Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Cariere

ANUNŢ CONCURS PENTRU URMĂTOARELE POSTURI: medic , asistent medical , infirmieră , îngrijitoare , educator , psihopedagog , logoped, inspector specialitate, referent , magaziner, șofer, îngrijitor, muncitor calificat (brutar), muncitor calificat (bucătar)

7 Jun 2018

 

ANEXA NR. I ANUNŢ CONCURS

 

ANEXA nr. I

numărul posturilor, nivelul posturilor, denumirea posturilor, structurile în care se află posturile, scopul principal al postului, bibliografia şi tematica, condiţiile generale şi specifice de ocupare

 

 

POSTURILE PENTRU CARE SE ORGANIZEAZĂ CONCURS:

 

medic S, asistent medical PL, infirmieră M/G, îngrijitoare M/G, educator S, psihopedagog S, logoped S, inspector specialitate S, referent M, magaziner M, șofer, îngrijitor M/G, muncitor calificat M/G(brutar), muncitor calificat M/G (bucătar), muncitor necalificatM/G spălătoreasă M/G.

 

CONDIȚII DE OCUPARE:

 

Pentru ocuparea posturilor vacante, candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale şi specifice de ocupare, după cum urmează:

 

Condiţiile generale:

 

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

         b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

         c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

         d) are capacitate deplină de exerciţiu;

         e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

         f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

         g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice:

 

MODULUL PAVILIONAR DE RECUPERARE ȘI REABILITARE NEUROPSIHIATRICĂ MILCOV

NR. CRT

DENUMIRE POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCURS

1

infirmieră

M,G

execuție

studii medii, liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat sau studii generale (minim 8 clase);

pentru candidaţii care nu sunt debutanţi în profesie, la punctaj egal, constituie un avantaj depunerea certificatului de absolvire a cursului de calificare în profesie

activități de îngrijire și supraveghere

1

 

BIBLIOGRAFIE:

Infirmieră:

GHIDUL PENTRU INFIRMIERE-pus la dispoziție de către organizatorul concursului

 

 

MODULUL PAVILIONAR DE RECUPERARE ȘI REABILITARE NEUROPSIHIATRICĂ STEJĂREL

NR. CRT

DENUMIRE POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCURS

1

infirmieră

M,G

execuție

studii medii, liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat sau studii generale (minim 8 clase);

pentru candidaţii care nu sunt debutanţi în profesie, la punctaj egal, constituie un avantaj depunerea certificatului de absolvire a cursului de calificare în profesie

activități de îngrijire și supraveghere

2

 

BIBLIOGRAFIE:

Infirmieră:

GHIDUL PENTRU INFIRMIERE-pus la dispoziție de către organizatorul concursului

 


 

MODULUL PAVILIONAR DE RECUPERARE ȘI REABILITARE NEUROPSIHIATRICĂ BRĂDUȚ

NR. CRT

DENUMIRE POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCURS

1

asistent medical

PL

execuție

absolvent şcoală sanitară postliceală, specialitate asistent medical generalist;

aviz de liberă practică OAMGMAMR-asistent medical generalist;

asigurare de răspundere profesională

servicii de asistență medicală/îngrijire a  copiilor/tinerilor din cadrul modulului

 

2

2

infirmieră-post temporar vacant (durată determinată)

M,G

execuție

studii medii, liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat sau studii generale (minim 8 clase);

pentru candidaţii care nu sunt debutanţi în profesie, la punctaj egal, constituie un avantaj depunerea certificatului de absolvire a cursului de calificare în profesie

activități de îngrijire și supraveghere

1

 

BIBLIOGRAFIE:

Infirmieră: GHIDUL PENTRU INFIRMIERE-pus la dispoziție de către organizatorul concursului

 

Asistent medical: MANUALUL PENTRU CADRE MEDII - autor Corneliu Borundel, Editura All

 

 

 

COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII SF. ANDREI

NR. CRT

DENUMIRE POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCURS

1

infirmieră-modul centrul de zi

M,G

execuție

studii medii, liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat sau studii generale (minim 8 clase);

pentru candidaţii care nu sunt debutanţi în profesie, la punctaj egal, constituie un avantaj depunerea certificatului de absolvire a cursului de calificare în profesie

activități de îngrijire și supraveghere

2

2

muncitor calificat (bucătar)

M,G

execuție

studii medii, liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat sau studii generale (minim 8 clase);

curs calificare bucătar

preparare meniu pentru beneficiarii complexului

1

3

muncitor necalificat (ajutor de bucătar)

M,G

execuție

studii medii, liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat sau studii generale (minim 8 clase)

activități pentru prepararea hranei

1

 

BIBLIOGRAFIE:

Infirmieră: GHIDUL PENTRU INFIRMIERE-pus la dispoziție de către organizatorul concursului

 

 

CENTRUL ROMÂNO- DANEZ PENTRU EDUCAȚIE INTEGRATĂ

NR. CRT

DENUMIRE POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCURS

1

educator

S

execuție

absolvent studii superioare de lungă durată, studii universitare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, specializarea psihologie, asistență socială, sociologie, pedagogie, psihopedagogie specială, pedagogia învățământului primar și preșcolar

activități de  educație

1

 BIBLIOGRAFIE:

Educator:

PSIHOLOGIA VÂRSTELOR, autor Emil Verzea-Editura Hyperion București 1993

Tematica:

Capitolul III Debutul vieții

Capitolul IV Perioada antepreșcolară (mica copilărie)

EDUCAȚIA TIMPURIE, autor Ecaterina Vrășmaș-Editura Arlequin București 2014:

Tematica:

Capitolul VII Rolul spațiului educațional în dezvoltarea copilului mic și preșcolar;

LEGEA NR. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificări și completări:

Tematica:

Capitolul I Dispoziții generale și definiții-Secțiunea 4-Educație, activități recreative și culturale.

 

 

CASA DE TIP FAMILIAL SF. CONSTANTIN

NR. CRT

DENUMIRE POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCURS

1

infirmieră

M,G

execuție

studii medii, liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat sau studii generale (minim 8 clase);

pentru candidaţii care nu sunt debutanţi în profesie, la punctaj egal, constituie un avantaj depunerea certificatului de absolvire a cursului de calificare în profesie

activități de îngrijire și supraveghere

2

 BIBLIOGRAFIE:

Infirmieră:

 GHIDUL PENTRU INFIRMIERE-pus la dispoziție de către organizatorul concursului

 

  

CASA SF. ȘTEFAN

NR. CRT

DENUMIRE POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCURS

1

asistent medical

PL

execuție

absolvent şcoală sanitară postliceală, specialitate asistent medical generalist;

aviz de liberă practică OAMGMAMR-asistent medical generalist;

asigurare de răspundere profesională

servicii de asistență medicală/îngrijire a  copiilor din cadrul casei

 

1

  BIBLIOGRAFIE:

Asistent medical:

MANUALUL PENTRU CADRE MEDII - autor Corneliu Borundel, Editura All

 

 

 

MODULUL PAVILIONAR DE RECUPERARE ȘI REABILITARE NEUROPSIHIATRICĂ ALEXANDRA

NR. CRT

DENUMIRE POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCURS

1

infirmieră

M,G

execuție

studii medii, liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat sau studii generale (minim 8 clase);

pentru candidaţii care nu sunt debutanţi în profesie, la punctaj egal, constituie un avantaj depunerea certificatului de absolvire a cursului de calificare în profesie

activități de îngrijire și supraveghere

1

2

asistent medical

PL

execuție

absolvent şcoală sanitară postliceală, specialitate asistent medical generalist;

aviz de liberă practică OAMGMAMR-asistent medical generalist;

asigurare de răspundere profesională

servicii de asistență medicală/îngrijire a  copiilor/tinerilor din cadrul modulului

 

2

 BIBLIOGRAFIE:

Infirmieră:

GHIDUL PENTRU INFIRMIERE-pus la dispoziție de către organizatorul concursului

Asistent medical:

MANUALUL PENTRU CADRE MEDII - autor Corneliu Borundel, Editura All


MODULUL PAVILIONAR DE RECUPERARE ȘI REABILITARE NEUROPSIHIATRICĂ BUBURUZA

NR. CRT

DENUMIRE POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCURS

1

infirmieră

M,G

execuție

studii medii, liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat sau studii generale (minim 8 clase);

pentru candidaţii care nu sunt debutanţi în profesie, la punctaj egal, constituie un avantaj depunerea certificatului de absolvire a cursului de calificare în profesie

activități de îngrijire și supraveghere

3

2

asistent medical

PL

execuție

absolvent şcoală sanitară postliceală, specialitate asistent medical generalist;

aviz de liberă practică OAMGMAMR-asistent medical generalist;

asigurare de răspundere profesională

servicii de asistență medicală/îngrijire a  copiilor/tinerilor din cadrul modulului

 

1

BIBLIOGRAFIE:

Infirmieră:

GHIDUL PENTRU INFIRMIERE-pus la dispoziție de către organizatorul concursului

Asistent medical:

MANUALUL PENTRU CADRE MEDII - autor Corneliu Borundel, Editura All

 

COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII SF. IOSIF

NR. CRT

DENUMIRE POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCURS

1

infirmieră

M,G

execuție

studii medii, liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat sau studii generale (minim 8 clase);

pentru candidaţii care nu sunt debutanţi în profesie, la punctaj egal, constituie un avantaj depunerea certificatului de absolvire a cursului de calificare în profesie

activități de îngrijire și supraveghere

1

 BIBLIOGRAFIE:

Infirmieră:

GHIDUL PENTRU INFIRMIERE-pus la dispoziție de către organizatorul concursului

 

 

COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII ODĂI

NR. CRT

DENUMIRE POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCURS

1

infirmieră-centrul persoane vârstnice

M,G

execuție

studii medii, liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat sau studii generale (minim 8 clase);

pentru candidaţii care nu sunt debutanţi în profesie, la punctaj egal, constituie un avantaj depunerea certificatului de absolvire a cursului de calificare în profesie

activități de îngrijire și supraveghere

2

2

infirmieră-centrul de urgență persoane fără adăpost

M,G

execuție

studii medii, liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat sau studii generale (minim 8 clase);

pentru candidaţii care nu sunt debutanţi în profesie, la punctaj egal, constituie un avantaj depunerea certificatului de absolvire a cursului de calificare în profesie

activități de îngrijire și supraveghere

1

3

magaziner

M

execuție

studii medii, liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat

gestionare magazie alimente, materiale igienico-sanitare și de întreținere, obiecte de inventor și mijloace fixe

1

 BIBLIOGRAFIE:

Infirmieră:

GHIDUL PENTRU INFIRMIERE-pus la dispoziție de către organizatorul concursului

Magaziner:

LEGEA NR. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR. 2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale, actualizată;

HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal

 

 

 

COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII VRANCEI

NR. CRT

DENUMIRE POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCURS

1

medic

S

execuție

absolvent studii universitare de medicină-specialitatea medicină general, medicină de familie, pediatrie

aviz de liberă practică Colegiul Medicilor

 

servicii de asistență medicală/îngrijire a  copiilor din cadrul complexului

 

1

2

educator

S

execuție

absolvent studii superioare de lungă durată, studii universitare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, specializarea psihologie, asistență socială, sociologie, pedagogie, psihopedagogie specială, pedagogia învățământului primar și preșcolar

activități de  educație

3

 BIBLIOGRAFIE:

 

Medic:

ESENȚIALUL ÎN MEDICINA DE FAMILIE-autor prof. dr. Dumitru Matei, Ediția a 3-a-2016, Editura Medicală Amaltea;

Educator:

PSIHOLOGIA VÂRSTELOR, autor Emil Verzea-Editura Hyperion București 1993

Tematica:

Capitolul III Debutul vieții

Capitolul IV Perioada antepreșcolară (mica copilărie)

EDUCAȚIA TIMPURIE, autor Ecaterina Vrășmaș-Editura Arlequin București 2014:

Tematica:

Capitolul VII Rolul spațiului educațional în dezvoltarea copilului mic și preșcolar;

LEGEA NR. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificări și completări:

Tematica:

Capitolul I Dispoziții generale și definiții-Secțiunea 4-Educație, activități recreative și culturale.

 

 

COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII PINOCCHIO

NR. CRT

DENUMIRE POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCURS

1

magaziner

M

execuție

studii medii, liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat

gestionare magazie alimente, materiale igienico-sanitare și de întreținere, obiecte de inventor și mijloace fixe

1

2

infirmieră CPRU

M,G

execuție

studii medii, liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat sau studii generale (minim 8 clase);

pentru candidaţii care nu sunt debutanţi în profesie, la punctaj egal, constituie un avantaj depunerea certificatului de absolvire a cursului de calificare în profesie

activități de îngrijire și supraveghere

1

BIBLIOGRAFIE:

          Magaziner:

LEGEA NR. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR. 2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale, actualizată;

HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal

           Infirmieră:

GHIDUL PENTRU INFIRMIERE-pus la dispoziție de către organizatorul concursului

 

CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ SF. ELENA

NR. CRT

DENUMIRE POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCURS

1

infirmieră

M,G

execuție

studii medii, liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat sau studii generale (minim 8 clase);

pentru candidaţii care nu sunt debutanţi în profesie, la punctaj egal, constituie un avantaj depunerea certificatului de absolvire a cursului de calificare în profesie

activități de îngrijire și supraveghere

1

2

îngrijitoare

   M, G

execuție

studii medii, liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat sau studii generale (minim 8 clase)

 

asigurarea serviciilor îngrijire pentru beneficiari

1

3

spălătoreasă

M, G

execuție

studii medii, liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat sau studii generale (minim 8 clase)

 

Servicii specifice

1

4

referent

M

execuție

studii medii, liceale absolvite cu diplomî de bacalaureat

servicii administrative

1

 BIBLIOGRAFIE:

Infirmieră:

GHIDUL PENTRU INFIRMIERE-pus la dispoziție de către organizatorul concursului

 Referent:

LEGEA NR. 477/2004-Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;

HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

ORDINUL NR.  2861/2001 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii

 

CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ SF. VASILE

NR. CRT

DENUMIRE POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCURS

1

asistent medical

PL

execuție

absolvent şcoală sanitară postliceală, specialitate asistent medical generalist;

aviz de liberă practică OAMGMAMR-asistent medical generalist;

asigurare de răspundere profesională

servicii de asistență medicală/îngrijire a  beneficiarilor din cadrul centrului

 

1

2

îngrijitoare

M, G

execuție

studii medii, liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat sau studii generale (minim 8 clase)

 

asigurarea serviciilor îngrijire pentru beneficiari

1

 BIBLIOGRAFIE:
Asistent medical:
MANUALUL PENTRU CADRE MEDII - autor Corneliu Borundel, Editura All

 

 

CLUBUL SENIORILOR

NR. CRT

DENUMIRE POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCURS

1

îngrijitor

M, G

execuție

studii medii, liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat sau studii generale (minim 8 clase)

 

servicii curățenie clădire birouri

1

 

 

SERVICIUL AUTO

NR. CRT

DENUMIRE POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCURS

1

șofer

M,G

execuție

studii medii, liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat sau studii generale (minim 8 clase)

 permis de conducere categoria C

 

2

 

NAZARCEA GRUP

NR. CRT

DENUMIRE POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCURS

1

referent-Atelierul Spălătorie Textilă

M

execuție

studii medii, liceale absolvite cu diplă de bacalaureat

asigură relația cu clienții, persoane fizice sau juridice și realizează activități ce țin de primirea și livrarea comenzilor

1

2

muncitor calificat (brutar)

M,G

execuție

studii medii, liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat sau studii generale (minim 8 clase);

curs calificare brutar

coordonarea activității de producție din cadrul Atelierului Brutărie

1

BIBLIOGRAFIE:

Referent:

LEGEA NR. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal

 

PROIECT DGASPC SECTOR 1-ASOCIAȚIA SF. ANA

CENTRU DE ZI

NR. CRT

DENUMIRE POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCURS

1

îngrijitor

M, G

execuție

studii medii, liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat sau studii generale (minim 8 clase)

servicii de curățenie

1

  

CENTRUL DE RECUPERARE COPIL CU DIZABILITĂȚI SF. ECATERINA


NR. CRT

DENUMIRE POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCURS

1

psihopedagog

S

execuție

studii superioare de lungă durată, studii universitare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în specialitatea psihopedagogie specială

asigură servicii de terapie psihopedagogică a copiilor și familiilor acestora

2

 BIBLIOGRAFIE:

Psihopedagog:

TRATAT DE PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ , Ed. Universității București, autori E. Verza și F. Verza, 2011

Tematica:

Deficiența de intelect

Specificul procesului instructiv educativ și de recuperare în deficiența/handicapul de intelect

Deficiența neuromotorie

Tulburări de comportament

Deficiențe asociate

Terapia și recuperarea deficienților

 

 

PROIECT DGASPC SECTOR 1-ASOCIAȚIA ALTERNATIVA 2003

CENTRU DE ZI

NR. CRT

DENUMIRE POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCURS

1

inspector specialitate

S

execuție

studii superioare de lungă durată, studii universitare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă

servicii de integrare socio-profesională a tinerilor cu handicap

1

BIBLIOGRAFIE:

Inspector specialitate:

LEGEA NR. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificări și completări ulterioare;

LEGEA NR. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice

HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal

 

COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII SF. NICOLAE


NR. CRT

DENUMIRE POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCURS

1

educator

S

execuție

absolvent studii superioare de lungă durată, studii universitare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, specializarea psihologie, asistență socială, sociologie, pedagogie, psihopedagogie specială, pedagogia învățământului primar și preșcolar

activități de  educație

4

2

infirmieră

M,G

execuție

studii medii, liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat sau studii generale (minim 8 clase);

pentru candidaţii care nu sunt debutanţi în profesie, la punctaj egal, constituie un avantaj depunerea certificatului de absolvire a cursului de calificare în profesie

activități de îngrijire și supraveghere

5

3

îngrijitor

M,G

execuție

studii medii, liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat sau studii generale (minim 8 clase)

activități de curățenie


3

4

medic

S

execuție

absolvent studii universitare de medicină-specialitatea medicină general, medicină de familie, pediatrie

aviz de liberă practică Colegiul Medicilor

 

servicii de asistență medicală/îngrijire a  copiilor din cadrul complexului

 

1

5

logoped

S

execuție

studii superioare de lungă durată, studii universitare absolvite cu diploma de licență sau echivalentă, în domeniul psihologie, specializarea psihologie;

atestat de psiholog cu drept de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România

servicii de logopedie pentru beneficiarii complexului

1

 BIBLIOGRAFIE:

Educator:

PSIHOLOGIA VÂRSTELOR, autor Emil Verzea-Editura Hyperion București 1993

Tematica:

Capitolul III Debutul vieții

Capitolul IV Perioada antepreșcolară (mica copilărie)

EDUCAȚIA TIMPURIE, autor Ecaterina Vrășmaș-Editura Arlequin București 2014:

Tematica:

Capitolul VII Rolul spațiului educațional în dezvoltarea copilului mic și preșcolar;

LEGEA NR. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificări și completări:

Tematica:

Capitolul I Dispoziții generale și definiții-Secțiunea 4-Educație, activități recreative și culturale.

Infirmieră:

GHIDUL PENTRU INFIRMIERE-pus la dispoziție de către organizatorul concursului

Medic:

ESENȚIALUL ÎN MEDICINA DE FAMILIE-autor prof. dr. Dumitru Matei, Ediția a 3-a-2016, Editura Medicală Amaltea

Logoped:

LOGOPEDIE-autor Anca M. ediție 2002 P.U.C. Cluj Napoca

BÂLBÂIALA-PREVEBIRE ȘI TRATAMENT, autor Boscani E. ediția 1983. E.D.P. București

TRATAT DE LOGOPEDIE, autor Verza E., ediția 2009, Ed. Semne-București

TERAPIA TULBURĂRILOR DE LIMBAJ, INTERVENȚII LOGOPEDICE, autor Vrășmaș E. Stănică C. ediția 1997, E.D.P. București

PSIHOLOGIA COPILULUI, autor Golu P., ediția 1991, E.D.P. București

Tematică:

Elemente de psihofiziologie și fonetică articulatorie și acustică

Normal și patologic în limbaj

Evoluția limbajului de la 0-18 ani

Depistare, examinare complexă și diagnosticul tulburărilor de limbaj

Etiologia și clasificarea tulburărilor de limbaj

Terapia cu caracter general în cadrul tulburărilor de limbaj

Întârzierea în apariția și dezvoltarea limbajului

Tulburările de limbaj cu substrat neurologic

Tulburările de limbaj și autism

Tulburările de ritm și fluență ale vorbirii

Tulburările structurilor lexico-grafice

Definirea și clasificarea tulburărilor de pronunție și articulație

Terapia dislaliei periferice și de evoluție

Programele de intervenție în terapia tulburărilor de lombaj

 

 

SERVICIUL PREVENIRE, PROTECȚIE ȘI PSI

NR. CRT

DENUMIRE POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCURS

1

inspector specialitate

S

execuție

absolvent studii superioare de lungă durată, studii universitare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, specializare: științe inginerești, științe agricole și silvice;

curs de specializare în domeniul securității și sănătății în muncă cu o durată de cel puțin 80 de ore;

curs postuniversitar în domeniul securității și sănătății în muncă cu o durată de cel puțin 180 de ore sau diploma de master sau doctorat în domeniul sănătății și securității în muncă;

vechime minimă 2 ani în specialitatea studiilor necesare ocupării postului

Servicii de Securitate și sănătate în muncă

1

2

referent

M

execuție

studii medii, liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat filiera toretică sau profil real sau filiera tehnologică în profil tehnic;

curs de perfecționare cu durata de 136 ore-cadru tehnic cu atribuții în domeniul stingerii incendiului

activități specifice în domeniul situațiilor de urgență

1

 BIBLIOGRAFIE:

Inspector specialitate:

LEGEA NR. 319/2006 Legea securității și sănătății în muncă, cu modificările și completarile ulterioare;

HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR.1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr.319/2006;

HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR.  971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă cu modificările și completarile ulterioare;

LEGEA NR. 346/05.06.2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare;

ORDIN NR. 450/825/06.06.2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii  nr.346/05.06.2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare;

Tematică:

Securitatea si sănătatea în muncă - Noţiuni generale;

 Autorizarea funcționării din punctul de vedere al securității și sănătății în muncă;

Obligațiile angajatorilor și lucrătorilor privind securitatea și sănătatea în muncă;

Responsabilitățile angajatorilor privind asigurarea securității și sănătății în muncă;

Obligațiile lucrătorilor privind respectarea securității și sănătății în muncă;
Organizarea activităților de prevenire și protecție - Servicii de prevenire și protective;  

Personalul cu atribuții și responsabilități în domeniul securității și sănătățiiîin muncă;
Prevenirea riscurilor profesionale - Noțiuni despre riscuri generale și prevenirea acestora ;

Notiuni despre riscuri specifice si prevenirea acestora;

Planul de prevenire și protecție;
Primul ajutor, stingerea incendiilor și evacuarea lucrătorilor;
Informarea, consultarea și participarea lucratorilor privind securitatea și sănătatea în muncă;

Instrumente privind informarea, consultarea și participarea lucrătorilor;

Organizarea și funcționarea comitetelor de securitate și sănătate în muncă;
Instruirea lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă;

Fazele instruirii lucrătorilor

Elaborarea documentațiilor necesare desfășurării activității de prevenire și protecție;
Comunicarea si cercetarea evenimentelor

Comunicarea și cercetarea accidentelor de muncă și a incidentelor periculoase Semnalarea, cercetarea si declararea bolilor profesionale;
 Evidențe și raportări în domeniul securității și sănătății în muncă - înregistrarea accidentelor de muncă și a incidentelor periculoase

Registrele unice de evidență ;
Semnalizarea de securitate și/sau sănătate la locul de muncă

Obligațiile angajatorilor privind semnalizarea de securitate și/sau de sănatate la locul de muncă

 

Cerințe minime privind semnalizarea de securitate și/sau de sanătate la locul de muncă;
Grupuri sensibile la riscuri si echipamentul individual de protecție;

Protecția grupurilor sensibile la riscuri specifice;

Acordarea și utilizarea echipamentului individual de protecție;

Acordarea alimentației de protecție și a materialelor igienico-sanitare;

Evaluarea riscurilor cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă la nivelul întreprinderii şi/sau unităţii, inclusiv pentru grupurile sensibile la riscuri specifice, trebuie revizuită, cel puţin, în următoarele situaţii:

    a) ori de câte ori intervin schimbări sau modificări în ceea ce priveşte tehnologia, echipamentele de muncă, substanţele ori preparatele chimice utilizate şi amenajarea locurilor de muncă/posturilor de muncă;

    b) după producerea unui eveniment;

    c) la constatarea omiterii unor riscuri sau la apariţia unor riscuri noi;

    d) la utilizarea postului de lucru de către un lucrător aparţinând grupurilor sensibile la riscuri specifice;

    e) la executarea unor lucrări speciale.

Servicii medicale profilactice;

Obiectivele asigurării;

Prestații și servicii de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale;

Prevenirea accidentelor de muncă și a bolilor profesionale.

Referent:

LEGEA NR. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;

LEGEA NR. 481/ 2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

ORDIN NR.  163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;

ORDIN NR.  712/2005 pentru aprobarea dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă;

ORDIN NR. 138/2015 pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea şi scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu

 

 

SERVICIUL ADMINISTRATIV

NR. CRT

DENUMIRE POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPARE

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

NR. POSTURI CONCURS

1

inspector specialitate

S

execuție

studii inginerești de lungă durată, studii universitare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă,

vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției-5 ani

activități administrative

2

 BIBLIOGRAFIE:

Inspector specialitate:

LEGEA NR. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare

LEGEA NR. 114/1996, Legea locuinței, cu modificările și completările ulterioare-art. 2, 34-59;

LEGEA NR. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;

LEGEA NR. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociaților de proprietari, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal;

ORDINUL MINISTRULUI FINANȚELOR PUBLICE NR. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii

 

NOTĂ:

Nu se solicită vechime în muncă sau în specialitate, cu excepția posturilor pentru care s-a indicat cerința în anexa.

Toate funcțiile sunt cuprinse în statul de funcții la gradul/treapta maximă la care ar putea fi ocupate; încadrarea candidatului declarat admis se va face la gradul funcției corespunzător vechimii în muncă sau în specialitate care reiese din documentele depuse la înscriere, respectiv carnet de muncă, adeverință eliberată în locul carnetului de muncă, etc., aviz liberă practică.

Pentru candidaţii care cumulează pensie cu salariul, angajarea se face pe durată determinată: vezi extras Legea nr. 53/2003-Codul muncii: prin derogare de la regula prevăzută la art. 12 alin. (1), angajatorii au posibilitatea de a angaja, în cazurile şi în condiţiile prezentului cod, personal salariat cu contract individual de muncă pe durată determinată.... Contractul individual de muncă poate fi încheiat pentru o durată determinată numai în următoarele cazuri:... g) angajarea pensionarilor care, în condiţiile legii, pot cumula pensia cu salariul.

 

DIRECTOR GENERAL,

 

DĂNUŢ IOAN FLEACĂ

 

Şef Serviciu Juridic, Contencios şi Resurse Umane

Silvia Cristina Gâju

 

Sari la conținut