Skip Navigation Links 
 

Legislaţie


    Legi

  • Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizionala (DOC);
  • Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat (DOC);
  • Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

   

    Hotărâri de Guvern

  •  Hotărârea nr. 773/2002 pentru organizarea şi funcţionarea Comisiei interministeriale privind asistenţa socială ( DOC);
  • Hotărârea nr. 412/2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale (DOC);
  • Hotărârea nr.797/ 2017 din 2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal  (DOC)
  Hotărâri ale Consiliului Local Sector1
  •  Hotărâre privind înființarea ”Oficiului Pentru Protecția Copilui” Sector1 (DOC).
  • Hotărârea pentru aprobarea modificării denumirii Direcției Generală de Asistență Socială Sector 1 în Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 (DOC)

    Ordonanţe

  •  Ordonanţa nr. 68/2003 privind serviciile sociale (DOC);


 Direcția protecție persoană și familie

 Direcția protecţia copilului

 Direcția protecție socială

 Legislatia privind liberul acces la informaţii

  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare