Skip Navigation Links 
 
Informaţii de interes public. Legislaţie

Accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public, definite astfel prin lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice, în conformitate cu Constituţia României şi cu documentele internaţionale ratificate de Parlamentul României.”
(Text adaptat din Legea nr.544/2001 - privind liberul acces la informaţiile de interes public)


Legislație

    - Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public (DOC);

Hotărâri de Guvern

    - Hotărârea nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a   Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public (DOC);

   -   Hotărârea nr.478/2016 pentru modificare și completarea Normelor  metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public (DOC;

  - Hotărârea nr.830/2022 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 (DOC)

  
 
  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare