Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Cariere

ANEXA nr. I numărul posturilor, nivelul posturilor, denumirea posturilor, structurile în care se află posturile, scopul principal al postului, bibliografia şi tematica, condiţiile generale şi specifice de ocupare

31 Aug 2015

POSTURILE PENTRU CARE SE ORGANIZEAZĂ CONCURS:

Şef birou-1 post

Medic-1 post

Inspector specialitate-20 posturi

Referent-7 posturi

Asistent medical-2 posturi

Infirmieră-14 posturi

Îngrijitoare-4 posturi

Îngrijitor-7 posturi

Spălătoreasă-1 post

Muncitor calificat-5 post

Muncitor necalificat-2 posturi

 

 

Condiţii de ocupare

 

Pentru ocuparea posturilor vacante, candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale şi specifice de ocupare, după cum urmează:

 

Condiţiile generale:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

          b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

          c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

          d) are capacitate deplină de exerciţiu;

          e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

          f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

          g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţiile specifice:

 

COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII SF. NICOLAE

NR. CRT

DENUMIRE POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCURS

1.

referent-componenta rezidenţială

SSD

execuţie

studii superioare de scurtă durată absolvite cu diplomă

nu se solicită vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului

asigură serviciile de educaţie şi îngrijire în cadrul complexului

1

2.

infirmieră-componenta centru de zi

G

execuţie

studii generale (8 clase);

pentru candidaţii care nu sunt debutanţi în profesie, constituie un avantaj depunerea certificatului de absolvire a cursului de infirmiere

îngrijire generală a copiilor beneficiari ai serviciilor sociale în cadrul complexului

1

3.

infirmieră-componenta centru maternal

G

execuţie

studii generale (8 clase);

pentru candidaţii care nu sunt debutanţi în profesie, constituie un avantaj depunerea certificatului de absolvire a cursului de infirmiere

îngrijire generală a copiilor beneficiari ai serviciilor sociale în cadrul complexului

1

 

BIBLIOGRAFIA ŞI TEMATICA:

Referent educator:

Bibliografia:

Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificări şi completări

Ordinul 21/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protectia copilului de tip rezidential

Hotărârea Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată, cu modificări şi completări

Educatorul specializat (Aplicarea standardelor de calitate în centrele de plasament)-pus la dispoziţie de angajator

 

Tematica:

1.      Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificări şi completări:

-          Cap. 1:  Dispoziţii generale şi definiţii

-          Cap. 2:  Drepturi şi libertăţi civile

-          Cap. 3: Protecţia specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi

-          Cap. 4:  Protecţia copiilor refugiaţi şi protecţia copiilor în caz de conflict armat

-          Cap. 5:  Protecţia copilului care a săvârşit o faptă penală şi nu răspunde penal

-          Cap. 6:  Protecţia copilului împotriva exploatării

-          Cap. 7:  Instituţii şi servicii cu atribuţii în protecţia copilului

-          Cap. 8:  Organisme private

-          Cap. 9:  Licenţierea şi inspecţia serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi a celor de protecţie specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi

-          Cap.10: Finanţarea sistemului de protecţia a copilului

-          Cap. 11: Reguli speciale de procedură

-          Cap. 12: Răspunderi şi sancţiuni

-          Cap. 13: Dispoziţii tranzitorii şi finale.

2.      Educatorul specializat (Aplicarea standardelor de calitate în centrele de plasament):

-          Standarde de calitate privind protecţia copilului în centrul de plasament – prezentare;

-          Atitudinea faţă de copil şi deontologia profesiei de educator;

-          Modelul familial al relaţiei educator – copil şi al relaţiei dintre copii;

-          Jocul şi organizarea timpului liber în centrul de plasament;

-          Reintegrarea, integrarea familială a copilului. Rolul educatorului;

-          Promovarea accesului la informaţie şi posibilităţilor de exprimare liberă a opiniei copilului;

-          Comunicarea – mijloc şi scop în activitatea educatorului.

3.      Hotărârea Guvernului nr. 1434/2004:

- Atribuţiile principale ale DGASPC;

- Funcţiile pe care le îndeplineşte DGASPC.

4.      Ordinul nr. 21/2004-integral

 

Infirmieră:

Ghidul pentru infirmiere-pus la dispoziţie de angajator

 

 

COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII SF. MARIA

NR. CRT

DENUMIRE POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCURS

1.

medic

S

execuţie

studii superioare de lungă durată, studii universitare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, specialitatea pediatrie, medicină de familie, medicină generală

aviz anual Colegiul Medicilor

 

asistenţa medicală a beneficiarilor complexului

1

2.

referent educator

M

execuţie

studii medii, liceale absolvite cu diploma de bacalaureat

educaţia nonformală şi informală a copilului protejat în cadrul complexului, activităţi de supraveghere

1

 

BIBLIOGRAFIA ŞI TEMATICA:

Medic:

Bibliografie:

Bazele medicinei de familie -autor Adrian Restian-Ed. Medicală Bucureşti 2001, vol. II

Bazale medicinei de familie - autor Adrian Restian- Ed. Medicală Bucureşti 2003, vol. III

Esenţialul în pediatrie-autori Eugen Ciofu, Carmen Ciofu- Ed. Medicală Amaltea Bucureşti 2002

Tematica:

Afecţiunile respiratorii la adult şi copil-infecţiile acute ale căilor aeriene superioare la copil, traheobronşită, bronhopatia cronică obstructivă, pneumoniile, astmul bronşic, tuberculoza pulmonară la adult

Afecţiunile cardiovasculare la adult şi copil -cardiopatii congenitale, hipertensiunea arterială, cardiopatia ischiemică la adult, tulburări de ritm şi conducere, şocul

Afecţiunile digestive la adult şi copil-ulcerul gastro-duodenal, hepatite acute şi cronice, colecistite acute şi cornice, litiaza biliara-parazitoze intestinale

Afecţiunile renale la adult şi copil -infecţiile căilor urinare, litiază renală

Afecţiunile reumatice la adult şi copil- reumatismul poliarticular acut

Afecţiunile metabolice la adult-diabetul zaharat

Afecţiunile hematologicale la adult şi copil-sindromul anemic, anemia feriprivă

Afecţiunile neurologice la adult şi copil-epilepsia, convulsiile

Afecţiunile psihice la adult şi copil-depresia, nevrozele, alcoolismul

Afecţiunile ORL la adult şi copil-angine, otite, rinite, sinuzite

Afecţiunile oftalmologice -ochiul roşu, ochiul roşu şi dureros, conjunctivitele acute

Afecţiunile ginecologice şi obstreticale- tulburări menstruale-dismenoreea, sarcina extrauterină

Puericultura-dezvoltarea psihică şi somatică a copilului, prevenirea rahitismului, vaccinările la copil

Bolile infecţioase la adult şi copil-rubeola, rujeola, varicela, hepatite virale, toxiinfecţiile alimentare, boala diareică acută

 

Referent educator:

Bibliografie:

Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificări şi completări

Ordinul 21/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protectia copilului de tip rezidential

Educatorul specializat (Aplicarea standardelor de calitate în centrele de plasament).

Tematica:

1.      Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificări şi completări:

-          Cap. 1:  Dispoziţii generale şi definiţii

-          Cap. 2:  Drepturi şi libertăţi civile

-          Cap. 3: Protecţia specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi

-          Cap. 4:  Protecţia copiilor refugiaţi şi protecţia copiilor în caz de conflict armat

-          Cap. 5:  Protecţia copilului care a săvârşit o faptă penală şi nu răspunde penal

-          Cap. 6:  Protecţia copilului împotriva exploatării

-          Cap. 7:  Instituţii şi servicii cu atribuţii în protecţia copilului

-          Cap. 8:  Organisme private

-          Cap. 9:  Licenţierea şi inspecţia serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi a celor de protecţie specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi

-          Cap.10: Finanţarea sistemului de protecţia a copilului

-          Cap. 11: Reguli speciale de procedură

-          Cap. 12: Răspunderi şi sancţiuni

-          Cap. 13: Dispoziţii tranzitorii şi finale.

2.      Educatorul specializat (Aplicarea standardelor de calitate în centrele de plasament):

-          Standarde de calitate privind protecţia copilului în centrul de plasament – prezentare;

-          Atitudinea faţă de copil şi deontologia profesiei de educator;

-          Modelul familial al relaţiei educator – copil şi al relaţiei dintre copii;

-          Jocul şi organizarea timpului liber în centrul de plasament;

-          Reintegrarea, integrarea familială a copilului. Rolul educatorului;

-          Promovarea accesului la informaţie şi posibilităţilor de exprimare liberă a opiniei copilului;

-          Comunicarea – mijloc şi scop în activitatea educatorului.

3.      Ordinul nr. 21/2004-integral

 

 

 

COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII PINOCCHIO

NR. CRT

DENUMIRE POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCURS

1.

infirmieră

G

execuţie

studii generale (8 clase);

pentru candidaţii care nu sunt debutanţi în profesie, constituie un avantaj depunerea certificatului de absolvire a cursului de infirmiere

îngrijire generală a copiilor beneficiari ai serviciilor sociale în cadrul complexului

1

 

BIBLIOGRAFIA ŞI TEMATICA:

 

Ghidul pentru infirmiere-pus la dispoziţie de angajator

 

 

 

COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII SF. ECATERINA

NR. CRT

DENUMIRE POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCURS

1.

inspector specialitate psihopedagog - modul C. Down

S

execuţie

studii superioare de lungă durată, studii universitare,  absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, specialitatea psihopedagogie, psihopedagogie specială,

aviz de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România (sau adeverinţă)

nu se solicită vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului

 

evaluare psihologică pentru copii şi familii

 

1

2.

infirmieră-modul CRN

G

execuţie

studii generale (8 clase);

pentru candidaţii care nu sunt debutanţi în profesie, constituie un avantaj depunerea certificatului de absolvire a cursului de infirmiere

îngrijire generală a copiilor beneficiari ai serviciilor sociale în cadrul complexului, activităţi de supraveghere

1

 

BIBLIOGRAFIA ŞI TEMATICA:

Inspector specialitate psihopegagog:

 

Bibliografie:

 1. Psihologia vârstelor-Ciclurile vieţii, autori Ursula Şchiopu, Emil Verza, Editura Disactică şi pedagogică, Bucureşti, 1997;

 2. Psihologia vârstelor, autor Emil Verza, Editura Hyperion XXI, Bucureşti 1993

   

  Tematica:

 1. Psihologia vârstelor-Ciclurile vieţii:

  Tulburări de dezvoltare şi recuperarea copilului ( Capitolul XII)

 2. Psihologia vârstelor:

  Perioda antepreşcolară ( prima copilărie)

  Perioada preşcolară ( a doua copilărie)

  Perioada şcolară mică ( a treia copilărie)

  Perioada pubertăţii şi adolescenţa.

   

  Infirmieră:

  Gidul pentru infirmiere-pus la dispoziţie de angajator

   

   

  COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII JIULUI

NR. CRT

DENUMIRE POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCURS

1.

inspector specialitate psiholog -modul centrul de zi

S

execuţie

studii superioare de lungă durată, studii universitare,  absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologiei

aviz de liberă practică clinic/psihoterapie/consiliere, eliberat de Colegiul Psihologilor din România (sau adeverinţă)

nu se solicită vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului

 

 

asigură asistenţă şi terapie psihologică copiilor din cadrul complexului şi părinţilor acestora

 

 

1

2.

îngrijitor -modul centrul de zi

G

execuţie

studii generale (8 clase);

 

asigurarea serviciilor de curăţenie în cadrul CSS Jiului

2

 

BIBLIOGRAFIA ŞI TEMATICA:

 

Inspector specialitate psiholog:

Bibliografie:

Psihologia copilului-manual clasa a XI-a Editura Didactică şi Pedagogică, autori Pantelimon Golu, Emil Verza

Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promoarea drepturilor copilului, republicată, cu modificări şi completări

 

Tematica:

 1. Psihologia copilului:

  Probleme privind dezvoltarea psihică a copilului

  Învăţarea şi reuşita şcolară

  Stadiile dezvoltării psihice

  Dezvoltarea copilului în primul an de viaţă

  Caracterizarea creşterii şi dezvoltării psihice a copilului antepreşcolar (1-3 ani)

  Caracterizarea creşterii şi dezvoltării psihice a copilului preşcolar (3-7 ani)

  Caracterizarea creşterii şi dezvoltării psihice a şcolarului mic ( 6/7-10/11 ani)

  Caracterizarea creşterii şi dezvoltării psihice a şcolarului mijlociu. Pubertatea ( 10/11-14/15 ani)

  Caracterizarea creşterii şi dezvoltării psihice a şcolarului mare. Adolescenta (14/15-18 ani)

  Grupa de preşcolari şi clasa ţcolară-ca grupuri sociale

  Probleme ale învăţării şi dezvoltării psihice a copiilor în condiţii speciale.

 2. Legea nr. 272/2004-integral

   

   

  COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII VRANCEI

NR. CRT

DENUMIRE POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCURS

1.

inspector specialitate educator

S

execuţie

studii superioare de lungă durată, studii universitare,  absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe ale educaţiei, specializările pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, pedagogie sau pedagogie specială, asistenţă socială, psihologie, sociologie

nu se solicită vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului

 

asigură educaţia nonformală şi informală a copiilor beneficiari ai serviciilor sociale în cadrul complexului, activităţi de supraveghere

8

2.

asistent medical

PL

execuţie

absolvent şcoală sanitară postliceală, specialitate asistent medical generalist;

aviz de liberă practică OAMGMAMR-asistent medical generalist;

asigurare de răspundere profesională

îngrijire generală a copiilor beneficiari ai serviciilor sociale în cadrul complexului

1

 

BIBLIOGRAFIA ŞI TEMATICA:

Inspector specialitate educator:

 

1.    Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificări şi completări

2.    Educatorul specializat (Aplicarea standardelor de calitate în centrele de plasament)-pus la dispoziţie de angajator

 

Tematica:

1. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificări şi completări:

-          Cap.1:  Dispoziţii generale şi definiţii;

-          Cap.2:  Drepturile copilului – Sectiunea 1 : Drepturi si libertăţi civile

-          Cap.3: Protecţia specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi;

-          Cap.5:  Protecţia copilului care a săvârşit o faptă penală şi nu răspunde penal;

-          Cap.6:  Protecţia copilului împotriva abuzului, neglijarii, exploatarii si a oricarei forme de violenta ;

-          Cap.7:  Instituţii şi servicii cu atribuţii în protecţia copilului;

-          Cap.8:  Organisme private;

-          Cap.9:  Finanţarea sistemului de protecţia a copilului;

-          Cap.10: Reguli speciale de procedură;

-          Cap.11: Răspunderi şi sancţiuni;

-          Cap.12: Dispoziţii tranzitorii şi finale.

2.  Educatorul specializat (Aplicarea standardelor de calitate în centrele de plasament):

-          Standarde de calitate privind protecţia copilului în centrul de plasament – prezentare;

-          Atitudinea faţă de copil şi deontologia profesiei de educator;

-          Modelul familial al relaţiei educator – copil şi al relaţiei dintre copii;

-          Jocul şi organizarea timpului liber în centrul de plasament;

-          Reintegrarea, integrarea familială a copilului. Rolul educatorului;

-          Promovarea accesului la informaţie şi posibilităţilor de exprimare liberă a opiniei copilului;

-          Comunicarea - mijloc şi scop în activitatea educatorului.

 

Asistent medical:

 

Autori C. Mărceanu, V. Mihăilescu, Puericultură şi pediatrie, Editura  R.C.R  Print 2004, pagina 132-145, pag. 145-148, pag.339-344, pag 482-491.

Îngrijirea copilului în diferite perioade ale creşterii şi dezvoltării:

Alimentaţia sugarului sănătos.

Alimentaţia copilului mic, a preşcolarului, şcolarului  şi adolescentului.

Îngrijirea copilului cu convulsii.

Urgenţe în pediatrie.

Riscurile şi prevenirea accidentelor în copilărie.

 Autori F.Chiru, G, Chiriu, L. Moraru, Îngrijirea omului bolnav şi a omului sănătos,  Ed. Cison  2001, pag. 295-349, pag.349-377, pag. 416-454, pag. 98-108 .

Îngrijirea omului bolnav şi a omului sănătos:

Administrarea medicamentelor

Sonde, spălături, clisme.

Recoltarea produselor biologice şi patologice.

Evaluarea pulsului şi a tensiunii arteriale.

Autori L.Titirca Urgenţe medico-chirurgicale Sinteze, Editura medicală Bucureşti 2001, pag,17-25, pag. 25-27, pag.29-31, pag. 33-34, pag.42-45, pag, 78-82, pag. 85-88, pag. 95-100, pag.104-113, pag.113-116, pag.116-120, pag.120-123, pag.128-137, pag.234-236, pag.236-237, pag.269-272.

Urgenţe medico-chirurgicale:

Insuficienţa respiratorie acuta (cauze, simptomatologie, conduită de urgenţă)

Criza de astm bronşic (simptamatologie,  conduită de urgenţă)

Hemoptizia (cauze, simptomatologie, conduită de urgenţă)

Bronhopneumopatia obstructivă cronică BPOC acutizată  (simptome, măsuri de urgenţă)

Infarctul miocardic acut IMA (semne clinice conduită de urgenţă)

Angor pectoral (cauze, simptome, atitudinea de urgenţă)

Colica biliară (cauze, simptomotologie, conduită de urgenţă)

Hemoragiile digestive sup HDS (cauze, evaluarea cantităţiii de sânge pierdut, simptomatologie,  conduita de urgenţă)

Colica renală (cauze, simptomatologie, conduita de urgenţă)

Retenţia acută de urină (cauze, simptomatologie, conduita de urgenţă)

Accidente vasculare cerebrale AVC  (cauze, simtomatologie, conduita de urgenţă)

Corpi străini auriculari (simptome, măsuri de urgenţă)

Corpi străini nazali (simptome, măsuri de urgenţă)

Şocul anafilactic (tablou clinic, conduita de urgenţă)

Autori C. Bocârnea „Boli infecţioase şi epidemiologice”

 Boli infecţioase şi epidemiologice:

 Profilaxia bolilor infecţioase generalităţi

 Scarlatina, angina streptococică.

 Rujeola.

 Rubeola.

 Varicela herpes, zoster.

 Tusea convulsivă.

 Parotidita epidemică.

 Gripe, viroze respiratorii.

Toxiinfecţie alimentară.

 Hepatită acută virală.

Autori S. Daschievici, M. Mihăilescu „ Chirurgie” Editura Medicală 2002

Traumatismele părţilor moi şi ale oaselor:

Contuzia

Entorsele

Luxaţiile

Fracturile

Autor C. Borundel, Manualul pentru cadre medicale Editura Medicală 2000

Boli de nutriţie:  diabetul zaharat.

 

 

COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII SF. ANDREI

NR. CRT

DENUMIRE POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCURS

1.

inspector specialitate educator-modul centrul de zi

S

execuţiei

studii superioare de lungă durată, studii universitare,  absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe ale educaţiei, specializările pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, pedagogie sau pedagogie specială, asistenţă socială, psihologie, sociologie

nu se solicită vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului

 

asigură servicii de educaţie nonformală şi informală pentru copii din cadrul complexului, activităţi de supraveghere

6

2.

referent educator-modul centrul maternal

M

execuţie

studii medii, liceale absolvite cu diploma de bacalaureat

nu se solicită vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului

 

asigură servicii de educaţie nonformală şi informală pentru copiii din cadrul complexului, activităţi de supraveghere

1

3.

spălătoreasă

G

execuţie

studii generale (8 clase)

certificat de calificare

asigură activităţile pentru igienizarea echipamentelor de protecţie şi a inventarului moale în cadrul complexului

1

 

BIBLIOGRAFIE ŞI TEMATICĂ:

 

Inspector specialitate, referent:

Bibliografie:

1.  Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificări şi completări;

2.  Educatorul specializat (Aplicarea standardelor de calitate în centrele de plasament)-pus la dispoziţie de angajator

 

Tematică:

1. Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată cu modificări şi completări

     Cap.  1:  Dispoziţii generale şi definiţii

     Cap.  2:  Drepturi şi libertăţi civile

     Cap.  3:  Protecţia specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi

      Cap. 4:  Protecţia copiilor refugiaţi şi protecţia copiilor în caz de conflict armat

      Cap. 5:  Protecţia copilului care a săvârşit o faptă penală şi nu răspunde penal

      Cap. 6:  Protecţia copilului împotriva exploatării

      Cap. 7:  Instituţii şi servicii cu atribuţii în protecţia copilului

      Cap. 8:  Organisme private

      Cap. 9:  Licenţierea şi inspecţia serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi a celor de protecţie specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi

       Cap.10: Finanţarea sistemului de protecţia a copilului

       Cap. 11: Reguli speciale de procedură

       Cap. 12: Răspunderi şi sancţiuni

       Cap. 13: Dispoziţii tranzitorii şi finale.

 

2.  Educatorul specializat (Aplicarea standardelor de calitate în centrele de plasament):

-          Standarde de calitate privind protecţia copilului în centrul de plasament – prezentare;

-          Atitudinea faţă de copil şi deontologia profesiei de educator;

-          Modelul familial al relaţiei educator – copil şi al relaţiei dintre copii;

-          Jocul şi organizarea timpului liber în centrul de plasament;

-          Reintegrarea, integrarea familială a copilului. Rolul educatorului;

-          Promovarea accesului la informaţie şi posibilităţilor de exprimare liberă a opiniei copilului;

-          Comunicarea - mijloc şi scop în activitatea educatorului.

 

 

CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ SF. ELENA

NR. CRT

DENUMIRE POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCURS

1.

infirmieră

G

execuţie

studii generale (8 clase);

pentru candidaţii care nu sunt debutanţi în profesie, constituie un avantaj depunerea certificatului de absolvire a cursului de infirmiere

asigurarea serviciilor de îngrijire şi supraveghere a beneficiarilor

3

 

BIBLIOGRAFIE ŞI TEMATICĂ:

 

Ghidul pentru infirmiere-pus la dispoziţie de angajator

 

 

 

 

 

 

COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII STRĂULEŞTI

NR. CRT

DENUMIRE POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCURS

1.

îngrijitoare

G

execuţie

studii generale (8 clase)

asigură servicii de întreţinere a curăţeniei şi igienei în cadtul complexului

 

3

2.

muncitor calificat bucătar

G

execuţie

studii generale (8 clase)

calificare bucătar

asigură activităţile pentru prepararea hranei în cadrul complexului

1

 

 

COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII ODĂI

NR. CRT

DENUMIRE POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCURS

1.

şef Birou Deservire

S

conducere

studii superioare de lungă durată, studii universitare absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă

 

vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: 2 ani

 

 

Managementul serviciilor administrative de la nivelul complexului ( curăţenie, încălzire, iluminat, servicrea meselor, recepţia produselor, etc. )

1

2.

îngrijitor

G

execuţie

studii generale (8 clase);

 

asigurarea serviciilor de curăţenie

3

 

 

BIBLIOGRAFIE ŞI TEMATICĂ :

 

Şef Birou Deservire:

Bibliografie:

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificări şi completări

Hotărârea Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă social şi protecţia copilului, republicată, cu modificări şi completări

Ordinul nr. 2861/2009 al ministrului finanţelor publice pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii

Tematica:

Legea nr. 215/2001-Capitolul 5 administraţia publică a municipiului Bucureşti

Hotărârea Guvernului nr. 1434/2004-integral

Ordinul nr. 2861/2009 –integral

 

 

BIROUL COPII TSA

NR. CRT

DENUMIRE POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCURS

1.

infirmieră

G

execuţie

studii generale (8 clase);

pentru candidaţii care nu sunt debutanţi în profesie, constituie un avantaj depunerea certificatului de absolvire a cursului de infirmiere

asigură servicii de îngrjire pentru beneficiarii serviciilor, contribuind la dobândirea deprinderilor de auroservire

1

 

 

BIBLIOGRAFIE ŞI TEMATICĂ:

Ghidul pentru infirmiere-pus la dispoziţie de angajator

 

 

BIROUL ADULŢI/TINERI TSA

NR. CRT

DENUMIRE POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCURS

1.

inspector specialitate psiholog

S

execuţie

studii superioare de lungă durată, studii universitare,  absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologiei

aviz de liberă practică clinic/psihoterapie, eliberat de Colegiul Psihologilor din România (sau adeverinţă)

nu se solicită vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului

 

asigură servicii de asistenţă psihologică tinerilor/adulţilor, beneficiari ai centrului şi familiilor acestora

1

2.

îngrijitoare

G

execuţie

studii generale ( 8 clase)

asigură servicii de igienă şi curăţenie în cadrul centrului

1

 

BIBLIOGRAFIE ŞI TEMATICĂ:

Inspector specialitate psiholog:

 

Bibliografie:

 

 1. Hotărârea Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare ale DGASPC, republicată, cu modificări şi completări;

 2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de echani a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;

 3. Psihologia vârstelor. Ciclurile vieţii, autori Emil Verza, Ursula Şchiopu, Ediţia a 3-a revizuită, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 1997.

   

  Tematică:

  Hotărârea Guvernului nr. 1434/2004-integral

  Legea nr. 477/2004-integral

  Psihologia vârstelor:

  - Partea a II-a:- Capitolul VI, Perioada pubertăţii şi adolescenţa

                          - Capitolul VII, Perioadele tinereţii

                          - Capitolul VII, Perioada vârstei adulte

  - Partea a III-a:- Capitolul XI, Probleme de psihopatologia marginală. Tulburările de echani

                           - Capitolul XII, Tulburări de dezvoltare şi recuperarea lor

  PROIECT DGASPC SECTOR 1-ASOCIAŢIA DIACONIA-CENTRUL DE ZI

NR. CRT

TIP POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCURS

1.

referent-supraveghetor de noapte

M

execuţie

studii medii, liceale absolvite cu diploma de bacalaureat

nu se solicită vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului

 

educaţia nonformală şi informală a cuplului mamă-copilul protejat, supraveghere

 

2

 

 

 

BIBLIOGRAFIA ŞI TEMATICA:

 

Referent- supraveghetor de noapte

Bibliografie:

1.Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificări şi completări

2. Educatorul specializat (Aplicarea standardelor de calitate în centrele de plasament)-pus la dispoziţie de angajator

 

Tematică:

1.Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificări şi completări:

     Cap. 1:  Dispoziţii generale şi definiţii

     Cap. 2:  Drepturi şi libertăţi civile

     Cap. 3: Protecţia specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi

      Cap. 4:  Protecţia copiilor refugiaţi şi protecţia copiilor în caz de conflict armat

      Cap. 5:  Protecţia copilului care a săvârşit o faptă penală şi nu răspunde penal

      Cap. 6:  Protecţia copilului împotriva exploatării

      Cap. 7:  Instituţii şi servicii cu atribuţii în protecţia copilului

      Cap. 8:  Organisme private

      Cap. 9:  Licenţierea şi inspecţia serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi a celor de protecţie specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi

       Cap.10: Finanţarea sistemului de protecţia a copilului

       Cap. 11: Reguli speciale de procedură

       Cap. 12: Răspunderi şi sancţiuni

       Cap. 13: Dispoziţii tranzitorii şi finale.

2. Educatorul specializat (Aplicarea standardelor de calitate în centrele de plasament):

-          Standarde de calitate privind protecţia copilului în centrul de plasament – prezentare;

-          Atitudinea faţă de copil şi deontologia profesiei de educator;

-          Modelul familial al relaţiei educator – copil şi al relaţiei dintre copii;

-          Jocul şi organizarea timpului liber în centrul de plasament;

-          Reintegrarea, integrarea familială a copilului. Rolul educatorului;

-          Promovarea accesului la informaţie şi posibilităţilor de exprimare liberă a opiniei copilului;

-          Comunicarea – mijloc şi scop în activitatea educatorului.

 

 

BIROUL PROTECŢIE, PREVENIRE ŞI PSI

NR. CRT

TIP POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCURS

1.

inspector specialitate

S

execuţie

studii superioare de lungă durată, studii universitare absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă, specialitatea studii inginereşti, ştiinţe agricole şi silvice

nu se solicită vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului

activităţi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

1

2.

referent

M

execuţie

studii medii, liceale  absolvite cu diploma de bacalaureat

activităţi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

1

 

 

BIBLIOGRAFIA ŞI TEMATICA:

Inspector specialitate:

Bibliografie:

1. Legea nr.319/14.07.2006-Legea securitatii si sanatatii în munca, cu modificări şi completări;

2. Hotarârea Guvernului nr.1425/11.10.2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

3. Hotărârea Guvernului nr.355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificări şi completări;

4. Hotărîrea Guvernului nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea  de echanict şi/sau de sănătate la locul de muncă, cu modificări şi completări;

5. Legea nr. 346/05.06.2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale;

6. Ordin  nr. 450/825/06.06.2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Tematica:

-   Securitatea si sanatatea in munca - Noţiuni generale;

- Autorizarea functionarii din punctul de vedere al securitatii si sanatatii in munca;

-  Obligatiile angajatorilor si lucratorilor privind securitatea si sanatatea in munca;

-  Responsabilitatile angajatorilor privind asigurarea securitatii si sanatatii in munca;

-  Obligatiile lucratorilor privind respectarea securitatii si sanatatii in munca;
-  Organizarea activitatilor de prevenire si protectie - Servicii de prevenire si protective;   -  Personalul cu atributii si responsabilitati in domeniul securitatii si sanatatii in munca ;
-  Prevenirea riscurilor profesionale - Notiuni despre riscuri generale si prevenirea; acestora ;

-  Notiuni despre riscuri specifice si prevenirea acestora;

- Planul de prevenire si protectie ;
-  Primul ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor ;
-  Informarea, consultarea si participarea lucratorilor privind securitatea si sanatatea in munca;

- Instrumente privind informarea, consultarea si participarea lucratorilor;

- Organizarea si functionarea comitetelor de securitate si sanatate in munca;
-  Instruirea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca;

-  Fazele instruirii lucratorilor - Elaborarea documentatiilor necesare desfasurarii activitatii de prevenire si protectie;
-  Comunicarea si cercetarea evenimentelor - Comunicarea si cercetarea accidentelor de munca si a incidentelor periculoase - Semnalarea, cercetarea si declararea bolilor profesionale;
-  Evidente si raportari in domeniul securitatii si sanatatii in munca - Inregistrarea accidentelor de munca si a incidentelor periculoase - Registrele unice de evidenta ;
-  Semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca - Obligatiile angajatorilor privind semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca - Cerinte minime privind semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca ;
-  Grupuri sensibile la riscuri si echipamentul individual de protectie - Protectia grupurilor sensibile la riscuri specifice - Acordarea si utilizarea echipamentului individual de protectie - Acordarea alimentatiei de protectie si a materialelor igienico-sanitare;

 

 

Referent:

Bibliografie:

1.Legea nr.319/14.07.2006, Legea securitatii si sanatatii in munca cu modificările şi completările ulterioare;

2.Hotarîrea nr.1425/11.10.2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006 Hotărârea nr.355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor cu modificările şi completările ulterioare;

3.Hotărârea nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea  de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă;

Tematica:

 -Securitatea si sanatatea in munca - Noţiuni generale;

-  Obligatiile angajatorilor si lucratorilor privind securitatea si sanatatea in munca;

 - Responsabilitatile angajatorilor privind asigurarea securitatii si sanatatii in munca;

 - Obligatiile lucratorilor privind respectarea securitatii si sanatatii in munca;
-  Organizarea activitatilor de prevenire si protective;

-  Servicii de prevenire si protective;

-  Personalul cu atributii si responsabilitati in domeniul securitatii si sanatatii in munca ;
-  Prevenirea riscurilor profesionale;

-  Notiuni despre riscuri generale si prevenirea acestora;

-  Notiuni despre riscuri specifice si prevenirea acestora;

-  Planul de prevenire si protectie ;
-  Primul ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor ;
-  Instruirea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca;

-  Fazele instruirii lucratorilor;

-  Elaborarea documentatiilor necesare desfasurarii activitatii de prevenire si protectie;
-  Comunicarea si cercetarea evenimentelor;

-  Comunicarea si cercetarea accidentelor de munca si a incidentelor periculoase;

 - Evidente si raportari in domeniul securitatii si sanatatii in munca;

 - Inregistrarea accidentelor de munca si a incidentelor periculoase;

 - Registrele unice de evidenta ;
 -  Semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca;

 -  Obligatiile angajatorilor privind semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul 

   de munca;

-  Cerinte minime privind semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca;
-  Acordarea si utilizarea echipamentului individual de protective;

-  Acordarea alimentatiei de protectie si a materialelor igienico sanitare.

 

CENTRUL DE ZI ROMÂNO-DANEZ PENTRU EDUCAŢIE INTEGRATĂ

NR. CRT

TIP POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCURS

1.

infirmieră

G

execuţie

studii generale (8 clase);

pentru candidaţii care nu sunt debutanţi în profesie, constituie un avantaj depunerea certificatului de absolvire a cursului de infirmiere

absolvent a unui curs de formare profesională în domeniul îngrijirii şi dezvoltării copilului mic, atestat prin documente emise de formator

asigură servicii de îngrijire pentru copiii din cadrul centrului

2

 

 

BIBLIOGRAFIE ŞI TEMATICĂ:

 

Ghidul pentru infirmiere-pus la dispoziţie de angajator

 

 

CENTRUL DE INTEGRARE ÎN MUNCĂ

NR. CRT

TIP POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCURS

1.

inspector specialitate –Biroul Evaluare Extinsă, Formare şi Pregătire Prevocaţională

S

execuţie

studii superioare de lungă durată, studi universitare absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă în domeniul asistenţă socială, psihologie, sociologie, psihopedagogie specială

calificare acreditată ANC de consilier vocational, analist pe piaţa muncii, specialist evaluare vocaţională persoane cu dizabilităţi, mediator social

asigură activităţi de evaluare extinsă, formare şi pregătire prevocaţională

1

2.

inspector specialitate –Compartimentul Angajare Asistată

S

execuţie

studii superioare de lungă durată, studi universitare absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă în domeniul asistenţă socială psihologie, sociologie, psihopedagogie specială

calificare acreditată ANC de consilier vocational, analist pe piaţa muncii, specialist evaluare vocaţională persoane cu dizabilităţi, mediator social

asigură servicii de informare şi consiliere a persoanelor cu dizabilităţi cu privire la procesul de angajare asistată

1

 

BIBLIOGRAFIE ŞI TEMATICĂ:

 

 1. Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificări şi completări;

 2. Manualul Consilierului vocaţional, elaborat în cadrul Proiectului ORIZONT 2009-pus la dispoziţie de angajator.

   

   

  CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ SF. VASILE

NR. CRT

TIP POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCURS

1.

infirmieră

G

execuţie

studii generale (8 clase);

pentru candidaţii care nu sunt debutanţi în profesie, constituie un avantaj depunerea certificatului de absolvire a cursului de infirmiere

 

asigurarea serviciilor de îngrijire şi supraveghre a beneficiarilor din cadrul centrului

4

 

 

BIBLIOGRAFIE ŞI TEMATICĂ:

 

Ghidul infirmierei-pus la dispoziţie de angajator

 

 

CENTRUL MULTIFUNCŢIONAL PHOENIX

NR. CRT

TIP POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCURS

1.

îngrijitor

G

execuţie

studii generale ( 8 clase)

asigură servicii de curăţenie

1

 

 

CASA DE TIP FAMILIAL SF. CONSTANTIN

NR. CRT

TIP POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCURS

1.

asistent medical

PL

execuţie

absolvent şcoală sanitară postliceală, specialitate asistent medical generalist

avizul OAMGMAMR asistent medical generalist

asigurare profesională

nu se solicită vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului

 

 

asigurarea serviciilor medicale pentru beneficiarii din cadrul casei

1

 

 

BIBLIOGRAFIE ŞI TEMATICĂ:

 

Autori C. Mărceanu, V. Mihăilescu, Puericultură şi pediatrie, Editura  R.C.R  Print 2004, pagina 132-145, pag. 145-148, pag.339-344, pag 482-491.

Îngrijirea copilului în diferite perioade ale creşterii şi dezvoltării:

Alimentaţia sugarului sănătos.

Alimentaţia copilului mic, a preşcolarului, şcolarului  şi adolescentului.

Îngrijirea copilului cu convulsii.

Urgenţe în pediatrie.

Riscurile şi prevenirea accidentelor în copilărie.

 Autori F.Chiru, G, Chiriu, L. Moraru, Îngrijirea omului bolnav şi a omului sănătos,  Ed. Cison  2001, pag. 295-349, pag.349-377, pag. 416-454, pag. 98-108 .

Îngrijirea omului bolnav şi a omului sănătos:

Administrarea medicamentelor

Sonde, spălături, clisme.

Recoltarea produselor biologice şi patologice.

Evaluarea pulsului şi a tensiunii arteriale.

Autori L.Titirca Urgenţe medico-chirurgicale Sinteze, Editura medicală Bucureşti 2001, pag,17-25, pag. 25-27, pag.29-31, pag. 33-34, pag.42-45, pag, 78-82, pag. 85-88, pag. 95-100, pag.104-113, pag.113-116, pag.116-120, pag.120-123, pag.128-137, pag.234-236, pag.236-237, pag.269-272.

Urgenţe medico-chirurgicale:

Insuficienţa respiratorie acuta (cauze, simptomatologie, conduită de urgenţă)

Criza de astm bronşic (simptamatologie,  conduită de urgenţă)

Hemoptizia (cauze, simptomatologie, conduită de urgenţă)

Bronhopneumopatia obstructivă cronică BPOC acutizată  (simptome, măsuri de urgenţă)

Infarctul miocardic acut IMA (semne clinice conduită de urgenţă)

Angor pectoral (cauze, simptome, atitudinea de urgenţă)

Colica biliară (cauze, simptomotologie, conduită de urgenţă)

Hemoragiile digestive sup HDS (cauze, evaluarea cantităţiii de sânge pierdut, simptomatologie,  conduita de urgenţă)

Colica renală (cauze, simptomatologie, conduita de urgenţă)

Retenţia acută de urină (cauze, simptomatologie, conduita de urgenţă)

Accidente vasculare cerebrale AVC  (cauze, simtomatologie, conduita de urgenţă)

Corpi străini auriculari (simptome, măsuri de urgenţă)

Corpi străini nazali (simptome, măsuri de urgenţă)

Şocul anafilactic (tablou clinic, conduita de urgenţă)

Autori C. Bocârnea „Boli infecţioase şi epidemiologice”

 Boli infecţioase şi epidemiologice:

 Profilaxia bolilor infecţioase generalităţi

 Scarlatina, angina streptococică.

 Rujeola.

 Rubeola.

 Varicela herpes, zoster.

 Tusea convulsivă.

 Parotidita epidemică.

 Gripe, viroze respiratorii.

Toxiinfecţie alimentară.

 Hepatită acută virală.

Autori S. Daschievici, M. Mihăilescu „ Chirurgie” Editura Medicală 2002

Traumatismele părţilor moi şi ale oaselor:

Contuzia

Entorsele

Luxaţiile

Fracturile

Autor C. Borundel, Manualul pentru cadre medicale Editura Medicală 2000

Boli de nutriţie:  diabetul zaharat.

 

 

COMPARTIMENT PROIECT D.G.A.S.P.C. SECTOR 1-ALTERNATIVA 2003

CENTRUL DE ZI

NR. CRT

TIP POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCURS

1.

îngrijitor

G

execuţie

studii generale ( 8 clase)

asigură servicii de curăţenie în cadrul centrului

1

 

 

BIROUL TEHNIC

NR. CRT

TIP POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCURS

1.

referent

M

execuţie

studii medii liceale, absolvite cu diploma de bacalaureat sau echivalentă

asigură coordonarea activităţii personalului pe meserii

1

2.

muncitor calificat electrician

G

execuţie

studii generale (8 clase)

calificare electrician joasă tensiune

asigură efectuarea lucrărilor de întreţinere a instalaţiilor electrice

2

3.

muncitor calificat mecanic

G

execuţie

studii generale (8 clase)

calificare mecanic/lăcătuş mecanic

asigură efectuarea lucrărilor de lăcătuşerie şi întreţinere

1

4.

muncitor calificat instalator

G

execuţie

studii generale (8 clase)

calificare instalator

asigură efectuarea lucrărilor de întreţinere instalaţii sanitare

1

 

BIBLIOGRAFIE şi TEMATICĂ

Referent:

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificări şi completări

Hotărârea Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată, cu modificări şi completări.

 

Tematică:

Legea nr. 215/2001: Capitolul 5 administraţia publică a municipiului Bucureşti;

HGR nr. 144/2004 : integral

 

 

 

BIROUL ADMINISTRATIV

NR. CRT

TIP POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCURS

1.

muncitor necalificat

G

execuţie

studii generale ( 8 clase)

întreţinere spaţii verzi, încărcare, descărare, manipulare materiale depozitate în magazie, deszăpezire spaţii ale instituţiei

2

 

 

 

NOTĂ:

 

Pentru funcţiile de inspector specialitate care au atribuţii de psiholog, psihopedagog:

Candidaţii vor avea în vedere prevederile Hotărârii nr. 2/21 martie 2014 emisă de Colegiul Psihologilor din România privind aprobarea standardelor de calitate în serviciile psihologice. Actul normativ nu face parte din bibliografia de concurs ci pune în vedere candidaţilor principalele cerinţe pentru dobândirea competenţelor care urmează a fi respectate de candidaţii declaraţi admişi la concurs.

 

Cu privire la vechimea în specialitatea studiilor necesare: nu se solicită vechime în specialitatea studiilor necesare ocupări postului, cu excepţia postului de şef birou, pentru care se solicită minim 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;

încadrarea pe gradul corespunzător vechimii în specialitatea studiilor necesare ocupării postului/vechimii în muncă, se face potrivit prevederilor legale care reglementează efectuarea stagiului pentru absolvenţii învăţământului superior, coroborate cu dispoziţia Primarului Sectorului 1 prin care se aprobă criteriile proprii de selecţie, în completarea Regulamentului-cadru aprobat prin HGR nr. 286/2011, pentru angajarea pe posturi vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale, după cum urmează:

 

pentru posturile de inspector specialitate, referent:

grad debutant/stagiar: fără vechime

grad II- 6 luni vechime în specialitate

grad I-3 ani şi 6 luni vechime în specialitate

grad IA-6 ani şi 6 luni vechime în specialitate

 

pentru posturile de asistent medical:

încadrarea se face la gradul profesional avizat de Ordinul Asistenţilor Medicali.

 

pentru posturile de infirmieră:

grad debutant: fără vechime în activitatea de infirmieră

infirmieră: 6 luni vechime în activitatea de infirmieră

 

pentru postul de medic:

încadrarea se face la gradul professional avizat de Colegiul Medicilor.

 

pentru posturile de îngrijitor, îngrijitoare, spălătoreasă, muncitor calificat, muncitor necalificat:

----

 

Pentru candidaţii care cumulează pensie cu salariul, angajarea se face pe durată determinată: vezi extras Legea nr. 53/2003-Codul muncii: prin derogare de la regula prevăzută la art. 12 alin. (1), angajatorii au posibilitatea de a angaja, în cazurile şi în condiţiile prezentului cod, personal salariat cu contract individual de muncă pe durată determinată.... Contractul individual de muncă poate fi încheiat pentru o durată determinată numai în următoarele cazuri:... g) angajarea pensionarilor care, în condiţiile legii, pot cumula pensia cu salariul.

Sari la conținut