Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Cariere

Angajăm Asistenți Personali Profesioniști

22 Nov 2023
Asistentul personal profesionist este persoana fizică atestată care asigură la domiciliul său îngrijirea şi protecţia adultului cu handicap grav sau accentuat care nu realizează venituri ori realizează venituri de până la nivelul salariului mediu pe economie, pe baza nevoilor acestuia, în condiţiile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Puteți deveni asistent personal profesionist dacă îndepliniți următoarele condiții:

-  aveți vârsta minimă de 18 ani;

- nu ați fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni ce determină             incompatibilitatea cu exercitarea ocupației de asistent personal profesionist;

- aveți capacitate deplină de exercițiu;

- aveți o stare de sănătate corespunzătoare;

- sunteți absolvent al învățământului general obligatoriu (minim 8 clase);

- dețineți o locuință (chiar și în chirie) în care puteți găzdui o persoană cu      dizabilități (gradul grav sau accentuat), care nu vă este soț/soție sau rudă în   linie dreaptă.

 Ce oferim:

a.   contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată sau determinată, în funcție de valabilitatea certificatului de încadrare în grad de handicap;

b. salariul de bază stabilit potrivit dispoziţiilor legale în vigoare privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

c.   anumite sporuri, după cum urmează:

- spor de 15% calculat la salariul de bază, pentru suprasolicitare      neuropsihică  şi condiţii de muncă deosebite;

-     spor de 15% calculat la salariul de bază, dacă aveți în îngrijire şi protecţie cel puţin două persoane adulte cu handicap grav sau accentuat;

-    spor de 25% calculat la salariul de bază, dacă persoana pe care o aveți în îngrijire este infectată cu HIV ori bolnavă de SIDA.

d.  consiliere şi sprijin din partea specialiştilor noștri, în vederea îndeplinirii obligaţiilor contractuale;

e.   decontarea cheltuielilor de transport interurban, cazare şi masă, în cazul în   care vă deplasați în afara localității de domiciliu în interesul persoanei cu dizabilități, în condiţiile stabilite pentru personalul din sectorul bugetar;

f.    transport urban gratuit, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 448/2006.

 Pentru fiecare adult cu handicap grav sau accentuat aflat în îngrijirea și protecția asistentului personal profesionist se acordă sumele necesare acoperirii cheltuielilor lunare de hrană, echipament și de locuit.

Pentru informații suplimentare, persoanele interesate cu privire la oportunitatea de angajare sunt rugate să sune la numărul de telefon 021.223.41.97 int. 159, 214 sau pe adresa de e-mail a instituției, respectiv: registratura@dgaspc-sectorul1.ro.

 

Vă așteptăm în echipa noastră pentru a ajuta o persoană cu dizabilități să facă parte dintr-o familie!


Sari la conținut