Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Cariere

ANEXA NR. I ANUNŢ CONCURS

20 Feb 2017

ANEXA nr. I

numărul posturilor, nivelul posturilor, denumirea posturilor, structurile în care se află posturile, scopul principal al postului, bibliografia şi tematica, condiţiile generale şi specifice de ocupare

 

 

POSTURILE PENTRU CARE SE ORGANIZEAZĂ CONCURS:

 

Denumire post

Nivel studii

Număr posturi

Medic

S

1

Farmacist

S

1

Inspector specialitate

S

1

Asistent medical

PL

4

Asistent medical comunitar

PL

2

Referent diverse atribuții

M

2

Infirmieră

G

15

Îngrijitor

G

4

Îngrijitoare

G

2

Muncitor calificat

Curs calificare

15

Muncitor necalificat

--

6

TOTAL

53

CONDIȚII DE OCUPARE:

 

Pentru ocuparea posturilor vacante, candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale şi specifice de ocupare, după cum urmează:

 

Condiţiile generale:

 

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

        b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

        c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

        d) are capacitate deplină de exerciţiu;

        e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

        f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

        g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţiile specifice:

 

MODULUL PAVILIONAR DE RECUPERARE ȘI REABILITARE NEUROPSIHIATRICĂ SF. MINA

NR. CRT

DENUMIRE POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCURS

1.

Asistent medical

PL

execuție

absolvent şcoală sanitară postliceală, specialitate asistent medical generalist;

aviz de liberă practică OAMGMAMR-asistent medical generalist;

asigurare de răspundere profesională

servicii de asistență medicală/îngrijire a  tinerilor cu dizabilități din cadrul modulului

1

BIBLIOGRAFIE:

Asistent medical:

Autori C. Mărceanu, V. Mihăilescu, Puericultură şi pediatrie, Editura  R.C.R  Print 2004, pagina 132-145, pag. 145-148, pag.339-344, pag 482-491.

Îngrijirea copilului în diferite perioade ale creşterii şi dezvoltării:

Alimentaţia sugarului sănătos.

Alimentaţia copilului mic, a preşcolarului, şcolarului  şi adolescentului.

Îngrijirea copilului cu convulsii.

Urgenţe în pediatrie.

Riscurile şi prevenirea accidentelor în copilărie.

 Autori F.Chiru, G, Chiriu, L. Moraru, Îngrijirea omului bolnav şi a omului sănătos,  Ed. Cison  2001, pag. 295-349, pag.349-377, pag. 416-454, pag. 98-108 .

Îngrijirea omului bolnav şi a omului sănătos:

Administrarea medicamentelor

Sonde, spălături, clisme.

Recoltarea produselor biologice şi patologice.

Evaluarea pulsului şi a tensiunii arteriale.

Autori L.Titirca Urgenţe medico-chirurgicale Sinteze, Editura medicală Bucureşti 2001, pag,17-25, pag. 25-27, pag.29-31, pag. 33-34, pag.42-45, pag, 78-82, pag. 85-88, pag. 95-100, pag.104-113, pag.113-116, pag.116-120, pag.120-123, pag.128-137, pag.234-236, pag.236-237, pag.269-272.

Urgenţe medico-chirurgicale:

Insuficienţa respiratorie acuta (cauze, simptomatologie, conduită de urgenţă)

Criza de astm bronşic (simptamatologie,  conduită de urgenţă)

Hemoptizia (cauze, simptomatologie, conduită de urgenţă)

Bronhopneumopatia obstructivă cronică BPOC acutizată  (simptome, măsuri de urgenţă)

Infarctul miocardic acut IMA (semne clinice conduită de urgenţă)

Angor pectoral (cauze, simptome, atitudinea de urgenţă)

Colica biliară (cauze, simptomotologie, conduită de urgenţă)

Hemoragiile digestive sup HDS (cauze, evaluarea cantităţiii de sânge pierdut, simptomatologie,  conduita de urgenţă)

Colica renală (cauze, simptomatologie, conduita de urgenţă)

Retenţia acută de urină (cauze, simptomatologie, conduita de urgenţă)

Accidente vasculare cerebrale AVC  (cauze, simtomatologie, conduita de urgenţă)

Corpi străini auriculari (simptome, măsuri de urgenţă)

Corpi străini nazali (simptome, măsuri de urgenţă)

Şocul anafilactic (tablou clinic, conduita de urgenţă)

Autori C. Bocârnea „Boli infecţioase şi epidemiologice”

 Boli infecţioase şi epidemiologice:

 Profilaxia bolilor infecţioase generalităţi

 Scarlatina, angina streptococică.

 Rujeola.

 Rubeola.

 Varicela herpes, zoster.

 Tusea convulsivă.

 Parotidita epidemică.

 Gripe, viroze respiratorii.

Toxiinfecţie alimentară.

 Hepatită acută virală.

Autori S. Daschievici, M. Mihăilescu „ Chirurgie” Editura Medicală 2002

Traumatismele părţilor moi şi ale oaselor:

Contuzia

Entorsele

Luxaţiile

Fracturile

Autor C. Borundel, Manualul pentru cadre medicale Editura Medicală 2000

Boli de nutriţie:  diabetul zaharat.

 

MODULUL PAVILIONAR DE RECUPERARE ȘI REABILITARE NEUROPSIHIATRICĂ STEJĂREL

NR. CRT

DENUMIRE POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCURS

1.

Infirmieră

G

execuție

studii generale (8 clase);

pentru candidaţii care nu sunt debutanţi în profesie, la punctaj egal, constituie un avantaj depunerea certificatului de absolvire a cursului de infirmiere

servicii de îngrijire și supraveghere a copiilor/tinerilor cu dizabilități din cadrul modulului

2

BIBLIOGRAFIE:

Ghidul pentru infirmiere-pus la dispoziție de organizator, în format electronic sau pe suport hârtie (contracost)

 

CASA SF. ȘTEFAN

NR. CRT

DENUMIRE POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCURS

1.

Asistent medical

PL

execuție

absolvent şcoală sanitară postliceală, specialitate asistent medical generalist;

aviz de liberă practică OAMGMAMR-asistent medical generalist;

asigurare de răspundere profesională

servicii de asistență medicală/îngrijire a  copiilor din cadrul centrului

 

2

BIBLIOGRAFIE:

Asistent medical:

Autori C. Mărceanu, V. Mihăilescu, Puericultură şi pediatrie, Editura  R.C.R  Print 2004, pagina 132-145, pag. 145-148, pag.339-344, pag 482-491.

Îngrijirea copilului în diferite perioade ale creşterii şi dezvoltării:

Alimentaţia sugarului sănătos.

Alimentaţia copilului mic, a preşcolarului, şcolarului  şi adolescentului.

Îngrijirea copilului cu convulsii.

Urgenţe în pediatrie.

Riscurile şi prevenirea accidentelor în copilărie.

 Autori F.Chiru, G, Chiriu, L. Moraru, Îngrijirea omului bolnav şi a omului sănătos,  Ed. Cison  2001, pag. 295-349, pag.349-377, pag. 416-454, pag. 98-108 .

Îngrijirea omului bolnav şi a omului sănătos:

Administrarea medicamentelor

Sonde, spălături, clisme.

Recoltarea produselor biologice şi patologice.

Evaluarea pulsului şi a tensiunii arteriale.

Autori L.Titirca Urgenţe medico-chirurgicale Sinteze, Editura medicală Bucureşti 2001, pag,17-25, pag. 25-27, pag.29-31, pag. 33-34, pag.42-45, pag, 78-82, pag. 85-88, pag. 95-100, pag.104-113, pag.113-116, pag.116-120, pag.120-123, pag.128-137, pag.234-236, pag.236-237, pag.269-272.

Urgenţe medico-chirurgicale:

Insuficienţa respiratorie acuta (cauze, simptomatologie, conduită de urgenţă)

Criza de astm bronşic (simptamatologie,  conduită de urgenţă)

Hemoptizia (cauze, simptomatologie, conduită de urgenţă)

Bronhopneumopatia obstructivă cronică BPOC acutizată  (simptome, măsuri de urgenţă)

Infarctul miocardic acut IMA (semne clinice conduită de urgenţă)

Angor pectoral (cauze, simptome, atitudinea de urgenţă)

Colica biliară (cauze, simptomotologie, conduită de urgenţă)

Hemoragiile digestive sup HDS (cauze, evaluarea cantităţiii de sânge pierdut, simptomatologie,  conduita de urgenţă)

Colica renală (cauze, simptomatologie, conduita de urgenţă)

Retenţia acută de urină (cauze, simptomatologie, conduita de urgenţă)

Accidente vasculare cerebrale AVC  (cauze, simtomatologie, conduita de urgenţă)

Corpi străini auriculari (simptome, măsuri de urgenţă)

Corpi străini nazali (simptome, măsuri de urgenţă)

Şocul anafilactic (tablou clinic, conduita de urgenţă)

Autori C. Bocârnea „Boli infecţioase şi epidemiologice”

 Boli infecţioase şi epidemiologice:

 Profilaxia bolilor infecţioase generalităţi

 Scarlatina, angina streptococică.

 Rujeola.

 Rubeola.

 Varicela herpes, zoster.

 Tusea convulsivă.

 Parotidita epidemică.

 Gripe, viroze respiratorii.

Toxiinfecţie alimentară.

 Hepatită acută virală.

Autori S. Daschievici, M. Mihăilescu „ Chirurgie” Editura Medicală 2002

Traumatismele părţilor moi şi ale oaselor:

Contuzia

Entorsele

Luxaţiile

Fracturile

Autor C. Borundel, Manualul pentru cadre medicale Editura Medicală 2000

Boli de nutriţie:  diabetul zaharat.

 

 

MODULUL PAVILIONAR DE RECUPERARE ȘI REABILITARE NEUROPSIHIATRICĂ ALEXANDRA

NR. CRT

DENUMIRE POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCURS

1

Infirmieră  

G

execuție

studii generale (8 clase);

pentru candidaţii care nu sunt debutanţi în profesie, la punctaj egal, constituie un avantaj depunerea certificatului de absolvire a cursului de infirmiere

servicii de îngrijire și supraveghere a copiilor/tinerilor cu dizabilități din cadrul modulului

1

BIBLIOGRAFIE:

Ghidul pentru infirmiere-pus la dispoziție de organizator, în format electronic sau pe suport hârtie (contracost)

 

MODULUL PAVILIONAR DE RECUPERARE ȘI REABILITARE NEUROPSIHIATRICĂ MILCOV

NR. CRT

DENUMIRE POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCURS

1

Infirmieră 

G

execuție

studii generale (8 clase);

pentru candidaţii care nu sunt debutanţi în profesie, la punctaj egal, constituie un avantaj depunerea certificatului de absolvire a cursului de infirmiere

servicii de îngrijire și supraveghere a copiilor/tinerilor cu dizabilități din cadrul modulului

1

BIBLIOGRAFIE:

Ghidul pentru infirmiere-pus la dispoziție de organizator, în format electronic sau pe suport hârtie (contracost)

 

MODULUL PAVILIONAR DE RECUPERARE ȘI REABILITARE NEUROPSIHIATRICĂ BUBURUZA

NR. CRT

DENUMIRE POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCURS

1

Infirmieră 

G

execuție

studii generale (8 clase);

pentru candidaţii care nu sunt debutanţi în profesie, la punctaj egal, constituie un avantaj depunerea certificatului de absolvire a cursului de infirmiere

servicii de îngrijire și supraveghere a copiilor/tinerilor cu dizabilități din cadrul modulului

1

BIBLIOGRAFIE:

Ghidul pentru infirmiere-pus la dispoziție de organizator, în format electronic sau pe suport hârtie (contracost)

 

COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII SF. NICOLAE

NR. CRT

DENUMIRE POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCURS

1

Medic

S

execuție

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul medicină, specialitatea psihiatrie

avizul de liberă practică eliberat de Colegiul Medicilor si asigurare profesională

 

servicii de asistență medicală/îngrijire a  copiilor

 

1

2

Muncitor calificat bucătar

 

execuție

Curs calificare bucătar

preparare meniu pentru beneficiarii complexului

1

3

Infirmieră

G

execuție

studii generale (8 clase);

pentru candidaţii care nu sunt debutanţi în profesie, la punctaj egal, constituie un avantaj depunerea certificatului de absolvire a cursului de infirmiere

servicii de îngrijire și supraveghere a copiilor din cadrul complexului

2

BIBLIOGRAFIE:

Medic:

1. Milea S. Meila P. - Tratat de pediatrie vol.6, Ed. Medicală 1988

2. Dobrescu I. - Psihiatria copilului şi adolescentului - Ghid practic, Ed. Med. 2002

3. Mircea T. - Psihologia şi psihopatologia dezvoltării copilului mic, Ed. Augusta, Timişoara 1999

4. Predescu V. - Psihiatrie vol.1, Ed. Med. 1989

5. Predescu V. - Psihiatrie vol.2, Ed. Med. 1998

6. Oancea C. - Tehnici de sfătuire/consiliere, Buc. 2002

7. Kaplan&Sadock - Terapie medicamentoasă în psihiatrie, Ed. Med. Callistro 2002

8. Prelipceanu D. - Ghid de tratament în abuzul de substanţe psiho-active, ed. a 2-a, Ed. Infomedica 2002

9. American Psychiatric Association - Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorders, 4th edition (DSM IV)

1994, Asociaţia Psihiatrilor Liberi din România, Buc. 2000

10. OMS - ICD 10 - Clasificarea tulburărilor mentale şi de comportament. Simptomatologie şi diagnostic clinic 1998,

Ed. All Educational

11. Măgureanu S. - Elemente de neurologie pediatrică, Ed. Universitară C. Davila Buc., 1999

12. Rogozea R., Constantin D., S. Măgureanu - Actualităţi în epilepsie, Ed. Tehnică, Buc. 1999

13. Popoviciu L., Asgian B.- Bazele semiologice ale practicii neurologice şi neurochirurgicale vol.1+2, Ed. Medicală

1991

14. Benga I.- Introducere în neurologia pediatrică, Ed. Dacia, Cluj Napoca, 1994

15. V. Popescu - Neurologie pediatrică vol.1+2, Ed. Teora, Buc. 2001

16. Iordăchescu F. şi col. - Tratat de pediatrie, Ed. Naţional 1999

17. Ciofu E. - Tratat de Pediatrie, Ed. Medicală, Buc. 2001

18. Sadock B, Sadock V., Kaplan&Sadock - Manual de buzunar de psihiatrie clinică, ed. a 3-a, Lippicot

Williams&Wilkins 2001, Ed. Med. 2002

19. A 21-a Consfătuire Naţională de Neurologie şi Psihiatrie Infanto-Juvenilă, Tg. Mureş 1998, volumul lucrărilor,

Fundaţia Culturală Romulus Guga, Tg. Mureş 1998

20. A 23-a Consfătuire Naţională de Neurologie şi Psihiatrie a Copilului şi Adolescentului, Ed. Status, Miercurea Ciuc

2000

21. Revista Română de Psihiatrie, Pedopsihiatrie şi Psihologie Medicală nr.1/1999

22. Revista Societăţii de Neurologie şi Psihiatrie pt. Copii şi Adolescenţi din România

23. Psihiatria şi Psihofarmacologia prezentului, AMR, nr.1, 2002

24. Young P. - Neuroanatomie generală şi clinică, Lippicot Williams&Wilkins 1997, Ed. Callisto 2000

25. M.D. Gheorghe - Actualităţi în psihofarmacologia clinică 1999

 

Infirmieră:

Ghidul pentru infirmiere-pus la dispoziție de organizator, în format electronic sau pe suport hârtie (contracost)

 

 

CENTRUL DE ZI SF. ANA

NR. CRT

DENUMIRE POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCURS

1

Infirmieră

G

execuție

studii generale (8 clase);

pentru candidaţii care nu sunt debutanţi în profesie, la punctaj egal, constituie un avantaj depunerea certificatului de absolvire a cursului de infirmiere asigurare de răspundere profesională

servicii de îngrijire și supraveghere a copiilor/tinerilor cu dizabilități din cadrul modulului

1

BIBLIOGRAFIE:

Infirmieră:

Ghidul pentru infirmiere-pus la dispoziție de organizator, în format electronic sau pe suport hârtie (contracost)

 

 

COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII STRĂULEȘTI

NR. CRT

DENUMIRE POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCURS

1

Asistent medical

PL

execuție

absolvent şcoală sanitară postliceală, specialitate asistent medical generalist;

aviz de liberă practică OAMGMAMR-asistent medical generalist;

asigurare de răspundere profesională

servicii de asistență medicală/îngrijire a  beneficiarilor complexului

1

2

Infirmieră

G

execuție

studii generale (8 clase);

pentru candidaţii care nu sunt debutanţi în profesie, la punctaj egal, constituie un avantaj depunerea certificatului de absolvire a cursului de infirmiere asigurare de răspundere profesională

servicii de îngrijire și supraveghere beneficiarilor din cadrul complexului

2

3

Muncitor calificat instalator sanitar

 

execuție

curs calificare instalator-sanitar

activități specifice

1

4

Muncitor necalificat ajutor bucătar

 

execuție

 

activități pentru prepararea hranei

2

 

BIBLIOGRAFIE:

Asistent medical:

Autori C. Mărceanu, V. Mihăilescu, Puericultură şi pediatrie, Editura  R.C.R  Print 2004, pagina 132-145, pag. 145-148, pag.339-344, pag 482-491.

Îngrijirea copilului în diferite perioade ale creşterii şi dezvoltării:

Alimentaţia sugarului sănătos.

Alimentaţia copilului mic, a preşcolarului, şcolarului  şi adolescentului.

Îngrijirea copilului cu convulsii.

Urgenţe în pediatrie.

Riscurile şi prevenirea accidentelor în copilărie.

 Autori F.Chiru, G, Chiriu, L. Moraru, Îngrijirea omului bolnav şi a omului sănătos,  Ed. Cison  2001, pag. 295-349, pag.349-377, pag. 416-454, pag. 98-108 .

Îngrijirea omului bolnav şi a omului sănătos:

Administrarea medicamentelor

Sonde, spălături, clisme.

Recoltarea produselor biologice şi patologice.

Evaluarea pulsului şi a tensiunii arteriale.

Autori L.Titirca Urgenţe medico-chirurgicale Sinteze, Editura medicală Bucureşti 2001, pag,17-25, pag. 25-27, pag.29-31, pag. 33-34, pag.42-45, pag, 78-82, pag. 85-88, pag. 95-100, pag.104-113, pag.113-116, pag.116-120, pag.120-123, pag.128-137, pag.234-236, pag.236-237, pag.269-272.

Urgenţe medico-chirurgicale:

Insuficienţa respiratorie acuta (cauze, simptomatologie, conduită de urgenţă)

Criza de astm bronşic (simptamatologie,  conduită de urgenţă)

Hemoptizia (cauze, simptomatologie, conduită de urgenţă)

Bronhopneumopatia obstructivă cronică BPOC acutizată  (simptome, măsuri de urgenţă)

Infarctul miocardic acut IMA (semne clinice conduită de urgenţă)

Angor pectoral (cauze, simptome, atitudinea de urgenţă)

Colica biliară (cauze, simptomotologie, conduită de urgenţă)

Hemoragiile digestive sup HDS (cauze, evaluarea cantităţiii de sânge pierdut, simptomatologie,  conduita de urgenţă)

Colica renală (cauze, simptomatologie, conduita de urgenţă)

Retenţia acută de urină (cauze, simptomatologie, conduita de urgenţă)

Accidente vasculare cerebrale AVC  (cauze, simtomatologie, conduita de urgenţă)

Corpi străini auriculari (simptome, măsuri de urgenţă)

Corpi străini nazali (simptome, măsuri de urgenţă)

Şocul anafilactic (tablou clinic, conduita de urgenţă)

Autori C. Bocârnea „Boli infecţioase şi epidemiologice”

 Boli infecţioase şi epidemiologice:

 Profilaxia bolilor infecţioase generalităţi

 Scarlatina, angina streptococică.

 Rujeola.

 Rubeola.

 Varicela herpes, zoster.

 Tusea convulsivă.

 Parotidita epidemică.

 Gripe, viroze respiratorii.

Toxiinfecţie alimentară.

 Hepatită acută virală.

Autori S. Daschievici, M. Mihăilescu „ Chirurgie” Editura Medicală 2002

Traumatismele părţilor moi şi ale oaselor:

Contuzia

Entorsele

Luxaţiile

Fracturile

Autor C. Borundel, Manualul pentru cadre medicale Editura Medicală 2000

Boli de nutriţie:  diabetul zaharat.

 

Infirmieră:

Ghidul pentru infirmiere-pus la dispoziție de organizator, în format electronic sau pe suport hârtie (contracost)

 

BIROUL ADMINISTRATIV

NR. CRT

DENUMIRE POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCURS

1

Muncitor necalificat

 

execuție

 

servicii de curățenie spații birouri

1

 

CENTRUL DE ZI ALTERNATIVA

NR. CRT

DENUMIRE POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCURS

1

Îngrijitoare

G

execuție

studii generale (8 clase)

asigurarea serviciilor îngrijire pentru eneficiari

1

 

CĂSUȚELE H.I.V.-H.A.R.

NR. CRT

DENUMIRE POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCURS

1

Îngrijitor

 

execuție

 

asigurarea serviciilor îngrijire pentru beneficiari

1

 

NAZARCEA GRUP

NR. CRT

DENUMIRE POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCURS

1

Inspector specialitate- Atelier Tipografie

S

execuție

absolvent studii superioare de lungă durată, studii universitare, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă

realizează activități de DTP și concepție grafică, de tipărire și finisare,

activități personalizări

obiecte

1

2

Referent-Atelier Spălătorie Textilă

M

execuție

absolvent studii medii, liceale cu dminis de bacalaureat

responsabil de legătura cu clienții, persoane fizice sau juridice; realizează activități ce țin de primirea comenzilor și livrarea acestora

1

3

Muncitor calificat-Atelier Brutărie

 

execuție

experinență minim 3 ani în panificație

coordonarea activităților de producție în cadrul atelierului

1

4

Muncitor calificat-Atelier Neutralizare Deșeuri Infecțioase

 

execuție

calificare într-o meserie tehnică

activități specifice

3

5

Muncitor necalificat-Atelier Neutralizare Deșeuri Infecțioase

 

execuție

 

activități specifice

2

BIBLIOGRAFIE:

      Inspector specialitate Atelier Tipografie:

Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificări și completări

Suport de curs Corel Draw-pus la dispoziție de angajator în format electronic.

Referent Atelier Spălătorie Auto:

Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificări și completări

 

COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII JIULUI

NR. CRT

DENUMIRE POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCURS

1

Infirmieră

G

execuție

studii generale (8 clase);

pentru candidaţii care nu sunt debutanţi în profesie, la punctaj egal, constituie un avantaj depunerea certificatului de absolvire a cursului de infirmiere asigurare de răspundere profesională

servicii de îngrijire și supraveghere a beneficiarilor din cadrul complexului

3

BIBLIOGRAFIE:

Infirmieră:

Ghidul pentru infirmiere- pus la dispoziție de organizator, în format electronic sau pe dminis hârtie (contracost)

COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII ODĂI

NR. CRT

DENUMIRE POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCURS

1

Infirmieră-centrul de persoane vârstnice

G

execuție

studii generale (8 clase);

pentru candidaţii care nu sunt debutanţi în profesie, la punctaj egal, constituie un avantaj depunerea certificatului de absolvire a cursului de infirmiere asigurare de răspundere profesională

servicii de îngrijire și supraveghere a beneciarilor din cadrul complexului

1

2

Referent dministrative-Biroul Deservire

M

execuție

studii medii, liceale, absolvite cu diploma de bacalaureat

servicii administrative, arhivare, înregistrare documente la nivelul complexului

1

3

Muncitor calificat lăcătuș

 

execuție

curs calificare lăcătuș/lăcătuș-mecanic

activități specifice

2

4

Muncitor calificat mecanic

 

execuție

curs calificare mecanic

activități specifice

2

5

Muncitor calificat electrician

 

execuție

curs calificare electrician

activități specifice

1

6

Muncitor necalificat (curte)

 

execuție

 

servicii de curățenie în spații exterioare (curte)

1

7

Îngrijitor (pavilion)

 

execuție

 

servicii de curățenie și întreținere a igienei în spațiile interioare

3

8

Îngrijitoare

G

execuție

studii generale (8 clase)

servicii de curățenie și întreținere a igienei în spațiile interioare, îngrijire persoane asistate

1

 

BIBLIOGRAFIE:

Infirmieră:

Ghidul pentru infirmiere- pus la dispoziție de organizator, în format electronic sau pe suport hârtie (contracost)

Referent ( administrativ):

Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;

Hotărârea Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuțiile și Regulamentul-cadru de organizare și funcționare ale Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, republicată, cu modificări și completări.

 

 

BIROUL TEHNIC

NR. CRT

DENUMIRE POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCURS

1

Muncitor calificat lăcătuș-mecanic

 

execuție

curs de calificare în meserie

activități specifice

2

2

Muncitor calificat instalator sanitar

 

execuție

curs calificare în meserie

activități specifice

1

 

COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII SF. IOSIF

NR. CRT

DENUMIRE POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCUR

S

1

Muncitor calificat magaziner

 

execuție

studii medii, liceale, absolvite cu diploma de bacalaureat

administrare magazie

1

CASA DE TIP FAMILIAL SF. CONSTANTIN

NR. CRT

DENUMIRE POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCURS

1

Infirmieră

G

execuție

studii generale

(8 clase);

pentru candidaţii care nu sunt debutanţi în profesie, la punctaj egal, constituie un avantaj depunerea certificatului de absolvire a cursului de infirmiere asigurare de răspundere profesională

servicii de îngrijire și supraveghere a beneciarilor din cadrul Complexului

1

BIBLIOGRAFIE:

Infirmieră:

Ghidul pentru infirmiere- pus la dispoziție de organizator, în format electronic sau pe suport hârtie (contracost)

 

COMPARTIMENT FARMACIE

NR. CRT

DENUMIRE POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCURS

1

Farmacist

S

execuție

absolvent studii superioare de lungă durată, studii universitare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, specializare farmacie

certificat de membru al Colegiului Farmaciștilor

activități de farmacie în compartimentul propriu al instituției

1

 

 

BIBLIOGRAFIE:

Farmacist:

Tratat de farmacologie-Editura Medicală 2006

Memo-Med 2015-Editura Universitară

Framacoterapie practică-Editura Medicală București

Ghid de utilizare a medicamentelor-Editura Medicală București

Agenda medical 2016 Editura Medicală București

Farmacopeea Română-Ediția IX, X-editura Medicală București

TEMATICA:

Farmaccocinetica generală

Noțiuni de farmacologie generală

Medicația aparatului cardiovascular

Medicația sistemului nervos, somatic și vegetativ

Medicația tractului digestiv

Medicamente antineoplazice și imunomodulatoare

Medicația aparatului respirator

Medicația aparatului musculo-scheletic

Medicația bolilor de nutriție și metabolism

Medicația sângelui și sistemului hematopoetic, medicația antihemoragică și antitrombotică

Medicația antiinfecțioasă de uz sistemic

Infecția nozocomială OMS 916/2006

OMS 261/2007 Norme de curățare, dezinfecție, sterilizare

OMS 46/2003 Drepturile pacienților

Inflamație, boli reumatice, boli alergice

Chimioterapie virală

Substituienți de volum plasmatic

 

 

BIROUL INTERVENȚIE ÎN REGIM DE URGENȚĂ PENTRU ADULȚI

NR. CRT

DENUMIRE POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCURS

1

Asistent medical comunitar

PL

execuție

absolvent şcoală sanitară postliceală, specialitate asistent medical generalist;

aviz de liberă practică OAMGMAMR-asistent medical generalist;

asigurare de răspundere profesională

supravegherea stării de sănătate în cazurile sociale aflate în evidența instituției

2

BIBLIOGRAFIE:

Asistent medical comunitar:

Autori C. Mărceanu, V. Mihăilescu, Puericultură şi pediatrie, Editura  R.C.R  Print 2004, pagina 132-145, pag. 145-148, pag.339-344, pag 482-491.

Îngrijirea copilului în diferite perioade ale creşterii şi dezvoltării:

Alimentaţia sugarului sănătos.

Alimentaţia copilului mic, a preşcolarului, şcolarului  şi adolescentului.

Îngrijirea copilului cu convulsii.

Urgenţe în pediatrie.

Riscurile şi prevenirea accidentelor în copilărie.

 Autori F.Chiru, G, Chiriu, L. Moraru, Îngrijirea omului bolnav şi a omului sănătos,  Ed. Cison  2001, pag. 295-349, pag.349-377, pag. 416-454, pag. 98-108 .

Îngrijirea omului bolnav şi a omului sănătos:

Administrarea medicamentelor

Sonde, spălături, clisme.

Recoltarea produselor biologice şi patologice.

Evaluarea pulsului şi a tensiunii arteriale.

Autori L.Titirca Urgenţe medico-chirurgicale Sinteze, Editura medicală Bucureşti 2001, pag,17-25, pag. 25-27, pag.29-31, pag. 33-34, pag.42-45, pag, 78-82, pag. 85-88, pag. 95-100, pag.104-113, pag.113-116, pag.116-120, pag.120-123, pag.128-137, pag.234-236, pag.236-237, pag.269-272.

Urgenţe medico-chirurgicale:

Insuficienţa respiratorie acuta (cauze, simptomatologie, conduită de urgenţă)

Criza de astm bronşic (simptamatologie,  conduită de urgenţă)

Hemoptizia (cauze, simptomatologie, conduită de urgenţă)

Bronhopneumopatia obstructivă cronică BPOC acutizată  (simptome, măsuri de urgenţă)

Infarctul miocardic acut IMA (semne clinice conduită de urgenţă)

Angor pectoral (cauze, simptome, atitudinea de urgenţă)

Colica biliară (cauze, simptomotologie, conduită de urgenţă)

Hemoragiile digestive sup HDS (cauze, evaluarea cantităţiii de sânge pierdut, simptomatologie,  conduita de urgenţă)

Colica renală (cauze, simptomatologie, conduita de urgenţă)

Retenţia acută de urină (cauze, simptomatologie, conduita de urgenţă)

Accidente vasculare cerebrale AVC  (cauze, simtomatologie, conduita de urgenţă)

Corpi străini auriculari (simptome, măsuri de urgenţă)

Corpi străini nazali (simptome, măsuri de urgenţă)

Şocul anafilactic (tablou clinic, conduita de urgenţă)

Autori C. Bocârnea „Boli infecţioase şi epidemiologice”

 Boli infecţioase şi epidemiologice:

 Profilaxia bolilor infecţioase generalităţi

 Scarlatina, angina streptococică.

 Rujeola.

 Rubeola.

 Varicela herpes, zoster.

 Tusea convulsivă.

 Parotidita epidemică.

 Gripe, viroze respiratorii.

Toxiinfecţie alimentară.

 Hepatită acută virală.

Autori S. Daschievici, M. Mihăilescu „ Chirurgie” Editura Medicală 2002

Traumatismele părţilor moi şi ale oaselor:

Contuzia

Entorsele

Luxaţiile

Fracturile

Autor C. Borundel, Manualul pentru cadre medicale Editura Medicală 2000

Boli de nutriţie:  diabetul zaharat.

 

 

 

 

NOTĂ:

 

Cu privire la vechimea în specialitatea studiilor necesare: nu se solicită vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului;

încadrarea pe gradul corespunzător vechimii în specialitatea studiilor necesare ocupării postului/vechimii în muncă, se face potrivit prevederilor legale care reglementează efectuarea stagiului pentru absolvenţii învăţământului superior, coroborate cu dispoziţia Primarului Sectorului 1 prin care se aprobă criteriile proprii de selecţie, în completarea Regulamentului-cadru aprobat prin HGR nr. 286/2011, pentru angajarea pe posturi vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale.

 

Pentru candidaţii care cumulează pensie cu salariul, angajarea se face pe durată determinată: vezi extras Legea nr. 53/2003-Codul muncii: prin derogare de la regula prevăzută la art. 12 alin. (1), angajatorii au posibilitatea de a angaja, în cazurile şi în condiţiile prezentului cod, personal salariat cu contract individual de muncă pe durată determinată.... Contractul individual de muncă poate fi încheiat pentru o durată determinată numai în următoarele cazuri:... g) angajarea pensionarilor care, în condiţiile legii, pot cumula pensia cu salariul.

 

 

DIRECTOR GENERAL,

 

DĂNUŢ IOAN FLEACĂ

 

 

Şef Serviciu Juridic, Contencios şi Resurse Umane

Silvia Cristina Gâju

---------------------------------------------------//----------------------------------------------

Sari la conținut