Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Cariere

Anunț concurs de angajare personal contractual

18 iunie 2024

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor de natură contractuală regăsite în anunț, cu respectarea prevederilor art. VII alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea umor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare.

Calendarul de desfăşurare a concursului:

 • publicare anunț: 18.06.2024;
 • perioada de depunere dosare: de la data publicării până la data de 02 iulie 2024, inclusiv, de luni până joi între orele 0900 şi 1500 şi vineri între orele între orele 0900 şi 1200.

Dosarele se depun la sediul DGASPC Sector 1 din B-dul Mareşal Al. Averescu nr. 17, pavilionul F, etajul 2, la Serviciul Juridic Contencios și Resurse Umane.

Probe:

 • proba scrisă - 10 iulie 2024 , începând cu ora 0900;
 • proba practică – 10 iulie 2024, ora 1300;
 • interviul: Se susţine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise şi/sau probei practice, după caz. Data şi ora susţinerii interviului se afişează obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă şi/sau practică, după caz. 

Rezultatele probelor susținute în cadrul concursului de angajare se afișează în termen de 1 zi lucrătoare de la susținerea probelor.
Contestațiile se pot depune în termen de 1 zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor pentru fiecare probă în parte.
Rezultatele finale ale concursului de angajare se afișează în termen de 1 zi lucrătoare de la data afișării soluționării contestațiilor pentru ultima probă.

Probele se susţin la sediul DGASPC Sector 1 din Bucureşti, Sector 1, B-dul Mareşal Al. Averescu nr. 17.

Subscrisa, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor de execuție vacante, după cum urmează:

Centrul de Zi Sf. Andrei

 • Psiholog S – 1 post, durată nedeterminată, normă întreagă (8 ore/zi, luni-vineri)
 • Educator S – 2 posturi, durată nedeterminată, normă întreagă (ture de lucru de zi, luni-vineri)
 • Educator M - 1 post, durată nedeterminată, normă întreagă (ture de lucru de zi, luni-vineri)
 • Educator puericultor PL – 1 post, durată nedeterminată, normă întreagă (ture de lucru de zi, luni-vineri)
 • Infirmieră G – 2 posturi, durată nedeterminată, normă întreagă (ture de lucru de zi, luni-vineri)

Complexul Social de Servicii Sf. Nicolae – Centrul de Zi

 • Infirmieră G – 1 post, durată nedeterminată, normă întreagă (ture de lucru de zi, luni-vineri)
 • Spălătoreasă G – 1 post, durată nedeterminată, normă întreagă (8 ore/zi, luni-vineri)

Centrul de Zi Vrancei

 • Educator S – 1 post, durată nedeterminată, normă întreagă (ture de lucru de zi, luni-vineri)
 • Educator M - 1 post, durată nedeterminată, normă întreagă (ture de lucru de zi, luni-vineri)
 • Infirmieră G – 1 post, durată nedeterminată, normă întreagă (ture de lucru de zi, luni-vineri)

Casa Sf. Iosif

 • Educator S – 1 post, durată nedeterminată, normă întreagă (ture de lucru cu asigurarea continuității)

Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Sf. Elena

 • Infirmieră G – 2 posturi, durată nedeterminată, normă întreagă (ture de lucru cu asigurarea continuității)

Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Sf. Vasile

 • Asistent medical PL – 1 post, durată nedeterminată, normă întreagă (ture de lucru cu asigurarea continuității);
 • Infirmieră G – 1 post, durată nedeterminată, normă întreagă (ture de lucru cu asigurarea   continuității)

Complexul Social de Servicii Odăi – Centrul pentru persoane Vârstnice

 • Infirmieră G – 3 posturi, durată nedeterminată, normă întreagă (ture de lucru cu asigurarea continuității)

Complexul Social de Servicii Odăi – Centrul de Urgență pentru Persoane Adulte fără Adăpost

 • Asistent medical PL – 1 post, durată nedeterminată, normă întreagă (ture de lucru cu asigurarea continuității)

Complexul Social de Servicii Odăi – Biroul Deservire

 • Inspector specialitate S – 1 post, durată nedeterminată, normă întreagă (8 ore/zi, luni-vineri)
 • Referent M – 1 post, durată nedeterminată, normă întreagă (8 ore/zi, luni-vineri)

Centrul de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Phoenix

 • Psiholog S – 1 post, durată nedeterminată, normă întreagă (8 ore/zi, luni-vineri)

Serviciul de Intervenție în Regim de Urgență

 • Asistent social S – 1 post, durată nedeterminată, normă întreagă (ture de lucru cu asigurarea continuității)

Biroul Evaluare Complexă:

 • Medic S – 1 post, durată nedeterminată, normă întreagă (8 ore/zi, luni-vineri)

Condiţii de ocupare:

CONDIȚII GENERALE DE PARTICIPARE:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte condiţiile generale prevăzute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:

 1. are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 6. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 7. nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
 8. nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

CONDIȚII SPECIFICE DE PARTICIPARE:

Pentru funcțiile de execuție vacante de educator S din structura Centrul de Zi Sf. Andrei și din structura Centrul de Zi Vrancei și din structura Casei Sf. Iosif:

 • Absolvent studii superioare de lungă durată, studii universitare absolvite cu diploma de licență sau echivalentă, specializarea psihologie, asistență socială, sociologie, pedagogie, pedagogie specială, pedagogia învățământului primar și preșcolar sau studii superioare de lungă durată, studii universitare absolvite cu diploma de licență sau echivalentă, urmate de studii postuniversitare – program de studii psihopedagogice de certificare pentru profesia didactică – Nivelul I;

Pentru funcțiile de execuție vacante de educator M din structura Centrului de Zi Sf. Andrei și din structura Centrului de Zi Vrancei:

 • Absolvent 12 clase cu diploma de bacalaureat;

Pentru funcția de execuție vacantă de educator puericultor din structura Centrului de Zi Sf. Andrei:

 • Absolvent al școlii postliceale cu specializarea educator puericultor;

Pentru funcțiile de execuție vacante de psiholog S din structura Centrul de Zi Sf. Andrei și din structura Centrului de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Phoenix:

 • Absolvent studii superioare de lungă durată, studii universitare absolvite cu diploma de licență sau echivalentă, specializarea psihologie;
 • Aviz de liberă practică valabil;

Pentru funcția de execuție vacantă de asistent social S din structura Serviciul de Intervenție în Regim de Urgență:

 • Absolvent studii superioare de lungă durată, studii universitare absolvite cu diploma de licență sau echivalentă, specializarea asistență socială
 • Aviz de liberă practică valabil.

Pentru funcția de execuție vacantă de medic S din structura Biroului Evaluare Complexă:

 • Studii universitare de lungă durată în cadrul Facultății de Medicină, cu una dintre specialitățile medicale sau asimilate: medicină de familie, neurologie pediatrică, pediatrie, psihiatrie pediatrică;
 • Aviz de liberă practică valabil.

Pentru funcțiile de execuție vacante de asistent medical PL din structura Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Sf. Vasile și din structura Complexului Social de Servicii Odăi – Centrul de Urgență pentru Persoane Adulte fără Adăpost:

 • Absolvent al școlii postliceale cu specializare asistent medical generalist;
 • Aviz de liberă practică valabil eliberat de OAMMR

Pentru funcțiile de execuție vacante de infirmieră G din structura Centrului de Zi Sf. Andrei, din structura Complexuluil Social de Servicii Sf. Nicolae – Centrul de Zi, din structura Centrului de Zi Vrancei, din structura Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Sf. Elena, din structura Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Sf. Vasile, din structura Complexului Social de Servicii Odăi – Centrul pentru persoane Vârstnice:

 • Studii generale, minim 8 clase;

Pentru funcția de execuție vacantă de spălătoreasă din structura Complexului Social de Servicii Sf. Nicolae – Centrul de Zi:

 • Studii generale, minim 8 clase;

Pentru funcția de execuție vacantă de inspector specialitate din structura Complexului Social de Servicii Odăi – Biroul Deservire:

 • Absolvent studii superioare de lungă durată, studii universitare absolvite cu diploma de licență sau echivalentă;

Pentru funcția de execuție vacantă de referent din structura Complexului Social de Servicii Odăi – Biroul Deservire:

 • Absolvent 12 clase cu diploma de bacalaureat;

Calendarul de desfăşurare a concursului:

Calendarul de desfăşurare a concursului:

 • publicare anunț: 18.06.2024;
 • perioada de depunere dosare: de la data publicării până la data de 02 iulie 2024, inclusiv, de luni până joi între orele 0900 şi 1500 şi vineri între orele între orele 0900 şi 1200.

Dosarele se depun la sediul DGASPC Sector 1 din B-dul Mareşal Al. Averescu nr. 17, pavilionul F, etajul 2, la secretarul comisiei de concurs;

 • doamna Matus Iuliana Mirela, pentru posturile de medic, asistent medical PL, infirmieră și spălătoreasă tel: 021.222.37.67.
 • doamna Duță Anca, pentru posturile de educator S, educator M, educator puericultor PL, psiholog, asistent social, inspector specialitate și referent

Probe:

 • proba scrisă - 10 iulie 2024, începând cu ora 0900;
 • proba practică – 10 iulie 2024, ora 1300;
 • interviul: Se susţine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise şi/sau probei practice, după caz. Data şi ora susţinerii interviului se afişează obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă şi/sau practică, după caz. 

Rezultatele probelor susținute în cadrul concursului de angajare se afișează în termen de 1 zi lucrătoare de la susținerea probelor.
Contestațiile se pot depune în termen de 1 zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor pentru fiecare probă în parte.
Rezultatele finale ale concursului de angajare se afișează în termen de 1 zi lucrătoare de la data afișării soluționării contestațiilor pentru ultima probă.

Probele se susţin la sediul DGASPC Sector 1 din Bucureşti, Sector 1, B-dul Mareşal Al. Averescu nr. 17.

Dosarul de concurs va cuprinde următoarele documente, conform art.35 din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022:

 1. formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 la H.G. nr. 1336/2022;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 5. copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului, conform modelului prevăzut de H.G. nr.1336/2022;
 6. certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, conținând în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii;
 8. certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 9. curriculum vitae, model comun european.

Copiile de pe actele prevăzute la alin. lit. b) - e), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la lit. g) se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea "conform cu originalul" de către secretarul comisiei de concurs.

Documentul prevăzut la alin. lit. f) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la alin. lit. f), anterior datei de susţinere a probei scrise şi/sau probei practice. În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, potrivit legii.

Documentul prevăzut la alin. lit. h) poate fi solicitat şi de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, cu acordul persoanei verificate, potrivit legii.

Formularul de înscriere prevăzut se pune la dispoziţie candidaţilor de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 din oficiu, prin publicare pe pagina de internet a acesteia în format deschis, editabil, în cadrul secţiunii dedicate publicităţii concursului, precum şi la sediu, în locul special amenajat pentru desfăşurarea de activităţi de informare şi relaţii publice, în format letric.

Tipul probelor de concurs:

Concursul pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante constă în 3 etape succesive, astfel:

 • Selecţia dosarelor;
 • Proba scrisă/proba practică;
 • Interviul.
PROBA SCRISĂ Constă în redactarea unei lucrări şi/sau rezolvarea unor teste grilăINTERVIU Constă în testarea abilităţilor, aptitudinilor şi motivaţiei candidaţilorPROBA PRACTICĂ Constă în testarea abilităţilor şi aptitudinilor practice ale candidatului
Educator SEducator S 
Educator MEducator M 
Educator puericultorEducator puericultor 
PsihologPsiholog 
Asistent socialAsistent social 
MedicMedic 
Asistent medicalAsistent medical 
InfirmierăInfirmieră 
Inspector specialitateInspector specialitate 
ReferentReferent 
 SpălătoreasăSpălătoreasă

Bibliografia şi tematica pentru funcțiile ce au probă scrisă:

Pentru funcțiile de execuție vacante de educator S din structura Centrul de Zi Sf. Andrei și din structura Centrul de Zi Vrancei și din structura Casei Sf. Iosif:

1. Ministerul educaţiei naționale - Curriculum pentru educaţia timpurie, Anexa la ordinul ministrului Educației Naționale nr. 4.694/2.08.2019

 • Planul de învățământ pentru educația timpurie (pag. 6-8)
 • Metodologia de aplicare a Plamnului de învățământ (pag. 8-13)
 • Programa pentru educația timpurie (pag. 13-15)
 • Domeniile de dezvoltare (pentru nivelul antepreșcolar - de la naștere la 3 ani) (pag. 16-23)

2. Repere fundamentale în învățarea și dezvoltarea timpurie, Ionescu, Mihaela &all.

 • Domeniile de dezvoltare (pentru grupele de vârstă: 0-18 luni; 19-36 luni; 37-60 luni):
 • Dezvoltarea fizică, a sănătății și igienei personale (pag. 17-28)
 • Dezvoltarea socio-emoțională (pag. 29-42)
 • Capacități și atitudini de învățare (pag. 43-50)
 • Dezvoltarea limbajului și a comunicării și a premiselor citirii șu scrierii (pag. 51-66)
 • Dezvoltarea cognitivă și cinoașterii lumii (pag. 67-82)

3. Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificările şi completările ulterioare, cu următoarea tematică:

 • Cap. I. Dispoziții generale și definiții
 • Cap. II. Drepturile copilului
 • Cap. III. Protecția specială a copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea părinților săi
 • Cap. VI. Protecția copilului împotriva abuzului, neglijării, exploatării și a oricărei forme de violență
 • Cap. VII. Instituții și servicii cu atribuții în protecția copilului.

Pentru funcțiile de execuție vacante de educator M din structura Centrului de Zi Sf. Andrei și din structura Centrului de Zi Vrancei:

1. Ministerul educaţiei naționale - Curriculum pentru educaţia timpurie, Anexa la ordinul ministrului Educației Naționale nr. 4.694/2.08.2019

 • Planul de învățământ pentru educația timpurie (pag. 6-8)
 • Metodologia de aplicare a Plamnului de învățământ (pag. 8-13)
 • Programa pentru educația timpurie (pag. 13-15)
 • Domeniile de dezvoltare (pentru nivelul antepreșcolar - de la naștere la 3 ani) (pag. 16-23)

2. Repere fundamentale în învățarea și dezvoltarea timpurie, Ionescu, Mihaela &all.

 • Domeniile de dezvoltare (pentru grupele de vârstă: 0-18 luni; 19-36 luni; 37-60 luni):
 • Dezvoltarea fizică, a sănătății și igienei personale (pag. 17-28)
 • Dezvoltarea socio-emoțională (pag. 29-42)
 • Capacități și atitudini de învățare (pag. 43-50)
 • Dezvoltarea limbajului și a comunicării și a premiselor citirii șu scrierii (pag. 51-66)
 • Dezvoltarea cognitivă și cinoașterii lumii (pag. 67-82)

3. Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificările şi completările ulterioare, cu următoarea tematică:

 • Cap. I. Dispoziții generale și definiții
 • Cap. II. Drepturile copilului
 • Cap. III. Protecția specială a copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea părinților săi
 • Cap. VI. Protecția copilului împotriva abuzului, neglijării, exploatării și a oricărei forme

Pentru funcția de execuție vacantă de educator puericultor din structura Centrului de Zi Sf. Andrei:

1. Ministerul educaţiei naționale - Curriculum pentru educaţia timpurie, Anexa la ordinul ministrului Educației Naționale nr. 4.694/2.08.2019

 • Planul de învățământ pentru educația timpurie (pag. 6-8)
 • Metodologia de aplicare a Plamnului de învățământ (pag. 8-13)
 • Programa pentru educația timpurie (pag. 13-15)
 • Domeniile de dezvoltare (pentru nivelul antepreșcolar - de la naștere la 3 ani) (pag. 16-23)

2. Repere fundamentale în învățarea și dezvoltarea timpurie, Ionescu, Mihaela &all.

 • Domeniile de dezvoltare (pentru grupele de vârstă: 0-18 luni; 19-36 luni; 37-60 luni):
 • Dezvoltarea fizică, a sănătății și igienei personale (pag. 17-28)
 • Dezvoltarea socio-emoțională (pag. 29-42)
 • Capacități și atitudini de învățare (pag. 43-50)
 • Dezvoltarea limbajului și a comunicării și a premiselor citirii șu scrierii (pag. 51-66)
 • Dezvoltarea cognitivă și cinoașterii lumii (pag. 67-82)

3. Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificările şi completările ulterioare, cu următoarea tematică:

 • Cap. I. Dispoziții generale și definiții
 • Cap. II. Drepturile copilului
 • Cap. III. Protecția specială a copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea părinților săi
 • Cap. VI. Protecția copilului împotriva abuzului, neglijării, exploatării și a oricărei forme

Pentru funcția de execuție vacantă de psiholog S din structura Centrul de Zi Sf. Andrei:

1. Psihologia vârstelor, Emil Verza și Florin Emil Verza - Ed. Pro Humanitate, București 2000

 • Capitolul I - Obiectul și metodologia studierii în psihologia vârstelor
 • Capitolul II - Stadialitatea și evoluția umană
 • Capitolul III - Debutul vieții
 • Capitolul IV - Perioada antepreșcolară (prima copilărie)

2. Introducere în psihologia copilului, H. Rudolph Schaffer, Ed. ASCR (ediția a-III-a)

 • Capitolul I - Psihologia copilului:
 • Caracteristici și scopuri
 • Metode
 • Capitolul II - Natura copilăriei:
 • Diversitatea practicilor de creștere a copilului
 • Capitolul IV - Dezvoltarea atașamentului
 • Capitolul V - Dezvoltarea emoțională
 • Capitolul VI - Teoria lui Piaget despre dezvoltarea cognitivă:
 • Stadiile dezvoltării cognitive

 3. Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu tematica:

 • Capitolul I - Dispoziții generale și definitii
 • Capitolul II -Drepturile copilului
 • Capitolul III - Protecția specială a copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea părinților săi

Pentru funcția de execuție vacante de psiholog S din structura Centrului de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Phoenix:

 1. Legea nr. 292/2011, Legea asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu  modificările şi completările ulterioare;
 3. Ordinul nr.82/2019 MMPS, privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități – Anexa 6;
 4. ”Psihologia vârstelor”, autori Emil Verza, F. E. Verza, cap. XI ( Perioada vârstei adulte), Editura Pro Humanitate București 2000.
 5. ”Introducere în Psihodiagnostic”, autor prof. univ. dr. Ursula Șchiopu, cap. X ( Personalitatea și diagnosticarea ei), cap. XI ( Testele de sociabilitate), Editura Fundație Humanitas, 2002.

Tematică

1. Legea nr. 292/2011, Legea asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare,

 •  CAPITOL III – Sistemul de servicii sociale

2. Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu  modificări şi completări,

 • CAPITOL I
 • CAPITOL II- SECTIUNEA  a – 8- a
 • CAPITOLUL III- SECȚIUNEA 1, SECȚIUNEA a – 4 - a

3. Ordinul nr.82/2019 MMPS, privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități – Anexa 6

 • MODULUL IV – Activități și Servicii, Standard 2- Consiliere Psihologica, Standard 3-Abilitare și Reabilitare.

Pentru funcția de execuție vacantă de asistent social S din structura Serviciul de Intervenție în Regim de Urgență:

1. Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu următoarea tematică:

 • Cap. I. Dispoziții generale și definiții
 • Cap. II. Drepturile copilului
 • Cap. III. Protecția specială a copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea părinților săi
 • Cap. VI. Protecția copilului împotriva abuzului, neglijării, exploatării și a oricărei forme de violență
 • Cap. VII. Instituții și servicii cu atribuții în protecția copilului.

2. Legea nr. 17/2000, privind asistență social a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare

3. Ordinul 304/385/1018 din 21 iulie 2004, MAI, privind aprobarea Instrucţiunilor de organizare şi funcţionare a unităţilor pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie

Pentru funcția de execuție vacantă de medic S din structura Biroului Evaluare Complexă:

 1. Legea 448/2006 – privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 2. Legea nr.272/2004 - privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Cap. I și III
 3. Ordinul nr. 1306/1883/2016, MS, pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilități  în grad de handicap și a modalităților de aplicare a acestora
 4. Ordinul 1985/1305/5805/2016, MM, privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale.

Pentru funcțiile de execuție vacante de asistent medical PL din structura Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Sf. Vasile și din structura Complexului Social de Servicii Odăi – Centrul de Urgență pentru Persoane Adulte fără Adăpost:

1. Corneliu Borundel: Medicină internă pentru cadre medii-Editura All – Ediţia aIVa rev. 2009.

2. Ordinul nr. Nr. 29/2019, MMSS, pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale*)Anexa 4.

Tematică

1. Corneliu Borundel: Medicină internă pentru cadre medii-Editura All – Ediţia aIVa rev. 2009.

 • Perioadele de evolutie a bolii;
 • Diagnosticul și tratamentul unei febre;
 • Ulcerul gastro-duodenal;
 • Litiaza renala;
 • Diabetul zaharat - simptomatolgie

2. Ordinul nr. Nr. 29/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale*) -Anexa

M.IV. - STANDARD 3 SPAȚII IGIENICO-SANITARE

M.IV. - STANDARD 4 IGIENA ȘI COTROLUL INFECȚIILOR

Pentru funcțiile de execuție vacante de infirmieră G din structura Centrului de Zi Sf. Andrei, din structura Complexuluil Social de Servicii Sf. Nicolae – Centrul de Zi, din structura Centrului de Zi Vrancei, din structura Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Sf. Elena, din structura Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Sf. Vasile, din structura Complexului Social de Servicii Odăi – Centrul pentru persoane Vârstnice:

Ghidul pentru infirmiere - pus la dispoziție de angajator

Pentru funcția de execuție vacantă de inspector specialitate din structura Complexului Social de Servicii Odăi – Biroul Deservire:

 1. Legea nr. 292/2011, Legea asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare
 2. Legea nr. 17/2000, privind asistență social a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare
 3. Ordinul nr. 29/2019, MMSS, pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale*) -Anexa 1, Anexa 4, Anexa 5.
 4. Hotărârea de Guvern Nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, republicata - Anexa 1.

Tematică

1. Legea 292/2011, Legea asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare:

Capitolul IV – Măsuri integrate de asistență socială, Secțiunea a 4-a – Asistența socială a persoanelor vârstnice – art. 92-103;

Capitolul VI – Personalul din sistemul de asistență socială – art. 121-126

2. Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată și actualizată, art. 18-36;

3. Ordinul nr. 29/2019

Anexa 1

 Modul IV Standard 1 – SIGURANȚĂ SI ACCESIBILITATE

 Modul V – DREPTURI ȘI ETICA, Standardele 1-4

Anexa 4

Modul VI Standard 2 Resurse Umane

4. Hotărârea de Guvern  Nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, republicata -Anexa 1.

     Anexa 1- art 1- 10 .

Pentru funcția de execuție vacantă de referent din structura Complexului Social de Servicii Odăi – Biroul Deservire:

 1. Legea nr. 292/2011, Legea asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare
 2. Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare
 3. Ordinul nr. Nr. 29/2019, MMSS, pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale*) -Anexa 1, Anexa 4, Anexa 5.

Tematică

 1. Legea nr. 292/2011, Legea asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

Capitolul III – Sistemul de servicii sociale, Secțiunea 1 – Definirea si clasificarea serviciilor sociale.

Capitolul VI – Personalul din sistemul de asistență socială – art. 121-126

 • Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată și actualizată;

Capitolul II – Servicii si beneficia sociale, Sectiunea a-3-a Organizarea si functionarea caminelor pentru persoane varstnice.

 • Ordinul nr. 29/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale.

Anexa 1 - Modul V – DREPTURI ȘI ETICA, Standardele 1-4

Anexa 4 - Modul VI Standard 2 Resurse Umane.

Detalii suplimentare privind anunţul, inclusiv bibliografia de concurs pot fi obţinute la sediul instituţiei din București, Sector 1, B-dul Mareşal Al. Averescu nr. 17, Pavilionul F, etaj 2, tel: 021.222.37.67 şi pe pagina de internet www.dgaspc-sectorul1.ro.

DIRECTOR GENERAL,
MARIANA ȚÂȚAN

Șef Serviciu
Juridic, Contencios și Resurse Umane
Florin Alin Cârstoiu

Șef Birou Resurse Umane
Asistenți Personali, Asistenți Maternali Profesioniști
Elena Alexandru

Sari la conținut