Skip Navigation Links 
Skip Navigation Links
 


Investeşte în oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013  

Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”

Domeniul major de intervenţie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”


 Titlul proiectului: ORIZONT 2009

        Beneficiar: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 1

       Numărul de identificare al contractului: POSDRU/84/6.1/S/49167

        OBIECTIV GENERAL:

       Cresterea gradului de integrare in munca a persoanelor cu dizabilitati prin dezvoltarea unei intreprinderi sociale pilot cat si prin formarea profesionala a specialistilor implicati in procesul de integrare socio-profesionala a  acestor persoane.

        OBIECTIVE SPECIFICE:

       1.Dezvoltarea unei întreprinderi sociale pilot formată din 7 ateliere protejate, destinate persoanelor cu dizabilităţi;

       2. Evaluarea competenţelor şi aptitudinilor şi încadararea în muncă,  în cadrul celor 7 ateliere, a 60 de persoane cu dizabilităţi;

       3.Formarea profesională şi dezvoltarea competenţelor a 188 de specialişti care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei persoanelor defavorizate;

      4.Evaluarea şi consilierea vocaţională a 450 persoane cu dizabilităţi, în vederea integrării pe piaţa muncii.

 Proiectul este structurat în 3 Componente

 COMPONENTA 1: Introducerea în COR a ocupaţiei de consilier vocaţional, elaborare standard ocupaţional pentru consilierul vocaţional şi formare şi certificare consilieri vocaţionali

 COMPONENTA 2:  Înfiinţare a 3 centre de evaluare vocaţională (DGASPC Sector 1, DGASPC Sector 6, DGASPC Prahova)

 COMPONENTA 3: Înfiinţare întreprindere socială pilot ce va cuprinde 7 ateliere protejate:

-          Atelier de croitorie

-          Atelier de modelare obiecte din lut

-          Brutărie

-          Tipografie

-          Spălătorie ecologică

-          Atelier de lumânări

-          Atelier de grădinărit (sera)

   ACTIVITATI:

 Componenta 1: Introducerea in COR a ocupatiei de consilier vocational, elaborare standard si formarea specialistilor

1.1   Introducerea in COR a ocupatiei de consilier vocational

1.2   Elaborarea standardului ocupational pentru ocupatia de consilier vocational

1.3   Autorizare curs de formare

1.4   Elaborarea manualului de formare pentru consilierul

1.5   Derularea cursurilor de formare

 Componenta 2:  Infiintarea a 3 centre de evaluare vocationala

2.1 Identificare spatii

2.2 Selectare beneficiari consiliere vocationala

2.3 Consiliere vocationala beneficiari

 Componenta 3: Infiintare intreprindere sociala

3.1 Amenajare si refunctionalizare spatiu

3.2 Selectare beneficiari ateliere protejate

3.3 Evaluare beneficiari

3.4 Derulare activitati in cadrul atelierelor protejate

3.5 Organizare schimburi de experienta

4. Management de proiect

 REZULTATE ANTICIPATE

Componenta 1

·           O nouă ocupaţie introdusă în COR

·         188 de specialişti din cadrul DGASPC-urilor din ţară formaţi şi certificaţi ca şi consilieri  vocaţionali

Componenta 2

·            3 centre de evaluare vocaţională înfiinţate

·              450 de persoane cu dizabilităţi evaluate şi consiliate în vederea integrării în muncă

 Componenta 3

·            60 persoane cu dizabilităţi încadrate în muncă în cadrul celor 7 ateliere

 DURATA PROIECTULUI: 30 luni

 BUGET:

Valoarea totală a proiectului: 8236364 lei

Asistenţă financiară nerambursabilă solicitată: 6420721 lei

Contribuţie proprie: 1379936 lei

Cheltuieli neeligibile: 435707 lei

 

 PARTENERI:

1.       DGASPC Sector 6

2.       DGASPC Prahova

3.       Fundatia Estuar

4.       Fundatia Speranta

5.       Haga Group

6.       Asociatia Alternativa 2003

7.       Fundatia Motivation

8.       Asociatia ProVocatie

“Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare