Skip Navigation Links

 
Skip Navigation Links    
 

Ianuarie 2017

Februarie 2017

Martie 2017

Aprilie 2017

   Mai 2017

  Iunie 2017


  Iulie 2017


  August 2017


  Septembrie 2017

 INVITAȚIE de PARTICIPARE la procedura de atribuire a contractului de servicii de asistență socială

  1. Caiet de sarcini
  2. Formulare
  3. Model -Contract de servicii

  

   Octombrie 2017

   Noiembrie 2017

  

   Decembrie 2017

Invitație de participare, la procedura de achiziție pentru atribuirea contractului având ca obiect cumpărarea unui imobil, de către D.G.A.S.P.C. Sector 1 în scopul amenajării unui centru comunitar pentru persoanele cu dizabilității, COD CPV 70310000-7- Servicii de închiriere sau de vânzare de imobile.


  
  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare