Skip Navigation Links



 
 
 
Centrul de Evaluare Vocațională și Integrare în Muncă
(CEVIM)

    Contact:

    Bd. Mareșal Averescu nr 17, Pavilion F, etaj 4.

  
    Tel. 021.222.13.41 sau 021.223.41.94 int. 259

    E-mail: vocational@dgaspc-sectorul1.ro

    Program de lucru cu publicul: Luni - Vineri: 08:30-14:00


Demersuri privind evaluarea vocațională și integrarea în muncă a persoanei adulte cu dizabilități:

Persoanele cu vârsta de peste 18 ani, cu domiciliu pe raza sectorului 1, care dețin certificat de handicap și solicită evaluarea şi consilierea psihologică/vocațională în vederea ocupării și păstrării unui loc de muncă, se pot programa telefonic la următoarele numere de telefon: 021.222.13.41 sau 021.223.41.94 int. 259  .

 I.    Servicii oferite:

a)   evaluarea şi consilierea psihologică/vocațională a persoanelor cu dizabilități în vederea ocupării și păstrării unui loc de muncă;

b)  evaluarea vocațională a persoanelor care solicită încadrarea în grad de handicap, în cadrul Serviciului de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap și Monitorizare (SECPAHM);

c)   organizarea de sesiuni de grup si indviduale de consiliere psihologică pentru persoanele cu dizabilități;

  II.   Criterii de eligibilitate:


 a.  persoane adulte cu dizabilităţi cu domiciliul pe raza sectorului 1 (cu certificat de încadrare în grad de handicap în termen de valabilitate);

b. persoane recomandate de către Nazarcea Grup;

d. tinerii cu dizabilităţi (ce deţin un certificat de încadrare în grad de handicap);

e. tinerii din sistemul de protecţie a copilului (neîncadraţi în grad de handicap).

III. Depunerea Cererii

Cererea se depune la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, sector 1, Bucureşti, Bld. Mareșal Averescu, nr.17, Pav. F, Centrul de Evaluare Vocațională și Integrare în Muncă.

Documentele necesare în vederea evaluării vocaționale:

a) cerere-tip de evaluare vocațională (DOC);

b) cerere- tip evaluare probă practică în vederea angajări la Nazarcea Grup (DOC)

c) copie a documentului de identitate;

d) copie certificat de handicap;

Cererea, copie după cartea de identitate și copie certificate handicap pot fi  depuse  spre înregistrare de către persoana solicitantă.



 
  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare