Skip Navigation Links

 
Skip Navigation LinksPrima Pagină > Descarcare Formulare > Alocaţii şi indemnizaţii    
 

  Biroul Alocații

Tel: 021.222.99.83


Formulare

 
         Soluţionarea cererilor depuse la sediul instituției noastre, cereri depuse în vederea obținerii  indemnizaţiilor pentru creșterea copilului,  a stimulentului de inserție și a alocației de stat respectiv plata acestora este efectuată de către Agenția Pentru  Plăți Și Inspecție Socială a Municipiului Bucureşti. 

Conform art.19 din Ordonanța de Urgență  Nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, beneficiarul drepturilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă (indemnizație creștere copil, stimulent de inserție, sprijin lunar sau indemnizația lunară pentru program redus) este obligat să comunice în scris D.G.A.S.P.C. Sector 1 orice modificare intervenită în situaţia sa, de natură să determine încetarea sau suspendarea plăţii drepturilor, în termen de 15 zile lucrătoare de la apariţia acesteia.

Nerespectarea de către beneficiari a prevederilor legale, mai sus menționate, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei.

 Biroul Alocaţii are atribuţii de primire, înregistrare, verificare şi transmitere spre soluţionare Agenției Pentru Plăți și Inspecție Socială București, a cererilor şi documentelor ce stau la baza acordării drepturilor, depuse de către beneficiarii domiciliaţi pe raza sectorului 1, Bucureşti.

       Sesizările ce au ca obiect  calculul şi plata drepturilor la indemnizaţia creştere copil, alocaţia de stat pentru copil, respectiv stimulentul de inserţie, înaintate de către persoanele domiciliate cu forme legale pe raza Municipiului Bucureşti, sunt de competenţa Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti.

        Pentru a intra în posesia mai multor informații, vă invităm să accesați

 : http://bucuresti.mmanpis.ro/informatii-de-interes-public/telefoane-utile/

 

Program de lucru cu publicul:

Luni, Marți, Miercuri, Joi : 08.00- 16.00

Vineri:                                    08.00- 13.00


1.1 Indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor -  actele necesare si condiţiile de acordare(formularul 2.1)


1.2 Cererea pentru acordarea indemnizatiei lunare pentru creşterea copiilor /stimulentului de inserţie (cererea ICC)


1.3 Adeverinţa tip pentru acordarea  indemnizatiei lunare pentru creșterea copiilor Anexa 2 (formular 2.3)

1.4 Declaraţia celuilalt părinte la depunerea dosarului de indemnizaţie lunară pentru creşterea copiilor (formularul 1.4)

1.5   Declarația părintelui care solicită îndemnizație lunară pentru creșterea copiilor (formularul 1.5)

2.1 Stimulentul de inserţie - actele necesare si conditiile de acordare   (formularul 2.2)

2.2 Cererea pentru acordarea indemnizatiei lunare pentru  creşterea copiilor /stimulentului de inserţie (cererea ICC)

2.3 Modelul de adeverinţă pentru acordarea stimulentului de inserţie (formularul 2.3) 

2.4 Declaraţia părintelui care depune dosarul pentru stimulentul de inserţie (formularul 2.4)

2.5 Declaraţia celuilalt părinte la depunere dosarului pentru stimulentul de inserţie(formularul 2.5)

  3. Alocaţia de stat (formularul 3)

  3.1Cererea pentru obtinerea alocatiei de stat  (formularul 3.1)

  3.2 Precizări legislative referitoare la stabilirea şi plata alocaţiei de stat (formularul 3.2)  

 3.3 Declarație părinți pentru copii născuți în străinătate (formularul 3.3)

4.  Lista unităţilor bancare în a căror conturi poate fi asigurată plata  alocaţiei de stat, a indemnizaţiei creştere copil şi  a  stimulentului (lista)

 Toate documentele de stare civilă: cărți de identitate , certificate de naștere, certificat de căsătorie, Hotărâre de divorț, certificat de deces, sunt necesare în original și  copie.

 Biroul Alocații

Tel: 021.222.99.83


  

 
  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare