Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Cariere

ANUNŢ pentru organizarea examenului de promovare la finalul perioadei de debut

22 Dec 2014

Văzând Referatul întocmit de Serviciul Juridic, Contencios şi Resurse Umane nr. 1232/19.12.2014 privind necesitatea organizării examenului de promovare la finalul perioadei de debut, pentru salariaţii încadraţi la gradul debutant al funcţiei pe care o ocupă;

Având în vedere rapoartele de evaluare elaborate de conducătorii compartimentelor în care îşi desfăşoară activitatea salariaţii încadraţi la gradul debutant al funcţiei pe care o ocupă;

Având în vedere prevederile

Legii nr. 284/2010-Legea cadrul privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificări;

Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificări şi completări;

În temeiul prevederilor art. 8 alin. (1) din Anexa la Hotărârea Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul- cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului coroborat şi ale prevederilor Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

 

DIRECTORUL GENERAL AL DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 1

 

DISPUNE:

 

Art.1 Se formulează şi se afişează următorul ANUNŢ pentru organizarea examenului de promovare la finalul perioadei de debut:

 

 

1.    La data de 15 ianuarie 2015, ora 10:00, la sediul Direcţiei Generale de

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, din Bucureşti, Sector 1, B-dul Mareşal Al. Averescu nr. 17, se organizează examenul de promovare la finalul perioadei de debut, pentru salariaţii încadraţi la gradul debutant al funcţiei pe care o ocupă.

 

2.    Modalitatea de desfăşurare a examenului:

examenul va consta în susţinerea unei probe scrise, respectiv în redactarea unei lucrări prin care se testează cunoştinţelor salariatului;

în vederea participării la examenul de promovare, salariaţii vor depune la registratura instituţiei, o cerere conform formularului anexă la prezenta dispoziţie, în intervalul 05.01.2015-09.01.2015.

3.     Se stabileşte Bibliografia pentru susţinerea examenului de promovare

după cum urmează:

referent educator şi inspector specialitate educator:

          Legea nr. 477/2004-Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;

Hotărârea Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, respublicată, cu modificări şi completări.

Pentru salariaţii încadraţi în funcţiile de asistent medical şi infirmieră, în raport de specificul activităţii şi pe baza propunerilor formulate, se propune următoarea bibliografie:

pentru infirmiere: Ghidul infirmierei

·         pentru asistent medical în cadrul compartimentelor destinate îngrijirii copilului:

C. Mărceanu, V. Mihăilescu, Puericultură şi pediatrie, Editura  R.C.R.  Print 2004

Îngrijirea copilului în diferite perioade ale creşterii şi dezvoltării:

Alimentaţia sugarului sănătos.

Alimentaţia copilului mic, a preşcolarului, şcolarului  şi adolescentului.

Îngrijirea copilului cu convulsii.

Urgenţe în pediatrie.

Riscurile şi prevenirea accidentelor în copilărie.

          F.Chiru, G, Chiriu, L. Moraru, Îngrijirea omului bolnav şi a omului sănătos,  Ed. Cison  2001

 

Îngrijirea omului bolnav şi a omului sănătos:

Administrarea medicamentelor

Sonde, spălături, clisme.

Recoltarea produselor biologice şi patologice.

Evaluarea pulsului şi a tensiunii arteriale.

          L.Titirca: Urgenţe medico-chirurgicale Sinteze, Editura medicală Bucureşti 2001 

Urgenţe medico-chirurgicale:

Insuficienţa respiratorie acuta (cauze, simptomatologie, conduită de urgenţă)

Criza de astm bronşic (simptamatologie,  conduită de urgenţă)

Hemoptizia (cauze, simptomatologie, conduită de urgenţă)

Bronhopneumopatia obstructivă cronică BPOC acutizată  (simptome, măsuri de urgenţă)

Infarctul miocardic acut IMA (semne clinice conduită de urgenţă)

Angor pectoral (cauze, simptome, atitudinea de urgenţă)

Colica biliară (cauze, simptomotologie, conduită de urgenţă)

Hemoragiile digestive sup HDS (cauze, evaluarea cantităţiii de sânge pierdut, simptomatologie,  conduita de urgenţă)

Colica renală (cauze, simptomatologie, conduita de urgenţă)

Retenţia acută de urină (cauze, simptomatologie, conduita de urgenţă)

Accidente vasculare cerebrale AVC  (cauze, simtomatologie, conduita de urgenţă)

Corpi străini auriculari (simptome, măsuri de urgenţă)

Corpi străini nazali (simptome, măsuri de urgenţă)

Şocul anafilactic (tablou clinic, conduita de urgenţă) 

          C. Bocârnea „Boli infecţioase şi epidemiologice”

Boli infecţioase şi epidemiologice:

          Profilaxia bolilor infecţioase generalităţi

Scarlatina, angina streptococică.

          Rujeola

          Rubeola

          Varicela herpes, zoster

          Tusea convulsivă

Parotidita epidemică

Gripe, viroze respiratorii

Toxiinfecţie alimentară

          Hepatită acută virală

          S. Daschievici, M. Mihăilescu „ Chirurgie” Editura Medicală 200

Traumatismele părţilor moi  şi ale oaselor:

Contuzia

Entorsele

Luxaţiile

Fracturile

C. Borundel, Manualul pentru cadre medicale Editura Medicală 2000.

Boli de nutriţie: 

diabetul zaharat.

 

·         pentru asistent medical în cadrul compartimentelor destinate îngrijirii persoanei adulte:

F.Chiru, G, Chiriu, L. Moraru, Îngrijirea omului bolnav şi a omului sănătos,  Ed. Cison  2001

Îngrijirea omului bolnav şi a omului sănătos:

Administrarea medicamentelor

Sonde, spălături, clisme.

Recoltarea produselor biologice şi patologice.

Evaluarea pulsului şi a tensiunii arteriale.

          L.Titirca Urgenţe medico-chirurgicale Sinteze, Editura medicală Bucureşti 2001 

Urgenţe medico-chirurgicale:

Insuficienţa respiratorie acuta (cauze, simptomatologie, conduită de urgenţă)

Criza de astm bronşic (simptamatologie,  conduită de urgenţă)

Hemoptizia (cauze, simptomatologie, conduită de urgenţă)

Bronhopneumopatia obstructivă cronică BPOC acutizată  (simptome, măsuri de urgenţă)

Infarctul miocardic acut IMA (semne clinice conduită de urgenţă)

Angor pectoral (cauze, simptome, atitudinea de urgenţă)

Colica biliară (cauze, simptomotologie, conduită de urgenţă)

Hemoragiile digestive sup HDS (cauze, evaluarea cantităţiii de sânge pierdut, simptomatologie,  conduita de urgenţă)

Colica renală (cauze, simptomatologie, conduita de urgenţă)

Retenţia acută de urină (cauze, simptomatologie, conduita de urgenţă)

Accidente vasculare cerebrale AVC (cauze, simtomatologie, conduita de urgenţă)

Corpi străini auriculari (simptome, măsuri de urgenţă)

Corpi străini nazali (simptome, măsuri de urgenţă)

Şocul anafilactic (tablou clinic, conduita de urgenţă) 

          C. Bocârnea „Boli infecţioase şi epidemiologice”

Boli infecţioase şi epidemiologice:

 Profilaxia bolilor infecţioase generalităţi

Scarlatina, angina streptococică

          Rujeola

          Rubeola

          Varicela herpes, zoster

          Tusea convulsivă

Parotidita epidemică

Gripe, viroze respiratorii

Toxiinfecţie alimentară

          Hepatită acută virală

          S. Daschievici, M. Mihăilescu „ Chirurgie” Editura Medicală 200

Traumatismele părţilor moi  şi ale oaselor:

Contuzia

Entorsele

Luxaţiile

Fracturile

C. Borundel, Manualul pentru cadre medicale Editura Medicală 2000.

Boli de nutriţie: 

diabetul zaharat.

 

Pentru salariaţii încadraţi în funcţiile de referent şi inspector specialitate din cadrul Nazarcea Grup şi Centrul de Zi Un Pas Împreună, se propune următoarea bibliografie:

Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificări şi completări.

4.    Componenţa comisiilor de examinare şi pentru soluţionarea

contestaţiilor:

Comisia de examinare pentru salariaţii încadraţi în funcţiile de referent educator şi inspector specialitate educator:

Coman Mariana-director general adjunct

Al Falahi Chivoiu Sorina-şef centru

Căpraru Nicoleta-şef centru

Comisia pentru soluţionarea contestaţiilor pentru salariaţii încadraţi în funcţiile de referent educator şi inspector specialitate educator:

Tudor Raluca-şef serviciu

          Ilie Marcela-şef centru

Romas Valeria-şef centru

Secretariatul comisiei de examinare şi al comisiei pentru soluţionarea contestaţiilor va fi asigurat de doamna Teodorescu Lucia-referent în cadrul Serviciului Juridic, Contencios şi Resurse Umane.

 

Comisia de examinare pentru salariaţii încadraţi în funcţiile de asistent medical şi infirmieră:

Moşneag Ivona-şef centru (medic)

Băcioiu Dana-medic

Radu Andreea-şef centru

Comisia pentru soluţionarea contestaţiilor pentru salariaţii încadraţi în funcţiile de asistent medical şi infirmieră:

Hamouche Mirela-şef centru ( medic)

Chiroiu Mihai-şef centru

Mateeaş Mariana -şef centru

Secretariatul comisiei de examinare şi al comisiei pentru soluţionarea contestaţiilor va fi asigurat de doamna Zăinescu Lavinia-consilier în cadrul Serviciului Juridic, Contencios şi Resurse Umane.

 

Comisia de examinare pentru salariaţii din cadrul Nazarcea Grup şi Centrul de Zi Un Pas Împreună:

Giosan Florin-şef centru

Toma Silviu-şef birou

Molău Corina-şef birou

Comisia pentru soluţionarea contestaţiilor pentru salariaţii din cadrul Nazarcea Grup şi Centrul de Zi Un Pas Împreună:

          Coman Mariana-director general adjunct

          Tudor Raluca-şef serviciu

          Togan Viorela-inspector specialitate

Secretariatul comisiei de examinare şi al comisiei pentru soluţionarea contestaţiilor va fi asigurat de doamna Teodorescu Lucia-referent în cadrul Serviciului Juridic, Contencios şi Resurse Umane.

5. Fiecare membru al comisiei de examinare propune pe baza bibliografiei şi, după caz, a tematicii maximum 3 subiecte, dintre care comisia de examinare stabileşte 3 până la 9 subiecte, cu cel mult două ore înainte de ora stabilită pentru examenul de promovare.

          6. La locul, data şi ora stabilite pentru examenul de promovare, comisia de examinare pune la dispoziţia fiecărui candidat lista subiectelor stabilite, care va redacta o lucrare pe un subiect ales dintre cele stabilite de către comisia de examinare.

          7. Durata examenului de promovare se stabileşte de comisia de examinare în funcţie de gradul de dificultate şi complexitate al subiectelor stabilite, dar nu poate depăşi 3 ore.

8. În cadrul examenului de promovare fiecare membru al comisiei de examinare notează lucrarea elaborată de candidat cu un punctaj maxim de 100 de puncte, pe baza următoarelor criterii:

    a) cunoştinţe teoretice necesare funcţiei evaluate;

    b) abilităţi de comunicare;

    c) capacitate de sinteză;

    d) complexitate, iniţiativă, creativitate.

          9. Comisia de examinare stabileşte ponderea din nota finală a fiecărui criteriu.

          10. Proba practică este notată de către membrii comisiei de examinare cu un punctaj de maximum 100 de puncte.

          11. Punctajul acordat de membrii comisiei de examinare este consemnat în borderoul de notare.

          12. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

          13. Rezultatele examenului de promovare se afişează la sediul intituţiei, precum şi pe pagina de internet a acesteia, după caz, în termen de două zile lucrătoare de la data susţinerii acestuia.

          14. Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot depune contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

          15. Comisia de soluţionare a contestaţiilor va reevalua lucrarea iar rezultatele finale se afişează la sediul instituţiei în două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiei.

          16. Candidaţii la examenul de promovare se vor prezenta la data, locul şi ora stabilite pentru examinare, având asupra lor un act de identitate în termen de valabilitate.

17. Lucrările se redactează sub sancţiunea anulării, doar pe seturi de hârtie asigurate de instituţie, care vor purta ştampila acesteia pe fiecare filă.

 

 

 

Art. 2 Prezenta dispoziţie se comunică la persoanelor nominalizate în cuprinsul său, la sediul compartimentelor în care îşi desfăşoară activitatea salariaţii încadraţi la gradul debutant al funcţiei pe care o ocupă, se afişează la sediul instituţiei din Bucureşti, Sector 1, B-dul Mareşal Al. Averescu nr. 17, pavilion F, mansardă şi parter şi se publică pe pagina de internet a instituţiei.

 

Art. 3 Persoanele nominalizate în prezenta dispoziţie şi Serviciul Juridic, Contencios şi Resurse Umane vor duce la îndeplinire prevederile acesteia.

Sari la conținut