Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Cariere

ANUNT DE ANGAJARE

19 Oct 2011

 

Titlul proiectului: ORIZONT 2009

Beneficiar: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 1

Numărul de identificare al contractului: POSDRU/84/6.1/S/49167

 

 

ANUNT DE ANGAJARE

 

Direcţia Generala de Asistenta Sociala si Protecţia Copilului Sector 1, in calitate de solicitant in cadrul proiectului „ORIZONT 2009” organizează procedură de selecţie în vederea angajării în cadrul Proiectului,  conform anexelor:

1.      Perioada de înscriere: 19.10.2011-25.10.2011

2.      Selecţia dosarelor: 26.10.2011

3.      Interviul: 27.10.2011

 

 

      Dosarele de înscriere se depun la sediul C.M. Nazarcea din Bucureşti, Sector 1, Str. Nazarcea nr. 24-28.

      Persoana de contact: domnul Florin Giosan –coordonator Componentă 3

      Tel: 021.310.34.38; 0728/937973

 

 

 

ANEXA I

Numărul, nivelul posturilor, denumirea posturilor, principalele cerinţe ale posturilor,

bibliografia şi tematica, condiţiile generale şi specifice de ocupare

 

Nr.

Crt.

Tip post

Nivel studii

Nivelul postului

Condiţii generale pentru ocupare

Principalele cerinţe ale postului

Număr posturi

1.

Instructor brutărie

Generale / Medii

Execuţie

Calificare in domeniu, experienţa relevanta in domeniul de activitate

 

Coordonarea si implicare activa in activităţile atelierului de brutărie

2

2.

Instructor spălătorie

Generale / Medii / Superioare

Execuţie

Calificare in domeniu, experienţa relevanta in domeniul de activitate

 

Coordonarea si implicare activa in activităţile atelierului de spălătorie

2

3.

Instructor croitorie

Generale /

Medii /

Superioare

Execuţie

Calificare in domeniu, experienţa relevanta in domeniul de activitate

 

Coordonarea si implicare activa in activităţile atelierului de croitorie

2

4.

Instructor tipografie

Superioare

Execuţie

Calificare in domeniu, experienţa relevanta in domeniul de activitate

 

Coordonarea si implicare activa in activităţile atelierului de brutărie

1

 

Posturile pentru care se organizează concursul  vor fi in cadrul Componentei 3 a proiectului „ORIZONT 2009” care se implementează in cadrul Centrului Multifuncţional Nazarcea, din str. Nazarcea nr. 24-28.

Angajarea se face pe o perioada determinata ( 01.12.2011 – 30.11.2012) cu posibilitatea de prelungire după finalizarea implementării proiectului. Salarizarea acestor posturi pe perioada menţionata mai sus se va face exclusiv din bugetul proiectului, conform contractului de finanţare.

 

OBIECTIV GENERAL AL PROIECTULUI :

 

Creşterea gradului de integrare in munca a persoanelor cu dizabilitati prin dezvoltarea unei întreprinderi sociale pilot cat si prin formarea profesionala a specialiştilor implicaţi in procesul de integrare socio-profesionala a  acestor persoane.

 

OBIECTIVE SPECIFICE:

1.      Dezvoltarea unei întreprinderi sociale pilot formată din 7 ateliere protejate, destinate persoanelor cu dizabilităţi;

2.      Evaluarea competenţelor şi aptitudinilor şi încadrarea în muncă,  în cadrul celor 7 ateliere, a 60 de persoane cu dizabilităţi;

3.      Formarea profesională şi dezvoltarea competenţelor a 188 de specialişti care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei persoanelor defavorizate;

4.      Evaluarea şi consilierea vocaţională a 450 persoane cu dizabilităţi, în vederea integrării pe piaţa muncii.

Proiectul este structurat pe 3 Componente

COMPONENTA 1: Introducerea în COR a ocupaţiei de consilier vocaţional, elaborare standard ocupaţional pentru consilierul vocaţional şi formare şi certificare consilieri vocaţionali.

COMPONENTA 2:  Înfiinţare a 3 centre de evaluare vocaţională (DGASPC Sector 1, DGASPC Sector 6, DGASPC Prahova)

COMPONENTA 3: Înfiinţare întreprindere socială pilot ce va cuprinde 7 ateliere lucrative:

-          Atelier de croitorie

-          Atelier de modelare obiecte din lut

-          Brutărie

-          Tipografie

-          Spălătorie ecologică

-          Atelier de lumânări

-          Atelier de grădinărit (sera)

 

Condiţii specifice de ocupare a posturilor:

 

INSTRUCTOR BRUTARIE:

Cunoştinţe:

1. diploma de absolvire curs de brutar

2. cunoştinţe de operare a calculatorului

Cerinţe comportamentale:
1. rezistenta la stres;
2. abilitaţi de lucru cu persoane cu dizabilitati.
3. menţinerea unei atmosfere colegiale in relaţiile de munca; 

4. receptivitate la solicitările profesionale (capacitate de mobilizare personala pentru finalizarea intr-un timp cat mai operativ a sarcinilor ce-i revin);

5. abilitaţi de coordonare, planificare si organizare;
6. flexibilitate in gândire
.

 

INTRUCTOR TIPOGRAFIE:

Cunoştinţe:
1. studii superioare

2. cunoştinţe avansate de programe de grafica si DTP (obligatoriu Corel)

3. cunoştinţe de utilizare echipamente digitale si IT.

4. atestat (diploma) de operare echipamente digitale.

5. cunoştinţe de utilizare a echipamentelor de finisare a tipăriturilor.

6. cunoştinţe avansate de operare PC.

Cerinţe comportamentale:
1. rezistenta la stres;
2. abilitaţi de lucru cu persoane cu dizabilitati.
3. menţinerea unei atmosfere colegiale in relaţiile de munca;
4. volum ridicat de cunoştinţe teoretice si practice;

5. receptivitate la solicitările profesionale (capacitate de mobilizare personala pentru finalizarea intr-un timp cat mai operativ a sarcinilor ce-i revin);

6. abilitaţi de coordonare, planificare si organizare;
7. flexibilitate in gândire
.

 

 

INSTRUCTOR CROITORIE:

Cunoştinţe:

1. diploma de absolvire curs de croitorie / diploma de licenţa in domeniul artelor plastice

2. cunoştinţe de operare a calculatorului

3. studii generale, medii sau superioare

Cerinţe comportamentale:
1. rezistenta la stres;
2. abilitaţi de lucru cu persoane cu dizabilitati.
3. menţinerea unei atmosfere colegiale in relaţiile de munca; 

4. receptivitate la solicitările profesionale (capacitate de mobilizare personala pentru finalizarea intr-un timp cat mai operativ a sarcinilor ce-i revin);

5. abilitaţi de coordonare, planificare si organizare;
6. flexibilitate in gândire

 

INSTRUCTOR SPALATORIE:

Cunoştinţe:

1. diploma de absolvire curs de specialitate, şcoala profesionala

2. cunoştinţe de operare a calculatorului

3. studii generale, medii sau superioare

Cerinţe comportamentale:
1. rezistenta la stres;
2. abilitaţi de lucru cu persoane cu dizabilitati.
3. menţinerea unei atmosfere colegiale in relaţiile de munca; 

4. receptivitate la solicitările profesionale (capacitate de mobilizare personala pentru finalizarea intr-un timp cat mai operativ a sarcinilor ce-i revin);

5. abilitaţi de coordonare, planificare si organizare;
6. flexibilitate in gândire


 

Titlul proiectului: ORIZONT 2009

Beneficiar: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 1

Numărul de identificare al contractului: POSDRU/84/6.1/S/49167

                                                                                               

                                                                                                                             APROBAT,

                   DIRECTOR GENERAL/MANAGER  PROIECT

                                                                                                DĂNUŢ IOAN FLEACĂ

 

FIŞA POSTULUI

 

DENUMIREA INSTITUŢIEI: DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI- SECTOR 1

PROIECT POSDRU/84/6.1/S/49167 - ORIZONT 2009

DENUMIREA POSTULUI: INTRUCTOR BRUTARIE

FUNCŢIA: INSTRUCTOR BRUTARIE

NUMELE ŞI PRENUMELE OCUPANTULUI POSTULUI:

 

ATRIBUŢII CE REVIN ANGAJATULUI:

 

- organizeaza productia in timpul programului de munca si distribuie sarcini fiecarui membru component al acestuia (persoane adulte cu dizabilitati)  incat sa asigure realizarea cantitativa si calitativa  a comenzilor zilnice, la timp, conform graficului de livrare;

- calculeaza necesarul de materii prime si incrediente si raspunde de asigurarea acestuia pentru productia zilnica;

- urmareste zilnic stocurile de materii prime si incrediente, precum si rulajul acestora in procesul de productie;

- prepara aluatul conform retetelor de fabricatie si a instructiunilor tehnologice aprobate de conducerea unitatii si raspunde de nerespectarea acestora;

- urmareste asigurarea greutatii per bucata pentru fiecare sortiment in parte si pentru toata productia;

- urmareste cu atentie functionarea fiecarui utilaj si are obligatia sa informeze coordonatorul unitatii despre orice defectiune care apare in timpul programului de lucru;

- organizeaza activitatea la nivelul schimbului si distribuie sarcini fiecarei persoane componente a echipei ( persoane adulte cu dizabilitati) astfel incat sa asigure conditiile de igiena si de siguranta a alimentelor necesare  pentru o buna desfasurare a proceselor de productie;

- verifica zilnic modul de indeplinire a sarcinilor de serviciu a persoanelor implicate in procesul de productie;

- se ocupa de efectuarea instruirilor tinerilor din brutarie pe teme de igiena si de siguranta alimentelor;

- indeplineste orice alte sarcini care i se incredinteaza de catre conducerea unitatii, sub rezerva legalitatii acestora.

 

RESPONSABILITATI CE REVIN ANGAJATULUI

 

- raspunde de receptia cantitativa si calitativa a materiilor prime  si a incredientelor;

- raspunde de realizarea consumurilor specifice de materii prime si incrediente in raport cu  productia realizata si cu calitatea materiilor prime utilizate;

- raspunde de respectarea instructiunilor tehnologice pe tot parcursul procesului de fabricatie si de modul in care se respecta parametrii de lucru:

·         Rapunde de cantarirea corecta a materiilor prime si incredientelor pe fiecare sarja de fabricatie;

·         Raspunde de respectarea timpilor de framantare pentru realizarea unui aluat de consistenta normal, bine framantat;

·         Urmareste respectarea conditiilor de temperatura si de umiditate la dospire, precum si a timpilor de realizarea a acesteia pentru a asigura obtinerea unor produse de calitate;

 

Obligaţiile şi răspunderile ce revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

  

a) să  utilizeze corect echipamentele de muncă şi echipamentele de transport;

b) să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;

c) să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană;

d) să respecte prevederile stipulate în Regulamentul Intern şi/sau Contractul Colectiv de Muncă;

e) să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;

f) să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari;

g) să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii echipamentelor de muncă;

h) să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau lucrătorii desemnaţi, pentru

 

 

a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă  şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate;

i) să cunoască măsurile de prim ajutor care trebuie luate în caz de accidentări sau îmbolnăviri profesionale.

 

Consilier juridic,

Briciu Mihaela

 

 

Coordonator Componenta 3,

Giosan Florin Vasile

 

 

Am luat la cunoştinţă,

 

 

Data

                                                                  


 

                                                                                                                             APROBAT,

                                                          DIRECTOR GENERAL/MANAGER PROIECT

                                                                                                DĂNUŢ IOAN FLEACĂ

 

FIŞA POSTULUI

 

DENUMIREA INSTITUŢIEI: DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI- SECTOR 1

PROIECT POSDRU/84/6.1/S/49167 - ORIZONT 2009

DENUMIREA POSTULUI: INTRUCTOR TIPOGRAFIE

FUNCŢIA: INSTRUCTOR TIPOGRAFIE

NUMELE ŞI PRENUMELE OCUPANTULUI POSTULUI:

 

ATRIBUŢII CE REVIN ANGAJATULUI:

 

- organizeaza productia in timpul programului de munca si distribuie sarcini fiecarui membru component al acestuia (persoane adulte cu dizabilitati)  incat sa asigure realizarea cantitativa si calitativa  a comenzilor zilnice, la timp, conform graficului de livrare;

- urmareste zilnic stocurile de materii prime, precum si rulajul acestora in procesul de productie;

- urmareste cu atentie functionarea fiecarui echipament si are obligatia sa informeze coordonatorul unitatii despre orice defectiune care apare in timpul programului de lucru;

- organizeaza activitatea la nivelul schimbului si distribuie sarcini fiecarei persoane componente a echipei ( persoane adulte cu dizabilitati) astfel incat sa asigure  o buna desfasurare a proceselor de productie;

- verifica zilnic modul de indeplinire a sarcinilor de serviciu a persoanelor implicate in procesul de productie;

 - pregăteşte si organizează prin activitati didactice si practice cu personalul atelierului de tipografie      pentru dobândirea de cunoştinţe pentru utilizarea echipamentelor din atelier.

- indeplineste orice alte sarcini care i se incredinteaza de catre conducerea unitatii, sub rezerva legalitatii acestora.

 

RESPONSABILITATI CE REVIN ANGAJATULUI

 

- raspunde de receptia cantitativa si calitativa a materiilor prime;

- raspunde de realizarea consumurilor specifice de materii prime  in raport cu  productia realizata si cu calitatea materiilor prime utilizate;

- raspunde de respectarea instructiunilor tehnologice pe tot parcursul procesului de fabricatie si de modul in care se respecta parametrii de lucru:

Obligaţiile şi răspunderile ce revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

  

a) să  utilizeze corect echipamentele de muncă şi echipamentele de transport;

b) să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;

c) să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană;

d) să respecte prevederile stipulate în Regulamentul Intern şi/sau Contractul Colectiv de Muncă;

e) să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;

f) să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari;

g) să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii echipamentelor de muncă;

h) să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau lucrătorii desemnaţi, pentru

a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă  şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate;

i) să cunoască măsurile de prim ajutor care trebuie luate în caz de accidentări sau îmbolnăviri profesionale.

 

Consilier juridic,

Briciu Mihaela

 

 

Coordonator Componenta 3,

Giosan Florin Vasile

 

 

Am luat la cunoştinţă,

 

 

Data

                                                                                     


 

                                                                                                                             APROBAT,

                                                          DIRECTOR GENERAL/MANAGER PROIECT

                                                                                                DĂNUŢ IOAN FLEACĂ

 

FIŞA POSTULUI

DENUMIREA INSTITUŢIEI: DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI- SECTOR 1

PROIECT POSDRU/84/6.1/S/49167 - ORIZONT 2009

DENUMIREA POSTULUI: INTRUCTOR CROITORIE

FUNCŢIA: INSTRUCTOR CROITORIE

NUMELE ŞI PRENUMELE OCUPANTULUI POSTULUI:

 

ATRIBUŢII CE REVIN ANGAJATULUI:

 

- organizeaza productia in timpul programului de munca si distribuie sarcini fiecarui membru component al acestuia (persoane adulte cu dizabilitati)  incat sa asigure realizarea cantitativa si calitativa  a comenzilor zilnice, la timp, conform graficului de livrare;

- urmareste zilnic stocurile de materii prime, precum si rulajul acestora in procesul de productie;

- urmareste cu atentie functionarea fiecarui echipament si are obligatia sa informeze coordonatorul unitatii despre orice defectiune care apare in timpul programului de lucru;

- organizeaza activitatea la nivelul schimbului si distribuie sarcini fiecarei persoane componente a echipei ( persoane adulte cu dizabilitati) astfel incat sa asigure  o buna desfasurare a proceselor de productie;

- construieşte tiparele pentru produse;

- pregăteşte materialele pentru croire;

- executa croirea reperelor in sisteme de croire simpla sau combinata;

- verifica zilnic modul de indeplinire a sarcinilor de serviciu a persoanelor implicate in procesul de productie (cusături manuale, cusături mecanice, butoniere si călcarea produselor)

 - pregăteşte si organizează prin activitati didactice si practice cu personalul atelierului de croitorie      pentru dobândirea de cunoştinţe pentru utilizarea echipamentelor din atelier.

- indeplineste orice alte sarcini care i se incredinteaza de catre conducerea unitatii, sub rezerva legalitatii acestora.

 

RESPONSABILITATI CE REVIN ANGAJATULUI

 

- raspunde de receptia cantitativa si calitativa a materiilor prime;

- raspunde de realizarea consumurilor specifice de materii prime  in raport cu  productia realizata si cu calitatea materiilor prime utilizate;

- raspunde de respectarea instructiunilor tehnologice pe tot parcursul procesului de fabricatie si de modul in care se respecta parametrii de lucru:

 

Obligaţiile şi răspunderile ce revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

  

a) să  utilizeze corect echipamentele de muncă şi echipamentele de transport;

b) să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;

c) să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană;

d) să respecte prevederile stipulate în Regulamentul Intern şi/sau Contractul Colectiv de Muncă;

e) să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;

f) să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari;

g) să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii echipamentelor de muncă;

h) să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau lucrătorii desemnaţi, pentru

a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă  şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate;

i) să cunoască măsurile de prim ajutor care trebuie luate în caz de accidentări sau îmbolnăviri profesionale.

 

Consilier juridic,

Briciu Mihaela

 

 

Coordonator Componenta 3,

Giosan Florin Vasile

 

 

Am luat la cunoştinţă,

 

 

Data

                                     


                                               

                  

                                                                                                                             APROBAT,

                                                          DIRECTOR GENERAL/MANAGER PROIECT

                                                                                                DĂNUŢ IOAN FLEACĂ

 

FIŞA POSTULUI

 

DENUMIREA INSTITUŢIEI: DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI- SECTOR 1

PROIECT POSDRU/84/6.1/S/49167 - ORIZONT 2009

DENUMIREA POSTULUI: INTRUCTOR SPALATORIE

FUNCŢIA: INSTRUCTOR SPALATORIE

NUMELE ŞI PRENUMELE OCUPANTULUI POSTULUI:

 

ATRIBUŢII CE REVIN ANGAJATULUI:

 

- organizeaza procesul de spalare, urcare si calcare in timpul programului de munca si distribuie sarcini fiecarui membru component al acestuia (persoane adulte cu dizabilitati)  incat sa asigure realizarea cantitativa si calitativa  a comenzilor zilnice, la timp, conform graficului de livrare;

- urmareste zilnic stocurile de detergenti, precum si rulajul acestora in procesul de spalare;

- urmareste cu atentie functionarea fiecarui echipament si are obligatia sa informeze coordonatorul unitatii despre orice defectiune care apare in timpul programului de lucru;

- organizeaza activitatea la nivelul schimbului si distribuie sarcini fiecarei persoane componente a echipei ( persoane adulte cu dizabilitati) astfel incat sa asigure  o buna desfasurare a proceselor de spalare, uscare, calcare si depozitare;

- verifica zilnic modul de indeplinire a sarcinilor de serviciu a persoanelor implicate in procesul de productie;

 - pregăteşte si organizează prin activitati didactice si practice cu personalul atelierului de spălătorie pentru dobândirea de cunoştinţe pentru utilizarea echipamentelor din atelier.

- indeplineste orice alte sarcini care i se incredinteaza de catre conducerea unitatii, sub rezerva legalitatii acestora.

 

RESPONSABILITATI CE REVIN ANGAJATULUI

 

- raspunde de receptia cantitativa si calitativa a detergentilor;

- raspunde de realizarea consumurilor specifice de detergenti in raport cu  productia realizata si cu calitatea materiilor prime utilizate;

- raspunde de respectarea instructiunilor tehnologice pe tot parcursul procesului de spalare, urcare, calcare si de modul in care se respecta parametrii de lucru:

 

Obligaţiile şi răspunderile ce revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

  

a) să  utilizeze corect echipamentele de muncă şi echipamentele de transport;

b) să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;

c) să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană;

d) să respecte prevederile stipulate în Regulamentul Intern şi/sau Contractul Colectiv de Muncă;

e) să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;

f) să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari;

g) să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii echipamentelor de muncă;

h) să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau lucrătorii desemnaţi, pentru

a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă  şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate;

i) să cunoască măsurile de prim ajutor care trebuie luate în caz de accidentări sau îmbolnăviri profesionale.

 

Consilier juridic,

Briciu Mihaela

 

 

Coordonator Componenta 3,

Giosan Florin Vasile

 

 

Am luat la cunoştinţă,

 

 

Data

                                                                                     

 

 

          Concursul va consta intr-un interviu :

 

- motivaţia candidatului pentru postul pe care aplica;

- experienţa profesionala anterioara;

- experienţa in munca cu persoanele cu dizabilitati;

- cunoştinţe teoretice profesionale;

- comportament in situaţii de criza;

- capacitatea de analiza si sinteza;

- iniţiativa si creativitate.

 

         

 

Sari la conținut