Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Cariere

ANUNȚ privind organizarea a examenului de promovare în clasă pentru funcţionarii publici de execuţie din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1

16 Oct 2020
Anunț


privind organizarea a examenului de promovare în clasă pentru funcţionarii publici de execuţie din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 organizează în data de 17 noiembrie 2020, începând cu ora 1000, proba scrisă, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, examenul de promovare în clasă a funcționarilor publici din cadrul instituției.

 În vederea participării la examenul de promovare în clasă a funcţionarilor publici trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii, prevăzute de art. 481 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, respectiv:

 • să dobândească, ulterior intrării în corpul funcționarilor publici, o diplomă de studii de nivel superior, în specialitatea în care își desfășoară activitatea sau într-un domeniu considerat util pentru desfășurarea activității;
 • să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată.

 Dosarul de concurs se depune de către candidați în termen de 5 de zile de la data afișării prezentului anunț, respectiv în perioada 16.10.2020 – 20.10.2020, de luni până joi în intervalul orar 900 - 1430, vineri în intervalul orar 0900 – 1300, și conține în mod obligatoriu:

 • formularul de înscriere (pus la dispoziție de către secretarul de concurs);
 • diploma de studii de nivel superior, în specialitatea în care își desfășoară activitatea sau într-un domeniu considerat util pentru desfășurarea activității;
 • adeverința eliberată de Serviciul Juridic, Contencios și Resurse Umane în vederea atestării situației disciplinare a funcționarului public, în care se menționează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancțiune disciplinară, care să nu fi fost radiată.

 Examentul de promovare va consta în trei etape: selecția dosarelor, probă scrisă de verificare a cunoștințelor și interviu.

 Compartimentul în cadrul căruia se organizează examenul de promovare în clasă și Bibliografia:

 Serviciul Contabilitate Buget:

 • Constituția României, republicată,
 • Ordonanța Guvernului 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Titlul I și II ale părții a VI-a - Statutul funcţionarilor publici, din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratement între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificări şi completări;
 • Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificări şi completări.

Anexă la

Dispoziția nr.

9650/15.10.2020

Sari la conținut