Skip Navigation Links 
 

Serviciul Prestații Persoane cu Handicap (SPPH)

 

 • Contact:

Bd. Mareșal Averescu nr 17, Pavilion B, cam 3;

Telefon: 021.222.76.22 sau 021.223.41.94/97/ int.123 sau 247;


 D.G.A.S.P. C. Sector 1 a inițiat posibilitatea de a comunica și prin intermediul unui telefon mobil. Astfel, persoanele cu dizabilități vor putea solicita facilitățile care li se cuvin precum și informațiile de care au nevoie  și prin intermediul mesajelor SMS – având în vedere persoanele cu deficiențe de auz, precum și prin intermediul serviciului WhatsApp .
Numărul de telefon mobil la care putem fi contactați este: 0735.085.720

   E-mail: prestatii.dizabilitati@dgaspc-sectorul1.ro

Program de lucru cu publicul:   Luni:    08:30-14:00

                                                       Marţi:  08:30-14:00

                                                       Joi:       08:30-14:00 • Formularele sunt ordonate după gradul de afectare a persoanelor vizate.


     Drepturi ale persoanelor cu handicap grav conform Legii 448/2006.

 •   Drepturile persoanelor cu handicap grav si accentuat (DOC)
 •   Drepturile persoanelor cu handicap mediu (DOC)


 • cerere privind asigurarea gratuității transportului interurban - opțiune DOC;
 • cerere privind asigurarea gratuității transportului interurban- decontare carburant  DOC;
 • cerere multiplă DOC privind:
 1. eliberarea legitimaţiilor prin care se asigură gratuitatea transportului urban cu mijloacele de transport în comun de suprafață (pentru persoanele cu handicap accentuat și grav- însoțitori sau asistenți personali);
 2. decontarea cartelelor de metrou (pentru persoanele cu handicap accentuat și grav- însoțitori sau asistenți personali);
 3. eliberarea cardului legitimație de parcare (pentru persoanele cu handicap grav, mediu și accentuat);
 4. eliberarea legitimației de persoană cu handicap (pentru persoanele cu handicap grav, mediu și accentuat) DOC;
 • informare pentru schimbarea: cărţii de identitate/ a numelui/ sau a adresei (pentru persoanele cu handicap grav, mediu si accentuat, inclusiv pentru reprezentanții legali sau tutorii ai acestora) DOC;
 • cerere pentru acordarea cardului european pentru dizabilitate (pentru persoanele cu handicap grav, mediu si accentuat) DOC;
 • cerere pentru eliberarea rovinietei (pentru persoanele cu handicap grav, mediu si accentuat) în funcție de calitatea proprietarului autoturismului pentru care se solicită rovinieta:
 1. DOC - posesor al autoturismului;
 2. DOC -însoțitor al minorului/adultului;
 3. DOC-  aistent personal al minorului/adultului;
 • cerere privind eliberarea adeverinței referitoare la plata dobânzii unui credit bancar, pentru adaptarea unei locuințe conform nevoilor individuale de acces DOC;
 • cerere privind eliberarea unei adeverințe referitoare la plata dobânzii unui  credit bancar pentru achiziționarea unui autoturism DOC;
 • cerere privind acordare drepturi: îndemnizație lunară și buget personal complementar lunar (pentru adulții cu handicap grav)/ îndemnizație de însoțitor (nevăzător) DOC
 • cerere privind actualizarea datelor personale, suspendare și de încetare a prestațiilor persoanei cu handicap (deces) DOC;
 • cerere eliberare adeverință de venit DOC;
 • cerere de reordonanțare conform Legii 448/2006 DOC;
 • cerere plată prin virament a drepturilor persoanelor cu handicap DOC;
 • declarație pe propria răspundere privind orice modificare legată de încadrarea în grad de   handicap, act de identitate, adresă DOC;
 • declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor art.27 din Legea 448/2006, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ( achiziționarea unui singur mijloc de transport) DOC;

* Persoanele interesate pot depune cererile/documentele:

 • prin intermediul poștei Române sau orice altă formă de curierat;
 • la Serviciul Registratură, Pavilionul F, din Bd. Mareșal Averescu nr. 17, sector 1, București, de către beneficiarii care nu dispun de mijloace alternative de comunicare, după ce se prezintă în Pavilionul C, parter, cam. 1 pentru verificarea documentelor.

 

 

 

  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare