Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Cariere

ANEXA NR.1 ANUNT CONCURS

27 Jul 2016

 

ANEXA NR. I ANUNŢ CONCURS

 

 

ANEXA nr. I

numărul posturilor, nivelul posturilor, denumirea posturilor, structurile în care se află posturile, scopul principal al postului, bibliografia şi tematica, condiţiile generale şi specifice de ocupare

 

 

POSTURILE PENTRU CARE SE ORGANIZEAZĂ CONCURS:

 

Denumire post

Nivel studii

Număr posturi

Medic

SS

2

Inspector specialitate educator

SS

9

Referent

SM

7

 

 

 

CONDIȚII DE OCUPARE:

 

Pentru ocuparea posturilor vacante, candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale şi specifice de ocupare, după cum urmează:

 

Condiţiile generale:

 

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

        b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

        c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

        d) are capacitate deplină de exerciţiu;

        e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

        f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

        g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condiţiile specifice:

 

COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII SF. MARIA

 

NR. CRT

DENUMIRE POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCURS

1

inspector specialitate cu atribuții de educator

SS

execuție

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniile de studii: asistență socială, psihologie, științe ale educației, filologie, istorie, geografie, teologie-domeniul de licență teologie didactică, teologie asistență socială

 

servicii de îngrijire, educație, socializare pentru copiii din cadrul complexului

1

2

referent cu atribuții de educator

SM

execuție

studii medii, liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat

servicii de îngrijire, educație, socializare pentru copiii din cadrul complexului

1

 

 

BIBLIOGRAFIE:

1. Legea nr. 272/2004  privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificări şi completări-integral:

2. Manualul educatorului- Educație pentru integrare socială, pus la dispoziție de instituția organizatoare a concursului, prin publicare. Manualul este elaborat de Centrul de Resurse și Informare pentru Profesiuni Sociale-pus la dispoziție de organizator în format electronic, Manualul educatorului

 

COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII VRANCEI

 

NR. CRT

DENUMIRE POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCURS

1

inspector specialitate cu atribuții de educator

SS

execuție

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniile de studii: asistență socială, psihologie, științe ale educației, filologie, istorie, geografie, teologie-domeniul de licență teologie didactică, teologie asistență socială

 

Notă: pentru posturile care se regăsesc în structura de personal a Complexului Social de Servicii Vrancei, activitatea se va desfășura temporar, începând cu data angajării, în cadrul Complexului Social de Servicii Sf. Maria

 

servicii de îngrijire, educație, socializare pentru copiii din cadrul complexului

3

2

referent cu atribuții de educator

SM

execuție

studii medii, liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat

 

Notă: pentru posturile care se regăsesc în structura de personal a Complexului Social de Servicii Vrancei, activitatea se va desfășura temporar, începând cu data angajării, în cadrul Complexului Social de Servicii Sf. Maria

 

servicii de îngrijire, educație, socializare pentru copiii din cadrul complexului

3

 

BIBLIOGRAFIE:

1. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificări şi completări-integral:

2. Manualul educatorului- Educație pentru integrare socială, pus la dispoziție de instituția organizatoare a concursului, prin publicare. Manualul este elaborat de Centrul de Resurse și Informare pentru Profesiuni Sociale-pus la dispoziție de organizator în format electronic, Manualul educatorului

 

 

COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII SF. ANDREI

 

NR. CRT

DENUMIRE POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCURS

1

inspector specialitate cu atribuții de educator

SS

execuție

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniile de studii: asistență socială, psihologie, științe ale educației, filologie, istorie, geografie, teologie-domeniul de licență teologie didactică, teologie asistență socială

 

Notă: pentru posturile care se regăsesc în structura de personal a Complexului Social de Servicii Sf. Andrei, activitatea se va desfășura temporar, începând cu data angajării, în cadrul Complexului Social de Servicii Sf. Maria

 

servicii de îngrijire, educație, socializare pentru copiii din cadrul complexului

2

2

referent cu atribuții de educator

SM

execuție

studii medii, liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat

 

Notă: pentru posturile care se regăsesc în structura de personal a Complexului Social de Servicii Sf. Andrei, activitatea se va desfășura temporar, începând cu data angajării, în cadrul Complexului Social de Servicii Sf. Maria

 

Servicii de îngrijire, educație, socializare pentru copiii din cadrul complexului

2

 

BIBLIOGRAFIE:

1. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificări şi completări-integral:

2. Manualul educatorului- Educație pentru integrare socială, pus la dispoziție de instituția organizatoare a concursului, prin publicare. Manualul este elaborat de Centrul de Resurse și Informare pentru Profesiuni Sociale-pus la dispoziție de organizator în format electronic, Manualul educatorului

 

COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII SF. IOSIF

 

NR. CRT

DENUMIRE POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCURS

1

inspector specialitate cu atribuții de educator

SS

execuție

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniile de studii: asistență socială, psihologie, științe ale educației, filologie, istorie, geografie, teologie-domeniul de licență teologie didactică, teologie asistență socială

 

 

servicii de îngrijire, educație, socializare pentru copiii din cadrul complexului

1

2

medic

SS

execuție

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul medicină, specialitatea medicină generală, medicină de familie, psihiatrie, pediatrie

 

avizul de liberă practică eliberat de Colegiul Medicilor și asigurare profesională

 

 

servicii de asistență medicală de specialitate pentru copiii din cadrul complexului

1

3

referent cu atribuții de educator

SM

execuție

studii medii, liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat

 

 

servicii de îngrijire, educație, socializare pentru copiii din cadrul complexului

1

 

 

 

BIBLIOGRAFIE :

Inspector de specialiate cu atribuții de educator și Referent cu atribuții de educator:

1. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificări şi completări-integral:

2. Manualul educatorului- Educație pentru integrare socială, pus la dispoziție de instituția organizatoare a concursului, prin publicare. Manualul este elaborat de Centrul de Resurse și Informare pentru Profesiuni Sociale-pus la dispoziție de organizator în format electronic, Manualul educatorului

 

Medic:

1. Boli interne 2 volume, autor prof. dr. Dan Georgescu, Ed. Național 2005

2. Ghid de urgențe în medicina internă, autor Mircea Beuran, Ed. Scripta, 1999

3. Medicina internă pentru rezidențiat, autor Lucian Buligescu, Ed. Teora, 2008

4. Milea S. Meila P. - Tratat de pediatrie vol.6, Ed. Medicală 1988
5. Dobrescu I. - Psihiatria copilului şi adolescentului - Ghid practic, Ed.

Med. 2002
6. Mircea T. - Psihologia şi psihopatologia dezvoltării copilului mic, Ed. Augusta, Timişoara 1999
7.Predescu V. - Psihiatrie vol.1, Ed. Med. 1989
8.Predescu V. - Psihiatrie vol.2, Ed. Med. 1998
9.Oancea C. - Tehnici de sfătuire/consiliere, Buc. 2002
10.Kaplan&Sadock - Terapie medicamentoasă în psihiatrie, Ed. Med. Callistro 2002
11. Prelipceanu D. - Ghid de tratament în abuzul de substanţe psiho-active, ed. a 2-a, Ed. Infomedica 2002
12. American Psychiatric Association - Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorders, 4th edition (DSM IV) 1994, Asociaţia Psihiatrilor Liberi din România, Buc. 2000
13.OMS - ICD 10 - Clasificarea tulburărilor mentale şi de comportament. Simptomatologie şi diagnostic clinic 1998, Ed. All Educational
14.Măgureanu S. - Elemente de neurologie pediatrică, Ed. Universitară C. Davila Buc., 1999
15.Rogozea R., Constantin D., S. Măgureanu - Actualităţi în epilepsie, Ed. Tehnică, Buc. 1999
16.Popoviciu L., Asgian B.- Bazele semiologice ale practicii neurologice şi neurochirurgicale vol.1+2, Ed. Medicală 1991
17.Benga I.- Introducere în neurologia pediatrică, Ed. Dacia, Cluj Napoca, 1994
18.V. Popescu - Neurologie pediatrică vol.1+2, Ed. Teora, Buc. 2001
19.Iordăchescu F. şi col. - Tratat de pediatrie, Ed. Naţional 1999
20.Ciofu E. - Tratat de Pediatrie, Ed. Medicală, Buc. 2001
21.Sadock B, Sadock V., Kaplan&Sadock - Manual de buzunar de psihiatrie clinică, ed. a 3-a, Lippicot Williams&Wilkins 2001, Ed. Med. 2002
22.A 21-a Consfătuire Naţională de Neurologie şi Psihiatrie Infanto-Juvenilă, Tg. Mureş 1998, volumul lucrărilor, Fundaţia Culturală Romulus Guga, Tg. Mureş 1998
23. A 23-a Consfătuire Naţională de Neurologie şi Psihiatrie a Copilului şi Adolescentului, Ed. Status, Miercurea Ciuc 2000
24.Revista Română de Psihiatrie, Pedopsihiatrie şi Psihologie Medicală nr.1/1999
25. Revista Societăţii de Neurologie şi Psihiatrie pt. Copii şi Adolescenţi din România
26. Psihiatria şi Psihofarmacologia prezentului, AMR, nr.1, 2002
27. Young P. - Neuroanatomie generală şi clinică, Lippicot Williams&Wilkins 1997, Ed. Callisto 2000
28. M.D. Gheorghe - Actualităţi în psihofarmacologia clinică 1999

 

Tematica:

1. Istoricul dezvoltarii psihiatriei si psihiatriei copilului si adolescentului în lume si în România (2,4)
2. Normalitate, anormalitate, sanatate mintala, tulburare psihica deficienta, incapacitate si handicap, consecinte ale unei tulburari psihice (9,10)
3. Clasificarea moderna a tulburarilor psihice - CIM-10, DSM-IV. Clasificarea internationala a deficientelor, incapacitatilor si handicapurilor legate de tulburarile psihice ale copilului si adolescentului (9,10)
4. Teorii si curente in psihiatria copilului si adolescentului (2,4,21)
5. Notiuni de neuroanatomie si neurofiziologie cerebrala (24)
6. Neuromediatori si neuroreceptori cerebrali (25)
7. Dezvoltarea psihomotorie a copilului si adolescentului (1,2)
8. Rolul mediului familial in dezvoltarea psihica normala si patologica a copilului si adolescentului (1,2)
9. Rolul mediului socio-cultural in dezvoltarea normala si patologica a copilului si adolescentului (1,2)
10. Suferinta cerebrala pre-, peri- si postnatala si consecintele sale in plan psihopatologic (1,2,5,15,16,17)
11. Notiuni de genetica psihiatrica (2,4,23)
12. Senzatii, perceptii, reprezentari si tulburarile lor (1,4)
13. Atentia si tulburarile de atentie (1,4)
14. Memoria si tulburarile de memorie (1,4)
15. Gândirea si tulburarile de gândire (1,4)
16. Limbaj si comunicare, tulburarile de vorbire, limbaj si comunicare (1,4)
17. Imaginatia si tulburarile imaginatiei (1,4)
18. Procesele afective si tulburarile lor (1,4)
19. Vointa si tulburarile proceselor volitionale (1,4)
20. Conduite pulsionale si tulburarile lor (1,4)
21. Activitatea si tulburarile activitatii motorii si comportamentului expresiv (1,4)
22. Constiinta si tulburarile de constiinta (1,4)
23. Temperament, caracter si personalitate. Tulburarile de conduita sau comportament social (1,4,5)
24. Sindroame psihopatologice (1,4)
25. Sindroame neurologice: sindroame corticale, sindroame de neuron motor central si periferic, sindroame extrapiramidale, sindromul talamic si hipotalamic, sindroame de trunchi cerebral, sindromul cerebelos, sindromul medular, sindromul vestibular, sindromul de hipertensiune intracraniana, sindroame senzitive si senzoriale, sindromul miopatic si miastenic, sindromul meningeal (1,13)
26. Întârzierile mintale (1,2,9,10,5)
27. Schizofrenia si tulburarile schizotipale (1,2,4,9,10,18)
28. Tulburarile schizoafective (1,2,4,5,9,10,18)
29. Tulburarile afective mono- si bipolare (1,2,5,9,10,18)
30. Tulburarile de personalitate (1,2,5,9,10,18)
31. Tulburarile pervazive ale dezvoltarii (1,2,9,10)
32. Tulburarile specifice ale dezvoltarii vorbirii si limbajului (1,2,9,10,3)
33. Tulburari specifice ale dezvoltarii achiziilor scolare (1,2,3,9,10)
34. Tulburari specifice ale dezvoltarii motorii (1,2,3,9,10)
35. Tulburarile conduitei alimentare la copil si adolescent (2,3,5,9,10,18)
36. Enurezisul si encoprezisul (1,2,5,9,10)
37. Ticurile si tulburarea Gilles de la Tourette (1,2,3,5,9,10)
38. Balbismul (1,2,3,5,9,10)
39. Tulburarea hiperchinetica (1,2,3,9,10)
40. Somnul si tulburarile de somn la copil si adolescent (1,2,5,9,10,18)
41. Tulburari ale dezvoltarii si identitatii sexuale la copil si adolescent (2,3,9,10,18)
42. Tulburarile de conduita si delincventa infanto-juvenila (1,2,3,5,9,10,18)
43. Depresia si tulburarile depresive la copil si adolescent (1,2,3,5,9,10,18)
44. Tulburarile anxioase la copil si adolescent (1,2,3,5,9,10,18)
45. Tulburarile fobice la copil si adolescent (1,2,3,5,9,10,18)
46. Tulburarile obsesive si compulsive la copil si adolescent (1,2,3,5,9,10,18)
47. Tulburarile conversive si disociative la copil si adolescent (1,2,3,5,9,10,18)
48. Manifestari psihopatologice secundare consumului de substante psiho-active (5,8,9,10,18)
49. Manifestari psihopatologice secundare consumului de alcool (5,8,9,10,18)
50. Deprinderi si impulsuri patologice la copil si adolescent (1,2,3,5)
51. Reactii la stres si tulburari de adaptare la copil si adolescent (1,2,3,5,9,10)
52. Tulburari secundare unor situatii deosebite: divortul parintilor, neglijare, abandon, adoptie, infiere, plasament familial, boala psihica a unui parinte, abuz fizic, psihic si sexual (1,2,3)
53. Carenta de interactiune afectiva a copilului mic si copilul institutionalizat (1,2,3,19)
54. Tulburarile psihice de natura infectioasa la copil si adolescent inclusiv sifilisul si SIDA (1,5)
55. Tulburarile psihice legate de intoxicatii la copil si adolescent (1,5,15,16,17)
56. Embriopatii, fetopatii si tulburari psihice post suferinta obstetricala (1,2,5,14,15,16,17)
57. Tulburari psihice asociate bolilor somatice acute si cronice ale copilului si adolescentului (1,2,3,5)
58. Tulburari psihosomatice la copil si adolescent (1,2,3,5)
59. Tulburari psihice asociate bolilor neurologice ale copilului si adolescentului (1,2,3,5)
60. Tulburari psihice în epilepsia copilului si adolescentului (1,5,11,12)
61. Tulburari psihice în tumorile cerebrale ale copilului si adolescentului (1,5)
62. Tulburari psihice în traumatismele cranio-cerebrale ale copilului si adolescentului (1,5)
63. Tulburari psihice în endocrinopatii la copil si adolescent (1,5)
64. Tulburari psihice legate de sarcina si perioada de lactatie (5)
65. Comportamentul autoagresiv si suicidul la copil si adolescent (1,2,3,18,20)
66. Cefaleea la copil si adolescent (11)
67. Manifestari paroxistice cerebrale neepileptice (1,5,11,12)
68. Starile comatoase (1)
69. Convulsiile la copil (5,11,12)
70. Principii ale expertizei si orientarii scolare si profesionale ale copilului si adolescentului cu tulburari psihice (1,2,5)
71. Principii ale expertizei medico-legale psihiatrice si evaluare a starii de sanatate psihica a copilului si adolescentului (1,2,5,18)
72. Principii moderne de interventie în favoarea copilului si adolescentului cu tulburari psihice, si a familiei acestora - recuperarea, normalizarea sau valorizarea rolurilor sociale, calitatea vietii, terapia comunitara, interventia în echipa multi- interdisciplinara si transdisciplinara etc. (1,2,22)
73. Principii ale interventiei preventive in tulburarile psihice ale copilului si adolescentului (1,2,5)
74. Psihoigiena si psihoprofilaxie (1,2,5)
75. Metode biologice de tratament. Psihofarmacologia (1,2,4,5,7,18)
76. Metode psihologice de tratament. Psihoterapiile, terapiile ocupationale, educationale, psihopedagogice, de joc, cognitive etc. (1,2,3,4,5,6)
77. Consilierea si terapia familiei (1,2,3,4,5,6)
78. Urgentele psihiatrice. Principii de interventie în criza (1,2,5,6,18)
79. Principii ale organizarii asistentei copilului si adolescentului cu tulburari psihice (1,2,5)
80. Principii de etica si deontologie psihiatrica. Drepturile bolnavului psihic. Declaratia internationala a drepturilor copilului (1,2,4,5,18).


 

 

 

 

 

 

COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII SF. NICOLAE

 

NR. CRT

DENUMIRE POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCURS

1

inspector specialitate cu atribuții de educator

SS

execuție

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniile de studii: asistență socială, psihologie, științe ale educației, filologie, istorie, geografie, teologie-domeniul de licență teologie didactică, teologie asistență socială

 

servicii de îngrijire, educație, socializare pentru copiii din cadrul complexului

1

2

medic

SS

execuție

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul medicină, specialitatea medicină generală, medicină de familie, psihiatrie, pediatrie

 

avizul de liberă practică eliberat de Colegiul Medicilor si asigurare profesională

 

 

servicii de asistență medicală de specialitate pentru copiii din cadrul complexului

1

 

 

BIBLIOGRAFIE :

Inspector de specialiate cu atribuții de educator:

1. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificări şi completări-integral:

2. Manualul educatorului- Educație pentru integrare socială, pus la dispoziție de instituția organizatoare a concursului, prin publicare pe Manualul este elaborat de Centrul de Resurse și Informare pentru Profesiuni Sociale-pus la dispoziție de organizator în format electronic, Manualul educatorului

 

Medic:

1. Boli interne 2 volume, autor prof. dr. Dan Georgescu, Ed. Național 2005

2. Ghid de urgențe în medicina internă, autor Mircea Beuran, Ed. Scripta, 1999

3. Medicina internă pentru rezidențiat, autor Lucian Buligescu, Ed. Teora, 2008

4. Milea S. Meila P. - Tratat de pediatrie vol.6, Ed. Medicală 1988
5. Dobrescu I. - Psihiatria copilului şi adolescentului - Ghid practic, Ed.

Med. 2002
6. Mircea T. - Psihologia şi psihopatologia dezvoltării copilului mic, Ed. Augusta, Timişoara 1999
7.Predescu V. - Psihiatrie vol.1, Ed. Med. 1989
8.Predescu V. - Psihiatrie vol.2, Ed. Med. 1998
9.Oancea C. - Tehnici de sfătuire/consiliere, Buc. 2002
10.Kaplan&Sadock - Terapie medicamentoasă în psihiatrie, Ed. Med. Callistro 2002
11. Prelipceanu D. - Ghid de tratament în abuzul de substanţe psiho-active, ed. a 2-a, Ed. Infomedica 2002
12. American Psychiatric Association - Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorders, 4th edition (DSM IV) 1994, Asociaţia Psihiatrilor Liberi din România, Buc. 2000
13.OMS - ICD 10 - Clasificarea tulburărilor mentale şi de comportament. Simptomatologie şi diagnostic clinic 1998, Ed. All Educational
14.Măgureanu S. - Elemente de neurologie pediatrică, Ed. Universitară C. Davila Buc., 1999
15.Rogozea R., Constantin D., S. Măgureanu - Actualităţi în epilepsie, Ed. Tehnică, Buc. 1999
16.Popoviciu L., Asgian B.- Bazele semiologice ale practicii neurologice şi neurochirurgicale vol.1+2, Ed. Medicală 1991
17.Benga I.- Introducere în neurologia pediatrică, Ed. Dacia, Cluj Napoca, 1994
18.V. Popescu - Neurologie pediatrică vol.1+2, Ed. Teora, Buc. 2001
19.Iordăchescu F. şi col. - Tratat de pediatrie, Ed. Naţional 1999
20.Ciofu E. - Tratat de Pediatrie, Ed. Medicală, Buc. 2001
21.Sadock B, Sadock V., Kaplan&Sadock - Manual de buzunar de psihiatrie clinică, ed. a 3-a, Lippicot Williams&Wilkins 2001, Ed. Med. 2002
22.A 21-a Consfătuire Naţională de Neurologie şi Psihiatrie Infanto-Juvenilă, Tg. Mureş 1998, volumul lucrărilor, Fundaţia Culturală Romulus Guga, Tg. Mureş 1998
23. A 23-a Consfătuire Naţională de Neurologie şi Psihiatrie a Copilului şi Adolescentului, Ed. Status, Miercurea Ciuc 2000
24.Revista Română de Psihiatrie, Pedopsihiatrie şi Psihologie Medicală nr.1/1999
25. Revista Societăţii de Neurologie şi Psihiatrie pt. Copii şi Adolescenţi din România
26. Psihiatria şi Psihofarmacologia prezentului, AMR, nr.1, 2002
27. Young P. - Neuroanatomie generală şi clinică, Lippicot Williams&Wilkins 1997, Ed. Callisto 2000
28. M.D. Gheorghe - Actualităţi în psihofarmacologia clinică 1999

 

 

Tematica:

1.Istoricul dezvoltarii psihiatriei si psihiatriei copilului si adolescentului în lume si în România (2,4)
2. Normalitate, anormalitate, sanatate mintala, tulburare psihica deficienta, incapacitate si handicap, consecinte ale unei tulburari psihice (9,10)
3. Clasificarea moderna a tulburarilor psihice - CIM-10, DSM-IV. Clasificarea internationala a deficientelor, incapacitatilor si handicapurilor legate de tulburarile psihice ale copilului si adolescentului (9,10)
4. Teorii si curente in psihiatria copilului si adolescentului (2,4,21)
5. Notiuni de neuroanatomie si neurofiziologie cerebrala (24)
6. Neuromediatori si neuroreceptori cerebrali (25)
7. Dezvoltarea psihomotorie a copilului si adolescentului (1,2)
8. Rolul mediului familial in dezvoltarea psihica normala si patologica a copilului si adolescentului (1,2)
9. Rolul mediului socio-cultural in dezvoltarea normala si patologica a copilului si adolescentului (1,2)
10. Suferinta cerebrala pre-, peri- si postnatala si consecintele sale in plan psihopatologic (1,2,5,15,16,17)
11. Notiuni de genetica psihiatrica (2,4,23)
12. Senzatii, perceptii, reprezentari si tulburarile lor (1,4)
13. Atentia si tulburarile de atentie (1,4)
14. Memoria si tulburarile de memorie (1,4)
15. Gândirea si tulburarile de gândire (1,4)
16. Limbaj si comunicare, tulburarile de vorbire, limbaj si comunicare (1,4)
17. Imaginatia si tulburarile imaginatiei (1,4)
18. Procesele afective si tulburarile lor (1,4)
19. Vointa si tulburarile proceselor volitionale (1,4)
20. Conduite pulsionale si tulburarile lor (1,4)
21. Activitatea si tulburarile activitatii motorii si comportamentului expresiv (1,4)
22. Constiinta si tulburarile de constiinta (1,4)
23. Temperament, caracter si personalitate. Tulburarile de conduita sau comportament social (1,4,5)
24. Sindroame psihopatologice (1,4)
25. Sindroame neurologice: sindroame corticale, sindroame de neuron motor central si periferic, sindroame extrapiramidale, sindromul talamic si hipotalamic, sindroame de trunchi cerebral, sindromul cerebelos, sindromul medular, sindromul vestibular, sindromul de hipertensiune intracraniana, sindroame senzitive si senzoriale, sindromul miopatic si miastenic, sindromul meningeal (1,13)
26. Întârzierile mintale (1,2,9,10,5)
27. Schizofrenia si tulburarile schizotipale (1,2,4,9,10,18)
28. Tulburarile schizoafective (1,2,4,5,9,10,18)
29. Tulburarile afective mono- si bipolare (1,2,5,9,10,18)
30. Tulburarile de personalitate (1,2,5,9,10,18)
31. Tulburarile pervazive ale dezvoltarii (1,2,9,10)
32. Tulburarile specifice ale dezvoltarii vorbirii si limbajului (1,2,9,10,3)
33. Tulburari specifice ale dezvoltarii achiziilor scolare (1,2,3,9,10)
34. Tulburari specifice ale dezvoltarii motorii (1,2,3,9,10)
35. Tulburarile conduitei alimentare la copil si adolescent (2,3,5,9,10,18)
36. Enurezisul si encoprezisul (1,2,5,9,10)
37. Ticurile si tulburarea Gilles de la Tourette (1,2,3,5,9,10)
38. Balbismul (1,2,3,5,9,10)
39. Tulburarea hiperchinetica (1,2,3,9,10)
40. Somnul si tulburarile de somn la copil si adolescent (1,2,5,9,10,18)
41. Tulburari ale dezvoltarii si identitatii sexuale la copil si adolescent (2,3,9,10,18)
42. Tulburarile de conduita si delincventa infanto-juvenila (1,2,3,5,9,10,18)
43. Depresia si tulburarile depresive la copil si adolescent (1,2,3,5,9,10,18)
44. Tulburarile anxioase la copil si adolescent (1,2,3,5,9,10,18)
45. Tulburarile fobice la copil si adolescent (1,2,3,5,9,10,18)
46. Tulburarile obsesive si compulsive la copil si adolescent (1,2,3,5,9,10,18)
47. Tulburarile conversive si disociative la copil si adolescent (1,2,3,5,9,10,18)
48. Manifestari psihopatologice secundare consumului de substante psiho-active (5,8,9,10,18)
49. Manifestari psihopatologice secundare consumului de alcool (5,8,9,10,18)
50. Deprinderi si impulsuri patologice la copil si adolescent (1,2,3,5)
51. Reactii la stres si tulburari de adaptare la copil si adolescent (1,2,3,5,9,10)
52. Tulburari secundare unor situatii deosebite: divortul parintilor, neglijare, abandon, adoptie, infiere, plasament familial, boala psihica a unui parinte, abuz fizic, psihic si sexual (1,2,3)
53. Carenta de interactiune afectiva a copilului mic si copilul institutionalizat (1,2,3,19)
54. Tulburarile psihice de natura infectioasa la copil si adolescent inclusiv sifilisul si SIDA (1,5)
55. Tulburarile psihice legate de intoxicatii la copil si adolescent (1,5,15,16,17)
56. Embriopatii, fetopatii si tulburari psihice post suferinta obstetricala (1,2,5,14,15,16,17)
57. Tulburari psihice asociate bolilor somatice acute si cronice ale copilului si adolescentului (1,2,3,5)
58. Tulburari psihosomatice la copil si adolescent (1,2,3,5)
59. Tulburari psihice asociate bolilor neurologice ale copilului si adolescentului (1,2,3,5)
60. Tulburari psihice în epilepsia copilului si adolescentului (1,5,11,12)
61. Tulburari psihice în tumorile cerebrale ale copilului si adolescentului (1,5)
62. Tulburari psihice în traumatismele cranio-cerebrale ale copilului si adolescentului (1,5)
63. Tulburari psihice în endocrinopatii la copil si adolescent (1,5)
64. Tulburari psihice legate de sarcina si perioada de lactatie (5)
65. Comportamentul autoagresiv si suicidul la copil si adolescent (1,2,3,18,20)
66. Cefaleea la copil si adolescent (11)
67. Manifestari paroxistice cerebrale neepileptice (1,5,11,12)
68. Starile comatoase (1)
69. Convulsiile la copil (5,11,12)
70. Principii ale expertizei si orientarii scolare si profesionale ale copilului si adolescentului cu tulburari psihice (1,2,5)
71. Principii ale expertizei medico-legale psihiatrice si evaluare a starii de sanatate psihica a copilului si adolescentului (1,2,5,18)
72. Principii moderne de interventie în favoarea copilului si adolescentului cu tulburari psihice, si a familiei acestora - recuperarea, normalizarea sau valorizarea rolurilor sociale, calitatea vietii, terapia comunitara, interventia în echipa multi- interdisciplinara si transdisciplinara etc. (1,2,22)
73. Principii ale interventiei preventive in tulburarile psihice ale copilului si adolescentului (1,2,5)
74. Psihoigiena si psihoprofilaxie (1,2,5)
75. Metode biologice de tratament. Psihofarmacologia (1,2,4,5,7,18)
76. Metode psihologice de tratament. Psihoterapiile, terapiile ocupationale, educationale, psihopedagogice, de joc, cognitive etc. (1,2,3,4,5,6)
77. Consilierea si terapia familiei (1,2,3,4,5,6)
78. Urgentele psihiatrice. Principii de interventie în criza (1,2,5,6,18)
79. Principii ale organizarii asistentei copilului si adolescentului cu tulburari psihice (1,2,5)
80. Principii de etica si deontologie psihiatrica. Drepturile bolnavului psihic. Declaratia internationala a drepturilor copilului (1,2,4,5,18).


COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII PINOCCHIO

 

NR. CRT

DENUMIRE POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCURS

1

inspector specialitate cu atribuții de educator

SS

execuție

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniile de studii: asistență socială, psihologie, științe ale educației, filologie, istorie, geografie, teologie-domeniul de licență teologie didactică, teologie asistență socială

 

 

servicii de îngrijire, educație, socializare pentru copiii din cadrul complexului

1

 

 

BIBLIOGRAFIE :

1. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificări şi completări-integral:

2. Manualul educatorului- Educație pentru integrare socială, pus la dispoziție de instituția organizatoare a concursului, prin publicare pe Manualul este elaborat de Centrul de Resurse și Informare pentru Profesiuni Sociale-pus la dispoziție de organizator în format electronic, Manualul educatorului

 

 

NOTĂ:

 

Cu privire la vechimea în specialitatea studiilor necesare: nu se solicită vechime în specialitatea studiilor necesare ocupări postului;

încadrarea pe gradul corespunzător vechimii în specialitatea studiilor necesare ocupării postului/vechimii în muncă, se face potrivit prevederilor legale care reglementează efectuarea stagiului pentru absolvenţii învăţământului superior, coroborate cu dispoziţia Primarului Sectorului 1 prin care se aprobă criteriile proprii de selecţie, în completarea Regulamentului-cadru aprobat prin HGR nr. 286/2011, pentru angajarea pe posturi vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale, după cum urmează:

 

pentru posturile de inspector specialitate, referent:

grad debutant/stagiar: fără vechime

grad II- 6 luni vechime în specialitate

grad I-3 ani şi 6 luni vechime în specialitate

grad IA-6 ani şi 6 luni vechime în specialitate

 

 

pentru posturile de medic:

conform gradului profesional deținut

 

Pentru candidaţii care cumulează pensie cu salariul, angajarea se face pe durată determinată: vezi extras Legea nr. 53/2003-Codul muncii: prin derogare de la regula prevăzută la art. 12 alin. (1), angajatorii au posibilitatea de a angaja, în cazurile şi în condiţiile prezentului cod, personal salariat cu contract individual de muncă pe durată determinată.... Contractul individual de muncă poate fi încheiat pentru o durată determinată numai în următoarele cazuri:... g) angajarea pensionarilor care, în condiţiile legii, pot cumula pensia cu salariul.

 

 

 

 

 

DIRECTOR GENERAL,

 

DĂNUŢ IOAN FLEACĂ

 

 

 

 

 

 

Şef Serviciu Juridic, Contencios şi Resurse Umane

Silvia Cristina Gâju

 

 

 

 

---------------------------------------------------//----------------------------------------------
Sari la conținut