Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Cariere

ANEXA I Numărul, nivelul posturilor, denumirea posturilor,structurile, principalele cerinţe ale posturilor, bibliografia şi tematica, condţiile generale şi specifice de ocupare

9 Dec 2013
 

ANEXA I Numărul, nivelul posturilor, denumirea posturilor,structurile, principalele cerinţe ale posturilor, bibliografia şi tematica, condţiile generale şi specifice de ocupare
BIROUL ADULŢI T.S.A.

NR. CRT

TIP POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII GENERALE ŞI SPECIFICE PENTRU OCUPARE

PRINCIPALELE CERINŢE ALE POSTURILOR

NR. POSTURI CONCURS

1.

inspector specialitate (atribuţii psiholog)

S

execuţie

studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul psihologie

autorizaţie de liberă practică în domeniul clinic/ psihoterapie/ consiliere eliberată de Colegiul Psihologilor

efectuarea examenului psihologic pentru beneficiarii serviciilor sociale

1


TEMATICĂ SI BIBLIOGRAFIA

INSPECTOR SPECIALITATE (ATRIBUŢII PSIHOLOG)

Bibliografia: Psihologia Varstelor. Ciclurile Vietii-Emil Verza, Ursula Schiopu

Editia a 3-a revizuita, Ed Didactica si Pedagogica, Bucuresti 1997

Tematica: Capitolul VII- Perioadele tineretii

Capitolul VIII-Perioada varstei adulte

Capitolul XII-Tulburari de dezvoltare si recuperarea lor

2. Emil Verza “ Psihologia varstelor”-Ed. Hyperion XXI Bucuresti 1993

Tematica: Capitolul VIII Perioada adolescentei

Capitolul IX Perioada tineretii

Capitolul X Perioada varstei adulte

EXTRAS FISA POST INSPECTOR SPECIALITATE (PSIHOLOG)

principalele atributii

DENUMIREA POSTULUI: inspector specialitate (atributii psiholog)

NIVELUL POSTULUI: execuție

ATRIBUŢII ŞI RĂSPUNDERI CARE REVIN ANGAJATULUI:

efectuează examenul psihologic pe baza instrumentelor specifice profesiei, stabilind nivelul general de dezvoltare şi gradul retardului, desfăşoară activităţi de terapie individuală în vederea ameliorării deficienţelor de natură atenţională, amnezică, perceptivă, cognitivă şi comportamentală, realizează servicii de consiliere cu părinţii, oferindu-le suportul informaţional, instrumental şi emoţional de care au nevoie, asigură servicii de consiliere cu tinerii aflaţi în situaţie de inadaptare şcolară şi socială pentru reeducarea proceselor afectate, îmbunătăţirea autocunoaşterii şi optimizarea dezvoltării personale, întocmeşte împreună cu echipa multidisciplinară Planul Individual de Intervenţie, evaluarea contextului familial, profesional, social, economic, cultural în care se manifestă problemele psihologice, efectuează vizite la domiciliul persoanelor cu handicap  în vederea evaluării socio-psiho-medicale, promovează alternativa îngrijirii la domiciliu a persoanelor cu handicap, dacă suspectează sau identifică situaţii de abuz, neglijare sau exploatare a beneficiarului în cadrul centrului sau în afara acestuia înştiinţează superiorul ierarhic ş.a.)BIROUL INTERVENŢIE ÎN REGIM DE URGENŢĂ COPII

NR. CRT

TIP POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII GENERALE ŞI SPECIFICE PENTRU OCUPARE

PRINCIPALELE CERINŢE ALE POSTURILOR

NR. POSTURI CONCURS

1.

Inspector specialitate

S

execuţie

absolvent de studii superioare de lungă durată sau studii universitare, cu diplomă de licenţă

asigurarea serviciilor de asistenţă socială beneficiarilor

1


TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE

INSPECTOR SPECIALITATE

1. Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificări şi completări, cu următoarea tematică:

-          Cap. 1:  Dispoziţii generale şi definiţii

-         Cap. 2:  Drepturile copilului

-          Cap. 3: Protecţia specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi

-          Cap. 5: Protecţia copilului împotriva abuzului, neglijării, exploatării şi a oricărei forme de violenţă  

2. Hotararea Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadrul de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată, cu modificări şi completări.


EXTRAS FIŞA POSTULUI INSPECTOR SPECIALITATE

Principalele atribuţii

DENUMIREA POSTULUI: inspector specialitate

NIVELUL POSTULUI: execuție

ATRIBUŢII ŞI RĂSPUNDERI CARE REVIN ANGAJATULUI:

preia solicitările indiferent de modalitatea sau de sursa acestora;

soluţionează cazurile repartizate de către şeful ierarhic superior şi îndeplineşte orice alte sarcini repartizate în vederea desfăşurării în bune condiţii a activităţii din cadrul biroului;

soluţionează cazurile în care părinţii sau unul dintre aceştia pun în pericol securitatea, dezvoltarea şi integritatea morală a copilului prin exercitarea în mod abuziv a drepturilor părinteşti sau prin neglijenţa gravă, iar pe baza constatărilor, propune plasamentul în regim de urgenţă,

acordă asistenţă şi sprijin de urgenţă părinţilor copilului urmărind, până la remiterea cazului către un alt serviciu, dacă aceştia îşi pot asuma responsabilitatea şi dacă îşi exercită drepturile şi îşi îndeplinesc obligaţiile cu privire la copil astfel încât să prevină apariţia situaţiilor ce pun în pericol securitatea şi dezvoltarea copilului;

are obligativitatea de a semnala situaţiile de violenţă asupra copilului;

propune măsură de protecţie pentru copilul găsit lipsit de supraveghere;

întocmeşte raportul privind soluţionarea cazurilor;

întocmeşte dispoziţia de plasament în regim de urgenţă, după caz;

completează registrele de evidenţă cu intrări/ieşiri de lucrări;

colaborează cu Serviciul Abuz, Neglijare, Trafic, Violentaţă în Familie, Repatriere şi Libera Exprimare a Opiniei Copilului  in vederea acordarii copilului capabil de discernamant, asistenta si sprijin in exercitarea dreptului sau la libera exprimare a opiniei;

asigură protectia specială a copilului abuzat sau neglijat obligadu-se sa verifice si sa solutioneze impreuna cu Serviciul Abuz, Neglijare, Trafic, Violentaţă în Familie, Repatriere şi Libera Exprimare a Opiniei Copilului  toate sesizarile privind cazurile de abuz si nelijare in situatia in care, in urma verificarilor efectuate se stabilesc motive temeinice care sa sustina existenta unei situatii de pericol iminent pentru copil, datorat abuzului sau neglijarii, si nu intampina opozitie din partea persoanelor juridice precum si a persoanelor fizice care au in ingrijire sau asigura protectia unui copil, instituie masura de plasament in regim de urgenta;

întocmeşte fişa de evaluare initiala privind situaţiile de abuz/neglijare a copilului;

identifică zonele de intervenţie şi aproximează numărul de copii aflaţi în stradă pe raza sectorului 1;

însoţeşte copilul găsit lipsit de supraveghere pe raza sectorului 1, la sediul DGASPC pe a cărei rază administrativ – teritorială îşi are domiciliul, conform procedurilor.


COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII PINOCCHIO

NR. CRT

TIP POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII GENERALE ŞI SPECIFICE PENTRU OCUPARE

PRINCIPALELE CERINŢE ALE POSTURILOR

NR. POSTURI CONCURS

1.

magaziner

M

executie

absolvent studii medii – diploma bacalaureat

gestiunea materialelor, rechizitelor, echipamentului si alimentelor din cadrul C.S.S.” Pinocchio”

1


TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA :

MAGAZINER

-Lege nr. 22 din 18/11/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice.

-H.G. nr. 2230 din 8 februarie 1969 privind gestionarea bunurilor materiale ale agentilor economici, autoritatilor si institutiilor publice.

-  Ordinul nr. 976/1998 pentru  aprobarea normelor de igiena privind productia, prelucrarea, depozitarea,pastrarea, transportul si desfacerea alimentelor;

-HGR nr.924/2005 privind aprobarea regulilor generale pentru igiena produselor alimentare: Anexa 2: -cap. 4;cap 6;cap. 8;cap. 9 si cap.10
EXTRAS FISA POST MAGAZINER

principalele atributii

DENUMIREA POSTULUI: magaziner

NIVELUL POSTULUI: execuție

ATRIBUŢII ŞI RĂSPUNDERI CARE REVIN ANGAJATULUI:

Se ingrijeste de buna pastrare a materialelor, echipamentelor, rechizitelor si de conservarea alimentelor aflate in gestiunea sa;

Primeste si elibereaza materialele si alimentele care se pastreaza in magazie pe baza de bon de consum si a listei de alimente ce au fost aprobate in prealabil;

Tine evidenta materialelor, echipamentului, alimentelor ce se gasesc in gestiunea sa, respectand legislatia in vigoare cu privire la acestea.

Respecta reglementarile in vigoare privind, conditiile de depozitare si pastrare a tuturor bunurilor de a caror gestiune raspunde;

Participa la inventarierea valorilor materiale pe care le gestioneaza si raspunde de eventualele lipsuri.

Se ingrijeste sa efectueze analizele periodice conform graficelor de planificare;

Ajuta la aprovizionarea unitatii, cu propuneri si sugestii;

Efectueaza receptia materiilor prime : verifica temperatura materiilor prime la receptie (pt produsele care necesita refrigerare,congelare prin introducerea termometrului sonda) si completeaza fisa de receptie corespunzatoare;

Completeaza zilnic fisa de inregistrare a temperaturii si UR aer din depozit;

Verifica caracteristicile organoleptice ale produselor receptionate;

Verifica documentele insotitoare ale marfii (factura, certificat sanitar-veterinar, aviz de expeditie, etc);

Verifica termenul de valabilitate, etichetarea si ambalarea materiilor prime;

Verifica temperatura mijlocului de transport si starea de igiena a acestuia;

Depoziteaza in maxim 10 minute de la receptie carnurile refrigerate sau congelate in spatiile si la temperatura corespunzatoare;

Aplica etichete pe materiile prime din depozite care trebuie sa contina data intrarii in depozit sau data expirarii produselor;

Scoate materiile prime din depozit in functie de comenzi conform procedurilor;

Urmareste curatenia si igiena in depozite si verifica sa nu apara urme de daunatori;

Depoziteaza ambalajele si deseurile conform intructiunilor;

Scoate carnea din congelator si o pune in refrigerator pentru decongelare cu 24 ore inainte de preparare;

Pastreaza la zi fisele de evidenta a substantelor si materiilor prime din depozit;

Are notiuni despre siguranta alimentului si sistemul HACCP;

Preda la sfarsitul lunii administratorului spre arhivare fisele pe care le-a monitorizat.COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII VRANCEI

NR. CRT

TIP POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII GENERALE ŞI SPECIFICE PENTRU OCUPARE

PRINCIPALELE CERINŢE ALE POSTURILOR

NR. POSTURI CONCURS

1.

Infirmiera

G

executie

studii generale (8 clase);

pentru candidaţii care nu sunt debutanţi în profesie, constituie un avantaj depunerea certificatului de absolvire a cursului de infirmiere

Ingrijire generală a beneficiarilor serviciilor sociale în cadrul Complexului Social de Servicii Vrancei

1

2.

referent (atributii educator)

M

executie

Studii medii liceale, absolvite cu diploma de bacalaureat

Asigurarea serviciilor edicative pentru beneficiarii din cadrul Complexului Social de Servicii Vrancei

1


TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA

INFIRMIERA

Ghidul Infirmierei” pus la dispozitie de angajator

   

REFERENT (ATRIBUTII EDUCATOR)

1. Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificări şi completări, cu următoarea tematică:

-          Cap. 1:  Dispoziţii generale şi definiţii

-         Cap. 2:  Drepturile copilului

-          Cap. 3: Protecţia specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi

-          Cap. 5: Protecţia copilului împotriva abuzului, neglijării, exploatării şi a oricărei forme de violenţă

2.      Educatorul specializat (Aplicarea standardelor de calitate în centrele de plasament), cu următoarea tematică:

-          Standarde de calitate privind protecţia copilului în centrul de plasament – prezentare;

-          Atitudinea faţă de copil şi deontologia profesiei de educator;

-          Modelul familial al relaţiei educator – copil şi al relaţiei dintre copii;

-          Jocul şi organizarea timpului liber în centrul de plasament;

-          Reintegrarea, integrarea familială a copilului. Rolul educatorului;

-          Promovarea accesului la informaţie şi posibilităţilor de exprimare liberă a opiniei copilului;

-          Comunicarea – mijloc şi scop în activitatea educatorului.EXTRAS FIŞA POSTULUI REFERENT EDUCATOR

Principalele atribuţii

 Denumirea postului: referent educator

Nivelul postului: executie

Scopul principal al postului: educatia nonformala si informala a copilului protejat, supraveghere.

Atributiile şi responsabilităţile salariatului:

Conduce activitatea educativa a grupei de copii stabilita de catre seful complexului social de servicii.

Participa la intocmirea Planului Individualizat de Protectie, realizeaza PIS (educatie, deprinderi de viata independenta, timp liber) si raspunde de aplicarea acestuia in conformitate cu atributiile ce ii revin;

Educatorul face demersuri pentru o pregatire cat mai buna individuala si particularizata ritmului si posibilitatilor fiecarui copil ;

Educatorul ajuta copilul la invatarea si consolidarea deprinderilor de igiena si autoservire ;

Respecta programul de lucru stablit in functie de necesitatile copiilor din grupa. Acest program va fi stabilit de catre seful complexului si va fi anuntat din timp;

Urmareste si asigura pregatirea pentru gradinita si societate a fiecarui copil din grupa repartizata, consemnind cu regularitate in caietul de observatii aspecte ce privesc schimbarile observate la fiecare copil in parte;

Discuta cu copilul intr-un climat de incredere si respect reciproc;

Face prezenta zilnica a copiilor in sala de grupa, semneaza in caietul de prezenta asumandu-si raspunderea pentru intocmirea acesteia;

Are obligatia sa controleze prezenta copilului la grupa si sa discute cu parintele pentru a evita absentarea pe termen lung a copilului de la grupa;

Insoteste copiii in deplasarile efectuate in afara centrului (tabere,excursii, vizite);

Raspunde de viata si securitatea copiilor incredintati pe timpul cat isi desfasoara programul de lucru si informeaza indata seful de complex, cabinetul medical sau dupa caz psihologul in cazul in care apar modificari ale starii de sanatate a acestora ;

Verifica permanent spatiul grupei (mobilier, patuturi, sisteme de inchidere ale acestora), echipamente) materiale puse la dispozitia copiilor cu prilejul activitatilor instructiv-educative, in vederea prevenirii unor accidente sau evenimente neprevazute ;

Raspunde de formarea si consolidarea deprinderilor de igiena personala si igiena spatiilor de locuit ale copiilor;

Organizeaza si amenajaza spatiul educational, incurajaza implicarea copiilor in amenajarea mediului educational ;

Insoteste si supravegheaza copiii la masa si ajuta la alimentatie ;

Participa la activitati educationale organizate in centru ;

Participa la intilnirile cu parintii ce sunt organizate in unitate ;

Are obligatia sa nu paraseasca locul de munca, chiar daca pleaca intr-o activitate educationala cu copiii, fara sa aduca la cunostinta sefului de complex;

Sprijina activitatea asistentului social,cabinetului medical si a psihologului;

Colaboreaza cu echipa pluridisciplinara ;

Indruma parintii si copiii unde este cazul la consiliere.

 

 

EXTRAS FIŞA POSTULUI INFIRMIERĂ

principalele atributii

 Denumirea postului: post de natură contractuală/infirmiera

Nivelul postului: de execuţie

Scopul principal al postului: supravegherea si ingrijirea copiilor

Atributiile şi responsabilităţile salariatului:

Execută curăţenia în sectorul său de activitate;

În timpul programului de lucru tinuta vestimentara este ingrijita iar purtarea echipamentului este obligatorie;

Raspunde solidar de tot inventarul din sectorul sau de activitate, ia masurile ce se cuvin pentru intretinerea acestor obiecte, scule, aparate, etc., precum si de repercursiunile datorate remedierii deficientelor;

Foloseste la maximum timpul de lucru zilnic, executand activitatile trasate;

Respectă confidentialitatea asupra activităţilor din centru si îndeplineste si alte sarcini indicate de conducerea centrului, sub rezerva legalitatii lor şi în acord cu pregătirea profesională:

Nu consuma bauturi alcoolice in timpul programului si nu isi desfasoara activitatea sub influenta acestora;

Comportamentul, comunicarea si calitatea serviciilor cu personalul si beneficiarii, trebuie sa se caracterizeze prin amabilitate, promtitudine, respect, limbaj civilizat;

Participa la informarile, sedintele, organizate de conducerea centrului care au ca obiectiv: cunoasterea si respectarea standardelor si manualului de proceduri al unitatii, cunoasterea normelor de P.S.I si protectia muncii, etc.

Respectă şi aplică standardele minime de calitate din sectorul său de activitate

In conformitate cu SMO ( standardele minime obligatorii) in vigoare, angajatul din cadrul in cadrul C.S.S., are urmatoarele atributii si obligatii.

Realizeaza activitatile de ingrijire de baza ale beneficiarilor ( ex : hranirea copiilor, imbracarea si dezbracarea acestora, schimbatul copiilor atunci cand este necesar, toaleta copiilor, imbaierea acestora);

Asigura curatirea paturilor si a accesoriilor acestora, precum si a mobilierului si altor accesorii ale camerei, in special in camerele copiilor mici.

Participa la la activitatile de asigurare a curateniei;

Spala si dezinfecteaza regulat suprafetele si materialele de joc respectand standardele de igiena;

Ia masuri privind respectarea conditiilor igienico- sanitare din centru si participa activ la efectuarea acestora, atunci cand este solicitat sau situatia o impune ( dormitoare, bucatarie , spalatorie , anexe sanitare, holuri acces.)

Asigura supravegherea copiilor atat pe timpul zilei cat si pe timpul noptii;

Participa la activitatile de educatie non-formala;

Participa la activitati de formare a deprinderilor pentru viata independenta alaturi de educator ;

Colaboreaza cu echipa pluridisciplinara a DGASPC in vederea intocmirii si implementarii PIP (plan individualizat de protectie) si PIS (plan individualizat de servicii);

Insoteste copiii la recuperare, spitale, alte activitati;

Participa impreuna cu celelalte persoane angajate in cadrul DGASPC la activitati de integrare sociala a beneficiarilor;

Colaboreaza cu celelalte departamente din cadrul DGASPC, precum si cu alte servicii sociale de la nivelul comunitatii, in vederea imbunatatirii actului de protectie si integrarii sociale a beneficiarilor ;

Colaboreaza cu familia naturala sau extinsa a copilului in vederea ameliorarii starii de sanatate a copilului ;

Cunoaste problematica copilulului protejat cu masura speciala de protectie;

Cunoaste si respecta legislatia privind protectia copilului cu dizabilitati;

Pastreaza confidentialitatea cu privire la situatia socio-medicala a beneficiarilor; are o atitudine permanent non-discriminatorie ( se va adresa copiilor folosind prenumele , nu va utiliza porecle , etichete sau alte formule de adresare stigmatizante );

Cunoaste si respecta regulile de protectia muncii;

Se preocupa de formarea continua in domeniu ;

Participa la cursurile de formare ;

Acorda ingrjirile zilnice grupului copii din centru , mentinand un mediu relaxant si stimulativ pentru dezvoltarea copiilor pe toate planurile : fizic, intelectualsi socio- emotional;

Insoteste copiii la masa;

Interactioneaza cu copiii in timpul ingrijirii;

Incurajeaza autonomia copiilor in timpul ingrijirili in functie de varsta si nivelul de dezvoltare oferindu-le ocazii frecvente de practicare a abilitatilor de autoîngrijire.


COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII SF. ECATERINA

NR. CRT

TIP POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII GENERALE ŞI SPECIFICE PENTRU OCUPARE

PRINCIPALELE CERINŢE ALE POSTURILOR

NR. POSTURI CONCURS

1.

kinetoterapeut

S

executie

absolvent studii superioare de lungă durată, cu diplomă de licenţă în specializarea Kinetoterapie

asigurarea serviciilor de recuperare medicală

1


TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE:

KINETOTERAPEUT

1.Tudor Sbenghe - Kinetologie profilactica, terapeutica si de recuperare , Editura Medicala, 1987

2.Cordun Mariana – Kinetologie medicala, Editura Axa, 1999

3.Nica Adriana Sarah - Recuperare medicală , Editura Universitară Carol Davila, 2004

4.Iaroslav Kiss - Fizio-kinetoterapia si recuperarea medicala in afectiunile aparatului locomotor, Editura Medicala, 2007

 

  

EXTRAS FIŞA POSTULUI KINETOTERAPEUT

principalele atributii

Denumirea postului: kinetoterapeut

Nivelul postului: de execuţie

Scopul principal al postului: acordarea asistentei kinetice de natura profilactica, terapeutica si recuperare medicala a beneficiarilor centrului

Atributiile şi responsabilităţile salariatului:

efectueaza evaluarea copiilor din punct de vedere neuromotor la intrarea in program

elaboreaza programul de recuperare a copiilor si este responsabil de indeplinirea obiectivelor stabilite in cadrul acestui program, tinand cont de recomandarile si contraindicatiile medicale;

efectueaza planul terapeutic pe etape pentru tratamente individuale si in grupe omogene ale copiilor cu deficienta fizica si aplica tratamente specifice de kinetoterapie, electroterapie, hidroterapie pe baza indicatiilor medicului;

desfasoara activitati diversificate cu copiii, adaptate varstei lor si potentialului lor de dezvoltare;

cunoaşte şi pune în aplicare legislaţia în vigoare specifică domeniului de activitate, precum si standardele minime obligatorii specifice centrelor de zi pentru copiii cu dizabilitati;

se obliga sa cunoasca si sa respecte regulamentul de organizare si functionare al centrului;

organizeaza activitatea in salile de kinetoterapie, de electroterapie si de hidroterapie, urmarind utilizarea corecta a aparaturii si instrumentelor ;

face demersuri constante pentru a realiza o colaborare stransa cu familiile, astfel incat o parte din activitatile de recuperare sa fie continuate cu copiii si in familie;

intocmeste programul personalizat de interventie impreuna cu personalul de specialitate in functie de nevoile si particularitatile fiecarui copil in parte si il reactualizeaza periodic; elaborarea PPI se face cu consultarea copilului, in raport de varsta si gradul de maturitate, precum si al familiei acestuia sau a reprezentantului legal;

informeaza parintii sau reprezentantul legal al copilului cu privire la continutul PPI si rolul care le revine in operationalizarea obiectivelor acestuia;

informeaza managerul de caz, in mod periodic si ori de cate ori este nevoie, cu privire la implementarea PPI;

intocmeste raportul de evaluare finala la incetarea terapiei;

anunta familia despre eventuala absenta la terapie;

practica constant un comportament bland fata de copii, evitand folosirea pedepselor de orice fel;

asigura securitatea mediului atat in interior cat si in exterior, identificand si semnaland pericolele potentiale;

anunta medicului sau asistentei medicale orice modificare in starea de sanatate a copiilor;

se autodeclara in caz de imbolnavire;

pastreaza confidentialitatea cu privire la cazurile copiilor si la familiilor acestora;

cunoaste si respecta normele de protectia muncii

respecta codul etic elaborat de coordonatorul Complexului (norme de comportament, atitudini de comunicare etc.) si il aduc la cunostinta familiilor si beneficiarilor CZD prin mijloace adecvate in functie de tipul dizabilitatii;

se asigura de respectarea codului etic de catre parinti si beneficiarii CZD;

aplica tratamente specifice de kinetoterapie;

tine evidenta si urmareste eficienta tratamentului;

participa la cursuri de formare;

aduce la îndeplinire orice sarcini stabilite de şeful ierarhic, sub rezerva legalităţii lor ;

Fiecare lucrător trebuie să-şi desfăşoare activitatea, în conformitatea cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidente sau înbolnăvire profesională atât propria persoană cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă.COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII JIULUI

NR. CRT

TIP POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII GENERALE ŞI SPECIFICE PENTRU OCUPARE

PRINCIPALELE CERINŢE ALE POSTURILOR

NR. POSTURI CONCURS

1.

infirmieră-componenta centru de zi

G

execuţie

studii generale

pentru candidaţii care nu sunt debutanţi în profesie, constituie un avantaj depunerea certificatului de absolvire a cursului de infirmiere

îngrijire generală a copiilor, beneficiari ai serviciilor sociale în cadrul Complexului Social de Servicii Jiului

3

2.

îngrijitor –componenta de zi

G

execuţie

studii generale

 mentinerea /pastrarea curateniei in grupurile sanitare , a culoarelor, incaperile institutiei precum si a curtii interioare

4TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE:

INFIRMIERĂ

Ghidul pentru infirmiere pus la dispoziţie de angajator.


EXTRAS FIŞA POSTULUI INFIRMIERĂ

principalele atribuţii

Denumirea postului: infirmieră

Nivelul postului: de execuţie

Scopul principal al postului: asigurarea serviciilor de îngrijire generală a copiilor beneficiari ai serviciilor sociale în cadrul Complexului Social de Servicii Jiului

Atributiile şi responsabilităţile salariatului:

intretine un climat placut si securizant in comunicarea cu copiii

intretine un climat placut la locul de munca si in relatiile inter-personale, evita conflictele si nu alimenteaza starile conflictuale

insoteste copiii la grupul sanitar si raspunde de viata si securitatea lor

pregateste si strange paturile copiilor

supravegheaza si asigura securitatea copiilor in lipsa educatorului

participa efectiv alaturi de educatoare si asistenta medicala la formarea deprinderilor elementare de igiena la copii, la programele de stimulare afectiva de stimulare a limbajului si de stimulare psiho-motorie

ajuta la hranirea copiilor care necesita acest lucru

insoteste copiii alaturi de educatoare la plimbare, excursii, vizionari ,spectacole , etc;

practica constant un comportament bland , evitand folosirea pedepselor de orice fel ;

ajuta la imbracatul si dezbracatul copiilor cand este necesar ( cand ies afara sau la dormitor)

efectueaza toaleta copiilor ( schimbat , imbaiere , igiena corporala )

se ingrijeste sa aiba analizele facute periodic

duce lenjeria copiilor la spalat

efectueaza curatenia si dezinfectarea mobilierului, a veselei si a altor suprafete

 


EXTRAS FIŞA POSTULUI ÎNGRIJITOR

principalele atribuţii

Denumirea postului: îngrijitor

Nivelul postului: de execuţie

Scopul principal al postului: asigurarea serviciilor de îngrijire generală a copiilor beneficiari ai serviciilor sociale în cadrul Complexului Social de Servicii Jiului

Atributiile şi responsabilităţile salariatului:

Asigură realizarea serviciilor de curatenie în cadrul centrului, respectiv:

 • Asigura curatenia birourilor, holurilor si toaletelor;

 • Asigura curatenia atelierelor lucrative;

 • Participa la toate activităţile gospodăreşti ale centrului;

Răspunderi ce revin angajatului:

  • Semneaza condica de prezenta la venire si la plecare;

 • Are obligatia de a respecta graficul de lucru si orele de program, iar in cazul in care intervin anumite probleme se anunţe seful direct;

 • Utilizează corect echipamentele de muncă şi echipamentele de transport;

 • Îşi însuşeşte şi respectă prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;

 • Aduce la cunoştinţa conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană;

 • Respectă prevederile stipulate în Regulamentul Intern,

 • Comunică imediat angajatorului şi/ sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;

 • Dă relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari;

 • Nu procedează la scoaterea din funcţiune, modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii echipamentelor de muncă;

 • Cooperează atât timp cat este necesar, cu angajatorul şi/sau lucrătorii desemnaţi, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate;

 • Cunoaşte măsurile de prim ajutor care trebuie luate în caz de accidentări sau îmbolnăviri profesionale conform instructajului realizat de către angajator.

 • În timpul programului de lucru tinuta vestimentara este ingrijita iar purtarea halatului de protectie este obligatorie;

 • Cunoaste regulile de pastrare si transportare a materialelor pe care le foloseste in activitatea pe care o desfasoara;

 • Raspunde solidar de tot inventarul din sectorul sau de activitate, ia masurile ce se cuvin pentru intretinerea acestor obiecte, (ex. aspirator), precum si de repercursiunile datorate remedierii deficientelor;

 • Folosește la maximum timpul de lucru zilnic, executând activitățile trasate;

 • Respectă confidentialitatea asupra activităţilor din centru si îndeplineste si alte sarcini indicate de conducerea centrului, sub rezerva legalitatii lor şi în acord cu pregătirea profesională:

 • Nu consuma bauturi alcoolice in timpul programului si nu isi desfasoara activitatea sub influenta acestora;

 • Comportamentul, comunicarea si calitatea serviciilor cu personalul si beneficiarii, trebuie sa se caracterizeze prin amabilitate, promtitudine, respect, limbaj civilizat;

 • Participa la informarile, sedintele, organizate de conducerea centrului care au ca obiectiv: cunoasterea si respectarea standardelor si manualului de proceduri al unitatii, cunoasterea normelor de P.S.I si protectia muncii, etc.

 • Comunica administratorului orice deficienta intalnita în timpul programului de lucru si impreuna gasesc solutii de remediere in cel mai scurt timp;

 • Respectă şi aplică standardele minime de calitate din sectorul său de activitate.CASA DE TIP FAMILIAL BRĂDUŢ

NR. CRT

TIP POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII GENERALE ŞI SPECIFICE PENTRU OCUPARE

PRINCIPALELE CERINŢE ALE POSTURILOR

NR. POSTURI CONCURS

1.

infirmieră

G

execuţie

studii generale

pentru candidaţii care nu sunt debutanţi în profesie, constituie un avantaj depunerea certificatului de absolvire a cursului de infirmiere

asigurarea serviciilor îngrijire şi educaţie a copiilor din CTF Brăduţ

 

1


BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI INFIRMIERĂ :

1. Ghidul pentru infirmiere pus la dispoziţie de angajator.

 


EXTRAS FIŞA POSTULUI INFIRMIERĂ

principalele atribuţii

 Denumirea postului: infirmieră

Nivelul postului: de execuţie

Scopul principal al postului: asigurarea serviciilor îngrijire a copiilor din CTF Brăduţ

Atributiile şi responsabilităţile salariatului:

In conformitate cu SMO( standardele minime obligatorii) in vigoare, personalul angajat in cadrul CTF va indeplini rolul unui parinte social.

participa la activitatile de ingrijire de baza ale beneficiarilor( ex : hranirea copiilor, imbracarea si dezbracarea acestora, schimbatul copiilor atunci cand este necesar, toaleta copiilor, imbaierea acestora);

participa la activitatile de pregatire a meselor si preparare a hranei ;

participa la la activitatile de asigurare a curateniei ;

participa la activitatile de spalare si calcare a rufelor si a lenjeriei ;

asigura supravegherea atat pe timpul zilei cat si pe timpul noptii ;

participa la activitatile de educatie non-formala ;

participa la activitati de formare a deprinderilor pentru viata independenta ;

colaboreaza cu echipa pluridisciplinara a DGASPC in vederea intocmirii si implemen tarii PIP( plan individualizat de protectie) si PIS( plan individualizat de servicii) ;

insoteste copiii la scoala sau la Centrul de Recuperare .

fiecare membru al echipei este persoana de referinta pentru unul sau mai multi copii si este membru al echipei pentru alti copii ;

colaboreaza cu celelalte departamente din cadrul DGASPC, precum si cu alte servicii sociale de la nivelul comunitatii, in vederea imbunatatirii actului de protectie si integrarii sociale a beneficiarilor ;

colaboreaza cu familia naturala sau extinsa a copilului in vederea reintegrarii acestuia

cunoaste problematica copilului cu dizabilitati ;

indeplineste orice alte sarcini de serviciu la solicitarea coordonatorului CTF ;

respecta recomandarile echipei Centrului de Recuperare in vederea continuarii programului de recuperare prin activitati la domiciliu ;

mentine un contact permanent cu scoala in cazul copiilor integrati in sistemul de invatamant sau de masa ;

are o atitudine permanent non-discriminatorie ( se va adresa copiilor folosind prenumele, nu va utiliza porecle , etichete sau alte formule de adresare stigmatizante ) ;

sunt interzise : pedepsele fizice de orice natura , privarea copilului de necesitatile fundamentale corespunzatoare unei dezvoltari armonioase din punct de vedere mental, emotional , psihic , social , care ar putea periclita integritatea acestora ;

acorda ingrjirile zilnice grupului de copii care i-a fost repartizat mentinand un mediu relaxant si stimulativ pentru dezvoltarea copiilor pe toate planurile : fizic, intelectual si socio- emotional ;

mesele copiilor vor fi sterse cu solutie clorigena 1/6, nu va aseza scaunele pe masute in timpul efectuarii curateniei ;

interactioneaza frecvent cu copiii in timpul ingrijirii, stabilind contactul vizual, denumind obiectele si activitatile desfasurate ;

incurajeaza autonomia copiilor in timpul ingrijirilor in functie de varsta si nivelul de dezvoltare oferindu-le ocazii frecvente de practicare a abilitatilor de autoingrijire ;

asigura securitatea mediului atat in interior, cat si in exterior, identificand si semnaland pericolele potentiale;

supravegheaza copiii intr-un mod calm si relaxat, in toate momentele zilei;

spala si dezinfecteaza regulat suprafetele si materialele de joc respectand standardele de igiena ;

ia masuri privind respectarea conditiilor igienico- sanitare din casuta si participa activ la efectuarea acestora ( dormitoare, bucatarie , spalatorie , anexe sanitare, holuri acces, curte si ghena ;

raspunde in mod direct de modul de exploatare si intretinere a instalatiilor sanitare si electrice din dotare , conform instructiunilor , suportand contravaloarea obiectelor distruse;

depoziteaza substante sau obiecte periculoase in locuri sigure unde nu au acces copiii ;

anunta asistentei orice modificare aparuta in starea de sanatate a copiilor ;

implica copilul in activitatile cotidiene ale vietii de familie , specifice varstei si tipului de handicap antrenandu-l in activitati educative de grup si individuale;

dezvolta un demers educational individualizat , bazat pe relatia copil-persoana de referinta;

insufla copilului respectul fata de familie;

asculta opiniile copilului si tine seama de acestea in limita posibilitatilor.COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII SF. ANDREI

NR. CRT

TIP POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII GENERALE ŞI SPECIFICE PENTRU OCUPARE

PRINCIPALELE CERINŢE ALE POSTURILOR

NR. POSTURI CONCURS

1.

referent (atribuţii educator)

M

execuţie

absolvent de studii liceale cu diplomă de bacalaureat;


asigură educaţia copiilor, beneficiari ai serviciilor sociale în cadrul Complexului

4

2.

asistent medical

PL

execuţie

absolvent scoală sanitară postliceală, specialitate asistent medical generalist/pediatrie;

avizul OAMGMAMR medicină generală sau pediatrie;

asigurare profesionala;


Oferă asistenţă medicală copiilor beneficiari ai serviciilor sociale în cadrul Complexului

1

3.

infirmieră

G

execuţie

studii generale (8 clase);

pentru candidaţii care nu sunt debutanţi în profesie, constituie un avantaj depunerea certificatului de absolvire a cursului de infirmiere

îngrijire generală a copiilor beneficiari ai serviciilor sociale în cadrul Complexului

1


TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE:

REFERENT ATRIBUŢII EDUCATOR

1. Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificări şi completări, cu următoarea tematică:

-          Cap. 1:  Dispoziţii generale şi definiţii

-         Cap. 2:  Drepturile copilului

-          Cap. 3: Protecţia specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi

-          Cap. 5: Protecţia copilului împotriva abuzului, neglijării, exploatării şi a oricărei forme de violenţă

2.      Educatorul specializat (Aplicarea standardelor de calitate în centrele de plasament), cu următoarea tematică:

-          Standarde de calitate privind protecţia copilului în centrul de plasament – prezentare;

-          Atitudinea faţă de copil şi deontologia profesiei de educator;

-          Modelul familial al relaţiei educator – copil şi al relaţiei dintre copii;

-          Jocul şi organizarea timpului liber în centrul de plasament;

-          Reintegrarea, integrarea familială a copilului. Rolul educatorului;

-          Promovarea accesului la informaţie şi posibilităţilor de exprimare liberă a opiniei copilului;

-          Comunicarea – mijloc şi scop în activitatea educatorului.


ASISTENT MEDICAL:

Bibliografia: „Manual de medicina interna pentru cadre medii’’ – autor Corneliu Borundel

Tematica:

1.Perioadele de evolutie a bolii

2.Diagnosticul si tratamentul unei febre

3.Inflamatia

4.Alimentatia – notiuni generale

5.Rinite

6.Laringita acuta si cronica

7.Bronsita acuta si cronica

8.Bronsectazia

9.Astmul bronsic

10.Pneumonia pneumococica

11.Abcesul pulmonar

12.Tuberculoza pulmonara

13.Pleureziile

14.Insuficienta respiratorie acuta

15.Stenoza mitrala

16.Stenoza aortica

17.Pericardita acuta

18.Angina pectorala

19.Infarctul miocardic

20.HTA

21.Sincopa si Lesinul

22.Esofagita

23.Gastrita

24.Ulcerul gastro-duodenal

25.Duodenita

26.Enterocolita acuta

27.Colita

28.Hepatita virala acuta

29.Hepatita cronica

30.Litiaza biliara

31.Dischinezia biliara

32.Pancreatita Acuta

33.Peritonitele acute

34.Pielonefrita acuta

35.Litiaza renala

36.Anemia hemolitica

37.Anemia carentiala

38.RAA (reumatismul articular acut)

39.Diabetul zaharat – simptomatologie

40.Epilepsia – generalizata.


INFIRMIERĂ :

Bibliografie:

Ghidul infirmierei” pus la dispoziţie de angajator

EXTRAS FIŞA POSTULUI REFERENT (ATRIBUŢII EDUCATOR)

Principalele atribuţii

Denumirea postului: referent educator

Nivelul postului: executie;

Scopul principal al postului: educatia nonformala si informala a copilului protejat, supraveghere.

ATRIBUŢII ŞI RĂSPUNDERI CARE REVIN ANGAJATULUI:

   Conduce activitatea educativa a grupei de copii stabilita de catre seful complexului social de servicii.

Participa la intocmirea Planului Individualizat de Protectie, realizeaza PIS (educatie, deprinderi de viata independenta, timp liber) si raspunde de aplicarea acestui

in conformitate cu atributiile ce ii revin;

Educatorul face demersuri pentru o pregatire cat mai buna individuala si particularizata ritmului si posibilitatilor fiecarui copil ;

Educatorul ajuta copilul la invatarea si consolidarea deprinderilor de igiena si autoservire ;

Respecta programul de lucru stablit in functie de necesitatile copiilor din grupa. Acest program va fi stabilit de catre seful complexului si va fi anuntat din timp;

Urmareste si asigura pregatirea pentru gradinita si societate a fiecarui copil din grupa repartizata, consemnind cu regularitate in caietul de observatii aspecte ce privesc schimbarile observate la fiecare copil in parte;

Discuta cu copilul intr-un climat de incredere si respect reciproc;

Face prezenta zilnica a copiilor in sala de grupa, semneaza in caietul de prezenta asumandu-si raspunderea pentru intocmirea acesteia;

Are obligatia sa controleze prezenta copilului la grupa si sa discute cu parintele pentru a evita absentarea pe termen lung a copilului de la grupa;

Insoteste copiii in deplasarile efectuate in afara centrului (tabere,excursii, vizite);

Raspunde de viata si securitatea copiilor incredintati pe timpul cat isi desfasoara programul de lucru si informeaza indata seful de complex, cabinetul medical sau dupa caz psihologul in cazul in care apar modificari ale starii de sanatate a acestora ;

Verifica permanent spatiul grupei (mobilier, patuturi, sisteme de inchidere ale acestora), echipamente, materiale puse la dispozitia copiilor cu prilejul activitatilor

instructiv-educative, in vederea prevenirii unor accidente sau evenimente neprevazute ;

Raspunde de formarea si consolidarea deprinderilor de igiena personala si igiena spatiilor de locuit ale copiilor;

Organizeaza si amenajaza spatiul educational, incurajaza implicarea copiilor in amenajarea mediului educational ;

Insoteste si supravegheaza copiii la masa si ajuta la alimentatie ;

Participa la activitati educationale organizate in centru ;

Participa la intilnirile cu parintii ce sunt organizate in unitate;

Are obligatia sa nu paraseasca locul de munca, chiar daca pleaca intr-o activitate educationala cu copiii, fara sa aduca la cunostinta sefului de complex;

Sprijina activitatea asistentului social,cabinetului medical si a psihologului;

Colaboreaza cu echipa pluridisciplinara ;

Indruma parintii si copiii unde este cazul la consiliere ;

Indruma familiile copiilor pentru redepunerea actelor necesare la DGASPC Sector 1 in vederea frecventarii centrului de zi ;

Are obligatia sa aduca la cunostinta, in timp util, sefului de complex atunci cind nu se poate prezenta la serviciu,indiferent de motivul absentei;

Participă la dezvoltarea şi derularea programelor psihopedagogice personalizate stabilite pentru fiecare copil;

Desfăşoara cu copii din cadrul centrului activităţi de terapie ocupaţională;

Are obligatia sa anunte verbal sau in scris conducerii centrului orice problema pe care o intampina;

Monitorizeaza cazurile copiilor aflati sub tratament si se ingrijeste de starea de sanatate acordand acestora atentie sporita.EXTRAS FIŞA POSTULUI ASISTENT MEDICAL

Principalele atribuţii

Denumirea postului: asistent medical

Nivelul postului - executie;

Scopul principal al postului : Oferă asistenţă medicală copiilor beneficiari ai serviciilor sociale în cadrul Complexului

ATRIBUŢII ŞI RĂSPUNDERI CARE REVIN ANGAJATULUI:

Atribuţii şi responsabilităţi ce revin angajatului:

Semneaza condica de prezenta la venire si la plecare;

Are obligatia de a respecta graficul de lucru si orele de program, iar in cazul in care intervin anumite probleme se anunţe seful direct;

Utilizează corect echipamentele de muncă şi echipamentele de transport;

Îşi însuşeşte şi respectă prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;

Aduce la cunoştinţa conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană;

Respecta ROI al unitatii , ROF al D.G.A.S.P.C. sector 1 , Regulamentul Intern al D.G.A.S.P.C. sector 1, precum si instructiuni privind P.S.I.

Respectă prevederile stipulate în Regulamentul Intern, Contractul Colectiv de Muncă,

Respectă şi aplică standardele minime de calitate din sectorul său de activitate face triajul epidemiologic al copiilor daca este cazul;

Intretine un climat placut si securizant in comunicarea cu copiii ;

Intretine un climat placut la locul de munca si in relatiile inter-personale, evita conflictele si nu alimenteaza starile conflictuale;

Controleaza zilnic starea de sanatate a copiilor , medicatia acestora si instrumentarul medical;

Colaboreaza cu echipa multidisciplinara in vederea elaborarii si implementarii PPI;

Examineaza copiii care vor fi supusi imunizarilor profilactice pentru stabilirea eventualelor contraindicatii medicale;

In caz de urgenta insoteste copiii la unitati spitalicesti de profil;

Efectueaza tratamente curente la indicatia medicului ;

Informeaza medicul asupra aspectelor sesizate si evolutia starii de sanatate a copiilor;

Ajuta medicul in timpul examinarilor efectuate;

Duce condica de medicamente la farmacie, preia medicamentele si le administreaza conform prescriptiilor medicale din F.O.

Termometrizeaza, cintareste si masoara copiii

Completeaza zilnic fisele de temparatura a frigiderelor si congelatoarelor din blocul alimentar

Completeaza zilnic fisa de evidenta HACCP

La sfarsitul lunii preda fisele pe care le monitorizeaza administratorului

Verifica starea de curatenie a suprafetelor de lucru , utilajelor si pardoselilor la inceputul lucrului ;

Verifica starea de igiena a personalului si echipamentul de protectie la inceputul lucrului

Verifica prin sondaj daca personalul utilizeaza corect produsele chimice periculoase

Completeaza fisele de evidenta a rezultatelor analizelor pentru apa potabila , produse finite si a rezultatelor testelor de sanitatie;

La sfarsitul lunii preda fisele pe care le monitorizeaza administratorului;

Efectueaza tratamentul injectabil in caz de nevoie / oral si raspunde la solicitari privind administrarea tratamentului oral;

Efectueaza tratamentele locale (spalaturi articulare, oculare, pansamente, mica chirurgie);

Efectueaza vaccinari la indicatia si sub supravegherea medicului

Controleaza efectuarea analizelor medicale periodice si actualizarea acestora (conform recomandarilor);

Are obligatia de a efectua controlul medical periodic si anual;

Pregateste materialul steril necesar centrului;

In caz de necesitate, pina la venirea medicului / ambulantei, acorda primul ajutor copiilor si personalului;

Are obligatia de a declara existenta sau aparitia problemelor de sanatate

Are obligatia de a-si insusi cunostintele generale cu privire la siguranta alimentelor si de a respecta intocmai cerintele;

Controleaza modul in care s-a facut curatenia, circuitul rufelor murdare si curate, respectarea regulilor de igiena, portul echipamentului de protectie in timpul transportului si distribuirii alimentelor.


EXTRAS FIŞA POSTULUI INFIRMIERĂ

Principalele atribuţii

Denumirea postului: infirmieră

Nivelul postului - executie;

Scopul principal al postului : supravegherea si ingrijirea copiilor

ATRIBUŢII ŞI RĂSPUNDERI CARE REVIN ANGAJATULUI:

Realizeaza activitatile de ingrijire de baza ale beneficiarilor ( ex : hranirea copiilor, imbracarea si dezbracarea acestora, schimbatul copiilor atunci cand este necesar, toaleta copiilor, imbaierea acestora);

Asigura curatirea paturilor si a accesoriilor acestora, precum si a mobilierului si altor accesorii ale camerei, in special in camerele copiilor mici.

Participa la la activitatile de asigurare a curateniei;

Spala si dezinfecteaza regulat suprafetele si materialele de joc respectand standardele de igiena;

Ia masuri privind respectarea conditiilor igienico- sanitare din centru si participa activ la efectuarea acestora, atunci cand este solicitat sau situatia o impune ( dormitoare, bucatarie , spalatorie , anexe sanitare, holuri acces.)

Asigura supravegherea copiilor atat pe timpul zilei cat si pe timpul noptii;

Participa la activitatile de educatie non-formala;

Participa la activitati de formare a deprinderilor pentru viata independenta alaturi de educator ;

Colaboreaza cu echipa pluridisciplinara a DGASPC in vederea intocmirii si implementarii PIP( plan individualizat de protectie) si PIS( plan individualizat de servicii);

Insoteste copiii la recuperare, spitale, alte activitati;

Participa impreuna cu celelalte persoane angajate in cadrul DGASPC la activitati de integrare sociala a beneficiarilor;

Colaboreaza cu celelalte departamente din cadrul DGASPC, precum si cu alte servicii sociale de la nivelul comunitatii, in vederea imbunatatirii actului de protectie si integrarii sociale a beneficiarilor ;

Colaboreaza cu familia naturala sau extinsa a copilului in vederea ameliorarii starii de sanatate a copilului ;

Cunoaste problematica copilulului protejat cu masura speciala de protectie;

Cunoaste si respecta legislatia privind protectia copilului cu dizabilitati;

Pastreaza confidentialitatea cu privire la situatia socio-medicala a beneficiarilor; are o atitudine permanent non-discriminatorie ( se va adresa copiilor folosind prenumele , nu va utiliza porecle , etichete sau alte formule de adresare stigmatizante );

Cunoaste si respecta regulile de protectia muncii;

Se preocupa de formarea continua in domeniu ;

Participa la cursurile de formare ;

Acorda ingrjirile zilnice grupului copii din centru , mentinand un mediu relaxant si stimulativ pentru dezvoltarea copiilor pe toate planurile : fizic, intelectualsi socio- emotional;

Insoteste copiii la masa;

Interactioneaza cu copiii in timpul ingrijirii;

Incurajeaza autonomia copiilor in timpul ingrijirili in functie de varsta si nivelul de dezvoltare oferindu-le ocazii frecvente de practicare a abilitatilor de autoingrijire.


CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ SF. ELENA

NR. CRT

TIP POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII GENERALE ŞI SPECIFICE PENTRU OCUPARE

PRINCIPALELE CERINŢE ALE POSTURILOR

NR. POSTURI CONCURS

1.

infirmieră

G

execuţie

studii generale

pentru candidaţii care nu sunt debutanţi în profesie, constituie un avantaj depunerea certificatului de absolvire a cursului de infirmiere

asigurarea serviciilor îngrijire pentru beneficiarii serviciilor sociale din cadrul Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Sf. Elena

 

1


TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE:

INFIRMIERĂ: Ghidul infirmierelor-pus la dispoziţie de către angajator

 

EXTRAS FIŞA POSTULUI INFIRMIERĂ

principalele atribuţii

Denumirea postului: post de natură contractuală

Nivelul postului: de execuţie

Scopul principal al postului: asigurarea serviciilor de îngrijire şi supraveghere a asistaţilor în cadrul Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Sf. Elena

ATRIBUŢII ŞI RĂSPUNDERI CARE REVIN ANGAJATULUI

Asigură efectuarea serviciilor de igienă personală a asistaţilor, hrănire, îmbrăcat, deplasare, supraveghere, predarea şi preluare echipamente, asigurarea igienei mobilierului din saloane.

Răspunderi ce revin angajatului:

Nu procedează la scoaterea din funcţiune, modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii echipamentelor de muncă;

Cunoaşte măsurile de prim ajutor care trebuie luate în caz de accidentări sau îmbolnăviri profesionale conform instructajului realizat de către angajator.

Va conduce persoana asistatala cabinetul medical, apoi se va ocupa de igenizarea corporala si vestimentara a sa si chiar deparazitare, daca este cazul, apoi o va conduce la camera si patul repartizat;

Efectueaza zilnic igiena individuala a beneficiarului, asigura permanent supravegherea si securitatea beneficiarilor din centru;

Ajuta asistenta medicala la recoltarea probelor biologice;

Ajuta beneficiarii sa se alimenteze si sa se deplaseze, conform indicatiilor date de medic;

Înlocuieste si transporta rufaria murdara in conditiile stabilite prin normele igienico-sanitare in vigoare;

Asigura igiena paturilor si a intregului mobilier din camerele de care raspunde si schimba lenjeria beneficiarilor ori de cate ori este nevoie;

Se ingrijeste de spalarea si dezinfectarea plostilor, urinarelor, scuipatoarelor si a altor obiecte, recipiente sau materiale, si le pastreaza pe acestea in locurile si conditiile stabilite;

Transporta materialele de laborator medical (lamele, vacutainere, eprubete, etc,.), cu respectarea circuitelor si legislatiei sanitare in vigoare, conform indicatiei asistentului medical sau medicului;

Asigura transportul resturilor menajere si produselor infectioase (scutece adult, etc.,) la locul de depozitare al unitatii, respectand conditiile si normele-sanitare in vigoare, in vederea ridicarii lor de catre firma specializata;

Colecteaza materialele sanitare de unica folosinta utilizate, in recipiente speciale si asigura transportul lor in spatiile special amenajate in vederea ridicarii lor de catre firma specializata;

Asigura transportul alimentelor preluate de la oficiu si asigura distribuirea meselor in conditii de igiena corespunzatoare conform normelor sanitare in vigoare si sistemului HACCP, hraneste beneficiarii fara autonomie;

Controleaza dulapurile si noptierele, inlaturand resturile de mancare sau orice lucruri inutile, pe care unii beneficiari au tendinta de a le strange chiar de prin gunoaie, in scopul evitarii infectiilor create de acestea;

Îsi desfasoara activitatea sub indrumarea si supravegherea asistentului medical;

Va sesiza cabinetul medical imediat ce va observa deteriorarea starii de sanatate a unui beneficiar, participand la acordarea primului ajutor;

asigura pastrarea si folosirea in bune conditii a inventarului pe care il are in primire;

În cazul in care intervin conflicte intre persoanele internate va cauta sa le aplaneze si in cazul in care nu reuseste va solicita sprijinul asistentului medical sau conducerii;

Supravegheaza persoanele ce prezinta incontinenta de urina si fecale, facandu-le toaleta intima ori de cate ori este nevoie;

La recomandarea medicului va face clisme celor constipati;

Va face toaleta si va imbraca persoanele decedate, dupa care le va transporta la camera mortuara;

Trebuie sa poarte echipament de lucru si protectie obligatoriu, iar acesta este adecvat activitatii pe care o desfasoara;

Are o tinuta corespunzatoare fata de colegi, beneficiari si vizitatori;

Comportamentul, comunicarea si calitatea serviciilor cu beneficiarii si apartinatorii trebuie sa se caracterizeze prin amabilitate, promtitudine, respect si limbaj civilizat avand o atitudine principiala fata de acestia;

Toate actiunile si sarcinile pe care le inteprinde sunt numai in interesul beneficiarului;

Trateaza cu respect, buna credinta si intelegere persoana asistata si nu abuzeaza

fizic, psihic sau moral de starea acestuia;

Va supraveghea si indruma activitatea ingrijitoarelor;

Va preda la spalatorie pe baza de proces-verbal, pe numar si sortimente, lenjeria murdara, ridicand in acelasi mod si pe cea curata;

Raspunde de folosirea corecta a materialelor de curatenie si dezinfectie;

Spala si dezinfecteaza vesela beneficiarilor ori de cate ori este nevoie, conform normelor sanitare in vigoare si sistemului HACCP.CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ SF. VASILE

NR. CRT

TIP POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII GENERALE ŞI SPECIFICE PENTRU OCUPARE

PRINCIPALELE CERINŢE ALE POSTURILOR

NR. POSTURI CONCURS

1.

infirmieră

 

G

execuţie

studii generale (8 clase)

pentru candidaţii care nu sunt debutanţi în profesie, constituie un avantaj depunerea certificatului de absolvire a cursului de infirmiere

asigurarea serviciilor îngrijire pentru beneficiarii din cadrul Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Sf. Vasile

1


TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE:

INFIRMIERĂ:

Bibliografia: Ghidul infirmierelor - pus la dispoziţie de către angajator

  


EXTRAS FIŞA POSTULUI INFIRMIERĂ

principalele atribuţii

 Denumirea postului: infirmieră

Nivelul postului: de execuţie

Scopul principal al postului: asigurarea serviciilor de îngrijire şi supraveghere a asistaţilor în cadrul Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Sf. Vasile

ATRIBUŢII ŞI RĂSPUNDERI CARE REVIN ANGAJATULUI:

Asigură efectuarea serviciilor de igienă personală a asistaţilor, hrănire, îmbrăcat, deplasare, supraveghere, predarea şi preluare echipamente, asigurarea igienei mobilierului din saloane.

Respecta programul de lucru, graficului activitatilor din Centru privind igiena si hranirea beneficiarilor din Centru

Raspunde cu promtitudine la nevoile beneficiarilor

Efectueaza zilnic igiena individuala a beneficiarului, asigura permanent supravegherea si securitatea beneficiarilor din centru;

Ajuta beneficiarii sa se alimenteze si sa se deplaseze, conform indicatiilor date de medic;

Înlocuieste si transporta rufaria murdara in conditiile stabilite prin normele igienico-sanitare in vigoare;

Asigura igiena paturilor si a intregului mobilier din camerele de care raspunde si schimba lenjeria beneficiarilor ori de cate ori este nevoie;

Asigura transportul resturilor menajere si produselor infectioase (scutece adult, etc.,) la locul de depozitare al unitatii, respectand conditiile si normele-sanitare in vigoare, in vederea ridicarii lor de catre firma specializata

Face toaleta si va imbraca persoanele decedate, dupa care le va transporta la camera mortuara;

Foloseste un limbaj civilizat in relatia cu beneficiarii, apartinatorii si colegii de serviciu
Cunoaste manualului de proceduri al Centrului

Aplica manualului de proceduri

Cunoaste normele sanitare si a sistemului HACCP din sectorul de activitate
Respecta regulilor de utilizare a substantelor igienico sanitare ( tipul de substanta ce trebuie folosit, concentratia potrivita etc) precum si a materialelor de igiena personala

Informeaza cabinetul medical cu privire la orice modificare a starii beneficiarilor
Aplaneaza eventualele conflicte dintre beneficiari sau dintre dintre benefiari si personal

Indeparteaza din saloane obiectele care ar putea constitui un pericol (surse de foc, obiecte taioase …)

Asigura securitatea si supravegherea beneficiarilor in timpul iesirilor avizate din Centru


COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII STRĂULEŞTI

NR. CRT

TIP POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII GENERALE ŞI SPECIFICE PENTRU OCUPARE

PRINCIPALELE CERINŢE ALE POSTURILOR

NR. POSTURI CONCURS

1.

infirmieră

G

execuţie

studii generale (8 clase);

pentru candidaţii care nu sunt debutanţi în profesie, constituie un avantaj depunerea certificatului de absolvire a cursului de infirmiere

asigurarea serviciilor îngrijire pentru beneficiarii serviciilor sociale din cadrul Complexului Social de Servicii Străuleşti


1

2.

Muncitor calificat (bucătar)

G

execuţie

studii generale (8 clase)

curs de calificare în meseria de bucătar

Prepararea produselor alimentare


1


TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE:

INFIRMIERĂ:

Bibliografia: Ghidul infirmierelor - pus la dispoziţie de către angajator

 

EXTRAS FIŞA POSTULUI INFIRMIERĂ

principalele atribuţii

Denumirea postului: post de natură contractuală

Nivelul postului: de execuţie

Scopul principal al postului: asigurarea serviciilor îngrijire

ATRIBUŢII ŞI RĂSPUNDERI CARE REVIN ANGAJATULUI:

Asigură executarea serviciilor de îngrijire, în cadrul compertimentului, respective îngrijirea, supravegherea, beneficiarilor unităţii

Răspunderi ce revin angajatului:

Cunoaşte măsurile de prim ajutor care trebuie luate în caz de accidentări sau îmbolnăviri profesionale conform instructajului realizat de către angajator.

Execută curăţenia în sectorul său de activitate;

Verifica şi ia măsurile ce se cuvin pentru remedierea deficientelor ce survin atat pe turele anterioare cat si pe perioada in care se gaseste la serviciu;

În timpul programului de lucru tinuta vestimentara este ingrijita iar purtarea echipamentului de protecţie, este obligatorie;

Respectă şi aplică standardele minime de calitate din sectorul său de activitateşi procedurile din manualul calităţii al unităţi

Va conduce persoana asistata la cabinetul medical, apoi se va ocupa de igenizarea corporala si vestimentara a sa si chiar deparazitare, daca este cazul, apoi o va conduce la camera si patul repartizat;

Efectueaza zilnic igiena individuala a beneficiarului, asigura permanent supravegherea si securitatea beneficiarilor din complex;

Ajuta asistenta medicala la recoltarea probelor biologice;

Ajuta beneficiarii sa se alimenteze si sa se deplaseze, conform indicatiilor date de medic;

Înlocuieste si transporta rufaria murdara in conditiile stabilite prin normele igienico-sanitare in vigoare;

Asigura igiena paturilor si a intregului mobilier din camerele de care raspunde si schimba lenjeria beneficiarilor ori de cate ori este nevoie;

Se ingrijeste de spalarea si dezinfectarea plostilor, urinarelor, scuipatoarelor si a altor obiecte sau materiale in munca de ingrijire a beneficiarilor;

asigura transportul alimentelor preluate de la oficiu si asigura distribuirea meselor in conditii de igiena corespunzatoare conform normelor sanitare in vigoare si sistemului HACCP, hraneste beneficiarii fara autonomie;

Controleaza dulapurile si noptierele, inlaturand resturile de mancare sau orice lucruri inutile, pe care unii beneficiari au tendinta de a le strange chiar de prin gunoaie;

Va sesiza cabinetul medical imediat ce va observa deteriorarea starii de sanatate a unui beneficiar, participand la acordarea primului ajutor;

In cazul in care intervin conflicte intre persoanele internate va cauta sa le aplaneze si in cazul in care nu reuseste va solicita sprijinul asistentului medical sau conducerii;

Supravegheaza persoanele ce prezinta incontinenta de urina si fecale, facandu-le toaleta intima ori de cate ori este nevoie;

Va face toaleta si va imbraca persoanele decedate, dupa care va solicita sprijinul barbatilor salariati din unitate pentru a le deplasa la camera mortuara;

Comportamentul, comunicarea si calitatea serviciilor cu beneficiarii si apartinatorii trebuie sa se caracterizeze prin amabilitate, promtitudine, respect si limbaj civilizat avand o atitudine principiala fata de acestia;

Trateaza cu respect, buna credinta si intelegere persoana varstnica si nu abuzeaza fizic, psihic sau moral de starea acestuia; Va supraveghea si indruma activitatea ingrijitoarelor;

Va preda la spalatorie pe baza de proces-verbal, pe numar si sortimente, lenjeria murdara, radicand in acelasi mod si pe cea curata;Raspunde de folosirea corecta a materialelor de curatenie si dezinfectie;

Spala si dezinfecteaza vesela beneficiarilor ori de cate ori este nevoie, conform normelor sanitare in vigoare si sistemului HACCP;

EXTRAS FIŞA POSTULUI MUNCITOR CALIFICAT (BUCĂTAR)

Principalele atribuţii

Denumirea postului: muncitor calificat (bucătar)

Nivelul postului - executie;

Scopul principal al postului : prepararea produselor alimentare

ATRIBUŢII ŞI RĂSPUNDERI CARE REVIN ANGAJATULUI:

Răspunde de pregătire corectă a mesei şi de calitatea preparatelor executate;

Răspunde de respectarea cerinţelor igienico-sanitare în bucătărie şi dependinţe, spală şi dezinfectează atât vesela din dotare după fiecare utilizare, cât şi a veselei pentru servirea mesei;

Răspunde de împărţirea corectă a mesei;

Produsele alimentare ce nu corespund organoleptic vor fi scoase imediat din uz cu acordul administratorului, magazinerului, asistentei medicale şi şefului complexului;

Va păstra în frigider, timp de 36-48 ore, toate probele din alimentele consumate cu scopul de a preveni toxiinfecţiile alimentare;

Colectarea reziduurilor solide, cât şi a resturilor alimentare lichide se va face în recipiente etanşe cu capac, confecţionate din material rezistent, uşor de spălat şi de dezinfectat;

Spală şi dezinfectează ori de câte ori este nevoie pereţii impermeabili şi perimetrul impermeabil prevăzut cu sifoane de scurgere la reţeaua de canalizare;

Ia măsuri pentru dezinsecţie periodică a blocului alimentar şi a anexelor acestora;

Nu va depozita în acelaşi loc produsele finite cu cele neprelucrate termic, produsele care emană mirosuri specifice cu cele ce împrumută mirosuri;

Decongelarea alimentelor va fi făcută în încăperi neexpuse contactului cu insecte;

Va respecta circuitele de intrare şi ieşire a alimentelor în şi din bucătărie, fără a intersecta fazele insalubre cu cele salubre;

Va respecta spaţiile de prelucrare preliminară a alimentelor (curăţare, spălare, tocare) care sunt spaţii cu circuite separate pentru legume, carne, peşte, ouă;

Păstrează vesela pentru masă, curată, în rafturi prevăzute cu uşi glisante sau perdeluţă din pânză sau tifon, iar vasele de bucătărie pe rastele sau dulapuri închise sau mese de lucru tip dulap;

Răspunde de starea tehnică şi de buna funcţionare a utilajelor pe care le are în dotare;

Răspunde de inventarul aflat în grija sa şi respectă regulile de exploatare tehnică a instalaţiilor şi utilajelor deservite;

Răspunde de condiţiile de manipulare, depozitare şi păstrare a mărfurilor;

Respectă îndrumările personalului sanitar din unitate.


COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII ODĂI

NR. CRT

TIP POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII GENERALE ŞI SPECIFICE PENTRU OCUPARE

PRINCIPALELE CERINŢE ALE POSTURILOR

NR. POSTURI CONCURS

1.

asistent medical

PL

execuţie

absolvent scoală sanitară postliceală, specialitate asistent medical generalist/pediatrie;

avizul OAMGMAMR medicină generală sau pediatrie;

asigurare profesionala

Oferă asistenţă medicală beneficiarilor serviciilor sociale în cadrul Complexului Social de Servicii Odăi

1


ASISTENT MEDICAL:

Bibliografia: „Manual de medicina interna pentru cadre medii’’ – autor Corneliu Borundel

Tematica:

1.Perioadele de evolutie a bolii

2.Diagnosticul si tratamentul unei febre

3.Inflamatia

4.Alimentatia – notiuni generale

5.Rinite

6.Laringita acuta si cronica

7.Bronsita acuta si cronica

8.Bronsectazia

9.Astmul bronsic

10.Pneumonia pneumococica

11.Abcesul pulmonar

12.Tuberculoza pulmonara

13.Pleureziile

14.Insuficienta respiratorie acuta

15.Stenoza mitrala

16.Stenoza aortica

17.Pericardita acuta

18.Angina pectorala

19.Infarctul miocardic

20.HTA

21.Sincopa si Lesinul

22.Esofagita

23.Gastrita

24.Ulcerul gastro-duodenal

25.Duodenita

26.Enterocolita acuta

27.Colita

28.Hepatita virala acuta

29.Hepatita cronica

30.Litiaza biliara

31.Dischinezia biliara

32.Pancreatita Acuta

33.Peritonitele acute

34.Pielonefrita acuta

35.Litiaza renala

36.Anemia hemolitica

37.Anemia carentiala

38.RAA (reumatismul articular acut)

39.Diabetul zaharat – simptomatologie

40.Epilepsia – generalizata.

EXTRAS FIŞA POSTULUI ASISTENT MEDICAL

Principalele atribuţii

Denumirea postului: asistent medical

Nivelul postului: executie

Scopul principal al postului : oferă asistenţă medicală beneficiarilor serviciilor sociale

ATRIBUŢII ŞI RĂSPUNDERI CARE REVIN ANGAJATULUI:

 • Are obligatia de a respecta graficul de lucru si orele de program, iar in cazul in care intervin anumite probleme se anunţe seful direct;

 • Utilizează corect echipamentele de muncă şi echipamentele de transport;

 • Comunică imediat angajatorului şi/ sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;

 • Dă relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari;

 • Cunoaşte măsurile de prim ajutor care trebuie luate în caz de accidentări sau îmbolnăviri profesionale conform instructajului realizat de către angajator.

 • Verifica şi ia măsurile ce se cuvin pentru remedierea deficientelor ce survin atat pe turele anterioare cat si pe perioada in care se gaseste la serviciu;

 • În timpul programului de lucru tinuta vestimentara este ingrijita iar purtarea halatului de protectie (salopetei) este obligatorie;

 • Foloseste numai in interes de serviciu aparatura ce se gaseste in inventarul sau;

 • Cunoaste regulile de pastrare si transportare a aparaturii pe care le foloseste in activitatea pe care o desfasoara;

 • Foloseste utilajele de specialitate din sectorul sau de activitate, cu responsabilitate, dupa insusirea instructiunilor de folosire si dupa cunoasterea modalitatilor de functionare a acestora, pentru a preveni eventualele accidente si incidente care pot interveni in manevrarea si folosirea acestor utilaje

 • Respectă confidentialitatea asupra activităţilor din centru si îndeplineste si alte sarcini indicate de conducerea centrului, sub rezerva legalitatii lor şi în acord cu pregătirea profesională:

 • Comportamentul, comunicarea si calitatea serviciilor cu personalul si beneficiarii, trebuie sa se caracterizeze prin amabilitate, promtitudine, respect, limbaj civilizat;

  • Respectă şi aplică standardele minime de calitate din sectorul său de activitate face triajul epidemiologic al copiilor daca este cazul;

  • Intretine un climat placut si securizant in comunicarea cu beneficiarii;

  • Controleaza zilnic starea de sanatate a beneficiarilor, medicatia acestora si instrumentarul medical;

  • In caz de urgenta insoteste bebeficiarii la unitati spitalicesti de profil;

  • Efectueaza tratamente curente la indicatia medicului ;

  • Informeaza medicul asupra aspectelor sesizate si evolutia starii de sanatate a beneficiarilor;

 • Ajuta medicul in timpul examinarilor efectuate;

  • Duce condica de medicamente la farmacie, preia medicamentele si le administreaza conform prescriptiilor medicale din F.O.

  • Completeaza zilnic fisele de temparatura a frigiderelor si congelatoarelor din blocul alimentar

  • Completeaza zilnic fisa de evidenta HACCP

  • La sfarsitul lunii preda fisele pe care le monitorizeaza administratorului

 • Verifica starea de curatenie a suprafetelor de lucru , utilajelor si pardoselilor la inceputul lucrului ;

 • Verifica starea de igiena a personalului si echipamentul de protectie la inceputul lucrului

 • Verifica prin sondaj daca personalul utilizeaza corect produsele chimice periculoase

 • Completeaza fisele de evidenta a rezultatelor analizelor pentru apa potabila , produse finite si a rezultatelor testelor de sanitatie;

  • La sfarsitul lunii preda fisele pe care le monitorizeaza administratorului;

  • Efectueaza tratamentul injectabil in caz de nevoie / oral si raspunde la solicitari privind administrarea tratamentului oral;

  • Efectueaza tratamentele locale (spalaturi articulare, oculare, pansamente, mica chirurgie);

  • Efectueaza vaccinari la indicatia si sub supravegherea medicului

  • Controleaza efectuarea analizelor medicale periodice si actualizarea acestora (conform recomandarilor);

  • Pregateste materialul steril necesar centrului;

  • In caz de necesitate, pina la venirea medicului / ambulantei, acorda primul ajutor beneficiarilor si personalului;

  • Are obligatia de a declara existenta sau aparitia problemelor de sanatate

  • Are obligatia de a-si insusi cunostintele generale cu privire la siguranta alimentelor si de a respecta intocmai cerintele;

 • Controleaza modul in care s-a facut curatenia, circuitul rufelor murdare si curate, respectarea regulilor de igiena, portul echipamentului de protectie in timpul transportului si distribuirii alimentelor;

  • Asigura si raspunde de buna functionare si pastrare a aparaturii si instrumentarului medical, precum si a obiectelor de inventar;

  • Asigura si raspunde de calitatea ingrijirilor medicale acordate;

 • Poarta echipament de protectie corespunzator.


CENTRUL DE ZI JUSTINIAN MARINA

NR. CRT

TIP POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII GENERALE ŞI SPECIFICE PENTRU OCUPARE

PRINCIPALELE CERINŢE ALE POSTURILOR

NR. POSTURI CONCURS

1.

inspector specialitate

S

execuţie

Studii superioare de lungă durată, cu diplomă de licenţă în domeniul ştiinţelor sociale şi politice sau în domeniul ştiinţelor umaniste

asigură educaţia copiilor, beneficiari ai serviciilor sociale în cadrul Centrului; empatie, corectitudine şi confidenţialitate în relaţia cu beneficiarii şi colaboratorii

1


TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE:

INSPECTOR SPECIALITATE (CU ATRIBUŢII EDUCATOR)

1. Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificări şi completări, cu următoarea tematică:

-          Cap. 1:  Dispoziţii generale şi definiţii

-         Cap. 2:  Drepturile copilului

-          Cap. 3: Protecţia specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi

-          Cap. 5: Protecţia copilului împotriva abuzului, neglijării, exploatării şi a oricărei forme de violenţă

2.      Educatorul specializat (Aplicarea standardelor de calitate în centrele de plasament), cu următoarea tematică:

-          Standarde de calitate privind protecţia copilului în centrul de plasament – prezentare;

-          Atitudinea faţă de copil şi deontologia profesiei de educator;

-          Modelul familial al relaţiei educator – copil şi al relaţiei dintre copii;

-          Jocul şi organizarea timpului liber în centrul de plasament;

-          Reintegrarea, integrarea familială a copilului. Rolul educatorului;

-          Promovarea accesului la informaţie şi posibilităţilor de exprimare liberă a opiniei copilului;

-          Comunicarea – mijloc şi scop în activitatea educatorului.

EXTRAS FIŞA POSTULUI INSPECTOR SPECIALIATE (EDUCATOR)

Principalele atribuţii

Denumirea postului: inspector specialitate (educator)

Nivelul postului: executie

Scopul principal al postului : asigură educaţia copiilor, beneficiari

ATRIBUŢII ŞI RĂSPUNDERI CARE REVIN ANGAJATULUI:

Conduce activitatea educativa a grupei de copii stabilita de catre seful complexului social de servicii.

Participa la intocmirea P.P.I, realizeaza PIS (educatie, deprinderi de viata independenta, timp liber) si raspunde de aplicarea acestuia in conformitate cu atributiile ce ii revin;

Educatorul ajuta copilul sa-si efectueze temele,il controleaza,face demersuri pentru o pregatire cit mai buna individuala si particularizata ritmului si posibilitatilor fiecarui copil;

Are obligatia sa controleze prezenta copilului la scoala si sa discute atat cu copilul cat si cu invatatorul sau profesorul-diriginte si cu alte cadre didactice pentru rezolvarea problemelor ce apar;

Respecta programul de lucru stablit in functie de necesitatile copiilor din grupa. Acest program va fi stabilit de catre seful complexului si va fi anuntat din timp;

Urmareste si asigura pregatirea pentru scoala si societate a fiecarui copil din grupa repartizata,consemnind cu regularitate in caietul de observatii aspecte ce privesc schimbarile observate la fiecare copil in parte;

Discuta cu copilul intr-un climat de incredere si respect reciproc;

Raspunde de prezenta copiilor in unitate;

Raspunde de sanatatea fizica si psihica a copiilor incredintati si informeaza de indata seful de complex, cabinetul medical sau dupa caz psihologul in cazul in care apar modificari ale starii de sanatate a acestora;

Raspunde de formarea si consolidarea deprinderilor de igiena personala si igiena spatiilor comune;

Raspunde de activitatea educationala din timpul liber a copilului si zilele libere sau vacante organizind in acest sens vizite tematice la diferite obiective (muzee,cinematografe ,teatre, parcuri etc.);

Incurajeaza autonomia copilului ,asculta opiniile copiilor si stimuleaza initiativa acestora in concordanta cu varsta si posibilitatile reale ale acestora ;

Raspunde de securitatea vietii copiilor pe timpul cit isi desfasoara activitatea in cadrul complexului sau cu ocazia altor activitati;

Prelucreaza cu copiii regulile de protectia muncii si de P.S.I.,informindui si educandui pe acestia sa le respecte;

Participa la intilnirile cu parintii ce sant organizate de institutiile de invatamint frecventate de copiii protejati;

Are obligatia sa nu paraseasca locul de munca, chiar daca pleaca intr-o activitate educationala cu copiii, fara sa aduca la cunostinta sefului de complex;

Sprijina activitatea asistentului social,cabinetului medical si a psihologului;

Colaboreaza cu echipa pluridisciplinara ;

Are obligatia sa aduca la cunostinta ,in timp util, sefului de complex atunci cind nu se poate prezenta la serviciu,indiferent de motivul absentei;

Participă la dezvoltarea şi derularea programelor psihopedagogice personalizate stabilite pentru fiecare copil;

Desfăşoara cu copii din cadrul centrului activităţi de terapie ocupaţională;

Are obligatia sa anunte verbal sau in scris conducerii centrului orice problema pe care o intampina;

Desfasoara activitatea in schimburi sau functie de necesitatile centrului;

Monitorizeaza cazurile copiilor aflati sub tratament si se ingrijeste de starea de sanatate acordand acestora atentie sporita;

Dezvolta relatii profesionale pe orizontala si pe verticala cu echipa institutiei;

Indeplineste orice alta sarcina trasata de seful ierarhic in acord cu pregatirea profesionala;

Respecta R.O.I., ROF, complex si D.G.A.S.P.C., de protectia muncii si pe cel de P.S.I. , precum si procedurile de lucru din cadrul complexului.CENTRUL DE ZI UN PAS ÎMPREUNĂ

NR. CRT

TIP POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII GENERALE ŞI SPECIFICE PENTRU OCUPARE

PRINCIPALELE CERINŢE ALE POSTURILOR

NR. POSTURI CONCURS

1.

inspector specialitate (asistent social)

S

execuţie

studii universitare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în specializarea asistenţă socială;

aviz liberă practică CNAS

asigură informarea şi consilierea penrsoanelor cu handicap cu privire la procesul de angajare asistată precum şi promovarea sănătăţii

1TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE:

INSPECTOR SPECIALITATE (ASISTENT SOCIAL)

1. LEGE Nr. 448 din 6 decembrie 2006 *** Republicată

privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu următoarea tematică:

CAP. 1 Dispoziţii generale, definiţii şi principia

CAP. 2 Drepturile persoanelor cu handicap

CAP. 3 Servicii şi prestaţii sociale

2.LEGE nr. 292 din 20 decembrie 2011 Legea asistenţei sociale, cu următoarea tematică:

CAP. I Dispoziţii generale

CAP. II Sistemul de beneficii de asistenţă socială

CAP.III Sistemul de servicii sociale

CAP. IV Măsuri integrate de asistenţă socială


EXTRAS FIŞA POSTULUI INSPECTOR SPECIALIATE (ASISTENT SOCIAL)

Principalele atribuţii

Denumirea postului: inspector specialitate (asistent social)

Nivelul postului: executie

Scopul principal al postului : asigură educaţia copiilor, beneficiari

ATRIBUŢII ŞI RĂSPUNDERI CARE REVIN ANGAJATULUI:

desfasoara activitati specifice grupurilor din cadrul centrului;

realizeaza anchete sociale si se deplaseaza la domiciliul beneficiarilor in acest scop ;

organizeaza grupuri de suport cu beneficiari centrului si apartinatorii acestora ;

se deplaseaza la sediile posibililor angajatori de pe piata de munca libera ;

ofera servicii de consiliere beneficiarilor la sediile angajatorilor ;

participa la contacte, intalniri si reuniuni cu ceilalti membri ai echipei de proiect ;

participa impreuna cu ceilalti membri ai echipei la elaborarea materialelor informative;

colaboreaza cu membrii familiilor persoanelor asistate ;

intocmeste rapoartele de activitate ;

realizeaza activitati specifice cu beneficiarii, cu scopul socializarii si dezvoltarii potentialului acestora;

aduce la îndeplinire dispoziţiile Primarului Sectorului 1;

aduce la îndeplinire Hotărârile Consiliului Local al sectorului 1 privind măsurile de asistenţă şi protecţie specială şi pentru prevenirea excluziunii sociale ;

asigură realizarea de calitate şi în termenele stabilite de lege a sarcinilor ce decurg din această fişă a postului, răspunzând de îndeplinirea lor în faţa şefilor ierarhici ;

respectă regulile de disciplină a muncii ;

respectă prevederile cuprinse în regulamentul intern al instituţiei, precum şi în contractul individual de muncă ;

manifestă un comportament civilizat în relaţiile cu beneficiarii ;

se preocupă de ridicarea permanentă a nivelului de pregătire profesională ;

cunoaşte şi pune în aplicare legislaţia în vigoare specifică domeniului de activitate ;

cunoaste si aplica Manualul de Procedura ce se aplica in Centrul de Zi « Un pas Impreuna » ;

cunoaste si aplica R.O.F. si R.O.I. din cadrul Centrului de Zi « Un pas Impreuna » ;

aduce la îndeplinire orice sarcini stabilite de şeful ierarhic, sub rezerva legalităţii lor.


NAZARCEA GRUP

NR. CRT

TIP POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII GENERALE ŞI SPECIFICE PENTRU OCUPARE

PRINCIPALELE CERINŢE ALE POSTURILOR

NR. POSTURI CONCURS

Atelier Modelare Obiecte din lut


1.

Inspector de specialitate

S

execuție

- absolvent de studii superioare de lungă durată sau studii universitare, cu diplomă de licenţă al Facultăţii de Arte Plastice

- Experiența în lucrul cu persoane cu dizabilități

Organizează producția produselor în cadrul atelierului de ceramică

1

Atelier Tipografie


2.

Inspector de specialitate

S

execuţie

- absolvent de studii superioare de lungă durată sau studii universitare, cu diplomă de licenţă;

- Experiența in domeniul graficii - -Cunoscator al programelor Corel DRAW si Photoshop

Organizează producția produselor din cadrul atelierului de tipografie

1

Atelier Brutărie


3.

Muncitor calificat

G

execuție

studii generale (8 clase)

curs de calificare în meseria de brutar

Experiență de minim 2 ani in calificare

Organizează activitatea de producție pe schimburi în cadrul atelierului

1TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE:

Inspector de specialitate – Atelier Modelare Obiecte din lut

Legea nr. 448 din 18 decembrie 2006, privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificări şi completări

Liviu Lăzărescu – Culoarea in arta – editura Polirom 2009 


Inspector de specialitate – Atelier Tipografie

Legea nr. 448 din 18 decembrie 2006, privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificări şi completări

Suport de Curs CorelDraw Graphics Suite – poate fi pus la dispoziție de angajator in format electronic


Muncitor calificat – Brutar

Cartea Brutarului, Gh. Moldoveanu, N.I. Niculescu, N. Margarit, Editura Tehnica, București, 1973

® necesara la momentul interviului


EXTRAS FIŞA POSTULUI Inspector de specialitate – Atelier Modelare Obiecte din lut

Principalele atribuţii

Denumirea postului: inspector specialitate

Nivelul postului: executie

Scopul principal al postului : coordonează activitatea de producţie al Atelierului de Ceramica din cadrul Intreprinderii de Insertie Sociala Orizont

ATRIBUŢII ŞI RĂSPUNDERI CARE REVIN ANGAJATULUI:

-Participă la activităţile zilnice ale Atelierului de Ceramica;

- Realizeaza cursuri de initiere in meseria de mester olar pentru beneficiarii centrului;

- Participa la activitatile de socializare organizate in cadrul centrului:

- iesiri in excursii, plimbari in parc, vizite la muzee si targuri de creatie;

- Realizeaza activitati de educatie plastica si artistica;

- Promovează activităţile si produsele atelierului;

- Face toate demersurile pentru a stabili relatii de colaborare active cu familiile tinerilor care frecventeaza atelierul;

- Planifica si organizeaza activitati de instruire practica in arta ceramicii si a olaritului cu tinerii cu deficiente si informeaza familia de programul tanarului;

- Selecteaza metodele optime in vederea formarii deprinderilor practice, diferentiate in functie de particularitatile beneficiarilor;

- Se asigura de integrarea cunostiintelor teoretice in activitati practice;

- Sustine beneficiarii pentru constientizarea acestora in cunoasterea importantei socio-economice a muncii prestate in atelier;

- Se ocupa de imbunatatirea propriilor cunostiinte prin participarea la cursuri de formare;

- Colaborează cu alte instituţii/servicii responsabile pentru a facilita accesul persoanelor in ceea ce priveşte obţinerea drepturi prevăzute de legislaţia in vigoare ;

- Respectă drepturile şi libertăţile fundamentale ale beneficiarului în acordarea serviciilor sociale;

- Cunoaşte şi respectă prevederile legale în domeniul asistenţei sociale;

- Realizează în condiţii optime, de calitate şi în termen, a sarcinilor ce decurg din această fişa a postului, răspunzând în faţa şefilor ierarhici;

- Aduce la îndeplinire orice sarcini stabilite de şeful ierarhic, sub rezerva legalităţii lor.


EXTRAS FIŞA POSTULUI Inspector de specialitate – Atelier Tipografie

Principalele atribuţii

Denumirea postului: inspector specialitate

Nivelul postului: executie

Scopul principal al postului : coordonează realizarea serviciilor de producţie - print tipar digital şi finisare în cadrul Nazarcea Grup / Întreprinderea de Inserţie Socială Orizont – Atelier Tipografie

ATRIBUŢII ŞI RĂSPUNDERI CARE REVIN ANGAJATULUI:

- organizează producţia în timpul programului de muncă şi distribuie sarcini fiecărui membru component al acestuia (persoane adulte cu dizabilităţi) încât să asigure realizarea cantitativă şi calitativă a comenzilor zilnice, la timp, conform graficului de livrare;

- urmăreşte zilnic stocurile de materii prime, precum şi rulajul acestora în procesul de producţie; - urmăreşte cu atenţie funcţionarea fiecărui echipament şi are obligaţia să informeze coordonatorul unităţii despre orice defecţiune care apare în timpul programului de lucru;

- organizează activitatea la nivelul schimbului şi distribuie sarcini fiecărei persoane componente a echipei ( persoane adulte cu dizabilităţi) astfel încât să asigure o bună desfăşurare a proceselor de producţie;

- verifică zilnic modul de îndeplinire a sarcinilor de serviciu a persoanelor implicate în procesul de producţie;

- pregăteşte si organizează prin activităţi didactice şi practice cu personalul atelierului de tipografie pentru dobândirea de cunoştinţe pentru utilizarea echipamentelor din atelier

- îndeplineşte orice alte sarcini care i se încredinţează de către conducerea unităţii, sub rezerva legalităţii acestora;

- Are grija ca utilizarea ghilotinei sa nu se facă de doua persoane simultan;

- Urmăreşte ca in etapa de creaţie grafica foloseşte doar softurile instalate in calculatoare;

- Nu foloseşte calculatoarele in alte scopuri decât cele specifice activităţii (site-uri interzise, torente, download-uri fara drepturi de autor etc.) si urmăreşte si ca ceilalţi angajaţi sa nu le folosească;

Ajuta instructorul in urmărirea stocurilor de materii prime, precum si rulajul acestora in procesul de producţie;

Stabileşte si menţine relaţii de lucru eficiente cu toţi colegii întreprinderii de inserţie sociala;

Respecta regulile de disciplina muncii;

Respecta prevederile cuprinse in regulamentul intern al Instituţiei, precum si in contractul individual de munca;

Cunoaste si respecta R.O.I. al Nazarcea Grup si R.O.F. al DGASPC Sector 1;

Respecta sarcinile atribuite de seful ierarhic si raporteaza indeplinirea acestora precum si imposibilitatea indeplinirii sarcinilor si a motivelor care au determinat situatia;

Utilizează corect maşinile, aparatura, uneltele, substanţele periculoase, echipamentele de transport şi alte mijloace de producţie;

Are datoria de a se îngriji de păstrarea materialelor, ustensilelor de lucru şi a echipamentului de lucru;

Are obligaţia de a purta echipamentul de protecţie şi de a cunoaşte şi respecta legislaţia specifică de protecţia muncii, protecţia mediului şi PSI, aplicabilă locului de muncă.


EXTRAS FIŞA POSTULUI Muncitor calificat – Brutar

Principalele atribuţii

Denumirea postului: muncitor calificat brutar

Nivelul postului: executie

Scopul principal al postului : coordonarea activitatii de productie a diferitelor produse de panificatie, în cadrul Nazarcea Grup – Întreprinderea de Insertie Socială Orizont – Atelier Brutărie

ATRIBUŢII ŞI RĂSPUNDERI CARE REVIN ANGAJATULUI:

organizeaza productia in timpul programului de munca si distribuie sarcini fiecarui membru component al acestuia (persoane adulte cu dizabilitati) incat sa asigure realizarea cantitativa si calitativa a comenzilor zilnice, la timp, conform graficului de livrare;

- calculeaza necesarul de materii prime si incrediente si raspunde de asigurarea acestuia pentru productia zilnica;

- urmareste zilnic stocurile de materii prime si incrediente, precum si rulajul acestora in procesul de productie;

- prepara aluatul conform retetelor de fabricatie si a instructiunilor tehnologice aprobate de conducerea unitatii si raspunde de nerespectarea acestora;

- urmareste asigurarea greutatii per bucata pentru fiecare sortiment in parte si pentru toata productia;

- urmareste cu atentie functionarea fiecarui utilaj si are obligatia sa informeze coordonatorul unitatii despre orice defectiune care apare in timpul programului de lucru;

- organizeaza activitatea la nivelul schimbului si distribuie sarcini fiecarei persoane componente a echipei ( persoane adulte cu dizabilitati) astfel incat sa asigure conditiile de igiena si de siguranta a alimentelor necesare pentru o buna desfasurare a proceselor de productie;

- verifica zilnic modul de indeplinire a sarcinilor de serviciu a persoanelor implicate in procesul de productie;

- se ocupa de efectuarea instruirilor tinerilor din brutarie pe teme de igiena si de siguranta alimentelor;

- indeplineste orice alte sarcini care i se incredinteaza de catre conducerea unitatii, sub rezerva legalitatii acestora.


Sari la conținut