Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Cariere

ANEXA I Numărul, nivelul posturilor, denumirea posturilor,structurile, principalele cerinţe ale posturilor, bibliografia şi tematica, condţiile generale şi specifice de ocupare

6 Oct 2014


 

                                                                                                                                                          

 

COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII JIULUI

NR. CRT

TIP POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII GENERALE ŞI SPECIFICE PENTRU OCUPARE

PRINCIPALELE CERINŢE ALE POSTURILOR

NR. POSTURI CONCURS

2

Infirmiera – componenta de zi

G

execuţie

Absolvent de studii generale

pentru candidaţii care nu sunt debutanţi în profesie, constituie un avantaj depunerea certificatului de absolvire a cursului de infirmiere

 

îngrijire generală a copiilor beneficiari ai serviciilor sociale în cadrul Complexului Social de Servicii

2

 

 

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE:

 

INFIRMIERĂ :

Bibliografie:

“Ghidul infirmierei” pus la dispoziţie de angajator

 

EXTRAS FIŞA POSTULUI  INFIRMIERĂ

Principalele atribuţii

Denumirea postului: infirmieră

Nivelul postului  - executie;

Scopul principal al postului :  supravegherea  si ingrijirea copiilor

ATRIBUŢII ŞI RĂSPUNDERI CARE REVIN ANGAJATULUI:

                   Realizeaza activitatile de ingrijire de baza ale beneficiarilor ( ex : hranirea copiilor, imbracarea si dezbracarea acestora, schimbatul copiilor atunci cand este necesar, toaleta copiilor, imbaierea acestora);

         Asigura curatirea paturilor  si a accesoriilor acestora, precum si a mobilierului  si altor accesorii ale camerei, in special in camerele copiilor mici.

         Participa la la activitatile de asigurare a curateniei;

         Spala si dezinfecteaza regulat suprafetele si materialele de joc respectand standardele de igiena;

         Ia masuri privind respectarea conditiilor igienico- sanitare din centru  si  participa activ la efectuarea acestora, atunci cand este solicitat sau situatia o impune ( dormitoare, bucatarie , spalatorie , anexe sanitare, holuri acces.)

                   Asigura supravegherea copiilor atat pe timpul  zilei cat si pe timpul noptii;              

                   Participa la activitatile de educatie non-formala;

         Participa la activitati de formare a deprinderilor pentru viata independenta alaturi de educator ;

         Colaboreaza cu echipa pluridisciplinara a DGASPC in vederea intocmirii si implementarii PIP( plan individualizat de protectie) si PIS( plan individualizat de servicii);

                   Insoteste copiii la  recuperare, spitale, alte activitati;

         Participa impreuna cu celelalte persoane angajate in cadrul DGASPC la activitati de integrare sociala a beneficiarilor;

         Colaboreaza cu celelalte departamente din cadrul DGASPC, precum si cu alte servicii sociale de la nivelul comunitatii, in vederea imbunatatirii actului de protectie si integrarii sociale a beneficiarilor ;

         Colaboreaza cu familia naturala sau extinsa a copilului in vederea ameliorarii starii de sanatate a copilului ;

         Cunoaste problematica copilulului protejat cu masura speciala de protectie;

         Cunoaste si respecta legislatia privind protectia copilului cu dizabilitati;

         Pastreaza confidentialitatea cu privire la situatia socio-medicala a beneficiarilor; are o atitudine permanent non-discriminatorie ( se va adresa copiilor folosind prenumele , nu va utiliza porecle , etichete sau alte formule de adresare stigmatizante );

         Cunoaste si respecta regulile de protectia muncii;

         Se preocupa de formarea continua in domeniu ;

         Participa la cursurile de formare ;

         Acorda ingrjirile zilnice grupului copii  din centru , mentinand un mediu relaxant si stimulativ pentru dezvoltarea copiilor pe toate planurile : fizic, intelectualsi socio- emotional;

         Insoteste copiii la masa;

         Interactioneaza cu copiii in timpul ingrijirii;

         Incurajeaza autonomia copiilor in timpul ingrijirili in functie de varsta si nivelul de dezvoltare oferindu-le ocazii frecvente de practicare a abilitatilor de autoingrijire.

 

 

 

COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII „SF. MARIA”

NR. CRT

TIP POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII GENERALE ŞI SPECIFICE PENTRU OCUPARE

PRINCIPALELE CERINŢE ALE POSTURILOR

NR. POSTURI CONCURS

1

Inspector specialitate (psiholog)

S

execuţie

studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul psihologiei

autorizaţie de liberă practică în domeniul clinic/ psihoterapie/ consiliere eliberată de CNPR

asigură consilierea copiilor, beneficiari ai serviciilor sociale în cadrul Complexului Social de Servicii

1

2

Inspector specialitate (educator)

S

execuţie

absolvent de studii superioare cu diplomă de licenţă

 

asigură educaţia copiilor, beneficiari ai serviciilor sociale în cadrul Complexului Social de Servicii

1

3

Medic

S

execuţie

Absolvent de studii superioare de lungă durată, cu diplomă de licenţă in domeniul medicinei,  specializarea  medicină generală/ medicină de familie; 

asigurare profesională;

aviz liberă practică

Efectuează evaluarea medicală a persoanei adulte care solicită încadrarea în grad de handicap şi/sau orientarea profesională şi/sau măsură de protecţie

1

4

Asistent medical

PL

execuţie

absolvent scoală sanitară postliceală, specialitate asistent medical generalist;

avizul OAMGMAMR medicină generală;

 asigurare profesională

Oferă asistenţă medicală  copiilor beneficiari ai serviciilor sociale în cadrul Complexului Social de Servicii

1

5

Infirmiera

G

execuţie

Absolvent de studii generale

pentru candidaţii care nu sunt debutanţi în profesie, constituie un avantaj depunerea certificatului de absolvire a cursului de infirmiere

 

îngrijire generală a copiilor beneficiari ai serviciilor sociale în cadrul Complexului Social de Servicii

1

 

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE

INSPECTOR SPECIALITATE (PSIHOLOG)

Bibliografie

Psihologia varstelor – Ciclurile vietii, Ursula Schiopu, Emil Verza; Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1997

 

INSPECTOR SPECIALITATE (EDUCATOR)

1.                 Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificări şi completări, cu următoarea tematică:

-          Cap.1:  Dispoziţii generale şi definiţii;

-          Cap.2:  Drepturile copilului – Sectiunea 1 : Drepturi si libertăţi civile

-          Cap.3: Protecţia specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi;

-          Cap.5:  Protecţia copilului care a săvârşit o faptă penală şi nu răspunde penal;

-          Cap.6:  Protecţia copilului împotriva abuzului, neglijarii, exploatarii si a oricarei forme de violenta ;

-          Cap.7:  Instituţii şi servicii cu atribuţii în protecţia copilului;

-          Cap.8:  Organisme private;

-          Cap.9:  Finanţarea sistemului de protecţia a copilului;

-          Cap.10: Reguli speciale de procedură;

-          Cap.11: Răspunderi şi sancţiuni;

-          Cap.12: Dispoziţii tranzitorii şi finale.

2.      Educatorul specializat (Aplicarea standardelor de calitate în centrele de plasament), cu următoarea tematică:

-          Standarde de calitate privind protecţia copilului în centrul de plasament – prezentare;

-          Atitudinea faţă de copil şi deontologia profesiei de educator;

-          Modelul familial al relaţiei educator – copil şi al relaţiei dintre copii;

-          Jocul şi organizarea timpului liber în centrul de plasament;

-          Reintegrarea, integrarea familială a copilului. Rolul educatorului;

-          Promovarea accesului la informaţie şi posibilităţilor de exprimare liberă a opiniei copilului;

-          Comunicarea – mijloc şi scop în activitatea educatorului.

 

 MEDIC

TEMATICĂ şi BIBLIOGRAFIE:

ASISTENT MEDICAL

 1. C. Mărceanu, V. Mihăilescu, Puericultură şi pediatrie, Editura  R.C.R.  Print 2004, pagina 132-145, pag. 145-148, pag.339-344, pag 482-491.

Îngrijirea copilului în diferite perioade ale creşterii şi dezvoltării:

 • Alimentaţia sugarului sănătos.

 • Alimentaţia copilului mic, a preşcolarului, şcolarului  şi adolescentului.

 • Îngrijirea copilului cu convulsii.

 • Urgenţe în pediatrie.

 • Riscurile şi prevenirea accidentelor în copilărie.

 

 1. F.Chiru, G, Chiriu, L. Moraru, Îngrijirea omului bolnav şi a omului sănătos,  Ed. Cison  2001, pag. 295-349, pag.349-377, pag. 416-454, pag. 98-108 .

Îngrijirea omului bolnav şi a omului sănătos:

 • Administrarea medicamentelor

 • Sonde, spălături, clisme.

 • Recoltarea produselor biologice şi patologice.

 • Evaluarea pulsului şi a tensiunii arteriale.

   

 1. L.Titirca Urgenţe medico-chirurgicale Sinteze, Editura medicală Bucureşti 2001, pag,17-25, pag. 25-27, pag.29-31, pag. 33-34, pag.42-45, pag, 78-82, pag. 85-88, pag. 95-100, pag.104-113, pag.113-116, pag.116-120, pag.120-123, pag.128-137, pag.234-236, pag.236-237, pag.269-272.

   

Urgenţe medico-chirurgicale:

 • Insuficienţa respiratorie acuta (cauze, simptomatologie, conduită de urgenţă)

 • Criza de astm bronşic (simptamatologie,  conduită de urgenţă)

 • Hemoptizia (cauze, simptomatologie, conduită de urgenţă)

 • Bronhopneumopatia obstructivă cronică BPOC acutizată  (simptome, măsuri de urgenţă)

 • Infarctul miocardic acut IMA (semne clinice conduită de urgenţă)

 • Angor pectoral (cauze, simptome, atitudinea de urgenţă)

 • Colica biliară (cauze, simptomotologie, conduită de urgenţă)

 • Hemoragiile digestive sup HDS (cauze, evaluarea cantităţiii de sânge pierdut, simptomatologie,  conduita de urgenţă)

 • Colica renală (cauze, simptomatologie, conduita de urgenţă)

  Retenţia acută de urină (cauze, simptomatologie, conduita de urgenţă)

 • Accidente vasculare cerebrale AVC  (cauze, simtomatologie, conduita de urgenţă)

 • Corpi străini auriculari (simptome, măsuri de urgenţă)

 • Corpi străini nazali (simptome, măsuri de urgenţă)

 • Şocul anafilactic (tablou clinic, conduita de urgenţă)

   

   

 1.  C. Bocârnea „Boli infecţioase şi epidemiologice”

   

  Boli infecţioase şi epidemiologice:

 •  Profilaxia bolilor infecţioase generalităţi

 • Scarlatina, angina streptococică.

 •   Rujeola.

 •  Rubeola.

 •  Varicela herpes, zoster.

 •  Tusea convulsivă.

 • Parotidita epidemică.

 • Gripe, viroze respiratorii.

 • Toxiinfecţie alimentară.

 •  Hepatită acută virală.

   

 1. S. Daschievici, M. Mihăilescu „ Chirurgie” Editura Medicală 2002

   

  Traumatismele părţilor moi  şi ale oaselor:

 • Contuzia.

 • Entorsele.

 • Luxaţiile.

 • Fracturile.

   

 1. C. Borundel, Manualul pentru cadre medicale Editura Medicală 2000.

Boli de nutriţie:  diabetul zaharat.

 

INFIRMIERĂ :

Bibliografie:

“Ghidul infirmierei” pus la dispoziţie de angajator

 

 

EXTRAS FIŞA POSTULUI  INSPECTOR SPECIALITATE (PSIHOLOG)

Principalele atribuţii

Denumirea postului: inspector specialitate (psiholog)

Nivelul postului  - executie;

Scopul principal al postului :  evaluare, consiliere, educatia nonformala si informala a copilului protejat cu masura speciala de protectie si a celui ce acceseaza serviciile centrului de zi. Consilierea apartinatorilor, grupuri de suport.

ATRIBUŢII ŞI RĂSPUNDERI CARE REVIN ANGAJATULUI:

           Asigura servicii de evaluare/consiliere pentru copiii expusi riscului semnificativ de abuz, neglijare, exploatare, trafic, repatriat din mediu institutional si pentru copii victime ale abuzului de orice natura, neglijarii, exploatarii traficului in mediul lor de viata, precum si familiilor sau sustinatorilor legali ai acestora ;

           Colaboreaza cu D.G.A.S.P.C. de sector sau judetene, cu alte institutii publice, precum si cu organisme private aurtorizate care desfasoara activitati in domeniul protectiei copilului, in vederea indeplinirii atributiilor ce ii revin ;

           Intervine in cazurile copiilor expusi riscului semnificativ de abuz, neglijare, exploatare, trafic din mediu institutional precum si in cazurile copiilor victime ale abuzului de orice natura, neglijarii, exploatarii, traficului si propune comisiei sau instantei stabilirea masurilor speciale de protectie corespunzatoare atunci cand este necesar ;

           Include  in programul de evaluare si consiliere psihologica :

            copilul aflat in situatie de risc sau victima a oricarei forme de abuz, neglijenta, exploatare, trafic si repatriere ;

           Copilul pentru care a fost stabilita o masura speciala de protectie pe toata durata acesteia ;

           Copilul pentru care a fost stabilita o masura speciala de protectie cu ocazia reevaluarii, modificarii sau revocarii acesteia de catre comisie ;

           Copilul aflat temporar intr-o situatie de conflict de interese cu parintii sau reprezentantii sai legali ;

           Copilul care solicita autorizarea casatoriei, neavand implinita varsta de 18 ani ;

           Intocmeste si redacteaza fisa psihologica individuala a copilului, rapoarte de intrevedere, rapoarte de specialitate in urma evaluarii si consilierii psihologice a copilului ;

           Analizeaza situatia specifica fiecarui caz, identifica problemele asupra carora poate sa actioneze si planifica activitatea de intervievare si consiliere ;

           Stimuleaza dezvoltarea capacitatilor parentale( a capacitatilor de asigurare a ingrijirii corespunzatoare, a securitatii copilului, de satisfacere a nevoilor emotionale ale copilului, de promovare a dezvoltarii personale a copilului, de indrumare) si a unui mediu familial suficient de stabil, propice functionarii acestor dimensiuni parentale ;

           Acorda evauarea sau consilierea psihologica pentru mentinerea, crearea, dezvoltarea sau normalizarea relatiilor familiale avand permanent in vedere principiul respectarii interesului superior al copilului, in special in cazurile de reincredintare a minorilor ;

           Participa la sedinte de caz cu membrii echipei pluridisciplinare ;

           Participa la sedintele periodice organizate la nivelul serviciului ;

           Participa la monitorizarea relatiei copil – parinte natural sau familie largita in vederea reintegrarii ;

           Este disponibil sa consilieze telefonic oricand este solicitat de catre familiile/copiii aflati in dificultate – telefonul copilului ;

           Identifica si semnaleaza cazurile de maltratare a copilului in familie si colaboreaza in acest sens cu celelalte servicii, birouri din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1 ;

           Insoteste si sustine psihologic copilul care este chemat in fata instantei judecatoresti ;

           Realizeaza evaluarea, selectia si expertiza psihologica in vederea angajarii ;

           Testeaza psihologic, interpreteaza datele obtinute si elaboreaza recomandari pe care le aduce la cunostinta membrilor comisiei de angajare ;

           Indeplineste atributiile corespunzatoare consilierului etic al institutiei ;

           Are obligatia de a cunoaste legislatia in vigoare in domeniul psihologiei industrial-ocupationale ;

           Cunoaste strategia si proiectul institutional al serviciului, participa la reunini de lucru si la proiecte inovate in favoare copilului ;

           Colaboreaza cu ceilalti angajati ai serviciului ;

           Colaboreaza cu serviciile si birourile din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1 si din cadrul altor D.G.A.S.P.C. ale altor sectoare si judete ;

           Asigura asistenta psihologica pentru copii complexului ;

           Colaboreaza cu medicii si alte categorii de personal pentru stabilirea regimului de viata al copiilor, prevenirea aparitiei si instalarii tulburarilor in dezvoltarea psihologica la copiii aflati in centru.

           Intervine pe langa echipa de ingrijire a copiilor, ajutand personalul sa inteleaga comportamentul copiilor si problemele lor, sa le raspunda intr-o maniera adecvata de la caz la caz ;

           Solicita medicului psihiatru si raspunde la solicitarea acestuia dupa caz ;

           Colaboreaza cu reprezentantii institutiilor publice, ONG –urilor, agentilor economici si institutiilor de invatamant in vederea rezolvarii cazurilor ;

           Raspunde pentru indep[linirea sarcinilor de serviciu incredintate de seful direct ;

           Intocmeste rapoarte de activitate periodice la cererea sefului direct, director general adjunt sau director general ;

           Raspunde pentru confidentialitatea informatiilor pe care le detine cu privire la dosarele la a caror solutionare participa ;

           Alte atributii rezultate din natura postului sau din delegarile de autoritate stabilite de seful de serviciu, director general adjunct, director general ;

           Raspunde legal, penal, administrativ pentru indeplinirea defectuoasa a atributiilor, lucrarilor si sarcinilor postului ocupat ;

           desfăşoară activităţi de educatie si reabilitare comportamentala precum si terapii specifice pentru copii dizabilitati din cadrul componentei rezidentiale;

           participa la intocmirea  planului personalizat de interventie impreuna cu personalul de specialitate in functie de nevoile si particularitatile fiecarui copil;

           informeaza managerul de caz/responsabilul de caz, in mod periodic si de cate ori este nevoie, cu privire la implementarea PIP;

           respecta Codul etic elaborat de coordonatorul Complexului (norme de comportament, atitudini de comunicare etc);

           daca suspecteaza sau identifica situatii de abuz, neglijare sau exploatare a copilului cu dizabilitati in cadrul centrului sau in afara acestuia, instiinteaza superiorii ierarhici sau DGASPC, conform procedurii;

           sprijina metodologic activitatea educatorilor de grupa participand activ la realizarea planificarilor dar si la elaborarea obiectivelor educationale pentru fiecare copil;

            participa la  planificarea activitatilor majore cu caracter educativ ale complexului, in colaborare cu seful de complex;

           se autodeclara in caz de imbolnavire

 

 

EXTRAS FIŞA POSTULUI  INSPECTOR SPECIALITATE (EDUCATOR)

Principalele atribuţii

Denumirea postului: inspector specialitate (educator)

Nivelul postului  - executie;

Scopul principal al postului :  educatia nonformala si informala a copilului protejat, supraveghere.

ATRIBUŢII ŞI RĂSPUNDERI CARE REVIN ANGAJATULUI:

       Conduce activitatea educativa a grupei de copii stabilita de catre seful complexului social de servicii.

       Participa la intocmirea Planului Individualizat de Protectie, realizeaza PIS (educatie, deprinderi de viata independenta, timp liber) si raspunde de aplicarea acestuia in conformitate cu atributiile ce ii revin;

       Educatorul ajuta copilul sa-si efectueze temele,il controleaza,face demersuri pentru o pregatire cit mai buna individuala si particularizata ritmului si posibilitatilor fiecarui copil;

       Are obligatia sa controleze prezenta copilului la scoala si sa discute atat cu copilul cat si cu invatatorul sau profesorul-diriginte si cu alte cadre didactice pentru rezolvarea problemelor ce apar;

       Respecta programul de lucru stablit in functie de necesitatile copiilor din grupa. Acest program va fi stabilit de catre seful complexului  si va fi anuntat din timp;

       Urmareste si asigura pregatirea pentru scoala si societate a fiecarui copil din grupa repartizata,consemnind cu regularitate in caietul de observatii aspecte ce privesc schimbarile observate la fiecare copil in parte;

       Discuta cu copilul intr-un climat de incredere si respect reciproc;

       Raspunde de prezenta copiilor in unitate;

       Raspunde de copiii plecati din unitate,asumarea acestei raspunderi facandu-se prin semnarea biletului de voie unde sint consemnate: locul unde se deplaseaza copilul,scopul deplasarii si orele intre care acesta este plecat;

       Raspunde de sanatatea fizica si psihica a copiilor incredintati si informeaza de indata seful de complex, cabinetul medical sau dupa caz psihologul in cazul in care apar modificari ale starii de sanatate a acestora ;

       Raspunde de formarea si consolidarea deprinderilor de igiena personala si igiena spatiilor de locuit ale copiilor;

       Raspunde de activitatea educationala din timpul liber a copilului si zilele libere sau vacante organizind in acest sens vizite tematice la diferite obiective (muzee,cinematografe ,teatre, parcuri etc.);

       Incurajeaza autonomia copilului ,asculta opiniile copiilor si stimuleaza initiativa acestora in concordanta cu varsta si posibilitatile reale ale acestora ;

       Raspunde de securitatea vietii copiilor pe timpul cit isi desfasoara activitatea in cadrul complexului  sau cu ocazia altor activitati;

       Prelucreaza cu copiii regulile de protectia muncii si de P.S.I.,informindu-i si educandu-i pe acestia sa le respecte;

       Participa la intilnirile cu parintii ce sant organizate de institutiile de invatamint frecventate de copiii protejati;

       Are obligatia sa nu paraseasca locul de munca, chiar daca pleaca intr-o activitate educationala cu copiii, fara sa aduca la cunostinta sefului de complex;

       Sprijina activitatea asistentului social,cabinetului  medical si a psihologului;

       Colaboreaza cu echipa pluridisciplinara ;

       Are obligatia sa aduca la cunostinta ,in timp util , sefului de complex atunci cind nu se poate prezenta la serviciu,indiferent de motivul absentei;

       Participă la dezvoltarea şi derularea programelor psihopedagogice personalizate stabilite pentru fiecare copil;

       Desfăşoara cu copii din cadrul centrului activităţi de terapie ocupaţională;

       Are obligatia sa anunte verbal sau in scris conducerii centrului orice problema pe care o intampina;

       Desfasoara activitatea in ture, schimburi,  sau functie de necesitatile centrului;

       Este desemnat educator de serviciu pe unitate conform graficului programului de lucru;

       Este desemnat conform graficului educator de serviciu (zi sau noapte)  si raspunde raspunde de, si rezolva toate problemele ivite: de protectie a copilului,administrative,etc., ,informind seful de centru  despre  toate problemele intimpinate in timpul serviciului , tinind locul acestuia atunci cind  lipseste din unitate daca nu a desemnat o alta persoana in acest sens ;

       Supravegheaza copiii pe timpul noptii si implementeaza programul complexului stabilit prin Regulament;

       Monitorizeaza cazurile copiilor aflati sub tratament si se ingrijeste de starea de sanatate acordand acestora atentie sporita;

 

 

EXTRAS FIŞA POSTULUI MEDIC

ATRIBUŢII ŞI RĂSPUNDERI CE REVIN ANGAJATULUI :

1.Asigură derularea în bune condiţii a activităţilor curente , în acest scop:

  • Efectuează evaluarea situaţiei medicale a  persoanelor care solicită încadrarea într-un grad de handicap, alături de echipa de evaluare complexă şi completează documentaţia specifică, anexată la dosarul beneficiarului, formulând propuneri în sensul acordării serviciilor sociale în conformitate cu nevoile identificate ale persoanei cu handicap;

  • Efectuează vizite la domiciliul persoanelor, alături de echipa multidisciplinara, în vederea evaluării medico-psiho-sociale şi stabileşte gradul de dependenţă al acestora, propunând încadrarea într-un grad de handicap, precum şi nevoia de servicii în sistem rezidenţial sau în centre de zi.

  • Işi asumă responsabilitatea pentru evaluările efectuate şi propunerile înaintate comisiei, semnând raportul de evaluare complexa;

  • Acordă suport şi consiliere persoanelor cu handicap şi, dupa caz, membrilor  familiilor acestora, în scopul integrării/reintegrarii sociale şi/sau profesionale a persoanelor cu handicap,

  • Asigură buna desfăşurare a activităţii prin punctualitatea prezenţei la locul de muncă şi ordinea lucrărilor / dosarelor aflate în evidenţă;

  • Răspunde în termenul prevăzut de lege la lucrările repartizate de către şeful direct;

  • Informează beneficiarul despre oferta de servicii sociale existentă la nivelul sectorului 1 şi condiţiile de acordare a acestora;

  • Cunoaşte şi respectă prevederile legale în domeniul asistenţei sociale;

  • Respectă drepturile şi libertăţile fundamentale ale beneficiarului în acordarea serviciilor sociale;

  • Respectă principiul confidenţialităţii datelor şi situaţiilor legate de beneficiari;

  • Colaborează cu alte instituţii / servicii responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la obţinerea unor drepturi pentru acoperirea nevoilor identificate în funcţie de particularităţile cazului;

  • Respectă secretul profesional şi relaţiile ierarhice;

  • Informează şi consiliază persoanele cu handicap şi familiile/susţinătorii acestora în vederea obţinerii drepturilor prevăzute de lege; 

  • Se preocupă de creşterea permanentă a nivelului de pregătire profesională;

  • Aduce la îndeplinire dispoziţiile Primarului Sectorului 1 şi Directorului General al D.G.A.S.P.C. sector 1;

  • Aduce la îndeplinire Hotărârile Consiliului Local al sectorului 1 privind măsurile de asistenţă şi protecţie socială;

  • Realizează în condiţii optime, de calitate şi în termen, sarcinile ce decurg din această fişa a postului, răspunzând în faţa şefilor ierarhici;

  • Cunoaşte Regulamentul de Ordine Interioară   şi Regulamentul Organizare şi Funcţionare al DGASPC Sector 1;

  • Cunoaşte şi respectă manualul de proceduri ce i se aplică;

  • Cunoaşte şi aplică legislaţia în domeniul de activitate;

  • Manifestă un comportament civilizat în relaţiile cu publicul;

 

EXTRAS FIŞA POSTULUI ASISTENT MEDICAL

Principalele atribuţii                                                                                        

Denumirea postului: post de natură contractuală: asistent medical

Nivelul postului: de execuţie

Scopul principal al postului: Oferă asistenţă medicală  copiilor beneficiari ai serviciilor sociale

ATRIBUŢII ŞI RĂSPUNDERI CARE REVIN ANGAJATULUI:

           Cunoaşte măsurile de prim ajutor care trebuie luate în caz de accidentări sau îmbolnăviri profesionale conform instructajului realizat de către angajator.

           Verifica şi ia măsurile ce se cuvin pentru remedierea deficientelor ce survin atat pe turele anterioare cat si  pe perioada in care se gaseste la serviciu;

           Foloseste utilajele de specialitate din sectorul sau de activitate, cu responsabilitate, dupa insusirea instructiunilor de folosire si dupa cunoasterea modalitatilor de functionare a acestora, pentru a preveni eventualele accidente si incidente care pot interveni in manevrarea si folosirea  acestor utilaje

o    Controleaza zilnic starea de sanatate a copiilor , medicatia acestora si instrumentarul medical;

o    Colaboreaza cu echipa multidisciplinara in vederea elaborarii si implementarii PPI;

o    Examineaza copiii care vor fi supusi imunizarilor profilactice pentru stabilirea eventualelor contraindicatii medicale;

o    In caz de urgenta insoteste copiii la unitati spitalicesti de profil;

o    Efectueaza tratamente curente la indicatia medicului ;

o    Informeaza medicul asupra aspectelor sesizate si evolutia starii de sanatate a copiilor;

           Ajuta medicul in timpul examinarilor efectuate;

o    Duce condica de medicamente la farmacie, preia medicamentele si le administreaza conform prescriptiilor medicale din F.O.

           Termometrizeaza, cintareste si masoara copiii

o    Completeaza zilnic fisele de temparatura a frigiderelor si congelatoarelor din blocul alimentar

o    Completeaza zilnic fisa de evidenta HACCP

o    La  sfarsitul lunii preda fisele pe care le monitorizeaza administratorului

           Verifica starea de curatenie a suprafetelor de lucru , utilajelor si pardoselilor la inceputul lucrului ;

           Verifica starea de igiena a personalului si echipamentul de protectie la inceputul lucrului

           Verifica prin sondaj daca personalul utilizeaza corect produsele chimice periculoase

           Completeaza fisele de evidenta a rezultatelor analizelor pentru apa potabila , produse finite si a rezultatelor testelor de sanitatie;

o    Efectueaza tratamentul injectabil in caz de nevoie / oral si raspunde la solicitari privind administrarea tratamentului oral;

o    Efectueaza tratamentele locale (spalaturi articulare, oculare, pansamente, mica chirurgie);

o    Efectueaza vaccinari la indicatia si sub supravegherea medicului

o    Controleaza efectuarea analizelor medicale periodice si actualizarea acestora (conform recomandarilor);

o    Pregateste materialul steril necesar centrului;

o    In caz de necesitate, pina la venirea medicului / ambulantei, acorda primul ajutor copiilor si personalului;

o    Are obligatia de a declara existenta sau aparitia problemelor de sanatate

           Controleaza modul in care s-a facut curatenia, circuitul rufelor murdare si curate, respectarea regulilor de igiena, portul echipamentului de protectie in timpul transportului si distribuirii alimentelor.

 

EXTRAS FIŞA POSTULUI  INFIRMIERĂ

Principalele atribuţii

Denumirea postului: infirmieră

Nivelul postului  - executie;

Scopul principal al postului :  îngrijire generală a copiilor beneficiari

ATRIBUŢII ŞI RĂSPUNDERI CARE REVIN ANGAJATULUI:

                   Realizeaza activitatile de ingrijire de baza ale beneficiarilor ( ex : hranirea copiilor, imbracarea si dezbracarea acestora, schimbatul copiilor atunci cand este necesar, toaleta copiilor, imbaierea acestora);

         Asigura curatirea paturilor  si a accesoriilor acestora, precum si a mobilierului  si altor accesorii ale camerei, in special in camerele copiilor mici.

         Participa la la activitatile de asigurare a curateniei;

         Spala si dezinfecteaza regulat suprafetele si materialele de joc respectand standardele de igiena;

         Ia masuri privind respectarea conditiilor igienico- sanitare din centru  si  participa activ la efectuarea acestora, atunci cand este solicitat sau situatia o impune ( dormitoare, bucatarie , spalatorie , anexe sanitare, holuri acces.)

                   Asigura supravegherea copiilor atat pe timpul  zilei cat si pe timpul noptii;              

                   Participa la activitatile de educatie non-formala;

         Participa la activitati de formare a deprinderilor pentru viata independenta alaturi de educator ;

         Colaboreaza cu echipa pluridisciplinara a DGASPC in vederea intocmirii si implementarii PIP( plan individualizat de protectie) si PIS( plan individualizat de servicii);

                   Insoteste copiii la  recuperare, spitale, alte activitati;

         Participa impreuna cu celelalte persoane angajate in cadrul DGASPC la activitati de integrare sociala a beneficiarilor;

         Colaboreaza cu celelalte departamente din cadrul DGASPC, precum si cu alte servicii sociale de la nivelul comunitatii, in vederea imbunatatirii actului de protectie si integrarii sociale a beneficiarilor ;

         Colaboreaza cu familia naturala sau extinsa a copilului in vederea ameliorarii starii de sanatate a copilului ;

         Cunoaste problematica copilulului protejat cu masura speciala de protectie;

         Cunoaste si respecta legislatia privind protectia copilului cu dizabilitati;

         Pastreaza confidentialitatea cu privire la situatia socio-medicala a beneficiarilor; are o atitudine permanent non-discriminatorie ( se va adresa copiilor folosind prenumele , nu va utiliza porecle , etichete sau alte formule de adresare stigmatizante );

         Acorda ingrjirile zilnice grupului copii  din centru , mentinand un mediu relaxant si stimulativ pentru dezvoltarea copiilor pe toate planurile : fizic, intelectualsi socio- emotional;

         Insoteste copiii la masa;

         Interactioneaza cu copiii in timpul ingrijirii;

         Incurajeaza autonomia copiilor in timpul ingrijirili in functie de varsta si nivelul de dezvoltare oferindu-le ocazii frecvente de practicare a abilitatilor de autoingrijire.

 

 

 

 

 

 

COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII VRANCEI

NR. CRT

TIP POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII GENERALE ŞI SPECIFICE PENTRU OCUPARE

PRINCIPALELE CERINŢE ALE POSTURILOR

NR. POSTURI CONCURS

1

Referent (educator)

M

execuţie

absolvent de studii liceale cu diplomă de bacalaureat

 

asigură educaţia copiilor, beneficiari ai serviciilor sociale în cadrul Complexului Social de Servicii Vrancei

 

2

2

Infirmiera

G

execuţie

studii generale (8 clase);

pentru candidaţii care nu sunt debutanţi în profesie, constituie un avantaj depunerea certificatului de absolvire a cursului de infirmiere

 

îngrijire generală a copiilor beneficiari ai serviciilor sociale în cadrul Complexului Social de Servicii Vrancei

 

12

 

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE

REFERENT (EDUCATOR)

1.    Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificări şi completări, cu următoarea tematică:

-          Cap.1:  Dispoziţii generale şi definiţii;

-          Cap.2:  Drepturile copilului – Sectiunea 1 : Drepturi si libertăţi civile

-          Cap.3: Protecţia specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi;

-          Cap.5:  Protecţia copilului care a săvârşit o faptă penală şi nu răspunde penal;

-          Cap.6:  Protecţia copilului împotriva abuzului, neglijarii, exploatarii si a oricarei forme de violenta ;

-          Cap.7:  Instituţii şi servicii cu atribuţii în protecţia copilului;

-          Cap.8:  Organisme private;

-          Cap.9:  Finanţarea sistemului de protecţia a copilului;

-          Cap.10: Reguli speciale de procedură;

-          Cap.11: Răspunderi şi sancţiuni;

-          Cap.12: Dispoziţii tranzitorii şi finale.

2. Educatorul specializat (Aplicarea standardelor de calitate în centrele de plasament), cu următoarea tematică:

-          Standarde de calitate privind protecţia copilului în centrul de plasament – prezentare;

-          Atitudinea faţă de copil şi deontologia profesiei de educator;

-          Modelul familial al relaţiei educator – copil şi al relaţiei dintre copii;

-          Jocul şi organizarea timpului liber în centrul de plasament;

-          Reintegrarea, integrarea familială a copilului. Rolul educatorului;

-          Promovarea accesului la informaţie şi posibilităţilor de exprimare liberă a opiniei copilului;

-          Comunicarea – mijloc şi scop în activitatea educatorului.

INFIRMIERĂ :

Bibliografie:

“Ghidul infirmierei” pus la dispoziţie de angajator

 

EXTRAS FIŞA POSTULUI  REFERENT (ATRIBUŢII EDUCATOR)

Principalele atribuţii

Denumirea postului: referent educator

Nivelul postului  - executie;

Scopul principal al postului :  educatia nonformala si informala a copilului protejat, supraveghere.

ATRIBUŢII ŞI RĂSPUNDERI CARE REVIN ANGAJATULUI:

           Conduce activitatea educativa a grupei de copii stabilita de catre seful complexului social de servicii.

         Participa la intocmirea Planului Individualizat de Protectie, realizeaza PIS (educatie, deprinderi de viata independenta, timp liber) si raspunde de aplicarea acestuia in conformitate cu atributiile ce ii revin;

         Educatorul face demersuri pentru o pregatire cat mai buna individuala si particularizata ritmului si posibilitatilor fiecarui copil ;

         Educatorul ajuta copilul la invatarea si consolidarea deprinderilor de igiena si autoservire ;

         Respecta programul de lucru stablit in functie de necesitatile copiilor din grupa. Acest program va fi stabilit de catre seful complexului  si va fi anuntat din timp;

         Urmareste si asigura pregatirea pentru gradinita si societate a fiecarui copil din grupa repartizata, consemnind cu regularitate in caietul de observatii aspecte ce privesc schimbarile observate la fiecare copil in parte;

         Discuta cu copilul intr-un climat de incredere si respect reciproc;

         Face prezenta zilnica a copiilor in sala de grupa, semneaza in caietul de prezenta asumandu-si raspunderea pentru intocmirea acesteia;

         Are obligatia sa controleze prezenta copilului la grupa si sa discute cu parintele pentru a evita absentarea pe termen lung a copilului de la grupa;

         Insoteste copiii in deplasarile efectuate in afara centrului (tabere,excursii, vizite);

         Raspunde de viata si securitatea copiilor incredintati pe timpul cat isi desfasoara programul de lucru si informeaza indata seful de complex, cabinetul medical sau dupa caz psihologul in cazul in care apar modificari ale starii de sanatate a acestora ;

         Verifica permanent spatiul grupei (mobilier, patuturi, sisteme de inchidere ale acestora), echipamente) materiale puse la dispozitia copiilor cu prilejul activitatilor instructiv-educative, in vederea prevenirii unor accidente sau evenimente neprevazute ;

         Raspunde de formarea si consolidarea deprinderilor de igiena personala si igiena spatiilor de locuit ale copiilor;

         Organizeaza si amenajaza spatiul educational, incurajaza implicarea copiilor in amenajarea  mediului educational ;

         Insoteste si supravegheaza copiii la masa si ajuta la alimentatie ;

         Participa la activitati educationale organizate in centru ;

         Participa la intilnirile cu parintii ce sunt organizate in unitate ;

         Are obligatia sa nu paraseasca locul de munca, chiar daca pleaca intr-o activitate educationala cu copiii, fara sa aduca la cunostinta sefului de complex;

         Sprijina activitatea asistentului social,cabinetului  medical si a psihologului;

         Colaboreaza cu echipa pluridisciplinara ;

         Indruma parintii si copiii unde este cazul la consiliere ;

         Indruma familiile copiilor pentru redepunerea actelor necesare la DGASPC Sector 1 in vederea frecventarii centrului de zi ;

         Are obligatia sa aduca la cunostinta, in timp util, sefului de complex atunci cind nu se poate prezenta la serviciu,indiferent de motivul absentei;

         Participă la dezvoltarea şi derularea programelor psihopedagogice personalizate stabilite pentru fiecare copil;

         Desfăşoara cu copii din cadrul centrului activităţi de terapie ocupaţională;

         Are obligatia sa anunte verbal sau in scris conducerii centrului orice problema pe care o intampina;

         Monitorizeaza cazurile copiilor aflati sub tratament si se ingrijeste de starea de sanatate acordand acestora atentie sporita.

 

EXTRAS FIŞA POSTULUI  INFIRMIERĂ

Principalele atribuţii

Denumirea postului: infirmieră

Nivelul postului  - executie;

Scopul principal al postului :  supravegherea  si ingrijirea copiilor

ATRIBUŢII ŞI RĂSPUNDERI CARE REVIN ANGAJATULUI:

                   Realizeaza activitatile de ingrijire de baza ale beneficiarilor ( ex : hranirea copiilor, imbracarea si dezbracarea acestora, schimbatul copiilor atunci cand este necesar, toaleta copiilor, imbaierea acestora);

         Asigura curatirea paturilor  si a accesoriilor acestora, precum si a mobilierului  si altor accesorii ale camerei, in special in camerele copiilor mici.

         Participa la la activitatile de asigurare a curateniei;

         Spala si dezinfecteaza regulat suprafetele si materialele de joc respectand standardele de igiena;

         Ia masuri privind respectarea conditiilor igienico- sanitare din centru  si  participa activ la efectuarea acestora, atunci cand este solicitat sau situatia o impune ( dormitoare, bucatarie , spalatorie , anexe sanitare, holuri acces.)

                   Asigura supravegherea copiilor atat pe timpul  zilei cat si pe timpul noptii;              

                   Participa la activitatile de educatie non-formala;

         Participa la activitati de formare a deprinderilor pentru viata independenta alaturi de educator ;

         Colaboreaza cu echipa pluridisciplinara a DGASPC in vederea intocmirii si implementarii PIP( plan individualizat de protectie) si PIS( plan individualizat de servicii);

                   Insoteste copiii la  recuperare, spitale, alte activitati;

         Participa impreuna cu celelalte persoane angajate in cadrul DGASPC la activitati de integrare sociala a beneficiarilor;

         Colaboreaza cu celelalte departamente din cadrul DGASPC, precum si cu alte servicii sociale de la nivelul comunitatii, in vederea imbunatatirii actului de protectie si integrarii sociale a beneficiarilor ;

         Colaboreaza cu familia naturala sau extinsa a copilului in vederea ameliorarii starii de sanatate a copilului ;

         Cunoaste problematica copilulului protejat cu masura speciala de protectie;

         Cunoaste si respecta legislatia privind protectia copilului cu dizabilitati;

         Pastreaza confidentialitatea cu privire la situatia socio-medicala a beneficiarilor; are o atitudine permanent non-discriminatorie ( se va adresa copiilor folosind prenumele , nu va utiliza porecle , etichete sau alte formule de adresare stigmatizante );

         Cunoaste si respecta regulile de protectia muncii;

         Se preocupa de formarea continua in domeniu ;

         Participa la cursurile de formare ;

         Acorda ingrjirile zilnice grupului copii  din centru , mentinand un mediu relaxant si stimulativ pentru dezvoltarea copiilor pe toate planurile : fizic, intelectualsi socio- emotional;

         Insoteste copiii la masa;

         Interactioneaza cu copiii in timpul ingrijirii;

         Incurajeaza autonomia copiilor in timpul ingrijirili in functie de varsta si nivelul de dezvoltare oferindu-le ocazii frecvente de practicare a abilitatilor de autoingrijire.

 

 

 

COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII  „SF. ANDREI”

NR. CRT

TIP POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII GENERALE ŞI SPECIFICE PENTRU OCUPARE

PRINCIPALELE CERINŢE ALE POSTURILOR

NR. POSTURI CONCURS

1

Inspector specialitate (educator)

S

execuţie

Absolvent de studii superioare cu diplomă de licenţă

asigură educaţia copiilor, beneficiari ai serviciilor sociale în cadrul Complexului Social de Servicii Sf. Andrei

1

1

Referent (educator) 

M

execuţie

Absolvent de studii medii, cu diploma de bacalaureat

asigură educaţia copiilor, beneficiari ai serviciilor sociale în cadrul Complexului Social de Servicii Sf. Andrei

 

2

2

Infirmiera

G

execuţie

studii generale (8 clase)

pentru candidaţii care nu sunt debutanţi în profesie, constituie un avantaj depunerea certificatului de absolvire a cursului de infirmiere

îngrijire generală a copiilor beneficiari ai serviciilor sociale în cadrul Complexului Social de Servicii

10

 

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE:

INSPECTOR SPECIALITATE (EDUCATOR) şi REFERENT (EDUCATOR)

1.               Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificări şi completări, cu următoarea tematică:

-          Cap.1:  Dispoziţii generale şi definiţii;

-          Cap.2:  Drepturile copilului – Sectiunea 1 : Drepturi si libertăţi civile

-          Cap.3: Protecţia specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi;

-          Cap.5:  Protecţia copilului care a săvârşit o faptă penală şi nu răspunde penal;

-          Cap.6:  Protecţia copilului împotriva abuzului, neglijarii, exploatarii si a oricarei forme de violenta ;

-          Cap.7:  Instituţii şi servicii cu atribuţii în protecţia copilului;

-          Cap.8:  Organisme private;

-          Cap.9:  Finanţarea sistemului de protecţia a copilului;

-          Cap.10: Reguli speciale de procedură;

-          Cap.11: Răspunderi şi sancţiuni;

-          Cap.12: Dispoziţii tranzitorii şi finale.

  2.      Educatorul specializat (Aplicarea standardelor de calitate în centrele de plasament), cu următoarea tematică:

-          Standarde de calitate privind protecţia copilului în centrul de plasament – prezentare;

-          Atitudinea faţă de copil şi deontologia profesiei de educator;

-          Modelul familial al relaţiei educator – copil şi al relaţiei dintre copii;

-          Jocul şi organizarea timpului liber în centrul de plasament;

-          Reintegrarea, integrarea familială a copilului. Rolul educatorului;

-          Promovarea accesului la informaţie şi posibilităţilor de exprimare liberă a opiniei copilului;

-          Comunicarea – mijloc şi scop în activitatea educatorului.

 

INFIRMIERĂ :

Bibliografie:

“Ghidul infirmierei” pus la dispoziţie de angajator

 

EXTRAS FIŞA POSTULUI INSPECTOR SPECIALITATE (EDUCATOR) şi REFERENT (EDUCATOR)

Principalele atribuţii                                                                                        

 

Denumirea postului: post de natură contractuală – inspector specialitate (educator)/ referent (educator)

Nivelul postului: de execuţie

Scopul principal al postului: asigură educaţia copiilor, beneficiari ai serviciilor sociale

ATRIBUŢII ŞI RĂSPUNDERI CARE REVIN ANGAJATULUI:

preia copilul de la părinţi dimineaţa, după ce  asistenta medicală de serviciu, face triajul epidemiologic zilnic al copiilor .

participă la toaleta copiilor cât şi la formarea deprinderilor fiziologice şi de dobândire a autonomiei

participă la îmbrăcarea şi dezbrăcarea copiilor

participă alături de cadrul medical la vizitele medicale, dând relaţii despre copii

supraveghează, alături de asistenta medicală, evoluţia copiilor, starea lor de sănătate, informând medicul ori de câte ori este nevoie

participă la distribuirea hranei pentru copiii grupei unde lucrează, asigurând hrănirea acestora

participă împreună cu echipa multidisciplinară la elaborarea şi implementarea planului personalizat de intervenţie ;

păstrează confidenţialitatea cu privire la situaţia socio-medicală a copiilor şi a familiilor acestora ;

promovează principiile şi normelor prevăzute de Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului ;

acţionează numai în interesul superior al copilului ;

realizează demersuri în vederea creşterii autonomiei copilului;

răspunde de asigurarea corespunzătoare a condiţiilor de mediu, necesare dezvoltării copilului.

răspunde de asigurarea şi menţinerea condiţiilor igienico-sanitare la nivelul grupelor şi anexelor (grupuri sanitare, holuri de acces)

răspunde de beneficiari în timpul programului asigurând un mediu securizant penrtu copii

creează mediul adecvat vârstei, capacitaţii de înţelegere a copiilor pentru a putea stimula prin joc dezvoltarea acestora

creează mediul de joacă stimulativ pentru o bună dezvoltare psiho – socio - emoţională.

evaluează copiii din 6 în 6 luni şi consemnează în fişele de evaluare

elaborează programul educaţional pentru fiecare copil raportat la grupa de vârstă şi nivelul de înţelegere în conformitate cu evaluările periodice.

desfăşoară activităţi educaţionale în grupuri mici de copii sau individual dacă este necesar

oferă consiliere părinţilor privind educaţia copiilor

organizează serbarea zilelor de naştere pentru copii împreună cu părinţii acestora, care participă la eveniment

colaborează cu întreg personalul în vederea  stimulării afective a copiilor

participă la întâlniri săptămânale cu echipa multidisciplinară în vederea stabilirii programului de lucru ;

pune la dispoziţia personalului de pe grupă materialele necesare pentru documentare, pentru ca programul instructiv-educativ să aibă continuitate

 

EXTRAS FIŞA POSTULUI INFIRMIERĂ

Principalele atribuţii                                                                                        

Denumirea postului: post de natură contractuală – infirmieră

Nivelul postului: de execuţie

Scopul principal al postului: îngrijire generală a copiilor beneficiari

ATRIBUŢII ŞI RĂSPUNDERI CARE REVIN ANGAJATULUI:

participă zilnic la preluarea copiilor şi la efectuarea toaletei acestora (spălat,  

      deparazitat, schimbat, îmbrăcat.)

acordă îngrijirile zilnice grupului de copii care i-a fost repartizat, menţinând un mediu relaxant şi stimulativ pentru dezvoltarea copiilor pe toate planurile: fizic, intelectual şi emoţional;

Conform programării din grafic:

participă la activităţile de socializare a copiilor.

serveşte masa copiilor numai pe măsuţe acoperite cu fete de masă din material textil ce vor fi înlocuite ori de câte ori este necesar.

participă la alimentarea copiilor respectând prevederile igienico-sanitare (va purta echipament curat şi va avea efectuate examinările medicale specifice personalului din colectivităţile cu copii)

mesele copiilor vor fi şterse întotdeauna cu soluţie clorigenă 2%; nu va aşeza scăunelele pe măsuţe în timpul efectuării curăţeniei în sălile grupei.

interacţionează frecvent cu copiii în timpul îngrijirii, stabilind contactul vizual, denumind obiectele şi acţiunile desfăşurate

încurajează autonomia copiilor în timpul îngrijirilor în funcţie de vârsta şi nivelul de dezvoltare, oferindu-le ocazii frecvente de practicare a abilităţilor de autoîngrijire

asigură securitatea mediului atât în interior cât şi în exterior, identificând şi semnalând pericolele potenţiale

supraveghează într-un mod calm şi relaxat copiii, în toate momentele zilei

practică constant un comportament blând faţă de copii

se interzice  pedepsirea copiilor

se preocupă de asigurarea tuturor condiţiilor de confort pentru somnul copiilor, supraveghindu-i pe toată această perioadă.

spală şi dezinfectează regulat suprafeţele şi materialele de joc, respectând standardele de igienă

spală şi dezinfectează grupurile sanitare.

aeriseşte încăperile unde stau copiii, curăţă paturile şi accesoriile acestora, curăţă şi dezinfectează mobilierul cât şi alte suprafeţe.

predă lenjeria murdară la spălătorie şi o preia pe cea curată respectând normele igienico-sanitare.

prepară soluţia pentru dezinfecţia oliţelor si a celorlalte obiecte din grupul sanitar cât si încăperilor de veghe conform normelor de igienă

se preocupă de asigurarea oliţelor individuale.

depozitează substanţele sau obiectele periculoase în locuri sigure, unde nu au acces copiii.

observă în permanenţă copiii încredinţaţi, semnalând orice modificare în comportamentul acestora.

anunţă asistentei orice modificare intervenită în starea de sănătate a copiilor.

participă direct alături de educatoare şi asistentă medicală la formarea deprinderilor elementare de igienă la copii, la programele de stimulare afectivă, de stimulare psihomotorie şi de limbaj.

participă la întâlnirile de lucru ale echipei multidisciplinare, la implementarea PPI, precum şi la toate formele de instruire/formare organizate de instituţie sau în afara acesteia.

 

 

 

COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII „ PINOCCHIO”

NR. CRT

TIP POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII GENERALE ŞI SPECIFICE PENTRU OCUPARE

PRINCIPALELE CERINŢE ALE POSTURILOR

NR. POSTURI CONCURS

1

Inspector specialitate (educator)

S

execuţie

Absolvent de studii superioare cu diplomă de licenţă

asigură educaţia copiilor, beneficiari ai serviciilor sociale în cadrul Complexului Social de Servicii

1

2

Instructor educaţie

M

execuţie

Absolvent de studii medii, cu diploma de bacalaureat

asigură educaţia copiilor, beneficiari ai serviciilor sociale în cadrul Complexului Social de Servicii

1

 

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE:

INSPECTOR SPECIALITATE (EDUCATOR) şi INSTRUCTOR EDUCAŢIE

      1.     Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificări şi completări, cu următoarea tematică:

-          Cap.1:  Dispoziţii generale şi definiţii;

-          Cap.2:  Drepturile copilului – Sectiunea 1 : Drepturi si libertăţi civile

-          Cap.3: Protecţia specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi;

-          Cap.5:  Protecţia copilului care a săvârşit o faptă penală şi nu răspunde penal;

-          Cap.6:  Protecţia copilului împotriva abuzului, neglijarii, exploatarii si a oricarei forme de violenta ;

-          Cap.7:  Instituţii şi servicii cu atribuţii în protecţia copilului;

-          Cap.8:  Organisme private;

-          Cap.9:  Finanţarea sistemului de protecţia a copilului;

-          Cap.10: Reguli speciale de procedură;

-          Cap.11: Răspunderi şi sancţiuni;

-          Cap.12: Dispoziţii tranzitorii şi finale.

2.      Educatorul specializat (Aplicarea standardelor de calitate în centrele de plasament), cu următoarea tematică:

-          Standarde de calitate privind protecţia copilului în centrul de plasament – prezentare;

-          Atitudinea faţă de copil şi deontologia profesiei de educator;

-          Modelul familial al relaţiei educator – copil şi al relaţiei dintre copii;

-          Jocul şi organizarea timpului liber în centrul de plasament;

-          Reintegrarea, integrarea familială a copilului. Rolul educatorului;

-          Promovarea accesului la informaţie şi posibilităţilor de exprimare liberă a opiniei copilului;

-          Comunicarea – mijloc şi scop în activitatea educatorului.

 

 

EXTRAS FIŞA POSTULUI  INSPECTOR SPECIALITATE (EDUCATOR) şi INSTRUCTOR EDUCAŢIE

Principalele atribuţii

Denumirea postului: instructor educaţie

Nivelul postului  - executie;

Scopul principal al postului :  educatia nonformala si informala a copilului protejat, supraveghere.

ATRIBUŢII ŞI RĂSPUNDERI CARE REVIN ANGAJATULUI:

       Conduce activitatea educativa a grupei de copii stabilita de catre seful complexului social de servicii.

       Participa la intocmirea Planului Individualizat de Protectie, realizeaza PIS (educatie, deprinderi de viata independenta, timp liber) si raspunde de aplicarea acestuia in conformitate cu atributiile ce ii revin;

       Educatorul ajuta copilul sa-si efectueze temele,il controleaza,face demersuri pentru o pregatire cit mai buna individuala si particularizata ritmului si posibilitatilor fiecarui copil;

       Are obligatia sa controleze prezenta copilului la scoala si sa discute atat cu copilul cat si cu invatatorul sau profesorul-diriginte si cu alte cadre didactice pentru rezolvarea problemelor ce apar;

       Respecta programul de lucru stablit in functie de necesitatile copiilor din grupa. Acest program va fi stabilit de catre seful complexului  si va fi anuntat din timp;

       Urmareste si asigura pregatirea pentru scoala si societate a fiecarui copil din grupa repartizata,consemnind cu regularitate in caietul de observatii aspecte ce privesc schimbarile observate la fiecare copil in parte;

       Discuta cu copilul intr-un climat de incredere si respect reciproc;

       Raspunde de prezenta copiilor in unitate;

       Raspunde de copiii plecati din unitate,asumarea acestei raspunderi facandu-se prin semnarea biletului de voie unde sint consemnate: locul unde se deplaseaza copilul,scopul deplasarii si orele intre care acesta este plecat;

       Raspunde de sanatatea fizica si psihica a copiilor incredintati si informeaza de indata seful de complex, cabinetul medical sau dupa caz psihologul in cazul in care apar modificari ale starii de sanatate a acestora ;

       Raspunde de formarea si consolidarea deprinderilor de igiena personala si igiena spatiilor de locuit ale copiilor;

       Raspunde de activitatea educationala din timpul liber a copilului si zilele libere sau vacante organizind in acest sens vizite tematice la diferite obiective (muzee,cinematografe ,teatre, parcuri etc.);

       Incurajeaza autonomia copilului ,asculta opiniile copiilor si stimuleaza initiativa acestora in concordanta cu varsta si posibilitatile reale ale acestora ;

       Raspunde de securitatea vietii copiilor pe timpul cit isi desfasoara activitatea in cadrul complexului  sau cu ocazia altor activitati;

       Prelucreaza cu copiii regulile de protectia muncii si de P.S.I.,informindui si educandui pe acestia sa le respecte;

       Participa la intilnirile cu parintii ce sant organizate de institutiile de invatamint frecventate de copiii protejati;

       Are obligatia sa nu paraseasca locul de munca, chiar daca pleaca intr-o activitate educationala cu copiii, fara sa aduca la cunostinta sefului de complex;

       Sprijina activitatea asistentului social,cabinetului  medical si a psihologului;

       Colaboreaza cu echipa pluridisciplinara ;

       Are obligatia sa aduca la cunostinta ,in timp util , sefului de complex atunci cind nu se poate prezenta la serviciu,indiferent de motivul absentei;

       Participă la dezvoltarea şi derularea programelor psihopedagogice personalizate stabilite pentru fiecare copil;

       Desfăşoara cu copii din cadrul centrului activităţi de terapie ocupaţională;

       Are obligatia sa anunte verbal sau in scris conducerii centrului orice problema pe care o intampina;

       Desfasoara activitatea in ture, schimburi,  sau functie de necesitatile centrului;

       Este desemnat educator de serviciu pe unitate conform graficului programului de lucru;

       Este desemnat conform graficului educator de serviciu (zi sau noapte)  si raspunde raspunde de, si rezolva toate problemele ivite: de protectie a copilului,administrative,etc., ,informind seful de centru  despre  toate problemele intimpinate in timpul serviciului , tinind locul acestuia atunci cind  lipseste din unitate daca nu a desemnat o alta persoana in acest sens ;

       Supravegheaza copiii pe timpul noptii si implementeaza programul complexului stabilit prin Regulament;

       Monitorizeaza cazurile copiilor aflati sub tratament si se ingrijeste de starea de sanatate acordand acestora atentie sporita;

       Dezvolta relatii profesionale pe orizontala si pe verticala cu echipa institutiei;

       Indeplineste orice alta sarcina trasata de seful ierarhic in acord cu pregatirea  profesionala;

 

 

COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII „ SF. NICOLAE”

NR. CRT

TIP POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII GENERALE ŞI SPECIFICE PENTRU OCUPARE

PRINCIPALELE CERINŢE ALE POSTURILOR

NR. POSTURI CONCURS

1

Referent (educator)

M

execuţie

absolvent de studii liceale cu diplomă de bacalaureat

 

asigură educaţia copiilor, beneficiari ai serviciilor sociale în cadrul Complexului Social de Servicii Sf. Nicolae

 

1

2

Asistent medical

PL

execuţie

absolvent scoală sanitară postliceală, specialitate asistent medical generalist;

avizul OAMGMAMR medicină generală;

 asigurare profesională

Oferă asistenţă medicală  copiilor beneficiari ai serviciilor sociale în cadrul Complexului Social de Servicii

1

 

 

 

 TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE

REFERENT (EDUCATOR)

1.                 Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificări şi completări, cu următoarea tematică:

-          Cap.1:  Dispoziţii generale şi definiţii;

-          Cap.2:  Drepturile copilului – Sectiunea 1 : Drepturi si libertăţi civile

-          Cap.3: Protecţia specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi;

-          Cap.5:  Protecţia copilului care a săvârşit o faptă penală şi nu răspunde penal;

-          Cap.6:  Protecţia copilului împotriva abuzului, neglijarii, exploatarii si a oricarei forme de violenta ;

-          Cap.7:  Instituţii şi servicii cu atribuţii în protecţia copilului;

-          Cap.8:  Organisme private;

-          Cap.9:  Finanţarea sistemului de protecţia a copilului;

-          Cap.10: Reguli speciale de procedură;

-          Cap.11: Răspunderi şi sancţiuni;

-          Cap.12: Dispoziţii tranzitorii şi finale.

2.      Educatorul specializat (Aplicarea standardelor de calitate în centrele de plasament), cu următoarea tematică:

-          Standarde de calitate privind protecţia copilului în centrul de plasament – prezentare;

-          Atitudinea faţă de copil şi deontologia profesiei de educator;

-          Modelul familial al relaţiei educator – copil şi al relaţiei dintre copii;

-          Jocul şi organizarea timpului liber în centrul de plasament;

-          Reintegrarea, integrarea familială a copilului. Rolul educatorului;

-          Promovarea accesului la informaţie şi posibilităţilor de exprimare liberă a opiniei copilului;

-          Comunicarea – mijloc şi scop în activitatea educatorului.

 

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE

ASISTENT MEDICAL GENERALIST PL:

 

TEMATICĂ şi BIBLIOGRAFIE:

 1. C. Mărceanu, V. Mihăilescu, Puericultură şi pediatrie, Editura  R.C.R  Print 2004, pagina 132-145, pag. 145-148, pag.339-344, pag 482-491.

Îngrijirea copilului în diferite perioade ale creşterii şi dezvoltării:

 • Alimentaţia sugarului sănătos.

 • Alimentaţia copilului mic, a preşcolarului, şcolarului  şi adolescentului.

 • Îngrijirea copilului cu convulsii.

 • Urgenţe în pediatrie.

 • Riscurile şi prevenirea accidentelor în copilărie.

 

 1. F.Chiru, G, Chiriu, L. Moraru, Îngrijirea omului bolnav şi a omului sănătos,  Ed. Cison  2001, pag. 295-349, pag.349-377, pag. 416-454, pag. 98-108 .

Îngrijirea omului bolnav şi a omului sănătos:

 • Administrarea medicamentelor

 • Sonde, spălături, clisme.

 • Recoltarea produselor biologice şi patologice.

 • Evaluarea pulsului şi a tensiunii arteriale.

   

 1. L.Titirca Urgenţe medico-chirurgicale Sinteze, Editura medicală Bucureşti 2001, pag,17-25, pag. 25-27, pag.29-31, pag. 33-34, pag.42-45, pag, 78-82, pag. 85-88, pag. 95-100, pag.104-113, pag.113-116, pag.116-120, pag.120-123, pag.128-137, pag.234-236, pag.236-237, pag.269-272.

   

Urgenţe medico-chirurgicale:

 • Insuficienţa respiratorie acuta (cauze, simptomatologie, conduită de urgenţă)

 • Criza de astm bronşic (simptamatologie,  conduită de urgenţă)

 • Hemoptizia (cauze, simptomatologie, conduită de urgenţă)

 • Bronhopneumopatia obstructivă cronică BPOC acutizată  (simptome, măsuri de urgenţă)

 • Infarctul miocardic acut IMA (semne clinice conduită de urgenţă)

 • Angor pectoral (cauze, simptome, atitudinea de urgenţă)

 • Colica biliară (cauze, simptomotologie, conduită de urgenţă)

 • Hemoragiile digestive sup HDS (cauze, evaluarea cantităţiii de sânge pierdut, simptomatologie,  conduita de urgenţă)

 • Colica renală (cauze, simptomatologie, conduita de urgenţă)

  Retenţia acută de urină (cauze, simptomatologie, conduita de urgenţă)

 • Accidente vasculare cerebrale AVC  (cauze, simtomatologie, conduita de urgenţă)

 • Corpi străini auriculari (simptome, măsuri de urgenţă)

 • Corpi străini nazali (simptome, măsuri de urgenţă)

 • Şocul anafilactic (tablou clinic, conduita de urgenţă)

   

   

 1.  C. Bocârnea „Boli infecţioase şi epidemiologice”

   

  Boli infecţioase şi epidemiologice:

 •  Profilaxia bolilor infecţioase generalităţi

 • Scarlatina, angina streptococică.

 •   Rujeola.

 •  Rubeola.

 •  Varicela herpes, zoster.

 •  Tusea convulsivă.

 • Parotidita epidemică.

 • Gripe, viroze respiratorii.

 • Toxiinfecţie alimentară.

 •  Hepatită acută virală.

   

 1. S. Daschievici, M. Mihăilescu „ Chirurgie” Editura Medicală 2002

   

  Traumatismele părţilor moi  şi ale oaselor:

 • Contuzia.

 • Entorsele.

 • Luxaţiile.

 • Fracturile.

   

 1. C. Borundel, Manualul pentru cadre medicale Editura Medicală 2000.

Boli de nutriţie:  diabetul zaharat.

EXTRAS FIŞA POSTULUI REFERENT (educator)

                                                                                     

Denumirea postului: post de natură contractuală: referent (educator)

Nivelul postului: de execuţie

Scopul principal al postului: asigură educaţia copiilor, beneficiari ai serviciilor sociale

ATRIBUŢII ŞI RĂSPUNDERI CARE REVIN ANGAJATULUI:

 • conduce activitatea educativă a grupei de copii stabilită de către şeful complexului social de servicii,

 • participă la întocmirea Planului Individualizat de Protecţie şi răspunde de aplicarea acestuia în conformitate cu atribuţiile ce îi revin,

 • educatorul ajută copilul să-şi efectueze temele, îl controlează, face demersuri pentru o pregătire cât mai bună individuală şi particularizată ritmului şi posibilităţilor fiecărui copil,

 • are obligaţia să controleze prezenţa copilului la şcoală şi să discute atât cu copilul cât şi cu învăţătorul sau profesorul-diriginte şi cu alte cadre didactice pentru rezolvarea problemelor ce apar,

 • urmăreşte şi asigură pregătirea pentru şcoală şi societate a fiecărui copil din grupa repartizată, consemnând cu regularitate în caietul de observaţii aspecte ce privesc schimbările observate la fiecare copil în parte,

 • răspunde de copiii plecaţi din unitate, asumarea acestei răspunderi făcându-se prin semnarea biletului de voie unde sunt consemnate: locul unde se deplasează copilul, scopul deplasării şi orele între care acesta este plecat,

 • raspunde de sănătatea fizică şi psihică a copiilor încredinţaţi şi informează de îndată şeful de complex, cabinetul medical sau după caz psihologul în cazul în care apar modificări ale stării de sănătate a acestora,

 • răspunde de securitatea vieţii copiilor pe timpul cât îşi desfăşoară activitatea în cadrul complexului  sau cu ocazia altor activităţi

   

  EXTRAS FIŞA POSTULUI ASISTENT MEDICAL

  Principalele atribuţii                                                                                         

  Denumirea postului: post de natură contractuală: asistent medical

  Nivelul postului: de execuţie

  Scopul principal al postului: Oferă asistenţă medicală  copiilor beneficiari ai serviciilor sociale

  ATRIBUŢII ŞI RĂSPUNDERI CARE REVIN ANGAJATULUI:

             Cunoaşte măsurile de prim ajutor care trebuie luate în caz de accidentări sau îmbolnăviri profesionale conform instructajului realizat de către angajator.

             Verifica şi ia măsurile ce se cuvin pentru remedierea deficientelor ce survin atat pe turele anterioare cat si  pe perioada in care se gaseste la serviciu;

             Foloseste utilajele de specialitate din sectorul sau de activitate, cu responsabilitate, dupa insusirea instructiunilor de folosire si dupa cunoasterea modalitatilor de functionare a acestora, pentru a preveni eventualele accidente si incidente care pot interveni in manevrarea si folosirea  acestor utilaje

  o    Controleaza zilnic starea de sanatate a copiilor , medicatia acestora si instrumentarul medical;

  o    Colaboreaza cu echipa multidisciplinara in vederea elaborarii si implementarii PPI;

  o    Examineaza copiii care vor fi supusi imunizarilor profilactice pentru stabilirea eventualelor contraindicatii medicale;

  o    In caz de urgenta insoteste copiii la unitati spitalicesti de profil;

  o    Efectueaza tratamente curente la indicatia medicului ;

  o    Informeaza medicul asupra aspectelor sesizate si evolutia starii de sanatate a copiilor;

             Ajuta medicul in timpul examinarilor efectuate;

  o    Duce condica de medicamente la farmacie, preia medicamentele si le administreaza conform prescriptiilor medicale din F.O.

             Termometrizeaza, cintareste si masoara copiii

  o    Completeaza zilnic fisele de temparatura a frigiderelor si congelatoarelor din blocul alimentar

  o    Completeaza zilnic fisa de evidenta HACCP

  o    La  sfarsitul lunii preda fisele pe care le monitorizeaza administratorului

             Verifica starea de curatenie a suprafetelor de lucru , utilajelor si pardoselilor la inceputul lucrului ;

             Verifica starea de igiena a personalului si echipamentul de protectie la inceputul lucrului

             Verifica prin sondaj daca personalul utilizeaza corect produsele chimice periculoase

             Completeaza fisele de evidenta a rezultatelor analizelor pentru apa potabila , produse finite si a rezultatelor testelor de sanitatie;

  o    Efectueaza tratamentul injectabil in caz de nevoie / oral si raspunde la solicitari privind administrarea tratamentului oral;

  o    Efectueaza tratamentele locale (spalaturi articulare, oculare, pansamente, mica chirurgie);

  o    Efectueaza vaccinari la indicatia si sub supravegherea medicului

  o    Controleaza efectuarea analizelor medicale periodice si actualizarea acestora (conform recomandarilor);

  o    Pregateste materialul steril necesar centrului;

  o    In caz de necesitate, pina la venirea medicului / ambulantei, acorda primul ajutor copiilor si personalului;

  o    Are obligatia de a declara existenta sau aparitia problemelor de sanatate

             Controleaza modul in care s-a facut curatenia, circuitul rufelor murdare si curate, respectarea regulilor de igiena, portul echipamentului de protectie in timpul transportului si distribuirii alimentelor.

   

   

CASA „SF. STEFAN”

NR. CRT

TIP POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII GENERALE ŞI SPECIFICE PENTRU OCUPARE

PRINCIPALELE CERINŢE ALE POSTURILOR

NR. POSTURI CONCURS

1

Referent (educator)

M

execuţie

Absolvent de studii medii, cu diploma de bacalaureat

îndeplineşte rolul unui părinte social pentru beneficiarii serviciilor sociale din cadrul Casei de Tip Familial “Sf. Ştefan”

1

2

infirmieră

G

execuţie

studii generale (8 clase);

pentru candidaţii care nu sunt debutanţi în profesie, constituie un avantaj depunerea certificatului de absolvire a cursului de infirmiere

îndeplineşte rolul unui părinte social pentru beneficiarii serviciilor sociale din cadrul Casei de Tip Familial “Sf. Ştefan”

1

 

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE

REFERENT EDUCATOR:

           Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificări şi completări, cu următoarea tematică:

-          Cap.1:  Dispoziţii generale şi definiţii;

-          Cap.2:  Drepturile copilului – Sectiunea 1 : Drepturi si libertăţi civile

-          Cap.3: Protecţia specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi;

-          Cap.5:  Protecţia copilului care a săvârşit o faptă penală şi nu răspunde penal;

-          Cap.6:  Protecţia copilului împotriva abuzului, neglijarii, exploatarii si a oricarei forme de violenta ;

-          Cap.7:  Instituţii şi servicii cu atribuţii în protecţia copilului;

-          Cap.8:  Organisme private;

-          Cap.9:  Finanţarea sistemului de protecţia a copilului;

-          Cap.10: Reguli speciale de procedură;

-          Cap.11: Răspunderi şi sancţiuni;

-          Cap.12: Dispoziţii tranzitorii şi finale.

            Educatorul specializat (Iniţiere în tehnicile de lucru cu copilul cu handicap), cu următoarea tematică:

-          Drepturile copilului şi introducere în munca cu copilul cu handicap şi cu familia acestuia

-          Problematica copilului cu handicap psihomotor

-          Evaluarea şi intervenţia în cazul dizabilităţilor motorii.

 

INFIRMIERĂ:

Bibliografie:

“Ghidul infirmierei” pus la dispoziţie de angajator

 

EXTRAS FIŞA POSTULUI REFERENT (EDUCATOR)

principalele atribuţii

 

DENUMIREA POSTULUI:  referent educator

FUNCTIA SI GRADUL (treapta) PROFESIONAL: referent educator (părinte social)

NIVELUL POSTULUI:  executie

ATRIBUŢII ŞI RĂSPUNDERI CARE REVIN ANGAJATULUI :

În conformitate cu SMO (standardele minime obligatorii) în vigoare, personalul angajat în cadrul Casei „Sf. Ştefan” vă îndeplini rolul unui părinte social.

         Specificul muncii de părinte social implică participarea în egală măsură la activităţi de îngrijire de bază.

         Cunosc şi aplică SMO în vigoare;

         Respectă codul etic elaborat de coordonatorul Casei (norme de comportament, atitudini de comunicare etc.)

         Cunoaşte problematica copilului / tânărului cu dizabilităţi;

         Cunoaşte şi respectă legislaţia privind protecţia copilului / tânărului cu dizabilităţi;

         Cunoaşte şi respectă regulile de protecţia muncii;

         Se preocupă de formarea continuă în domeniu şi participă la cursurile de formare;

         Păstrează confidenţialitatea cu privire la situaţia socio-medicală a beneficiarilor;

         Participă la întocmirea PIP, pe latura educaţională, împreună cu personalul de specialitate în funcţie de nevoile şi particularităţile fiecărui copil / tânăr în parte;

         Comunică  asistentei medicale orice modificare apărută în starea de sănătate a copiilor;

         Participă la activităţile de îngrijire de bază ale beneficiarilor

         Participă la activităţile de pregătire a meselor şi preparare a hranei;

         Recoltarea de probe alimentare din produsul finit şi păstrarea acestora 48 h în frigiderul de probe;

         Participă la activităţile de curăţenie, în interiorul casei cât şi în exterior;

         Participă la activităţile de spălare şi călcare a rufelor şi a lenjeriei;

         Asigură supravegherea atât pe timpul zilei cât şi pe timpul nopţii;

         Participă la activităţile de educaţie non-formală;

         Participă la activităţi de formare a deprinderilor pentru viaţa independentă;

         Colaborează cu echipa pluridisciplinară a DGASPC în vederea întocmirii şi implementării PIP (plan individualizat de protecţie) şi PIS (plan intervenţie specifică);

         Însoţeşte copiii la şcoală sau la Centrul de Recuperare;

         Participă împreună cu celelalte persoane angajate în cadrul DGASPC la activităţi de integrare socială;

         Colaborează cu celelalte departamente din cadrul DGASPC, precum şi cu alte servicii sociale de la nivelul comunităţii, în vederea îmbunătăţirii actului de protecţie şi integrării sociale a  beneficiarilor;

         Respectă recomandările echipei Centrului de Recuperare în vederea continuării   programului de recuperare prin activităţi la domiciliu;

         Acordă îngrijirile zilnice grupului de copii / tineri care i-a fost repartizat menţinând un mediu relaxant şi stimulativ pentru dezvoltarea copiilor pe toate planurile: fizic, intelectual şi socio-emoţional;

         Menţine un contact permanent cu şcoala în cazul copiilor integraţi în sistemul de   învăţământ sau de masă;

         Are o atitudine permanent non-discriminatorie (se va adresa copiilor folosind prenumele, nu va utiliza porecle, etichete  sau alte formule de adresare stigmatizante);

         Sunt interzise: pedepsele fizice de orice natură, privarea copilului / tânărului de necesităţile fundamentale corespunzătoare unei dezvoltări armonioase din punct de vedere mental, emoţional, psihic, social, care ar putea periclita integritatea acestora;

         Acordă primul ajutor şi în cazuri deosebite se solicită serviciul de ambulanţă. Obligatoriu cazul se va  consemna în registrul pentru evenimente deosebite. De la unitatea sanitară se vor reţine : denumirea completă, adresa, număr de telefon, salonul, medicul care a preluat cazul şi diagnosticul la internare;

         Să efectueze activitatea zilnică în aşa fel încât să satisfacă nevoile fundamentale ale copiilor / tinerilor (ex: fizice, afective, cognitive, de comunicare şi sociale);

         Să folosească un limbaj corespunzător posibilităţilor de înţelegere a copiilor / tinerilor;

         Cultivă şi menţine un climat plăcut în relaţiile cu colegii de lucru, evitând conflictele;

         Observă permanent copiii / tinerii semnalând orice modificare în comportamentul acestora (semne de abuz, neglijare, etc);

         Încurajează autonomia copiilor în timpul îngrijirilor în funcţie de vârsta şi nivelul de dezvoltare oferindu-le ocazii frecvenţe de practicare a abilităţilor de autoîngrijire; 

         Asigură securitatea mediului atât în interior, cât şi în exterior, identificând şi semnalând pericolele potenţiale;

         Ia măsuri privind respectarea condiţiilor igienico-sanitare din căsuţa şi participă activ la efectuarea acestora (dormitoare, bucătărie, spălătorie, anexe sanitare, holuri acces, curte şi ghenă); 

         Implică copilul / tânărul în activităţile cotidiene ale vieţii de familie, specifice vârstei şi tipului de handicap antrenându-l în activităţi educative de grup şi individuale;

         Dezvoltă un demers educaţional individualizat, bazat pe relaţia copil-persoană de referinţă;

         Insuflă copilului / tânărului respectul faţă de familie;

         Ascultă opiniile copilului / tânărului şi ţine seama de acestea în limita posibilităţilor.

 

 

EXTRAS FIŞA POSTULUI INFIRMIERĂ

principalele atribuţii

 

In conformitate cu SMO( standardele minime obligatorii) in vigoare, personalul angajat in cadrul Casei Sf. Ştefan va indeplini rolul unui parinte social.

participa la activitatile de ingrijire de baza ale beneficiarilor( ex : hranirea copiilor, im-

    bracarea si dezbracarea acestora, schimbatul copiilor atunci cand este necesar, toaleta

    copiilor, imbaierea acestora, deparazitarea);

la inceputul turei de lucru verifica prezenta beneficiarilor in unitate, starea lor de sanatate, daca  au acces la materialele si dotarile necesare, daca aparatura si dotarile din casă sunt in buna stare de functionare: in cazul in care se constata nereguli, ia masurile de urgenta care se impun si informeaza seful de casă sau administratorul;

participă la alimentarea copiilor respectând prevederile igenico – sanitare;

raspunde de preluarea hranei de la bucataria CSS Pinocchio pe baza de proces verbal, transportul si servirea acesteia in cadrul casei în conditii igenico sanitare corespunzatoare

ajută copiii in efectuarea temelor,

participa la activitatile de aerisire, igenizare şi asigurare a curateniei ;

participa la activitatile de spalare si calcare a rufelor si a lenjeriei ;

asigura supravegherea copiilor atat pe timpul zilei cat si pe timpul noptii ;

participa la activitatile de educatie non-formala ;

participa la activitati de formare a deprinderilor  pentru viata independenta ;

raspunde de copiii plecati din unitate, asumarea acestei raspunderi facandu-se prin semnarea biletului de voie unde sunt consemnate: locul unde se deplaseaza copilul, scopul deplasarii si orele intre care acesta este plecat;

colaboreaza cu echipa pluridisciplinara a DGASPC in vederea intocmirii si implementarii PIP( plan individualizat de protectie) si PIS( plan individualizat de servicii) ;

insoteste copiii la scoala, plimbări, policlinică, excursii, tabere, Centrul de Recuperare .

fiecare membru al echipei este persoana de referinta pentru unul sau mai multi copii si este membru al echipei pentru alti copii ;

colaboreaza cu celelalte departamente din cadrul DGASPC, precum si cu alte servicii sociale de la nivelul comunitatii, in vederea imbunatatirii actului de protectie si integrarii sociale a  beneficiarilor ;

colaboreaza cu familia naturala sau extinsa a copilului in vederea reintegrarii acestuia ;

cunoaste problematica copiilor;

indeplineste orice alte sarcini de serviciu la solicitarea coordonatorului casei ;

respecta recomandarile echipei Centrului de Recuperare in vederea continuarii programului de recuperare prin activitati la domiciliu ;

mentine un contact permanent cu scoala in cazul copiilor integrati in sistemul de invatamant sau de masa ;

cunoaste si respecta legislatia privind protectia copilului;

pastreaza confidentialitatea cu privire la situatia socio-medicala a beneficiarilor ;

are o atitudine permanent non-discriminatorie ( se va adresa copiilor folosind prenumele, nu va utiliza porecle , etichete  sau alte formule de adresare stigmatizante ) ;

sunt interzise : pedepsele fizice de orice natura , privarea copilului de necesitatile fundamentale corespunzatoare unei dezvoltari armonioase din punct de vedere mental, emotional , psihic , social , care ar putea periclita integritatea acestora ;

cunoaste si respecta regulile de sănătate şi securitate în domeniul protectiei muncii, precum şi de PSI ;

respecta prevederile ROI ( regulament de ordine interioara ), procedurile de lucru, codul etic, misiunea si ROF ( regulament de organizare si functionare ) al casei Sf Ştefan;

aduce la cunostinta copiilor ROI, Reguli interne de comportament, prelucreaza cu acestia instructiunile PSI

se preocupa de formarea continua in domeniu ;

participa la cursurile de formare ;

acorda ingrjirile zilnice grupului de copii care i-a fost repartizat mentinand un mediu relaxant si stimulativ pentru dezvoltarea copiilor pe toate planurile : fizic, intelectual si socio- emotional ;

mesele copiilor vor fi sterse cu solutie clorigena 1/6, nu va aseza scaunele pe masute in timpul efectuarii curateniei ;

interactioneaza frecvent cu copiii in timpul ingrijirii, stabilind contactul vizual, denumind obiectele si activitatile desfasurate ;

incurajeaza autonomia copiilor in timpul ingrijirilor in functie de varsta si nivelul de dezvoltare oferindu-le ocazii frecvente de practicare a abilitatilor de autoingrijire ; 

asigura securitatea mediului atat in interior, cat si in exterior, identificand, semnaland şi îndepărtând

    pericolele potentiale;

supravegheaza  copiii intr-un mod calm si relaxat, in toate momentele zilei;

spala si  dezinfecteaza regulat suprafetele si materialele de joc respectand standardele de igiena ;

ia masuri privind respectarea conditiilor igienico- sanitare din casuta si participa activ la efectuarea acestora ( dormitoare, bucatarie, vesela, spalatorie , anexe sanitare, holuri acces , curte si ghena ;) 

raspunde in mod direct de modul de exploatare si intretinere a instalatiilor sanitare si electrice din dotare , conform instructiunilor , suportand contravaloarea obiectelor distruse ;

depoziteaza substante sau obiecte periculoase in locuri sigure unde nu au acces copiii ;

anunta orice modificare aparuta in starea de sanatate a copiilor şi monitorizează şi acordă atenţie sporită copilului aflat în tratament;

implica copilul in activitatile cotidiene ale vietii de familie, specifice varstei, antrenandu-l in activitati educative de grup si individuale ;

dezvolta un demers educational individualizat , bazat pe relatia copil-persoana de referinta ;

insufla copilului respectul fata de familie ;

asculta opiniile copilului si tine seama de acestea in limita posibilitatilor ;

Intocmeste procesul verbal pe unitate şi consemnează toate evenimentele în care sunt implicaţi beneficiarii (schimbări ale stării de sănătate, răniri, vătămări corporale, situaţii de violenţă, conflicte.. )

administrează medicamente respectând indicațiile caietului de tratament conform foilor de observaţii si a recomandărilor date de medicii specialişti;

Are obligatia sa nu paraseasca locul de munca, chiar daca pleaca intr-o activitate educationala cu copiii, fara sa aduca la cunostinta sefului de centru;

Are obligatia sa insoteasca copiii la scoala si sa obtina semnatura de predare a acestora la clase de la invatatorul sau profesorul-diriginte in caietul de predare –primire şi să menţină permanent legătura cu aceştia în ceea ce priveşte comportamentul copilului şi situaţia la învăţătură;

Acordă primul ajutor şi în cazuri deosebite se solicită serviciul de ambulanţă. Obligatoriu cazul se va  consemna în registrul pentru evenimente deosebite. De la unitatea sanitară se vor reţine : denumirea completă, adresa, număr de telefon, salonul, medicul care a preluat cazul şi diagnosticul la internare.

Indeplineste orice alta sarcina trasata de seful ierarhic in acord cu pregatirea  profesionala;

 

 

CASA „STEJĂREL”

NR. CRT

TIP POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII GENERALE ŞI SPECIFICE PENTRU OCUPARE

PRINCIPALELE CERINŢE ALE POSTURILOR

NR. POSTURI CONCURS

1

Referent (educator)

M

execuţie

Absolvent de studii medii, cu diploma de bacalaureat

îndeplineşte rolul unui părinte social pentru beneficiarii serviciilor sociale din cadrul Casei de Tip Familial “Stejărel”

1

2

Infirmiera

G

execuţie

studii generale (8 clase);

pentru candidaţii care nu sunt debutanţi în profesie, constituie un avantaj depunerea certificatului de absolvire a cursului de infirmiere

 

îndeplineşte rolul unui părinte social pentru beneficiarii serviciilor sociale din cadrul Casei de Tip Familial “Stejărel”

 

1

 

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE

REFERENT EDUCATOR:

           Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificări şi completări, cu următoarea tematică:

-          Cap.1:  Dispoziţii generale şi definiţii;

-          Cap.2:  Drepturile copilului – Sectiunea 1 : Drepturi si libertăţi civile

-          Cap.3: Protecţia specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi;

-          Cap.5:  Protecţia copilului care a săvârşit o faptă penală şi nu răspunde penal;

-          Cap.6:  Protecţia copilului împotriva abuzului, neglijarii, exploatarii si a oricarei forme de violenta ;

-          Cap.7:  Instituţii şi servicii cu atribuţii în protecţia copilului;

-          Cap.8:  Organisme private;

-          Cap.9:  Finanţarea sistemului de protecţia a copilului;

-          Cap.10: Reguli speciale de procedură;

-          Cap.11: Răspunderi şi sancţiuni;

-          Cap.12: Dispoziţii tranzitorii şi finale.

            Educatorul specializat (Iniţiere în tehnicile de lucru cu copilul cu handicap), cu următoarea tematică:

-          Drepturile copilului şi introducere în munca cu copilul cu handicap şi cu familia acestuia

-          Problematica copilului cu handicap psihomotor

-          Evaluarea şi intervenţia în cazul dizabilităţilor motorii.

 

INFIRMIERĂ:

Bibliografie:

“Ghidul infirmierei” pus la dispoziţie de angajator

 

EXTRAS FIŞA POSTULUI REFERENT (EDUCATOR)

principalele atribuţii

 

DENUMIREA POSTULUI:  referent educator

FUNCTIA SI GRADUL (treapta) PROFESIONAL: referent educator (părinte social)

NIVELUL POSTULUI:  executie

ATRIBUŢII ŞI RĂSPUNDERI CARE REVIN ANGAJATULUI :

În conformitate cu SMO (standardele minime obligatorii) în vigoare, personalul angajat în cadrul Casei „Stejărel” vă îndeplini rolul unui părinte social.

         Specificul muncii de părinte social implică participarea în egală măsură la activităţi de îngrijire de bază.

         Cunosc şi aplică SMO în vigoare;

         Respectă codul etic elaborat de coordonatorul Casei (norme de comportament, atitudini de comunicare etc.)

         Cunoaşte problematica copilului / tânărului cu dizabilităţi;

         Cunoaşte şi respectă legislaţia privind protecţia copilului / tânărului cu dizabilităţi;

         Cunoaşte şi respectă regulile de protecţia muncii;

         Se preocupă de formarea continuă în domeniu şi participă la cursurile de formare;

         Păstrează confidenţialitatea cu privire la situaţia socio-medicală a beneficiarilor;

         Participă la întocmirea PIP, pe latura educaţională, împreună cu personalul de specialitate în funcţie de nevoile şi particularităţile fiecărui copil / tânăr în parte;

         Comunică  asistentei medicale orice modificare apărută în starea de sănătate a copiilor;

         Participă la activităţile de îngrijire de bază ale beneficiarilor

         Participă la activităţile de pregătire a meselor şi preparare a hranei;

         Recoltarea de probe alimentare din produsul finit şi păstrarea acestora 48 h în frigiderul de probe;

         Participă la activităţile de curăţenie, în interiorul casei cât şi în exterior;

         Participă la activităţile de spălare şi călcare a rufelor şi a lenjeriei;

         Asigură supravegherea atât pe timpul zilei cât şi pe timpul nopţii;

         Participă la activităţile de educaţie non-formală;

         Participă la activităţi de formare a deprinderilor pentru viaţa independentă;

         Colaborează cu echipa pluridisciplinară a DGASPC în vederea întocmirii şi implementării PIP (plan individualizat de protecţie) şi PIS (plan intervenţie specifică);

         Însoţeşte copiii la şcoală sau la Centrul de Recuperare;

         Participă împreună cu celelalte persoane angajate în cadrul DGASPC la activităţi de integrare socială;

         Colaborează cu celelalte departamente din cadrul DGASPC, precum şi cu alte servicii sociale de la nivelul comunităţii, în vederea îmbunătăţirii actului de protecţie şi integrării sociale a  beneficiarilor;

         Respectă recomandările echipei Centrului de Recuperare în vederea continuării   programului de recuperare prin activităţi la domiciliu;

         Acordă îngrijirile zilnice grupului de copii / tineri care i-a fost repartizat menţinând un mediu relaxant şi stimulativ pentru dezvoltarea copiilor pe toate planurile: fizic, intelectual şi socio-emoţional;

         Menţine un contact permanent cu şcoala în cazul copiilor integraţi în sistemul de   învăţământ sau de masă;

         Are o atitudine permanent non-discriminatorie (se va adresa copiilor folosind prenumele, nu va utiliza porecle, etichete  sau alte formule de adresare stigmatizante);

         Sunt interzise: pedepsele fizice de orice natură, privarea copilului / tânărului de necesităţile fundamentale corespunzătoare unei dezvoltări armonioase din punct de vedere mental, emoţional, psihic, social, care ar putea periclita integritatea acestora;

         Acordă primul ajutor şi în cazuri deosebite se solicită serviciul de ambulanţă. Obligatoriu cazul se va  consemna în registrul pentru evenimente deosebite. De la unitatea sanitară se vor reţine : denumirea completă, adresa, număr de telefon, salonul, medicul care a preluat cazul şi diagnosticul la internare;

         Să efectueze activitatea zilnică în aşa fel încât să satisfacă nevoile fundamentale ale copiilor / tinerilor (ex: fizice, afective, cognitive, de comunicare şi sociale);

         Să folosească un limbaj corespunzător posibilităţilor de înţelegere a copiilor / tinerilor;

         Cultivă şi menţine un climat plăcut în relaţiile cu colegii de lucru, evitând conflictele;

         Observă permanent copiii / tinerii semnalând orice modificare în comportamentul acestora (semne de abuz, neglijare, etc);

         Încurajează autonomia copiilor în timpul îngrijirilor în funcţie de vârsta şi nivelul de dezvoltare oferindu-le ocazii frecvenţe de practicare a abilităţilor de autoîngrijire; 

         Asigură securitatea mediului atât în interior, cât şi în exterior, identificând şi semnalând pericolele potenţiale;

         Ia măsuri privind respectarea condiţiilor igienico-sanitare din căsuţa şi participă activ la efectuarea acestora (dormitoare, bucătărie, spălătorie, anexe sanitare, holuri acces, curte şi ghenă); 

         Implică copilul / tânărul în activităţile cotidiene ale vieţii de familie, specifice vârstei şi tipului de handicap antrenându-l în activităţi educative de grup şi individuale;

         Dezvoltă un demers educaţional individualizat, bazat pe relaţia copil-persoană de referinţă;

         Insuflă copilului / tânărului respectul faţă de familie;

         Ascultă opiniile copilului / tânărului şi ţine seama de acestea în limita posibilităţilor.

 

 

EXTRAS FIŞA POSTULUI INFIRMIERĂ

principalele atribuţii

DENUMIREA POSTULUI :  infirmieră

FUNCTIA SI GRADUL (treapta) PROFESIONAL :  infirmieră (părinte social)

NIVELUL POSTULUI :  executie

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI: asigurarea serviciilor de îngrijire a beneficiarilor în cadrul Casei „Stejărel”

ATRIBUŢII ŞI RĂSPUNDERI CARE REVIN ANGAJATULUI :

         Participă la activităţile de îngrijire de bază ale beneficiarilor;

         Participă la activităţile de pregătire a meselor şi preparare a hranei;

         Recoltarea de probe alimentare din produsul finit şi păstrarea acestora 48 h în frigiderul de probe;

         Participă la activităţile de curăţenie, în interiorul casei cât şi în exterior;

         Participă la activităţile de spălare şi călcare a rufelor şi a lenjeriei;

         Administrarea tratamentelor prescrise de medic în lipsa asistentei medicale;

         Comunică  asistentei medicale orice modificare apărută în starea de sănătate a copiilor;

         Asigură supravegherea atât pe timpul zilei cât şi pe timpul nopţii;

         Participă la activităţile de educaţie non-formală;

         Participă la activităţi de formare a deprinderilor pentru viaţa independentă;

         Semnalarea defecţiunilor apărute la aparatele electrocasnice şi la termometre;

         Însoţeşte copiii la şcoală sau la Centrul de Recuperare,excursii,tabere etc.

         Participă împreună cu celelalte persoane angajate în cadrul DGASPC la activităţi de integrare socială;

         Colaborează cu celelalte departamente din cadrul DGASPC, precum şi cu alte servicii sociale de la nivelul comunităţii, în vederea îmbunătăţirii actului de protecţie şi integrării sociale a  beneficiarilor;

         Menţine un contact permanent cu şcoala în cazul copiilor integraţi în sistemul de   învăţământ sau de masă;

         Acordă primul ajutor şi în cazuri deosebite se solicită serviciul de ambulanţă. Obligatoriu cazul se va  consemna în registrul pentru evenimente deosebite. De la unitatea sanitară se vor reţine : denumirea completă, adresa, număr de telefon, salonul, medicul care a preluat cazul şi diagnosticul la internare.

 

CASA „SF. CONSTANTIN”

NR. CRT

TIP POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII GENERALE ŞI SPECIFICE PENTRU OCUPARE

PRINCIPALELE CERINŢE ALE POSTURILOR

NR. POSTURI CONCURS

2

Infirmiera

G

execuţie

studii generale (8 clase);

pentru candidaţii care nu sunt debutanţi în profesie, constituie un avantaj depunerea certificatului de absolvire a cursului de infirmiere

 

îndeplineşte rolul unui părinte social pentru beneficiarii serviciilor sociale din cadrul Casei de Tip Familial “Sf. Constantin”

 

2

 

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE

INFIRMIERĂ:

Bibliografie:

“Ghidul infirmierei” pus la dispoziţie de angajator

 

 

EXTRAS FIŞA POSTULUI INFIRMIERĂ

principalele atribuţii

DENUMIREA POSTULUI :  infirmieră

FUNCTIA SI GRADUL (treapta) PROFESIONAL :  infirmieră (parinte social)

NIVELUL POSTULUI :  executie

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI: asigurarea serviciilor de îngrijire a beneficiarilor în cadrul Casei „Sf. Constantin”

ATRIBUŢII ŞI RĂSPUNDERI CARE REVIN ANGAJATULUI :

         Participă la activităţile de îngrijire de bază ale beneficiarilor;

         Participă la activităţile de pregătire a meselor şi preparare a hranei;

         Recoltarea de probe alimentare din produsul finit şi păstrarea acestora 48 h în frigiderul de probe;

         Participă la activităţile de curăţenie, în interiorul casei cât şi în exterior;

         Participă la activităţile de spălare şi călcare a rufelor şi a lenjeriei;

         Administrarea tratamentelor prescrise de medic în lipsa asistentei medicale;

         Comunică  asistentei medicale orice modificare apărută în starea de sănătate a copiilor;

         Asigură supravegherea atât pe timpul zilei cât şi pe timpul nopţii;

         Participă la activităţile de educaţie non-formală;

         Participă la activităţi de formare a deprinderilor pentru viaţa independentă;

         Semnalarea defecţiunilor apărute la aparatele electrocasnice şi la termometre;

         Însoţeşte copiii la şcoală sau la Centrul de Recuperare,excursii,tabere etc.

         Participă împreună cu celelalte persoane angajate în cadrul DGASPC la activităţi de integrare socială;

         Colaborează cu celelalte departamente din cadrul DGASPC, precum şi cu alte servicii sociale de la nivelul comunităţii, în vederea îmbunătăţirii actului de protecţie şi integrării sociale a  beneficiarilor;

         Menţine un contact permanent cu şcoala în cazul copiilor integraţi în sistemul de   învăţământ sau de masă;

         Acordă primul ajutor şi în cazuri deosebite se solicită serviciul de ambulanţă. Obligatoriu cazul se va  consemna în registrul pentru evenimente deosebite. De la unitatea sanitară se vor reţine : denumirea completă, adresa, număr de telefon, salonul, medicul care a preluat cazul şi diagnosticul la internare.

 

ASOCIAŢIA „SF.ANA”

NR. CRT

TIP POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII GENERALE ŞI SPECIFICE PENTRU OCUPARE

PRINCIPALELE CERINŢE ALE POSTURILOR

NR. POSTURI CONCURS

1

Referent (educator)

M

execuţie

Absolvent de studii medii, cu diploma de bacalaureat

asigura educarea şi  şi formarea beneficiarilor serviciilor sociale din cadrul Centrului

1

 

 

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE

REFERENT EDUCATOR:

           Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificări şi completări, cu următoarea tematică:

-          Cap.1:  Dispoziţii generale şi definiţii;

-          Cap.2:  Drepturile copilului – Sectiunea 1 : Drepturi si libertăţi civile

-          Cap.3: Protecţia specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi;

-          Cap.5:  Protecţia copilului care a săvârşit o faptă penală şi nu răspunde penal;

-          Cap.6:  Protecţia copilului împotriva abuzului, neglijarii, exploatarii si a oricarei forme de violenta ;

-          Cap.7:  Instituţii şi servicii cu atribuţii în protecţia copilului;

-          Cap.8:  Organisme private;

-          Cap.9:  Finanţarea sistemului de protecţia a copilului;

-          Cap.10: Reguli speciale de procedură;

-          Cap.11: Răspunderi şi sancţiuni;

-          Cap.12: Dispoziţii tranzitorii şi finale.

            Educatorul specializat (Iniţiere în tehnicile de lucru cu copilul cu handicap), cu următoarea tematică:

-          Drepturile copilului şi introducere în munca cu copilul cu handicap şi cu familia acestuia

-          Problematica copilului cu handicap psihomotor

-          Evaluarea şi intervenţia în cazul dizabilităţilor motorii.

 

EXTRAS FIŞA POSTULUI REFERENT (EDUCATOR)

principalele atribuţii

 

DENUMIREA POSTULUI:  referent educator

FUNCTIA SI GRADUL (treapta) PROFESIONAL: referent educator (părinte social)

NIVELUL POSTULUI:  executie

Scopul principal al postului: Desfasoara zilnic activitatile educationale

ATRIBUŢII ŞI RĂSPUNDERI CARE REVIN ANGAJATULUI :

            Intocmeste Planul personalizat de interventie impreuna cu personalul de specialitate in functie de nevoile si particularitatile fiecarui copil in parte si il reactualizeaza periodic;

           Planifica si pregateste activitatile educationale specifice atit individuale cit si in grup;

           Desfasoara zilnic activitatile educationale in acord cu obiectivele educationale stabilite;

           Organizeaza spatiul de joaca al copiilor si selecteaza materialele de joc adecvate activitatilor si obiectivelor propuse;

           Participa impreuna cu personalul de ingrijire la formarea abilitatilor de autoingrijire incurajind in toate momentele autonomia copillului;

           Asigura desfasurarea activitatilor de joc si a plimbarilor in aer liber sau in afara centrului;

           Propune elaborarea si desfasurarea de programe recreative si de socializare tinind cont de nivelul de dezvoltare si de preferintele copilului;

           Intocmeste si mentine la zi inregistrarile scrise privind comportamentul si evolutia copilului;

           Comunica cu acuratete si regularitate coordonatorului observatiile facute asupra comportamentului copilului;

           Administreaza materialele de joc disponibile si semnaleaza nevoia de inlocuire a acestora;

           Urmareste imbogatirea si diversificarea permanenta a activitatilor educationale pentru a preveni aparitia monotoniei si a plictiselii copilului;

           Semnaleaza coordonatorului cu promptitudine orice incidente sau accidente survenite in activitate;

           Supravegheaza in orice moment copiii din grupa asigurind protectia impotriva pericolelor;

           Observa in permanenta comportamentul copiilor si semnaleaza personalului medical cu promptitudine orice modificare survenita in starea de sanatate a acestora;

           Respecta Codul etic in relatia cu copilul si cu parintii acestora;

           Participa impreuna cu ceilalti specialisti la intilnirile de lucru din cadrul centrului;

           Urmareste si mentine un climat de lucru placut in relatiile cu colegii evitind situatiile conflictuale;

            Semnaleaza orice situatie de abuz sau violenta asupra copilului beneficiar al serviciului in conformitate cu procedurile D.C.A.S.P.C.

 

COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII ODĂI

NR. CRT

TIP POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII GENERALE ŞI SPECIFICE PENTRU OCUPARE

PRINCIPALELE CERINŢE ALE POSTURILOR

NR. POSTURI CONCURS

1

Infirmiera

G

execuţie

studii generale (8 clase);

pentru candidaţii care nu sunt debutanţi în profesie, constituie un avantaj depunerea certificatului de absolvire a cursului de infirmiere

asigurarea serviciilor de îngrijire pentru beneficiari

5

 

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE

INFIRMIERĂ:

Bibliografie:

“Ghidul infirmierei” pus la dispoziţie de angajator

EXTRAS FIŞA POSTULUI INFIRMIERĂ

Principalele atribuţii

Denumirea postului: infirmieră

Nivelul postului:  executie

Scopul principal al postului :  asigurarea serviciilor de îngrijire pentru beneficiarii centrului

ATRIBUŢII ŞI RĂSPUNDERI CARE REVIN ANGAJATULUI:

-    va    lua in primire persoana ce se prezinta pentru internare adresandu-i-se cu vorbe blande si incurajatoare, astfel incat sa contribuie la acomodarea rapida a aacesteia in centru

- va conduce persoana la cabinetul medical, apoi se va ocupa de igienizarea corporala si vestimentara a sa si chiar deparazitare, daca este cazul, apoi o va conduce in camera si patul repartizat;

- acorda ingrijiri zilnice grupului de beneficiari incredintati;

- asigura imbaierea si toaleta zilnica a beneficiarilor respectand normele de igiena;

- insoteste beneficiarii in deplasarile efectuate in afara centrului;

- asigura permanent supravegherea si securitatea beneficiarilor din centru;

-ajuta asistenta medicala la recoltarea probelor biologice;

- ajuta beneficiarii sa se alimenteze si sa se deplaseze, conform indicatiilor date de medic;

- inlocuieste si transporta rufaria murdara in conditiile stabilite prin normele igienico-sanitare;

- asigura igiena paturilor si a intregului mobilie din camerele de care raspunde si schimba lenjeria beneficiarilor ori de cate ori este nevoie;

- se ingrijeste de spalarea si dezinfectarea plostilor, urinarelor, scuipatoarelor si a altor obiecte, recipiente sau materiale, si le pastreaza pe acestea in locurile si conditiile stabilite;

-transporta materialele de laborator medical;

- asigura transportul resturilor menajere si produselor infectioase;

- colecteaza materialele de unica folosinta utilizate in recipiente speciale si asigura transportul lor;

- asigura transportul alimentelor preluate de la oficiu si asigura distribuirea meselor in conditii de igiena ;

- spala si dezinfecteaza vesela beneficiarilor ori de ctae ori este nevoie;

- controleaza dulapurile si noptierele inalturand orice resturi de mancare sau orice lucruri inutile/ periculoase ;

- isi desafasoara activitatea sub indrumarea si supravegherea asistentului medical;

 

COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII STRAULESTI

NR. CRT

TIP POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII GENERALE ŞI SPECIFICE PENTRU OCUPARE

PRINCIPALELE CERINŢE ALE POSTURILOR

NR. POSTURI CONCURS

1

Infirmiera

G

execuţie

studii generale (8 clase);

pentru candidaţii care nu sunt debutanţi în profesie, constituie un avantaj depunerea certificatului de absolvire a cursului de infirmiere

asigurarea serviciilor de îngrijire pentru beneficiari

1

2

Îngrijitoare

 

G

execuţie

studii generale (8 clase)

asigură curăţenia spaţiilor, ajută la îngrijirea beneficiarilor

 

2

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE

INFIRMIERĂ:

Bibliografie:

“Ghidul infirmierei” pus la dispoziţie de angajator

EXTRAS FIŞA POSTULUI INFIRMIERĂ

Principalele atribuţii

Denumirea postului: infirmieră

Nivelul postului:  executie

Scopul principal al postului :  asigurarea serviciilor de îngrijire pentru beneficiarii centrului

ATRIBUŢII ŞI RĂSPUNDERI CARE REVIN ANGAJATULUI:

-    va    lua in primire persoana ce se prezinta pentru internare adresandu-i-se cu vorbe blande si incurajatoare, astfel incat sa contribuie la acomodarea rapida a aacesteia in centru

- va conduce persoana la cabinetul medical, apoi se va ocupa de igienizarea corporala si vestimentara a sa si chiar deparazitare, daca este cazul, apoi o va conduce in camera si patul repartizat;

- acorda ingrijiri zilnice grupului de beneficiari incredintati;

- asigura imbaierea si toaleta zilnica a beneficiarilor respectand normele de igiena;

- insoteste beneficiarii in deplasarile efectuate in afara centrului;

- asigura permanent supravegherea si securitatea beneficiarilor din centru;

-ajuta asistenta medicala la recoltarea probelor biologice;

- ajuta beneficiarii sa se alimenteze si sa se deplaseze, conform indicatiilor date de medic;

- inlocuieste si transporta rufaria murdara in conditiile stabilite prin normele igienico-sanitare;

- asigura igiena paturilor si a intregului mobilie din camerele de care raspunde si schimba lenjeria beneficiarilor ori de cate ori este nevoie;

- se ingrijeste de spalarea si dezinfectarea plostilor, urinarelor, scuipatoarelor si a altor obiecte, recipiente sau materiale, si le pastreaza pe acestea in locurile si conditiile stabilite;

-transporta materialele de laborator medical;

- asigura transportul resturilor menajere si produselor infectioase;

- colecteaza materialele de unica folosinta utilizate in recipiente speciale si asigura transportul lor;

- asigura transportul alimentelor preluate de la oficiu si asigura distribuirea meselor in conditii de igiena ;

- spala si dezinfecteaza vesela beneficiarilor ori de ctae ori este nevoie;

- controleaza dulapurile si noptierele inalturand orice resturi de mancare sau orice lucruri inutile/ periculoase ;

- isi desafasoara activitatea sub indrumarea si supravegherea asistentului medical;

 

EXTRAS FIŞA POSTULUI  ÎNGRIJITOARE

Principalele atribuţii

Denumirea postului: îngrijitoare

Nivelul postului  - executie;

Scopul principal al postului :  asigura curatenia spatiilor, ajuta la ingrijirea beneficiarilor

ATRIBUŢII ŞI RĂSPUNDERI CARE REVIN ANGAJATULUI:

       Efectueaza zilnic curatenia in sectorul repartizat in conditii corespunzatoare;

       Spala geamurile imobilelor unitatii ori de cate ori este nevoie; 

       Ajuta infirmiera la imbaierea varstnicilor bolnavi si a decedatilor;

       Raspunde de starea de curatenie a coridoarelor, scarilor, holurilor, balcoanelor, camerelor de locuit a beneficiarilor/saloanelor, mobilierului si  geamurilor;

       Sa mature / aspire si sa spele holul, scara pavilionului de locuit al beneficiarilor,  ori de cate ori este nevoie, (cel putin o data pe zi), pentru a indeparta urmele de noroiul depus ca urmare a intemperiilor;

       Sa curete spatii mari folosind aspiratoare, sa spele toate tipurile de ferestre si alte suprafete de sticla, ceramica, cu solutii de curatare, sa dezasambleze piese pentru a fi curatate, daca este necesar (scaun gatosi, saltele escare, etc.,);

       Sa curete si sa dezinfecteze chiuvete si alte incaperi sanitare, sa faca curatenie generala dupa zugraveli;

       Sa stearga praful si panzele de paianjen din holurile, scarile, balcoanele, terasele, camerele de locuit ale imobilelor unitatii, ori de cate ori este nevoie in vederea mentinerii aspectului de curatenie al acestora;

       Curata si dezinfecteaza zilnic baile si W.C –urile cu materiale si ustensile folosite numai in aceste scopuri;

       Efectueaza cu avizul cadrului medical sau auxiliar sanitar aerisirea camerelor;

       Transporta gunoiul si rezidurile alimentare in conditii corespunzatoare, raspunde de depunerea lor corecta si dezinfecteaza vasele in care se pastreaza sau transporta gunoiul;

       Ajuta la mobilizarea beneficiarilor;

       Contribuie la creearea unei ambiante cat mai placute in unitate;

       Adopta o atitudine de intelegere, sprijin moral si respect fata de varstnic;

       Urmareste activitatea varstnicilor si foloseste toate metodele pentru a preintimpina eventualele conflicte ce se pot ivi intre varstnici si comunica infirmierei, asistentului medical, medicului, psihologului, asistentului social sau conducerii orice stare conflictuala intre acestia;

 

 

CENTRUL DE INGRIJIRE SI ASISTENTA SF. VASILE

NR. CRT

TIP POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII GENERALE ŞI SPECIFICE PENTRU OCUPARE

PRINCIPALELE CERINŢE ALE POSTURILOR

NR. POSTURI CONCURS

1

Asistent medical

PL

execuţie

absolvent scoală sanitară postliceală, specialitate asistent medical generalist;

avizul OAMGMAMR medicină generală;

 asigurare profesională

Oferă asistenţă medicală  copiilor beneficiari ai serviciilor sociale în cadrul Centrului

1

2

Infirmiera

G

execuţie

studii generale (8 clase);

pentru candidaţii care nu sunt debutanţi în profesie, constituie un avantaj depunerea certificatului de absolvire a cursului de infirmiere

asigurarea serviciilor de îngrijire pentru beneficiari

1

3

Îngrijitoare

 

G

execuţie

studii generale (8 clase)

asigură curăţenia spaţiilor, ajută la îngrijirea beneficiarilor

 

1

 

 

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE

ASISTENT MEDICAL GENERALIST PL:

 

 1. C. Mărceanu, V. Mihăilescu, Puericultură şi pediatrie, Editura  R.C.R  Print 2004, pagina 132-145, pag. 145-148, pag.339-344, pag 482-491.

Îngrijirea copilului în diferite perioade ale creşterii şi dezvoltării:

 • Alimentaţia sugarului sănătos.

 • Alimentaţia copilului mic, a preşcolarului, şcolarului  şi adolescentului.

 • Îngrijirea copilului cu convulsii.

 • Urgenţe în pediatrie.

 • Riscurile şi prevenirea accidentelor în copilărie.

 

 1. F.Chiru, G, Chiriu, L. Moraru, Îngrijirea omului bolnav şi a omului sănătos,  Ed. Cison  2001, pag. 295-349, pag.349-377, pag. 416-454, pag. 98-108 .

Îngrijirea omului bolnav şi a omului sănătos:

 • Administrarea medicamentelor

 • Sonde, spălături, clisme.

 • Recoltarea produselor biologice şi patologice.

 • Evaluarea pulsului şi a tensiunii arteriale.

   

 1. L.Titirca Urgenţe medico-chirurgicale Sinteze, Editura medicală Bucureşti 2001, pag,17-25, pag. 25-27, pag.29-31, pag. 33-34, pag.42-45, pag, 78-82, pag. 85-88, pag. 95-100, pag.104-113, pag.113-116, pag.116-120, pag.120-123, pag.128-137, pag.234-236, pag.236-237, pag.269-272.

   

Urgenţe medico-chirurgicale:

 • Insuficienţa respiratorie acuta (cauze, simptomatologie, conduită de urgenţă)

 • Criza de astm bronşic (simptamatologie,  conduită de urgenţă)

 • Hemoptizia (cauze, simptomatologie, conduită de urgenţă)

 • Bronhopneumopatia obstructivă cronică BPOC acutizată  (simptome, măsuri de urgenţă)

 • Infarctul miocardic acut IMA (semne clinice conduită de urgenţă)

 • Angor pectoral (cauze, simptome, atitudinea de urgenţă)

 • Colica biliară (cauze, simptomotologie, conduită de urgenţă)

 • Hemoragiile digestive sup HDS (cauze, evaluarea cantităţiii de sânge pierdut, simptomatologie,  conduita de urgenţă)

 • Colica renală (cauze, simptomatologie, conduita de urgenţă)

  Retenţia acută de urină (cauze, simptomatologie, conduita de urgenţă)

 • Accidente vasculare cerebrale AVC  (cauze, simtomatologie, conduita de urgenţă)

 • Corpi străini auriculari (simptome, măsuri de urgenţă)

 • Corpi străini nazali (simptome, măsuri de urgenţă)

 • Şocul anafilactic (tablou clinic, conduita de urgenţă)

   

   

 1.  C. Bocârnea „Boli infecţioase şi epidemiologice”

   

  Boli infecţioase şi epidemiologice:

 •  Profilaxia bolilor infecţioase generalităţi

 • Scarlatina, angina streptococică.

 •   Rujeola.

 •  Rubeola.

 •  Varicela herpes, zoster.

 •  Tusea convulsivă.

 • Parotidita epidemică.

 • Gripe, viroze respiratorii.

 • Toxiinfecţie alimentară.

 •  Hepatită acută virală.

   

 1. S. Daschievici, M. Mihăilescu „ Chirurgie” Editura Medicală 2002

   

  Traumatismele părţilor moi  şi ale oaselor:

 • Contuzia.

 • Entorsele.

 • Luxaţiile.

 • Fracturile.

   

 1. C. Borundel, Manualul pentru cadre medicale Editura Medicală 2000.

Boli de nutriţie:  diabetul zaharat.

 

 

INFIRMIERĂ:

Bibliografie:

“Ghidul infirmierei” pus la dispoziţie de angajator

 

EXTRAS FIŞA POSTULUI  ASISTENT MEDICAL

Principalele atribuţii

Denumirea postului: asistent medical

Nivelul postului: executie

Scopul principal al postului :  oferă asistenţă medicală beneficiarilor  serviciilor sociale

ATRIBUŢII ŞI RĂSPUNDERI CARE REVIN ANGAJATULUI:

 • Are obligatia de a respecta graficul de lucru si orele de program, iar in cazul in care intervin anumite probleme se anunţe seful direct;

 • Utilizează corect echipamentele de muncă şi echipamentele de transport;

 • Comunică imediat angajatorului şi/ sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;

 • Dă relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari;

 • Cunoaşte măsurile de prim ajutor care trebuie luate în caz de accidentări sau îmbolnăviri profesionale conform instructajului realizat de către angajator.

 • Verifica şi ia măsurile ce se cuvin pentru remedierea deficientelor ce survin atat pe turele anterioare cat si  pe perioada in care se gaseste la serviciu;

 • În timpul programului de lucru tinuta vestimentara este ingrijita iar purtarea halatului de protectie (salopetei) este obligatorie;

 • Foloseste numai in interes de serviciu  aparatura ce se gaseste in inventarul sau;

 • Cunoaste regulile de pastrare si transportare a aparaturii pe care le foloseste in activitatea pe care o desfasoara;

 • Foloseste utilajele de specialitate din sectorul sau de activitate, cu responsabilitate, dupa insusirea instructiunilor de folosire si dupa cunoasterea modalitatilor de functionare a acestora, pentru a preveni eventualele accidente si incidente care pot interveni in manevrarea si folosirea  acestor utilaje

 • Respectă confidentialitatea asupra activităţilor din centru si îndeplineste si alte sarcini indicate de conducerea centrului, sub rezerva legalitatii lor şi în acord cu pregătirea profesională:

 • Comportamentul, comunicarea si calitatea serviciilor cu personalul si beneficiarii, trebuie sa se caracterizeze prin amabilitate, promtitudine, respect, limbaj civilizat;

  • Respectă şi aplică standardele minime de calitate din sectorul său de activitate face triajul epidemiologic al copiilor daca este cazul;

  • Intretine un climat placut si securizant in comunicarea cu beneficiarii;

  • Controleaza zilnic starea de sanatate a beneficiarilor, medicatia acestora si instrumentarul medical;

  • In caz de urgenta insoteste bebeficiarii la unitati spitalicesti de profil;

  • Efectueaza tratamente curente la indicatia medicului ;

  • Informeaza medicul asupra aspectelor sesizate si evolutia starii de sanatate a beneficiarilor;

 • Ajuta medicul in timpul examinarilor efectuate;

  • Duce condica de medicamente la farmacie, preia medicamentele si le administreaza conform prescriptiilor medicale din F.O.

  • Completeaza zilnic fisele de temparatura a frigiderelor si congelatoarelor din blocul alimentar

  • Completeaza zilnic fisa de evidenta HACCP

  • La  sfarsitul lunii preda fisele pe care le monitorizeaza administratorului

 • Verifica starea de curatenie a suprafetelor de lucru , utilajelor si pardoselilor la inceputul lucrului ;

 • Verifica starea de igiena a personalului si echipamentul de protectie la inceputul lucrului

 • Verifica prin sondaj daca personalul utilizeaza corect produsele chimice periculoase

 • Completeaza fisele de evidenta a rezultatelor analizelor pentru apa potabila , produse finite si a rezultatelor testelor de sanitatie;

  • La sfarsitul lunii preda fisele pe care le monitorizeaza administratorului;

  • Efectueaza tratamentul injectabil in caz de nevoie / oral si raspunde la solicitari privind administrarea tratamentului oral;

  • Efectueaza tratamentele locale (spalaturi articulare, oculare, pansamente, mica chirurgie);

  • Efectueaza vaccinari la indicatia si sub supravegherea medicului

  • Controleaza efectuarea analizelor medicale periodice si actualizarea acestora (conform recomandarilor);

  • Pregateste materialul steril necesar centrului;

  • In caz de necesitate, pina la venirea medicului / ambulantei, acorda primul ajutor beneficiarilor si personalului;

  • Are obligatia de a declara existenta sau aparitia problemelor de sanatate

  • Are obligatia de a-si insusi cunostintele generale cu privire la siguranta alimentelor si de a respecta intocmai cerintele;

 • Controleaza modul in care s-a facut curatenia, circuitul rufelor murdare si curate, respectarea regulilor de igiena, portul echipamentului de protectie in timpul transportului si distribuirii alimentelor;

  • Asigura si raspunde de buna functionare si pastrare a aparaturii si instrumentarului medical, precum si a obiectelor de inventar;

  • Asigura si raspunde de calitatea ingrijirilor medicale acordate;

 • Poarta echipament de protectie corespunzator.

   

  EXTRAS FIŞA POSTULUI INFIRMIERĂ

  Principalele atribuţii

Denumirea postului: infirmieră

Nivelul postului:  executie

Scopul principal al postului :  asigurarea serviciilor de îngrijire pentru beneficiarii centrului

ATRIBUŢII ŞI RĂSPUNDERI CARE REVIN ANGAJATULUI:

-    va    lua in primire persoana ce se prezinta pentru internare adresandu-i-se cu vorbe blande si incurajatoare, astfel incat sa contribuie la acomodarea rapida a aacesteia in centru

- va conduce persoana la cabinetul medical, apoi se va ocupa de igienizarea corporala si vestimentara a sa si chiar deparazitare, daca este cazul, apoi o va conduce in camera si patul repartizat;

- acorda ingrijiri zilnice grupului de beneficiari incredintati;

- asigura imbaierea si toaleta zilnica a beneficiarilor respectand normele de igiena;

- insoteste beneficiarii in deplasarile efectuate in afara centrului;

- asigura permanent supravegherea si securitatea beneficiarilor din centru;

-ajuta asistenta medicala la recoltarea probelor biologice;

- ajuta beneficiarii sa se alimenteze si sa se deplaseze, conform indicatiilor date de medic;

- inlocuieste si transporta rufaria murdara in conditiile stabilite prin normele igienico-sanitare;

- asigura igiena paturilor si a intregului mobilie din camerele de care raspunde si schimba lenjeria beneficiarilor ori de cate ori este nevoie;

- se ingrijeste de spalarea si dezinfectarea plostilor, urinarelor, scuipatoarelor si a altor obiecte, recipiente sau materiale, si le pastreaza pe acestea in locurile si conditiile stabilite;

-transporta materialele de laborator medical;

- asigura transportul resturilor menajere si produselor infectioase;

- colecteaza materialele de unica folosinta utilizate in recipiente speciale si asigura transportul lor;

- asigura transportul alimentelor preluate de la oficiu si asigura distribuirea meselor in conditii de igiena ;

- spala si dezinfecteaza vesela beneficiarilor ori de ctae ori este nevoie;

- controleaza dulapurile si noptierele inalturand orice resturi de mancare sau orice lucruri inutile/ periculoase ;

- isi desafasoara activitatea sub indrumarea si supravegherea asistentului medical;

 

EXTRAS FIŞA POSTULUI  ÎNGRIJITOARE

Principalele atribuţii

Denumirea postului: îngrijitoare

Nivelul postului  - executie;

Scopul principal al postului :  asigura curatenia spatiilor, ajuta la ingrijirea beneficiarilor

ATRIBUŢII ŞI RĂSPUNDERI CARE REVIN ANGAJATULUI:

       Efectueaza zilnic curatenia in sectorul repartizat in conditii corespunzatoare;

       Spala geamurile imobilelor unitatii ori de cate ori este nevoie; 

       Ajuta infirmiera la imbaierea varstnicilor bolnavi si a decedatilor;

       Raspunde de starea de curatenie a coridoarelor, scarilor, holurilor, balcoanelor, camerelor de locuit a beneficiarilor/saloanelor, mobilierului si  geamurilor;

       Sa mature / aspire si sa spele holul, scara pavilionului de locuit al beneficiarilor,  ori de cate ori este nevoie, (cel putin o data pe zi), pentru a indeparta urmele de noroiul depus ca urmare a intemperiilor;

       Sa curete spatii mari folosind aspiratoare, sa spele toate tipurile de ferestre si alte suprafete de sticla, ceramica, cu solutii de curatare, sa dezasambleze piese pentru a fi curatate, daca este necesar (scaun gatosi, saltele escare, etc.,);

       Sa curete si sa dezinfecteze chiuvete si alte incaperi sanitare, sa faca curatenie generala dupa zugraveli;

       Sa stearga praful si panzele de paianjen din holurile, scarile, balcoanele, terasele, camerele de locuit ale imobilelor unitatii, ori de cate ori este nevoie in vederea mentinerii aspectului de curatenie al acestora;

       Curata si dezinfecteaza zilnic baile si W.C –urile cu materiale si ustensile folosite numai in aceste scopuri;

       Efectueaza cu avizul cadrului medical sau auxiliar sanitar aerisirea camerelor;

       Transporta gunoiul si rezidurile alimentare in conditii corespunzatoare, raspunde de depunerea lor corecta si dezinfecteaza vasele in care se pastreaza sau transporta gunoiul;

       Ajuta la mobilizarea beneficiarilor;

       Contribuie la creearea unei ambiante cat mai placute in unitate;

       Adopta o atitudine de intelegere, sprijin moral si respect fata de varstnic;

       Urmareste activitatea varstnicilor si foloseste toate metodele pentru a preintimpina eventualele conflicte ce se pot ivi intre varstnici si comunica infirmierei, asistentului medical, medicului, psihologului, asistentului social sau conducerii orice stare conflictuala intre acestia;

 

   CENTRUL DE INGRIJIRE SI ASISTENTA SF. ELENA

NR. CRT

TIP POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII GENERALE ŞI SPECIFICE PENTRU OCUPARE

PRINCIPALELE CERINŢE ALE POSTURILOR

NR. POSTURI CONCURS

1

Infirmiera

G

execuţie

studii generale (8 clase);

pentru candidaţii care nu sunt debutanţi în profesie, constituie un avantaj depunerea certificatului de absolvire a cursului de infirmiere

asigurarea serviciilor de îngrijire pentru beneficiari

2

2

Îngrijitoare

 

G

execuţie

studii generale (8 clase)

asigură curăţenia spaţiilor, ajută la îngrijirea beneficiarilor

 

1

 

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE

INFIRMIERĂ:

Bibliografie:

“Ghidul infirmierei” pus la dispoziţie de angajator

 

 

EXTRAS FIŞA POSTULUI INFIRMIERĂ

Principalele atribuţii

Denumirea postului: infirmieră

Nivelul postului:  executie

Scopul principal al postului :  asigurarea serviciilor de îngrijire pentru beneficiarii centrului

ATRIBUŢII ŞI RĂSPUNDERI CARE REVIN ANGAJATULUI:

-    va    lua in primire persoana ce se prezinta pentru internare adresandu-i-se cu vorbe blande si incurajatoare, astfel incat sa contribuie la acomodarea rapida a aacesteia in centru

- va conduce persoana la cabinetul medical, apoi se va ocupa de igienizarea corporala si vestimentara a sa si chiar deparazitare, daca este cazul, apoi o va conduce in camera si patul repartizat;

- acorda ingrijiri zilnice grupului de beneficiari incredintati;

- asigura imbaierea si toaleta zilnica a beneficiarilor respectand normele de igiena;

- insoteste beneficiarii in deplasarile efectuate in afara centrului;

- asigura permanent supravegherea si securitatea beneficiarilor din centru;

-ajuta asistenta medicala la recoltarea probelor biologice;

- ajuta beneficiarii sa se alimenteze si sa se deplaseze, conform indicatiilor date de medic;

- inlocuieste si transporta rufaria murdara in conditiile stabilite prin normele igienico-sanitare;

- asigura igiena paturilor si a intregului mobilie din camerele de care raspunde si schimba lenjeria beneficiarilor ori de cate ori este nevoie;

- se ingrijeste de spalarea si dezinfectarea plostilor, urinarelor, scuipatoarelor si a altor obiecte, recipiente sau materiale, si le pastreaza pe acestea in locurile si conditiile stabilite;

-transporta materialele de laborator medical;

- asigura transportul resturilor menajere si produselor infectioase;

- colecteaza materialele de unica folosinta utilizate in recipiente speciale si asigura transportul lor;

- asigura transportul alimentelor preluate de la oficiu si asigura distribuirea meselor in conditii de igiena ;

- spala si dezinfecteaza vesela beneficiarilor ori de ctae ori este nevoie;

- controleaza dulapurile si noptierele inalturand orice resturi de mancare sau orice lucruri inutile/ periculoase ;

- isi desafasoara activitatea sub indrumarea si supravegherea asistentului medical;

 

EXTRAS FIŞA POSTULUI  ÎNGRIJITOARE

Principalele atribuţii

Denumirea postului: îngrijitoare

Nivelul postului  - executie;

Scopul principal al postului :  asigura curatenia spatiilor, ajuta la ingrijirea beneficiarilor

ATRIBUŢII ŞI RĂSPUNDERI CARE REVIN ANGAJATULUI:

       Efectueaza zilnic curatenia in sectorul repartizat in conditii corespunzatoare;

       Spala geamurile imobilelor unitatii ori de cate ori este nevoie; 

       Ajuta infirmiera la imbaierea varstnicilor bolnavi si a decedatilor;

       Raspunde de starea de curatenie a coridoarelor, scarilor, holurilor, balcoanelor, camerelor de locuit a beneficiarilor/saloanelor, mobilierului si  geamurilor;

       Sa mature / aspire si sa spele holul, scara pavilionului de locuit al beneficiarilor,  ori de cate ori este nevoie, (cel putin o data pe zi), pentru a indeparta urmele de noroiul depus ca urmare a intemperiilor;

       Sa curete spatii mari folosind aspiratoare, sa spele toate tipurile de ferestre si alte suprafete de sticla, ceramica, cu solutii de curatare, sa dezasambleze piese pentru a fi curatate, daca este necesar (scaun gatosi, saltele escare, etc.,);

       Sa curete si sa dezinfecteze chiuvete si alte incaperi sanitare, sa faca curatenie generala dupa zugraveli;

       Sa stearga praful si panzele de paianjen din holurile, scarile, balcoanele, terasele, camerele de locuit ale imobilelor unitatii, ori de cate ori este nevoie in vederea mentinerii aspectului de curatenie al acestora;

       Curata si dezinfecteaza zilnic baile si W.C –urile cu materiale si ustensile folosite numai in aceste scopuri;

       Efectueaza cu avizul cadrului medical sau auxiliar sanitar aerisirea camerelor;

       Transporta gunoiul si rezidurile alimentare in conditii corespunzatoare, raspunde de depunerea lor corecta si dezinfecteaza vasele in care se pastreaza sau transporta gunoiul;

       Ajuta la mobilizarea beneficiarilor;

       Contribuie la creearea unei ambiante cat mai placute in unitate;

       Adopta o atitudine de intelegere, sprijin moral si respect fata de varstnic;

       Urmareste activitatea varstnicilor si foloseste toate metodele pentru a preintimpina eventualele conflicte ce se pot ivi intre varstnici si comunica infirmierei, asistentului medical, medicului, psihologului, asistentului social sau conducerii orice stare conflictuala intre acestia;

 

CENTRUL DE ZI UN PAS ÎMPREUNĂ

NR. CRT

TIP POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII GENERALE ŞI SPECIFICE PENTRU OCUPARE

PRINCIPALELE CERINŢE ALE POSTURILOR

NR. POSTURI CONCURS

2

Psiholog

S

execuţie

absolvent de studii superioare de lungă durată sau studii universitare, cu diplomă de licenţă în domeniul psihologiei

autorizaţie de liberă practică în domeniul clinic/ psihoterapie/ consiliere eliberată de CNPR

desfasoara activitati specifice grupurilor din cadrul centrului

1

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE:

 

INSPECTOR SPECIALITATE (PSIHOLOG):

Bibliografie

Psihologia varstelor – Ciclurile vietii, Ursula Schiopu, Emil Verza; Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1997

 

EXTRAS FIŞA POSTULUI PSIHOLOG - CENTRUL  DE ZI « UN PAS IMPREUNA »

 

 • evaluarea psihologica a beneficiarilor ;

 • desfasoara activitati specifice grupurilor din cadrul centrului;

 • organizeaza grupuri de suport cu beneficiari centrului si apartinatorii acestora ;

 • se deplaseaza la sediile posibililor angajatori de pe piata de munca libera ;

 • ofera servicii de consiliere psihologica beneficiarilor la sediile angajatorilor ;

 • participa la contacte, intalniri si reuniuni cu ceilalti membri ai echipei de proiect ;

 • participa impreuna cu ceilalti membri ai echipei la elaborarea materialelor informative;

 • sustine sedintele de consiliere psihologica ;

 • colaboreaza cu membrii familiilor persoanelor asistate ;

 • intocmeste rapoartele de activitate ;

 • realizeaza activitati specifice cu beneficiarii, cu scopul socializarii si dezvoltarii potentialului  acestora;

 • aduce la îndeplinire dispoziţiile Primarului Sectorului 1;

 • aduce la îndeplinire Hotărârile Consiliului Local al sectorului 1 privind măsurile de asistenţă şi protecţie specială  şi pentru prevenirea excluziunii sociale ;

 • asigură realizarea de calitate şi în termenele stabilite de lege a sarcinilor ce decurg din această fişă a postului, răspunzând de îndeplinirea lor în faţa şefilor ierarhici ;

 • respectă regulile de disciplină a muncii ;

 • respectă prevederile cuprinse în regulamentul intern al instituţiei, precum şi în contractul individual de muncă ;

 • manifestă un comportament civilizat în relaţiile cu beneficiarii ;

 • se preocupă de ridicarea permanentă a nivelului de pregătire profesională ;

 • cunoaşte şi pune în aplicare legislaţia în vigoare specifică domeniului de activitate ;

 • aduce la îndeplinire orice sarcini stabilite de şeful ierarhic, sub rezerva  legalităţii lor.

  BIROUL COPII T.S.A.

NR. CRT

TIP POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII GENERALE ŞI SPECIFICE PENTRU OCUPARE

PRINCIPALELE CERINŢE ALE POSTURILOR

NR. POSTURI CONCURS

1.

Inspector specialitate (psiholog)

S

execuţie

studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul psihologie

autorizaţie de liberă practică în domeniul clinic/ psihoterapie/ consiliere eliberată de CNPR

Asigura coordonarea activitatii biroului si asigură asistenţă si terapie psihologică beneficiarilor

1

2

Inspector specialitate (logoped)

S

execuţie

absolvent de studii superioare de lungă durată sau studii universitare, cu diplomă de licenţă în domeniul psihopedagogie specială

autorizaţie de liberă practică în domeniul de activitate al postului, eliberată de CNPR

Asigură asistenţă de specialitate privind depistarea, evaluarea şi tratarea tulburărilor de comunicare

1

 

TEMATICĂ SI BIBLIOGRAFIA 

INSPECTOR SPECIALITATE (PSIHOLOG):

Bibliografie

Psihologia varstelor – Ciclurile vietii, Ursula Schiopu, Emil Verza; Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1997

 

INSPECTOR SPECIALITATE (LOGOPED):

Bibliografie:

Psihologia varstelor – Ciclurile vietii, Ursula Schiopu, Emil Verza; Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1997

Psihologia varstelor – Emil Verza; Editura Hyperion XXI, Bucuresti 1993

Tematica:

1. Din Psihologia varstelor – Emil Verza; Editura Hyperion XXI, Bucuresti 1993

- Debutul vietii (cap.III)

- Perioada anteprescolara (prima copilarie) (cap. IV)

- Perioada prescolara (a doua copilarie) (cap. V)

- Perioada scolara mica (a treia copilarie) (cap. VI)

2. Din  Psihologia varstelor – Ciclurile vietii, Ursula Schiopu, Emil Verza; Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1997

Tulburari de dezvoltare si recuperarea copilului (cap.XII)

 

 

EXTRAS FIŞA POSTULUI INSPECTOR SPECIALITATE (PSIHOLOG)

Principalele atribuţii                                                                                         

 

Denumirea postului: post de natură contractuală: inspector specialitate (logoped)

Nivelul postului: de execuţie

Scopul principal al postului: Asigură asistenţă de specialitate privind depistarea, evaluarea şi tratarea tulburărilor de comunicare

ATRIBUŢII ŞI RĂSPUNDERI CARE REVIN ANGAJATULUI:

 

·           Efectueaza examenul psihologic pe baza instrumentelor specifice profesiei stabilind nivelul general de dezvoltare al copilului si gradul retardului;

·           Identifica si evalueaza problemele de comportament precizand severitatea si natura acestora;

·           Realizeaza evaluarea functiilor cognitive, a dezvoltarii afective si sociale, precum si a contextului familial si social al copilului;

·           Asigura evaluarea nevoilor de abilitare/reabilitare in domeniul cognitiv, comportamental si emotional;

·           Desfasoara activitati de terapie individuala in vederea ameliorarii deficitelor de natura atentionala, mnezica, perceptiva, cognitiva si comportamentala;

·           Identifica si evalueaza nevoile familiei legate de situatiile de risc;

·           Desfasoara activitati de terapie suportiva cu parintii in vederea asigurarii unor relatii adecvate cu copilul si a prevenirii aparitiei unor disfunctii in relatia parinte/copil;

·           Asigura servicii de consiliere cu copiii aflati in situatia de inadaptare scolara si sociala pentru reeducarea proceselor afectate, imbunatatirea autocunoasterii si optimizarea dezvoltarii personale;

·           Intocmeste Programul Personalizat de Interventie (PPI) in functie de problemele si particularitatile fiecarui copil si il reactualizeaza periodic;

·           Informeaza si consulta familia sau reprezentantul legal al copilului cu privire la obiectivele si metodele folosite in cadrul programului de interventie;

·           Elaboreaza planul de abilitare /reabilitare al copilului si urmareste realizarea obiectivelor impreuna cu echipa interdisciplinara;

·           Colaboreaza cu ceilalti specialisti din domeniu in vederea prevenirii abandonului si institutionalizarii copilului cu dizabilitati;

·           Participa alaturi de ceilalti specialisti la intocmirea materialelor informative cu privire la caracteristicile si specificul diverselor tulburari si dizabilitati;

·           Participa la cursuri de perfectionare sau alte activitati de formare profesionala organizate in institutie sau in afara acesteia;

·           Anunta medicului sau asistentei medicale orice modificare in starea de sanatate a copiilor;

·           Se autodeclara in caz de imbolnavire;

·           Pastreaza confidentialitatea cu privire la cazurile copiilor si la familiilor acestora;

·           Cunoaşte şi pune în aplicare legislaţia în vigoare specifică domeniului de activitate, precum si standardele m inime obligatorii specifice centrelor de zi pentru copiii cu dizabilitati;

·           Cunoaste si respecta procedurile de lucru specifice CSS Sf Ecaterina;

·           Se obliga sa cunoasca si sa respecte regulamentul de organizare si functionare al complexului;

·           Fiecare lucrător trebuie să-şi desfăşoare activitatea, în conformitatea cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidente sau înbolnăvire profesională atât propria persoană cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă.

          În acest scop lucrătorul are următoarele obligaţii :

          a.  să utilizeze corect echipamentele de muncă şi echipamentele de transport;

          b. să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;

          c.  să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană;

         d. să respecte prevederile stipulate în Regulamentul Intern şi/sau Contractul Colectiv de Muncă;

         e. să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;

        f. să  dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari

        g. să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară dispozitivelor de securitate proprii echipamentelor de muncă;

        h. să coopereze, atât timpcât este necesar, cu angajatorul şi/sau lucrătorii desemnaţi, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate;

        i. să cunoască măsurile de prim ajutor care trebuie luate în caz de accidentări sau înbolnăviri profesionale;

·           Semnaleaza orice situatie de abuz sau violenta asupra copilului beneficiar al serviciului in conformitate cu procedurile D.C.A.S.P.C;

·           Cunoaste si respecta R.O.I., R.O.F. complex si D.G.A.S.P.C., normele de protectia muncii si pe cele de  P.S.I., precum si procedurile de lucru ce i se aplica;

·           Aduce la indeplinire Hotararile Consiliului Local al sectorului 1 privind masurile de asistenta si protectie sociala;

·           Realizeaza in conditii optime, de calitate si in termen, sarcinile ce decurg din aceasta fisa a postului, raspunzand in fata sefilor ierarhici;

·           Cunoaste si aplica legislatia in domeniul de activitate;

·           Sa realizeze în condiţii optime, de calitate şi în termen, sarcinile ce decurg din această fişa a postului, răspunzând în faţa şefilor ierarhici;

·           Nerespectarea atributiilor prevazute in fisa de post, disciplinei muncii, a legislatiei cu privire la protectia copilului sunt sanctionate conform legislatiei in vigoare

 

EXTRAS FIŞA POSTULUI INSPECTOR SPECIALITATE (LOGOPED)

Principalele atribuţii                                                                                         

 

Denumirea postului: post de natură contractuală: inspector specialitate (logoped)

Nivelul postului: de execuţie

Scopul principal al postului: Asigură asistenţă de specialitate privind depistarea, evaluarea şi tratarea tulburărilor de comunicare

ATRIBUŢII ŞI RĂSPUNDERI CARE REVIN ANGAJATULUI:

           examinează copiii cu tulburări de limbaj şi stabileşte diagnosticul logopedic şi indicaţiile terapeutice specifice;

           elaborează programul de abilitare/reabilitare logopedică a copiilor şi este responsabil de îndeplinirea obiectivelor stabilite în cadrul acestui program, ţinând cont de recomandările şi contraindicaţiile medicale;

           acţionează alături de echipa multidisciplinară pentru depistarea şi recuperarea copiilor cu tulburări de limbaj;

           propune lista jucăriilor şi materialelor necesare stimulării vorbirii, pentru stimularea comunicării verbale , îmbogaţirea vocabularului;

           propune şi organizează alături de echipa multidisciplinară plimbări, excursii şi vizite cu obiective precise în interiorul şi exteriorul centrului;

           consiliaza membrii echipei multidisciplinare subliniind importanţa formării şi dezvoltării limbajului, a înlăturarii tulburărilor de limbaj în dezvoltarea psihică generală a copiilor, prin  demonstraţii practice şi materiale informative;

            respectă Codul etic specific profesiei (norme de comportament, atitudini de comunicare, etc);

           întocmeşte planul personalizat de intervenţie împreună cu personalul de specialitate în funcţie de nevoile şi particularităţile fiecărui copil în parte şi îl reactualizează periodic;

           informează părinţii sau reprezentantul legal al copilului cu privire la conţinutul PPI şi rolul care le revine în operaţionalizarea obiectivelor specifice ale acestuia;

           respectă normele de ordine interioară/normelor interne de funcţionare;

           informează managerul de caz/ responsabilul de caz, în mod periodic sau ori de cate ori este necesar cu privire la evoluţia cazului;

           face demersuri constante pentru a realiza o colaborare strânsă cu familiile, astfel încât o parte din aceste activităţi să fie continuate cu copiii şi n familie, în conformitate cu recomandările specialiştilor implicaţi în procesul terapeutic;

            participă la cursuri de formare iniţiate de instituţie;

           participă, alături de ceilalţi specialişti la elaborarea materialelor informative cu privire la caracteristicile şi specificul diferitelor tulburări şi dizabilităţi;

           se preocupă constant de informarea ştiinţifică, teoretică şi practică în domeniul său de activitate;

           dacă suspectează sau identifică situaţii de abuz, neglijare sau exploatare a copilului în cadrul centrului sau în afara acestuia, înştiinţează coordonatorul;

           asigură securitatea mediului atât în interior cât şi în exterior, identificând şi semnalând potenţialele pericole;

            anunţă medicului sau asistentei medicale orice modificare în starea de sănătate a copiilor;

           se autodeclară în caz de îmbolnăvire;

           se obligă să cunoască şi să respecte regulamentul de organizare şi funcţionare al centrului şi SMO pentru centrele de zi pentru copii cu dizabilităţi;

           cunoaşte şi respectă normele de protecţia muncii;

           participă la şedintele de lucru ale echipei pluridisciplinare;

           participă la oricare alte activităţi la solicitarea coordonatorului de centru, potrivit competenţelor specifice postului.

BIROUL TINERI/ADULŢI T.S.A.

NR. CRT

TIP POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII GENERALE ŞI SPECIFICE PENTRU OCUPARE

PRINCIPALELE CERINŢE ALE POSTURILOR

NR. POSTURI CONCURS

1.

Şef Birou 

S

conducere

studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul psihologie

autorizaţie de liberă practică în domeniul clinic/ psihoterapie/ consiliere eliberată de Colegiul Psihologilor

Asigura coordonarea activitatii biroului si asigură asistenţă si terapie psihologică beneficiarilor

1

TEMATICĂ SI BIBLIOGRAFIA ŞEF BIROU

  Hotărârea Guvernului nr.1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată, cu modificări şi completări;

 

Psihologia varstelor – Ciclurile vietii, Ursula Schiopu, Emil Verza; Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1997

 

EXTRAS FIŞA POSTULUI Sef Birou T.S.A.

 1. Organizeaza, indruma si controleaza intreaga activitate a biroului;

 2. Coordoneaza si controleaza activitatea fiecarui salariat aflat în subordonarea sa directa;

 3. Initiaza şedinţe de lucru cu personalul din subordine în vederea rezolvării problemelor curente;

 4. Are obligatia respectarii legislatiei in vigoare incidente in materie,  ROF-ul si ROI-ul institutiei, dispozitiilor conducerii DGASPC si a procedurilor de lucru si se asigura ca acestea sunt cunoscute si respectare de personalul din subordine ;

 5. Aduce la cunoştinţa personalului din subordine procedurile stabilite prin manualul de proceduri şi explică importanţa respectării acestora;

 6. Propune modificări ale procedurilor de lucru motivat şi obiectiv în scopul îmbunătăţirii activităţii  biroului;

 7. Asigura supervizarea activitatii voluntarilor;

 8. Efectueaza examenul psihologic pe baza instrumentelor specifice profesiei stabilind nivelul general de dezvoltare al beneficiarului si gradul retardului;

 9. Identifica si evalueaza problemele de comportament precizand severitatea si natura acestora;

 10. Realizeaza evaluarea functiilor cognitive, a dezvoltarii afective si sociale, precum si a contextului familial si social al copilului;

 11. Asigura evaluarea nevoilor de abilitare/reabilitare in domeniul cognitiv, comportamental si emotional;

 12. Desfasoara activitati de terapie individuala in vederea ameliorarii deficitelor de natura atentionala, mnezica, perceptiva, cognitiva si comportamentala;

 13. Identifica si evalueaza nevoile familiei legate de situatiile de risc;

 14. Realizeaza servicii de consiliere cu parintii oferindu-le suportul informational, instrumental si emotional de care au nevoie;

 15. Desfasoara activitati de terapie suportiva cu parintii in vederea asigurarii unei bune calitati a universului relational si a prevenirii aparitiei unor disfunctii in relatia parinte/copil;

 16. Efectueaza sedintele de psihoterapie sau, dupa caz, de consiliere psihologica cu persoanele cu probleme de sanatate mintala, dar si cu alte tipuri de handicap, precum şi cu membrii  familiilor acestora, în scopul reintegrarii/integrarii lor socio-profesionale, a dezvoltarii aptitudinilor, abilitatilor de comunicare si a potentialului functional restant, precum si in scopul optimizarii realatiilor acestora cu familia si cu ceilalti membri ai comunitatii;

 17. Asigura servicii de consiliere cu beneficiarii aflati in situatia de inadaptare scolara si sociala pentru reeducarea proceselor afectate, imbunatatirea autocunoasterii si optimizarea dezvoltarii personale si pregatirea pentru insertia pe piata muncii;

 18. Ofera consultanta de specialitate personalului in probleme legate de curriculum, metode si tehnici de invatare;

 19. Intocmeste impreuna cu personalul de specialitate Programul Personalizat de Interventie (PPI) in functie de problemele si particularitatile fiecarui beneficiar si il reactualizeaza periodic;

 20. Informeaza si consulta familia sau reprezentantul legal al beneficiarului cu privire la obiectivele si metodele folosite in cadrul programului de interventie;

 21. Elaboreaza planul de abilitare /reabilitare al copilului si urmareste realizarea obiectivelor impreuna cu echipa interdisciplinara;

 22. Consiliaza si ofera terapie individuala parintilor in functie de nevoile pe care le au, ori de cate ori se considera ca este in beneficiul beneficiarului;

 23. Participa alaturi de ceilalti specialisti la intocmirea materialelor informative cu privire la caracteristicile si specificul diverselor tulburari si dizabilitati;

 24. Participa la cursuri de perfectionare sau alte activitati de formare profesionala organizate in institutie sau in afara acesteia;

 25. Elaborează, în colaborare cu angajaţii şi aduce la cunoştinţa tuturor angajaţilor din cadrul biroului metodologia de acordare a serviciilor, instrumentele specifice şi orice modificare apărută;

 26. Verifică respectarea şi corectitudinea implementării şi utilizării instrumentelor şi a metodologiei;

 27. Identifică soluţii pentru problemele intervenite în activitatea subalternilor, iar în situaţii deosebite informează şeful ierarhic;

 28. Verifică modul de actualizare a bazei de date ce cuprinde persoanele aflate în evidenţa biroului;

 29. Instruieşte periodic personalul din subordine în ceea ce priveşte normele de Protecţia Muncii şi Prevenirea şi Stingerea Incendiilor;

 30. Asigură buna desfăşurare a activităţii în cadrul biroului prin punctualitatea prezenţei la locul de muncă şi ordinea lucrărilor / dosarelor aflate în evidenţă;

 31. Verifică şi se asigură de soluţionarea în timp a lucrărilor  repartizate biroului;

 32. Întocmeşte şi revizuieşte atunci când este cazul, fişele de post tuturor angajaţilor aflaţi în subordine în conformitate cu posturile ocupate şi competenţele dobândite;

 33. Întocmeşte pontajul lunar centralizat pentru echipa din cadrul biroului;

 34. Coordonează şi răspunde de activitatea tuturor angajaţilor din cadrul biroului ;

   

  CENTRUL MULTIFUNCŢIONAL PHOENIX

NR. CRT

TIP POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII GENERALE ŞI SPECIFICE PENTRU OCUPARE

PRINCIPALELE CERINŢE ALE POSTURILOR

NR. POSTURI CONCURS

1

Inspector specialitate (psiholog)

S

execuţie

studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul psihologie

autorizaţie de liberă practică în domeniul clinic/ psihoterapie/ consiliere eliberată de CNPR

Asigura coordonarea activitatii biroului si asigură asistenţă si terapie psihologică beneficiarilor

1

TEMATICĂ SI BIBLIOGRAFIA 

INSPECTOR SPECIALITATE (PSIHOLOG):

Bibliografie

Psihologia varstelor – Ciclurile vietii, Ursula Schiopu, Emil Verza; Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1997

 

EXTRAS FIŞA POSTULUI INSPECTOR SPECIALITATE (PSIHOLOG)

 

 • evaluarea psihologica a beneficiarilor ;

 • desfasoara activitati specifice grupurilor din cadrul centrului;

 • ofera servicii de consiliere psihologica beneficiarilor la sediile angajatorilor ;

 • participa la contacte, intalniri si reuniuni cu ceilalti membri ai echipei de proiect ;

 • sustine sedintele de consiliere psihologica ;

 • colaboreaza cu membrii familiilor persoanelor asistate ;

 • intocmeste rapoartele de activitate ;

 • realizeaza activitati specifice cu beneficiarii, cu scopul socializarii si dezvoltarii potentialului  acestora;

 • aduce la îndeplinire dispoziţiile Primarului Sectorului 1;

 • aduce la îndeplinire Hotărârile Consiliului Local al sectorului 1 privind măsurile de asistenţă şi protecţie specială  şi pentru prevenirea excluziunii sociale ;

 • asigură realizarea de calitate şi în termenele stabilite de lege a sarcinilor ce decurg din această fişă a postului, răspunzând de îndeplinirea lor în faţa şefilor ierarhici ;

 • respectă regulile de disciplină a muncii ;

 • respectă prevederile cuprinse în regulamentul intern al instituţiei, precum şi în contractul individual de muncă ;

 • manifestă un comportament civilizat în relaţiile cu beneficiarii ;

 • se preocupă de ridicarea permanentă a nivelului de pregătire profesională ;

 • cunoaşte şi pune în aplicare legislaţia în vigoare specifică domeniului de activitate ;

 • aduce la îndeplinire orice sarcini stabilite de şeful ierarhic, sub rezerva  legalităţii lor.

   

   

  BIROUL INTERVENŢIE ÎN REGIM DE URGENŢĂ ADULŢI

NR. CRT

TIP POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII GENERALE ŞI SPECIFICE PENTRU OCUPARE

PRINCIPALELE CERINŢE ALE POSTURILOR

NR. POSTURI CONCURS

1

inspector specialitate

S

execuţie

absolvent de studii superioare de lungă durată sau studii universitare, cu diplomă de licenţă

asigurarea serviciilor de asistenţă socială beneficiarilor

1

 

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE

INSPECTOR SPECIALITATE

Legea nr. 292/2011 a Asistenţei sociale, Secţiunea 1, arz. 58 – 61 (Serviciile Sociale adresate persoanelor fără adăpost), Secţiunea 4, (Asistenţa socială a persoanei vârstnice)

Hotărârea Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul –cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, republicată

Legea nr. 17/2000 privind Asistenţa socială a persoanelor vârstnice, cu modificările şi completările ulterioare

 

EXTRAS FIŞA POSTULUI  INSPECTOR SPECIALIATE

Principalele atribuţii

Denumirea postului: inspector specialitate

Nivelul postului: executie

Scopul principal al postului : asigură educaţia copiilor, beneficiari

ATRIBUŢII ŞI RĂSPUNDERI CARE REVIN ANGAJATULUI:

Soluţionează cazurile repartizate de Şeful ierarhic superior ;

Soluţionează cazurile sesizate de către persoanele fizice, juridice sau de către organele de poliţie ;

Realizeaza  raportul privind soluţionarea cazurilor persoanelor adulte aflate în dificultate şi-l prezintă spre aprobare;

Prezintă spre aprobare propunerea de soluţionare a cererii de găzduire  a persoanei/familiei care a rămas fără locuinţă;

Oferă suport/ sprijin persoanelor aflate în stuaţie defavorabilă;

Participă la procesul de evaluare iniţială a situaţiei socio-economice şi familiale a persoanei adulte aflată în dificultate;

Ofera servicii de consiliere beneficiarilor

Promovează alternativa îngrijirii la domiciliu a persoanelor vârstnice;

intocmeste rapoartele de activitate ;

realizeaza activitati specifice cu beneficiarii, cu scopul socializarii si dezvoltarii potentialului  acestora;

aduce la îndeplinire dispoziţiile Primarului Sectorului 1;

aduce la îndeplinire Hotărârile Consiliului Local al sectorului 1 privind măsurile de asistenţă şi protecţie specială  şi pentru prevenirea excluziunii sociale ;

asigură realizarea de calitate şi în termenele stabilite de lege a sarcinilor ce decurg din această fişă a postului, răspunzând de îndeplinirea lor în faţa şefilor ierarhici ;

respectă regulile de disciplină a muncii ;

respectă prevederile cuprinse în regulamentul intern al instituţiei, precum şi în contractul individual de muncă ;

manifestă un comportament civilizat în relaţiile cu beneficiarii ;

se preocupă de ridicarea permanentă a nivelului de pregătire profesională ;

cunoaşte şi pune în aplicare legislaţia în vigoare specifică domeniului de activitate ;

cunoaste si aplica Manualul de Procedura ce se aplica in Centrul de Zi « Un pas Impreuna » ;

cunoaste si aplica R.O.F. si R.O.I. din cadrul Centrului de Zi « Un pas Impreuna » ;

aduce la îndeplinire orice sarcini stabilite de şeful ierarhic, sub rezerva  legalităţii lor.

 

 

CENTRUL DE ZI SOCIO-VOCAŢIONAL PENTRU ADOLESCENŢI ŞI ADULŢI

CONSUMATORI DE DROGURI SAU AFLAŢI ÎN SITUAŢIE DE RISC

NR. CRT

TIP POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII GENERALE ŞI SPECIFICE PENTRU OCUPARE

PRINCIPALELE CERINŢE ALE POSTURILOR

NR. POSTURI CONCURS

1

inspector specialitate (psiholog)

S

execuţie

studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul psihologie

autorizaţie de liberă practică în domeniul clinic/ psihoterapie/ consiliere eliberată de CNPR

asigură informarea şi consilierea beneficiarilor

1

2

 

inspector specialitate (asistent social)

S

execuţie

studii universitare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în specializarea asistenţă socială;

aviz liberă practică CNAS

asigură informarea şi consilierea beneficiarilor

1

 

 

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE

INSPECTOR DE SPECIALITATE (ASISTENT SOCIAL):

 1. Legea 272/2004 privind drepturile şi protecţia copilului

 2. DECIZIE  nr. 16 din 2 octombrie 2006

pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul asistenţei consumatorului de droguri

 1. DECIZIE  nr. 17 din 2 octombrie 2006

pentru aprobarea Metodologiei de elaborare, modificare şi implementare a planului individualizat de asistenţă a consumatorului de droguri

 

INSPECTOR DE SPECIALITATE (PSIHOLOG):

 1. Vasilescu, Lucian, (coord. dr.) Dependenţa de heroină (post–cura, element cheie în construirea unei vieţi fără drog:

   

 • Capitolul 5 (Postcura de tip ambulatoriu), pp.44-51.

 • Capitolul 7 (Prevenirea şi gestionarea recăderilor), pp.64-84.

 • Capitolul 10 (Măsuri de reabilitare şi reinserţie socială în România), pp.112-116.

   

 1. Vasilescu, Lucian, (coord. dr.)  - Dezintoxicarea – prim pas în obţinerea abstinenţei la dependenţa de heroină

 

 • Capitolul Cum se pregăteşte şi cum se organizează dezintoxicarea? pp. 9-21

 • Capitolul Ce îngrijiri urmează după dezintoxicare? pp. 41-44

   

 1.  Hotărâre Nr. 860 din 28 iulie 2005 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, cu modificarile si completarile ulterioare

 

 • Capitolul 1

   

  Bibliografie:

 1. Vasilescu, Lucian (coord. dr.) Dependenţa de heroină (post–cura, element cheie în construirea unei vieţi fără drog, Fundaţia de Îngrijiri Comunitare, 2004;

 2. Vasilescu, Lucian, (coord. dr.)  - Dezintoxicarea – prim pas în obţinerea abstinenţei la dependenţa de heroină Fundaţia de Îngrijiri Comunitare, 2005;

 3. Hotărâre Nr. 860 din 28 iulie 2005 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, cu modificarile si completarile ulterioare

 

EXTRAS FIŞA POSTULUI  INSPECTOR SPECIALIATE (ASISTENT SOCIAL)

Principalele atribuţii

Denumirea postului: inspector specialitate (asistent social)

Nivelul postului: executie

Scopul principal al postului : asigură educaţia copiilor, beneficiari

ATRIBUŢII ŞI RĂSPUNDERI CARE REVIN ANGAJATULUI:

 • Să cunoască şi să respecte prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al  D.G.A.S.P.C. S1, metodologia şi procedurile lucru din cadrul Centrului de zi socio-vocaţional;

 • Să aducă la îndeplinire Hotărârile Consiliului Local al Sectorului 1 privind măsurile de asistenţă şi protecţie socială;

 • Să cunoască Codul de Conduită, Regulamentul de Ordine Interioară  şi Regulamentul Organizare, şi Funcţionare al DGASPC Sector 1;

 • Să cunoască şi să respece manualul de proceduri ce i se aplică;

 • Să cunoască şi aplice legislaţia în domeniul de activitate;

 • Să se implice şi să desfăşoare activităţile de prevenire a consumului de droguri desfăşurate de către D.G.A.S.P.C. sector 1 sau de colaboratorii acesteia;

 • Să participe la activităţile de prevenirea consumului de droguri din şcolile şi centrele de plasament situate pe raza administrativ teritorială a sectorului 1, oferind informaţii legate de fenomenul consumului de droguri şi de serviciile disponibile pentre consumatorii de droguri;

 • Identifică şi răspunde la cererile formulate de către beneficiari în vederea stabilirii eligibilităţii  cazurilor împreună cu psihologul din echipă;

 • Efectuează anchete sociale;

 • Prezintă echipei interdisciplinare situaţia psihosocială a tânărului afectat de consumul de droguri;

 • Să întocmească rapoarte de activitate periodic sau la cererea şefului direct;

 • Să înregistreze documentele direcţionate spre soluţionare Centrului, precum şi pe cele emise de Centru ;

 • Răspunde de calitatea lucrărilor efectuate;

 • Să realizeze în condiţii optime, de calitate şi în termen, sarcinile ce decurg din această fişa a postului, răspunzând în faţa şefilor ierarhici;

 • Să realizeze împreună cu specialiştii din echipa interdisciplinară un program integrat de asistenţă pentru beneficiarii Centrului; 

 • Să informeze echipa interdisciplinară cu privire la evoluţia situaţiei sociale a beneficiarilor;

 • Să colaboreze cu specialiştii din cadrul altor instituţii ce au ca domeniu de activitate prevenirea şi reintegrarea socială a tinerilor afectaţi de consumul de droguri în vederea acordării unor servicii integrate;

 • Să acorde asistenţă socială atât tânărului toxico-dependent, cât şi membrilor familiei sale;

 • Să menţină şi să medieze relaţia dintre beneficiar şi persoanele sale de referinţă (părinţi, prieteni, colegi de şcoală, etc.)

 • Să colaboreze şi să implice în procesul de asistenţă toţi membrii reţelei comunitare (şcoală, dispensar medical - medic de familie, Secţia de Poliţie arondată domiciliului tânărului toxico-dependent, biserica, etc.);

 • Să sprijine crearea unei reţele de suport comunitar în parteneriat cu alţi furnizori de servicii , autorităţi publice locale, pentru tinerii toxico-dependenţi;

 • Să elaboreze împreună cu specialiştii echipei interdisciplinare strategii de reintegrare socială;

 • Să asigure informarea cu privire la fenomenul dependenţei de droguri şi al serviciilor disponibile pentru cei dependenţi;

 • Să asigure buna desfăşurare a activităţii în cadrul Centrului  prin punctualitatea prezenţei la locul de muncă şi ordinea lucrărilor / dosarelor aflate în evidenţă;

 • Să semnaleze situaţiile de violenţă asupra copilului;

 • Să manifeste un comportament civilizat în relaţiile cu publicul;

 • Să asigure confidenţialitatea informaţiilor cu privire la persoana consumatorului de droguri, inclusiv date cu privire la persoana acestuia;

 • Să colaboreze cu diferitele compartimente din cadrul D.G.A.S.P.C Sector 1 în vederea soluţionării cazurilor beneficiarilor Centrului de zi socio-vocaţional; 

 • Să îndeplinească şi alte atribuţii rezultate din natura postului sau delegările de autoritate stabilite de şeful direct sau de directorul D.G.A.S.P.C. sector 1.

   

EXTRAS FIŞA POSTULUI  INSPECTOR SPECIALIATE (PSIHOLOG)

Principalele atribuţii

Denumirea postului: inspector specialitate (psiholog)

Nivelul postului: executie

Scopul principal al postului : asigură educaţia copiilor, beneficiari

ATRIBUŢII ŞI RĂSPUNDERI CARE REVIN ANGAJATULUI:

 • Să cunoască şi să respecte prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al  D.G.A.S.P.C. S1, metodologia şi procedurile lucru din cadrul Centrului de zi socio-vocaţional;

 • Să aducă la îndeplinire Hotărârile Consiliului Local al Sectorului 1 privind măsurile de asistenţă şi protecţie socială;

 • Să cunoască Codul de Conduită, Regulamentul de Ordine Interioară  şi Regulamentul Organizare, şi Funcţionare al DGASPC Sector 1;

 • Să cunoască şi să respece manualul de proceduri ce i se aplică;

 • Să cunoască şi aplice legislaţia în domeniul de activitate;

 •  Să se implice şi să desfăşoare activităţile de prevenire a consumului de droguri desfăşurate de către D.G.A.S.P.C. sector 1 sau de colaboratorii acesteia;

 • Să participe la activităţile de prevenirea consumului de droguri din şcolile şi centrele de plasament situate pe raza administrativ teritorială a sectorului 1, oferind informaţii legate de fenomenul consumului de droguri şi de serviciile disponibile pentre consumatorii de droguri;

 • Să asigure asistenţă psihologică tânărului toxico-dependent şi familiei acestuia, utilizând instrumente de lucru specifice tratamentului psihologic, în vederea facilitării readaptării la mediul social din care provine;

 • Să evalueze, cu ajutorul metodelor şi procedeelor psihologice, starea psihică a fiecărei persoane toxicodependente cu maximă seriozitate şi profesionalism;

 • Să întocmească, în termen legal, rapoarte de evaluare iniţială în urma discuţiilor purtate cu tinerii din cadrul centrelor de dezintoxicare ale spitalelor;

 • Să întocmească, în termen legal, rapoartele de consiliere psihologică, precum şi alte rapoarte de specialitate în conformitate cu activitatea desfăşurată;

 • Să întocmească rapoarte de activitate periodic sau la cererea şefului direct;

 • Să înregistrează documentele direcţionate spre soluţionare Centrului, precum şi pe cele emise de Centru ;

 • Răspunde calitatea lucrărilor efectuate;

 • Să realizeze în condiţii optime, de calitate şi în termen, sarcinile ce decurg din această fişa a postului, răspunzând în faţa şefilor ierarhici;

 • Asigură buna desfăşurare a activităţii în cadrul Centrului  prin punctualitatea prezenţei la locul de muncă şi ordinea lucrărilor / dosarelor aflate în evidenţă;

 • Să semnaleze situaţiile de violenţă asupra copilului;

 • Manifestă un comportament civilizat în relaţiile cu publicul;

 • Să asigure confidenţialitatea informaţiilor cu privire la persoana consumatorului de droguri, inclusiv date cu privire la persoana acestuia;

 • Să colaboreze cu diferitele compartimente din cadrul D.G.A.S.P.C Sector 1 în vederea soluţionării cazurilor beneficiarilor Centrului de zi socio-vocaţional; 

 • Să îndeplinească şi alte atribuţii rezultate din natura postului sau delegările de autoritate stabilite de şeful direct sau de directorul D.G.A.S.P.C. sector 1.

 

COMPARTIMENTUL PROTECTIE SOCIALA CONSUMATORI VULNERABILI

NR. CRT

TIP POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII GENERALE ŞI SPECIFICE PENTRU OCUPARE

PRINCIPALELE CERINŢE ALE POSTURILOR

NR. POSTURI CONCURS

1

Inspector de specialitate

S

execuţie

Absolvent de studii superioare de lungă durată sau studii universitare, cu diploma de licenţă

competenţe operare PC, nivel mediu

Consiliază persoanele care beneficiază de ajutor

1

2

Referent

M

execuţie

absolvent de studii liceale cu diplomă de bacalaureat

competenţe operare PC, nivel mediu

Consiliază persoanele care beneficiază de ajutor

1

 

 

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE Inspector de specialitate si Referent

     1. OUG 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece, cu modificările și completările ulterioare.

     2. HOTĂRÂRE Nr. 920 din 21 septembrie 2011, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificările si completările ulterioare .

 

EXTRAS FIŞA POSTULUI   INSPECTOR SPECIALITATE

 

ATRIBUŢII ŞI RĂSPUNDERI CE REVIN ANGAJATULUI :

1.Asigură derularea în bune condiţii a activităţilor curente , în acest scop:

  • Consiliază persoanele care beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinţei în vederea completării corecte a cererilor/declaraţiilor pe propria răspundere;

  • Îndosariază cererile/declaraţiile pe propria răspundere în vederea trasmiterii acestora către procesare;

  • Îndosariază actele de ajutor pentru încălzire şi ţine evidenţa acestora;

  • Întocmeşte procese verbale de predare primire cu furnizorii, Agenţia de Prestaţii Sociale, societatea care se ocupă de procesarea cererilor/declaraţiilor;

  • Verifică situaţiile centralizatoare în vederea semnării de către Primarul Sectorului 1;

  • Verifică deconturile emise de către furnizori în vederea certificării de către Primarul Sectorului 1;

  • Verifică persoanele privind componenţa familiei şi veniturile acestora în vederea respectării prevederilor OUG 70/2011 cu modificările şi completările ulterioare;

  • Verifică persoanele de pe raportul de control întocmit de către organele de control din cadrul APSIS;

  • Verifică documentele depuse de către beneficiari în perioada aprilie-mai în vederea completării dosarului pentru încălzirea locuinţei acordat conform OUG 70/2011 cu modificările şi completările ulterioare;

  • Intocmeşte adeverinţe/răspunsuri către beneficiarii ajutorului pentru încălzirea locuinţei;

  • Participă la întâlnirile organizate de către furnizori şi Agenţia de Plăţi şi Inspecţie Socială;

  • Menţine legaturile cu furnizorii şi Agenţia de Plăţi şi Inspecţie Socială;

  • Cunoaşte şi respectă manualul de proceduri ce i se aplică;

  • Cunoaşte şi respectă prevederile legale în domeniul asistenţei sociale;

  • Se preocupă de creşterea permanentă a nivelului de pregătire profesionala;

  • Respectă drepturile şi libertăţile fundamentale ale beneficiarului în acordarea serviciilor sociale;

  • Respectă principiul confidenţialităţii datelor şi situaţiilor legate de beneficiari;

  • Colaborează cu alte instituţii/servicii responsabile pentru a facilita accesul persoanelor in ceea ce priveste obţinerea drepturilor prevăzute de legislaţia în vigoare;

  • Realizează în condiţii optime, de calitate şi în termen, sarcinile ce decurg din această fişa a postului, răspunzând în faţa şefilor ierarhici;

  • Manifestă un comportament civilizat în relaţiile cu publicul;

  • Aduce la îndeplinire orice sarcini stabilite de şeful direct sau alţi superiori ierarhici sub rezerva legalitătii lor.

    

   EXTRAS FIŞA POSTULUI    REFERENT

         

   .Asigură derularea în bune condiţii a activităţilor curente , în acest scop:

  • Consiliază persoanele care beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinţei în vederea completării corecte a cererilor/declaraţiilor pe propria răspundere;

  • Îndosariază cererile/declaraţiile pe propria răspundere în vederea trasmiterii acestora către procesare;

  • Îndosariază actele de ajutor pentru încălzire şi ţine evidenţa acestora;

  • Întocmeşte procese verbale de predare primire cu furnizorii, Agenţia de Prestaţii Sociale, societatea care se ocupă de procesarea cererilor/declaraţiilor;

  • Verifică situaţiile centralizatoare în vederea semnării de către Primarul Sectorului 1;

  • Verifică deconturile emise de către furnizori în vederea certificării de către Primarul Sectorului 1;

  • Verifică persoanele privind componenţa familiei şi veniturile acestora în vederea respectării prevederilor OUG 70/2011 cu modificările şi completările ulterioare;

  • Verifică persoanele de pe raportul de control întocmit de către organele de control din cadrul APSIS;

  • Verifică documentele depuse de către beneficiari în perioada aprilie-mai în vederea completării dosarului pentru încălzirea locuinţei acordat conform OUG 70/2011 cu modificările şi completările ulterioare;

  • Intocmeşte adeverinţe/răspunsuri către beneficiarii ajutorului pentru încălzirea locuinţei;

  • Cunoaşte şi respectă manualul de proceduri ce i se aplică;

  • Cunoaşte şi respectă prevederile legale în domeniul asistenţei sociale;

  • Se preocupă de creşterea permanentă a nivelului de pregătire profesionala;

  • Respectă drepturile şi libertăţile fundamentale ale beneficiarului în acordarea serviciilor sociale;

  • Respectă principiul confidenţialităţii datelor şi situaţiilor legate de beneficiari;

  • Colaborează cu alte instituţii/servicii responsabile pentru a facilita accesul persoanelor in ceea ce priveste obţinerea drepturilor prevăzute de legislaţia în vigoare;

  • Realizează în condiţii optime, de calitate şi în termen, sarcinile ce decurg din această fişa a postului, răspunzând în faţa şefilor ierarhici;

  • Manifestă un comportament civilizat în relaţiile cu publicul;

  • Aduce la îndeplinire orice sarcini stabilite de şeful direct sau alţi superiori ierarhici sub rezerva legalitătii lor.

   CENTRUL DE INTEGRARE IN MUNCA- BIROUL EVALUARE EXTINSA, FORMARE ŞI PREGĂTIRE PREVOCAŢIONALĂ

NR. CRT

TIP POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII GENERALE ŞI SPECIFICE PENTRU OCUPARE

PRINCIPALELE CERINŢE ALE POSTURILOR

NR. POSTURI CONCURS

1.

Sef Birou

S

conducere

studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul psihologiei

autorizaţie de liberă practică în domeniul clinic/ psihoterapie/ consiliere eliberată de CNPR

Asigura coordonarea activitatii biroului si asigură asistenţă si terapie psihologică beneficiarilor

1

2

Inspector specialitate (psiholog) – Biroul Evaluare Extinsă , Formare şi Pregătire Prevocaţională

S

execuţie

studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul psihologie

autorizaţie de liberă practică în domeniul clinic/ psihoterapie/ consiliere eliberată de CNPR

asigură informarea şi consilierea beneficiarilor

1

3

inspector specialitate (asistent social) – Biroul Evaluare Extinsă , Formare şi Pregătire Prevocaţională

S

execuţie

studii universitare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în specializarea asistenţă socială;

aviz liberă practică CNAS

asigură informarea şi consilierea beneficiarilor

1

 

BIBLIOGRAFIE

 SEF BIROU

 Hotărârea Guvernului nr.1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată, cu modificări şi completări;

Manualul consilierului vocational, Bucuresti 2011, elaborat în cadrul proiectului ORIZONT 2009. – pus la dispoziţie de angajator

 

INSPECTOR SPECIALITATE (PSIHOLOG) şi INSPECTOR SPECIALITATE (ASISTENT SOCIAL):

Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Manualul consilierului vocational, Bucuresti 2011, elaborat în cadrul proiectului ORIZONT 2009 - pus la dispoziţie de angajator

 

EXTRAS FIŞA POSTULUI SEF BIROU

 

Denumirea Postului: Inspector specialitate (PSIHOLOG) - SEF BIROU

Nivelul postului: CONDUCERE

Scopul principal al postului:

 • Coordonarea  şi controlarea activităţii din cadrul Biroului de Evaluare Extinsă, Formare şi Pregătire Prevocaţională şi Compartimentului de Angajare Asistată – CENTRUL DE INTEGRARE ÎN MUNCĂ
 • Coordonarea activităţii din cadrul Centrului de Resurse în Economie Socială (CRES)

ATRIBUŢIILE ŞI RĂSPUNDERI CE REVIN ANGAJATULUI:

 1. Coordonează activitatea Centrului de Resurse în Economie Socială (CRES);
 2. Organizează sesiuni de informare şi consultări în vederea promovării economiei sociale;
 3. Îndrumă, coordonează şi controlează întreaga activitate a Compartimentului de Angajare Asistată și  Biroului Evaluare Extinsă, Formare şi Pregătire Prevocaţională din cadrul Centrului de integrare în muncă şi ia măsurile necesare în scopul îndeplinirii în bune condiţii a sarcinilor pe care compartimentul / biroul le are faţă de asistaţi şi, în cazuri deosebite, solicită sprijinul forurilor tutelare;
 4. Răspunde de realizarea manualului de proceduri în cadrul Centrului de integrare in munca;
 5. Supervizeaza activitatea de evaluare și consiliere psihologică a beneficiarilor;
 6. Supervizeaza aplicarea bateriilor de teste psihologice conform procedurii aferente;
 7. Supervizeaza activitatea de evaluare prevocațională, prin analizarea aptitudinilor, abilităților, atitudinilor, așteptărilor legate de muncă și întocmește un raport;
 8. Supervizeaza utilizarea chestionarelor destinate activității de evaluare prevocationala;
 9. Semnează contractul pentru acordarea de servicii sociale al beneficiarului;
 10. Monitorizează stadiul în care se află beneficiarul în cadrul procesului de angajare asistată;
 11. Supervizeaza procesul de consiliere post angajare a beneficiarilor pentru optimizarea comportamentului social la locul de muncă, dar și în situații de criză;
 12. Ofera suport in sprijinirea beneficiarilor în integrarea la locul de muncă;
 13. Susține activitățile de găsire a unui loc de muncă pentru beneficiari;
 14. Promovează în mod activ maxima participare și autonomia persoanelor în cadrul procesului de angajare asistată;
 15. Informează şeful ierarhic cu privire la activitățile desfășurate;
 16. Propune si participă la acţiuni/evenimente organizate cu scopul stimulării integrării sau reintegrării socio-profesionale a beneficiarilor.
 17. Oferă informaţii asupra situaţiilor de risc precum şi asupra drepturilor persoanei cu dizabilitati.
 18. Se preocupă de respectarea drepturilor şi obligaţiilor persoanelor cu dizabilitati, a codului de etică din cadrul biroului / compartimentului precum şi a legislaţiei din domeniul protecţiei persoanei cu dizabilitati.
 19. Întocmeşte fişele de evaluare a posturilor, fişele posturilor, conform legislaţiei în vigoare, şi urmăreşte ca fiecare salariat să execute corect sarcinile ce-i revin, în conformitate cu fişa postului pe care îl ocupă;
 20. Verifică şi aprobă fişele anuale pentru evaluarea performanţelor salariaţilor, întocmind aceste fişe numai pentru persoanalul pe care  îl are în directă subordonare;
 21. Urmăreşte şi ia măsurile necesare pentru ca salariaţii să cunoască şi să respecte întocmai regulamentul de organizare şi funcţionare în exercitarea atribuţiilor lor;
 22. Întocmeşte rapoarte şi alte materiale solicitate de forurile superioare;
 23. Schimbă permanent date şi informaţii cu alte servicii şi instituţii în vederea soluţionării problemelor apărute în domeniul de activitate;
 24. Respectă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare.
 25. Propune Directorului General / Directorului Executiv programe de perfecţionare profesională pentru personalul de specialitate al biroului și compartimentului.
 26. Întocmeşte note de fundamentare pentru iniţierea unor măsuri de asistenţă socială pe care le supune aprobării Directorului Executiv – Direcţia Protecţia Copilului Persoanei şi Familiei, al D.G.A.S.P.C.
 27. Elaborează, în colaborare cu angajaţii şi aduce la cunoştinţa tuturor angajaţilor din cadrul compartimentului și biroului metodologia de acordare a serviciilor, instrumentele specifice şi orice modificare apărută;
 28. Elaborează propunerile de dezvoltarea şi diversificare a serviciilor oferite;
 29. Verifică periodic modalitatea de implementare a metodologiei serviciului şi  utilizarea corespunzatoare a instrumentelor stabilite în cadrul procedurilor;
 30. Identifică soluţii pentru problemele intervenite în activitatea compartimentului și biroului, iar în situaţii deosebite informează şeful ierarhic;
 31. Întocmeşte pontajul lunar centralizat pentru echipa din cadrul serviciului şi situaţia orelor suplimentare efectuate;
 32. Realizează periodic, la fiecare 3 luni, instructajul privind sănătatea și protecția sănătății în muncă și P.S.I.;
 33. Asigură buna desfăşurare a activităţii în cadrul compartimentului și a biroului prin punctualitatea prezenţei la locul de muncă şi ordinea lucrărilor / dosarelor aflate în evidenţă;
 34. Planifică efectuarea concediilor de odihnă pentru toţi angajaţii din subordine şi urmăreşte efectuarea acestora pe parcursul anului;
 35. Planifică efectuarea orelor suplimentare pentru toţi angajaţii din subordine;
 36. Cunoaşte şi aduce la cunoştinţa personalului din subordine procedurile stabilite prin manualul de proceduri şi explică importanţa respectării acestora;
 37. Aduce la cunoştinţa personalului din subordine modificările realizate procedurilor ce li se aplică;
 38. Propune modificări ale procedurilor de lucru motivat şi obiectiv în scopul îmbunătăţirii activităţii serviciului;

 

EXTRAS FIŞA POSTULUI   INSPECTOR SPECIALITATE (PSIHOLOG)

 

Atribuții specifice:

 • Identifică şi realizează cu echipa multidisciplinară, selectarea persoanelor cu dizabilităţi ca beneficiari direcţi.

 • Realizează informarea corectă a acestora despre serviciile care pot fi oferite.

 • Asigură accesul şi admiterea persoanelor cu dizabilități în cadrul biroului.

 • Realizează evaluarea iniţială a persoanelor cu dizabilități folosind instrumentul de evaluare START ACTIV prin care se evaluează competenţele, abilităţile şi interesele persoanei cu handicap şi se analizează cerinţele pentru locul de muncă destinat.

 • Desfăşoară activităţi de evaluare extinsă, formare şi pregătire prevocaţională.

 • Sprijină beneficiarii la momentul începerii programului de formare, printr-o iniţiere clară şi cuprinzătoare a acestora.

 • Aplică o gamă largă de tehnici de explorare profesională şi căutare de locuri de muncă, pentru a sprijini indivizii să obţină locuri de muncă sau să fructifice oportunităţile de formare la un nivel superior.

 • Foloseşte o gamă diversă de tehnici şi strategii, cum ar fi evaluarea şi testarea, interviul, observaţia şi predarea interactivă pentru dezvoltarea profilului persoanei adulte cu dizabilități, stabilirea de obiective personale de învăţare şi generarea de trasee individuale de învăţare.

 • Efectuează evaluarea psihologică și consilierea psihologică a beneficiarilor conform planurilor si nevoilor individuale ale beneficiarilor și cu scopul atingerii obiectivelor sale;

 • Aplică bateriile de teste psihologice în scopul realizării evaluării psihologice;

 • Utilizează chestionarele destinate activității de evaluare a intereselor, a abilităților și evaluării potențialului profesional si prevocațional al beneficiarului;

 • Oferă consiliere prevocațională, acordă sprijin/suport persoanelor cu dizabilitati, în vederea identificării activităţilor cele mai potrivite  cu nevoile de formare şi pregătire prevocaţională sau pentru ocupaţia  viitoare.

 • Elaborează planuri de lecţie pentru furnizarea elementelor profesionale şi de dezvoltare personală ale programului de formare.

 • Colaborează cu echipa la elaborarea unui Plan de Evaluare şi Jurnal pentru persoanele cu dizabilități evaluate, care facilitează conştientizarea domeniului muncii, în ansamblu, potenţialul profesional, disponibilitatea pentru muncă, capacitatea fizică, funcţionarea psihosocială, învăţarea independentă şi soluţionarea problemelor, asigurând direcţionarea beneficiarilor către  etapele următoare.

 •  Colaborează cu echipa la elaborarea unui Plan Centrat pe Persoană pentru persoanele cu dizabilități evaluate care ajută la depăşirea golului dintre profilul personal şi profilul pentru locul de muncă, şi creşte nivelul de angajare a persoanei cu dizabilități.

 • Implementează și revizuiește continuu planurile împreună cu beneficiarii și cu echipa;

 • Se implică în realizare modulelor: inițiere și orientare, evaluare, conștientizare aspectelor legate de siguranță, dezvoltare personală, abilități vocaționale, abilități profesionale, explorare profesională;

 • Evaluează lunar progresul beneficiarului, împreună cu echipa;

 • Crează un program de lucru general pentru a asigura îndeplinirea obiectivelor finale ale programului de formare, în cadrul de timp prestabilit.

 • Dezvoltă şi implementează un plan săptămânal de formare prevocaţională, cu un orar care să reflecte toate elementele de formare menţionate în specificaţiile programului.

 • Oferă informaţii asupra situaţiilor de risc precum şi asupra drepturilor persoanei cu dizabilități.

 •  Acordă suport/sprijin persoanelor cu dizabilități pentru a avea acces la evaluări, consiliere profesională şi formare pentru a-şi putea atinge potenţialul.

 • Se asigură de faptul că mediul de formare respectă cerinţele legislative privind sănătatea şi siguranţa;

 • Intermediază relația beneficiarului cu angajatorii;

 • Acordă servicii sociale adaptate conform nevoilor individuale ale persoanei cu dizabilități.

 • Organizează şi participă la activităţi de socializare si de petrecere a timpului liber.

 • Se preocupă de respectarea drepturilor şi obligaţiilor persoanelor cu dizabilități, a codului de etică din cadrul biroului precum şi a legislaţiei din domeniul protecţiei persoanei cu dizabilități.

 • Acordă sprijin/suport persoanelor cu dizabilități şi familiilor acestora, în vederea identificării activităţilor cele mai potrivite cu nevoile de formare şi pregătire prevocaţională sau pentru  ocupaţia viitoare.

 • Cunoaşte şi aplică procedurile stabilite prin manualul de proceduri.

 • Instrumentează dosarele beneficiarilor.

 • Păstrează evidenţe exacte care să demonstreze transparenţă în procesul de formare prevocatională pentru toţi cei ce beneficiază de acest serviciu.

 • Este informat cu privire la nouatățile în ceea ce privește politicile publice și legistlație în domeniul dizabilității;

 • Participă la acţiuni/evenimente organizate cu scopul stimulării integrării sau reintegrării socio-profesionale a beneficiarilor.

 • Furnizează beneficiarilor un feedback corect cu privire la progresul înregistrat, într-o manieră sensibilă, corespunzătoare şi structurată, precum şi să asiste beneficiarul să îşi revizuiască abordarea şi/sau să ajusteze obiectivele de învăţare.

 

EXTRAS FIŞA POSTULUI    INSPECTOR SPECIALITATE (ASISTENT SOCIAL)

 

ATRIBUŢIILE ŞI RĂSPUNDERI CE REVIN ANGAJATULUI:

1. Atributii specifice:

 • Identifică şi realizează cu echipa multidisciplinară, selectarea persoanelor cu dizabilitati ca beneficiari direcţi.

 • Realizează informarea corectă a acestora despre serviciile care pot fi oferite.

 • Asigură accesul şi admiterea persoanelor cu handicap în cadrul biroului.

 • Realizează evaluarea iniţială a persoanelor cu handicap folosind instrumentul  de evaluare START ACTIV, prin care se evaluează competenţele, abilităţile şi interesele persoanei cu dizabilitati şi se analizează cerinţele pentru locul de muncă destinat.

 • Participă la acţiuni/evenimente organizate cu scopul stimulării integrării sau reintegrării socio-profesionale a beneficiarilor.

 • Oferă informaţii asupra situaţiilor de risc precum şi asupra drepturilor persoanei cu dizabilitati.

 •  Acordă suport/sprijin persoanelor cu dizabilitati pentru a avea acces la evaluări, consiliere profesională şi formare pentru a-şi putea atinge potenţialul.

 • Acordă servicii sociale adaptate conform nevoilor individuale ale persoanei cu dizabilitate.

 • Organizează şi participă la activităţi de socializare si de petrecere a timpului liber.

 • Se preocupă de respectarea drepturilor şi obligaţiilor persoanelor cu dizabilitati, a codului de etică din cadrul biroului precum şi a legislaţiei din domeniul protecţiei persoanei cu dizabilitati.

 • Desfăşoară activităţi de evaluare extinsă, formare şi pregătire prevocaţională

 • Colaborează cu echipa la elaborarea unui Plan de Evaluare şi Jurnal pentru persoanele cu handicap evaluate, care facilitează conştientizarea domeniului muncii, în ansamblu, potenţialul profesional, disponibilitatea pentru muncă, capacitatea fizică, funcţionarea psihosocială, învăţarea independentă şi soluţionarea problemelor, asigurând direcţionarea beneficiarilor către  etapele următoare.

 •  Colaborează cu echipa la elaborarea unui Plan Centrat pe Persoană pentru persoanele cu dizabilitati evaluate care ajută la depăşirea golului dintre profilul personal şi profilul pentru locul de muncă, şi creşte nivelul de angajare a persoanei cu dizabilitati.

 • Acordă sprijin/suport persoanelor cu dizabilitati şi familiilor acestora, în vederea identificării activităţilor cele mai potrivite cu nevoile de formare şi pregătire prevocaţională sau pentru  ocupaţia viitoare.

 • Cunoaşte şi aplică procedurile stabilite prin manualul de proceduri.

 • Instrumentează dosarele beneficiarilor.

 • Posedă un fundament solid de cunoştinţe în domeniul teoriilor învăţării, dezvoltării şi educaţiei pe tot parcursul vieţii.

 • Sprijină beneficiarii la momentul începerii programului de formare prevocationala, printr-o iniţiere clară şi cuprinzătoare a acestora.

 • Crează un program de lucru general pentru a asigura îndeplinirea obiectivelor finale ale programului de formare prevocationala, în cadrul de timp prestabilit.

 • Elaborează planuri de lecţie pentru furnizarea elementelor profesionale şi de dezvoltare personală ale programului de formare prevocationala.

 • Dezvoltă şi implementează un plan săptămânal de formare prevocationala, cu un orar care să reflecte toate elementele de formare menţionate în specificaţiile programului.

 • Se asigură de faptul că mediul de formare respectă cerinţele legislative privind sănătatea şi siguranţa.

 • Furnizează utilizatorului serviciului un feedback corect cu privire la progresul înregistrat, într-o manieră sensibilă, corespunzătoare şi structurată.

 • Asistă beneficiarul să îşi revizuiască abordarea şi/sau să îşi ajusteze obiectivele de învăţare.

 • Oferă consiliere socio-profesională, acordă sprijin/suport persoanelor cu dizabilitati, în vederea identificării activităţilor cele mai potrivite  cu nevoile de formare şi pregătire prevocaţională sau pentru ocupaţia  viitoare.

 • Aplică o gamă largă de tehnici de explorare profesională şi căutare de locuri de muncă, pentru a sprijini beneficiarii să obţină locuri de muncă sau să fructifice oportunităţile de formare la un nivel superior.

 • Colaborează cu Compartimentul de Angajare Asistată,  Biroul Angajare Protejată – Spălătorie Auto, Biroul de evaluare si consiliere vocationala, din cadrul Centrului de integrare in munca, precum si cu alte servicii conexe.

  ASOCIAŢIA “ALTERNATIVA 2003”

NR. CRT

TIP POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII GENERALE ŞI SPECIFICE PENTRU OCUPARE

PRINCIPALELE CERINŢE ALE POSTURILOR

NR. POSTURI CONCURS

1

Inspector specialitate (psiholog)

S

execuţie

studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul psihologie

autorizaţie de liberă practică în domeniul clinic/ psihoterapie/ consiliere eliberată de CNPR

asigură informarea şi consilierea beneficiarilor

1

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE:

INSPECTOR SPECIALITATE (PSIHOLOG):

Bibliografie

Psihologia varstelor – Ciclurile vietii, Ursula Schiopu, Emil Verza; Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1997

 

EXTRAS FIŞA POSTULUI INSPECTOR SPECIALITATE (PSIHOLOG)

Principalele atribuţii                                                        

Denumirea postului: post de natură contractuală: inspector specialitate (psiholog)

Nivelul postului: de execuţie

Scopul principal al postului: asigură asistenţă si terapie psihologică beneficiarilor

ATRIBUŢII ŞI RĂSPUNDERI CARE REVIN ANGAJATULUI:

           Efectueaza examenul psihologic pe baza instrumentelor specifice profesiei stabilind nivelul general de dezvoltare al beneficiarului si gradul retardului;

           Identifica si evalueaza problemele de comportament precizand severitatea si natura acestora;

           Realizeaza evaluarea functiilor cognitive, a dezvoltarii afective si sociale, precum si a contextului familial si social al beneficiarului;

           Asigura evaluarea nevoilor de abilitare/reabilitare in domeniul cognitiv, comportamental si emotional;

           Desfasoara activitati de terapie individuala in vederea ameliorarii deficitelor de natura atentionala, mnezica, perceptiva, cognitiva si comportamentala;

           Identifica si evalueaza nevoile familiei legate de situatiile de risc;

           Desfasoara activitati de terapie suportiva cu parintii in vederea asigurarii unor relatii adecvate cu copilul si a prevenirii aparitiei unor disfunctii in relatia parinte/copil;

           Asigura servicii de consiliere cu beneficiarii aflati in situatia de inadaptare scolara si sociala pentru reeducarea proceselor afectate, imbunatatirea autocunoasterii si optimizarea dezvoltarii personale;

           Participa alaturi de ceilalti specialisti la intocmirea materialelor informative cu privire la caracteristicile si specificul diverselor tulburari si dizabilitati;

           Participa la cursuri de perfectionare sau alte activitati de formare profesionala organizate in institutie sau in afara acesteia;

           Anunta medicului sau asistentei medicale orice modificare in starea de sanatate a copiilor;

           Se autodeclara in caz de imbolnavire;

           Pastreaza confidentialitatea cu privire la cazurile beneficiarilor si la familiilor acestora;

           Cunoaşte şi pune în aplicare legislaţia în vigoare specifică domeniului de activitate, precum si standardele m inime obligatorii specifice centrelor de zi pentru copiii cu dizabilitati;

           Cunoaste si respecta procedurile de lucru specifice Centrului;

           Se obliga sa cunoasca si sa respecte regulamentul de organizare si functionare al Centrului;

           Semnaleaza orice situatie de abuz sau violenta asupra copilului beneficiar al serviciului in conformitate cu procedurile D.C.A.S.P.C.

BIROUL INTERVENŢIE ÎN REGIM DE URGENŢĂ COPII

NR. CRT

TIP POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII GENERALE ŞI SPECIFICE PENTRU OCUPARE

PRINCIPALELE CERINŢE ALE POSTURILOR

NR. POSTURI CONCURS

1

inspector specialitate (asistent social)

S

execuţie

studii universitare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în specializarea asistenţă socială;

aviz liberă practică CNAS

asigură asistenţa şi consilierea beneficiarilor

1

 

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE:

INSPECTOR SPECIALITATE (ASISTENT SOCIAL)

           Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificări şi completări, cu următoarea tematică:

-          Cap.1:  Dispoziţii generale şi definiţii;

-          Cap.2:  Drepturile copilului – Sectiunea 1 : Drepturi si libertăţi civile

-          Cap.3: Protecţia specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi;

-          Cap.5:  Protecţia copilului care a săvârşit o faptă penală şi nu răspunde penal;

-          Cap.6:  Protecţia copilului împotriva abuzului, neglijarii, exploatarii si a oricarei forme de violenta ;

-          Cap.7:  Instituţii şi servicii cu atribuţii în protecţia copilului;

-          Cap.8:  Organisme private;

-          Cap.9:  Finanţarea sistemului de protecţia a copilului;

-          Cap.10: Reguli speciale de procedură;

-          Cap.11: Răspunderi şi sancţiuni;

-          Cap.12: Dispoziţii tranzitorii şi finale;

-          Cap.13: Dispoziţii tranzitorii şi finale

         HGR 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată

EXTRAS FIŞA POSTULUI INSPECTOR SPECIALITATE

Principalele atribuţii                                                        

Denumirea postului: post de natură contractuală: inspector specialitate 

Nivelul postului: de execuţie

Scopul principal al postului: asigură asistenţă beneficiarilor

ATRIBUŢII ŞI RĂSPUNDERI CARE REVIN ANGAJATULUI:

 • Identifică zonele de intervenţie şi aporximează numărul de copii aflaţi în stradă pe raza sectorului 1;

 • Propune măsură de protecţie pentru copilul găsit lipsit de supraveghere;

 • Acordă asistenţă şi prijin de urgenţă părinţilor copilului, urmărind, până la remiterea cazului către un alt serviciu, dacă aceştia îşi pot asuma responsabilitatea şi dacă îşi exercită drepturile şi îşi îndeplinesc obligaţiile cu privire la copil astfel încât să prevină apariţia situaţiilor ce pun în pericol securitatea şi dezvoltarea copilului;

 • Îndeplineşte cu profesionalism, imparţialitate şi în conformitate cu legea, îndatoririle de serviciu;

 • Întocmeşte Dispoziţia de plasamanet în regim de urgenţă, după caz;

 • Însoţeşte copilul găsit lipsit de supraveghere pe raza sectorului 1, la sediul DGASPC pe a  cărei rază administrativ-teritorială îşi are domiciliul;

   

   

  COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII SF. ECATERINA

NR. CRT

TIP POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII GENERALE ŞI SPECIFICE PENTRU OCUPARE

PRINCIPALELE CERINŢE ALE POSTURILOR

NR. POSTURI CONCURS

2

Inspector specialitate (psiholog)

S

execuţie

studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul psihologie

autorizaţie de liberă practică în domeniul clinic/ psihoterapie/ consiliere eliberată de CNPR

asigură informarea şi consilierea beneficiarilor

1

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE:

INSPECTOR SPECIALITATE (PSIHOLOG):

Bibliografie

Psihologia varstelor – Ciclurile vietii, Ursula Schiopu, Emil Verza; Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1997

 

EXTRAS FIŞA POSTULUI INSPECTOR SPECIALITATE (PSIHOLOG)

Principalele atribuţii                                                        

Denumirea postului: post de natură contractuală: inspector specialitate (psiholog)

Nivelul postului: de execuţie

Scopul principal al postului: asigură asistenţă si terapie psihologică copiilor şi familiilor acestora

ATRIBUŢII ŞI RĂSPUNDERI CARE REVIN ANGAJATULUI:

           Efectueaza examenul psihologic pe baza instrumentelor specifice profesiei stabilind nivelul general de dezvoltare al copilului si gradul retardului;

           Identifica si evalueaza problemele de comportament precizand severitatea si natura acestora;

           Realizeaza evaluarea functiilor cognitive, a dezvoltarii afective si sociale, precum si a contextului familial si social al copilului;

           Asigura evaluarea nevoilor de abilitare/reabilitare in domeniul cognitiv, comportamental si emotional;

           Desfasoara activitati de terapie individuala in vederea ameliorarii deficitelor de natura atentionala, mnezica, perceptiva, cognitiva si comportamentala;

           Identifica si evalueaza nevoile familiei legate de situatiile de risc;

           Desfasoara activitati de terapie suportiva cu parintii in vederea asigurarii unor relatii adecvate cu copilul si a prevenirii aparitiei unor disfunctii in relatia parinte/copil;

           Asigura servicii de consiliere cu copiii aflati in situatia de inadaptare scolara si sociala pentru reeducarea proceselor afectate, imbunatatirea autocunoasterii si optimizarea dezvoltarii personale;

           Intocmeste Programul Personalizat de Interventie (PPI) in functie de problemele si particularitatile fiecarui copil si il reactualizeaza periodic;

           Informeaza si consulta familia sau reprezentantul legal al copilului cu privire la obiectivele si metodele folosite in cadrul programului de interventie;

           Elaboreaza planul de abilitare /reabilitare al copilului si urmareste realizarea obiectivelor impreuna cu echipa interdisciplinara;

           Colaboreaza cu ceilalti specialisti din domeniu in vederea prevenirii abandonului si institutionalizarii copilului cu dizabilitati;

           Participa alaturi de ceilalti specialisti la intocmirea materialelor informative cu privire la caracteristicile si specificul diverselor tulburari si dizabilitati;

           Participa la cursuri de perfectionare sau alte activitati de formare profesionala organizate in institutie sau in afara acesteia;

           Anunta medicului sau asistentei medicale orice modificare in starea de sanatate a copiilor;

           Se autodeclara in caz de imbolnavire;

           Pastreaza confidentialitatea cu privire la cazurile copiilor si la familiilor acestora;

           Cunoaşte şi pune în aplicare legislaţia în vigoare specifică domeniului de activitate, precum si standardele m inime obligatorii specifice centrelor de zi pentru copiii cu dizabilitati;

           Cunoaste si respecta procedurile de lucru specifice CSS Sf Ecaterina;

           Se obliga sa cunoasca si sa respecte regulamentul de organizare si functionare al complexului;

           Semnaleaza orice situatie de abuz sau violenta asupra copilului beneficiar al serviciului in conformitate cu procedurile D.C.A.S.P.C.

 

NAZARCEA GRUP