Skip Navigation Links 
 
București, 30.09.2022

 

 

”Fii voluntar în sectorul tău!”

anunț valabil începând cu  01 Octombrie 2022

 

În atenția persoanelor care doresc să depună cererea și documentele necesare activității de voluntariat:

Contact:

Bd. Mareșal Averescu nr 17, Pavilion F, sectorul 1, București.

Telefon: 021.223.15.54

 E-mail: comunicare@dgaspc-sectorul1.roregistratura@dgaspc-sectorul1.ro

Cererile privind activitatea de voluntariat vor fi centralizate de Serviciul Juridic Contencios și Re urse Umane.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 București, lansează anunțul public privind selecția și recrutarea persoanelor fizice interesate să desfășoare activități de voluntariat în următoarele structuri organizatorice din cadrul instituției:

Unitatea Protejată Nazarcea Grup

Beneficiarii/ grup țintă: persoane adulte cu dizabilităţi.

Descrierea  activității de voluntariat :

·   ceramică unde lucrul efectiv presupune decorare, pictură, finisaj şi glazurare obiecte ceramice.

·     tipografie unde activităţile specifice presupun personalizări, grafică şi finisări pentru diverse materiale şi printuri.

·   croitorie unde se pot realiza produse textile prin croire, cusut, finisări. La finalul lucrului se desfăşoară activităţi de curăţare a locului de muncă.

· spălătorie textilă pentru activităţi de călcătorie şi împachetare obiecte de îmbrăcăminte.

· spălătorie auto unde lucrul efectiv presupune spălarea şi igienizarea autovehiculelor precum şi spălarea covoarelor.

Perioada de desfăşurare :  octombrie 2022- decembrie 2022.

 Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități ”Brăduț”

Beneficiarii/ grup țintă: 20 tineri cu vârsta cuprinsă între 21 – 29 ani, cu dizabilități accentuate și grave;

Descrierea  activității de voluntariat :

·    acompanierea tinerilor la activități de socializare și petrecere a timpului liber (plimbări în parc, ieșiri la teatru și film, excursii, etc).

Perioada de desfăşurare :  octombrie 2022- decembrie 2022, în zilele de sâmbătă și duminică, intervalul orar 09:00- 20:00.

Centrul de zi de socializare si petrece a timpului liber Senior Expert

 Beneficiarii/ grup țintă: persoanele vârstnice de pe raza sectorului 1

 

Descrierea  activității de voluntariat :

·    curs de informatizare pentru seniori, facilitarea accesului persoanelor vârstnice la internet pentru informare, corespondență și socializare; iniţiere în utilizarea calculatorului, internet şi alte metode moderne de comunicaţie, cum ar fi:laptop, tabletă, telefon;

·    curs de conversație limba engleză, facilitarea persoanelor vârstnice care doresc să aprofundeze limba engleză, să își îmbunătățească cunoștințele de bază și comunicarea/ conversația în limba engleză;

·  activităti recreeative în aer liber, prin care persoanele vârstnice își mențin autonomia și potențialul funcțional, cu scopul menținerii unei vieți active, independente și autonome.

·     activități educaționale și de dezvoltare personală;

·     activități de socializare și petrecere a timpului liber.

Perioada de desfăşurare: octombrie 2022- decembrie 2022

Mențiuni/ Observații: Abilități, cunoștințe practice pentru susținerea  activităților specifice în centrul de zi pentru persoane vârstnice.

 

Centrul de zi Bunicii Comunității- Punct de lucru

Beneficiarii/ grup țintă: persoanele vârstnice de pe raza sectorului 1;

Descrierea  activității de voluntariat :

·  curs de gastronomie - curs de abilități practice la care sunt prezentate rețete culinare din bucătăriile internaționale și va fi preparată ”Rețeta lunii”, de către persoanele vârstnice;

·    curs de fitoterapie - curs de abilități practice la care sunt prezentate leacuri și tradiții populare, terapia prin plante, aromoterapia, remediile naturiste, ceaiurile terapeutice, etc.

·  curs de nivel avansat de limba engleză, pentru asimilarea unor cunoștinte avansate de limba engleză

·   activităti de miscare și gimnastică, programe de miscare adaptate nevoilor persoanelor vârstnice: yoga, tai chi etc.

·   curs de teatru, jocuri de rol pentru facilitarea și întelegerea situațiilor de viată, drepturilor persoanelor vârstnice etc.

·   activitați de dans, organizarea activităților de loisir, conduce la o stare de destindere, relaxare fizică prin mișcare

·   activitați de dans, organizarea activităților de loisir, conduce la o stare de destindere, relaxare fizică prin mișcare

·     curs de pictură contribuie la reducerea stresului si la menținerea motricității;

·   activități de art –terapie, recuperarea prin terapie ocupațională îmbracă mai multe forme: terapia prin învățare, ludoterapia, ergoterapia,terapia prin ras, artterapie;

·  activităti de grădinărit, pentru reducerea stresului, activitate relaxantă care aduce beneficii fizice și mentale;

·     activități de îngrijire personală: frizerie și coafură;

·     activități de socializare și petrecere a timpului liber.

Perioada de desfăşurare: 1an (decembrie 2021- decembrie 2022)

Mențiuni/ Observații:

Abilitați, cunostinte practice pentru sustinerea  activităților specifice în centrul de zi pentru persoane vârstnice.

 

Centrul de zi de socializare și petrecere a timpului liber- Punct de lucru ”Central Club”

Beneficiarii/ grup țintă: persoanele vârstnice de pe raza sectorului 1;

Descrierea  activității de voluntariat :

·   activități de terapie ocupațională: confecționat obiecte decorative din hartie, carton, colorat mandale, quilling hârtie;

·   activitați de dans, organizarea activităților de loisir , conduce la o stare de destindere, relaxare fizică prin mișcare;

·     curs de teatru, jocuri de rol pentru facilitarea și întelegerea situațiilor de viată, drepturilor persoanelor vârstnice etc.;

·     activități de socializare și petrecere a timpului liber;

·     activități culturale, cenacluri literare, lecturi de carte etc.;

·     activități educaționale și de dezvoltare personală.

Perioada de desfăşurare: octombrie 2022- decembrie 2022

Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Sfânta Elena”

Beneficiarii/ grup țintă: beneficiarele centrului

Descrierea  activității de voluntariat :

·    activități de petrecere a timpului liber cu beneficiarele/ socializare (însoțire în parc, muzee, organizare de ateliere creative)

·     ajutor la distribuirea mesei și la hrănirea persoanelor imobilizate;

·     ajutor în efectuarea toaletei pe regiuni la bolnavul imobilizat;

·     mobilizarea pacientului dependent;

·   ajutor în amenajarea spațiului personal pentru fiecare beneficiară, comunicarea cu acestea, supraveghere.

Perioada de desfăşurare: octombrie 2022- decembrie 2022, în funcție de activitatea dorită (interval orar: 10:00- 12:00/ 15:00- 18:00)

Casa de Tip Familial  ”Sfântul Constantin”

Beneficiarii/ grup țintă: 12 băieti cu vârste între 8-18 ani, încadrați /neîncadrați în grad de handicap.

Descrierea  activității de voluntariat :

·     activități recreativ educative;

·     activități de socializare;

·     acompaniere copii la diferite cursuri, excursii, tabere, etc.

Perioada de desfăşurare: pe parcursul anului 2022, sâmbăta și duminica.

Casa  ”Sfântul Iosif

Beneficiarii/ grup țintă: Copii, fete și băieți cu vârstă cuprinsă între 8 ani și 17 ani

Descrierea  activității de voluntariat :

·     meditații la limba română , matematică, fizică;

·     consiliere și orientare vocațională;

·     mentorat;

·     ateliere de dezvoltare personală.

Perioada de desfăşurare: octombrie 2022- decembrie 2022.

Mențiuni/ Observații:

Program:

 luni- vineri în intervalul orar 09:00-11:00/ 16:00-18:00;

 sâmbătă în intervalul orar 11:00- 13:00.

 

Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilitati Stejărel (CAbR)

Beneficiarii/ grup țintă: persoane de sex feminin cu dizabilități încadrate în grad de handicap grav, având vârsta cuprinsă între 22-30 ani;

Descrierea  activității de voluntariat : CAbR Stejărel a identificat nevoia de 4 voluntari pentru:

·   activitățile educative și cele de recreere și socializare, desfașurate atât în centru (interior/exterior), cât și în afara centrului ( excursii, plimbari, vizite, evenimente culturale, cumpărături, etc) pentru formarea deprinderilor de viață independentă;

 Perioada de desfăşurare: octombrie 2022- decembrie 2022.

Mențiuni/ Observații: activitățile se desfășoară în prima parte a zilei (orele 9-13), uneori în week-end (excursii, evenimente); 6 beneficiare folosesc fotoliul rulant, 9 beneficiare prezintă uneori agitație psihomotorie (auto și heteroagresivitate).

 Modulul Pavilionar de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Buburuza

 Beneficiarii/ grup țintă: copii (băieți) cu vârsta cuprinsă între 4 – 15 ani;

 

Descrierea  activității de voluntariat :

· Kinetoterapie -  îmbunătățirea stării de sănătate a beneficiarilor prin: dezvoltarea forței musculare și rezistenței musculare,  creșterea stabilității articulare, corectarea aliniamentelor coloanei vertebrale și a segmentelor;

·   terapie psihologică/terapie ocupațională/terapie senzorială - îmbunătățirea stării de sănătate, obținerea abilităților funcționale, dezvoltarea deprinderilor pentru viață independentă, dezvoltarea autonomiei personale;

·   artterapie – dezvoltarea exprimării emoționale, stimularea creativității și a imaginației, dezvoltarea abilităților de comunicare, îmbunătățirea abilităților sociale, deschiderea unei sfere noi de interes;

·     sport adaptat - pentru reducerea anxietății și depresiei, crețterea încrederii în sine, eficacitate sau creșterea bunei dispoziții, viață sănătoasă: baschet, gimnastică, tenis de masă, fotbal, karate, atletism etc;

·      muzică – instrument muzical – terapie prin muzica: învățarea copiilor să cânte la un instrument muzical.

Perioada de desfăşurare: octombrie 2022- decembrie 2022.

Mențiuni/ Observații:

1.   Kinetoterapia poate  fi efectuata cu 12 copii din MPRRN Buburuza;

2.   la activități de terapie pot participa 10 copii din MPRRN Buburuza;

3.   la activități de artterapie pot participa 7 copii din MPRRN Buburuza;

4.   la activități de sport adaptat pot participa 7 copii din MPRRN Buburuza;

5.   la activitate de muzică pot participa 3 copii din MPRRN Buburuza.

Centrul de Zi ” Jiului”

Beneficiarii/ grup țintă: copii cuprinși în grupa de vârstă 0- 3 ani.

 Descrierea activității de voluntariat :

·      activității de teatru cu copiii;

·     activități pentru dezvoltarea limbajului și a comunicării prin tehnici specifice (logopedie);

·     educarea spiritului muzical al copiilor prin utilizarea instrumentelor muzicale  sau de percuție;

·     activități de stimulare a motricității prin jocuri combinate de mișcare și muzică 9animatori-educativi)

Perioada de desfăşurare: octombrie 2022- iulie 2023, intervalul orar 09:00-12:00/ 16:00-17:30.

Serviciul Rezidențial Copii

Beneficiarii/ grup țintă: Copiii din casele/centrele de plasament.

Descrierea  activității de voluntariat:

·      frizerie, coafura pentru copii, fete și băieți;

Perioada de desfăşurare:  octombrie 2022- decembrie 2022.

Complexul Social de Servicii ”Sfântul Andrei”

Beneficiarii/ grup țintă: Copii cu vârste cuprinse între 1-3 ani;

Descrierea  activității de voluntariat :

·     dans și jocuri de mișcare;

Perioada de desfăşurare: octombrie 2022- decembrie 2022, în intervalul orar 11:00-11:30.

Modulul Pavilionar de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică ”Alexandra”

Beneficiarii/ grup țintă: personae de sex feminin cu grad de handicap Grap având vârste cuprinse între 11-26 ani.

Descrierea activității de voluntariat :

·    Kinetoterapeut– Kinetoterapie: îmbunătățirea stării de sănătate a beneficiarilor prin exerciții de dezvoltare a forței musculare, creșterea stabilității articulare, corectarea aliniamentelor coloanei vertebrale și a segmentelor, etc.

·     psiholog-psihoterapie- terapie ocupațională; stimulare polisenzorială;

·     terapie educațională- îmbunătățirea stării de sănătate a beneficiarilor urmărind obținerea abilităților funcționale, dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, reducerea auto- şi heteroagresivitatea, dezvoltarea autonomiei personale;

· logoped – logopedie: monitorizează / corectează utilizarea corectă a musculaturii, consolidează deprinderea de a-și controla musculatura linguală, maxilarele, mușchii faciali și mecanismul respirației.

·  artterapie - se urmărește dezvoltarea exprimării emoționale, stimularea creativității și a imaginației, dezvoltarea abilităților de comunicare, îmbunătățirea abilităților sociale.

Perioade de desfăşurare: octombrie 2022- decembrie 2022

Mențiuni/ Observații:

Kinetoterapeutul și psihologul pot lucra cu toți beneficiarii;

Logopedul lucrează cu o tânără.

Complexul Social de Servicii Străulești

Beneficiarii/ grup țintă: persoane vârstnice (pensionari)

Descrierea  activității de voluntariat :

·   activități de socializare- însoțirea beneficiarilor la ieșirile din centru pentru plimbare sau cumpărături, participarea la activitățile de recreere și petrecere într-un mod cât mai plăcut și util a timpului liber.

 

Perioada de desfăşurare: octombrie 2022- decembrie 2022.


Complexul Social de Servicii  Odăi

Beneficiarii/ grup țintă: persoane vârstnice, persoane găzduite în modulul Centrul de Urgență pentru Persoane Fără Adăpost.

 

Descrierea  activității de voluntariat :

·    activități de socializare și petrecere a timpului liber cu beneficiarii. Activități care nu necesită îngrijirea fizică a beneficiarilor.

 

Perioada de desfăşurare: octombrie 2022- decembrie 2022.

Centrul de zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi „Un pas Împreună” 

Beneficiarii/ grup țintă: persoane adulte cu dizabilități/ persoane adulte cu probleme de sănătate mintală;

 Descrierea  activității de voluntariat :

·    activităţi educaţionale de grup;

·    activităţi de terapie ocupaţională;

·    activități de petrecere a timpului liber cu beneficiarii;

·    însoțire în parc, vizite la muzee, organizarea de ateliere creative;

·    activităţi sportive inividuale si de grup;

·    activităţi de terapie psihologică de grup.

Perioada de desfăşurare: octombrie 2022- decembrie 2022.

Mențiuni/ Observații: Activitățile se vor desfășura în cadrul centrului în intervalul orar 09:00-15:00. Dorim să cooptăm în echipă persoane calificate în domeniul artelor plastice, psiho-social și sportiv pentru îmbunătăţirea abilităţilor practice şi ameliorarea stării psihice a beneficiarilor noştri.

Centrul de zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Phoenix

Beneficiarii/ grup țintă: persoanele cu dizabilități de pe raza sectorului 1;

 Descrierea  activității de voluntariat :

·   curs de informatică pentru persoanele cu dizabilități, facilitarea accesului persoanelor  cu dizabilități  la internet pentru informare, corespondență și socializare; iniţiere în utilizarea calculatorului, internet şi alte metode moderne de comunicaţie, cum ar fi: laptop, tabletă, telefon;

·     curs de nivel începatori de limba engleză, facilitarea persoanelor cu dizabilități care doresc să aprofundeze limba engleză;

·    activităti recreeative în aer liber, prin care persoanele cu dizabilități își mențin autonomia și potențialul funcțional, cu scopul menținerii unei vieți active, independente și autonome;

·   activităti de miscare și gimnastică, programe de miscare adaptate nevoilor persoanelor cu dizabilități;

·    curs de teatru, jocuri de rol pentru facilitarea și întelegerea situațiilor de viată, drepturilor persoanelor cu dizabilități etc.;

·   activitați de dans, organizarea activităților de loisir, conduce la o stare de destindere, relaxare fizică prin mișcare;

·     curs de pictură contribuie la reducerea stresului si la menținerea motricității;

·    activități de art– terapie, recuperarea prin terapie ocupațională îmbracă mai multe forme: terapia prin învățare, ludoterapia, ergoterapia,terapia prin râs, artterapie;

· activităti de grădinărit, pentru reducerea stresului, activitate relaxantă care aduce beneficii fizice și mentale.

Perioade de desfăşurare: octombrie 2022- decembrie 2022

Mențiuni/ Observații: abilități, cunoștințe practice pentru susținerea activităților specifice.

Pentru a se înscrie în programul de voluntariat, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

1.  să aibă vârsta legală de 18 ani;

2. să cunoască limba română scris şi vorbit; în cazul cetăţenilor străini, organizaţia gazdă poate să-i pună acestuia la dispoziţie un interpret.

3.  să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

4.  să aibă o stare de sănătate corespunzătoare activităţilor de voluntariat propuse de organizaţia gazdă; starea de sănătate se probează cu adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie sau de către unităţi sanitare abilitate și se validează prin fișa de aptitudini eliberată de medicul de medicina muncii;

5. să nu aibă antecedente penale care să-i facă incompatibili cu activitatea de voluntariat desfăşurată şi să nu fi fost condamnat pentru săvârşirea unor infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de fals ori a unor fapte de corupţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea (cazier judiciar și certificat de integritate comportamentală);

6. să nu fi desfăşurat activitate de poliţie politică, aşa cum este definită prin lege (declaraţie pe proprie răspundere).

Înscrierea în cadrul unei activități specifice se va face prin transmiterea următoarelor documente în format electronic la una din următoarele adrese de e-mail: registratura@dgaspc-sectorul1.rocomunicare@dgaspc-sectorul1.ro .

 1.      cererea de înscriere completată (DOC);

2.      copia actului de identitate în termen de valabilitate;

3.      cazier judiciar și certificate de integritate comportamentală, pentru  candidatul acceptat.

4.      declarație pe propria răspundere că nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzutre în legislația specifică;

5.      CV actualizat (de preferat în format EUROPASS);

6.      declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal (DOC);

7.      copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor, precum și  copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;

8.      adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie din care să reiasă că este apt de muncă/ clinic sănătos, pentru candidatul acceptat.
Copiile documentelor de mai sus vor fi transmise în format electronic pe adresa de email:
registratura@dgaspc-sectorul1.ro resurse.umane@dgaspc-sectorul1.ro,  în format JPG sau PDF, într-un singur mesaj, iar la subiectul mesajului se va scrie rolul pentru care candidați și numele dumneavoastră.


 


  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare