Skip Navigation Links


 
Skip Navigation Links    
 

 

        Informatiile privind luna celulilalt parinte se pot descarca de aici

FORMULARE

     

I.Indemnizaţia creştere copil

      Pentru copiii născuţi începând cu data de 1 ianuarie 2011( sau pentru situaţiile  în care o persoană a adoptat copilul, căreia i s-a încredinţat copilul în vederea adopţiei sau care are copilul în plasament ori în plasament de urgenţă, precum şi pentru persoana care a fost numită tutore, începând cu această dată), se vor aplica prevederile legale, reglementate prin OUG 111/2010.

 

    Noua formulă de acordare a indemnizaţiei pentru copiii născuţi începând cu 1 ianuarie 2011 prevede reglementarea de măsuri opţionale la dispoziţia părinţilor, pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau 3 ani în cazul copilului cu handicap.

    Opţiunea beneficiarului se exprimă în scris, pe bază de cerere şi nu poate fi schimbată pe parcursul acordării drepturilor

 

Care pot fi opţiunile unei persoane solicitante?


  1. Concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 1 an, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap și o indemnizație lunară în cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni anterioare nașterii copilului(se ia în calcul inclusiv luna nașterii copilului) și nu poate fi mai mică de 600 lei și nici mai mare de 3.400 lei.

  • Persoanele care optează pentru 1 an, beneficiază de stimulentul de inserție, dacă obțin venituri supuse impozitului pe venit înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 1 an, pentru perioada rămasă până la împlinirea de către acesta a vârstei de 2 ani (se ține cont de luna cuvenită celuilalt părinte )

  1. Concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani și o indemnizație lunară în cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni anterioare nașterii copilului(se ia în calcul inclusiv luna nașterii copilului) și nu poate fi mai mică de 600 lei și nici mai mare de 1.200 lei

  • Persoanele care optează pentru 2 ani, beneficiază de stimulentul de inserție, dacă obțin venituri supuse impozitului pe venit după împlinirea de către copil a vârstei de 1 an, pentru perioada rămasă până la împlinirea de către acesta a vârstei de 2 ani (se ține cont de luna cuvenită celuilalt părinte )

  • Pentru persoanele care beneficiază de concediul pentru creșterea copilului cu handicap în vârstă de până la 3 ani, beneficiază de stimulentul de inserție, oricând, pe toată perioada (se ține cont de luna cuvenită celuilalt părinte )


Ex. În urma calcului veniturilor pe ultimele 12 luni anterioare , a rezultat un venit de 1400 lei/lună. În cazul în care persoana a solicitat indemnizaţie creştere copil până la 1 an, aceasta va primi întreaga sumă pe lună. În cazul în care opţiunea acesteia a fost de indemnizaţie creştere copil până la 2 ani, va primi doar 1200 lei/lună. 

  I.1  Indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor -  actele necesare si condiţiile de acordare (formularul 2.1)


  I.2 Cererea pentru acordarea indemnizatiei lunare pentru creşterea copilului /stimulentului de inserţie (formularul 2.2
)


 
I.3 Adeverinţa tip pentru acordarea  indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului Anexa 2 (formularul 2.3)

I.4 Declaraţia celuilalt părinte la depunderea dosarului de indemnizaţie creştere copil (formularul I4)


   II. Stimulentul inserţie

    Pentru copiii născuţi începând cu data de 1 ianuarie 2011, (sau pentru situaţiile  în care o persoană a adoptat copilul, căreia i s-a încredinţat copilul în vederea adopţiei sau care are copilul în plasament ori în plasament de urgenţă, precum şi pentru  persoana care a fost numită tutore, începând cu această dată),  se vor aplica prevederile legale, reglementate prin OUG 111/2010, cu stabilirea stimulentului de inserţie.

 

          Persoanele care în perioada în care sunt îndreptăţite să beneficieze de concediul pentru creşterea copilului şi indemnizaţia lunară până la 1 an obţin venituri supuse impozitului pe venit, înainte de împlinirea de către copil a vârstei de un an, au dreptul la un stimulent de inserţie în cuantum lunar de 500 lei pentru perioada rămasă până la la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani.

        Persoanele care în perioada în care sunt îndreptăţite să beneficieze de concediul pentru creşterea copilului şi indemnizaţia lunară până la 2 ani obţin venituri supuse impozitului pe venit, după împlinirea de către copil a vârstei de un an, au dreptul la un stimulent de inserţie în cuantum lunar de 500 lei pentru perioada rămasă până la la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani.

 

II.1 Stimulentul de inserţie - actele necesare si conditiile de acordare   (formularul II 2)

II.2 Cererea pentru acordarea indemnizatiei lunare pentru  creşterea copilului /stimulentului de inserţie (formularul 2.2)

II.3 Modelul de adeverinţă pentru acordarea stimulentului de inserţie (formularul II.3) 

II.4 Declaraţia părintelui care depune dosarul pentru stimulentul de inserţie (formular II.4)

II.5  Declaraţia celuilalt părinte la depunere dosarului pentru stimulentul de inserţie (formularul II5)

   III.Alocaţia de stat (formularul 3)

   III.1   Cererea pentru obtinerea alocatiei de stat  (formularul 3.1)

  III.2 Precizări legislative referitoare la stabilirea şi plata alocaţiei de stat (formularul 3.2)  

    

  IV. Lista unităţilor bancare în a căror conturi poate fi asigurată plata alocaţiei de stat, a indemnizaţiei creştere copil şi a  stimulentului (formularul 4 )

TOTE ACTELE DE STARE CIVILA (CARTI DE IDENTITATE, CERTIFICATE DE NASTERE, CERTIFICAT DE CASATORIE, HOTARARE DE DIVORT, CARTIFICAT DE DECES) TREBUIE ADUSE IN COPIE SI ORIGINAL!

 

BIROUL EVIDENTA SI PLATA PRESTATIILOR SOCIALE 

TEL: 021.222.99.83

 
  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare