Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Cariere

ANEXA I Concurs de angajare personal contractual 06 – 19.11.2012

6 Nov 2012

ANEXA I

Numărul, nivelul posturilor, denumirea posturilor,structurile, principalele cerinţe ale posturilor,

bibliografia şi tematica, condţiile generale şi specifice de ocupare

 

 

 

COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII SF. NICOLAE

NR. CRT

TIP POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII GENERALE ŞI SPECIFICE PENTRU OCUPARE

PRINCIPALELE CERINŢE ALE POSTURILOR

NR. POSTURI CONCURS

CENTRUL MATERNAL

 

1.

Referent (educator)

M

execuţie

absolvent de studii liceale cu diplomă de bacalaureat

 

asigură educaţia copiilor, beneficiari ai serviciilor sociale în cadrul Complexului Social de Servicii Sf. Nicolae

1

2.

infirmieră

G

execuţie

studii generale (8 clase);

pentru candidaţii care nu sunt debutanţi în profesie, constituie un avantaj depunerea certificatului de absolvire a cursului de infirmiere

îngrijire generală a copiilor beneficiari ai serviciilor sociale în cadrul Complexului Social de Servicii Sf. Nicolae

1

CENTRUL DE ZI

 

3.

Referent (educator)

M

execuţie

absolvent de studii liceale cu diplomă de bacalaureat

 

asigură educaţia copiilor, beneficiari ai serviciilor sociale în cadrul Complexului Social de Servicii Sf. Nicolae

1

CENTRUL REZIDENŢIAL

 

4.

asistent medical

PL

execuţie

absolvent scoală sanitară postliceală, specialitate asistent medical generalist/pediatrie;

avizul OAMGMAMR medicină generală sau pediatrie;

asigurare profesionala;

cunoştiinţe privind îngrijirea copilului cu dizabilităţi

Oferă asistenţă medicală  copiilor beneficiari ai serviciilor sociale în cadrul Complexului Social de Servicii Sf. Nicolae

2

5.

Muncitor necalificat (ajutor bucătar)

G

execuţie

Studii generale (8 clase)

pregătirea hranei destinate copiilor protejaţi

1

 

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE

REFERENT ATRIBUŢII EDUCATOR

1.      Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificări şi completări, cu următoarea tematică:

-          Cap. 1:  Dispoziţii generale şi definiţii

-          Cap. 2:  Drepturi şi libertăţi civile

-          Cap. 3: Protecţia specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi

-          Cap. 5:  Protecţia copilului care a săvârşit o faptă penală şi nu răspunde penal

-          Cap. 6:  Protecţia copilului împotriva exploatării

-          Cap. 7:  Instituţii şi servicii cu atribuţii în protecţia copilului

-          Cap. 8:  Organisme private

-          Cap. 9: Licenţierea şi inspecţia serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi a celor de protecţie specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi

-          Cap.10: Finanţarea sistemului de protecţia a copilului

-          Cap. 11: Reguli speciale de procedură

-          Cap. 12: Răspunderi şi sancţiuni

-          Cap. 13: Dispoziţii tranzitorii şi finale.

2.      Educatorul specializat (Aplicarea standardelor de calitate în centrele de plasament), cu următoarea tematică:

-          Standarde de calitate privind protecţia copilului în centrul de plasament – prezentare;

-          Atitudinea faţă de copil şi deontologia profesiei de educator;

-          Modelul familial al relaţiei educator – copil şi al relaţiei dintre copii;

-          Jocul şi organizarea timpului liber în centrul de plasament;

-          Reintegrarea, integrarea familială a copilului. Rolul educatorului;

-          Promovarea accesului la informaţie şi posibilităţilor de exprimare liberă a opiniei copilului;

-          Comunicarea – mijloc şi scop în activitatea educatorului.

 

ASISTENT MEDICAL:

Bibliografia: „Manual de medicina interna pentru cadre medii’’ – autor Corneliu Borundel

Tematica:

1.Perioadele de evolutie a bolii

2.Diagnosticul si tratamentul unei febre

3.Inflamatia

4.Alimentatia – notiuni generale

5.Rinite

6.Laringita acuta si cronica

7.Bronsita acuta si cronica

8.Bronsectazia

9.Astmul bronsic

10.Pneumonia pneumococica

11.Abcesul pulmonar

12.Tuberculoza pulmonara

13.Pleureziile

14.Insuficienta respiratorie acuta

15.Stenoza mitrala

16.Stenoza aortica

17.Pericardita acuta

18.Angina pectorala

19.Infarctul miocardic

20.HTA

21.Sincopa si Lesinul

22.Esofagita

23.Gastrita

24.Ulcerul gastro-duodenal

25.Duodenita

26.Enterocolita acuta

27.Colita

28.Hepatita virala  acuta

29.Hepatita cronica

30.Litiaza biliara

31.Dischinezia biliara

32.Pancreatita Acuta

33.Peritonitele acute

34.Pielonefrita acuta

35.Litiaza renala

36.Anemia hemolitica

37.Anemia carentiala

38.RAA (reumatismul articular acut)

39.Diabetul zaharat – simptomatologie

40.Epilepsia – generalizata.

 

INFIRMIERĂ:

Bibliografie:

“Ghidul infirmierei” pus la dispoziţie de angajator

 

 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 1

COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII „SF. NICOLAE”

 

EXTRAS FIŞA POSTULUI REFERENT (EDUCATOR)

Principalele atribuţii

                                                                                          

 

Informaţii generale privind postul

Denumirea postului: post de natură contractuală: referent (educator)

Nivelul postului: de execuţie

Scopul principal al postului: asigură educaţia copiilor, beneficiari ai serviciilor sociale

 

ATRIBUŢII ŞI RĂSPUNDERI CARE REVIN ANGAJATULUI:

 • conduce activitatea educativă a grupei de copii stabilită de către şeful complexului social de servicii,
 • participă la întocmirea Planului Individualizat de Protecţie şi răspunde de aplicarea acestuia în conformitate cu atribuţiile ce îi revin,
 • educatorul ajută copilul să-şi efectueze temele, îl controlează, face demersuri pentru o pregătire cât mai bună individuală şi particularizată ritmului şi posibilităţilor fiecărui copil,
 • are obligaţia să controleze prezenţa copilului la şcoală şi să discute atât cu copilul cât şi cu învăţătorul sau profesorul-diriginte şi cu alte cadre didactice pentru rezolvarea problemelor ce apar,
 • urmăreşte şi asigură pregătirea pentru şcoală şi societate a fiecărui copil din grupa repartizată, consemnând cu regularitate în caietul de observaţii aspecte ce privesc schimbările observate la fiecare copil în parte,
 • răspunde de copiii plecaţi din unitate, asumarea acestei răspunderi făcându-se prin semnarea biletului de voie unde sunt consemnate: locul unde se deplasează copilul, scopul deplasării şi orele între care acesta este plecat,
 • raspunde de sănătatea fizică şi psihică a copiilor încredinţaţi şi informează de îndată şeful de complex, cabinetul medical sau după caz psihologul în cazul în care apar modificări ale stării de sănătate a acestora,
 • răspunde de securitatea vieţii copiilor pe timpul cât îşi desfăşoară activitatea în cadrul complexului  sau cu ocazia altor activităţi

 

 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 1

COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII „SF. NICOLAE”

 

EXTRAS FIŞA POSTULUI INFIRMIERĂ

Principalele atribuţii

                                                                                           

 

Informaţii generale privind postul

Denumirea postului: post de natură contractuală: infirmieră

Nivelul postului: de execuţie

Scopul principal al postului: îngrijire generală a copiilor beneficiari ai serviciilor sociale

 

ATRIBUŢII ŞI RĂSPUNDERI CARE REVIN ANGAJATULUI:

·         efectuează zilnic igiena individuală a beneficiarului,

·         asigură permanent supravegherea şi securitatea beneficiarilor din centru,

·         ajută beneficiarii să se alimenteze şi să se deplaseze, conform indicaţiilor date de medic,

·         înlocuieşte şi transportă rufăria murdară în condiţiile stabilite prin normele igienico-sanitare în vigoare,

·         asigură igiena paturilor şi a întregului mobilier din camerele de care răspunde şi schimbă lenjeria beneficiarilor ori de câte ori este nevoie,

·         transportă materialele de laborator medical,  cu respectarea circuitelor şi legislaţiei sanitare în vigoare, conform indicaţiei asistentului medical sau medicului,

·         colectează materialele sanitare de unică folosinţă utilizate, în recipiente speciale şi asigură transportul lor în spaţiile special amenajate în vederea ridicării lor de către firma specializată,

·         controlează dulapurile şi noptierele, înlăturând resturile de mâncare sau orice lucruri inutile/periculoase, pe care unii beneficiari au tendinţa de a le strânge chiar de prin gunoaie,  în scopul evitării infecţiilor create de acestea,

·         va sesiza cabinetul medical imediat ce va observa deteriorarea stării de sănătate a unui beneficiar, participând la acordarea primului ajutor

 

 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 1

COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII „SF. NICOLAE”

 

EXTRAS FIŞA POSTULUI ASISTENT MEDICAL

Principalele atribuţii

                                                                                          

 

Informaţii generale privind postul

Denumirea postului: post de natură contractuală: asistent medical

Nivelul postului: de execuţie

Scopul principal al postului: Oferă asistenţă medicală  copiilor beneficiari ai serviciilor sociale

 

ATRIBUŢII ŞI RĂSPUNDERI CARE REVIN ANGAJATULUI:

·           Cunoaşte măsurile de prim ajutor care trebuie luate în caz de accidentări sau îmbolnăviri profesionale conform instructajului realizat de către angajator.

·           Verifica şi ia măsurile ce se cuvin pentru remedierea deficientelor ce survin atat pe turele anterioare cat si  pe perioada in care se gaseste la serviciu;

·           Foloseste utilajele de specialitate din sectorul sau de activitate, cu responsabilitate, dupa insusirea instructiunilor de folosire si dupa cunoasterea modalitatilor de functionare a acestora, pentru a preveni eventualele accidente si incidente care pot interveni in manevrarea si folosirea  acestor utilaje

o    Controleaza zilnic starea de sanatate a copiilor , medicatia acestora si instrumentarul medical;

o    Colaboreaza cu echipa multidisciplinara in vederea elaborarii si implementarii PPI;

o    Examineaza copiii care vor fi supusi imunizarilor profilactice pentru stabilirea eventualelor contraindicatii medicale;

o    In caz de urgenta insoteste copiii la unitati spitalicesti de profil;

o    Efectueaza tratamente curente la indicatia medicului ;

o    Informeaza medicul asupra aspectelor sesizate si evolutia starii de sanatate a copiilor;

·           Ajuta medicul in timpul examinarilor efectuate;

o    Duce condica de medicamente la farmacie, preia medicamentele si le administreaza conform prescriptiilor medicale din F.O.

·           Termometrizeaza, cintareste si masoara copiii

o    Completeaza zilnic fisele de temparatura a frigiderelor si congelatoarelor din blocul alimentar

o    Completeaza zilnic fisa de evidenta HACCP

o    La  sfarsitul lunii preda fisele pe care le monitorizeaza administratorului

·           Verifica starea de curatenie a suprafetelor de lucru , utilajelor si pardoselilor la inceputul lucrului ;

·           Verifica starea de igiena a personalului si echipamentul de protectie la inceputul lucrului

·           Verifica prin sondaj daca personalul utilizeaza corect produsele chimice periculoase

·           Completeaza fisele de evidenta a rezultatelor analizelor pentru apa potabila , produse finite si a rezultatelor testelor de sanitatie;

o    Efectueaza tratamentul injectabil in caz de nevoie / oral si raspunde la solicitari privind administrarea tratamentului oral;

o    Efectueaza tratamentele locale (spalaturi articulare, oculare, pansamente, mica chirurgie);

o    Efectueaza vaccinari la indicatia si sub supravegherea medicului

o    Controleaza efectuarea analizelor medicale periodice si actualizarea acestora (conform recomandarilor);

o    Pregateste materialul steril necesar centrului;

o    In caz de necesitate, pina la venirea medicului / ambulantei, acorda primul ajutor copiilor si personalului;

o    Are obligatia de a declara existenta sau aparitia problemelor de sanatate

·           Controleaza modul in care s-a facut curatenia, circuitul rufelor murdare si curate, respectarea regulilor de igiena, portul echipamentului de protectie in timpul transportului si distribuirii alimentelor.

 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 1

COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII „SF. NICOLAE”

 

EXTRAS FIŞA POSTULUI MUNCITOR NECALIFICAT (AJUTOR BUCĂTAR)

Principalele atribuţii

                                                                                           

 

Informaţii generale privind postul

Denumirea postului: post de natură contractuală: muncitor necalificat (ajutor bucătar)

Nivelul postului: de execuţie

Scopul principal al postului:

 

ATRIBUŢII ŞI RĂSPUNDERI CARE REVIN ANGAJATULUI:

 1. Răspunde de respectarea cerinţelor igienico-sanitare în bucătărie şi dependinţe, spală şi dezinfectează atât vesela din dotare după fiecare utilizare, cât şi a veselei pentru servirea mesei
 2. Colectarea reziduurilor solide, cât şi a resturilor alimentare lichide se va face în recipiente etanşe cu capac, confecţionate din material rezistent, uşor de spălat şi de dezinfectat;
 3. Spală şi dezinfectează ori de câte ori este nevoie pereţii impermeabili şi perimetrul impermeabil prevăzut cu sifoane de scurgere la reţeaua de canalizare;
 4. Ia măsuri pentru dezinsecţie periodică a blocului alimentar şi a anexelor acestora;
 5. Nu va depozita în acelaşi loc produsele finite cu cele neprelucrate termic, produsele care emană mirosuri specifice cu cele ce împrumută mirosuri;
 6. Decongelarea alimentelor va fi făcută în încăperi neexpuse contactului cu insecte;
 7. Va respecta circuitele de intrare şi ieşire a alimentelor în şi din bucătărie, fără a intersecta fazele insalubre cu cele salubre;
 8. Va respecta spaţiile de prelucrare preliminară a alimentelor (curăţare, spălare, tocare) care sunt spaţii cu circuite separate pentru legume, carne, peşte, ouă;
 9. Păstrează vesela pentru masă, curată, în rafturi prevăzute cu uşi glisante sau perdeluţă din pânză sau tifon, iar vasele de bucătărie pe rastele sau dulapuri închise sau mese de lucru tip dulap;
 10. Răspunde de starea tehnică şi de buna funcţionare a utilajelor pe care le are în dotare;
 11. Răspunde de condiţiile de manipulare, depozitare şi păstrare a mărfurilor;
 12. Respectă îndrumările personalului sanitar din unitate.

 

 

 

 

 

COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII SF. ECATERINA

NR. CRT

TIP POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII GENERALE ŞI SPECIFICE PENTRU OCUPARE

PRINCIPALELE CERINŢE ALE POSTURILOR

NR. POSTURI CONCURS

1.

Inspector specialitate (psihopedagog)

S

execuţie

studii superioare de lungă durată sau studii universitare în specializarea psihopedagogiei speciale, absolvite cu diplomă de licenţă

asigură asistenţa psihopedagogică pentru copii şi pentru familiile acestora.

2

2.

Inspector psecialitate (psiholog)

S

execuţie

absolvent de studii superioare de lungă durată sau studii universitare, cu diplomă de licenţă în domeniul psihologiei

autorizaţie de liberă practică în domeniul clinic/ psihoterapie/ consiliere eliberată de Colegiul Psihologilor

asigură asistenţă si terapie psihologică copiilor şi familiilor acestora

 

1

3.

Inspector specialitate (logoped)

S

execuţie

absolvent de studii superioare de lungă durată sau studii universitare, cu diplomă de licenţă în domeniul psihopedagogie specială

 

Asigură asistenţă de specialitate privind depistarea, evaluarea şi tratarea tulburărilor de comunicare

1

4.

Instructor educaţie

M

execuţie

Absolvent de studii medii –liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat

asigură educaţia şi sipravegherea copiilor, beneficiari ai serviciilor sociale în cadrul Complexului Social de Servicii Sf. Ecaterina

1

5.

Infirmieră

 

G

execuţie

studii generale (8 clase);

pentru candidaţii care nu sunt debutanţi în profesie, constituie un avantaj depunerea certificatului de absolvire a cursului de infirmiere

îngrijire generală a copiilor beneficiari ai serviciilor sociale în cadrul Complexului Social de Servicii Sf. Ecaterina

3

6.

Îngrijitor

 

G

execuţie

studii generale (8 clase)

 

Asigură igiena şi curăţenia

1

 

 

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE:

 

TEMATICA INSPECTOR SPECIALITATE (PSIHOPEDAGOG):

Bibliografie:

Psihologia varstelor – Ciclurile vietii, Ursula Schiopu, Emil Verza; Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1997

Psihologia varstelor – Emil Verza; Editura Hyperion XXI, Bucuresti 1993

 

Tematica:

1. Din Psihologia varstelor – Emil Verza; Editura Hyperion XXI, Bucuresti 1993

Debutul vietii (cap.III)

Perioada anteprescolara (prima copilarie) (cap. IV)

Perioada prescolara (a doua copilarie) (cap. V)

Perioada scolara mica (a treia copilarie) (cap. VI)

2. Din  Psihologia varstelor – Ciclurile vietii, Ursula Schiopu, Emil Verza; Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1997

Tulburari de dezvoltare si recuperarea copilului (cap.XII)

 

INSPECTOR SPECIALITATE (LOGOPED):

Bibliografie:

Psihologia varstelor – Ciclurile vietii, Ursula Schiopu, Emil Verza; Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1997

Psihologia varstelor – Emil Verza; Editura Hyperion XXI, Bucuresti 1993

Tematica:

1. Din Psihologia varstelor – Emil Verza; Editura Hyperion XXI, Bucuresti 1993

- Debutul vietii (cap.III)

- Perioada anteprescolara (prima copilarie) (cap. IV)

- Perioada prescolara (a doua copilarie) (cap. V)

- Perioada scolara mica (a treia copilarie) (cap. VI)

2. Din  Psihologia varstelor – Ciclurile vietii, Ursula Schiopu, Emil Verza; Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1997

Tulburari de dezvoltare si recuperarea copilului (cap.XII)

 

INSPECTOR SPECIALITATE (PSIHOLOG)

Bibliografie

1. Pantelimon Golu, Emil Verza -  „Psihologia copilului”, manual pentru cls a XI-a, Editura Didactica si Pedagogica

2. Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului.

TEMATICA:

1. Probleme privind dezvoltarea psihica a copilului

2. Invatarea si reusita scolara

3. Stadiile dezvoltarii psihice

4. Dezvoltarea copilului in primul an de viata

5. Caracterizarea cresterii si dezvoltarii psihice a copilului anteprescolar (1 - 3 ani)

6. Caracterizarea cresterii si dezvoltarii psihice a copilului prescolar (3 – 7 ani)

7. Caracterizarea cresterii si dezvoltarii psihice a scolarului mic (6/7 – 10/11 ani)

8. Caracterizarea cresterii si dezvoltarii psihice a scolarului mijlociu. Pubertatea (10/11 – 14/15 ani)

9. Caracterizarea cresterii si dezvoltarii psihice a scolarului mare. Adolescenta (14/15 – 18 ani)

10.Ggrupa de prescolari si clasa scolara – ca grupuri sociale

11. Probleme ale invatarii si dezvoltarii psihice a copiilor in conditii speciale.

 

INSTRUCTOR EDUCATOR:

           Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificări şi completări, cu următoarea tematică:

-          Cap. 1:  Dispoziţii generale şi definiţii

-          Cap. 2:  Drepturi şi libertăţi civile

-         Cap. 3: Protecţia specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi

-          Cap. 5:  Protecţia copilului care a săvârşit o faptă penală şi nu răspunde penal

-          Cap. 6:  Protecţia copilului împotriva exploatării

-          Cap. 7:  Instituţii şi servicii cu atribuţii în protecţia copilului

-          Cap. 8:  Organisme private

-          Cap. 9: Licenţierea şi inspecţia serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi a celor de protecţie specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi

-          Cap.10: Finanţarea sistemului de protecţia a copilului

-          Cap. 11: Reguli speciale de procedură

-          Cap. 12: Răspunderi şi sancţiuni

-          Cap. 13: Dispoziţii tranzitorii şi finale.

            Educatorul specializat (Iniţiere în tehnicile de lucru cu copilul cu handicap), cu următoarea tematică:

-          Drepturile copilului şi introducere în munca cu copilul cu handicap şi cu familia acestuia

-          Problematica copilului cu handicap psihomotor

-          Evaluarea şi intervenţia în cazul dizabilităţilor motorii.

 

INFIRMIERĂ :

Bibliografie:

“Ghidul infirmierei” pus la dispoziţie de angajator

 

 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 1

COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII „SF. ECATERINA”

 

EXTRAS FIŞA POSTULUI INSPECTOR SPECIALITATE (PSIHOPEDAGOG)

Principalele atribuţii

                                                                                          

 

Informaţii generale privind postul

Denumirea postului: post de natură contractuală: inspector specialitate (psihopedagog)

Nivelul postului: de execuţie

Scopul principal al postului:

 

ATRIBUŢII ŞI RĂSPUNDERI CARE REVIN ANGAJATULUI:

1.    Efectueaza examenul psihopedagogic pe baza instrumentelor specifice profesiei stabilind nivelul general de dezvoltare al copilului si gradul retardului;

2.    Realizeaza evaluarea functiilor cognitive, a dezvoltarii afective si sociale, precum si a contextului familial si social al copilului;

3.    Asigura evaluarea nevoilor de abilitare/reabilitare in domeniul cognitiv, comportamental si emotional;

4.    Realizeaza servicii de consiliere cu parintii oferindu-le suportul informational, instrumental si emotional de care au nevoie, in vederea asigurarii unei bune calitati a universului relational si a prevenirii aparitii unor disfunctii in relatia parinte/copil, a dezvoltarii aptitudinilor, abilitatilor de comunicare si a potentialului functional restant, precum si in scopul optimizarii realatiilor acestora cu familia si cu ceilalti membri ai comunitatii;

5.    Ofera consultanta de specialitate pesonalului in probleme legate de curriculum, metode si tehnici de invatare;

6.    Intocmeste impreuna cu personalul de specialitate Programul Personalizat de Interventie (PPI) in functie de problemele si particularitatile fiecarui copil si il reactualizeaza periodic;

7.    Informeaza familia sau reprezentantul legal al copilului cu privire la obiectivele si metodele folosite in cadrul programului de interventie;

8.    Elaboreaza planul de abilitare /reabilitare al copilului si urmareste realizarea obiectivelor impreuna cu echipa interdisciplinara;

9.    Participa impreuna cu ceilalti membrii ai echipei de interventie la elaborarea programului lunar al copilului in Centru in functie de virsta si nivelul de dezvoltare;

10. Desfăşoară activităţi de stimulare senzorio-motorie, cognitiva si motrica, de educatie si reabilitare comportamentala pentru copiiii cu dizabilitati usoare, moderate, severe si profunde, incadrati/nu intr-o categorie de handicap;

11. Utilizeaza terapii specifice psihopedagogice adecvate fiecarui copil in parte, individual sau in grup in scopul unei bune adaptari/inserari a copiilor cu dizabilitati in mediul social;

12. Colaboreaza cu alte servicii din cadrul DGASPC sector 1 sau din afara pentru intocmirea unui program terapeutic adecvat necesitatilor copilului si pentru asigurarea unei bune integrari sociale a acestuia;

13. Elaboreaza recomandari psihopedagogice menite sa faciliteze progresul copilului cu dizabilitati in toate ariile de dezvoltare;

14. Participa la intocmirea  planului personalizat de interventie impreuna cu personalul de specialitate in functie de nevoile si particularitatile fiecarui copil in parte si il reactualizeaza periodic;

15. Participa la elaborarea programul de abilitare/reabilitare a copiilor si este responsabil de indeplinirea obiectivelor stabilite in cadrul acestui program, tinand cont de recomandarile si contraindicatiile medicale;

16. Desfasoara activitatea terapeutica intr-un spatiu amenajat si securizant pentru copil

17. Face rapoarte privind progresele fiecarui copil in parte, in urma sedintelor individuale sau de grup;

18. Face toate demersurile necesare pentru a stabili relatii de colaborare activa cu familiile copiilor care frecventeaza Centrul;

19. Face demersuri constante pentru a realiza o colaborare stransa cu familiile, astfel incat o parte din aceste activitati sa fie continuate cu copiii si in familie, in conformitate cu recomandarile specialistilor responsabili;

20. Participa alaturi de ceilalti specialisti la intocmirea materialelor informative cu privire la caracteristicile si specificul diverselor tulburari si dizabilitati;

 

 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 1

COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII „SF. ECATERINA”

 

EXTRAS FIŞA POSTULUI INSPECTOR SPECIALITATE (LOGOPED)

Principalele atribuţii

                                                                                          

 

Informaţii generale privind postul

Denumirea postului: post de natură contractuală: inspector specialitate (logoped)

Nivelul postului: de execuţie

Scopul principal al postului: Asigură asistenţă de specialitate privind depistarea, evaluarea şi tratarea tulburărilor de comunicare

 

ATRIBUŢII ŞI RĂSPUNDERI CARE REVIN ANGAJATULUI:

·           examinează copiii cu tulburări de limbaj şi stabileşte diagnosticul logopedic şi indicaţiile terapeutice specifice;

·           elaborează programul de abilitare/reabilitare logopedică a copiilor şi este responsabil de îndeplinirea obiectivelor stabilite în cadrul acestui program, ţinând cont de recomandările şi contraindicaţiile medicale;

·           acţionează alături de echipa multidisciplinară pentru depistarea şi recuperarea copiilor cu tulburări de limbaj;

·           propune lista jucăriilor şi materialelor necesare stimulării vorbirii, pentru stimularea comunicării verbale , îmbogaţirea vocabularului;

·           propune şi organizează alături de echipa multidisciplinară plimbări, excursii şi vizite cu obiective precise în interiorul şi exteriorul centrului;

·           consiliaza membrii echipei multidisciplinare subliniind importanţa formării şi dezvoltării limbajului, a înlăturarii tulburărilor de limbaj în dezvoltarea psihică generală a copiilor, prin  demonstraţii practice şi materiale informative;

·            respectă Codul etic specific profesiei (norme de comportament, atitudini de comunicare, etc);

·           întocmeşte planul personalizat de intervenţie împreună cu personalul de specialitate în funcţie de nevoile şi particularităţile fiecărui copil în parte şi îl reactualizează periodic;

·           informează părinţii sau reprezentantul legal al copilului cu privire la conţinutul PPI şi rolul care le revine în operaţionalizarea obiectivelor specifice ale acestuia;

·           respectă normele de ordine interioară/normelor interne de funcţionare;

·           informează managerul de caz/ responsabilul de caz, în mod periodic sau ori de cate ori este necesar cu privire la evoluţia cazului;

·           face demersuri constante pentru a realiza o colaborare strânsă cu familiile, astfel încât o parte din aceste activităţi să fie continuate cu copiii şi n familie, în conformitate cu recomandările specialiştilor implicaţi în procesul terapeutic;

·            participă la cursuri de formare iniţiate de instituţie;

·           participă, alături de ceilalţi specialişti la elaborarea materialelor informative cu privire la caracteristicile şi specificul diferitelor tulburări şi dizabilităţi;

·           se preocupă constant de informarea ştiinţifică, teoretică şi practică în domeniul său de activitate;

·           dacă suspectează sau identifică situaţii de abuz, neglijare sau exploatare a copilului în cadrul centrului sau în afara acestuia, înştiinţează coordonatorul;

·           asigură securitatea mediului atât în interior cât şi în exterior, identificând şi semnalând potenţialele pericole;

·            anunţă medicului sau asistentei medicale orice modificare în starea de sănătate a copiilor;

·           se autodeclară în caz de îmbolnăvire;

·           se obligă să cunoască şi să respecte regulamentul de organizare şi funcţionare al centrului şi SMO pentru centrele de zi pentru copii cu dizabilităţi;

·           cunoaşte şi respectă normele de protecţia muncii;

·           participă la şedintele de lucru ale echipei pluridisciplinare;

·           participă la oricare alte activităţi la solicitarea coordonatorului de centru, potrivit competenţelor specifice postului.

·           Cunoaste si respecta Procedurile de lucru ale CSS Sf Ecaterina

·           Fiecare lucrător trebuie să-şi desfăşoare activitatea, în conformitatea cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidente sau înbolnăvire profesională atât propria persoană cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă.

          În acest scop lucrătorul are următoarele obligaţii :

          a.  să utilizeze corect echipamentele de muncă şi echipamentele de transport;

          b. să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;

          c.  să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană;

         d. să respecte prevederile stipulate în Regulamentul Intern şi/sau Contractul Colectiv de Muncă;

         e. să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;

        f. să  dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari

        g. să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară dispozitivelor de securitate proprii echipamentelor de muncă;

        h. să coopereze, atât timpcât este necesar, cu angajatorul şi/sau lucrătorii desemnaţi, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate;

        i. să cunoască măsurile de prim ajutor care trebuie luate în caz de accidentări sau înbolnăviri profesionale;

·           Semnaleaza orice situatie de abuz sau violenta asupra copilului beneficiar al serviciului in conformitate cu procedurile D.C.A.S.P.C;

·           Cunoaste si respecta R.O.I., R.O.F. complex si D.G.A.S.P.C., normele de protectia muncii si pe cele de  P.S.I., precum si procedurile de lucru ce i se aplica;

·           Aduce la indeplinire Hotararile Consiliului Local al sectorului 1 privind masurile de asistenta si protectie sociala;

·           Realizeaza in conditii optime, de calitate si in termen, sarcinile ce decurg din aceasta fisa a postului, raspunzand in fata sefilor ierarhici;

·           Cunoaste si aplica legislatia in domeniul de activitate;

·           Sa realizeze în condiţii optime, de calitate şi în termen, sarcinile ce decurg din această fişa a postului, răspunzând în faţa şefilor ierarhici;

·           Nerespectarea atributiilor prevazute in fisa de post,disciplinei muncii, a legislatiei cu privire la protectia copilului sunt sanctionate conform legislatiei in vigoare;

 

 

 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 1

COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII „SF. ECATERINA”

 

EXTRAS FIŞA POSTULUI INSPECTOR SPECIALITATE (PSIHOLOG)

Principalele atribuţii                                                                                       

 

Informaţii generale privind postul

Denumirea postului: post de natură contractuală: inspector specialitate (psiholog)

Nivelul postului: de execuţie

Scopul principal al postului: asigură asistenţă si terapie psihologică copiilor şi familiilor acestora

 

ATRIBUŢII ŞI RĂSPUNDERI CARE REVIN ANGAJATULUI:

·           Efectueaza examenul psihologic pe baza instrumentelor specifice profesiei stabilind nivelul general de dezvoltare al copilului si gradul retardului;

·           Identifica si evalueaza problemele de comportament precizand severitatea si natura acestora;

·           Realizeaza evaluarea functiilor cognitive, a dezvoltarii afective si sociale, precum si a contextului familial si social al copilului;

·           Asigura evaluarea nevoilor de abilitare/reabilitare in domeniul cognitiv, comportamental si emotional;

·           Desfasoara activitati de terapie individuala in vederea ameliorarii deficitelor de natura atentionala, mnezica, perceptiva, cognitiva si comportamentala;

·           Identifica si evalueaza nevoile familiei legate de situatiile de risc;

·           Desfasoara activitati de terapie suportiva cu parintii in vederea asigurarii unor relatii adecvate cu copilul si a prevenirii aparitiei unor disfunctii in relatia parinte/copil;

·           Asigura servicii de consiliere cu copiii aflati in situatia de inadaptare scolara si sociala pentru reeducarea proceselor afectate, imbunatatirea autocunoasterii si optimizarea dezvoltarii personale;

·           Intocmeste Programul Personalizat de Interventie (PPI) in functie de problemele si particularitatile fiecarui copil si il reactualizeaza periodic;

·           Informeaza si consulta familia sau reprezentantul legal al copilului cu privire la obiectivele si metodele folosite in cadrul programului de interventie;

·           Elaboreaza planul de abilitare /reabilitare al copilului si urmareste realizarea obiectivelor impreuna cu echipa interdisciplinara;

·           Colaboreaza cu ceilalti specialisti din domeniu in vederea prevenirii abandonului si institutionalizarii copilului cu dizabilitati;

·           Participa alaturi de ceilalti specialisti la intocmirea materialelor informative cu privire la caracteristicile si specificul diverselor tulburari si dizabilitati;

·           Participa la cursuri de perfectionare sau alte activitati de formare profesionala organizate in institutie sau in afara acesteia;

·           Anunta medicului sau asistentei medicale orice modificare in starea de sanatate a copiilor;

·           Se autodeclara in caz de imbolnavire;

·           Pastreaza confidentialitatea cu privire la cazurile copiilor si la familiilor acestora;

·           Cunoaşte şi pune în aplicare legislaţia în vigoare specifică domeniului de activitate, precum si standardele m inime obligatorii specifice centrelor de zi pentru copiii cu dizabilitati;

·           Cunoaste si respecta procedurile de lucru specifice CSS Sf Ecaterina;

·           Se obliga sa cunoasca si sa respecte regulamentul de organizare si functionare al complexului;

·           Semnaleaza orice situatie de abuz sau violenta asupra copilului beneficiar al serviciului in conformitate cu procedurile D.C.A.S.P.C.

 

 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 1

COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII „SF. ECATERINA”

 

EXTRAS FIŞA POSTULUI INSTRUCTOR EDUCAŢIE

Principalele atribuţii                                                                                           

 

Informaţii generale privind postul

Denumirea postului: post de natură contractuală: instructor educaţie

Nivelul postului: de execuţie

Scopul principal al postului: Desfasoara zilnic activitatile educationale

 

ATRIBUŢII ŞI RĂSPUNDERI CARE REVIN ANGAJATULUI:

·            Intocmeste Planul personalizat de interventie impreuna cu personalul de specialitate in functie de nevoile si particularitatile fiecarui copil in parte si il reactualizeaza periodic;

·           Planifica si pregateste activitatile educationale specifice atit individuale cit si in grup;

·           Desfasoara zilnic activitatile educationale in acord cu obiectivele educationale stabilite;

·           Organizeaza spatiul de joaca al copiilor si selecteaza materialele de joc adecvate activitatilor si obiectivelor propuse;

·           Participa impreuna cu personalul de ingrijire la formarea abilitatilor de autoingrijire incurajind in toate momentele autonomia copillului;

·           Asigura desfasurarea activitatilor de joc si a plimbarilor in aer liber sau in afara centrului;

·           Propune elaborarea si desfasurarea de programe recreative si de socializare tinind cont de nivelul de dezvoltare si de preferintele copilului;

·           Intocmeste si mentine la zi inregistrarile scrise privind comportamentul si evolutia copilului;

·           Comunica cu acuratete si regularitate coordonatorului observatiile facute asupra comportamentului copilului;

·           Administreaza materialele de joc disponibile si semnaleaza nevoia de inlocuire a acestora;

·           Urmareste imbogatirea si diversificarea permanenta a activitatilor educationale pentru a preveni aparitia monotoniei si a plictiselii copilului;

·           Semnaleaza coordonatorului cu promptitudine orice incidente sau accidente survenite in activitate;

·           Supravegheaza in orice moment copiii din grupa asigurind protectia impotriva pericolelor;

·           Observa in permanenta comportamentul copiilor si semnaleaza personalului medical cu promptitudine orice modificare survenita in starea de sanatate a acestora;

·           Respecta Codul etic in relatia cu copilul si cu parintii acestora;

·           Participa impreuna cu ceilalti specialisti la intilnirile de lucru din cadrul centrului;

·           Urmareste si mentine un climat de lucru placut in relatiile cu colegii evitind situatiile conflictuale;

·            Semnaleaza orice situatie de abuz sau violenta asupra copilului beneficiar al serviciului in conformitate cu procedurile D.C.A.S.P.C.

 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 1

COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII „SF. ECATERINA”

 

EXTRAS FIŞA POSTULUI INFIRMIERĂ

Principalele atribuţii

                                                                                           

 

Informaţii generale privind postul

Denumirea postului: post de natură contractuală: infirmieră

Nivelul postului: de execuţie

Scopul principal al postului: îngrijirea general a asistaţilor

 

ATRIBUŢII ŞI RĂSPUNDERI CARE REVIN ANGAJATULUI:

·                   Realizeaza activitatile de ingrijire de baza ale beneficiarilor ( ex : hranirea copiilor, imbracarea si dezbracarea acestora, schimbatul copiilor atunci cand este necesar, toaleta copiilor, imbaierea acestora);

·         Asigura curatirea paturilor  si a accesoriilor acestora, precum si a mobilierului  si altor accesorii ale camerei, in special in camerele copiilor mici.

·         Participa la la activitatile de asigurare a curateniei;

·         Spala si dezinfecteaza regulat suprafetele si materialele de joc respectand standardele de igiena;

·         Ia masuri privind respectarea conditiilor igienico- sanitare din centru  si  participa activ la efectuarea acestora, atunci cand este solicitat sau situatia o impune ( dormitoare, bucatarie , spalatorie , anexe sanitare, holuri acces.)

·                   Asigura supravegherea copiilor atat pe timpul  zilei cat si pe timpul noptii;              

·                   Participa la activitatile de educatie non-formala;

·         Participa la activitati de formare a deprinderilor pentru viata independenta alaturi de educator ;

·         Colaboreaza cu echipa pluridisciplinara a DGASPC in vederea intocmirii si implementarii PIP( plan individualizat de protectie) si PIS( plan individualizat de servicii);

·                   Insoteste copiii la  recuperare, spitale, alte activitati;

·         Participa impreuna cu celelalte persoane angajate in cadrul DGASPC la activitati de integrare sociala a beneficiarilor;

·         Colaboreaza cu celelalte departamente din cadrul DGASPC, precum si cu alte servicii sociale de la nivelul comunitatii, in vederea imbunatatirii actului de protectie si integrarii sociale a beneficiarilor ;

·         Colaboreaza cu familia naturala sau extinsa a copilului in vederea ameliorarii starii de sanatate a copilului ;

·         Cunoaste problematica copilulului protejat cu masura speciala de protectie;

·         Cunoaste si respecta legislatia privind protectia copilului cu dizabilitati;

·         Pastreaza confidentialitatea cu privire la situatia socio-medicala a beneficiarilor; are o atitudine permanent non-discriminatorie ( se va adresa copiilor folosind prenumele , nu va utiliza porecle , etichete sau alte formule de adresare stigmatizante );

·         Acorda ingrjirile zilnice grupului copii  din centru , mentinand un mediu relaxant si stimulativ pentru dezvoltarea copiilor pe toate planurile : fizic, intelectualsi socio- emotional;

·         Insoteste copiii la masa;

·         Interactioneaza cu copiii in timpul ingrijirii;

·         Incurajeaza autonomia copiilor in timpul ingrijirili in functie de varsta si nivelul de dezvoltare oferindu-le ocazii frecvente de practicare a abilitatilor de autoingrijire.

 

 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 1

COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII „SF. ECATERINA”

 

EXTRAS FIŞA POSTULUI ÎNGRIJITOR

Principalele atribuţii

                                                                                           

 

Informaţii generale privind postul

Denumirea postului: post de natură contractuală: îngrijitor

Nivelul postului: de execuţie

Scopul principal al postului: Asigură igiena şi curăţenia

 

ATRIBUŢII ŞI RĂSPUNDERI CARE REVIN ANGAJATULUI:

ñ  efectuează zilnic curăţenia, in condiţii corespunzătoare, a spatiilor repartizate (cabinete, grupuri sanitare, holuri, scări, pereţi, geamuri, paviment, birouri, mobilier);

ñ  mătura umed sau aspira mecanic praful zilnic sau ori de cate ori este nevoie in timpul zilei;

ñ  foloseste galeti, mopuri, lavete diferite pentru spatii diferite;

ñ  curata si dezinfectează wc-urile, lavoarele, oliţele cat si recipientul in care sunt ţinute conform normelor de igienă;

ñ  efectuează aerisirea spatiilor menţionate mai sus răspunzând de încălzirea lor corespunzătoare;

ñ  transporta gunoiul si reziduurile alimentare la containerul de gunoi, depozitandu-le în spatiile special amenajate si tomberoanele potrivite tipului de deseu;

ñ  curata si dezinfectează recipienţii in care se transportă gunoiul;

ñ  asigura schimbarea, spalarea si calcarea lenjeriei;

ñ  întocmeşte lunar un raport privind consumurile de materiale la lucrările executate;

ñ  răspunde de materialele întrebuinţate in timpul activităţii (detergenţi, dezinfectanţi);

ñ  anunţa din timp apariţia insectelor si rozătoarelor pentru a se face dezinsecţia si deratizarea ori de cate ori este necesar;

ñ  ajuta la deplasarea copiilor la salile de terapie (în lipsa infirmierelor);

ñ  efectueaza toaleta copiilor ori de cate ori este nevoie (în lipsa infirmierelor);

ñ  respecta regulile de protecţia a muncii si PSI la locul de munca;

ñ  urmareste contiunuu cultivarea unor relatii colegiale optime cu personalul centrului;

ñ  păstrează confidenţialitatea cu privire la cazurile copiilor si a familiilor acestora ;

   Semnaleaza orice situatie de abuz sau violenta asupra copilului beneficiar al serviciului in conformitate cu procedurile D.C.A.S.P.C;

 

 

 

COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII PINOCCHIO

NR. CRT

TIP POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII GENERALE ŞI SPECIFICE PENTRU OCUPARE

PRINCIPALELE CERINŢE ALE POSTURILOR

NR. POSTURI CONCURS

1.

Paznic

 

G

execuţie

studii generale (8 clase)

Asigură supravegherea permanentă a copiilor

2

2.

Muncitor calificat (bucătar)

G

execuţie

studii generale (8 clase) şi curs calificare bucătar

Asigură prepararea hranei pentru beneficiarii complexului

1

3.

Muncitor necalificat (ajutor bucătar)

G

execuţie

studii generale (8 clase)

Asigură prepararea hranei pentru beneficiarii complexului, sub îndrumarea bucătarului

1

4.

Îngrijitor

 

G

execuţie

studii generale (8 clase)

Asigură igiena şi curăţenia

1

 

 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 1

COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII „PINOCCHIO”

 

EXTRAS FIŞA POSTULUI MUNCITOR CALIFICAT (BUCĂTAR)

Principalele atribuţii

                                                                                           

 

Informaţii generale privind postul

Denumirea postului: post de natură contractuală: muncitor calificat (bucătar)

Nivelul postului: de execuţie

Scopul principal al postului: Asigură prepararea hranei pentru beneficiarii complexului

 

ATRIBUŢII ŞI RĂSPUNDERI CARE REVIN ANGAJATULUI:

·       Răspunde de pregătire corectă a mesei şi de calitatea preparatelor executate;

·       Răspunde de respectarea cerinţelor igienico-sanitare în bucătărie şi dependinţe, spală şi dezinfectează atât vesela din dotare după fiecare utilizare, cât şi a veselei pentru servirea mesei;

·       Răspunde de împărţirea corectă a mesei;

·       Produsele alimentare ce nu corespund organoleptic vor fi scoase imediat din uz cu acordul administratorului, magazinerului, asistentei medicale şi şefului complexului;

·       Va păstra în frigider, timp de 36-48 ore, toate probele din alimentele consumate cu scopul de a preveni toxiinfecţiile alimentare;

·       Colectarea reziduurilor solide, cât şi a resturilor alimentare lichide se va face în recipiente etanşe cu capac, confecţionate din material rezistent, uşor de spălat şi de dezinfectat;

·       Spală şi dezinfectează ori de câte ori este nevoie pereţii impermeabili şi perimetrul impermeabil prevăzut cu sifoane de scurgere la reţeaua de canalizare;

·       Ia măsuri pentru dezinsecţie periodică a blocului alimentar şi a anexelor acestora;

·       Nu va depozita în acelaşi loc produsele finite cu cele neprelucrate termic, produsele care emană mirosuri specifice cu cele ce împrumută mirosuri;

·       Decongelarea alimentelor va fi făcută în încăperi neexpuse contactului cu insecte;

·       Va respecta circuitele de intrare şi ieşire a alimentelor în şi din bucătărie, fără a intersecta fazele insalubre cu cele salubre;

·       Va respecta spaţiile de prelucrare preliminară a alimentelor (curăţare, spălare, tocare) care sunt spaţii cu circuite separate pentru legume, carne, peşte, ouă;

·       Păstrează vesela pentru masă, curată, în rafturi prevăzute cu uşi glisante sau perdeluţă din pânză sau tifon, iar vasele de bucătărie pe rastele sau dulapuri închise sau mese de lucru tip dulap;

·       Răspunde de starea tehnică şi de buna funcţionare a utilajelor pe care le are în dotare;

·       Răspunde de inventarul aflat în grija sa şi respectă regulile de exploatare tehnică a instalaţiilor şi utilajelor deservite;

·       Răspunde de condiţiile de manipulare, depozitare şi păstrare a mărfurilor;

·       Respectă îndrumările personalului sanitar din unitate.

 

 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 1

COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII „PINOCCHIO”

 

EXTRAS FIŞA POSTULUI MUNCITOR NECALIFICAT (AJUTOR BUCĂTAR)

Principalele atribuţii

                                                                                          

 

Informaţii generale privind postul

Denumirea postului: post de natură contractuală: muncitor necalificat (ajutor bucătar)

Nivelul postului: de execuţie

Scopul principal al postului: Asigură prepararea hranei

 

ATRIBUŢII ŞI RĂSPUNDERI CARE REVIN ANGAJATULUI:

-          Participă, sub supravegherea bucătarului, la pregătirea zilnică a meniului conform nevoilor copiilor şi a fişelor de alimentaţie întocmite de asistenta medicală /dieteticiana

-          primeşte zilnic,  sub supravegherea bucătarului, alimentele de la magazie, verifică calitatea şi cantitatea lor şi răspunde de corecta lor păstrare şi preparare.

-          spală şi dezinfectează atât vesela din dotare după fiecare utilizare cât şi  vesela pentru servirea mesei pe care trebuie să o pună la etuvă.

-          va avea la zi examinările medicale şi de laborator

-          nu poartă echipamentul de protecţie în afara spaţiului de lucru

-          acoperă rănile de pe mâini sau braţe complet cu bandaje sau plasturi impermeabile la acţiunea apei.

-          dacă este cazul să poarte mănuşi

-          colectează reziduurile solide, cât şi  resturile alimentare lichide în recipiente etanşe cu capac, confecţionate din material rezistent, uşor de spălat şi de dezinfectat.

-          spală şi dezinfectează ori de câte ori este nevoie pereţii impermeabilizaţi cât şi pavimentul impermeabil prevăzut cu sifoane de scurgere la reţeaua de canalizare.

-          semnalează şefului de centru sau administratorului prezenţa insectelor

-          păstrează vesela pentru masă, curata în rafturi prevăzute cu uşi glisante, iar vasele de bucătărie pe rastele sau dulapuri închise sau mese de lucru tip dulap

-          respectă regulile de exploatare tehnică a instalaţiilor şi utilajelor deservite

-          respectă condiţiile de manipulare, depozitare şi păstrare a mărfurilor

-          efectuează igienizări ale spaţiilor, echipamentelor şi ustensilelor de lucru, la sfârşitul schimbului şi completează fişele corespunzătoare

-          respectă toate regulile şi instrucţiunile afişate la locul de muncă

-          respectă regulile de igienă şi comportament

-          accesul în sala de lucru  se va face numai după îmbrăcarea echipamentului de protecţie curat

-          menţine starea de  curăţenie a spaţiilor de lucru şi anexelor

-          menţine starea de  curăţenie a echipamentelor şi ustensilelor de lucru

-          menţine starea de  igienă personală şi a echipamentului de protecţie corespunzătoare pe tot parcursul zilei

-          manipulează igienic materiile prime, semipreparatele şi produsele finite

-          cunoaşte pericolele, sursele de contaminare, condiţiile de înmulţire a microorganismelor şi metodele de prevenire a lor

-          declară bolile sau simptomele unor boli cu transmitere alimentară

-          nu va depozita în acelaşi dulap hainele de stradă cu echipamentul de lucru

-          scoate obligatoriu echipamentul de protecţie înainte de intrarea în cabinaWC, spală şi dezinfectează mâinile la ieşire

-          spală şi dezinfectează mâinile imediat după contactul cu orice contaminant posibil

-          îşi însuşeşte noţiuni legate de sistemul HACCP şi siguranţa alimentelor

 

 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 1

COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII „PINOCCHIO”

 

EXTRAS FIŞA POSTULUI ÎNGRIJITOR

Principalele atribuţii

                                                                                          

Informaţii generale privind postul

Denumirea postului: post de natură contractuală: îngrijitor

Nivelul postului: de execuţie

Scopul principal al postului: asigură igiena şi curăţenia centrului

 

ATRIBUŢII ŞI RĂSPUNDERI CARE REVIN ANGAJATULUI:

·       Isi desfasoara activitatea in schimburile I si II, conform programarii.

·       Mentine in conditii bune, igienico-sanitare,  toate incaperile din cladire; asigura curatenia curtii si parcului centrului, in functie de sectorul la care este repartizat, conform planificarii.

·       Aeriseste zilnic incaperile.

·       Asigura igienizarea ( spalarea, dupa caz deparazitarea) copilului la internare si ori de cate ori este nevoie.

·       Informeaza educatorul de comportamentul neadecvat al copiilor;

·       Nu paraseste sectorul la care este repartizat si raspunde, in mentinerea starii de curatenie, la solicitarile instructorului de la grupa respectiva si ori de cate ori este nevoie.

·       Ii este interzis accesul in blocul alimentar.

·       Ingrijeste si raspunde de buna functionare a obiectelor de inventar, pe care le are in primire.

·       Are o tinuta si o comportare corespunzatoare fata de copii, in sensul interzicerii agresarii fizice si folosirii unui limbaj neadecvat in relationarea cu acestia.

·       Este interzisa parasirea locului unde isi desfasoara activitatea, pe perioada programului de lucru, cu exceptia unor cazuri de stricta necesitate.

·        Este interzisa oferirea oricaror informatii despre copiii asistati, persoanelor straine centrului.

·       Poarta echipament de protectie corespunzator, aplica si respecta normele PSI.

 

 

COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII SF. IOSIF

NR. CRT

TIP POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII GENERALE ŞI SPECIFICE PENTRU OCUPARE

PRINCIPALELE CERINŢE ALE POSTURILOR

NR. POSTURI CONCURS

1

instructor educaţie

M

execuţie

absolvent de studii liceale cu diplomă de bacalaureat

asigură educaţia copiilor, beneficiari ai serviciilor sociale în cadrul Complexului Social de Servicii Sf. Iosif

1

2

referent (atribuţii educator)

M

execuţie

absolvent de studii liceale cu diplomă de bacalaureat

 

asigură educaţia copiilor, beneficiari ai serviciilor sociale în cadrul Complexului Social de Servicii Sf. Iosif

1

3

Îngrijitor

 

G

execuţie

studii generale (8 clase)

Asigură igiena şi curăţenia

1

 

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE:

 

INSTRUCTOR EDUCAŢIE şi REFERENT (ATRIBUŢII EDUCATOR)

1.      Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificări şi completări, cu următoarea tematică:

-          Cap. 1:  Dispoziţii generale şi definiţii

-          Cap. 2:  Drepturi şi libertăţi civile

-          Cap. 3: Protecţia specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi

-          Cap. 5:  Protecţia copilului care a săvârşit o faptă penală şi nu răspunde penal

-          Cap. 6:  Protecţia copilului împotriva exploatării

-          Cap. 7:  Instituţii şi servicii cu atribuţii în protecţia copilului

-          Cap. 8:  Organisme private

-          Cap. 9: Licenţierea şi inspecţia serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi a celor de protecţie specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi

-          Cap.10: Finanţarea sistemului de protecţia a copilului

-          Cap. 11: Reguli speciale de procedură

-          Cap. 12: Răspunderi şi sancţiuni

-          Cap. 13: Dispoziţii tranzitorii şi finale.

2.      Educatorul specializat (Aplicarea standardelor de calitate în centrele de plasament), cu următoarea tematică:

-          Standarde de calitate privind protecţia copilului în centrul de plasament – prezentare;

-          Atitudinea faţă de copil şi deontologia profesiei de educator;

-          Modelul familial al relaţiei educator – copil şi al relaţiei dintre copii;

-          Jocul şi organizarea timpului liber în centrul de plasament;

-          Reintegrarea, integrarea familială a copilului. Rolul educatorului;

-          Promovarea accesului la informaţie şi posibilităţilor de exprimare liberă a opiniei copilului;

-          Comunicarea – mijloc şi scop în activitatea educatorului.

                                                               

 

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 1              

Directia Protectia Copilului                                                                            

Complex Social de Servicii “Sf. Iosif”                                                

 

EXTRAS FIŞA POSTULUI  INSTRUCTOR EDUCAŢIE

Principalele atribuţii

 

 

Informatii generale privind postul

Denumirea postului: instructor educaţie

Nivelul postului  - executie;

Scopul principal al postului :  educatia nonformala si informala a copilului protejat, supraveghere.

 

ATRIBUŢII ŞI RĂSPUNDERI CARE REVIN ANGAJATULUI:

·       Conduce activitatea educativa a grupei de copii stabilita de catre seful complexului social de servicii.

·       Participa la intocmirea Planului Individualizat de Protectie, realizeaza PIS (educatie, deprinderi de viata independenta, timp liber) si raspunde de aplicarea acestuia in conformitate cu atributiile ce ii revin;

·       Educatorul ajuta copilul sa-si efectueze temele,il controleaza,face demersuri pentru o pregatire cit mai buna individuala si particularizata ritmului si posibilitatilor fiecarui copil;

·       Are obligatia sa controleze prezenta copilului la scoala si sa discute atat cu copilul cat si cu invatatorul sau profesorul-diriginte si cu alte cadre didactice pentru rezolvarea problemelor ce apar;

·       Respecta programul de lucru stablit in functie de necesitatile copiilor din grupa. Acest program va fi stabilit de catre seful complexului  si va fi anuntat din timp;

·       Urmareste si asigura pregatirea pentru scoala si societate a fiecarui copil din grupa repartizata,consemnind cu regularitate in caietul de observatii aspecte ce privesc schimbarile observate la fiecare copil in parte;

·       Discuta cu copilul intr-un climat de incredere si respect reciproc;

·       Raspunde de prezenta copiilor in unitate;

·       Raspunde de copiii plecati din unitate,asumarea acestei raspunderi facandu-se prin semnarea biletului de voie unde sint consemnate: locul unde se deplaseaza copilul,scopul deplasarii si orele intre care acesta este plecat;

·       Raspunde de sanatatea fizica si psihica a copiilor incredintati si informeaza de indata seful de complex, cabinetul medical sau dupa caz psihologul in cazul in care apar modificari ale starii de sanatate a acestora ;

·       Raspunde de formarea si consolidarea deprinderilor de igiena personala si igiena spatiilor de locuit ale copiilor;

·       Raspunde de activitatea educationala din timpul liber a copilului si zilele libere sau vacante organizind in acest sens vizite tematice la diferite obiective (muzee,cinematografe ,teatre, parcuri etc.);

·       Incurajeaza autonomia copilului ,asculta opiniile copiilor si stimuleaza initiativa acestora in concordanta cu varsta si posibilitatile reale ale acestora ;

·       Raspunde de securitatea vietii copiilor pe timpul cit isi desfasoara activitatea in cadrul complexului  sau cu ocazia altor activitati;

·       Prelucreaza cu copiii regulile de protectia muncii si de P.S.I.,informindui si educandui pe acestia sa le respecte;

·       Participa la intilnirile cu parintii ce sant organizate de institutiile de invatamint frecventate de copiii protejati;

·       Are obligatia sa nu paraseasca locul de munca, chiar daca pleaca intr-o activitate educationala cu copiii, fara sa aduca la cunostinta sefului de complex;

·       Sprijina activitatea asistentului social,cabinetului  medical si a psihologului;

·       Colaboreaza cu echipa pluridisciplinara ;

·       Are obligatia sa aduca la cunostinta ,in timp util , sefului de complex atunci cind nu se poate prezenta la serviciu,indiferent de motivul absentei;

·       Participă la dezvoltarea şi derularea programelor psihopedagogice personalizate stabilite pentru fiecare copil;

·       Desfăşoara cu copii din cadrul centrului activităţi de terapie ocupaţională;

·       Are obligatia sa anunte verbal sau in scris conducerii centrului orice problema pe care o intampina;

·       Desfasoara activitatea in ture, schimburi,  sau functie de necesitatile centrului;

·       Este desemnat educator de serviciu pe unitate conform graficului programului de lucru;

·       Este desemnat conform graficului educator de serviciu (zi sau noapte)  si raspunde raspunde de, si rezolva toate problemele ivite: de protectie a copilului,administrative,etc., ,informind seful de centru  despre  toate problemele intimpinate in timpul serviciului , tinind locul acestuia atunci cind  lipseste din unitate daca nu a desemnat o alta persoana in acest sens ;

·       Supravegheaza copiii pe timpul noptii si implementeaza programul complexului stabilit prin Regulament;

·       Monitorizeaza cazurile copiilor aflati sub tratament si se ingrijeste de starea de sanatate acordand acestora atentie sporita;

·       Dezvolta relatii profesionale pe orizontala si pe verticala cu echipa institutiei;

·       Indeplineste orice alta sarcina trasata de seful ierarhic in acord cu pregatirea  profesionala;

·       Respecta R.O.I., ROF, complex si D.G.A.S.P.C., de protectia muncii si pe cel de P.S.I. , precum si procedurile de lucru din cadrul complexului.

Fiecare lucrător trebuie să-şi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă. În acest scop lucrătorul are următoarele obligaţii:

a) să  utilizeze corect echipamentele de muncă şi echipamentele de transport;

b) să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;

c) să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană;

d) să respecte prevederile stipulate în Regulamentul Intern şi/sau Contractul Colectiv de Muncă;

e) să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;

f) să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari;

g) să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii echipamentelor de muncă;

h) să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau lucrătorii desemnaţi, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă  şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate;

i) să cunoască măsurile de prim ajutor care trebuie luate în caz de accidentări sau îmbolnăviri profesionale.

 Nerespectarea atributiilor prevazute in fisa de post,disciplinei muncii, a legislatiei cu privire la protectia copilului sint sanctionate conform legislatiei in vigoare;

 

 

 

 

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 1              

Directia Protectia Copilului                                                                           

Complex Social de Servicii “Sf. Iosif”                                                

 

EXTRAS FIŞA POSTULUI  REFERENT (ATRIBUŢII EDUCATOR)

Principalele atribuţii

 

Informatii generale privind postul

Denumirea postului: referent (atribuţii educator)

Nivelul postului  - executie;

Scopul principal al postului :  educatia nonformala si informala a copilului protejat, supraveghere.

 

ATRIBUŢII ŞI RĂSPUNDERI CARE REVIN ANGAJATULUI:

·       Conduce activitatea educativa a grupei de copii stabilita de catre seful complexului social de servicii.

·       Participa la intocmirea Planului Individualizat de Protectie, realizeaza PIS (educatie, deprinderi de viata independenta, timp liber) si raspunde de aplicarea acestuia in conformitate cu atributiile ce ii revin;

·       Educatorul ajuta copilul sa-si efectueze temele,il controleaza,face demersuri pentru o pregatire cit mai buna individuala si particularizata ritmului si posibilitatilor fiecarui copil;

·       Are obligatia sa controleze prezenta copilului la scoala si sa discute atat cu copilul cat si cu invatatorul sau profesorul-diriginte si cu alte cadre didactice pentru rezolvarea problemelor ce apar;

·       Respecta programul de lucru stablit in functie de necesitatile copiilor din grupa. Acest program va fi stabilit de catre seful complexului  si va fi anuntat din timp;

·       Urmareste si asigura pregatirea pentru scoala si societate a fiecarui copil din grupa repartizata,consemnind cu regularitate in caietul de observatii aspecte ce privesc schimbarile observate la fiecare copil in parte;

·       Discuta cu copilul intr-un climat de incredere si respect reciproc;

·       Raspunde de prezenta copiilor in unitate;

·       Raspunde de copiii plecati din unitate,asumarea acestei raspunderi facandu-se prin semnarea biletului de voie unde sint consemnate: locul unde se deplaseaza copilul,scopul deplasarii si orele intre care acesta este plecat;

·       Raspunde de sanatatea fizica si psihica a copiilor incredintati si informeaza de indata seful de complex, cabinetul medical sau dupa caz psihologul in cazul in care apar modificari ale starii de sanatate a acestora ;

·       Raspunde de formarea si consolidarea deprinderilor de igiena personala si igiena spatiilor de locuit ale copiilor;

·       Raspunde de activitatea educationala din timpul liber a copilului si zilele libere sau vacante organizind in acest sens vizite tematice la diferite obiective (muzee,cinematografe ,teatre, parcuri etc.);

·       Incurajeaza autonomia copilului ,asculta opiniile copiilor si stimuleaza initiativa acestora in concordanta cu varsta si posibilitatile reale ale acestora ;

·       Raspunde de securitatea vietii copiilor pe timpul cit isi desfasoara activitatea in cadrul complexului  sau cu ocazia altor activitati;

·       Prelucreaza cu copiii regulile de protectia muncii si de P.S.I.,informindui si educandui pe acestia sa le respecte;

·       Participa la intilnirile cu parintii ce sant organizate de institutiile de invatamint frecventate de copiii protejati;

·       Are obligatia sa nu paraseasca locul de munca, chiar daca pleaca intr-o activitate educationala cu copiii, fara sa aduca la cunostinta sefului de complex;

·       Sprijina activitatea asistentului social,cabinetului  medical si a psihologului;

·       Colaboreaza cu echipa pluridisciplinara ;

·       Are obligatia sa aduca la cunostinta ,in timp util , sefului de complex atunci cind nu se poate prezenta la serviciu,indiferent de motivul absentei;

·       Participă la dezvoltarea şi derularea programelor psihopedagogice personalizate stabilite pentru fiecare copil;

·       Desfăşoara cu copii din cadrul centrului activităţi de terapie ocupaţională;

·       Are obligatia sa anunte verbal sau in scris conducerii centrului orice problema pe care o intampina;

·       Desfasoara activitatea in ture, schimburi,  sau functie de necesitatile centrului;

·       Este desemnat educator de serviciu pe unitate conform graficului programului de lucru;

·       Este desemnat conform graficului educator de serviciu (zi sau noapte)  si raspunde raspunde de, si rezolva toate problemele ivite: de protectie a copilului,administrative,etc., ,informind seful de centru  despre  toate problemele intimpinate in timpul serviciului , tinind locul acestuia atunci cind  lipseste din unitate daca nu a desemnat o alta persoana in acest sens ;

·       Supravegheaza copiii pe timpul noptii si implementeaza programul complexului stabilit prin Regulament;

·       Monitorizeaza cazurile copiilor aflati sub tratament si se ingrijeste de starea de sanatate acordand acestora atentie sporita;

·       Dezvolta relatii profesionale pe orizontala si pe verticala cu echipa institutiei;

·       Indeplineste orice alta sarcina trasata de seful ierarhic in acord cu pregatirea  profesionala;

·       Respecta R.O.I., ROF, complex si D.G.A.S.P.C., de protectia muncii si pe cel de P.S.I. , precum si procedurile de lucru din cadrul complexului.

Fiecare lucrător trebuie să-şi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă. În acest scop lucrătorul are următoarele obligaţii:

a) să  utilizeze corect echipamentele de muncă şi echipamentele de transport;

b) să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;

c) să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană;

d) să respecte prevederile stipulate în Regulamentul Intern şi/sau Contractul Colectiv de Muncă;

e) să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;

f) să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari;

g) să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii echipamentelor de muncă;

h) să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau lucrătorii desemnaţi, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă  şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate;

i) să cunoască măsurile de prim ajutor care trebuie luate în caz de accidentări sau îmbolnăviri profesionale.

 Nerespectarea atributiilor prevazute in fisa de post,disciplinei muncii, a legislatiei cu privire la protectia copilului sint sanctionate conform legislatiei in vigoare;

 

 

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 1              

Directia Protectia Copilului                                                                           

Complex Social de Servicii “Sf. Iosif”                                                

 

EXTRAS FIŞA POSTULUI  ÎNGRIJITOR

Principalele atribuţii

 

Informatii generale privind postul

Denumirea postului: îngrijitor

Nivelul postului  - executie;

Scopul principal al postului :  Asigură igiena şi curăţenia

 

ATRIBUŢII ŞI RĂSPUNDERI CARE REVIN ANGAJATULUI:

- efectuează zilnic curăţenia, in condiţii corespunzătoare, a spatiilor repartizate (camere, grupuri sanitare, holuri, scări, pereţi, geamuri, paviment, birouri, mobilier).

-  mătura umed sau va aspira mecanic praful zilnic sau ori de cate ori este nevoie in timpul zilei;

- curata si dezinfectează wc-urile, lavoarele, oliţele cat si recipientul in care sunt ţinute conform normelor de igienă;

- efectuează aerisirea spatiilor menţionate mai sus răspunzând de încălzirea lor corespunzătoare;

- transporta gunoiul si reziduurile alimentare la containerul de gunoi;

- răspunde de depunerea lor corecta in containere, curata si dezinfectează recipienţii in care se transportă gunoiul;

- raspunde de asigurarea cosurilor de gunoi cu saci de plastic;

- răspunde de materialele întrebuinţate in timpul activităţii (detergenţi, dezinfectanţi);

- anunţa din timp apariţia insectelor si rozătoarelor pentru a se face dezinsecţia si deratizarea ori de cate ori este necesar;

 - ajuta la efectuarea tualetei copiilor ori de cate ori este nevoie;

- răspunde de starea igienico-sanitara a spatiilor repartizate ;

- respecta regulile de protecţia a muncii si PSI la locul de munca;

- se autodeclara in caz de imbolnavire;

-  pastreaza confidentialitatea cu privire la cazurile copiilor si a familiilor acestora;- observa permanent copiii semnaland orice modificare in comportamentul acestora     ( semne de abuz, neglijare, etc).

- daca suspecteaza sau identifica situatii de abuz, neglijare sau exploatare a copilului in cadrul C.S.S. sau in afara acestuia, instiinteaza seful Complexului.

 

 

COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII SF. MARIA

NR. CRT

TIP POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII GENERALE ŞI SPECIFICE PENTRU OCUPARE

PRINCIPALELE CERINŢE ALE POSTURILOR

NR. POSTURI CONCURS

1

Inspector specialitate (psiholog)

S

execuţie

absolvent de studii superioare de lungă durată sau studii universitare, cu diplomă de licenţă în domeniul psihologiei

autorizaţie de liberă practică în domeniul clinic/ psihoterapie/ consiliere eliberată de Colegiul Psihologilor

asigură asistenţă si terapie psihologică copiilor

1

2

Referent

(atribuţii educator)

M

execuţie

absolvent de studii liceale cu diplomă de bacalaureat;

cunoştiinţe privind educarea copilului cu dizabilităţi

asigură educaţia copiilor, beneficiari ai serviciilor sociale în cadrul Complexului Social de Servicii Sf. Maria

1

3

Muncitor calificat (lenjereasă)

G

execuţie

studii generale (8 clase)

curs de calificare croitorie sau similar

gestiunea echipamentului, cazarmamentului Complexului, recondiţionarea lenjeriei şi echipamentului, călcarea rufelor şi îmbrăcarea copiilor

 

1

4

Muncitor necalificat (ajutor bucătar)

G

execuţie

studii generale (8 clase)

 

Prepararea produselor alimentare, în subordinea bucătarului

1

 

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE:

 

INSPECTOR SPECIALITATE (PSIHOLOG)

Tematica:

·         Probleme privind dezvoltarea psihica a copilului;

·         Invatarea si reusita scolara;

·         Stadiile dezvoltarii psihice;

·         Dezvoltarea copilului in primul an de viata;

·         Caracterizarea cresterii si dezvoltarii psihice a scolarului mic (6 – 11 ani);

·          Caracterizarea cresterii si dezvoltarii psihice a scolarului mijlociu ( pubertate 10 – 15 ani);

·         Caracterizarea cresterii si dezvoltarii psihice a scolarului mare ( adolescenta 14 – 18 ani);

·         Grupa de prescolari si clasa scolara ca grupuri sociale;

·         Probleme ale invatarii si dezvoltarii psihice in conditii speciale.

Bibliografie:

 • Ordinul nr. 24 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi;

·         Pantelimon Golu, Emil Verza, Mielu Zlate – „Psihologia copilului”, manual pentru cls a XI-a, EDP, Buc. 1994;

·         Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului.

 

REFERENT ATRIBUŢII EDUCATOR

1.      Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificări şi completări, cu următoarea tematică:

-          Cap. 1:  Dispoziţii generale şi definiţii

-          Cap. 2:  Drepturi şi libertăţi civile

-          Cap. 3: Protecţia specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi

-          Cap. 5:  Protecţia copilului care a săvârşit o faptă penală şi nu răspunde penal

-          Cap. 6:  Protecţia copilului împotriva exploatării

-          Cap. 7:  Instituţii şi servicii cu atribuţii în protecţia copilului

-          Cap. 8:  Organisme private

-          Cap. 9: Licenţierea şi inspecţia serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi a celor de protecţie specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi

-          Cap.10: Finanţarea sistemului de protecţia a copilului

-          Cap. 11: Reguli speciale de procedură

-          Cap. 12: Răspunderi şi sancţiuni

-          Cap. 13: Dispoziţii tranzitorii şi finale.

2.      Educatorul specializat (Aplicarea standardelor de calitate în centrele de plasament), cu următoarea tematică:

-          Standarde de calitate privind protecţia copilului în centrul de plasament – prezentare;

-          Atitudinea faţă de copil şi deontologia profesiei de educator;

-          Modelul familial al relaţiei educator – copil şi al relaţiei dintre copii;

-          Jocul şi organizarea timpului liber în centrul de plasament;

-          Reintegrarea, integrarea familială a copilului. Rolul educatorului;

-          Promovarea accesului la informaţie şi posibilităţilor de exprimare liberă a opiniei copilului;

-          Comunicarea – mijloc şi scop în activitatea educatorului.

 

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 1              

Directia Protectia Copilului                                                                           

Complex Social de Servicii “Sfanta Maria”                                                

EXTRAS FIŞA POSTULUI  INSPECTOR SPECIALITATE (PSIHOLOG)

Principalele atribuţii

 

Informatii generale privind postul

Denumirea postului: inspector specialitate (psiholog)

Nivelul postului  - executie;

Scopul principal al postului :  evaluare, consiliere, educatia nonformala si informala a copilului protejat cu masura speciala de protectie si a celui ce acceseaza serviciile centrului de zi. Consilierea apartinatorilor, grupuri de suport.

ATRIBUŢII ŞI RĂSPUNDERI CARE REVIN ANGAJATULUI:

·           Asigura servicii de evaluare/consiliere pentru copiii expusi riscului semnificativ de abuz, neglijare, exploatare, trafic, repatriat din mediu institutional si pentru copii victime ale abuzului de orice natura, neglijarii, exploatarii traficului in mediul lor de viata, precum si familiilor sau sustinatorilor legali ai acestora ;

·           Colaboreaza cu D.G.A.S.P.C. de sector sau judetene, cu alte institutii publice, precum si cu organisme private aurtorizate care desfasoara activitati in domeniul protectiei copilului, in vederea indeplinirii atributiilor ce ii revin ;

·           Intervine in cazurile copiilor expusi riscului semnificativ de abuz, neglijare, exploatare, trafic din mediu institutional precum si in cazurile copiilor victime ale abuzului de orice natura, neglijarii, exploatarii, traficului si propune comisiei sau instantei stabilirea masurilor speciale de protectie corespunzatoare atunci cand este necesar ;

·           Include  in programul de evaluare si consiliere psihologica :

·            copilul aflat in situatie de risc sau victima a oricarei forme de abuz, neglijenta, exploatare, trafic si repatriere ;

·           Copilul pentru care a fost stabilita o masura speciala de protectie pe toata durata acesteia ;

·           Copilul pentru care a fost stabilita o masura speciala de protectie cu ocazia reevaluarii, modificarii sau revocarii acesteia de catre comisie ;

·           Copilul aflat temporar intr-o situatie de conflict de interese cu parintii sau reprezentantii sai legali ;

·           Copilul care solicita autorizarea casatoriei, neavand implinita varsta de 18 ani ;

·           Intocmeste si redacteaza fisa psihologica individuala a copilului, rapoarte de intrevedere, rapoarte de specialitate in urma evaluarii si consilierii psihologice a copilului ;

·           Analizeaza situatia specifica fiecarui caz, identifica problemele asupra carora poate sa actioneze si planifica activitatea de intervievare si consiliere ;

·           Stimuleaza dezvoltarea capacitatilor parentale( a capacitatilor de asigurare a ingrijirii corespunzatoare, a securitatii copilului, de satisfacere a nevoilor emotionale ale copilului, de promovare a dezvoltarii personale a copilului, de indrumare) si a unui mediu familial suficient de stabil, propice functionarii acestor dimensiuni parentale ;

·           Acorda evauarea sau consilierea psihologica pentru mentinerea, crearea, dezvoltarea sau normalizarea relatiilor familiale avand permanent in vedere principiul respectarii interesului superior al copilului, in special in cazurile de reincredintare a minorilor ;

·           Participa la sedinte de caz cu membrii echipei pluridisciplinare ;

·           Participa la sedintele periodice organizate la nivelul serviciului ;

·           Participa la monitorizarea relatiei copil – parinte natural sau familie largita in vederea reintegrarii ;

·           Este disponibil sa consilieze telefonic oricand este solicitat de catre familiile/copiii aflati in dificultate – telefonul copilului ;

·           Identifica si semnaleaza cazurile de maltratare a copilului in familie si colaboreaza in acest sens cu celelalte servicii, birouri din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1 ;

·           Insoteste si sustine psihologic copilul care este chemat in fata instantei judecatoresti ;

·           Realizeaza evaluarea, selectia si expertiza psihologica in vederea angajarii ;

·           Testeaza psihologic, interpreteaza datele obtinute si elaboreaza recomandari pe care le aduce la cunostinta membrilor comisiei de angajare ;

·           Indeplineste atributiile corespunzatoare consilierului etic al institutiei ;

·           Are obligatia de a cunoaste legislatia in vigoare in domeniul psihologiei industrial-ocupationale ;

·           Cunoaste strategia si proiectul institutional al serviciului, participa la reunini de lucru si la proiecte inovate in favoare copilului ;

·           Colaboreaza cu ceilalti angajati ai serviciului ;

·           Colaboreaza cu serviciile si birourile din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1 si din cadrul altor D.G.A.S.P.C. ale altor sectoare si judete ;

·           Asigura asistenta psihologica pentru copii complexului ;

·           Colaboreaza cu medicii si alte categorii de personal pentru stabilirea regimului de viata al copiilor, prevenirea aparitiei si instalarii tulburarilor in dezvoltarea psihologica la copiii aflati in centru.

·           Intervine pe langa echipa de ingrijire a copiilor, ajutand personalul sa inteleaga comportamentul copiilor si problemele lor, sa le raspunda intr-o maniera adecvata de la caz la caz ;

·           Solicita medicului psihiatru si raspunde la solicitarea acestuia dupa caz ;

·           Colaboreaza cu reprezentantii institutiilor publice, ONG –urilor, agentilor economici si institutiilor de invatamant in vederea rezolvarii cazurilor ;

·           Raspunde pentru indep[linirea sarcinilor de serviciu incredintate de seful direct ;

·           Intocmeste rapoarte de activitate periodice la cererea sefului direct, director general adjunt sau director general ;

·           Raspunde pentru confidentialitatea informatiilor pe care le detine cu privire la dosarele la a caror solutionare participa ;

·           Alte atributii rezultate din natura postului sau din delegarile de autoritate stabilite de seful de serviciu, director general adjunct, director general ;

·           Raspunde legal, penal, administrativ pentru indeplinirea defectuoasa a atributiilor, lucrarilor si sarcinilor postului ocupat ;

·           desfăşoară activităţi de educatie si reabilitare comportamentala precum si terapii specifice pentru copii dizabilitati din cadrul componentei rezidentiale;

·           participa la intocmirea  planului personalizat de interventie impreuna cu personalul de specialitate in functie de nevoile si particularitatile fiecarui copil;

·           informeaza managerul de caz/responsabilul de caz, in mod periodic si de cate ori este nevoie, cu privire la implementarea PIP;

·           respecta Codul etic elaborat de coordonatorul Complexului (norme de comportament, atitudini de comunicare etc);

·           daca suspecteaza sau identifica situatii de abuz, neglijare sau exploatare a copilului cu dizabilitati in cadrul centrului sau in afara acestuia, instiinteaza superiorii ierarhici sau DGASPC, conform procedurii;

·           sprijina metodologic activitatea educatorilor de grupa participand activ la realizarea planificarilor dar si la elaborarea obiectivelor educationale pentru fiecare copil;

·            participa la  planificarea activitatilor majore cu caracter educativ ale complexului, in colaborare cu seful de complex;

·           se autodeclara in caz de imbolnavire;

 

 

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 1              

Directia Protectia Copilului                                                                            

Complex Social de Servicii “Sfanta Maria”                                                

EXTRAS FIŞA POSTULUI  REFERENT (ATRIBUŢII EDUCATOR)

Principalele atribuţii

Informatii generale privind postul

Denumirea postului: referent (atribuţii educator);

Nivelul postului  - executie;

Scopul principal al postului :  educatia nonformala si informala a copilului protejat, supraveghere.

 

ATRIBUŢII ŞI RĂSPUNDERI CARE REVIN ANGAJATULUI:

·       Conduce activitatea educativa a grupei de copii stabilita de catre seful complexului social de servicii.

·       Participa la intocmirea Planului Individualizat de Protectie, realizeaza PIS (educatie, deprinderi de viata independenta, timp liber) si raspunde de aplicarea acestuia in conformitate cu atributiile ce ii revin;

·       Educatorul ajuta copilul sa-si efectueze temele,il controleaza,face demersuri pentru o pregatire cit mai buna individuala si particularizata ritmului si posibilitatilor fiecarui copil;

·       Are obligatia sa controleze prezenta copilului la scoala si sa discute atat cu copilul cat si cu invatatorul sau profesorul-diriginte si cu alte cadre didactice pentru rezolvarea problemelor ce apar;

·       Respecta programul de lucru stablit in functie de necesitatile copiilor din grupa. Acest program va fi stabilit de catre seful complexului  si va fi anuntat din timp;

·       Urmareste si asigura pregatirea pentru scoala si societate a fiecarui copil din grupa repartizata,consemnind cu regularitate in caietul de observatii aspecte ce privesc schimbarile observate la fiecare copil in parte;

·       Discuta cu copilul intr-un climat de incredere si respect reciproc;

·       Raspunde de prezenta copiilor in unitate;

·       Raspunde de copiii plecati din unitate,asumarea acestei raspunderi facandu-se prin semnarea biletului de voie unde sint consemnate: locul unde se deplaseaza copilul,scopul deplasarii si orele intre care acesta este plecat;

·       Raspunde de sanatatea fizica si psihica a copiilor incredintati si informeaza de indata seful de complex, cabinetul medical sau dupa caz psihologul in cazul in care apar modificari ale starii de sanatate a acestora ;

·       Raspunde de formarea si consolidarea deprinderilor de igiena personala si igiena spatiilor de locuit ale copiilor;

·       Raspunde de activitatea educationala din timpul liber a copilului si zilele libere sau vacante organizind in acest sens vizite tematice la diferite obiective (muzee,cinematografe ,teatre, parcuri etc.);

·       Incurajeaza autonomia copilului ,asculta opiniile copiilor si stimuleaza initiativa acestora in concordanta cu varsta si posibilitatile reale ale acestora ;

·       Raspunde de securitatea vietii copiilor pe timpul cit isi desfasoara activitatea in cadrul complexului  sau cu ocazia altor activitati;

·       Prelucreaza cu copiii regulile de protectia muncii si de P.S.I.,informindu-i si educandu-i pe acestia sa le respecte;

·       Participa la intilnirile cu parintii ce sant organizate de institutiile de invatamint frecventate de copiii protejati;

·       Are obligatia sa nu paraseasca locul de munca, chiar daca pleaca intr-o activitate educationala cu copiii, fara sa aduca la cunostinta sefului de complex;

·       Sprijina activitatea asistentului social,cabinetului  medical si a psihologului;

·       Colaboreaza cu echipa pluridisciplinara ;

·       Are obligatia sa aduca la cunostinta ,in timp util , sefului de complex atunci cind nu se poate prezenta la serviciu,indiferent de motivul absentei;

·       Participă la dezvoltarea şi derularea programelor psihopedagogice personalizate stabilite pentru fiecare copil;

·       Desfăşoara cu copii din cadrul centrului activităţi de terapie ocupaţională;

·       Are obligatia sa anunte verbal sau in scris conducerii centrului orice problema pe care o intampina;

·       Desfasoara activitatea in ture, schimburi,  sau functie de necesitatile centrului;

·       Este desemnat educator de serviciu pe unitate conform graficului programului de lucru;

·       Este desemnat conform graficului educator de serviciu (zi sau noapte)  si raspunde raspunde de, si rezolva toate problemele ivite: de protectie a copilului,administrative,etc., ,informind seful de centru  despre  toate problemele intimpinate in timpul serviciului , tinind locul acestuia atunci cind  lipseste din unitate daca nu a desemnat o alta persoana in acest sens ;

·       Supravegheaza copiii pe timpul noptii si implementeaza programul complexului stabilit prin Regulament;

·       Monitorizeaza cazurile copiilor aflati sub tratament si se ingrijeste de starea de sanatate acordand acestora atentie sporita;

 

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 1                 

Directia Protectia Copilului                                                                           

Complex Social de Servicii “Sfanta Maria”                                                  

 

EXTRAS FIŞA POSTULUI  MUNCITOR CALIFICAT (LENJEREASĂ)

Principalele atribuţii

Informatii generale privind postul

Denumirea postului: muncitor calificat (lenjereasă)

Nivelul postului  - executie;

Scopul principal al postului : gestiunea echipamentului, cazarmamentului Complexului, recondiţionarea lenjeriei şi echipamentului, călcarea rufelor şi îmbrăcarea copiilor

 

ATRIBUŢII ŞI RĂSPUNDERI CARE REVIN ANGAJATULUI:

 1. are obligatia sa aiba o evidenta clara a echipamentului si cazarmamentului primit de la magazie cat si din donatie/sponsorizare;
 2. gestioneaza echipamentul copiilor si lenjeria si raspunde de acestea;
 3. pregateste copiii pentru tabere si excursii;
 4. se ingrijeste de curatatul canadienelor/hainelor de iarna,  in vara, in asa fel incat sa fie pregatite pentru sezonul rece;
 5. numeroteaza echipamentul si il stampileaza cu denumirea unitatii, elibereaza echipament asistatelor numai cu proces verbal;
 6. schimba echipamentul copiilor ori de cate ori este nevoie;
 7. calca si reconditioneaza echipamentul  si lenjeria aflata în dotare.

 

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 1                 

Directia Protectia Copilului                                                                            

Complex Social de Servicii “Sfanta Maria”                                                  

 

EXTRAS FIŞA POSTULUI  MUNCITOR NECALIFICAT (AJUTOR BUCĂTAR)

Principalele atribuţii

 

Informatii generale privind postul

Denumirea postului: muncitor necalificat (ajutor bucătar)

Nivelul postului  - executie;

Scopul principal al postului :

 

ATRIBUŢII ŞI RĂSPUNDERI CARE REVIN ANGAJATULUI:

·                Raspunde de curatenia in sala de mese, bucatarie, camera de zarzavat, camera paine, vestiar, prin spalare si dezinfectare cu var cloros;

·                Participa la curatenia generala si dupa igienizare, curata vesela cu detergenti , le freaca , le fierbe si dezinfecteaza cu solutie de cloramina;

·                La sfarsitul schimbului completeaza fisele de monitorizare corespunzatoare;

·                Repecta orarul minutat afisat, pentru evitarea contaminarilor incrucisate;

·                Respecta regulile si instructiunile afisate la locul de munca;

·                Respecta retetele, procedurile si instructiunile de lucru;

·                Respecta regulile de igiena, mentine starea de igiena personala si a echipamentului de protectie;

·                Manipuleaza igienic materii prime, semipreparatele si produsele finite;

·                Cunoaste pericolele, sursele de contaminare, conditiile de inmultire a microorganismelor si metodele de prevenire a lor;

·                Se ingrijeste ca materiile prime, semipreparatele, si produsele finite sa fie separate fizic sau sa nu fie prezente in acelasi timp in acelasi spatiu;

·                Declara bolile sau simtomele unor boli cu transmitere alimentara;

·                Spala mainile imediat ce intra in contact cu oricare contaminant;

·                Isi insuseste notiuni legate de sistemul HACCP;

·                Se ingrijeste de schimbarea fetelor de masa periodic si ori de cate ori este nevoie;

·                Ajuta bucatarul la curatatul zarzavatului pentru pregatirea meniului din ziua respectiva;

·                Se ingrijeste sa aiba analizele periodice obligatorii;

·                Raspunde impreuna cu bucatarul de inventarul de la blocul alimentar;

·                Are obligatia sa-si procure materialele necesare pentru curatenia in bucatarie si curatenia vaselor;

·                Raspunde impreuna cu bucatarul  de cantitatile  de alimente eliberate zilnic pe foaia de alimente;

 

 

COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII VRANCEI

NR. CRT

TIP POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII GENERALE ŞI SPECIFICE PENTRU OCUPARE

PRINCIPALELE CERINŢE ALE POSTURILOR

NR. POSTURI CONCURS

1

referent (atribuţii educator)

M

execuţie

absolvent de studii liceale cu diplomă de bacalaureat

asigură educaţia copiilor, beneficiari ai serviciilor sociale în cadrul Complexului Social de Servicii Vrancei

8

2

asistent medical

PL

execuţie

absolvent scoală sanitară postliceală, specialitate asistent medical generalist/pediatrie;

avizul OAMGMAMR medicină generală sau pediatrie;

 asigurare profesională

 

Oferă asistenţă medicală  copiilor beneficiari ai serviciilor sociale în cadrul Complexului Social de Servicii Vrancei

2

3

infirmieră

G

execuţie

studii generale (8 clase);

pentru candidaţii care nu sunt debutanţi în profesie, constituie un avantaj depunerea certificatului de absolvire a cursului de infirmiere

îngrijire generală a copiilor beneficiari ai serviciilor sociale în cadrul Complexului Social de Servicii Vrancei

20

4

îngrijitor

G

execuţie

studii generale (8 clase)

 

asigurarea serviciilor de curatenie

4

5

muncitor calificat (fochist)

G

execuţie

studii generale (8 clase) şi curs calificare în meseria de fochist şi autorizaţie ISCIR vizată pe anul în curs

asigură întreţinerea echipamentelor

1

 

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE:

INSPECTOR SPECIALITATE (EDUCATOR) ŞI REFERENT (ATRIBUŢII EDUCATOR)

1.      Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificări şi completări, cu următoarea tematică:

-          Cap. 1:  Dispoziţii generale şi definiţii

-          Cap. 2:  Drepturi şi libertăţi civile

-          Cap. 3: Protecţia specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi

-          Cap. 5:  Protecţia copilului care a săvârşit o faptă penală şi nu răspunde penal

-          Cap. 6:  Protecţia copilului împotriva exploatării

-          Cap. 7:  Instituţii şi servicii cu atribuţii în protecţia copilului

-          Cap. 8:  Organisme private

-          Cap. 9: Licenţierea şi inspecţia serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi a celor de protecţie specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi

-          Cap.10: Finanţarea sistemului de protecţia a copilului

-          Cap. 11: Reguli speciale de procedură

-          Cap. 12: Răspunderi şi sancţiuni

-          Cap. 13: Dispoziţii tranzitorii şi finale.

2.      Educatorul specializat (Aplicarea standardelor de calitate în centrele de plasament), cu următoarea tematică:

-          Standarde de calitate privind protecţia copilului în centrul de plasament – prezentare;

-          Atitudinea faţă de copil şi deontologia profesiei de educator;

-          Modelul familial al relaţiei educator – copil şi al relaţiei dintre copii;

-          Jocul şi organizarea timpului liber în centrul de plasament;

-          Reintegrarea, integrarea familială a copilului. Rolul educatorului;

-          Promovarea accesului la informaţie şi posibilităţilor de exprimare liberă a opiniei copilului;

-          Comunicarea – mijloc şi scop în activitatea educatorului.

 

ASISTENT MEDICAL:

Bibliografia: „Manual de medicina interna pentru cadre medii’’ – autor Corneliu Borundel

Tematica:

1.Perioadele de evolutie a bolii

2.Diagnosticul si tratamentul unei febre

3.Inflamatia

4.Alimentatia – notiuni generale

5.Rinite

6.Laringita acuta si cronica

7.Bronsita acuta si cronica

8.Bronsectazia

9.Astmul bronsic

10.Pneumonia pneumococica

11.Abcesul pulmonar

12.Tuberculoza pulmonara

13.Pleureziile

14.Insuficienta respiratorie acuta

15.Stenoza mitrala

16.Stenoza aortica

17.Pericardita acuta

18.Angina pectorala

19.Infarctul miocardic

20.HTA

21.Sincopa si Lesinul

22.Esofagita

23.Gastrita

24.Ulcerul gastro-duodenal

25.Duodenita

26.Enterocolita acuta

27.Colita

28.Hepatita virala  acuta

29.Hepatita cronica

30.Litiaza biliara

31.Dischinezia biliara

32.Pancreatita Acuta

33.Peritonitele acute

34.Pielonefrita acuta

35.Litiaza renala

36.Anemia hemolitica

37.Anemia carentiala

38.RAA (reumatismul articular acut)

39.Diabetul zaharat – simptomatologie

40.Epilepsia – generalizata.

 

INFIRMIERĂ :

Bibliografie:

“Ghidul infirmierei” pus la dispoziţie de angajator

 

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 1              

Directia Protectia Copilului                                                                            

Complex Social de Servicii “Vrancei”                                                

 

EXTRAS FIŞA POSTULUI  INSPECTOR SPECIALITATE (ATRIBUŢII EDUCATOR)

Principalele atribuţii

 

 

Informatii generale privind postul

Denumirea postului: inspector specialitate (educator)

Nivelul postului  - executie;

Scopul principal al postului :  educatia nonformala si informala a copilului protejat, supraveghere.

 

ATRIBUŢII ŞI RĂSPUNDERI CARE REVIN ANGAJATULUI:

·           Conduce activitatea educativa a grupei de copii stabilita de catre seful complexului social de servicii.

·         Participa la intocmirea Planului Individualizat de Protectie, realizeaza PIS (educatie, deprinderi de viata independenta, timp liber) si raspunde de aplicarea acestuia in conformitate cu atributiile ce ii revin;

·         Educatorul face demersuri pentru o pregatire cat mai buna individuala si particularizata ritmului si posibilitatilor fiecarui copil ;

·         Educatorul ajuta copilul la invatarea si consolidarea deprinderilor de igiena si autoservire ;

·         Respecta programul de lucru stablit in functie de necesitatile copiilor din grupa. Acest program va fi stabilit de catre seful complexului  si va fi anuntat din timp;

·         Urmareste si asigura pregatirea pentru gradinita si societate a fiecarui copil din grupa repartizata, consemnind cu regularitate in caietul de observatii aspecte ce privesc schimbarile observate la fiecare copil in parte;

·         Discuta cu copilul intr-un climat de incredere si respect reciproc;

·         Face prezenta zilnica a copiilor in sala de grupa, semneaza in caietul de prezenta asumandu-si raspunderea pentru intocmirea acesteia;

·         Are obligatia sa controleze prezenta copilului la grupa si sa discute cu parintele pentru a evita absentarea pe termen lung a copilului de la grupa;

·         Insoteste copiii in deplasarile efectuate in afara centrului (tabere,excursii, vizite);

·         Raspunde de viata si securitatea copiilor incredintati pe timpul cat isi desfasoara programul de lucru si informeaza indata seful de complex, cabinetul medical sau dupa caz psihologul in cazul in care apar modificari ale starii de sanatate a acestora ;

·         Verifica permanent spatiul grupei (mobilier, patuturi, sisteme de inchidere ale acestora), echipamente) materiale puse la dispozitia copiilor cu prilejul activitatilor instructiv-educative, in vederea prevenirii unor accidente sau evenimente neprevazute ;

·         Raspunde de formarea si consolidarea deprinderilor de igiena personala si igiena spatiilor de locuit ale copiilor;

·         Organizeaza si amenajaza spatiul educational, incurajaza implicarea copiilor in amenajarea  mediului educational ;

·         Insoteste si supravegheaza copiii la masa si ajuta la alimentatie ;

·         Participa la activitati educationale organizate in centru ;

·         Participa la intilnirile cu parintii ce sunt organizate in unitate ;

·         Are obligatia sa nu paraseasca locul de munca, chiar daca pleaca intr-o activitate educationala cu copiii, fara sa aduca la cunostinta sefului de complex;

·         Sprijina activitatea asistentului social,cabinetului  medical si a psihologului;

·         Colaboreaza cu echipa pluridisciplinara ;

·         Indruma parintii si copiii unde este cazul la consiliere ;

·         Indruma familiile copiilor pentru redepunerea actelor necesare la DGASPC Sector 1 in vederea frecventarii centrului de zi ;

·         Are obligatia sa aduca la cunostinta, in timp util, sefului de complex atunci cind nu se poate prezenta la serviciu,indiferent de motivul absentei;

·         Participă la dezvoltarea şi derularea programelor psihopedagogice personalizate stabilite pentru fiecare copil;

·         Desfăşoara cu copii din cadrul centrului activităţi de terapie ocupaţională;

·         Are obligatia sa anunte verbal sau in scris conducerii centrului orice problema pe care o intampina;

·         Monitorizeaza cazurile copiilor aflati sub tratament si se ingrijeste de starea de sanatate acordand acestora atentie sporita.

 

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 1              

Directia Protectia Copilului                                                                           

Complex Social de Servicii “Vrancei”                                                

 

EXTRAS FIŞA POSTULUI  REFERENT (ATRIBUŢII EDUCATOR)

Principalele atribuţii

 

Informatii generale privind postul

Denumirea postului: referent educator

Nivelul postului  - executie;

Scopul principal al postului :  educatia nonformala si informala a copilului protejat, supraveghere.

 

ATRIBUŢII ŞI RĂSPUNDERI CARE REVIN ANGAJATULUI:

·           Conduce activitatea educativa a grupei de copii stabilita de catre seful complexului social de servicii.

·         Participa la intocmirea Planului Individualizat de Protectie, realizeaza PIS (educatie, deprinderi de viata independenta, timp liber) si raspunde de aplicarea acestuia in conformitate cu atributiile ce ii revin;

·         Educatorul face demersuri pentru o pregatire cat mai buna individuala si particularizata ritmului si posibilitatilor fiecarui copil ;

·         Educatorul ajuta copilul la invatarea si consolidarea deprinderilor de igiena si autoservire ;

·         Respecta programul de lucru stablit in functie de necesitatile copiilor din grupa. Acest program va fi stabilit de catre seful complexului  si va fi anuntat din timp;

·         Urmareste si asigura pregatirea pentru gradinita si societate a fiecarui copil din grupa repartizata, consemnind cu regularitate in caietul de observatii aspecte ce privesc schimbarile observate la fiecare copil in parte;

·         Discuta cu copilul intr-un climat de incredere si respect reciproc;

·         Face prezenta zilnica a copiilor in sala de grupa, semneaza in caietul de prezenta asumandu-si raspunderea pentru intocmirea acesteia;

·         Are obligatia sa controleze prezenta copilului la grupa si sa discute cu parintele pentru a evita absentarea pe termen lung a copilului de la grupa;

·         Insoteste copiii in deplasarile efectuate in afara centrului (tabere,excursii, vizite);

·         Raspunde de viata si securitatea copiilor incredintati pe timpul cat isi desfasoara programul de lucru si informeaza indata seful de complex, cabinetul medical sau dupa caz psihologul in cazul in care apar modificari ale starii de sanatate a acestora ;

·         Verifica permanent spatiul grupei (mobilier, patuturi, sisteme de inchidere ale acestora), echipamente) materiale puse la dispozitia copiilor cu prilejul activitatilor instructiv-educative, in vederea prevenirii unor accidente sau evenimente neprevazute ;

·         Raspunde de formarea si consolidarea deprinderilor de igiena personala si igiena spatiilor de locuit ale copiilor;

·         Organizeaza si amenajaza spatiul educational, incurajaza implicarea copiilor in amenajarea  mediului educational ;

·         Insoteste si supravegheaza copiii la masa si ajuta la alimentatie ;

·         Participa la activitati educationale organizate in centru ;

·         Participa la intilnirile cu parintii ce sunt organizate in unitate ;

·         Are obligatia sa nu paraseasca locul de munca, chiar daca pleaca intr-o activitate educationala cu copiii, fara sa aduca la cunostinta sefului de complex;

·         Sprijina activitatea asistentului social,cabinetului  medical si a psihologului;

·         Colaboreaza cu echipa pluridisciplinara ;

·         Indruma parintii si copiii unde este cazul la consiliere ;

·         Indruma familiile copiilor pentru redepunerea actelor necesare la DGASPC Sector 1 in vederea frecventarii centrului de zi ;

·         Are obligatia sa aduca la cunostinta, in timp util, sefului de complex atunci cind nu se poate prezenta la serviciu,indiferent de motivul absentei;

·         Participă la dezvoltarea şi derularea programelor psihopedagogice personalizate stabilite pentru fiecare copil;

·         Desfăşoara cu copii din cadrul centrului activităţi de terapie ocupaţională;

·         Are obligatia sa anunte verbal sau in scris conducerii centrului orice problema pe care o intampina;

·         Monitorizeaza cazurile copiilor aflati sub tratament si se ingrijeste de starea de sanatate acordand acestora atentie sporita.

 

 

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 1              

Directia Protectia Copilului                                                                            

Complex Social de Servicii “Vrancei”                                                

 

EXTRAS FIŞA POSTULUI ASISTENT MEDICAL

Principalele atribuţii

 

Informatii generale privind postul

Denumirea postului: asistent medical

Nivelul postului  - executie;

Scopul principal al postului :  Oferă asistenţă medicală  copiilor beneficiari ai serviciilor sociale în cadrul Complexului

 

ATRIBUŢII ŞI RĂSPUNDERI CARE REVIN ANGAJATULUI:

·           Atribuţii şi responsabilităţi ce revin angajatului:

·           Semneaza condica de prezenta la venire si la plecare;

·           Are obligatia de a respecta graficul de lucru si orele de program, iar in cazul in care intervin anumite probleme se anunţe seful direct;

·           Utilizează corect echipamentele de muncă şi echipamentele de transport;

·           Îşi însuşeşte şi respectă prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;

·           Aduce la cunoştinţa conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană;

·           Comunică imediat angajatorului şi/ sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;

·           Dă relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari;

·           Nu procedează la scoaterea din funcţiune, modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii echipamentelor de muncă;

·           Cooperează atât timp cat este necesar, cu angajatorul şi/sau lucrătorii desemnaţi, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate;

·           Cunoaşte măsurile de prim ajutor care trebuie luate în caz de accidentări sau îmbolnăviri profesionale conform instructajului realizat de către angajator.

·           Verifica şi ia măsurile ce se cuvin pentru remedierea deficientelor ce survin atat pe turele anterioare cat si  pe perioada in care se gaseste la serviciu;

·           În timpul programului de lucru tinuta vestimentara este ingrijita iar purtarea halatului de protectie (salopetei) este obligatorie;

·           Foloseste numai in interes de serviciu  aparatura ce se gaseste in inventarul sau;

·           Cunoaste regulile de pastrare si transportare a aparaturii pe care le foloseste in activitatea pe care o desfasoara;

·           Foloseste utilajele de specialitate din sectorul sau de activitate, cu responsabilitate, dupa insusirea instructiunilor de folosire si dupa cunoasterea modalitatilor de functionare a acestora, pentru a preveni eventualele accidente si incidente care pot interveni in manevrarea si folosirea  acestor utilaje

·           Raspunde solidar de tot inventarul din sectorul sau de activitate, ia masurile ce se cuvin pentru intretinerea acestor obiecte, aparate, etc., precum si de repercursiunile datorate remedierii deficientelor;

o    Foloseste la maximum timpul de lucru zilnic, executand activitatile trasate;

·           Respectă confidentialitatea asupra activităţilor din centru si îndeplineste si alte sarcini indicate de conducerea centrului, sub rezerva legalitatii lor şi în acord cu pregătirea profesională:

·           Nu consuma bauturi alcoolice in timpul programului si nu isi desfasoara activitatea sub influenta acestora;

·           Comportamentul, comunicarea si calitatea serviciilor cu personalul si beneficiarii, trebuie sa se caracterizeze prin amabilitate, promtitudine, respect, limbaj civilizat;

·           Participa la informarile, sedintele, organizate de conducerea centrului care au ca obiectiv: cunoasterea si respectarea standardelor si manualului de proceduri al unitatii, cunoasterea normelor de P.S.I si protectia muncii, etc.

o    Respectă şi aplică standardele minime de calitate din sectorul său de activitate face triajul epidemiologic al copiilor daca este cazul;

o    Intretine un climat placut si securizant in comunicarea cu copiii ;

o    Intretine un climat placut la locul de munca si in relatiile inter-personale, evita conflictele si nu alimenteaza starile conflictuale;

o    Controleaza zilnic starea de sanatate a copiilor , medicatia acestora si instrumentarul medical;

o    Colaboreaza cu echipa multidisciplinara in vederea elaborarii si implementarii PPI;

o    Examineaza copiii care vor fi supusi imunizarilor profilactice pentru stabilirea eventualelor contraindicatii medicale;

o    In caz de urgenta insoteste copiii la unitati spitalicesti de profil;

o    Efectueaza tratamente curente la indicatia medicului ;

o    Informeaza medicul asupra aspectelor sesizate si evolutia starii de sanatate a copiilor;

·           Ajuta medicul in timpul examinarilor efectuate;

o    Duce condica de medicamente la farmacie, preia medicamentele si le administreaza conform prescriptiilor medicale din F.O.

·           Termometrizeaza, cintareste si masoara copiii

o    Completeaza zilnic fisele de temparatura a frigiderelor si congelatoarelor din blocul alimentar

o    Completeaza zilnic fisa de evidenta HACCP

o    La  sfarsitul lunii preda fisele pe care le monitorizeaza administratorului

·           Verifica starea de curatenie a suprafetelor de lucru , utilajelor si pardoselilor la inceputul lucrului ;

·           Verifica starea de igiena a personalului si echipamentul de protectie la inceputul lucrului

·           Verifica prin sondaj daca personalul utilizeaza corect produsele chimice periculoase

·           Completeaza fisele de evidenta a rezultatelor analizelor pentru apa potabila , produse finite si a rezultatelor testelor de sanitatie;

o    La sfarsitul lunii preda fisele pe care le monitorizeaza administratorului;

o    Efectueaza tratamentul injectabil in caz de nevoie / oral si raspunde la solicitari privind administrarea tratamentului oral;

o    Efectueaza tratamentele locale (spalaturi articulare, oculare, pansamente, mica chirurgie);

o    Efectueaza vaccinari la indicatia si sub supravegherea medicului

o    Controleaza efectuarea analizelor medicale periodice si actualizarea acestora (conform recomandarilor);

o    Are obligatia de a efectua controlul medical periodic si anual;

o    Pregateste materialul steril necesar centrului;

o    In caz de necesitate, pina la venirea medicului / ambulantei, acorda primul ajutor copiilor si personalului;

o    Are obligatia de a declara existenta sau aparitia problemelor de sanatate

o    Are obligatia de a-si insusi cunostintele generale cu privire la siguranta alimentelor si de a respecta intocmai cerintele;

·           Controleaza modul in care s-a facut curatenia, circuitul rufelor murdare si curate, respectarea regulilor de igiena, portul echipamentului de protectie in timpul transportului si distribuirii alimentelor;

o    Asigura si raspunde de buna functionare si pastrare a aparaturii si instrumentarului medical, precum si a obiectelor de inventar;

o    Asigura si raspunde de calitatea ingrijirilor medicale acordate;

·           Poarta echipament de protectie corespunzator.

 

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 1              

Directia Protectia Copilului                                                                           

Complex Social de Servicii “Vrancei”                                                

 

EXTRAS FIŞA POSTULUI  INFIRMIERĂ

Principalele atribuţii

Informatii generale privind postul

Denumirea postului: infirmieră

Nivelul postului  - executie;

Scopul principal al postului :  supravegherea  si ingrijirea copiilor

 

 

ATRIBUŢII ŞI RĂSPUNDERI CARE REVIN ANGAJATULUI:

·                   Realizeaza activitatile de ingrijire de baza ale beneficiarilor ( ex : hranirea copiilor, imbracarea si dezbracarea acestora, schimbatul copiilor atunci cand este necesar, toaleta copiilor, imbaierea acestora);

·         Asigura curatirea paturilor  si a accesoriilor acestora, precum si a mobilierului  si altor accesorii ale camerei, in special in camerele copiilor mici.

·         Participa la la activitatile de asigurare a curateniei;

·         Spala si dezinfecteaza regulat suprafetele si materialele de joc respectand standardele de igiena;

·         Ia masuri privind respectarea conditiilor igienico- sanitare din centru  si  participa activ la efectuarea acestora, atunci cand este solicitat sau situatia o impune ( dormitoare, bucatarie , spalatorie , anexe sanitare, holuri acces.)

·                   Asigura supravegherea copiilor atat pe timpul  zilei cat si pe timpul noptii;              

·                   Participa la activitatile de educatie non-formala;

·         Participa la activitati de formare a deprinderilor pentru viata independenta alaturi de educator ;

·         Colaboreaza cu echipa pluridisciplinara a DGASPC in vederea intocmirii si implementarii PIP( plan individualizat de protectie) si PIS( plan individualizat de servicii);

·                   Insoteste copiii la  recuperare, spitale, alte activitati;

·         Participa impreuna cu celelalte persoane angajate in cadrul DGASPC la activitati de integrare sociala a beneficiarilor;

·         Colaboreaza cu celelalte departamente din cadrul DGASPC, precum si cu alte servicii sociale de la nivelul comunitatii, in vederea imbunatatirii actului de protectie si integrarii sociale a beneficiarilor ;

·         Colaboreaza cu familia naturala sau extinsa a copilului in vederea ameliorarii starii de sanatate a copilului ;

·         Cunoaste problematica copilulului protejat cu masura speciala de protectie;

·         Cunoaste si respecta legislatia privind protectia copilului cu dizabilitati;

·         Pastreaza confidentialitatea cu privire la situatia socio-medicala a beneficiarilor; are o atitudine permanent non-discriminatorie ( se va adresa copiilor folosind prenumele , nu va utiliza porecle , etichete sau alte formule de adresare stigmatizante );

·         Cunoaste si respecta regulile de protectia muncii;

·         Se preocupa de formarea continua in domeniu ;

·         Participa la cursurile de formare ;

·         Acorda ingrjirile zilnice grupului copii  din centru , mentinand un mediu relaxant si stimulativ pentru dezvoltarea copiilor pe toate planurile : fizic, intelectualsi socio- emotional;

·         Insoteste copiii la masa;

·         Interactioneaza cu copiii in timpul ingrijirii;

·         Incurajeaza autonomia copiilor in timpul ingrijirili in functie de varsta si nivelul de dezvoltare oferindu-le ocazii frecvente de practicare a abilitatilor de autoingrijire.

 

 

 

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 1              

Directia Protectia Copilului                                                                            

Complex Social de Servicii “Vrancei”                                                

 

EXTRAS FIŞA POSTULUI  ÎNGRIJITOR

Principalele atribuţii

Informatii generale privind postul

Denumirea postului: îngrijitor

Nivelul postului  - executie;

Scopul principal al postului :  asigura curatenia spatiilor de locuit, birourilor si spatiilor comune din cadrul complexului si imprejurilmile acestuia, ajuta la ingrijirea beneficiarilor

 

ATRIBUŢII ŞI RĂSPUNDERI CARE REVIN ANGAJATULUI:

·                Asigura curatenia unitatii, interior cat si exterior;

·                la grupurile sanitare zilnic, ori de cate ori va fi nevoie, va spala vasele W.C., chivetele, faianta si va dezinfecta cu var cloros;

·                baile vor fi spalate si dezinfectate cu var cloros, ori de cate ori va fi nevoie, dupa folosire;

·                in dormitoare si birouri, va aspira­/ matura, spala, sterge praful si va aerisi zilnic;

·                se vor spala perdelele, geamurile si se va face curatenie generala, la perioade stabilite

·                se ingrijeste de curatenia pe holuri, casa scarii si subsol;

·                pe timpul verii participa la igienizarea dormitoarelor si a unitatii;

·                raspund de bunurile aflate in dormitoare, holuri, semnand inventarul pentru acestea

·                participa la descarcarea alimentelor, daca este nevoie;

·                participa la sapatul si curatatul gradinii, precum si a imprejurimilor complexului

·                au obligatia sa-si procure din timp materialele de curatenie;

·                au obligatia sa respecte R.O.I., R.O.F. ale complexului si D.G.A.S.P.C., precum si normele de protectia muncii si P.S.I.;

 

 

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 1              

Directia Protectia Copilului                                                                            

Complex Social de Servicii “Vrancei”                                                

 

EXTRAS FIŞA POSTULUI  MUNCITOR CALIFICAT (FOCHIST)

Principalele atribuţii

 

Informatii generale privind postul

Denumirea postului: muncitor calificat (fochist)

Nivelul postului  - executie;

Scopul principal al postului :  asigură întreţinerea echipamentelor

 

ATRIBUŢII ŞI RĂSPUNDERI CARE REVIN ANGAJATULUI:

-         să cunoască foarte bine centrala : pornire, mod de funcţionare, oprire ; măsurile ce trebuiesc luate în caz de avarii, incendii, măsuri de protecţia muncii.

-         să cunoască şi să aplice instrucţiunile interne de exploatare a cazanelor

-         să supravegheze direct şi permanent buna funcţionare a cazanelor

-         să comunice şefilor săi defectele constatate, consemnându-le în registrul jurnal

-         să oprească cazanul din funcţiune dacă apar nereguli

-         să predea şi să ia în primire serviciul verificând buna funcţionare a cazanului şi să consemneze în registrul jurnal

-         predarea şi preluarea serviciului în executării unor manevre pentru înlăturarea unor avarii este interzisă

-         în timpul funcţionării cazanului fochiştii vor îndeplini numai sarcini legate de exploarare

-         fiecare centrală termică trebuie să aibă un registru junal de supraveghere cu evidenţa supravegherii.

-         fochiştii vor face constatări privind starea cazanului a instalaţiilor auxiliare şi a sistemului de automatizare in momentul preluării serviciului.

-         să verifice dacă aparatele de măsură şi control funcţionează normal

-         să verifice nivelul minim de apă în cazan lăsându-se tot timpul robineţii de aerisire deschişi.

-         în încăperea centralei termice vor fi afişate la loc vizibil instrucţiuni de exploatare, instrucţiuni interne privind atribuţiile personalului.

-         să se prezinte la serviciu cu cel puţin 15min. înainte de preluarea serviciului, odihnit, sănătos, fără să fi consumat băuturi alcoolice.

-         să menţină o fereastră sau uşa deschisă în timpul funcţionării cazanului, pentru a permite intrarea aerului necesar arderii combustibilului.

-         să ia măsuri de remediere a defecţiunilor ivite la cazane, iar pentru cele ce nu pot fi remediate să le anunţe şefilor ierarhici.

-         să ia măsuri ca să nu existe pierderi de apă, abur sau combustibil, atât la cazan cât şi la instalaţiile din centrala termică.

-         să facă la intervale fixate în instrucţiunile interne, verificarea sticlelor de nivel a manometrului, a supapelor de siguranţă, a nivostalelor şi purjarea cazanului, înscriind în registrul de tură ora la care s-a făcut.

-         să păstreze curăţenia

-         să nu permită accesul persoanelor străine în încăperea centralei termice.

-         să nu părăsească încăperea centralei termice în timpul funcţionării acesteia.

-         respectă regulile de protecţia muncii şi PSI la locul de muncă.

 

 

 

 

 

 

 

COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII JIULUI

NR. CRT

TIP POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII GENERALE ŞI SPECIFICE PENTRU OCUPARE

PRINCIPALELE CERINŢE ALE POSTURILOR

NR. POSTURI CONCURS

CENTRUL REZIDENŢIAL

 

1.

referent atribuţii educator

M

execuţie

absolvent de studii liceale cu diplomă de bacalaureat;

 

asigură educaţia copiilor, beneficiari ai serviciilor sociale în cadrul Complexului Social de Servicii Jiului

1

2.

asistent medical

PL

execuţie

absolvent scoală sanitară postliceală, specialitate asistent medical generalist/pediatrie;

avizul OAMGMAMR medicină generală sau pediatrie;

asigurare profesionala

 

Oferă asistenţă medicală  copiilor beneficiari ai serviciilor sociale în cadrul Complexului Social de Servicii Jiului

1

3.

infirmieră

G

execuţie

studii generale (8 clase);

pentru candidaţii care nu sunt debutanţi în profesie, constituie un avantaj depunerea certificatului de absolvire a cursului de infirmiere

îngrijire generală a copiilor beneficiari ai serviciilor sociale în cadrul Complexului Social de Servicii Jiului

3

CENTRUL DE ZI

 

4.

infirmieră

G

execuţie

studii generale (8 clase);

pentru candidaţii care nu sunt debutanţi în profesie, constituie un avantaj depunerea certificatului de absolvire a cursului de infirmiere

îngrijire generală a copiilor beneficiari ai serviciilor sociale în cadrul Complexului Social de Servicii Jiului

2

5.

îngrijitor

G

execuţie

studii generale (8 clase)

 

asigurarea serviciilor de curatenie

5

 

 

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE:

REFERENT ATRIBUŢII EDUCATOR

1.      Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificări şi completări, cu următoarea tematică:

-          Cap. 1:  Dispoziţii generale şi definiţii

-          Cap. 2:  Drepturi şi libertăţi civile

-          Cap. 3: Protecţia specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi

-          Cap. 5:  Protecţia copilului care a săvârşit o faptă penală şi nu răspunde penal

-          Cap. 6:  Protecţia copilului împotriva exploatării

-          Cap. 7:  Instituţii şi servicii cu atribuţii în protecţia copilului

-          Cap. 8:  Organisme private

-          Cap. 9: Licenţierea şi inspecţia serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi a celor de protecţie specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi

-          Cap.10: Finanţarea sistemului de protecţia a copilului

-          Cap. 11: Reguli speciale de procedură

-          Cap. 12: Răspunderi şi sancţiuni

-          Cap. 13: Dispoziţii tranzitorii şi finale.

2.      Educatorul specializat (Aplicarea standardelor de calitate în centrele de plasament), cu următoarea tematică:

-          Standarde de calitate privind protecţia copilului în centrul de plasament – prezentare;

-          Atitudinea faţă de copil şi deontologia profesiei de educator;

-          Modelul familial al relaţiei educator – copil şi al relaţiei dintre copii;

-          Jocul şi organizarea timpului liber în centrul de plasament;

-          Reintegrarea, integrarea familială a copilului. Rolul educatorului;

-          Promovarea accesului la informaţie şi posibilităţilor de exprimare liberă a opiniei copilului;

-          Comunicarea – mijloc şi scop în activitatea educatorului.

 

ASISTENT MEDICAL:

Bibliografia: „Manual de medicina interna pentru cadre medii’’ – autor Corneliu Borundel

Tematica:

1.Perioadele de evolutie a bolii

2.Diagnosticul si tratamentul unei febre

3.Inflamatia

4.Alimentatia – notiuni generale

5.Rinite

6.Laringita acuta si cronica

7.Bronsita acuta si cronica

8.Bronsectazia

9.Astmul bronsic

10.Pneumonia pneumococica

11.Abcesul pulmonar

12.Tuberculoza pulmonara

13.Pleureziile

14.Insuficienta respiratorie acuta

15.Stenoza mitrala

16.Stenoza aortica

17.Pericardita acuta

18.Angina pectorala

19.Infarctul miocardic

20.HTA

21.Sincopa si Lesinul

22.Esofagita

23.Gastrita

24.Ulcerul gastro-duodenal

25.Duodenita

26.Enterocolita acuta

27.Colita

28.Hepatita virala  acuta

29.Hepatita cronica

30.Litiaza biliara

31.Dischinezia biliara

32.Pancreatita Acuta

33.Peritonitele acute

34.Pielonefrita acuta

35.Litiaza renala

36.Anemia hemolitica

37.Anemia carentiala

38.RAA (reumatismul articular acut)

39.Diabetul zaharat – simptomatologie

40.Epilepsia – generalizata.

 

INFIRMIERĂ :

Bibliografie:

“Ghidul infirmierei” pus la dispoziţie de angajator

 

 

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 1              

Directia Protectia Copilului                                                                            

Complex Social de Servicii “Jiului”                                                

 

EXTRAS FIŞA POSTULUI  REFERENT EDUCATOR

Principalele atribuţii

 

Informatii generale privind postul

Denumirea postului: referent educator

Nivelul postului  - executie;

Scopul principal al postului :  educatia nonformala si informala a copilului protejat, supraveghere.

 

ATRIBUŢII ŞI RĂSPUNDERI CARE REVIN ANGAJATULUI:

·         Conduce activitatea educativa a grupei de copii stabilita de catre seful complexului social de servicii.

·         Participa la intocmirea Planului Individualizat de Protectie, realizeaza PIS (educatie, deprinderi de viata independenta, timp liber) si raspunde de aplicarea acestuia in conformitate cu atributiile ce ii revin;

·         Educatorul face demersuri pentru o pregatire cat mai buna individuala si particularizata ritmului si posibilitatilor fiecarui copil ;

·         Educatorul ajuta copilul la invatarea si consolidarea deprinderilor de igiena si autoservire ;

·         Respecta programul de lucru stablit in functie de necesitatile copiilor din grupa. Acest program va fi stabilit de catre seful complexului  si va fi anuntat din timp;

·         Urmareste si asigura pregatirea pentru gradinita si societate a fiecarui copil din grupa repartizata, consemnind cu regularitate in caietul de observatii aspecte ce privesc schimbarile observate la fiecare copil in parte;

·         Discuta cu copilul intr-un climat de incredere si respect reciproc;

·         Face prezenta zilnica a copiilor in sala de grupa, semneaza in caietul de prezenta asumandu-si raspunderea pentru intocmirea acesteia;

·         Are obligatia sa controleze prezenta copilului la grupa si sa discute cu parintele pentru a evita absentarea pe termen lung a copilului de la grupa;

·         Insoteste copiii in deplasarile efectuate in afara centrului (tabere,excursii, vizite);

·         Raspunde de viata si securitatea copiilor incredintati pe timpul cat isi desfasoara programul de lucru si informeaza indata seful de complex, cabinetul medical sau dupa caz psihologul in cazul in care apar modificari ale starii de sanatate a acestora ;

·         Verifica permanent spatiul grupei (mobilier, patuturi, sisteme de inchidere ale acestora), echipamente) materiale puse la dispozitia copiilor cu prilejul activitatilor instructiv-educative, in vederea prevenirii unor accidente sau evenimente neprevazute ;

·         Raspunde de formarea si consolidarea deprinderilor de igiena personala si igiena spatiilor de locuit ale copiilor;

·         Organizeaza si amenajaza spatiul educational, incurajaza implicarea copiilor in amenajarea  mediului educational ;

·         Insoteste si supravegheaza copiii la masa si ajuta la alimentatie ;

·         Participa la activitati educationale organizate in centru ;

·         Participa la intilnirile cu parintii ce sunt organizate in unitate ;

·         Are obligatia sa nu paraseasca locul de munca, chiar daca pleaca intr-o activitate educationala cu copiii, fara sa aduca la cunostinta sefului de complex;

·         Sprijina activitatea asistentului social,cabinetului  medical si a psihologului;

·         Colaboreaza cu echipa pluridisciplinara ;

·         Indruma parintii si copiii unde este cazul la consiliere ;

·         Indruma familiile copiilor pentru redepunerea actelor necesare la DGASPC Sector 1 in vederea frecventarii centrului de zi ;

·         Are obligatia sa aduca la cunostinta, in timp util, sefului de complex atunci cind nu se poate prezenta la serviciu,indiferent de motivul absentei;

·         Participă la dezvoltarea şi derularea programelor psihopedagogice personalizate stabilite pentru fiecare copil;

·         Desfăşoara cu copii din cadrul centrului activităţi de terapie ocupaţională;

·         Are obligatia sa anunte verbal sau in scris conducerii centrului orice problema pe care o intampina;

·         Monitorizeaza cazurile copiilor aflati sub tratament si se ingrijeste de starea de sanatate acordand acestora atentie sporita.

 

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 1              

Directia Protectia Copilului                                                                           

Complex Social de Servicii “Jiului”                                                

 

EXTRAS FIŞA POSTULUI  ASISTENT MEDICAL

Principalele atribuţii

 

Informatii generale privind postul

Denumirea postului: asistent medical

Nivelul postului  - executie;

Scopul principal al postului :  Oferă asistenţă medicală  copiilor beneficiari ai serviciilor sociale

 

ATRIBUŢII ŞI RĂSPUNDERI CARE REVIN ANGAJATULUI:

Semneaza zilnic Condica de prezenta la venire si plecare, respectand graficul de lucru ;

Sa ridice de la cabinetul medical si sa distribuie salariatilor coprocultoarele pentru examenul coprobacteriologic si coproparazitologic conform programarilor;

Sa ridice de la cabinetul medical si sa distribuie copiile fiselor de aptitudine (exemplarul verde) salariatilor, conform legilor in vigoare;

Face triajul epidemiologic copiilor ;

Conduita morala si tinuta decenta sunt obligatorii;

Intretine un climat placut si securizant in comunicarea cu copiii ;

Intretine un climat placut la locul de munca si in relatiile inter-personale, evita conflictele si nu alimenteaza starile conflictuale;

Este interzis consumul de bauturi alcoolice in incinta unitatii;

Se interzice fumatul in locurile care nu au aceasta destinatie;

Controleaza zilnic starea de sanatate a copiilor , medicatia acestora si instrumentarul medical;

Colaboreaza cu echipa multidisciplinara in vederea elaborarii si implementarii PPI;

Examineaza copiii care vor fi supusi imunizarilor profilactice pentru stabilirea eventualelor contraindicatii medicale;

Efectueaza controlul medical (triajul epidemiologic ) al copiilor la primirea in colectivitate dupa o absenta mai mare de 48 ore;

In caz de urgenta insoteste copiii la unitati spitalicesti de profil;

Efectueaza tratamente curente la indicatia medicului ;

Preia si gestioneaza medicatia necesara, intocmind documentatia obligatorie privind consumul si stocul de medicamente (avizele de insotire, NIR-ul, fisele de magazie, etc);

Verifica si preda lunar actele in vederea contabilizarii ; 

Efectueaza zilnic triajul epidemilogic al personalului de la blocul alimentar;

Informeaza medicul asupra aspectelor sesizate si evolutia starii de sanatate a copiilor;

Ajuta medicul in timpul examinarilor efectuate;

Duce condica de medicamente la farmacie, preia medicamentele si le administreaza conform prescriptiilor medicale din F.O.;

Termometrizeaza, cintareste si masoara copiii;

Verifica zilnic efectuarea corecta a igienizarii spatiilor ( bucatarie, sala de mese, oficii) si a echipamentelor de protectie ;

Completeaza zilnic fisele de temparatura a frigiderelor si congelatoarelor din blocul alimentar ;

Completeaza zilnic fisa de evidenta HACCP;

La sfarsitul lunii preda fisele pe care le monitorizeaza administratorului ;

Verifica starea de curatenie a suprafetelor de lucru , utilajelor si pardoselilor la inceputul lucrului ;

Verifica starea de igiena a personalului si echipamentul de protectie la inceputul lucrului ;

Verifica prin sondaj daca personalul utilizeaza corect produsele chimice periculoase ;

Efectueaza tratamentul injectabil in caz de nevoie / oral si raspunde la solicitari privind administrarea tratamentului oral;

Efectueaza tratamentele locale (spalaturi articulare, oculare, pansamente, mica chirurgie);

Efectueaza vaccinari la indicatia si sub supravegherea medicului;

Controleaza efectuarea analizelor medicale periodice si actualizarea acestora (conform recomandarilor);

Are obligatia de a efectua controlul medical periodic si anual;

Pregateste materialul steril necesar centrului;

In caz de necesitate, pina la venirea medicului / ambulantei, acorda primul ajutor copiilor si personalului;

Are obligatia de a declara existenta sau aparitia problemelor de sanatate;

Are obligatia de a-si insusi cunostintele generale cu privire la siguranta alimentelor si de a respecta intocmai cerintele;

Controleaza modul in care s-a facut curatenia, circuitul rufelor murdare si curate, respectarea regulilor de igiena, portul echipamentului de protectie in timpul transportului si distribuirii alimentelor;

Asigura si raspunde de buna functionare si pastrare a aparaturii si instrumentarului medical, precum si a obiectelor de inventar;

Aigura si raspunde de calitatea ingrijirilor medicale acordate;

Poarta echipament de protectie corespunzator.

 

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 1              

Directia Protectia Copilului                                                                            

Complex Social de Servicii “Jiului”                                                

 

EXTRAS FIŞA POSTULUI  INFIRMIERĂ

Principalele atribuţii

 

Informatii generale privind postul

Denumirea postului: infirmieră

Nivelul postului  - executie;

Scopul principal al postului :  supravegherea  si ingrijirea copiilor

 

ATRIBUŢII ŞI RĂSPUNDERI CARE REVIN ANGAJATULUI:

·                   Realizeaza activitatile de ingrijire de baza ale beneficiarilor ( ex : hranirea copiilor, imbracarea si dezbracarea acestora, schimbatul copiilor atunci cand este necesar, toaleta copiilor, imbaierea acestora);

·         Asigura curatirea paturilor  si a accesoriilor acestora, precum si a mobilierului  si altor accesorii ale camerei, in special in camerele copiilor mici.

·         Participa la la activitatile de asigurare a curateniei;

·         Spala si dezinfecteaza regulat suprafetele si materialele de joc respectand standardele de igiena;

·         Ia masuri privind respectarea conditiilor igienico- sanitare din centru  si  participa activ la efectuarea acestora, atunci cand este solicitat sau situatia o impune ( dormitoare, bucatarie , spalatorie , anexe sanitare, holuri acces.)

·                   Asigura supravegherea copiilor atat pe timpul  zilei cat si pe timpul noptii;              

·                   Participa la activitatile de educatie non-formala;

·         Participa la activitati de formare a deprinderilor pentru viata independenta alaturi de educator ;

·         Colaboreaza cu echipa pluridisciplinara a DGASPC in vederea intocmirii si implementarii PIP( plan individualizat de protectie) si PIS( plan individualizat de servicii);

·                   Insoteste copiii la  recuperare, spitale, alte activitati;

·         Participa impreuna cu celelalte persoane angajate in cadrul DGASPC la activitati de integrare sociala a beneficiarilor;

·         Colaboreaza cu celelalte departamente din cadrul DGASPC, precum si cu alte servicii sociale de la nivelul comunitatii, in vederea imbunatatirii actului de protectie si integrarii sociale a beneficiarilor ;

·         Colaboreaza cu familia naturala sau extinsa a copilului in vederea ameliorarii starii de sanatate a copilului ;

·         Cunoaste problematica copilulului protejat cu masura speciala de protectie;

·         Cunoaste si respecta legislatia privind protectia copilului cu dizabilitati;

·         Pastreaza confidentialitatea cu privire la situatia socio-medicala a beneficiarilor; are o atitudine permanent non-discriminatorie ( se va adresa copiilor folosind prenumele , nu va utiliza porecle , etichete sau alte formule de adresare stigmatizante );

·         Cunoaste si respecta regulile de protectia muncii;

·         Se preocupa de formarea continua in domeniu ;

·         Participa la cursurile de formare ;

·         Acorda ingrjirile zilnice grupului copii  din centru , mentinand un mediu relaxant si stimulativ pentru dezvoltarea copiilor pe toate planurile : fizic, intelectualsi socio- emotional;

·         Insoteste copiii la masa;

·         Interactioneaza cu copiii in timpul ingrijirii;

·         Incurajeaza autonomia copiilor in timpul ingrijirili in functie de varsta si nivelul de dezvoltare oferindu-le ocazii frecvente de practicare a abilitatilor de autoingrijire.

 

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 1              

Directia Protectia Copilului                                                                            

Complex Social de Servicii “Jiului”                                                

 

EXTRAS FIŞA POSTULUI  ÎNGRIJITOR

Principalele atribuţii

 

Informatii generale privind postul

Denumirea postului: îngrijitor

Nivelul postului  - executie;

Scopul principal al postului :  asigurarea serviciilor de curatenie

 

ATRIBUŢII ŞI RĂSPUNDERI CARE REVIN ANGAJATULUI:

Asigură realizarea serviciilor de curatenie în cadrul centrului, respectiv:

·           Asigura curatenia birourilor, holurilor si toaletelor;

·           Asigura curatenia atelierelor lucrative;

·           Participa la toate activitățile gospodărești ale centrului;       

Răspunderi ce revin angajatului:

·                                             Semneaza condica de prezenta la venire si la plecare;

·                      Are obligatia de a respecta graficul de lucru si orele de program, iar in cazul in care intervin anumite probleme se anunţe seful direct;

·                      Utilizează corect echipamentele de muncă şi echipamentele de transport;

·                      Îşi însuşeşte şi respectă prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;

·                      Aduce la cunoştinţa conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană;

·                      Respectă prevederile stipulate în Regulamentul Intern,

·                      Comunică imediat angajatorului şi/ sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;

·                      Dă relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari;

·                      Nu procedează la scoaterea din funcţiune, modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii echipamentelor de muncă;

·                      Cooperează atât timp cat este necesar, cu angajatorul şi/sau lucrătorii desemnaţi, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate;

·                      Cunoaşte măsurile de prim ajutor care trebuie luate în caz de accidentări sau îmbolnăviri profesionale conform instructajului realizat de către angajator.

·                      În timpul programului de lucru tinuta vestimentara este ingrijita iar purtarea halatului de protectie  este obligatorie;

·                      Cunoaste regulile de pastrare si transportare a materialelor pe care le foloseste in activitatea pe care o desfasoara;

·                      Raspunde solidar de tot inventarul din sectorul sau de activitate, ia masurile ce se cuvin pentru intretinerea acestor obiecte, (ex. aspirator), precum si de repercursiunile datorate remedierii deficientelor;

·                      Folosește la maximum timpul de lucru zilnic, executând activitățile trasate;

·                      Respectă confidentialitatea asupra activităţilor din centru si îndeplineste si alte sarcini indicate de conducerea centrului, sub rezerva legalitatii lor şi în acord cu pregătirea profesională:

·                      Nu consuma bauturi alcoolice in timpul programului si nu isi desfasoara activitatea sub influenta acestora;

·                      Comportamentul, comunicarea si calitatea serviciilor cu personalul si beneficiarii, trebuie sa se caracterizeze prin amabilitate, promtitudine, respect, limbaj civilizat;

·                      Participa la informarile, sedintele, organizate de conducerea centrului care au ca obiectiv: cunoasterea si respectarea standardelor si manualului de proceduri al unitatii, cunoasterea normelor de P.S.I si protectia muncii, etc.

·                      Comunica administratorului orice deficienta intalnita în timpul programului de lucru si impreuna gasesc solutii de remediere in cel mai scurt timp;

·                      Respectă şi aplică standardele minime de calitate din sectorul său de activitate.

 

 

 

 

 

COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII SF. ANDREI

NR. CRT

TIP POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII GENERALE ŞI SPECIFICE PENTRU OCUPARE