Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Cariere

Anunt privind comunicarea rezultatelor la examenul de promovare

17 Dec 2018


 Anexa nr. 6


FORMULAR

COMUNICAREA

REZULTATELOR PROBEI SCRISE

LA EXAMENUL DE PROMOVARE LA FINALUL PERIOADEI DE DEBUT

PENTRU SALARIATUL CARE OCUPĂ O FUNCȚIE DE NATURĂ CONTRACTUALĂ

DE INSPECTOR SPECIALITATE

 

  

 

În conformitate cu prevederile art. 30 alin. (3) din H.G.R. nr. 286/2011, se comunică astăzi 17.12.2018, ora 1300, prin afişare la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 precum şi prin publicare pe pagina de internet, rezultatele probei scrise:

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia solicitată

Serviciul/ Biroul

Punctaj probă scris

Rezultatul probei

1.

BUTLER IONUȚ MARIUS

inspector specialitate

Nazarcea-Grup

95

ADMIS

 

 

Candidatul nemulţumit de rezultatul obţinut poate formula contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la afişarea rezultatelor, conform art. 31 din H.G.R. nr. 286/ 2011.

Contestaţiile se depun la Serviciul Registratură, Relaţii cu Publicul, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

 

Preşedinte,                                                                  Secretar

  Mircea Iancu                                                                Magdalena Ilina

Sari la conținut