărcarea formularului tip;

 În vederea întocmirii dosarului pentru încadrarea copilului într-un grad de   handicap, se vor utiliza următoarele tipizate:

 •  Evaluarea 

Managerul de caz desemnat (asistent social) va stabili împreuna cu petentul şi membrii echipei de evaluare:

 • data efectuării anchetei sociale la domiciliul copilului;
 • data evaluării complexe a copilului; (Copilul va fi evaluat din punct de vedere al tulburărilor funcţionale- stabilite prin evaluarea medicală facută pe baza dignosticului medicului specialist curant şi al stadiului de evoluţie-, precum și pe baza limitărilor de activitate și a restricțiilor de participare socială, prin evaluarea psiho - socială).

  Astfel, fiecare copil va fi evaluat de către medicpsihologpsihopedagog şi asistent social, membri ai echipei multidisciplinare din cadrul Biroului de Evaluare Complexă.

 •  Finalizarea evaluării 

În urma evaluării complexe, se întocmește raportul de evaluare complexă în care este făcută propunerea de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap, semnat de cei 4 specialiști (medic, psiholog, psihopedagog și asistent social), precum și planul de abilitare reabilitare întocmit de managerul de caz.

Întregul dosar va fi înaintat Comisiei pentru Protecția Copilului sector 1.

 •  Dosar la comisie

Dosarul este înaintat Comisiei pentru Protecţia Copilului sector 1, acesta îl analizează  şi
eliberează o Hotărîre cu anexele:

-       certificat de încadrare în grad de handicap pentru copii cu dizabilităț;

-  plan de abilitare reabilitare a copilului cu dizabilităţi sau planul individualizat de protecție, pentru copiii cu dizabilități și măsură de protecție;

Termenul de valabilitate al Certificatului de încadrare în grad de handicap pentru copii se stabilește ținând cont de situația concretă a copilului din punct de vedere al deficiențelor/afectărilor, limitărilor de activitate și restricțiilor de participare și este de minimum 6 luni și maximum 2 ani.

Pentru tânărul care urmează să împlinească 18 ani, termenul de valabilitate poate fi mai mic de 6 luni și mai mare de 2 ani, dar nu mai mare de 2 ani și 6 luni.
Prin excepție ,pentru copiii cu handicap a căror afecțiune necesită îngrijiri medicale paliative, certificate de medicul de specialitate, Comisia pentru protecția copilului stabilește un termen de valabilitate a certificatului valabil până la vârsta de 18 ani
.

 •  Acordarea drepturilor

Solicitantul (reprezentantul legal al copilului) depune Certificatul de încadrare în grad de handicap (în copie) , împreună cu alte acte solicitate, pentru acordarea drepturilor aferente gradului de handicap.

Solicitantul (reprezentantul legal al copilului)  revine pentru obţinerea unui nou Certificat de încadrare în grad de dizabilitate cu 60 de zile înainte de data expirării Hotărârii anterioare sau în cazul modificării stării da sănătate a copilului. INFORMARE,

 Începând cu data de 01.02.2020, persoanele interesate să depună dosarul în scopul evaluării/reevaluării situației psihosociomedicală a copilului,  în vederea încadrării în grad de handicap,  cu domiciliul pe raza sectorului 1, pot depune actele necesare și în format electronic.

Astfel, documentele completate vor fi transmise în format pdf sau jpg (poză) (cât mai lizibile posibil) la adresa de email evaluare.copii@dgaspc-sectorul1.ro.

Vă informăm că fiecare email transmis, pe lângă documentele necesare încadrării în grad de handicap, trebuie să conțină și cererea de încadrare în grad de handicap, care va fi înregistrată prin Serviciul Registratură din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1, urmând ca în termen de cinci zile lucrătoare, ce decurge începând cu următoarea zi de la primirea e-mailului inițial, persoana în cauză să primească răspuns, prin intermediul adresei de e-mail sau telefonic, asupra:

-   datei și orei planificată la care urmează a se prezenta cu copilul în vederea evaluării în cadrul Biroului de evaluare complexă din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1 – București,

  și

-  în cazul unui dosar incomplet, vor fi solicitate documentele necesare în vederea  completării acestuia pentru obținerea  încadrării într-un grad de handicap.

   
  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare