Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Cariere

ANUNŢ CONCURS ANEXA NR. I- numărul posturilor, nivelul posturilor, denumirea posturilor, structurile în care se află posturile, scopul principal al postului, bibliografia şi tematica, condiţiile generale şi specifice de ocupare

18 Oct 2018

ANEXA NR. I ANUNŢ CONCURS

 

ANEXA nr. I

numărul posturilor, nivelul posturilor, denumirea posturilor, structurile în care se află posturile, scopul principal al postului, bibliografia şi tematica, condiţiile generale şi specifice de ocupare

 

 

POSTURILE PENTRU CARE SE ORGANIZEAZĂ CONCURS:

 

 

Educator S

Infirmieră M;G

Îngrijitoare M,G

Spălătoreasă M;G

Asistent medical PL

Magaziner M

Muncitor calificat bucătar M,G

Îngrijitor M,G

Muncitor necalificat ajutor de bucătar M,G


 

CONDIȚII DE OCUPARE:

 

Pentru ocuparea posturilor vacante, candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale şi specifice de ocupare, după cum urmează:

Condiţiile generale:

 

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

          b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

          c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

          d) are capacitate deplină de exerciţiu;

          e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

          f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

          g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţiile specifice:

 

COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII SF. ANDREI, inclusiv Centrul Maternal

NR. CRT

DENUMIRE POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCURS

1

educator

S

execuție

absolvent studii superioare de lungă durată, studii universitare absolvite cu diploma de licență sau echivalentă, specializarea psihologie, asistență socială, sociologie, pegadogie, pedagogie special, pedagogia învățământului primar și preșcolar sau studii superioare de lungă durată, studii universitare absolvite cu diploma de licență sau echivalentă, urmarte de studii postuniversitare-program de studii psihopedagogie de certificare pentru profesia didactică-Nivelul I

servicii de educație

4

2

infirmieră

M,G

execuție

studii medii, liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat sau studii generale (minim 8 clase);

 

pentru candidaţii care nu sunt debutanţi în profesie, la punctaj egal, constituie un avantaj depunerea certificatului de absolvire a cursului de calificare în profesie

activități de îngrijire și supraveghere

4

 BIBLIOGRAFIE:

Educator:

PSIHOLOGIE-Manual clasa a X-a, autori: Mielu Zlate. Nicolae Mitrofan, Tinca Crețu, Mihai Aniței, Editura ARAMIS, București 2005

Tematica: Capitolul II-Procesarea informațiilor

EDUCAȚIE TIMPURIE, autor Ecaterina Vrășmaș, Editura Arlequin București 2014;

Tematica: Capitolul VII-Rolul spațiului educational în dezvoltarea copilului mic și preșcolar;

LEGEA NR. 272/2014 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Tematica: Capitolul I Dispoziții generale și definiții-Secțiunea 4-Educație, activități recreative și culturale.

 

Infirmieră:

GHIDUL PENTRU INFIRMIERE-pus la dispoziție de către organizatorul concursului. (DOC)

 

COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII SF. NICOLAE

NR. CRT

DENUMIRE POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCURS

1

educator

S

execuție

absolvent studii superioare de lungă durată, studii universitare absolvite cu diploma de licență sau echivalentă, specializarea psihologie, asistență socială, sociologie, pegadogie, pedagogie special, pedagogia învățământului primar și preșcolar sau studii superioare de lungă durată, studii universitare absolvite cu diploma de licență sau echivalentă, urmarte de studii postuniversitare-program de studii psihopedagogie de certificare pentru profesia didactică-Nivelul I

servicii de educație

3

2

infirmieră

M,G

execuție

studii medii, liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat sau studii generale (minim 8 clase);

 

pentru candidaţii care nu sunt debutanţi în profesie, la punctaj egal, constituie un avantaj depunerea certificatului de absolvire a cursului de calificare în profesie

activități de îngrijire și supraveghere

7

 BIBLIOGRAFIE:

Educator:

PSIHOLOGIE-Manual clasa a X-a, autori: Mielu Zlate. Nicolae Mitrofan, Tinca Crețu, Mihai Aniței, Editura ARAMIS, București 2005

Tematica: Capitolul II-Procesarea informațiilor

EDUCAȚIE TIMPURIE, autor Ecaterina Vrășmaș, Editura Arlequin București 2014;

Tematica: Capitolul VII-Rolul spațiului educational în dezvoltarea copilului mic și preșcolar;

LEGEA NR. 272/2014 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Tematica: Capitolul I Dispoziții generale și definiții-Secțiunea 4-Educație, activități recreative și culturale.

 

Infirmieră:

GHIDUL PENTRU INFIRMIERE-pus la dispoziție de către organizatorul concursului.(DOC)

 

 

COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII VRANCEI

NR. CRT

DENUMIRE POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCURS

1

educator

S

execuție

absolvent studii superioare de lungă durată, studii universitare absolvite cu diploma de licență sau echivalentă, specializarea psihologie, asistență socială, sociologie, pegadogie, pedagogie special, pedagogia învățământului primar și preșcolar sau studii superioare de lungă durată, studii universitare absolvite cu diploma de licență sau echivalentă, urmarte de studii postuniversitare-program de studii psihopedagogie de certificare pentru profesia didactică-Nivelul I

servicii de educație

10

2

infirmieră

M,G

execuție

studii medii, liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat sau studii generale (minim 8 clase);

 

pentru candidaţii care nu sunt debutanţi în profesie, la punctaj egal, constituie un avantaj depunerea certificatului de absolvire a cursului de calificare în profesie

activități de îngrijire și supraveghere

10

3

muncitor calificat bucătar

M,G

execuție

studii medii, liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat sau studii generale (minim 8 clase);

 

curs calificare bucătar

preparare meniu pentru beneficiarii complexului

1

4

muncitor necalificat ajutor de bucătar

M,G

execuție

studii medii, liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat sau studii generale (minim 8 clase)

 

activități pentru prepararea hranei

2

5

îngrijitor

M, G

execuție

studii medii, liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat sau studii generale (minim 8 clase)

 

servicii curățenie clădire

1

 BIBLIOGRAFIE:

Educator:

PSIHOLOGIE-Manual clasa a X-a, autori: Mielu Zlate. Nicolae Mitrofan, Tinca Crețu, Mihai Aniței, Editura ARAMIS, București 2005

Tematica: Capitolul II-Procesarea informațiilor

EDUCAȚIE TIMPURIE, autor Ecaterina Vrășmaș, Editura Arlequin București 2014;

Tematica: Capitolul VII-Rolul spațiului educational în dezvoltarea copilului mic și preșcolar;

LEGEA NR. 272/2014 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Tematica: Capitolul I Dispoziții generale și definiții-Secțiunea 4-Educație, activități recreative și culturale.

 

Infirmieră:

GHIDUL PENTRU INFIRMIERE-pus la dispoziție de către organizatorul concursului. (DOC)

 

COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII JIULUI

NR. CRT

DENUMIRE POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCURS

1

educator

S

execuție

absolvent studii superioare de lungă durată, studii universitare absolvite cu diploma de licență sau echivalentă, specializarea psihologie, asistență socială, sociologie, pegadogie, pedagogie special, pedagogia învățământului primar și preșcolar sau studii superioare de lungă durată, studii universitare absolvite cu diploma de licență sau echivalentă, urmarte de studii postuniversitare-program de studii psihopedagogie de certificare pentru profesia didactică-Nivelul I

servicii de educație

9

2

infirmieră

M,G

execuție

studii medii, liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat sau studii generale (minim 8 clase);

 

pentru candidaţii care nu sunt debutanţi în profesie, la punctaj egal, constituie un avantaj depunerea certificatului de absolvire a cursului de calificare în profesie

activități de îngrijire și supraveghere

9

 

BIBLIOGRAFIE:

Educator:

PSIHOLOGIE-Manual clasa a X-a, autori: Mielu Zlate. Nicolae Mitrofan, Tinca Crețu, Mihai Aniței, Editura ARAMIS, București 2005

Tematica: Capitolul II-Procesarea informațiilor

EDUCAȚIE TIMPURIE, autor Ecaterina Vrășmaș, Editura Arlequin București 2014;

Tematica: Capitolul VII-Rolul spațiului educational în dezvoltarea copilului mic și preșcolar;

LEGEA NR. 272/2014 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Tematica: Capitolul I Dispoziții generale și definiții-Secțiunea 4-Educație, activități recreative și culturale.

 

Infirmieră:

GHIDUL PENTRU INFIRMIERE-pus la dispoziție de către organizatorul concursului.(DOC)

 

 

MODULUL PAVILIONAR DE RECUPERARE ȘI REABILITARE NEUROPSIHIATRICĂ

ALEXANDRA

NR. CRT

DENUMIRE POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCURS

1

asistent medical

PL

execuție

absolvent şcoală sanitară postliceală, specialitate asistent medical generalist;

 

aviz de liberă practică OAMGMAMR-asistent medical generalist;

 

asigurare de răspundere profesională

servicii medicale

2

2

infirmieră

M,G

execuție

studii medii, liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat sau studii generale (minim 8 clase);

 

pentru candidaţii care nu sunt debutanţi în profesie, la punctaj egal, constituie un avantaj depunerea certificatului de absolvire a cursului de calificare în profesie

activități de îngrijire și supraveghere

4

 BIBLIOGRAFIE:

Asistent medical:

MANUALUL PENTRU CADRE MEDII - autor Corneliu Borundel, Editura All

 

Infirmieră:

GHIDUL PENTRU INFIRMIERE-pus la dispoziție de către organizatorul concursului. (DOC)

 

MODULUL PAVILIONAR DE RECUPERARE ȘI REABILITARE NEUROPSIHIATRICĂ BRĂDUȚ

NR. CRT

DENUMIRE POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCURS

1

asistent medical

PL

execuție

absolvent şcoală sanitară postliceală, specialitate asistent medical generalist;

 

aviz de liberă practică OAMGMAMR-asistent medical generalist;

 

asigurare de răspundere profesională

servicii medicale

1

2

infirmieră

M,G

execuție

studii medii, liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat sau studii generale (minim 8 clase);

 

pentru candidaţii care nu sunt debutanţi în profesie, la punctaj egal, constituie un avantaj depunerea certificatului de absolvire a cursului de calificare în profesie

activități de îngrijire și supraveghere

1

 

BIBLIOGRAFIE:

Asistent medical:

MANUALUL PENTRU CADRE MEDII - autor Corneliu Borundel, Editura All

 

Infirmieră:

GHIDUL PENTRU INFIRMIERE-pus la dispoziție de către organizatorul concursului. (DOC)

 

 

MODULUL PAVILIONAR DE RECUPERARE ȘI REABILITARE NEUROPSIHIATRICĂ

BUBURUZA

NR. CRT

DENUMIRE POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCURS

1

asistent medical

PL

execuție

absolvent şcoală sanitară postliceală, specialitate asistent medical generalist;

 

aviz de liberă practică OAMGMAMR-asistent medical generalist;

 

asigurare de răspundere profesională

servicii medicale

1

2

infirmieră

M,G

execuție

studii medii, liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat sau studii generale (minim 8 clase);

 

pentru candidaţii care nu sunt debutanţi în profesie, la punctaj egal, constituie un avantaj depunerea certificatului de absolvire a cursului de calificare în profesie

activități de îngrijire și supraveghere

2

BIBLIOGRAFIE:

Asistent medical:

MANUALUL PENTRU CADRE MEDII - autor Corneliu Borundel, Editura All

 

Infirmieră:

GHIDUL PENTRU INFIRMIERE-pus la dispoziție de către organizatorul concursului.(DOC)

 

CASA DE TIP FAMILIAL SF. CONSTANTIN

NR. CRT

DENUMIRE POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCURS

1

infirmieră

M,G

execuție

studii medii, liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat sau studii generale (minim 8 clase);

 

pentru candidaţii care nu sunt debutanţi în profesie, la punctaj egal, constituie un avantaj depunerea certificatului de absolvire a cursului de calificare în profesie

activități de îngrijire și supraveghere

1

 

BIBLIOGRAFIE:

Infirmieră:

GHIDUL PENTRU INFIRMIERE-pus la dispoziție de către organizatorul concursului.(DOC)

 

CASA SF. ȘTEFAN

NR. CRT

DENUMIRE POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCURS

1

asistent medical

PL

execuție

absolvent şcoală sanitară postliceală, specialitate asistent medical generalist;

 

aviz de liberă practică OAMGMAMR-asistent medical generalist;

 

asigurare de răspundere profesională

servicii medicale

1

 

BIBLIOGRAFIE:

Asistent medical:

MANUALUL PENTRU CADRE MEDII - autor Corneliu Borundel, Editura All

MODULUL PAVILIONAR DE RECUPERARE ȘI REABILITARE NEUROPSIHIATRICĂ MILCOV

NR. CRT

DENUMIRE POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCURS

1

magaziner

M

execuție

studii medii, liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat

gestionare magazie alimente, materiale igienico-sanitare și de întreținere, obiecte de inventor și mijloace fixe

1

2

infirmieră

M,G

execuție

studii medii, liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat sau studii generale (minim 8 clase);

 

pentru candidaţii care nu sunt debutanţi în profesie, la punctaj egal, constituie un avantaj depunerea certificatului de absolvire a cursului de calificare în profesie

activități de îngrijire și supraveghere

1

3

îngrijitoare

   M, G

execuție

studii medii, liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat sau studii generale (minim 8 clase)

 

asigurarea serviciilor îngrijire pentru beneficiari

1

 

BIBLIOGRAFIE:

Magaziner:

LEGEA NR. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR. 2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale, actualizată;

HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal

 

Infirmieră:

GHIDUL PENTRU INFIRMIERE-pus la dispoziție de către organizatorul concursului.(DOC)

 

CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ SF. ELENA

NR. CRT

DENUMIRE POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCURS

1

infirmieră

M,G

execuție

studii medii, liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat sau studii generale (minim 8 clase);

 

pentru candidaţii care nu sunt debutanţi în profesie, la punctaj egal, constituie un avantaj depunerea certificatului de absolvire a cursului de calificare în profesie

activități de îngrijire și supraveghere

3

3

spălătoreasă

M, G

execuție

studii medii, liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat sau studii generale (minim 8 clase)

 

servicii specifice

1

 

NOTĂ:

 

Nu se solicită vechime în muncă sau în specialitate.

Toate funcțiile sunt cuprinse în statul de funcții la gradul/treapta maximă la care ar putea fi ocupate; încadrarea candidatului declarat admis se va face la gradul funcției corespunzător vechimii în muncă sau în specialitate care reiese din documentele depuse la înscriere, respectiv carnet de muncă, adeverință eliberată în locul carnetului de muncă, etc.

Pentru candidaţii care cumulează pensie cu salariul, angajarea se face pe durată determinată: vezi extras Legea nr. 53/2003-Codul muncii: prin derogare de la regula prevăzută la art. 12 alin. (1), angajatorii au posibilitatea de a angaja, în cazurile şi în condiţiile prezentului cod, personal salariat cu contract individual de muncă pe durată determinată.... Contractul individual de muncă poate fi încheiat pentru o durată determinată numai în următoarele cazuri:... g) angajarea pensionarilor care, în condiţiile legii, pot cumula pensia cu salariul.
DIRECTOR GENERAL,

DĂNUŢ IOAN FLEACĂ

 

Şef Serviciu Juridic, Contencios şi Resurse Umane

Silvia Cristina Gâju

 

 

Sari la conținut