Skip Navigation Links 
 

Serviciul Rezidențial Adulți

 

Contact:

Bd. Mareșal Averescu nr 17, Pavilion B, et.1, cam 9;

Tel. 021.222.13.55; 021 223.41.97/int. 103;

E-mail: rezidentialadulti@dgaspc-sectorul1.ro

Program de lucru cu publicul:

                                                    Marţi, Joi: 08:30-14:00

 

Depunerea documentației necesare acordării serviciilor sociale în centrele rezidențiale pentru adulți se va realiza astfel:

  • prin intermediul poștei electronice;
  • la adresa de email: registratura@dgaspc-sectorul1.ro, comunicare@dgaspc-sectorul1.ro;
  • prin intermediul poștei Române sau orice altă formă de curierat;
  • la Serviciul Registratură, Pavilionul C, din Bd. Mareșal Averescu nr. 17, sector 1, București, de către beneficiarii care nu dispun de mijloace alternative de comunicare, după ce se prezintă în Pavilionul B, et. 1, cam. 9 pentru verificarea documentelor.

 Documente necesare acordării serviciilor sociale în centrele rezidențiale pentru adulți:

  • acte necesare găzduirii/admiterii persoanelor vârstnice în Complexele Sociale de Servicii din subordinea D.G.A.S.P.C. sector 1 Opis ;
  •  acte necesare găzduirii/admiterii persoanelor cu handicap în centrele de îngrijire şi asistenţă şi centre de recuperare si reabilitare neuropsihiatrică din subordinea D.G.A.S.P.C. sectoe1 –Opis ;
  • fișă de evaluare socio-medicală DOC
  • formular cerere internare DOC

Serviciului Rezidențial Adulți informează potenţiali beneficiari/reprezentanţii legali şi /sau membrii de familie cu privire la cel puţin actele necesare admiterii în cadrul unui centru rezidenţial şi/sau nerezidenţial, criteriile de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească, cine ia decizia de admitere/respingere, modalitatea de încheiere a contractului pentru acordarea de servicii sociale, modalitatea de stabilire a contribuţiei beneficiarului/ reprezentanţi legali, după caz;

 Pentru persoanele vârstnice/cu handicap din sistem rezidenţial:

a  oferă servicii de asistenţă socială pentru persoanele adulte aflate în centrele rezidenţiale pentru adulţi;

b    verifică modul în care sunt respectate Standardele Minime Obligatorii în planificarea protecţiei persoanei adulte, protecţia împotriva abuzurilor şi cu privire la evenimentele deosebite şi face propuneri în acest sens;

c    are obligaţia de a urmări modul în care sunt puse în aplicare măsurile de protecţie specială, stabilite de către Comisia de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap;

d     elaborează, de câte ori apare o situaţie care impune acest lucru, rapoarte privitoare la evoluţia dezvoltării fizice, mentale, spirituale, morale sau sociale a adultului şi a modului în care acesta este îngrijit;

e    sesizează Comisia de Evaluare  Complexaă a Persoanelor Adulte cu Handicap în situaţia în care se constată, pe baza raportului întocmit, necesitatea modificării sau, dupa caz, a încetării măsurii stabilite;

f        elaborează şi verifică Planul Individualizat de Servicii (PIS) persoanei adulte aflate în sistem rezidenţial periodic sau ori de câte ori este nevoie şi face propuneri în acest sens Comisiei de Evaluare  Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap;

g    elaborează contractul pentru acordarea de servicii sociale, angajamentul de plată, cu persoana cu handicap, persoana vârstnică sau reprezentantul legal şi furnizorii de servicii implicaţi în elaborarea şi implementarea PIS;

h     asigurarea decontării conform prevederilor legale plății serviciilor sociale oferite în cadrul centrelor rezidențiale aflate în subordinea DGASPC -urilor din țară sau diferitelor fundații și asociații beneficiarilor cu domiciliul pe raza sectorului 1;

i      întocmirea documentelor necesare pentru solicitarea decontării conform prevederilor legale plății serviciilor sociale oferite în cadrul centrelor rezidențiale aflate în subordinea DGASPC Sector 1 pentru beneficiarii cu domiciliul în altă rază administrative teritorială decât cea a sectorului;

j      asigură pregătirea corespunzătoare a ieşirii din centru, prin dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă pentru reintegrarea sau integrarea familială şi/sau socio-profesională, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu standardele minime obligatorii.

  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare