Skip Navigation Links 
 

Aplicația software Registru Unic Electronic al serviciilor de asistență socială – E-SAS1, platformă de tip web, interoperabilă, dezvoltată în cadrul Proiectului: ”Instrumente pentru reducerea birocrației în serviciile de asistență socială la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București”, cod SIPOCA 856 / cod MySMIS 136166, cofinanțat din Fondul Social European, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 20214 – 2020.
 
Proiectul este finanțat prin POCA/662/2/1, Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.

Obiectivul proiectului: creșterea eficienței serviciilor de asistență socială ale Sectorului 1 al Municipiului București.
Scopul proiectului: creșterea gradului de acces al cetățenilor la serviciile de asistență socială, furnizarea unor instrumente digitale performante și rapide care simplifică și accelerează fluxul de lucru, capacitatea de răspuns și soluționare a sarcinilor curente ale aparatului administrativ.

Acces platformă servicii asistență socială

 

  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare