Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Cariere

ANUNŢ PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI ÎN VEDEREA OCUPĂRII UNOR FUNCŢII DE NATURĂ CONTRACTUALĂ VACANTE SAU VACANTE TEMPORAR

12 Dec 2011

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 1 organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante sau temporar vacante, in cadrul structurilor  care oferă servicii sociale:

 

          Medic-asigurare servicii medicale pentru beneficiarii serviciilor sociale

          Asistent medical-asigurare servicii de ingrijire medicala pentru beneficiarii serviciilor sociale

          Asistent medical BFT- asigurare servicii balneofizioterapie pentru beneficiarii serviciilor sociale

          Infirmiera-asigurare servicii ingrijire si supraveghere pentru beneficiarii serviciilor sociale

          Inspector specialitate atributii educator-asigurare servicii de natura educationala

          Inspector specialitate atributii psiholog-asigurare servicii consiliere psihologica pentru beneficiarii serviciilor sociale

          Inspector specialitate atributii psihopedagog-asigurare servicii specializate psihopedagogie pentru beneficiarii serviciilor sociale

          Inspector specialitate atributii asistent social-asigurare servicii de asistenta sociala

          Inspector specialitate atributii logoped-asigurare servicii specializate de logopedie pentru beneficiarii serviciilor sociale

          Psiholog- asigurare servicii consiliere psihologica pentru beneficiarii serviciilor sociale

          Kinetoterapeut-asigurare servicii specialiyate de kinetoterapie pentru beneficiarii serviciilor sociale

          Referent atributii educator- asigurare servicii de natura educationala

          Instructor educatie - asigurare servicii de natura educationala

          Educator puericultor- asigurare servicii de natura educationala

          Muncitor calificat fochist-asigurarea functionarii centralelor termice

          Muncitor calificat bucatar-prepararea si servirea hranei

          Muncitor necalificat -servicii de curatenie

          Portar -servicii de protectie.

 

           

 

            Fac parte integranta din anunt urmatoarele anexe:

          a) numărul şi nivelul posturilor scoase la concurs, precum şi structurile în cadrul cărora se află aceste posturi, denumirea postului pentru care se organizează concursul şi principalele cerinţe ale acestuia stabilite potrivit prevederilor din fişa postului;

          b) documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, data-limită şi ora până la care se pot depune acestea, locul unde se depun dosarele de concurs, precum şi compartimentul de resurse umane, cu precizarea persoanelor şi datelor de contact, inclusiv alte date necesare desfăşurării concursului;

          c) condiţiile generale şi specifice necesare pentru ocuparea posturilor scoase la concurs;

          d) tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora;

          e) bibliografia şi alte date necesare desfăşurării concursului.

 

ANEXA I

Numărul, nivelul posturilor, denumirea posturilor,structurile, principalele cerinţe ale posturilor,

bibliografia şi tematica, condţiile generale şi specifice de ocupare

 

 

 

 

CASA DE TIP FAMILIAL BUBURUZA

NR. CRT

TIP POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII GENERALE ŞI SPECIFICE PENTRU OCUPARE

PRINCIPALELE CERINŢE ALE POSTURILOR

NR. POSTURI CONCURS

1

asistent medical

PL

execuţie

absolvent scoală sanitară postliceală, specialitate asistent medical generalist/pediatrie;

avizul OAMGMAMR medicină generală sau pediatrie;

asigurare profesionala;

cunoştiinţe privind îngrijirea copilului cu dizabilităţi

îndeplineşte rolul unui părinte social pentru  beneficiarii serviciilor sociale din cadrul Casei de Tip Familial “Buburuza”

1

2

infirmieră

G

execuţie

studii generale (8 clase);

pentru candidaţii care nu sunt debutanţi în profesie, constituie un avantaj depunerea certificatului de absolvire a cursului de infirmiere

îndeplineşte rolul unui părinte social pentru beneficiarii serviciilor sociale din cadrul Casei de Tip Familial “Buburuza”

1

 

 

 

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE

ASISTENT MEDICAL:

Bibliografia:Manual de medicina interna pentru cadre medii’’ - autor Corneliu Borundel

Tematica:

1.Perioadele de evolutie a bolii

2.Diagnosticul si tratamentul unei febre

3.Inflamatia

4.Alimentatia-notiuni generale

5.Rinite

6.Laringita acuta si cronica

7.Bronsita acuta si cronica

8.Bronsectazia

9.Astmul bronsic

10.Pneumonia pneumococica

11.Abcesul pulmonar

12.Tuberculoza pulmonara

13.Pleureziile

14.Insuficienta respiratorie acuta

15.Stenoza mitrala

16.Stenoza aortica

17.Pericardita acuta

18.Angina pectorala

19.Infarctul miocardic

20.HTA

21.Sincopa si Lesinul

22.Esofagita

23.Gastrita

24.Ulcerul gastro-duodenal

25.Duodenita

26.Enterocolita acuta

27.Colita

28.Hepatita virala  acuta

29.Hepatita cronica

30.Litiaza biliara

31.Dischinezia biliara

32.Pancreatita Acuta

33.Peritonitele acute

34.Pielonefrita acuta

35.Litiaza renala

36.Anemia hemolitica

37.Anemia carentiala

38.RAA (reumatismul articular acut)

39.Diabetul zaharat – simptomatologie

40.Epilepsia – generalizata.

 

 

INFIRMIERĂ:

Bibliografie:

“Ghidul infirmierei” pus la dispoziţie de angajator

 

 

DENUMIREA INSTITUŢIEI: D.G.A.S.P.C. SECTOR 1 BUCUREŞTI

COMPARTIMENT:  Casa „Buburuza” -Componenta Rezidentiala

 

EXTRAS FIŞA POSTULUI ASISTENT MEDICAL

principalele atribuţii

 

DENUMIREA POSTULUI :  asistent medical

FUNCTIA SI GRADUL (treapta) PROFESIONAL :  asistent medical (parinte social)

NIVELUL POSTULUI :  executie

 

            Principalele atribuţii: planificarea propriei activităţi şi perfecţionarea continuă; lucrul în echipa multidisciplinară şi comunicarea interactivă; cunoaşterea drepturilor şi obligaţiilor persoanei îngrijite(copiii); tehnici de îngrijire generală, specială, specifică  pacienţilor; acordarea îngrijirilor pentru persoane îngrijite – beneficiari(copii), şi de igienizare a spaţiului în care se află persoana îngrijită – beneficiarul; aplicarea tehnicilor privind circuitul de transport al rufelor şi a normelor igienico- sanitare specific; luarea deciziilor benefice pentru pacienţi-beneficiari, în vederea reducerii riscurilor, tratarea cu responsabilitate şi profesinalism a tuturor pacienţilor-beneficiarilor, aplicarea de măsuri preventive a stării de sănătate ş.a.

 

 

DENUMIREA INSTITUŢIEI: D.G.A.S.P.C. SECTOR 1 BUCUREŞTI

COMPARTIMENT:  Casa „Buburuza” – Componenta Rezidentiala

 

EXTRAS FIŞA POSTULUI INFIRMIERĂ

principalele atribuţii

 

DENUMIREA POSTULUI :  infirmieră

FUNCTIA SI GRADUL (trapta) PROFESIONAL :  infirmieră (parinte social)

NIVELUL POSTULUI :  executie

 

Informaţii generale privind postul

Denumirea postului: INFIRMIER, post de natură contractuală

Nivelul postului: de execuţie

Scopul principal al postului: asigurarea serviciilor de îngrijire a beneficiarilor în cadrul Casei „Buburuza”

Condiţii specifice pentru ocuparea postului

Studii de specialitate: calificare / diplomă infirmieră

Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: rezistenta la stres, părinte social (Parintele social are în îngrijire unul sau mai multi copii aflati în dificultate, pentru o perioada de timp determinata si îi creste ca si când ar fi copiii lui proprii, alaturi de acestia, în multe cazuri. Acest plasament într-o familie îi pregateste fie pentru întoarcerea în familia lor naturala, fie pentru adoptie de catre o alta familie.), cunoaşterea problematicii copilului / tânărului cu dizabilităţi;

Atribuţiile si responsabilitatile postului:

Participă la activităţile de îngrijire de bază ale beneficiarilor;

Participă la activităţile de pregătire a meselor şi preparare a hranei;

Recoltarea de probe alimentare din produsul finit şi păstrarea acestora 48 h în frigiderul de probe;

Participă la activităţile de curăţenie, în interiorul casei cât şi în exterior;

Participă la activităţile de spălare şi călcare a rufelor şi a lenjeriei;

Administrarea tratamentelor prescrise de medic în lipsa asistentei medicale;

Comunică  asistentei medicale orice modificare apărută în starea de sănătate a copiilor;

Asigură supravegherea atât pe timpul zilei cât şi pe timpul nopţii;

Participă la activităţile de educaţie non-formală;

Participă la activităţi de formare a deprinderilor pentru viaţa independentă;

Semnalarea defecţiunilor apărute la aparatele electrocasnice şi la termometre;

Însoţeşte copiii la şcoală sau la Centrul de Recuperare,excursii,tabere etc.

Participă împreună cu celelalte persoane angajate în cadrul DGASPC la activităţi de integrare socială;

Colaborează cu celelalte departamente din cadrul DGASPC, precum şi cu alte servicii sociale de la nivelul comunităţii, în vederea îmbunătăţirii actului de protecţie şi integrării sociale a  beneficiarilor;

Menţine un contact permanent cu şcoala în cazul copiilor integraţi în sistemul de   învăţământ sau de masă;

Acordă primul ajutor şi în cazuri deosebite se solicită serviciul de ambulanţă. Obligatoriu cazul se va  consemna în registrul pentru evenimente deosebite. De la unitatea sanitară se vor reţine : denumirea completă, adresa, număr de telefon, salonul, medicul care a preluat cazul şi diagnosticul la internare.

 

 

CASA DE TIP FAMILIAL Sf. CONSTANTIN

NR. CRT

TIP POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII GENERALE ŞI SPECIFICE PENTRU OCUPARE

PRINCIPALELE CERINŢE ALE POSTURILOR

NR. POSTURI CONCURS

1

asistent medical

PL

execuţie

absolvent scoală sanitară postliceală, specialitate asistent medical generalist/pediatrie;

avizul OAMGMAMR medicină generală sau pediatrie;

asigurare profesionala;

cunoştiinţe privind îngrijirea copilului cu dizabilităţi

îndeplineşte rolul unui părinte social pentru  beneficiarii serviciilor sociale din cadrul Casei de Tip Familial “Sf. Constantin”

1

 

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE

ASISTENT MEDICAL:

Bibliografia: „Manual de medicina interna pentru cadre medii’’ – autor Corneliu Borundel

Tematica:

1.Perioadele de evolutie a bolii

2.Diagnosticul si tratamentul unei febre

3.Inflamatia

4.Alimentatia – notiuni generale

5.Rinite

6.Laringita acuta si cronica

7.Bronsita acuta si cronica

8.Bronsectazia

9.Astmul bronsic

10.Pneumonia pneumococica

11.Abcesul pulmonar

12.Tuberculoza pulmonara

13.Pleureziile

14.Insuficienta respiratorie acuta

15.Stenoza mitrala

16.Stenoza aortica

17.Pericardita acuta

18.Angina pectorala

19.Infarctul miocardic

20.HTA

21.Sincopa si Lesinul

22.Esofagita

23.Gastrita

24.Ulcerul gastro-duodenal

25.Duodenita

26.Enterocolita acuta

27.Colita

28.Hepatita virala  acuta

29.Hepatita cronica

30.Litiaza biliara

31.Dischinezia biliara

32.Pancreatita Acuta

33.Peritonitele acute

34.Pielonefrita acuta

35.Litiaza renala

36.Anemia hemolitica

37.Anemia carentiala

38.RAA (reumatismul articular acut)

39.Diabetul zaharat – simptomatologie

40.Epilepsia – generalizata.

 

 

 

 

 

 

 

DENUMIREA INSTITUŢIEI: D.G.A.S.P.C. SECTOR 1 BUCUREŞTI

COMPARTIMENT:  Casa „Sf. Constantin”-Componenta Rezidentiala

 

EXTRAS FIŞA POSTULUI ASISTENT MEDICAL

principalele atribuţii

 

DENUMIREA POSTULUI :  asistent medical

FUNCTIA SI GRADUL (treapta) PROFESIONAL :  asistent medical (părinte social)

NIVELUL POSTULUI :  executie

 

ATRIBUŢII ŞI RĂSPUNDERI CARE REVIN ANGAJATULUI :

În conformitate cu SMO (standardele minime obligatorii) în vigoare, personalul angajat în cadrul Casei „Sf. Constantin” vă îndeplini rolul unui părinte social.

Specificul muncii de părinte social implică participarea în egală măsură la activităţi de îngrijire de bază.

Cunosc şi aplică SMO în vigoare;

Respectă codul etic elaborat de coordonatorul Casei (norme de comportament, atitudini de comunicare etc.)

Cunoaşte problematica copilului / tânărului cu dizabilităţi;

Cunoaşte şi respectă legislaţia privind protecţia copilului / tânărului cu dizabilităţi;

Păstrează confidenţialitatea cu privire la situaţia socio-medicală a beneficiarilor;

Consemnarea schemelor de tratament şi administrarea medicamentelor;

Consemnarea programărilor la medicii specialişti sau la laboratoare;

Consemnarea următoarele evenimente: boli infecţioase şi alte boli, rănire sau vătămare importantă ori accident, orice eveniment care afectează bunăstarea sau siguranţa copilului / tânărului, decesul unui copil / tânăr şi circumstanţele în care s-a produs

În caz de epidemii respectă procedura indicată de către medic;

Ridicarea medicamentelor din Farmacia DGASPC - Sector 1;

Evidenţierea consumului de medicamente în registrul de consum;

Verificarea temperaturilor din frigidere şi existenţa graficelor de temperatură pe acestea;

Participă la activităţile de îngrijire de bază ale beneficiarilor;

Participă la activităţile de pregătire a meselor şi preparare a hranei;

Recoltarea de probe alimentare din produsul finit şi păstrarea acestora 48 h în frigiderul de probe;

Participă la activităţile de curăţenie, în interiorul casei cât şi în exterior;

Participă la activităţile de spălare şi călcare a rufelor şi a lenjeriei;

Asigură supravegherea atât pe timpul zilei cât şi pe timpul nopţii;

Participă la activităţile de educaţie non-formală;

Participă la activităţi de formare a deprinderilor pentru viaţa independentă;

Colaborează cu echipa pluridisciplinară a DGASPC în vederea întocmirii şi implementării PIP (plan individualizat de protecţie) şi PIS (plan intervenţie specifică);

Însoţeşte copiii la şcoală sau la Centrul de Recuperare;

Participă împreună cu celelalte persoane angajate în cadrul DGASPC la activităţi de integrare socială;

Colaborează cu celelalte departamente din cadrul DGASPC, precum şi cu alte servicii sociale de la nivelul comunităţii, în vederea îmbunătăţirii actului de protecţie şi integrării sociale a  beneficiarilor;

Respectă recomandările echipei Centrului de Recuperare în vederea continuării   programului de recuperare prin activităţi la domiciliu;

Acordă îngrijirile zilnice grupului de copii / tineri care i-a fost repartizat menţinând un mediu relaxant şi stimulativ pentru dezvoltarea copiilor pe toate planurile: fizic, intelectual şi socio-emoţional;

Menţine un contact permanent cu şcoala în cazul copiilor integraţi în sistemul de   învăţământ sau de masă;

Are o atitudine permanent non-discriminatorie (se va adresa copiilor folosind prenumele, nu va utiliza porecle, etichete  sau alte formule de adresare stigmatizante);

Sunt interzise: pedepsele fizice de orice natură, privarea copilului / tânărului de necesităţile fundamentale corespunzătoare unei dezvoltări armonioase din punct de vedere mental, emoţional, psihic, social, care ar putea periclita integritatea acestora;

Acordă primul ajutor şi în cazuri deosebite se solicită serviciul de ambulanţă. Obligatoriu cazul se va  consemna în registrul pentru evenimente deosebite. De la unitatea sanitară se vor reţine : denumirea completă, adresa, număr de telefon, salonul, medicul care a preluat cazul şi diagnosticul la internare;

Ia măsuri privind respectarea condiţiilor igienico-sanitare din căsuţa şi participă activ la efectuarea acestora (dormitoare, bucătărie, spălătorie, anexe sanitare, holuri acces, curte şi ghenă); 

Răspunde în mod direct de modul de exploatare şi întreţinere a instalaţiilor sanitare şi electrice din dotare, conform instrucţiunilor, suportând contravaloarea obiectelor distruse;

Depozitează substanţe sau obiecte periculoase în locuri sigure unde nu au acces copiii;

Implică copilul / tânărul în activităţile cotidiene ale vieţii de familie, specifice vârstei şi tipului de handicap antrenându-l în activităţi educative de grup şi individuale;

Dezvoltă un demers educaţional individualizat, bazat pe relaţia copil-persoană de referinţă;

Insuflă copilului / tânărului respectul faţă de familie;

Ascultă opiniile copilului / tânărului şi ţine seama de acestea în limita posibilităţilor.

 

 

CASA DE TIP FAMILIAL STEJĂREL 

NR. CRT

TIP POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII GENERALE ŞI SPECIFICE PENTRU OCUPARE

PRINCIPALELE CERINŢE ALE POSTURILOR

NR. POSTURI CONCURS

1

inspector specialitate

S

execuţie

Absolvent de studii superioare de lungă durată, cu diploma de licenţă în domeniu ştiinţelor sociale şi politice sau în domeniul ştiinţelor umaniste

educatia formală şi nonformală a copilului protejat, supraveghere, indeplineste rolul unui parinte social.

1

2

asistent medical

PL

execuţie

absolvent scoală sanitară postliceală, specialitate asistent medical generalist/pediatrie;

avizul OAMGMAMR medicină generală sau pediatrie;

asigurare profesionala;

cunoştiinţe privind îngrijirea copilului cu dizabilităţi

îndeplineşte rolul unui părinte social pentru  beneficiarii serviciilor sociale din cadrul Casei de Tip Familial “Stejărel”

3

 

 

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE

INSPECTOR SPECIALITATE-EDUCATIE

           Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificări şi completări, cu următoarea tematică:

-          Cap. 1:  Dispoziţii generale şi definiţii

-          Cap. 2:  Drepturi şi libertăţi civile

-         Cap. 3: Protecţia specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi

-          Cap. 5:  Protecţia copilului care a săvârşit o faptă penală şi nu răspunde penal

-          Cap. 6:  Protecţia copilului împotriva exploatării

-          Cap. 7:  Instituţii şi servicii cu atribuţii în protecţia copilului

-          Cap. 8:  Organisme private

-          Cap. 9: Licenţierea şi inspecţia serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi a celor de protecţie specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi

-          Cap.10: Finanţarea sistemului de protecţia a copilului

-          Cap. 11: Reguli speciale de procedură

-          Cap. 12: Răspunderi şi sancţiuni

-          Cap. 13: Dispoziţii tranzitorii şi finale.

                   Educatorul specializat (Iniţiere în tehnicile de lucru cu copilul cu handicap), cu următoarea tematică:

-          Drepturile copilului şi introducere în munca cu copilul cu handicap şi cu familia acestuia

-          Problematica copilului cu handicap psihomotor

-          Evaluarea şi intervenţia în cazul dizabilităţilor motorii.

 

ASISTENT MEDICAL:

Bibliografia: „Manual de medicina interna pentru cadre medii’’ – autor Corneliu Borundel

Tematica:

1.Perioadele de evolutie a bolii

2.Diagnosticul si tratamentul unei febre

3.Inflamatia

4.Alimentatia – notiuni generale

5.Rinite

6.Laringita acuta si cronica

7.Bronsita acuta si cronica

8.Bronsectazia

9.Astmul bronsic

10.Pneumonia pneumococica

11.Abcesul pulmonar

12.Tuberculoza pulmonara

13.Pleureziile

14.Insuficienta respiratorie acuta

15.Stenoza mitrala

16.Stenoza aortica

17.Pericardita acuta

18.Angina pectorala

19.Infarctul miocardic

20.HTA

21.Sincopa si Lesinul

22.Esofagita

23.Gastrita

24.Ulcerul gastro-duodenal

25.Duodenita

26.Enterocolita acuta

27.Colita

28.Hepatita virala  acuta

29.Hepatita cronica

30.Litiaza biliara

31.Dischinezia biliara

32.Pancreatita Acuta

33.Peritonitele acute

34.Pielonefrita acuta

35.Litiaza renala

36.Anemia hemolitica

37.Anemia carentiala

38.RAA (reumatismul articular acut)

39.Diabetul zaharat – simptomatologie

40.Epilepsia – generalizata.

 

DENUMIREA INSTITUŢIEI: D.G.A.S.P.C. SECTOR 1 BUCUREŞTI

COMPARTIMENT:  Casa „Stejărel” – Componenta Rezidenţială

 

EXTRAS FIŞA POSTULUI REFERENT EDUCATOR

principalele atribuţii

 

DENUMIREA POSTULUI:  Inspector specialitate

FUNCTIA SI GRADUL (trapta) PROFESIONAL: Inspector specialitate (părinte social)

NIVELUL POSTULUI:  executie

ATRIBUŢII ŞI RĂSPUNDERI CARE REVIN ANGAJATULUI :

În conformitate cu SMO (standardele minime obligatorii) în vigoare, personalul angajat în cadrul Casei „Stejarel” vă îndeplini rolul unui părinte social.

Specificul muncii de părinte social implică participarea în egală măsură la activităţi de îngrijire de bază.

Cunosc şi aplică SMO în vigoare;

Respectă codul etic elaborat de coordonatorul Casei (norme de comportament, atitudini de comunicare etc.)

Cunoaşte problematica copilului / tânărului cu dizabilităţi;

Cunoaşte şi respecta legislaţia privind protecţia copilului / tânărului cu dizabilităţi;

Cunoaşte şi respecta regulile de protecţia muncii;

Se preocupă de formarea continuă în domeniu şi participă la cursurile de formare;

Păstrează confidenţialitatea cu privire la situaţia socio-medicală a beneficiarilor;

Participă la întocmirea PIP, pe latura educaţională, împreună cu personalul de specialitate în funcţie de nevoile şi particularităţile fiecărui copil / tânăr în parte;

Comunică  asistentei medicale orice modificare apărută în starea de sănătate a copiilor;

Participă la activităţile de îngrijire de bază ale beneficiarilor

Participă la activităţile de pregătire a meselor şi preparare a hranei;

Recoltarea de probe alimentare din produsul finit şi păstrarea acestora 48 h în frigiderul de probe;

Participă la activităţile de curăţenie, în interiorul casei cât şi în exterior;

Participă la activităţile de spălare şi călcare a rufelor şi a lenjeriei;

Asigură supravegherea atât pe timpul zilei cât şi pe timpul nopţii;

Participă la activităţile de educaţie non-formală;

Participă la activităţi de formare a deprinderilor pentru viaţa

Colaborează cu echipa pluridisciplinară a DGASPC în vederea întocmirii şi implementării PIP (plan individualizat de protecţie) şi PIS (plan intervenţie);

Însoţeşte copiii la şcoală sau la Centrul de Recuperare;

Participă împreună cu celelalte angajate în cadrul DGASPC la activităţi de integrare

Colaborează cu celelalte departamente din cadrul DGASPC, precum şi cu alte servicii sociale de la nivelul comunităţii, în vederea îmbunătăţirii actului de protecţie şi integrării sociale a  beneficiarilor;

Respectă recomandările echipei Centrului de Recuperare în vederea continuării   programului de recuperare prin activităţi la domiciliu;

Acordă îngrijirile zilnice grupului de copii / tineri care i-a fost repartizat menţinând un mediu relaxant şi stimulativ pentru dezvoltarea copiilor pe toate planurile: fizic şi socio-emoţional;

Menţine un contact permanent cu şcoala în cazul copiilor integraţi în sistemul de   învăţământ sau de masă;

Are o atitudine permanent non-discriminatorie (se va adresa copiilor folosind prenumele, nu va utiliza porecle, etichete  sau alte formule de adresare stigmatizante);

Sunt interzise: pedepsele fizice de orice natură, privarea copilului / tânărului de necesităţile fundamentale corespunzătoare unei dezvoltări armonioase din punct de vedere mental, emoţional, psihic, social, care ar putea periclita integritatea acestora;

Acordă primul ajutor şi în cazuri deosebite, serviciul de ambulanţă. Obligatoriu cazul se va  consemna în registrul pentru evenimente deosebite. De la unitatea sanitară se vor reţine : denumirea completă, adresa, număr de telefon, salonul, care a preluat cazul şi diagnosticul la internare;

Să efectueze activitatea zilnică în aşa fel încât să satisfacă nevoile fundamentale ale copiilor / tinerilor (ex: fizice, cognitive, de comunicare şi sociale);

Să folosească un limbaj corespunzător posibilităţilor de înţelegere a copiilor / tinerilor;

Cultivă şi menţine un climat plăcut în relaţiile cu colegii de lucru, evitând conflictele;

Observă permanent copiii / tinerii semnalând orice modificare în comportamentul acestora de abuz, neglijare, etc);

Încurajează autonomia copiilor în timpul îngrijirilor în funcţie de vârsta şi nivelul de dezvoltare oferindu-le ocazii frecvenţe de practicare a abilităţilor de autoîngrijire; 

Asigură securitatea mediului atât în interior, cât şi în exterior, identificând şi semnalând pericolele potenţiale;

Ia măsuri privind respectarea condiţiilor igienico-sanitare din căsuţa şi participă la efectuarea acestora (dormitoare, bucătărie, spălătorie, sanitare, holuri acces, curte şi ghenă); 

Implică copilul / tânărul în activităţile cotidiene ale vieţii de familie, specifice vârstei şi tipului de handicap antrenându-l în activităţi educative de grup şi individuale;

Dezvoltă un demers educaţional individualizat, bazat pe relaţia copil-persoană de referinţă;

Insuflă copilului / tânărului respectul faţă de familie;

Ascultă opiniile copilului / tânărului şi ţine seama de acestea în limita posibilităţilor.

 

 

 

 

DENUMIREA INSTITUŢIEI: D.G.A.S.P.C. SECTOR 1 BUCUREŞTI

COMPARTIMENT:  Casa „Stejărel” – Componentă Rezidenţială

 

EXTRAS FIŞA POSTULUI ASISTENT MEDICAL

principalele atribuţii

 

DENUMIREA POSTULUI:  asistent medical

FUNCTIA SI GRADUL (trapta) PROFESIONAL: asistent medical (părinte social)

NIVELUL POSTULUI:  executie

ATRIBUŢII ŞI RĂSPUNDERI CARE REVIN ANGAJATULUI :

În conformitate cu SMO (standardele minime obligatorii) în vigoare, personalul angajat în cadrul Casei „Stejărel” vă îndeplini rolul unui părinte social.

Specificul muncii de părinte social implică participarea în egală măsură la activităţi de îngrijire de bază.

Cunosc şi aplică SMO în vigoare;

Respectă codul etic elaborat de coordonatorul Casei (norme de comportament, atitudini de comunicare etc.)

Cunoaşte problematica copilului / tânărului cu dizabilităţi;

Cunoaşte şi respecta legislaţia privind protecţia copilului / tânărului cu dizabilităţi;

Păstrează confidenţialitatea cu privire la situaţia socio-medicală a beneficiarilor;

Consemnarea schemelor de tratament şi administrarea medicamentelor;

Consemnarea programărilor la medicii specialişti sau la laboratoare;

Consemnarea următoarele evenimente: boli infecţioase şi alte boli, rănire sau vătămare espectfu ori accident, orice eveniment care afectează bunăstarea sau siguranţa copilului / tânărului, decesul unui copil / tânăr şi circumstanţele în care s-a produs

În caz de epidemii respecta procedura indicată de către medic;

Ridicarea medicamentelor din Farmacia DGASPC – Sector 1;

Evidenţierea consumului de medicamente în registrul de consum;

Verificarea temperaturilor din frigidere şi existenţa graficelor de temperatură pe acestea;

Participă la activităţile de îngrijire de bază ale beneficiarilor;

Participă la activităţile de pregătire a meselor şi preparare a hranei;

Recoltarea de probe alimentare din produsul finit şi păstrarea acestora 48 h în frigiderul de probe;

Participă la activităţile de curăţenie, în interiorul casei cât şi în exterior;

Participă la activităţile de spălare şi călcare a rufelor şi a lenjeriei;

Asigură supravegherea atât pe timpul zilei cât şi pe timpul nopţii;

Participă la activităţile de educaţie non-formală;

Participă la activităţi de formare a deprinderilor pentru viaţa;

Colaborează cu echipa pluridisciplinară a DGASPC în vederea întocmirii şi implementării PIP (plan individualizat de protecţie) şi PIS (plan intervenţie)

Însoţeşte copiii la şcoală sau la Centrul de Recuperare;

Participă împreună cu celelalte angajate în cadrul DGASPC la activităţi de integrare;

Colaborează cu celelalte departamente din cadrul DGASPC, precum şi cu alte servicii sociale de la nivelul comunităţii, în vederea îmbunătăţirii actului de protecţie şi integrării sociale a  beneficiarilor;

Respectă recomandările echipei Centrului de Recuperare în vederea continuării   programului de recuperare prin activităţi la domiciliu;

Acordă îngrijirile zilnice grupului de copii / tineri care i-a fost repartizat menţinând un mediu relaxant şi stimulativ pentru dezvoltarea copiilor pe toate planurile: fizic, şi socio-emoţional;

Menţine un contact permanent cu şcoala în cazul copiilor integraţi în sistemul de   învăţământ sau de masă;

Are o atitudine permanent non-discriminatorie (se va adresa copiilor folosind prenumele, nu va utiliza porecle, etichete  sau alte formule de adresare stigmatizante);

Sunt interzise: pedepsele fizice de orice natură, privarea copilului / tânărului de necesităţile fundamentale corespunzătoare unei dezvoltări armonioase din punct de vedere mental, emoţional, psihic, social, care ar putea periclita integritatea acestora;

Acordă primul ajutor şi în cazuri deosebite se respectiv serviciul de ambulanţă. Obligatoriu cazul se va  consemna în registrul pentru evenimente deosebite. De la unitatea sanitară se vor reţine : denumirea completă, adresa, număr de telefon, salonul, respectiv care a preluat cazul şi diagnosticul la internare;

Ia măsuri privind respectarea condiţiilor igienico-sanitare din căsuţa şi participă respectiv la efectuarea acestora (dormitoare, bucătărie, spălătorie, respectiv sanitare, holuri acces, curte şi ghenă); 

Răspunde în mod direct de modul de exploatare şi întreţinere a instalaţiilor sanitare şi electrice din dotare, conform instrucţiunilor, suportând contravaloarea obiectelor distruse;

Depozitează substanţe sau obiecte periculoase în locuri sigure unde nu au acces copiii;

Implică copilul / tânărul în activităţile cotidiene ale vieţii de familie, specifice vârstei şi tipului de handicap antrenându-l în activităţi educative de grup şi individuale;

Dezvoltă un demers educaţional individualizat, bazat pe relaţia copil-persoană de referinţă;

Insuflă copilului / tânărului respectul faţă de familie;

Ascultă opiniile copilului / tânărului şi ţine seama de acestea în limita posibilităţilor.

 

 

 

CASA DE TIP FAMILIAL Sf. MINA

NR. CRT

TIP POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII GENERALE ŞI SPECIFICE PENTRU OCUPARE

PRINCIPALELE CERINŢE ALE POSTURILOR

NR. POSTURI CONCURS

1

asistent medical

PL

execuţie

POSTUL SE OCUPĂ PE DURATĂ DETERMINATĂ (temporar vacant pana la data de 01.11.2012)

absolvent scoală sanitară postliceală, specialitate asistent medical generalist/pediatrie;

avizul OAMGMAMR medicină generală sau pediatrie;

asigurare profesionala;

cunoştiinţe privind îngrijirea copilului cu dizabilităţi

îndeplineşte rolul unui părinte social pentru  beneficiarii serviciilor sociale din cadrul Casei de Tip Familial “Sf. Mina”

1

2

asistent medical

PL

execuţie

POSTUL SE OCUPĂ PE DURATĂ DETERMINATĂ (temporar vacant pana la data de 29.04.2013)

absolvent scoală sanitară postliceală, specialitate asistent medical generalist/pediatrie;

avizul OAMGMAMR medicină generală sau pediatrie;

 asigurare profesionala,

cunoştiinţe privind îngrijirea copilului cu dizabilităţi

îndeplineşte rolul unui părinte social pentru  beneficiarii serviciilor sociale din cadrul Casei de Tip Familial “Sf. Mina”

1

 

 

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE

ASISTENT MEDICAL:

Bibliografia: „Manual de medicina interna pentru cadre medii’’ – autor Corneliu Borundel

Tematica:

1.Perioadele de evolutie a bolii

2.Diagnosticul si tratamentul unei febre

3.Inflamatia

4.Alimentatia – notiuni generale

5.Rinite

6.Laringita acuta si cronica

7.Bronsita acuta si cronica

8.Bronsectazia

9.Astmul bronsic

10.Pneumonia pneumococica

11.Abcesul pulmonar

12.Tuberculoza pulmonara

13.Pleureziile

14.Insuficienta respiratorie acuta

15.Stenoza mitrala

16.Stenoza aortica

17.Pericardita acuta

18.Angina pectorala

19.Infarctul miocardic

20.HTA

21.Sincopa si Lesinul

22.Esofagita

23.Gastrita

24.Ulcerul gastro-duodenal

25.Duodenita

26.Enterocolita acuta

27.Colita

28.Hepatita virala  acuta

29.Hepatita cronica

30.Litiaza biliara

31.Dischinezia biliara

32.Pancreatita Acuta

33.Peritonitele acute

34.Pielonefrita acuta

35.Litiaza renala

36.Anemia hemolitica

37.Anemia carentiala

38.RAA (reumatismul articular acut)

39.Diabetul zaharat – simptomatologie

40.Epilepsia – generalizata.

 

 

DENUMIREA INSTITUTIEI :     D.G.A.S.P.C. SECTOR 1 BUCURESTI

COMPARTIMENT :  Casa „Sf. Mina” – Componenta Rezidenţială

 

EXTRAS FIŞA POSTULUI ASISTENT MEDICAL

principalele atribuţii

 

DENUMIREA POSTULUI :  asistent medical

FUNCTIA SI GRADUL (trapta) PROFESIONAL :  asistent medical (parinte social)

NIVELUL POSTULUI :  executie

ATRIBUŢII ŞI RĂSPUNDERI CARE REVIN ANGAJATULUI :

În conformitate cu SMO (standardele minime obligatorii) în vigoare, personalul angajat în cadrul Casei „Sf. Mina” vă îndeplini rolul unui părinte social.

Specificul muncii de părinte social implică participarea în egală măsură la activităţi de îngrijire de bază.

Cunosc şi aplică SMO în vigoare;

Respectă codul etic elaborat de coordonatorul Casei (norme de comportament, atitudini de comunicare etc.)

Cunoaşte problematica copilului / tânărului cu dizabilităţi;

Cunoaşte şi respecta legislaţia privind protecţia copilului / tânărului cu dizabilităţi;

Păstrează confidenţialitatea cu privire la situaţia socio-medicală a beneficiarilor;

Consemnarea schemelor de tratament şi administrarea medicamentelor;

Consemnarea programărilor la medicii specialişti sau la laboratoare;

Consemnarea următoarele evenimente: boli infecţioase şi alte boli, rănire sau vătămare espectfu ori accident, orice eveniment care afectează bunăstarea sau siguranţa copilului / tânărului, decesul unui copil / tânăr şi circumstanţele în care s-a produs

În caz de epidemii respecta procedura indicată de către medic;

Ridicarea medicamentelor din Farmacia DGASPC – Sector 1;

Evidenţierea consumului de medicamente în registrul de consum.

Verificarea temperaturilor din frigidere şi existenţa graficelor de temperatură pe acestea;

Participă la activităţile de îngrijire de bază ale beneficiarilor

Participă la activităţile de pregătire a meselor şi preparare a hranei;

Recoltarea de probe alimentare din produsul finit şi păstrarea acestora 48 h în frigiderul de probe;

Participă la activităţile de curăţenie, în interiorul casei cât şi în exterior;

Participă la activităţile de spălare şi călcare a rufelor şi a lenjeriei;

Asigură supravegherea atât pe timpul zilei cât şi pe timpul nopţii;

Participă la activităţile de educaţie non-formală;

Participă la activităţi de formare a deprinderilor pentru viaţa;

Colaborează cu echipa pluridisciplinară a DGASPC în vederea întocmirii şi implementării PIP (plan individualizat de protecţie) şi PIS (plan intervenţie)

Însoţeşte copiii la şcoală sau la Centrul de Recuperare;

Participă împreună cu celelalte angajate în cadrul DGASPC la activităţi de integrare ;

Colaborează cu celelalte departamente din cadrul DGASPC, precum şi cu alte servicii sociale de la nivelul comunităţii, în vederea îmbunătăţirii actului de protecţie şi integrării sociale a  beneficiarilor;

Respectă recomandările echipei Centrului de Recuperare în vederea continuării   programului de recuperare prin activităţi la domiciliu;

Acordă îngrijirile zilnice grupului de copii / tineri care i-a fost repartizat menţinând un mediu relaxant şi stimulativ pentru dezvoltarea copiilor pe toate planurile: fizic,  şi socio-emoţional;

Menţine un contact permanent cu şcoala în cazul copiilor integraţi în sistemul de   învăţământ sau de masă;

Are o atitudine permanent non-discriminatorie (se va adresa copiilor folosind prenumele, nu va utiliza porecle, etichete  sau alte formule de adresare stigmatizante);

Sunt interzise: pedepsele fizice de orice natură, privarea copilului / tânărului de necesităţile fundamentale corespunzătoare unei dezvoltări armonioase din punct de vedere mental, emoţional, psihic, social, care ar putea periclita integritatea acestora;

Acordă primul ajutor şi în cazuri deosebite se respectiv serviciul de ambulanţă. Obligatoriu cazul se va  consemna în registrul pentru evenimente deosebite. De la unitatea sanitară se vor reţine : denumirea completă, adresa, număr de telefon, salonul, respectiv care a preluat cazul şi diagnosticul la internare;

Să efectueze activitatea zilnică în aşa fel încât să satisfacă nevoile fundamentale ale copiilor / tinerilor (ex: fizice, respectiv, cognitive, de comunicare şi sociale);

Să folosească un limbaj corespunzător posibilităţilor de înţelegere a copiilor / tinerilor;

Cultivă şi menţine un climat plăcut în relaţiile cu colegii de lucru, evitând conflictele;

Observă permanent copiii / tinerii semnalând orice modificare în comportamentul acestora reespectiv de abuz, neglijare, etc);

Încurajează autonomia copiilor în timpul îngrijirilor în funcţie de vârsta şi nivelul de dezvoltare oferindu-le ocazii frecvenţe de practicare a abilităţilor de autoîngrijire; 

Asigură securitatea mediului atât în interior, cât şi în exterior, identificând şi semnalând pericolele potenţiale;

Ia măsuri privind respectarea condiţiilor igienico-sanitare din căsuţa şi participă respectiv la efectuarea acestora (dormitoare, bucătărie, spălătorie, respectiv sanitare, holuri acces, curte şi ghenă); 

Răspunde în mod direct de modul de exploatare şi întreţinere a instalaţiilor sanitare şi electrice din dotare, conform instrucţiunilor, suportând contravaloarea obiectelor distruse;

Depozitează substanţe sau obiecte periculoase în locuri sigure unde nu au acces copiii;

Implică copilul / tânărul în activităţile cotidiene ale vieţii de familie, specifice vârstei şi tipului de handicap antrenându-l în activităţi educative de grup şi individuale;

Dezvoltă un demers educaţional individualizat, bazat pe relaţia copil-persoană de referinţă;

Insuflă copilului / tânărului respectul faţă de familie;

Ascultă opiniile copilului / tânărului şi ţine seama de acestea în limita posibilităţilor.

 

 

 

CASA DE TIP FAMILIAL Sf. ŞTEFAN

NR. CRT

TIP POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII GENERALE ŞI SPECIFICE PENTRU OCUPARE

PRINCIPALELE CERINŢE ALE POSTURILOR

NR. POSTURI CONCURS

1

referent educator

M

execuţie

absolvent de studii liceale cu diplomă de bacalaureat;

cunoştiinţe privind educarea copilului cu dizabilităţi

 

îndeplineşte rolul unui părinte social pentru beneficiarii serviciilor sociale din cadrul Casei de Tip Familial “Sf. Ştefan”

2

2

Infirmiera

G

execuţie

studii generale (8 clase);

pentru candidaţii care nu sunt debutanţi în profesie, constituie un avantaj depunerea certificatului de absolvire a cursului de infirmiere

îndeplineşte rolul unui părinte social pentru beneficiarii serviciilor sociale din cadrul Casei de Tip Familial “Sf Ştefan”

1

 

 

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE

REFERENT EDUCATOR:

           Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificări şi completări, cu următoarea tematică:

-          Cap. 1:  Dispoziţii generale şi definiţii

-          Cap. 2:  Drepturi şi libertăţi civile

-         Cap. 3: Protecţia specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi

-          Cap. 5:  Protecţia copilului care a săvârşit o faptă penală şi nu răspunde penal

-          Cap. 6:  Protecţia copilului împotriva exploatării

-          Cap. 7:  Instituţii şi servicii cu atribuţii în protecţia copilului

-          Cap. 8:  Organisme private

-          Cap. 9: Licenţierea şi inspecţia serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi a celor de protecţie specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi

-          Cap.10: Finanţarea sistemului de protecţia a copilului

-          Cap. 11: Reguli speciale de procedură

-          Cap. 12: Răspunderi şi sancţiuni

-          Cap. 13: Dispoziţii tranzitorii şi finale.

            Educatorul specializat (Iniţiere în tehnicile de lucru cu copilul cu handicap), cu următoarea tematică:

-          Drepturile copilului şi introducere în munca cu copilul cu handicap şi cu familia acestuia

-          Problematica copilului cu handicap psihomotor

-          Evaluarea şi intervenţia în cazul dizabilităţilor motorii.

 

INFIRMIERA:

„Ghidul Infirmierei” pus la dispozitie de angajator

 

 

DENUMIREA INSTITUTIEI:     D.G.A.S.P.C. SECTOR 1 BUCURESTI

COMPARTIMENT :  Casa „Sf. Ştefan” – Componenta Rezidenţială

 

EXTRAS FIŞA POSTULUI REFERENT EDUCATOR

principalele atribuţii

 

 

 

DENUMIREA POSTULUI:  referent educator

FUNCTIA SI GRADUL (trapta) PROFESIONAL:  referent educator (parinte social)

NIVELUL POSTULUI:  executie

ATRIBUŢII ŞI RĂSPUNDERI CARE REVIN ANGAJATULUI:

Asigură executarea serviciilor de natură educativa, de supraveghere si ingrijire a beneficiarilor în cadrul Casei „Sfantul Stefan” , respectiv:

la inceputul turei de lucru verifica prezenta beneficiarilor in unitate, starea lor de sanatate, daca au acces la materialele si dotarile necesare, daca aparatura si dotarile din casa si curte sunt in buna stare de functionare ; in cazul in care se constata nereguli, ia masurile de urgenta care se impun si informeaza seful ierarhic 

comunică  cadrului medical orice modificare apărută în starea de sănătate a beneficiarilor;

raspunde de prezenta in unitate a beneficiarilor si ia masurile necesare, conforme cu procedurile de lucru, pentru readucerea acestora in unitate in cazul in care au fugit/disparut ;

supravegheaza, insoteste si asista beneficiarii pe tot parcursul zilei, in toate actiunile organizate in cadrul casei de tip familial sau in afara acesteia (tabere, excursii etc), asigurand un climat placut si relaxat ;

menţine un contact permanent cu şcolile la care sunt inscrisi beneficarii;

participă la întocmirea Planului Individualizat de Protecţie şi răspunde de aplicarea acestuia în conformitate cu atribuţiile ce îi revin ;

asista benefciarul, asigurand suportul, indrumarea si informatiile necesare, in executarea actiunilor de hranire, igiena personala, efectuarea lectiilor, activitati gospodaresti sau alte activitati desfasurate de beneficiari, menite sa asigure formarea independentei personale a acestora ;

organizeaza activitati de petrecere a timpului liber pentru beneficiari, desfasoara activitati de educare infomala,  de formare a deprinderilor de viata independenta si de integrare a copilului in comunitatea in care traieste ;

contribuie la recuperarea deficientelor de care sufera beneficiarii, asigura climatul necesar pentru o dezvoltare fizica, mentala si afectiva armonioasa a beneficiarilor 

participa la activitatile de igienizare si curatare atat in interiorul Casei cat si in exterior ;

participa la prepararea hranei pentru beneficiari si servirea mesei ;

recolteaza probe alimentare din produsul finit şi asigura păstrarea acestora 48 h în frigiderul de probe ;

asigura respectarea normelor de igiena in procesul de preparare si servire al hranei;

 

DENUMIREA POSTULUI :  infirmieră

FUNCTIA SI GRADUL (treapta) PROFESIONAL :  infirmieră (parinte social)

NIVELUL POSTULUI :  executie

Informaţii generale privind postul

Denumirea postului: INFIRMIERĂ, post de natură contractuală

Nivelul postului: de execuţie

Scopul principal al postului: asigurarea serviciilor de îngrijire a beneficiarilor în cadrul Casei „Buburuza”

Condiţii specifice pentru ocuparea postului

Studii de specialitate: calificare / diplomă infirmieră

Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: rezistenta la stres, părinte social (Parintele social are în îngrijire unul sau mai multi copii aflati în dificultate, pentru o perioada de timp determinata si îi creste ca si când ar fi copiii lui proprii, alaturi de acestia, în multe cazuri. Acest plasament într-o familie îi pregateste fie pentru întoarcerea în familia lor naturala, fie pentru adoptie de catre o alta familie.), cunoaşterea problematicii copilului / tânărului cu dizabilităţi;

Atribuţiile postului

Participă la activităţile de îngrijire de bază ale beneficiarilor;

Participă la activităţile de pregătire a meselor şi preparare a hranei;

Recoltarea de probe alimentare din produsul finit şi păstrarea acestora 48 h în frigiderul de probe;

Participă la activităţile de curăţenie, în interiorul casei cât şi în exterior;

Participă la activităţile de spălare şi călcare a rufelor şi a lenjeriei;

Administrarea tratamentelor prescrise de medic în lipsa asistentei medicale;

Comunică  asistentei medicale orice modificare apărută în starea de sănătate a copiilor;

Asigură supravegherea atât pe timpul zilei cât şi pe timpul nopţii;

Participă la activităţile de educaţie non-formală;

Participă la activităţi de formare a deprinderilor pentru viaţa independentă;

Semnalarea defecţiunilor apărute la aparatele electrocasnice şi la termometre;

Însoţeşte copiii la şcoală sau la Centrul de Recuperare,excursii,tabere etc.

Participă împreună cu celelalte persoane angajate în cadrul DGASPC la activităţi de integrare socială;

Colaborează cu celelalte departamente din cadrul DGASPC, precum şi cu alte servicii sociale de la nivelul comunităţii, în vederea îmbunătăţirii actului de protecţie şi integrării sociale a  beneficiarilor;

Menţine un contact permanent cu şcoala în cazul copiilor integraţi în sistemul de   învăţământ sau de masă;

Acordă primul ajutor şi în cazuri deosebite se solicită serviciul de ambulanţă. Obligatoriu cazul se va  consemna în registrul pentru evenimente deosebite. De la unitatea sanitară se vor reţine : denumirea completă, adresa, număr de telefon, salonul, medicul care a preluat cazul şi diagnosticul la internare.

 

 

CASA DE TIP FAMILIAL ALEXANDRA

NR. CRT

TIP POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII GENERALE ŞI SPECIFICE PENTRU OCUPARE

PRINCIPALELE CERINŢE ALE POSTURILOR

NR. POSTURI CONCURS

1

referent educator

M

execuţie

absolvent de studii liceale cu diplomă de bacalaureat;

cunoştiinţe privind educarea copilului cu dizabilităţi

 

îndeplineşte rolul unui părinte social pentru beneficiarii serviciilor sociale din cadrul Casei de Tip Familial “Alexandra”

2

 

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE

REFERENT EDUCATOR:

           Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificări şi completări, cu următoarea tematică:

-          Cap. 1:  Dispoziţii generale şi definiţii

-          Cap. 2:  Drepturi şi libertăţi civile

-         Cap. 3: Protecţia specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi

-          Cap. 5:  Protecţia copilului care a săvârşit o faptă penală şi nu răspunde penal

-          Cap. 6:  Protecţia copilului împotriva exploatării

-          Cap. 7:  Instituţii şi servicii cu atribuţii în protecţia copilului

-          Cap. 8:  Organisme private

-          Cap. 9: Licenţierea şi inspecţia serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi a celor de protecţie specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi

-          Cap.10: Finanţarea sistemului de protecţia a copilului

-          Cap. 11: Reguli speciale de procedură

-          Cap. 12: Răspunderi şi sancţiuni

-          Cap. 13: Dispoziţii tranzitorii şi finale.

            Educatorul specializat (Iniţiere în tehnicile de lucru cu copilul cu handicap), cu următoarea tematică:

-          Drepturile copilului şi introducere în munca cu copilul cu handicap şi cu familia acestuia

-          Problematica copilului cu handicap psihomotor

-          Evaluarea şi intervenţia în cazul dizabilităţilor motorii.

 

 

DENUMIREA INSTITUTIEI:     D.G.A.S.P.C. SECTOR 1 BUCURESTI

COMPARTIMENT : Casa „Alexandra”

 

EXTRAS FIŞA POSTULUI REFERENT EDUCATOR

principalele atribuţii

 

DENUMIREA POSTULUI:  referent educator

FUNCTIA SI GRADUL (trapta) PROFESIONAL:  referent educator (parinte social)

NIVELUL POSTULUI:  executie

ATRIBUŢII ŞI RĂSPUNDERI CARE REVIN ANGAJATULUI:

În conformitate cu SMO (standardele minime obligatorii) in vigoare, personalul angajat in cadrul serviciului :

participă la activitatile de ingrijire de baza ale beneficiarilor (ex: hranirea copiilor, imbracarea si dezbracarea acestora, schimbatul copiilor atunci cand este necesar, toaleta copiilor, imbaierea acestora);

participa la activitatile de educatie formala si  non- formala;

asigura supravegherea si bunastarea copiilor atat pe timpul noptii cat si pe timpul zilei;

participa la activitatile de asigurare a curateniei;

participa la activitatile de spalare si calcare a rufelor;

participa la activitati de pregatire a deprinderilor pentru viata independenta;

resonsabilizeaza copiii in timpul jocului si in activitatile desfasurate in casuta si in afara casutei ;

foloseste recompense pentru cresterea stimei de sine si a integrarii sociale ;

colaboreaza cu echipa pluridisciplinara a DGASPC in vederea intocmirii si implementarii PIP (plan individualizat de protectie) si PIS (plan individualizat de servicii);

insoteste copiii la scoala, Centrul de Recuperare, spital, policlinica, excursii, tabere si in orice alte activitati de socializare in afara casutei;

participa impreuna cu celelalte persoane angajate in cadrul DGASPC la activitati de integrare sociala; 

fiecare membru al echipei este persoana de referinta pentru unul sau mai multi copii si este membru al echipei pentru alti copii;

colaboreaza cu celelalte departamente din cadrul DGASPC, precum si cu alte servicii sociale de la nivelul comunitatii, in vederea imbunatatirii actului de protectie si integrarii sociale a beneficiarilor;

colaboreaza cu familia naturala sau extinsa a copilului in vederea reintegrarii acestuia;

cunoaste problematica copilului cu dizabilitati;

indeplineste orice alte sarcini de serviciu la solicitarea coordonatorului serviciului;

respecta recomandarile echipei Centrului de Recuperare in vederea continuarii programului de recuperare  prin activitati la domiciliu;

mentine un contact permanent cu scoala in cazul copiilor integrati in sistemul de invatamant special;

cunoaste si respecta legislatia privind protectia copiilor cu dizabilitati;

pastreaza confidentialitatea cu privire la situatia socio-medicala a beneficiarilor;

are o atitudine permanent non – discriminatorie (se va adresa copiilor folosind prenumele, nu va utiliza „porecle”, „etichete”, sau alte formule de adresare stigmatizante);

sunt interzise: pedepsele fizice de orice natura, privarea copilului de necesitatile fundamentale corespunzatoare unei dezvoltari armonioase din punct de vedere mental, emotional, psihic, social, care ar putea periclita integritatea acestora;

actioneaza numai in interesul superior al copilului;

participa la intalniri cu echipa mutidisciplinara;

realizeaza demersuri in vederea preintampinarii imbolnavirii copiilor;

se preocupa in permanenta de asigurarea corespunzatoare a conditiilor de mediu necesare dezvoltarii copiilor;

in absenta medicului, realizeaza informarea parintilor cu privire la starea de sanatate a copiilor, indrumandu-i pe acestia, atunci cand este cazul, catre servicii medicale de specialitate;

comunica medicului de familie orice schimbare aparuta in starea de sanatate a beneficiarilor;

asigura copilului un mediu de viata adecvat dezvoltarii complexe si armonioase in cadrul cat mai aproape de cel familial;

implica copilul in activitatile cotidiene ale vietii de familie, specifice varstei si tipului de handicap, antrenandu-l in activitati educative de grup si individuale;

asculta opiniile copilului si tine seama de acestea in limita posibilitatilor;

acorda ingrjirile zilnice  copiilor mentinand un mediu relaxant si stimulativ pentru dezvoltarea copiilor pe toate planurile: fizic, intelectual si socio- emotional;

interactioneaza frecvent cu copiii in timpul ingrijirii, stabilind contactul vizual, denumind obiectele si activitatile desfasurate;

incurajeaza autonomia copiilor in timpul ingrijirilor in functie de varsta si nivelul de dezvoltare oferindu-le ocazii frecvente de practicare a abilitatilor de autoingrijire; 

acordarea de sprijin voluntarilor în acţiunile/ activitatile desfasurate in cadrul serviciului.

 

 

 

 

 

 

 

COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII JIULUI

NR. CRT

TIP POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII GENERALE ŞI SPECIFICE PENTRU OCUPARE

PRINCIPALELE CERINŢE ALE POSTURILOR

NR. POSTURI CONCURS

1

referent atribuţii educator – componenta de zi

M

execuţie

absolvent de studii liceale cu diplomă de bacalaureat;

cunoştiinţe privind educarea copilului cu dizabilităţi

asigură educaţia copiilor, beneficiari ai serviciilor sociale în cadrul Complexului Social de Servicii Jiului

1

2

infirmieră – componenta de zi

G

execuţie

studii generale (8 clase);

pentru candidaţii care nu sunt debutanţi în profesie, constituie un avantaj depunerea certificatului de absolvire a cursului de infirmiere

îngrijire generală a copiilor beneficiari ai serviciilor sociale în cadrul Complexului Social de Servicii Jiului

1

3

infirmiera-componenta de zi POST PE DURATA DETERMINATA

G

execuţie

studii generale (8 clase);

pentru candidaţii care nu sunt debutanţi în profesie, constituie un avantaj depunerea certificatului de absolvire a cursului de infirmiere

îngrijire generală a copiilor beneficiari ai serviciilor sociale în cadrul Complexului Social de Servicii Jiului

1

 

 

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE:

REFERENT ATRIBUŢII EDUCATOR

1.      Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificări şi completări, cu următoarea tematică:

-          Cap. 1:  Dispoziţii generale şi definiţii

-          Cap. 2:  Drepturi şi libertăţi civile

-          Cap. 3: Protecţia specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi

-          Cap. 5:  Protecţia copilului care a săvârşit o faptă penală şi nu răspunde penal

-          Cap. 6:  Protecţia copilului împotriva exploatării

-          Cap. 7:  Instituţii şi servicii cu atribuţii în protecţia copilului

-          Cap. 8:  Organisme private

-          Cap. 9: Licenţierea şi inspecţia serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi a celor de protecţie specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi

-          Cap.10: Finanţarea sistemului de protecţia a copilului

-          Cap. 11: Reguli speciale de procedură

-          Cap. 12: Răspunderi şi sancţiuni

-          Cap. 13: Dispoziţii tranzitorii şi finale.

2.      Educatorul specializat (Aplicarea standardelor de calitate în centrele de plasament), cu următoarea tematică:

-          Standarde de calitate privind protecţia copilului în centrul de plasament – prezentare;

-          Atitudinea faţă de copil şi deontologia profesiei de educator;

-          Modelul familial al relaţiei educator – copil şi al relaţiei dintre copii;

-          Jocul şi organizarea timpului liber în centrul de plasament;

-          Reintegrarea, integrarea familială a copilului. Rolul educatorului;

-          Promovarea accesului la informaţie şi posibilităţilor de exprimare liberă a opiniei copilului;

-          Comunicarea – mijloc şi scop în activitatea educatorului.

 

INFIRMIERĂ :

Bibliografie:

“Ghidul infirmierei” pus la dispoziţie de angajator

 

 

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 1              

Directia Protectia Copilului                                                                           

Complex Social de Servicii “Jiului”                                                

 

 

 

 

 

EXTRAS FIŞA POSTULUI  REFERENT EDUCATOR

principalele atribuţii

 

Informatii generale privind postul

Denumirea postului: referent educator

Nivelul postului  - executie;

Scopul principal al postului :  educatia nonformala si informala a copilului protejat, supraveghere.

ATRIBUŢII ŞI RĂSPUNDERI CARE REVIN ANGAJATULUI:

Conduce activitatea educativa a grupei de copii stabilita de catre seful complexului social de servicii.

Participa la intocmirea Planului Individualizat de Protectie, realizeaza PIS (educatie, deprinderi de viata independenta, timp liber) si raspunde de aplicarea acestuia in conformitate cu atributiile ce ii revin;

Educatorul face demersuri pentru o pregatire cat mai buna individuala si particularizata ritmului si posibilitatilor fiecarui copil ;

Educatorul ajuta copilul la invatarea si consolidarea deprinderilor de igiena si autoservire ;

Respecta programul de lucru stablit in functie de necesitatile copiilor din grupa. Acest program va fi stabilit de catre seful complexului  si va fi anuntat din timp;

Urmareste si asigura pregatirea pentru gradinita si societate a fiecarui copil din grupa repartizata, consemnind cu regularitate in caietul de observatii aspecte ce privesc schimbarile observate la fiecare copil in parte;

Discuta cu copilul intr-un climat de incredere si respect reciproc;

Face prezenta zilnica a copiilor in sala de grupa, semneaza in caietul de prezenta asumandu-si raspunderea pentru intocmirea acesteia;

Are obligatia sa controleze prezenta copilului la grupa si sa discute cu parintele pentru a evita absentarea pe termen lung a copilului de la grupa;

Insoteste copiii in deplasarile efectuate in afara centrului (tabere,excursii, vizite);

Raspunde de viata si securitatea copiilor incredintati pe timpul cat isi desfasoara programul de lucru si informeaza indata seful de complex, cabinetul medical sau dupa caz psihologul in cazul in care apar modificari ale starii de sanatate a acestora ;

Verifica permanent spatiul grupei (mobilier, patuturi, sisteme de inchidere ale acestora), echipamente) materiale puse la dispozitia copiilor cu prilejul activitatilor instructiv-educative, in vederea prevenirii unor accidente sau evenimente neprevazute ;

Raspunde de formarea si consolidarea deprinderilor de igiena personala si igiena spatiilor de locuit ale copiilor;

Organizeaza si amenajaza spatiul educational, incurajaza implicarea copiilor in amenajarea  mediului educational ;

Insoteste si supravegheaza copiii la masa si ajuta la alimentatie ;

Participa la activitati educationale organizate in centru ;

Participa la intilnirile cu parintii ce sunt organizate in unitate ;

Are obligatia sa nu paraseasca locul de munca, chiar daca pleaca intr-o activitate educationala cu copiii, fara sa aduca la cunostinta sefului de complex;

Sprijina activitatea asistentului social,cabinetului  medical si a psihologului;

Colaboreaza cu echipa pluridisciplinara ;

Indruma parintii si copiii unde este cazul la consiliere ;

Indruma familiile copiilor pentru redepunerea actelor necesare la DGASPC Sector 1 in vederea frecventarii centrului de zi ;

Are obligatia sa aduca la cunostinta, in timp util, sefului de complex atunci cind nu se poate prezenta la serviciu,indiferent de motivul absentei;

Participă la dezvoltarea şi derularea programelor psihopedagogice personalizate stabilite pentru fiecare copil;

Desfăşoara cu copii din cadrul centrului activităţi de terapie ocupaţională;

Are obligatia sa anunte verbal sau in scris conducerii centrului orice problema pe care o intampina;

Monitorizeaza cazurile copiilor aflati sub tratament si se ingrijeste de starea de sanatate acordand acestora atentie sporita.

 

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 1              

Directia Protectia Copilului                                                                           

Complex Social de Servicii “Jiului”                                                

 

EXTRAS FIŞA POSTULUI  INFIRMIERĂ

principalele atribuţii

 

Informatii generale privind postul

Denumirea postului: infirmieră

Nivelul postului  - executie;

Scopul principal al postului :  supravegherea  si ingrijirea copiilor

ATRIBUŢII ŞI RĂSPUNDERI CARE REVIN ANGAJATULUI:

Realizeaza activitatile de ingrijire de baza ale beneficiarilor ( ex : hranirea copiilor, imbracarea si dezbracarea acestora, schimbatul copiilor atunci cand este necesar, toaleta copiilor, imbaierea acestora);

Asigura curatirea paturilor  si a accesoriilor acestora, precum si a mobilierului  si altor accesorii ale camerei, in special in camerele copiilor mici.

Participa la la activitatile de asigurare a curateniei;

Spala si dezinfecteaza regulat suprafetele si materialele de joc respectand standardele de igiena;

Ia masuri privind respectarea conditiilor igienico- sanitare din centru  si  participa activ la efectuarea acestora, atunci cand este solicitat sau situatia o impune ( dormitoare, bucatarie , spalatorie , anexe sanitare, holuri acces.)

Asigura supravegherea copiilor atat pe timpul  zilei cat si pe timpul noptii;              

Participa la activitatile de educatie non-formala;

Participa la activitati de formare a deprinderilor pentru viata independenta alaturi de educator ;

Colaboreaza cu echipa pluridisciplinara a DGASPC in vederea intocmirii si implementarii PIP( plan individualizat de protectie) si PIS( plan individualizat de servicii);

Insoteste copiii la  recuperare, spitale, alte activitati;

Participa impreuna cu celelalte persoane angajate in cadrul DGASPC la activitati de integrare sociala a beneficiarilor;

Colaboreaza cu celelalte departamente din cadrul DGASPC, precum si cu alte servicii sociale de la nivelul comunitatii, in vederea imbunatatirii actului de protectie si integrarii sociale a beneficiarilor ;

Colaboreaza cu familia naturala sau extinsa a copilului in vederea ameliorarii starii de sanatate a copilului ;

Cunoaste problematica copilulului protejat cu masura speciala de protectie;

Cunoaste si respecta legislatia privind protectia copilului cu dizabilitati;

Pastreaza confidentialitatea cu privire la situatia socio-medicala a beneficiarilor; are o atitudine permanent non-discriminatorie ( se va adresa copiilor folosind prenumele , nu va utiliza porecle , etichete sau alte formule de adresare stigmatizante );

Cunoaste si respecta regulile de protectia muncii;

Se preocupa de formarea continua in domeniu ;

Participa la cursurile de formare ;

Acorda ingrjirile zilnice grupului copii  din centru , mentinand un mediu relaxant si stimulativ pentru dezvoltarea copiilor pe toate planurile : fizic, intelectualsi socio- emotional;

Insoteste copiii la masa;

Interactioneaza cu copiii in timpul ingrijirii;

Incurajeaza autonomia copiilor in timpul ingrijirili in functie de varsta si nivelul de dezvoltare oferindu-le ocazii frecvente de practicare a abilitatilor de autoingrijire.

 

 

COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII PINOCCHIO

NR. CRT

TIP POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII GENERALE ŞI SPECIFICE PENTRU OCUPARE

PRINCIPALELE CERINŢE ALE POSTURILOR

NR. POSTURI CONCURS

1

inspector specialitate  atribuţii educator

S

execuţie

absolvent de studii superioare de lungă durată, cu diploma de licenţă în domeniu ştiinţelor sociale şi politice sau în domeniul ştiinţelor umaniste

educatia formală şi nonformală a copilului protejat, supraveghere.

2

2

medic 

S

execuţie

absolvent de studii superioare de lungă durată, cu diplomă de licenţă în specializarea  medicină generală/ medicină de familie; asigurare profesională; aviz liberă practică

ingrijire medicala a beneficiarilor; oferirea de servicii medicale copiilor beneficiari ai serviciilor sociale în cadrul Complexului Social de Servicii Pinocchio

1

3

asistent medical

PL

execuţie

absolvent scoală sanitară postliceală, specialitate asistent medical generalist/pediatrie;

avizul OAMGMAMR medicină generală sau pediatrie;

 asigurare profesionala;

cunoştiinţe privind îngrijirea copilului cu dizabilităţi

Oferă asistenţă medicală  copiilor beneficiari ai serviciilor sociale în cadrul Complexului Social de Servicii Pinocchio

1

 

 

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE:

INSPECTOR SPECIALITATE ATRIBUŢII EDUCATOR

1.      Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificări şi completări, cu următoarea tematică:

-          Cap. 1:  Dispoziţii generale şi definiţii

-          Cap. 2:  Drepturi şi libertăţi civile

-          Cap. 3: Protecţia specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi

-          Cap. 5:  Protecţia copilului care a săvârşit o faptă penală şi nu răspunde penal

-          Cap. 6:  Protecţia copilului împotriva exploatării

-          Cap. 7:  Instituţii şi servicii cu atribuţii în protecţia copilului

-          Cap. 8:  Organisme private

-          Cap. 9: Licenţierea şi inspecţia serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi a celor de protecţie specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi

-          Cap.10: Finanţarea sistemului de protecţia a copilului

-          Cap. 11: Reguli speciale de procedură

-          Cap. 12: Răspunderi şi sancţiuni

-          Cap. 13: Dispoziţii tranzitorii şi finale.

2.      Educatorul specializat (Aplicarea standardelor de calitate în centrele de plasament), cu următoarea tematică:

-          Standarde de calitate privind protecţia copilului în centrul de plasament – prezentare;

-          Atitudinea faţă de copil şi deontologia profesiei de educator;

-          Modelul familial al relaţiei educator – copil şi al relaţiei dintre copii;

-          Jocul şi organizarea timpului liber în centrul de plasament;

-          Reintegrarea, integrarea familială a copilului. Rolul educatorului;

-          Promovarea accesului la informaţie şi posibilităţilor de exprimare liberă a opiniei copilului;

-          Comunicarea – mijloc şi scop în activitatea educatorului.

 

 

 

MEDIC

Tematica:

1. Afectiunile respiratorii la adult si copil (infectiile acute ale cailor aeriene superioare la copil, traheobronsita,

bronhopatia cronica obstructiva, pneumoniile, astmul bronsic, tuberculoza pulmonara)

2.Afectiunile cardiovasculare la adult si copil (cardiopatiile congenitale, valvulopatiile, hipertensiunea

arteriala, cardiopatia ischemica, tulburarile de ritm cardiac, insuficienta cardiaca, ).

3.Afectiunile digestive la adult si copil (gastritele acute si cronice, ulcerul gastro - duodenal, esofagita de

reflux, hepatitele acute si cronice, cirozele, diareea acuta, parazitoze intestinale)

4.Afectiunile renale la adult si copil (infectiile cailor urinare, glomerulonefritele acute si cronice, sindromul

nefrotic,litiaza renala,insuficienta renala cronica).

5.Afectiunile reumatice la adult si copil (artrozele, reumatismul poliarticular acut, poliartrita reumatoida,

spondilitele, lupusul eritematos sistemic)

6.Afectiunile metabolice la adult si copil ( diabetul zaharat, obezitatea, dislipidemiile ,tulburari de menopauza)

7. Afectiunile hematologice la adult si copil sindromul anemic, clasificarea anemiilor, anemia feripriva,

leucemia limfoblastica, leucemia mieloida, )

8.Afectiunile neurologice la adult si copil ( Convulsiile si epilepsia, paraliziile cerebrale,meningitele, epilepsia,

boala Parkinson) .

9. Afectiunile psihice la adult si copil ( dementele, depresia, nevrozele, alcoolismul, ).

10.Afectiuni ORL la adult si copil ( otitele)

11. Afectiuni oftalmologice ( ochiul rosu si dureros)

Bibliografie:

 • Esentialul in pediatrie , E.Ciofu, Ed. Amaltea , Buc. 2000

 

ASISTENT MEDICAL:

Bibliografia: „Manual de medicina interna pentru cadre medii’’ – autor Corneliu Borundel

Tematica:

1.Perioadele de evolutie a bolii

2.Diagnosticul si tratamentul unei febre

3.Inflamatia

4.Alimentatia – notiuni generale

5.Rinite

6.Laringita acuta si cronica

7.Bronsita acuta si cronica

8.Bronsectazia

9.Astmul bronsic

10.Pneumonia pneumococica

11.Abcesul pulmonar

12.Tuberculoza pulmonara

13.Pleureziile

14.Insuficienta respiratorie acuta

15.Stenoza mitrala

16.Stenoza aortica

17.Pericardita acuta

18.Angina pectorala

19.Infarctul miocardic

20.HTA

21.Sincopa si Lesinul

22.Esofagita

23.Gastrita

24.Ulcerul gastro-duodenal

25.Duodenita

26.Enterocolita acuta

27.Colita

28.Hepatita virala  acuta

29.Hepatita cronica

30.Litiaza biliara

31.Dischinezia biliara

32.Pancreatita Acuta

33.Peritonitele acute

34.Pielonefrita acuta

35.Litiaza renala

36.Anemia hemolitica

37.Anemia carentiala

38.RAA (reumatismul articular acut)

39.Diabetul zaharat – simptomatologie

40.Epilepsia – generalizata.

 

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 1              

Directia Protectia Copilului                                                                            

Complex Social de Servicii “Pinocchio”                                                

 

EXTRAS FIŞA POSTULUI 

principalele atribuţii

 

Informatii generale privind postul

Denumirea postului: inspector specialitate (atribuţii educator)

Nivelul postului  - executie;

Scopul principal al postului :  educatia formală şi nonformală a copilului protejat, supraveghere

ATRIBUŢII ŞI RĂSPUNDERI CARE REVIN ANGAJATULUI:

Proiecteaza, organizeaza si conduce intreaga activitate educativa si de socializare

Asigura supravegherea permanenta a copiilor;

Sprijina personalul de specialitate pentru stabilirea celor mai adecvate masuri pentru dezvoltarea morala a copiilor, precum corectarea devierilor de comportament si restabilirea echilibrului psihic al acestora;

Consemneaza cu regularitate in caietul de observatii aspecte caracteristice din comportarea si personalitatea copiilor, precum si activitatea zilnica;

Va trece in caietul de observatii numele si intervalul de timp in care copilul paraseste unitatea precum si adresa la care acesta pleaca; de asemenea noteaza masurile de sanctionare stabilite numai cu acordul sefului de centru;

Efectueaza serviciul pe unitate conform programarii;

Cunoaste orarul de la scoala al copiilor si este la curent cu situatia scolara; asigura sprijin adecvat fiecarui copil, in vederea frecventarii unitatilor de invatamant;

Participa la intocmirea programului educational si desfasoara activitati necesare dezvoltarii armonioase a copiilor;

Urmareste pregatirea temelor scolare si, la solicitarea copiilor, asigura sprijin pentru realizarea acestui lucru;

Participa la intalnirile cu parintii elevilor, organizate de catre institutiile de invatamant; colaboreaza cu cadrele didactice la derularea programelor eduationale ale copiilor protejati;

Participa la intocmirea meniului adecvat preferintelor copiilor, prin consultarea acestora;

Tine evidenta consemnarilor in registrul de vizite primite de copii;

Participa la intalniri in echipele interdisciplinare si deruleaza activitatile prevazute in programul de interventie;

Relatia cu copiii este bazata pe respect, toleranta, acceptare, incurajare si sprijin;

Are o tinuta decenta si comportare civilizata;

Asigura tinuta adecvata copiilor in interiorul si in exteriorul centrului;

Insoteste copiii la servirea mesei si in toate activitatile desfasurate, atit in centru cit si in afara;

Raspunde de prezenta in unitate a copiilor incredintati;

Informeaza conducerea centrului si persoanele de specialitate cu privire la orice modificare intervenita in sanatatea si dezvoltarea copiilor;

Nu utilizeaza masuri restrictive asupra copiilor (izolare, imobilizare) decit ca ultima solutie de prevenire sau stopare a vatamarii copilului, a altor persoane ori a unor distrugeri importante de bunuri materiale;

Semnaleaza conducerii centrului suspiciunile sau acuzele de abuz asupra copiilor;

Indeplineste orice alte sarcini trasate de seful de centru, in limita competentei;

Observa si inregistreaza comportamentul si progresul copilului in diverse situatii;

Aplica metode de terapie ocupationala corectiv- recuperatorie la recomandarea psihologului.

 

 

 

 

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 1              

Directia Protectia Copilului                                                                            

Complex Social de Servicii “Pinocchio”                                                

 

EXTRAS FIŞA POSTULUI 

principalele atribuţii

 

Informatii generale privind postul

Denumirea postului: medic

Nivelul postului  - executie;

Scopul principal al postului :  asigurarea serviciilor medicale beneficiarilor din centru

ATRIBUŢII ŞI RĂSPUNDERI CARE REVIN ANGAJATULUI:

Examineaza din punct de vedere sanitar copiii internati in centru, tinind seama de datele din fisele medicale, buletinele de analize si avizele epidemiologice cu care vin acestia;

Intocmeste dosarul cu actele medicale ale fiecarui copil (fise si registru);

Recomanda si centralizeaza aplicarea in centru a masurilor curativo-profilactice menite sa apere sanatatea copiilor si propune conducerii masurile igienico-sanitare;

Se intereseaza de rezultatele examenelor de bilant efectuate si in cazul unor probleme speciale de sanatate, se ingrijeste sa completeze dosarul medical al copilului cu documentatia necesara;

Se preocupa de dotarea cabinetelor medicale cu medicamente si alte materiale sanitare necesare pentru ingrijirea sanatatii pacientilor;

Studiaza conditiile de viata ale copiilor din centru, urmarind realizarea masurilor pentru imbunatatirea acestora;

Recomanda gimnastica medicala corespunzatoare copiilor cu deficiente fizice;

Participa la intocmirea meniurilor, preocupindu-se ca acestea sa corespunda cantitativ si calitativ;

Acorda consultatii curente si elibereaza scutiri medicale;

Intocmeste planul anual de activitate medico-sanitara, inclusiv regimul de zi al copiilor suferinzi, pe care il propune spre aprobare;

Tine legatura cu medicii din spitale pentru a verifica evolutia starii de sanatate a pacientilor;

Asigura starea de sanatate si profilaxie, pentru copiii asistati;

Respecta legislatia in vigoare cu privire la depozitarea, manipularea, distribuirea si administrarea medicamentelor;

Supravegheaza conditiile de munca si acorda primul ajutor in caz de accidentare sau imbolnavire a salariatilor din C.S.S.Pinocchio, aparute in timpul activitatilor;

Participa la intalnirea de lucru a echipei pluridisciplinare.

Organizeaza activitatea asistentilor medicali.

Isi desfasoara activitatea in program de 8 ore pe zi.

Consemneaza informatiile medicale in evidentele specifice fiecarui demers medical

Relatia cu copiii este bazata pe respect, toleranta, acceptare, incurajare si sprijin.

Sunt interzise conflictele cu colegii de servici in prezenta copiilor.

 Relatia cu colegii se bazeaza pe respect reciproc.

Semnaleaza conducerii centrului suspiciunile sau acuzele de abuz asupra copiilor.

 

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 1              

Directia Protectia Copilului                                                                           

Complex Social de Servicii “Pinocchio”                                                

 

EXTRAS FIŞA POSTULUI 

principalele atribuţii

 

Informatii generale privind postul

Denumirea postului: asistent medical

Nivelul postului:  executie;

Scopul principal al postului:  asigurarea serviciilor medicale beneficiarilor din centru

ATRIBUŢII ŞI RĂSPUNDERI CARE REVIN ANGAJATULUI:

Examineaza din punct de vedere sanitar copiii internati in centru, tinind seama de datele din fisele medicale, buletinele de analize si avizele epidemiologice cu care vin acestia;

Intocmeste dosarul cu actele medicale ale fiecarui copil (fise si registru);

Recomanda si centralizeaza aplicarea in centru a masurilor curativo-profilactice menite sa apere sanatatea copiilor si propune conducerii masurile igienico-sanitare;

Se intereseaza de rezultatele examenelor de bilant efectuate si in cazul unor probleme speciale de sanatate, se ingrijeste sa completeze dosarul medical al copilului cu documentatia necesara;

Se preocupa de dotarea cabinetelor medicale cu medicamente si alte materiale sanitare necesare pentru ingrijirea sanatatii pacientilor;

Studiaza conditiile de viata ale copiilor din centru, urmarind realizarea masurilor pentru imbunatatirea acestora;

Recomanda gimnastica medicala corespunzatoare copiilor cu deficiente fizice;

Participa la intocmirea meniurilor, preocupindu-se ca acestea sa corespunda cantitativ si calitativ;

Acorda consultatii curente si elibereaza scutiri medicale;

Intocmeste planul anual de activitate medico-sanitara, inclusiv regimul de zi al copiilor suferinzi, pe care il propune spre aprobare;

Tine legatura cu medicii din spitale pentru a verifica evolutia starii de sanatate a pacientilor;

Asigura starea de sanatate si profilaxie, pentru copiii asistati;

Respecta legislatia in vigoare cu privire la depozitarea, manipularea, distribuirea si administrarea medicamentelor;

Supravegheaza conditiile de munca si acorda primul ajutor in caz de accidentare sau imbolnavire a salariatilor din C.S.S.Pinocchio, aparute in timpul activitatilor;

Participa la intalnirea de lucru a echipei pluridisciplinare.

Organizeaza activitatea asistentilor medicali.

Isi desfasoara activitatea in program de 8 ore pe zi.

Consemneaza informatiile medicale in evidentele specifice fiecarui demers medical

Relatia cu copiii este bazata pe respect, toleranta, acceptare, incurajare si sprijin.

Sunt interzise conflictele cu colegii de servici in prezenta copiilor.

 Relatia cu colegii se bazeaza pe respect reciproc.

Semnaleaza conducerii centrului suspiciunile sau acuzele de abuz asupra copiilor.

 

 

COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII SF. ANDREI

NR. CRT

TIP POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII GENERALE ŞI SPECIFICE PENTRU OCUPARE

PRINCIPALELE CERINŢE ALE POSTURILOR

NR. POSTURI CONCURS

1

educator puericultor-componenta de zi

M

execuţie

absolvent de studii liceale cu diplomă de bacalaureat

 

asigură educaţia copiilor, beneficiari ai serviciilor sociale în cadrul Complexului Social de Servicii Sf. Andrei

1

 

 

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE:

EDUCATOR PUERICULTOR:

§  Standarde de calitate privind protecţia copilului în centrul de zi – prezentare

§  Atitudinea  faţă de copil şi deontologia profesiei de educator

§  Modelul familial al relaţiei educator – copil şi al relaţiei dintre copii

§  Promovarea accesului la informaţie şi posibilităţilor de exprimare liberă a opiniei copilului

§  Comunicarea – mijloc şi scop în activitatea educatorului

§  Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului

-          cap.1. – Dispoziţii generale şi definiţii

-          cap.2. – Drepturi şi libertăţi civile

-          cap.6. – Protecţia copilului împotriva exploatării

-          cap.7. – Instituţii şi servicii cu atribuţii în protecţia copilului

-          cap.8. – Organisme private

-          cap.10.– Finanţarea  sistemului de protecţie a  copilului

-          cap.11.– Reguli speciale de procedură

-          cap.12.-  Răspunderi  şi sancţiuni

-          cap.13.-  Dispoziţii tranzitorii şi finale

 

BIBLIOGRAFIE:

 • Educatorul specializat ( Aplicarea standardelor de calitate în Centre de Zi )
 • Legea 272/2004 privind protecţia si promovarea drepturilor copilului

 

 

DIRECŢIA GENERALĂ

DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 1

COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII „SF. ANDREI”

 

EXTRAS FIŞA POSTULUI

principalele atribuţii

                                                                                          

 

Informaţii generale privind postul

Denumirea postului: post de natură contractuală – educator  puericultor

Nivelul postului: de execuţie

Scopul principal al postului: asigurarea serviciilor educaţionale

ATRIBUŢII ŞI RĂSPUNDERI CARE REVIN ANGAJATULUI:

preia copilul de la asistenta medicala de serviciu, ce face triajul epidemiologic zilnic al copiilor si participa la acomodarea acestora

participa la toaleta copiilor cat si la formarea deprinderilor fiziologice si de dobândire a autonomiei

participa la îmbrăcarea si dezbrăcarea copiilor

participa la distribuirea hranei si alimentarea copiilor

participa alături de cadrul medical la vizitele medicale, dând relaţii despre copii

supraveghează, alături de asistenta medicala, evoluţia copiilor, starea lor de sănătate, informând medicul ori de cate ori este nevoie

participa la distribuirea hranei pentru copiii grupei unde lucreaza, asigurand hranirea acestora

răspunde de asigurarea condiţiilor corespunzătoare conform nevoilor copiilor

participa împreuna cu echipa multidisciplinara la elaborarea si implementarea planului personalizat de intervenţie ;

păstrează confidenţialitatea cu privire la situaţia socio-medicala a copiilor si a familiilor acestora ;

promovează principiile si normelor prevăzute de Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului ;

acţionează numai in interesul superior al copilului ;

realizează demersuri in vederea creşterii autonomiei copilului;

răspunde de asigurarea corespunzătoare a condiţiilor de mediu, necesare dezvoltării copilului;

răspunde de asigurarea si menţinerea condiţiilor igienico-sanitare la nivelul grupelor si anexelor (grupuri sanitare, holuri de acces);

răspunde de beneficiari in timpul programului;

creează mediul adecvat vârstei, capacitaţii de înţelegere a copiilor pentru a putea stimula prin joc dezvoltarea acestora;

creează mediul de joaca stimulativ pentru o buna dezvoltare psiho – socio – emoţionala;

elaborează programul educaţional pentru fiecare copil raportat la grupa de vârsta si nivelul de înţelegere;

desfăşoară activităţi educaţionale in grupuri mici de copii sau individual daca este necesar;

întocmeşte fisele individuale cu programe educaţionale;

se preocupa de educarea copiilor cat si a mamelor lor,prin programul de formare si educare a familiilor in dificultate;

participa la desfăşurarea programului de responsabilizare si asumarea riscurilor in viata de familie;

se documentează si prezintă referate privind educarea femeilor din familiile in dificultate;

participa la programele de culturalizare a copiilor;

se preocupa continuu de prevenirea accidentelor prin cădere;

colaborează cu întreg personalul in vederea  stimulării afective a copiilor;

participa la întâlniri săptămânale cu echipa multidisciplinara in vederea stabilirii programului de lucru;

pune la dispoziţia personalului de pe grupa materialele necesare pentru documentare, pentru ca programul instructiv-educativ sa aibă continuitate.

 

 

COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII SF. ECATERINA

NR. CRT

TIP POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII GENERALE ŞI SPECIFICE PENTRU OCUPARE

PRINCIPALELE CERINŢE ALE POSTURILOR

NR. POSTURI CONCURS

1

inspector specialitate atributii logoped

S

execuţie

absolvent studii superioare, cu diploma de licenta, în domeniul psihologiei autorizatie de libera practica eliberata de Colegiul Psihologilor

 

 

efectueaza examenul logopedic in vederea identificarii si evaluarii tulburarilor de limbaj si comunicare

1

2

asistent medical BFT

PL

execuţie

absolvent scoală sanitară postliceală, specialitate asistent medical generalist/pediatrie;

avizul OAMGMAMR medicină generală sau pediatrie;

 asigurare profesionala;

 

 

1

3

kinetoterapeut

S

executie

absolvent studii superioare de lungă durată, cu diplomă de licenţă în specializarea Kinetoterapie

asigurarea serviciilor de recuperare medicală

2

 

 

TEMATICA INSPECTOR SPECIALITATE LOGOPED:

 1. Elemente de psihofiziologie si fonetica articulatorie si acustica
 2. Normal si patologic in limbaj
 3. Evolutia limbajului de la 0-18 ani
 4. Depistare, examinare complexa si diagnoticul tulburarilor de limbaj
 5. Etiologia si clasificarea tulburarilor de limbaj
 6. Terapia cu caracter general in  cadrul tulburarilor de limbaj
 7. Intarzierea in aparitia si dezvoltarea limbajului
 8. Tulburarile de limbaj cu substrat neurologic
 9. Tulburarile de limbaj in autism
 10. Tulburarile de ritm si fluenta ale vorbirii
 11. Tulburarile structurilor lexico-grafice
 12. Definirea si clasificarea tulbuarilor de pronuntie si articulatie
 13. Terapia dislaliei periferice si de evolutie

14.   Programele de interventie in terapia tulburarilor de limbaj

Bibliografie

1.  Anca M. ( 2002) – “ Logopedie” P.U.C. Cluj  Napoca

2.  Boscani E. ( 1983 ) – “ Balbaiala – prevenire si tratament “ E.D.P. – Bucuresti

3.  Verza  E. ( 2009 ) – “ Tratat de logopedie “ Ed. SemnE – Bucuresti

         4. Vrasmas E., Stanica C. ( 1997 ) – “ Terapia tulburarilor de limbaj Interventii logopedice”, E.D.P. –Bucuresti

         5. Golu P. ( 1991) – “ Psihologia copilului “ E.D.P. – Bucuresti

 

ASISTENT MEDICAL BFT BIBLIOGRAFIE

1. Manualul de medicină internă pentru cadre medii – Corneliu Borundel

2.Kinetologie medicală – Mariana Cordun, Editura Axa 1999

3. Nursing – Lucreţia Titircă, Editura Viaţa Medicală Românească

 

TEMATICĂ

1. Noţiuni de BFT - Manualul de medicină internă pentru cadre medii – Corneliu Borundel

2. Masajul – efecte, procedee principale, indicaţii, contraindicaţii - Kinetologie medicală – Mariana Cordun, Editura Axa 1999

3. Electroterapia - Kinetologie medicală – Mariana Cordun, Editura Axa 1999

          Curent continuu: galvanizarea simplă

          Curent discontinuu: curentul cu frecvenţă redusă

          curentul cu frecvenţă medie

          curenţii interferenţiali

          curenţii cu frcvenţă înaltă

          Vibroterapia: ultrasunetele

4. Administrarea medicamentelor - Nursing – Lucreţia Titircă, Editura Viaţa Medicală Românească

          Generalităţi

         Administrarea medicamentelor pe suprafaţa tegumentelor

5. Mobilizarea pacientului - Nursing – Lucreţia Titircă, Editura Viaţa Medicală Românească.

 

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE:

KINETOTERAPEUT

1.Tudor Sbenghe - Kinetologie profilactica, terapeutica si de recuperare , Editura Medicala, 1987

2.Cordun Mariana – Kinetologie medicala, Editura Axa, 1999

3.Nica Adriana Sarah - Recuperare medicală , Editura Universitară Carol Davila, 2004

4.Iaroslav Kiss  - Fizio-kinetoterapia si recuperarea medicala in afectiunile aparatului locomotor, Editura Medicala, 2007

 

 

 

 

 

DIRECŢIA GENERALĂ

DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 1

COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII „SF. ECATERINA”

 

EXTRAS FIŞA POSTULUI

Principalele atribuţii

                                                                                          

 

Informaţii generale privind postul

Denumirea postului: post de natură contractuală: inspector specialitate logoped

Nivelul postului: de execuţie

Scopul principal al postului: Efectuarea examenului logopedic

 

 

ATRIBUŢII ŞI RĂSPUNDERI CARE REVIN ANGAJATULUI:

Efectueaza examenul logopedic in vederea identificarii si evaluarii tulburarilor de limbaj si comunicare;

Alcatuieste programele de abilitare/reabilitare pentru fiecare copil in parte stabilind obiectivele, strategiile si acivitatile terapeutice necesare remedierii tulburarilor de comunicare;

Desfasoara activitati de terapie specifica individual sau in grup in functie de nevoile copilului;

Intocmeste si reactualizeaza periodic fisele de observatie logopedica;

Participa impreuna cu ceilalti specialisti la elaborarea si reevaluarea periodica a PIP;

Desfasoara activitati de consiliere cu parintii informindu-i cu privire la obiectivele propuse si evolutia copilului;

Informeaza managerul de caz in mod periodic si ori de cite ori este nevoie cu privire la implementarea PIP;

Intocmeste rapoarte privind evolutia fiecarui copil in parte in urma sedintelor de terapie;

Ofera consultanta de specialitate personalului de educatie si ingrijire ajutindu-i sa inteleaga importanta dezvoltarii limbajului si remedierii problemelor de comunicare;

Participa alaturi de ceilalti specialisti la redactarea raportului anual de activitate oferind sugestii menite sa creasca calitatea serviciilor;

Contribuie impreuna cu ceilalti specialisti ai centrului la intocmirea de materiale informative destinate parintilor;

Se preocupa constant de informarea stiintifica contribuind la introducerea de noi procedee si tehnici de lucru;

Participa la cursurile de formare si dezvoltare profesionala organizate in institutie sau inafara acesteia;

Face propuneri in vederea achizitionarii materialelor necesare desfasurarii in bune conditii a activitatilor logopedice;

Participa la intilnirile de lucru organizate in cadrul centrului;

Respecta codul etic in relatia cu familiile si copiii precum si codul deontologic al preofesiei;

Instiinteaza cu promptitidine coordonatorul centrului daca suspecteaza sau identifica situatii de abuz sau neglijare a copilului;

Cunoaste si respecta standardele minime obligatorii ale CZD;

Pastreza confidentialitate datelor si informatiilor obtinute in urma evaluarii copilului;

Cunoaste si respecta regulamentul intern de organizare si funcionare precum si normele de protectia muncii;

Instiinteaza cu promptitudine coordonatorul centrului cu privire la orice incident survenit in activitate;

Urmareste continuu cultivarea unor relatii profesionale si colegiale cu ceilalti membrii ai echipei;

Instiiteaza pesonalul medical cu privire la orice modificare in comportamentul sau starea de sanatate a copilului;

Aduce la indeplinire alte sarcini stabilite de sefii ierarhici sub rezerva legalitatii.

 

DIRECŢIA GENERALĂ

DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 1

COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII „SF. ECATERINA”

 

 

EXTRAS FIŞA POSTULUI

Principalele atribuţii

                                                                                          

 

Informaţii generale privind postul

1.            Denumirea postului : asistent B.F.T.

2.            Nivelul postului ( execuţie / conducere) : execuţie

3.            Scopul principal al postului : aplicarea tratamentului specific B.F.T.

Atribuţii şi responsabilităţi ce revin angajatului  :

aplică tratamente specifice B.F.T.

întocmeşte planul personalizat de intervenţie împreună cu personalul de specialitate în funcţie de nevoile şi particularităţile fiecărui copil ăn parte şi-l reactualizează periodic

informează părinţii sau reprezentantul legal al copilului cu privire la conţinutul P.P.I şi rolul care le revine în operaţionalizarea obiectivelor acestuia

anunţă medicul sau asistenta la orice modificare în starea de sănătate a beneficiarilor

informează părinţii cu privire la programul zilnic al copilului

face demersuri constante pentru a realiza o colaborare strânsă cu familiile , astfel încât o parte din activităţile de recuperare să fie continuate cu copiii şi în familie

ţine evidenţa şi urmăreşte eficienţa tratamentului

interacţionează cu copiii stabilind contactul vizual denumind obiectele şi acţiunile desfăşurate

organizează activitatea în sălile de kinetoterapie urmărind utilizarea corectă a aparaturii şi instrumentelor

raportează orice informaţie referitoare la suspiciunea de abuz sau neglijare a copilului 

păstrează confidenţionalitatea cu privirea la cazurile copiilor şi familiilor acestora

cunoaşte şi respectă legile în vigoare referitoare la domeniul său de activitate

participă la cursuri de formare şi perfecţionare

respectă regulamentul de organizare şi funcţionare,  normele de protecţie a muncii şi P.S.I.

 

COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII SF. NICOLAE

NR. CRT

TIP POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII GENERALE ŞI SPECIFICE PENTRU OCUPARE

PRINCIPALELE CERINŢE ALE POSTURILOR

NR. POSTURI CONCURS

1

referent atribuţii educator-componenta rezindentiala

M

execuţie

absolvent de studii liceale cu diplomă de bacalaureat;

 

asigură educaţia copiilor, beneficiari ai serviciilor sociale în cadrul Complexului Social de Servicii Sf. Nicolae

2

2

Asistent medical-componenta rezidentiala

 

PL

execuţie

absolvent scoală sanitară postliceală, specialitate asistent medical generalist/pediatrie;

avizul OAMGMAMR medicină generală sau pediatrie;

 asigurare profesionala;

 

Oferă asistenţă medicală  copiilor beneficiari ai serviciilor sociale în cadrul Complexului Social de Servicii Sf. Nicolae

2

3

infirmieră-centrul maternal

 

G

execuţie

studii generale (8 clase);

pentru candidaţii care nu sunt debutanţi în profesie, constituie un avantaj depunerea certificatului de absolvire a cursului de infirmiere

îngrijire generală a copiilor beneficiari ai serviciilor sociale în cadrul Complexului Social de Servicii Sf. Nicolae

1

4

inspector specialitate                (atributii educator)-componenta rezindentiala

S

execuţie

Studii superioare de lungă durata, absolvite cu diploma de licenta in domeniul stiinte sociale, stiinte umaniste si arte

asigură educaţia copiilor, beneficiari ai serviciilor sociale în cadrul Complexului Social de Servicii Sf. Nicolae

1

 

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE:

REFERENT SI INSPECTOR SPECIALITATE ATRIBUŢII EDUCATOR

BIBLIOGRAFIA ŞI TEMATICA:

1.      Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificări şi completări, cu următoarea tematică:

-          Cap. 1:  Dispoziţii generale şi definiţii

-          Cap. 2:  Drepturi şi libertăţi civile

-          Cap. 3: Protecţia specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi

-          Cap. 5:  Protecţia copilului care a săvârşit o faptă penală şi nu răspunde penal

-          Cap. 6:  Protecţia copilului împotriva exploatării

-          Cap. 7:  Instituţii şi servicii cu atribuţii în protecţia copilului

-          Cap. 8:  Organisme private

-          Cap. 9: Licenţierea şi inspecţia serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi a celor de protecţie specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi

-          Cap.10: Finanţarea sistemului de protecţia a copilului

-          Cap. 11: Reguli speciale de procedură

-          Cap. 12: Răspunderi şi sancţiuni

-          Cap. 13: Dispoziţii tranzitorii şi finale.

2.      Educatorul specializat (Aplicarea standardelor de calitate în centrele de plasament), cu următoarea tematică:

-          Standarde de calitate privind protecţia copilului în centrul de plasament – prezentare;

-          Atitudinea faţă de copil şi deontologia profesiei de educator;

-          Modelul familial al relaţiei educator – copil şi al relaţiei dintre copii;

-          Jocul şi organizarea timpului liber în centrul de plasament;

-          Reintegrarea, integrarea familială a copilului. Rolul educatorului;

-          Promovarea accesului la informaţie şi posibilităţilor de exprimare liberă a opiniei copilului;

-          Comunicarea – mijloc şi scop în activitatea educatorului.

                                                               

 

 

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA:

ASISTENT MEDICAL:

Bibliografia:Manual de medicina interna pentru cadre medii’’ – autor Corneliu Borundel

Tematica:

1.Perioadele de evolutie a bolii

2.Diagnosticul si tratamentul unei febre

3.Inflamatia

4.Alimentatia – notiuni generale

5.Rinite

6.Laringita acuta si cronica

7.Bronsita acuta si cronica

8.Bronsectazia

9.Astmul bronsic

10.Pneumonia pneumococica

11.Abcesul pulmonar

12.Tuberculoza pulmonara

13.Pleureziile

14.Insuficienta respiratorie acuta

15.Stenoza mitrala

16.Stenoza aortica

17.Pericardita acuta

18.Angina pectorala

19.Infarctul miocardic

20.HTA

21.Sincopa si Lesinul

22.Esofagita

23.Gastrita

24.Ulcerul gastro-duodenal

25.Duodenita

26.Enterocolita acuta

27.Colita

28.Hepatita virala  acuta

29.Hepatita cronica

30.Litiaza biliara

31.Dischinezia biliara

32.Pancreatita Acuta

33.Peritonitele acute

34.Pielonefrita acuta

35.Litiaza renala

36.Anemia hemolitica

37.Anemia carentiala

38.RAA (reumatismul articular acut)

39.Diabetul zaharat – simptomatologie

40.Epilepsia – generalizata.

 

INFIRMIERĂ :

Bibliografie:

“Ghidul infirmierei” pus la dispoziţie de angajator

 

 

DIRECŢIA GENERALĂ

DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 1

COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII „SF. NICOLAE”

 

EXTRAS FIŞA POSTULUI

principalele atribuţii

                                                                                           

 

Informaţii generale privind postul

Denumirea postului: post de natură contractuală: referent atribuţii educator

Nivelul postului: de execuţie

Scopul principal al postului:

ATRIBUŢII ŞI RĂSPUNDERI CARE REVIN ANGAJATULUI:

Conduce activitatea educativa a grupei de copii stabilita de catre seful complexului social de servicii.

Participa la intocmirea Planului Individualizat de Protectie, realizeaza PIS (educatie, deprinderi de viata independenta, timp liber) si raspunde de aplicarea acestuia in conformitate cu atributiile ce ii revin;

Educatorul ajuta copilul sa-si efectueze temele, il controleaza, face demersuri pentru o pregatire cit mai buna individuala si particularizata ritmului si posibilitatilor fiecarui copil;

Are obligatia sa controleze prezenta copilului la scoala si sa discute atat cu copilul cat si cu invatatorul sau profesorul-diriginte si cu alte cadre didactice pentru rezolvarea problemelor ce apar;

Respecta programul de lucru stablit in functie de necesitatile copiilor din grupa. Acest program va fi stabilit de catre seful complexului  si va fi anuntat din timp;

Urmareste si asigura pregatirea pentru scoala si societate a fiecarui copil din grupa repartizata, consemnând cu regularitate in caietul de observatii aspecte ce privesc schimbarile observate la fiecare copil in parte;

Discuta cu copilul intr-un climat de incredere si respect reciproc;

Raspunde de prezenta copiilor in unitate;

Raspunde de copiii plecati din unitate, asumarea acestei raspunderi facandu-se prin semnarea biletului de voie unde sint consemnate: locul unde se deplaseaza copilul, scopul deplasarii si orele intre care acesta este plecat;

Raspunde de sanatatea fizica si psihica a copiilor incredintati si informeaza de indata seful de complex, cabinetul medical sau dupa caz psihologul in cazul in care apar modificari ale starii de sanatate a acestora ;

Raspunde de formarea si consolidarea deprinderilor de igiena personala si igiena spatiilor de locuit ale copiilor;

Raspunde de activitatea educationala din timpul liber a copilului si zilele libere sau vacante organizând in acest sens vizite tematice la diferite obiective (muzee, cinematografe, teatre, parcuri etc.);

Incurajeaza autonomia copilului , asculta opiniile copiilor si stimuleaza initiativa acestora in concordanta cu varsta si posibilitatile reale ale acestora ;

Raspunde de securitatea vietii copiilor pe timpul cit isi desfasoara activitatea in cadrul complexului  sau cu ocazia altor activitati;

Prelucreaza cu copiii regulile de protectia muncii si de P.S.I.,informându-i si educându-i pe acestia sa le respecte;

Participa la intâlnirile cu parintii ce sunt organizate de institutiile de invatamânt frecventate de copiii protejati;

Are obligatia sa nu paraseasca locul de munca, chiar daca pleaca intr-o activitate educationala cu copiii, fara sa aduca la cunostinta sefului de complex;

Sprijina activitatea asistentului social, cabinetului  medical si a psihologului;

Colaboreaza cu echipa pluridisciplinara ;

Are obligatia sa aduca la cunostinta, in timp util, sefului de complex atunci când nu se poate prezenta la serviciu, indiferent de motivul absentei;

Participă la dezvoltarea şi derularea programelor psihopedagogice personalizate stabilite pentru fiecare copil;

Desfăşoara cu copii din cadrul centrului activităţi de terapie ocupaţională;

Are obligatia sa anunte verbal sau in scris conducerii centrului orice problema pe care o intâmpina;

Desfasoara activitatea in ture, schimburi,  sau functie de necesitatile centrului;

Este desemnat educator de serviciu pe unitate conform graficului programului de lucru;

Este desemnat conform graficului educator de serviciu (zi sau noapte) si rezolva toate problemele ivite: de protectie a copilului, administrative, etc., informând seful de centru  despre  toate problemele intâmpinate in timpul serviciului, tinând locul acestuia atunci cind  lipseste din unitate daca nu a desemnat o alta persoana in acest sens ;

Supravegheaza copiii pe timpul noptii si implementeaza programul complexului stabilit prin Regulament;

Monitorizeaza cazurile copiilor aflati sub tratament si se ingrijeste de starea de sanatate acordand acestora atentie sporita;

Dezvolta relatii profesionale pe orizontala si pe verticala cu echipa institutiei;

Indeplineste orice alta sarcina trasata de seful ierarhic in acord cu pregatirea  profesionala;

Respecta R.O.I., ROF, complex si D.G.A.S.P.C., de protectia muncii si pe cel de P.S.I. , precum si procedurile de lucru din cadrul complexului ;

Fiecare lucrător trebuie să-şi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă. În acest scop lucrătorul are următoarele obligaţii:

a) să  utilizeze corect echipamentele de muncă şi echipamentele de transport;

b) să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;

c) să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană;

d) să respecte prevederile stipulate în Regulamentul Intern şi/sau Contractul Colectiv de Muncă;

e) să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;

f) să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari;

g) să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii echipamentelor de muncă;

h) să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau lucrătorii desemnaţi, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă  şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate;

i) să cunoască măsurile de prim ajutor care trebuie luate în caz de accidentări sau îmbolnăviri profesionale;

Nerespectarea atributiilor prevazute in fisa de post,disciplinei muncii, a legislatiei cu privire la protectia copilului sint sanctionate conform legislatiei in vigoare.

 

 

DIRECŢIA GENERALĂ

DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 1

COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII „SF. NICOLAE”

 

EXTRAS FIŞA POSTULUI

principalele atribuţii

                                                                                          

 

Informaţii generale privind postul

Denumirea postului: post de natură contractuală: asistent medical

Nivelul postului: de execuţie

Scopul principal al postului:

ATRIBUŢII ŞI RĂSPUNDERI CARE REVIN ANGAJATULUI:

Face triajul epidemiologic al copiilor care sunt învoiţi în familie pentru perioade mai lungi de timp (vacanţe şcolare, sfârşit de săptămână) sau care intră pentru prima dată în colectivitate;

Controlează zilnic starea de sănătate atuturor copiilor dincomplex, medicaţia acestora şi instrumentarul medical;

Colaborează cu echipa multidisciplinară în vederea elaborării şi implementării PPI şi PIP;

Respectă secretul de serviciu şi nu dă relaţii despre beneficiari ;

Examinează copiii care vor fi supuşi imunizărilor profilactice pentru stabilirea eventualelor contraindicaţii medicale ;

Participă la întocmirea meniurilor şi efectuează periodic anchete privind alimentaţia copiilor;

În caz de urgenţă însoţeşte copiii la unităţi spitaliceşti de profil, la medicul de familie al acestora;

Efectuează tratamente curente la indicaţia medicului (tratamente injectabile, tratamente orale, tratamente locale);

Preia şi gestionează medicaţia necesară, întocmind medicaţia obligatorie privind consumul şi stocul de medicamente (avizele de însoţire, NIR-ul, fişele de magazie, etc.);

Verifică şi predă lunar actele în vederea contabilizării;

Informează medicul asupra aspectelor sesizate şi evoluţia stării de sănătate a copiilor;

Ajută medicul în timpul examinărilor ce trebuie effectuate şi efectuează vaccinări la indicaţia medicului;

 Duce condica de medicamente la farmacie, preia medicamentele şi le administrează conform prescripţiilor medicale din foaia de observaţie;

Termometrizează, cântăreşte şi măsoară toţi copiii din complex;

Verifică zilnic efectuarea corectă a igienizării spaţiilor (bucătărie, sala de mese, oficii) şi a echipamentelor de protecţie;

Completează zilnic fişele de temperatură a frigiderului şi congelatoarelor din blocul alimentar;

Completează zilnic fişa de evidenţă HACCP;

La sfârşitul lunii predă administratorului , fişele pe care le monitorizează;

Verifică starea de igienă a personalului şi echipamentul  de protecţie la începutul lucrului;

Verifică starea de curăţenie a suprafeţelor de lucru, utilajelor şi pardoselilor la începutul lucrului;

Completează fişele de evidenţă a rezultatelor analizelor pentru apa potabilă, produse finite şi a rezultatelor testelor de sanitaţie;

Controlează efectuarea analizelor medicale periodice de către personal şi actualizarea acestora (conform recomandărilor);

Asigură şi răspunde de buna funcţionare şi păstrare a aparaturii şi instrumentarului medical, precumşi a obiectelor de inventar;

Respecta programul de lucru stablit in functie de necesitatile copiilor din grupa. Acest program va fi stabilit de catre seful complexului  si va fi anuntat din timp;

Discuta cu copilul intr-un climat de incredere si respect reciproc;

Are obligatia sa aduca la cunostinta, in timp util, sefului de complex atunci când nu se poate prezenta la serviciu, indiferent de motivul absentei;

Are obligatia sa anunte verbal sau in scris conducerii centrului orice problema pe care o intâmpina;

Desfasoara activitatea in ture, schimburi,  sau functie de necesitatile centrului;

Dezvolta relatii profesionale pe orizontala si pe verticala cu echipa institutiei;

Indeplineste orice alta sarcina trasata de seful ierarhic in acord cu pregatirea  profesionala;

Respecta R.O.I., ROF, complex si D.G.A.S.P.C., de protectia muncii si pe cel de P.S.I. , precum si procedurile de lucru din cadrul complexului ;

Fiecare lucrător trebuie să-şi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă. În acest scop lucrătorul are următoarele obligaţii:

a) să  utilizeze corect echipamentele de muncă şi echipamentele de transport;

b) să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;

c) să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană;

d) să respecte prevederile stipulate în Regulamentul Intern şi/sau Contractul Colectiv de Muncă;

e) să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;

f) să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari;

g) să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii echipamentelor de muncă;

h) să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau lucrătorii desemnaţi, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă  şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate;

i) să cunoască măsurile de prim ajutor care trebuie luate în caz de accidentări sau îmbolnăviri profesionale.

Nerespectarea atributiilor prevazute in fisa de post, disciplinei muncii, a legislatiei cu privire la protectia copilului sint sanctionate conform legislatiei in vigoare

 

 

DIRECŢIA GENERALĂ

DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 1

COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII „SF. NICOLAE”

 

EXTRAS FIŞA POSTULUI

principalele atribuţii

 

Atributii si responsabilitati ce revin angajataului:

Infirmiera supraveghează şi asigură securitatea copiilor în lipsa mamelor;

Asistă/participă alături de mamă la îngrijirea copiilor (spălat, schimbat, îmbrăcat, supravegherea şi administrarea tratamentului medical);

Acordă îngrijiri zilnice grupului de mame şi copii, menţinând un mediu relaxant şi stimulativ pentru dezvoltarea cuplurilor-mamă-copil, în plan fizic, intelectual şi emoţional;

Însoţeşte cuplurile mamă-copil alături de educatoare la plimbare, excursii, vizionări spectacole, şcoli, policlinici, unităţi spitaliceşti, iar în anumite cazuri îmsoţeşte beneficiarele;

Practică constant un comportament bland, evitând folosirea pedepselor de orice fel;

Ajută mamele la efectuarea toaletei copiilor (schimbat, îmbăiere, igienă corporală);

Participă, contribuie la efectuarea curăţeniei în dormitoarele copiilor, în lipsa mamelor;

Îndrumă mamele la hrănirea copiilor care necesită acest lucru;

Asigură distribuirea corectă a hranei şi jută la servirea mesei cuplurilor mamă-copil;

Interacţionează frecvent cu copiii în timpul îngrijirii stabilind contactul vizual, denumind obiectele şi acţiunile desfăşurate, ajutând astfel mamele fără experienţă cum să se comporte cu copiii lor;

Asigură securitatea mediului în centrul maternal, identificând şi semnalând pericolele potenţiale;

Îndrumă mamele la spălarea şi dezinfectarea suprafeţelor şi a materialelor de joc, respectând standardele de igienă;

Verifică zilnic lenjeria mamei şi a copilului pentru a fi păstrate curate şi se asigură de respectarea normelor igienico-sanitare;

În lipsa mamei, aeriseşte încăperile unde sunt copii, curăţă paturile şi accesoriile acestora, curăţă şi dezinfectează mobilierul, cât şi alte suprafeţe;

Răspunde direct de modul de exploatare şi întreţinere a instalaţiilor sanitare şi electrice din dotare conform instrucţiunilor;

În situaţii de urgenţă să acţioneze în conformitate cu procedurile stabilite (anunţarea serviciului de ambulanţă sau secţia de poliţie);

Participă alături de mame şi asistenta medicală la formarea deprinderilor elementare de igienă a cuplului mamă-copil, la programele de stimulare afectivă, stimulare psihomotorie şi limbaj;

Adoptă o atitudine de valorizare a mamei în rolul de părinte, în spiritul respectării confidenţialităţii şi a demnităţii cuplului mamă-copil;

Respecta programul de lucru stablit in functie de necesitatile cuplurilor mamă-copil. Acest program va fi stabilit de catre seful complexului  si va fi anuntat din timp;

Urmareste, îndrumă mama si asigura pregatirea pentru scoala si societate a fiecarui copil din grupa repartizata, consemnând cu regularitate in caietul de observatii aspecte ce privesc schimbarile observate la fiecare copil in parte;

Discuta cu mama şi copilul intr-un climat de incredere si respect reciproc;

Responsabilizează mama cu privire la de sanatatea fizica si psihica a copilului si informeaza de indata seful de complex, cabinetul medical sau dupa caz psihologul in cazul in care apar modificari ale starii de sanatate a acestora ;

Incurajeaza autonomia copilului , asculta opiniile copiilor si stimuleaza initiativa acestora in concordanta cu varsta si posibilitatile reale ale acestora ;

Raspunde de securitatea vietii copiilor pe timpul cit isi desfasoara activitatea in cadrul complexului  sau cu ocazia altor activitati, atunci când mama nu este prezentă;

Administrează tratamentul copiilor, în urma indicaţiilor primite de la cadrele medicale;

Ajută mamele la dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă;

Prelucreaza cu copiii regulile de protectia muncii si de P.S.I.,informându-i si educându-i pe acestia sa le respecte;

Are obligatia sa nu paraseasca locul de munca, chiar daca pleaca intr-o activitate educationala cu copiii, fara sa aduca la cunostinta sefului de complex;

Sprijina activitatea asistentului social, cabinetului  medical si a psihologului;

Colaboreaza cu echipa pluridisciplinara ;

Are obligatia sa aduca la cunostinta, in timp util, sefului de complex atunci când nu se poate prezenta la serviciu, indiferent de motivul absentei;

Are obligatia sa anunte verbal sau in scris conducerii centrului orice problema pe care o intâmpina;

Desfasoara activitatea in ture, schimburi,  sau functie de necesitatile centrului;

Este desemnată infirmieră de serviciu pe unitate conform graficului programului de lucru;

Supravegheaza copiii pe timpul noptii, alături de educator si implementeaza programul complexului stabilit prin Regulament;

Monitorizeaza cazurile copiilor aflati sub tratament si se ingrijeste de starea de sanatate acordand acestora atentie sporita;

Dezvolta relatii profesionale pe orizontala si pe verticala cu echipa institutiei;

Indeplineste orice alta sarcina trasata de seful ierarhic in acord cu pregatirea  profesionala;

Respecta R.O.I., ROF, complex si D.G.A.S.P.C., de protectia muncii si pe cel de P.S.I. , precum si procedurile de lucru din cadrul complexului ;

Fiecare lucrător trebuie să-şi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă. În acest scop lucrătorul are următoarele obligaţii:

a) să  utilizeze corect echipamentele de muncă şi echipamentele de transport;

b) să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;

c) să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană;

d) să respecte prevederile stipulate în Regulamentul Intern şi/sau Contractul Colectiv de Muncă;

e) să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;

f) să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari;

g) să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii echipamentelor de muncă;

h) să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau lucrătorii desemnaţi, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă  şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate;

i) să cunoască măsurile de prim ajutor care trebuie luate în caz de accidentări sau îmbolnăviri profesionale.

Nerespectarea atributiilor prevazute in fisa de post, disciplinei muncii, a legislatiei cu privire la protectia copilului sunt sanctionate conform legislatiei in vigoare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECŢIA GENERALĂ

DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 1

COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII „SF. NICOLAE”

 

 

EXTRS FIŞA POSTULUI

principalele atribuţii

 

Informatii generale privind postul

1.    Denumirea postului: inspector specialitate atribuţii educator

2.    Nivelul postului  - executie;

3.    Scopul principal al postului :  educatia nonformala si informala a copilului protejat, supraveghere.

ATRIBUŢII ŞI RESPONSABILITĂŢI CE REVIN ANGAJATULUI

Conduce activitatea educativa a grupei de copii stabilita de catre seful complexului social de servicii.

Participa la intocmirea Planului Individualizat de Protectie, realizeaza PIS (educatie, deprinderi de viata independenta, timp liber) si raspunde de aplicarea acestuia in conformitate cu atributiile ce ii revin;

Educatorul ajuta copilul sa-si efectueze temele, il controleaza, face demersuri pentru o pregatire cit mai buna individuala si particularizata ritmului si posibilitatilor fiecarui copil;

Are obligatia sa controleze prezenta copilului la scoala si sa discute atat cu copilul cat si cu invatatorul sau profesorul-diriginte si cu alte cadre didactice pentru rezolvarea problemelor ce apar;

Respecta programul de lucru stablit in functie de necesitatile copiilor din grupa. Acest program va fi stabilit de catre seful complexului  si va fi anuntat din timp;

Urmareste si asigura pregatirea pentru scoala si societate a fiecarui copil din grupa repartizata, consemnând cu regularitate in caietul de observatii aspecte ce privesc schimbarile observate la fiecare copil in parte;

Discuta cu copilul intr-un climat de incredere si respect reciproc;

Raspunde de prezenta copiilor in unitate;

Raspunde de copiii plecati din unitate, asumarea acestei raspunderi facandu-se prin semnarea biletului de voie unde sint consemnate: locul unde se deplaseaza copilul, scopul deplasarii si orele intre care acesta este plecat;

Raspunde de sanatatea fizica si psihica a copiilor incredintati si informeaza de indata seful de complex, cabinetul medical sau dupa caz psihologul in cazul in care apar modificari ale starii de sanatate a acestora ;

Raspunde de formarea si consolidarea deprinderilor de igiena personala si igiena spatiilor de locuit ale copiilor;

Raspunde de activitatea educationala din timpul liber a copilului si zilele libere sau vacante organizând in acest sens vizite tematice la diferite obiective (muzee, cinematografe, teatre, parcuri etc.);

Incurajeaza autonomia copilului , asculta opiniile copiilor si stimuleaza initiativa acestora in concordanta cu varsta si posibilitatile reale ale acestora ;

Raspunde de securitatea vietii copiilor pe timpul cit isi desfasoara activitatea in cadrul complexului  sau cu ocazia altor activitati;

Prelucreaza cu copiii regulile de protectia muncii si de P.S.I.,informându-i si educându-i pe acestia sa le respecte;

Participa la intâlnirile cu parintii ce sunt organizate de institutiile de invatamânt frecventate de copiii protejati;

Are obligatia sa nu paraseasca locul de munca, chiar daca pleaca intr-o activitate educationala cu copiii, fara sa aduca la cunostinta sefului de complex;

Sprijina activitatea asistentului social, cabinetului  medical si a psihologului;

Colaboreaza cu echipa pluridisciplinara ;

Are obligatia sa aduca la cunostinta, in timp util, sefului de complex atunci când nu se poate prezenta la serviciu, indiferent de motivul absentei;

Participă la dezvoltarea şi derularea programelor psihopedagogice personalizate stabilite pentru fiecare copil;

Desfăşoara cu copii din cadrul centrului activităţi de terapie ocupaţională;

Are obligatia sa anunte verbal sau in scris conducerii centrului orice problema pe care o intâmpina;

Desfasoara activitatea in ture, schimburi,  sau functie de necesitatile centrului;

Este desemnat educator de serviciu pe unitate conform graficului programului de lucru;

Este desemnat conform graficului educator de serviciu (zi sau noapte) si rezolva toate problemele ivite: de protectie a copilului, administrative, etc., informând seful de centru  despre  toate problemele intâmpinate in timpul serviciului, tinând locul acestuia atunci cind  lipseste din unitate daca nu a desemnat o alta persoana in acest sens ;

Supravegheaza copiii pe timpul noptii si implementeaza programul complexului stabilit prin Regulament;

Monitorizeaza cazurile copiilor aflati sub tratament si se ingrijeste de starea de sanatate acordand acestora atentie sporita;

Dezvolta relatii profesionale pe orizontala si pe verticala cu echipa institutiei;

Indeplineste orice alta sarcina trasata de seful ierarhic in acord cu pregatirea  profesionala;

Respecta R.O.I., ROF, complex si D.G.A.S.P.C., de protectia muncii si pe cel de P.S.I. , precum si procedurile de lucru din cadrul complexului ;

Fiecare lucrător trebuie să-şi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă. În acest scop lucrătorul are următoarele obligaţii:

a) să  utilizeze corect echipamentele de muncă şi echipamentele de transport;

b) să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;

c) să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană;

d) să respecte prevederile stipulate în Regulamentul Intern şi/sau Contractul Colectiv de Muncă;

e) să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;

f) să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari;

g) să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii echipamentelor de muncă;

h) să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau lucrătorii desemnaţi, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă  şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate;

i) să cunoască măsurile de prim ajutor care trebuie luate în caz de accidentări sau îmbolnăviri profesionale;

Nerespectarea atributiilor prevazute in fisa de post,disciplinei muncii, a legislatiei cu privire la protectia copilului sint sanctionate conform legislatiei in vigoare.

 

COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII SF. MARIA

NR. CRT

TIP POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII GENERALE ŞI SPECIFICE PENTRU OCUPARE

PRINCIPALELE CERINŢE ALE POSTURILOR

NR. POSTURI CONCURS

2

referent atribuţii educator – componenta rezidenţială

M

execuţie

absolvent de studii liceale cu diplomă de bacalaureat;

cunoştiinţe privind educarea copilului cu dizabilităţi

asigură educaţia copiilor, beneficiari ai serviciilor sociale în cadrul Complexului Social de Servicii Sf. Maria

2

3

asistent medical – componenta de zi

PL

execuţie

absolvent scoală sanitară postliceală, specialitate asistent medical generalist/pediatrie;

avizul OAMGMAMR medicină generală sau pediatrie;

 asigurare profesionala;

cunoştiinţe privind îngrijirea copilului cu dizabilităţi

oferă asistenţă medicală  copiilor beneficiari ai serviciilor sociale în cadrul Complexului Social de Servicii Sf. Maria

1

4

infirmieră-componenta rezidenţială

G

execuţie

studii generale (8 clase);

pentru candidaţii care nu sunt debutanţi în profesie, constituie un avantaj depunerea certificatului de absolvire a cursului de infirmiere

îngrijire generală a copiilor beneficiari ai serviciilor sociale în cadrul Complexului Social de Servicii Sf. Maria

1

5

îngrijitor

 

G

execuţie

studii generale (8 clase)

asigura curatenia unitatii, interior cat si exterior

1

 

 

 

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE:

REFERENT ATRIBUŢII EDUCATOR

1.      Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificări şi completări, cu următoarea tematică:

-          Cap. 1:  Dispoziţii generale şi definiţii

-          Cap. 2:  Drepturi şi libertăţi civile

-          Cap. 3: Protecţia specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi

-          Cap. 5:  Protecţia copilului care a săvârşit o faptă penală şi nu răspunde penal

-          Cap. 6:  Protecţia copilului împotriva exploatării

-          Cap. 7:  Instituţii şi servicii cu atribuţii în protecţia copilului

-          Cap. 8:  Organisme private

-          Cap. 9: Licenţierea şi inspecţia serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi a celor de protecţie specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi

-          Cap.10: Finanţarea sistemului de protecţia a copilului

-          Cap. 11: Reguli speciale de procedură

-          Cap. 12: Răspunderi şi sancţiuni

-          Cap. 13: Dispoziţii tranzitorii şi finale.

2.      Educatorul specializat (Aplicarea standardelor de calitate în centrele de plasament), cu următoarea tematică:

-          Standarde de calitate privind protecţia copilului în centrul de plasament – prezentare;

-          Atitudinea faţă de copil şi deontologia profesiei de educator;

-          Modelul familial al relaţiei educator – copil şi al relaţiei dintre copii;

-          Jocul şi organizarea timpului liber în centrul de plasament;

-          Reintegrarea, integrarea familială a copilului. Rolul educatorului;

-          Promovarea accesului la informaţie şi posibilităţilor de exprimare liberă a opiniei copilului;

-          Comunicarea – mijloc şi scop în activitatea educatorului.

                                                               

ASISTENT MEDICAL:

Bibliografia: „Manual de medicina interna pentru cadre medii’’ – autor Corneliu Borundel

Tematica:

1.Perioadele de evolutie a bolii

2.Diagnosticul si tratamentul unei febre

3.Inflamatia

4.Alimentatia – notiuni generale

5.Rinite

6.Laringita acuta si cronica

7.Bronsita acuta si cronica

8.Bronsectazia

9.Astmul bronsic

10.Pneumonia pneumococica

11.Abcesul pulmonar

12.Tuberculoza pulmonara

13.Pleureziile

14.Insuficienta respiratorie acuta

15.Stenoza mitrala

16.Stenoza aortica

17.Pericardita acuta

18.Angina pectorala

19.Infarctul miocardic

20.HTA

21.Sincopa si Lesinul

22.Esofagita

23.Gastrita

24.Ulcerul gastro-duodenal

25.Duodenita

26.Enterocolita acuta

27.Colita

28.Hepatita virala  acuta

29.Hepatita cronica

30.Litiaza biliara

31.Dischinezia biliara

32.Pancreatita Acuta

33.Peritonitele acute

34.Pielonefrita acuta

35.Litiaza renala

36.Anemia hemolitica

37.Anemia carentiala

38.RAA (reumatismul articular acut)

39.Diabetul zaharat – simptomatologie

40.Epilepsia – generalizata.

 

INFIRMIERĂ :

Bibliografie:

“Ghidul infirmierei” pus la dispoziţie de angajator

 

 

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 1              

Directia Protectia Copilului                                                                            

Complex Social de Servicii “Sfanta Maria”                                                

 

EXTRAS FIŞA POSTULUI 

principalele atribuţii

 

 

Informatii generale privind postul

Denumirea postului: referent educator;

Nivelul postului  - executie;

Scopul principal al postului :  educatia nonformala si informala a copilului protejat, supraveghere.

ATRIBUŢII ŞI RĂSPUNDERI CARE REVIN ANGAJATULUI:

Conduce activitatea educativa a grupei de copii stabilita de catre seful complexului social de servicii.

Participa la intocmirea Planului Individualizat de Protectie, realizeaza PIS (educatie, deprinderi de viata independenta, timp liber) si raspunde de aplicarea acestuia in conformitate cu atributiile ce ii revin;

Educatorul ajuta copilul sa-si efectueze temele,il controleaza,face demersuri pentru o pregatire cit mai buna individuala si particularizata ritmului si posibilitatilor fiecarui copil;

Are obligatia sa controleze prezenta copilului la scoala si sa discute atat cu copilul cat si cu invatatorul sau profesorul-diriginte si cu alte cadre didactice pentru rezolvarea problemelor ce apar;

Respecta programul de lucru stablit in functie de necesitatile copiilor din grupa. Acest program va fi stabilit de catre seful complexului  si va fi anuntat din timp;

Urmareste si asigura pregatirea pentru scoala si societate a fiecarui copil din grupa repartizata,consemnind cu regularitate in caietul de observatii aspecte ce privesc schimbarile observate la fiecare copil in parte;

Discuta cu copilul intr-un climat de incredere si respect reciproc;

Raspunde de prezenta copiilor in unitate;

Raspunde de copiii plecati din unitate,asumarea acestei raspunderi facandu-se prin semnarea biletului de voie unde sint consemnate: locul unde se deplaseaza copilul,scopul deplasarii si orele intre care acesta este plecat;

Raspunde de sanatatea fizica si psihica a copiilor incredintati si informeaza de indata seful de complex, cabinetul medical sau dupa caz psihologul in cazul in care apar modificari ale starii de sanatate a acestora ;

Raspunde de formarea si consolidarea deprinderilor de igiena personala si igiena spatiilor de locuit ale copiilor;

Raspunde de activitatea educationala din timpul liber a copilului si zilele libere sau vacante organizind in acest sens vizite tematice la diferite obiective (muzee,cinematografe ,teatre, parcuri etc.);

Incurajeaza autonomia copilului ,asculta opiniile copiilor si stimuleaza initiativa acestora in concordanta cu varsta si posibilitatile reale ale acestora ;

Raspunde de securitatea vietii copiilor pe timpul cit isi desfasoara activitatea in cadrul complexului  sau cu ocazia altor activitati;

Prelucreaza cu copiii regulile de protectia muncii si de P.S.I.,informindui si educandui pe acestia sa le respecte;

Participa la intilnirile cu parintii ce sant organizate de institutiile de invatamint frecventate de copiii protejati;

Are obligatia sa nu paraseasca locul de munca, chiar daca pleaca intr-o activitate educationala cu copiii, fara sa aduca la cunostinta sefului de complex;

Sprijina activitatea asistentului social,cabinetului  medical si a psihologului;

Colaboreaza cu echipa pluridisciplinara ;

Are obligatia sa aduca la cunostinta ,in timp util , sefului de complex atunci cind nu se poate prezenta la serviciu,indiferent de motivul absentei;

Participă la dezvoltarea şi derularea programelor psihopedagogice personalizate stabilite pentru fiecare copil;

Desfăşoara cu copii din cadrul centrului activităţi de terapie ocupaţională;

Are obligatia sa anunte verbal sau in scris conducerii centrului orice problema pe care o intampina;

Desfasoara activitatea in ture, schimburi,  sau functie de necesitatile centrului;

Este desemnat educator de serviciu pe unitate conform graficului programului de lucru;

Este desemnat conform graficului educator de serviciu (zi sau noapte)  si raspunde raspunde de, si rezolva toate problemele ivite: de protectie a copilului,administrative,etc., ,informind seful de centru  despre  toate problemele intimpinate in timpul serviciului , tinind locul acestuia atunci cind  lipseste din unitate daca nu a desemnat o alta persoana in acest sens ;

Supravegheaza copiii pe timpul noptii si implementeaza programul complexului stabilit prin Regulament;

Monitorizeaza cazurile copiilor aflati sub tratament si se ingrijeste de starea de sanatate acordand acestora atentie sporita;

Dezvolta relatii profesionale pe orizontala si pe verticala cu echipa institutiei;

Indeplineste orice alta sarcina trasata de seful ierarhic in acord cu pregatirea  profesionala;

Respecta R.O.I., ROF, complex si D.G.A.S.P.C., de protectia muncii si pe cel de P.S.I. , precum si procedurile de lucru din cadrul complexului.

Fiecare lucrător trebuie să-şi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă. În acest scop lucrătorul are următoarele obligaţii:

a) să  utilizeze corect echipamentele de muncă şi echipamentele de transport;

b) să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;

c) să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană;

d) să respecte prevederile stipulate în Regulamentul Intern şi/sau Contractul Colectiv de Muncă;

e) să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;

f) să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari;

g) să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii echipamentelor de muncă;

h) să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau lucrătorii desemnaţi, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă  şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate;

i) să cunoască măsurile de prim ajutor care trebuie luate în caz de accidentări sau îmbolnăviri profesionale.

 Nerespectarea atributiilor prevazute in fisa de post,disciplinei muncii, a legislatiei cu privire la protectia copilului sint sanctionate conform legislatiei in vigoare;

 

 

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 1                 

Directia Protectia Copilului                                                                           

Complex Social de Servicii “Sfanta Maria”        

                                         

EXTRAS FIŞA POSTULUI 

principalele atribuţii

 

 

Informatii generale privind postul

Denumirea postului: asistent medical;

Nivelul postului  -  executie;

Scopul principal al postului :  asistenta medicala a beneficiarilor centrului de zi

ATRIBUŢII ŞI RĂSPUNDERI CARE REVIN ANGAJATULUI:

Efectueaza examinarea periodica a copiilor, semnalind medicului aspectele deosebite constatate;

Consemneaza in fisele medicale rezultatele examinarilor medicale de bilant a starii de sanatate si ale recontroalelor copiilor;

Depisteaza tulburarile de auz, vaz, etc.;

Completeaza alaturi de medic formularele statistica lunare si anuale privind activitattea cabinetului medical;

Participa alaturi de medic la consultatia medicala, efectuand dupa caz termometrizarea, masurarea greutatii, aplica masurile igienodietetice si medicamentoase la indicatia medicului, urmarind evolutia bolii,asigurand prezentarea bolnavului la control in vederea completei vindecari;

Urmareste ca educatorii sa aprecieze corect dezvoltarea neuropsihomotorie si a limbajului;

Supravegheaza modul in care se respecta orele de odihna pasiva si activa si conditiile desfasurarii acestora;

Supravegeaza modul in care se respecta igiena individuala a copiilor;

Participa la intocmirea meniurilor si efectueaza periodic anchete privind alimentatia copiilor;

Consemneaza intr-un caiet anume destinat controlului blocului alimentar ,constatarile privind starea de igiena a acestuia ,starea agregatelor frigorifice,calitatea alimentelor scoase din magazie si a mancarii, igiena si starea de sanatate a personalului ce deserveste blocul alimentar, cu inerdictia de a presta activitati in bucatarie pentru persoanele care prezinta febra, amigdalite pultacee ,aducand la cunostinta conducerii aceste constatari;

Colaboreaza cu educatorii la formarea deprinderilor de igiena individuala;

Efectueaza controlul medical  (triajul epidemiologic) al copiilor la primirea in colectivitate dupa o absenta mai mare de 48 ore;

Izoleaza copii suspecti de boli transmisibile si anunta urgent medicul colectivitatii;

Supravegheaza focarele de boli transmisibile aplicand masurile antiepidemice fata de contacti si recolteaza probe biologice pe care le prezinta la laborator ridicand ulterior buletinele de analiza;

Aplica in conformitate cu instructiunile M.S. tratamentul profilactic sub supravegherea medicului;

Intocmeste zilnic evidenta copiilor absenti din motive medicale pentru urmarirea acestora la revenirea in colectivitate numai cu avizul  favorabil al medicului de familie;

Efectueaza sub indrumarea medicului activitati de educatie pentru sanatate cu copiii si personalul institutiei;

Controleaza zilnic respectarea normelor de igiena din colectivitate (sali de meditatie, dormitoare, spalatorie, grupuri sanitatre,etc.) si informeaza de indata conducerea in cazul in care constata deficiente;

Gestioneaza in conditiile legii si a normelor M.S. instrumentarul, materialele sanitare si medicamentele din aparatul de urgenta si raspunde de utilizarea lor corecta;

In caz de urgenta insoteste copiii la unitati spitalicesti de profil;

Efectueaza catagrafia copiilor supusi vaccinarii;

Efectueaza sub supravegerea medicului imunizarile profilactice planificate si le inregistreaza in fisa de consultatii si in registrul de vaccinari;

Executa actiuni de combatere a bolilor transmisibile din focarele din colectivitate intocmind fise de focar;

Acorda primul ajutor in caz de urgenta tuturor celor care solicita acest lucru si asigura transportul acestora la unitati sanitare;

Efectueaza tratamente curente la indicatia medicului;

Tine evidenta examinarilor medicale periodice pe care personalul angajat din colectivitate are obligatia sa le efectueze potrivit normelor M.S. ;

Prezinta personalului lista cu bolile sau simtomele unor boli care trebuie raportate conducerii si afiseaza la vestiare aceasta lista;

Verifica zilnic efectuarea corecta a igienizarii spatiilor (bucatarie, sala de mese, oficii, dormitoare, grupuri sanitare, etc;

Verifica aplicarea masurilor de prevenire a  contaminarii incrucisate;

Verifica modul in care se respecta manipularea igienica a materiilor prime, intermediare si finite pana la iesire din blocul alimentar;

Verifica modul in care se utilizeaza produsele chimice;

Instruieste personalul blocului alimentar despre starea de igiena si comportament;

Completeaza zilnic fisele de temperatura a frigiderelor si congelatoarelor din blocul alimentar;

Completeaza zilnic fisa de evidenta HACCP;

Raporteaza zilnic sefului de centru orice problema sau neregula in vederea corectarii sau sanctionarii;

Completeaza fisa de evidenta a analizelor pentru apa potabila, produse finite si a rezultatelor testelor de sanitatie;

La sfarsitul lunii preda fisele pe care le monitorizeaza administratorului;

Dezvolta relatii profesionale pe orizontala si verticala cu personalul institutiei;

Are obligatia sa aduca la cunostinta sefului  de complex atunci cind nu se poate prezenta la serviciu, indiferent de motivul absentei ;

Participa la elaborarea si implementarea  PIP si PIS pentru sanatate ;

Respecta procedurile de lucru corespunzatoare Complexului Social de Servicii “Sfanta Maria”;

Respecta R.O.I., ROF centru si D.G.A.S.P.C. si de P.S.I. ;

Executa orice sarcina trasata de medic sau conducerea institutiei in domeniul medico-sanitar;

Fiecare lucrător trebuie să-şi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă. În acest scop lucrătorul are următoarele obligaţii:

a) să  utilizeze corect echipamentele de muncă şi echipamentele de transport;

b) să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;

c) să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană;

d) să respecte prevederile stipulate în Regulamentul Intern şi/sau Contractul Colectiv de Muncă;

e) să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;

f) să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari;

g) să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii echipamentelor de muncă;

h) să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau lucrătorii desemnaţi, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă  şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate;

i) să cunoască măsurile de prim ajutor care trebuie luate în caz de accidentări sau îmbolnăviri profesionale.

Nerespectarea atributiilor prevazute in fisa de post,disciplinei muncii, a legislatiei cu privire la protectia copilului sint sanctionate conform legislatiei in vigoare;

 

 

 

 

 

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 1                 

Directia Protectia Copilului                                                                            

Complex Social de Servicii “Sfanta Maria”                                                  

 

EXTRAS FIŞA POSTULUI

principalele atribuţii

 

Informatii generale privind postul

Denumirea postului: infirmiera;

Nivelul postului  - executie;

Scopul principal al postului : ingrijirea copilului protejat, supraveghere.

ATRIBUŢII ŞI RĂSPUNDERI CARE REVIN ANGAJATULUI:

realizeaza activitatile de ingrijire de baza ale beneficiarilor ( ex : hranirea copiilor, imbracarea si dezbracarea acestora, schimbatul copiilor atunci cand este necesar, toaleta copiilor, imbaierea acestora);

asigura curatirea paturilor  si a accesoriilor acestora, precum si a mobilierului  si altor accesorii ale camerei, in special in camerele copiilor mici.

participa la la activitatile de asigurare a curateniei;

spala si dezinfecteaza regulat suprafetele si materialele de joc respectand standardele de igiena;

ia masuri privind respectarea conditiilor igienico- sanitare din centru  si  participa activ la efectuarea acestora, atunci cand este solicitat sau situatia o impune ( dormitoare, bucatarie , spalatorie , anexe sanitare, holuri acces.)

asigura supravegherea copiilor atat pe timpul  zilei cat si pe timpul noptii;              

participa la activitatile de educatie non-formala;

participa la activitati de formare a deprinderilor pentru viata independenta alaturi de educator ;

colaboreaza cu echipa pluridisciplinara a DGASPC in vederea intocmirii si implementarii PIP( plan individualizat de protectie) si PIS( plan individualizat de servicii);

insoteste copiii la scoala, recuperare, spitale, alte activitati;

participa impreuna cu celelalte persoane angajate in cadrul DGASPC la activitati de integrare sociala a beneficiarilor;

colaboreaza cu celelalte departamente din cadrul DGASPC, precum si cu alte servicii sociale de la nivelul comunitatii, in vederea imbunatatirii actului de protectie si integrarii sociale a beneficiarilor ;

colaboreaza cu familia naturala sau extinsa a copilului in vederea ameliorarii starii de sanatate a copilului ;

cunoaste problematica copilulului protejat cu masura speciala de protectie;

cunoaste si respecta legislatia privind protectia copilului cu dizabilitati;

pastreaza confidentialitatea cu privire la situatia socio-medicala a beneficiarilor; are o atitudine permanent non-discriminatorie ( se va adresa copiilor folosind prenumele , nu va utiliza porecle , etichete sau alte formule de adresare stigmatizante );

cunoaste si respecta regulile de protectia muncii;

se preocupa de formarea continua in domeniu ;

participa la cursurile de formare ;

acorda ingrjirile zilnice grupului copii  din centru , mentinand un mediu relaxant si stimulativ pentru dezvoltarea copiilor pe toate planurile : fizic, intelectualsi socio- emotional;

insoteste copiii la masa;

interactioneaza cu copiii in timpul ingrijirii;

incurajeaza autonomia copiilor in timpul ingrijirili in functie de varsta si nivelul de dezvoltare oferindu-le ocazii frecvente de practicare a abilitatilor de autoingrijire ;

asigura securitatea mediului atat in interior, cat si in exterior, identificand  si semnaland pericolele potentiale;

supravegheaza copiii intr-un mod calm si relaxat in toate momentele zilei;

depoziteaza substante sau obiecte periculoase in locuri sigure unde nu au acces copiii ;

anunta asistentei si educatorului de serviciu sau persoanei de referinta, orice modificare aparuta in starea de sanatate a copiilor ;

implica copilul in activitatile cotidiene ale vietii de familie, specifice varstei sau tipului de handicap, antrenandu-1 in activitati educative de grup si individuale;

dezvolta un demers educational individualizat, bazat pe relatia copil-persoana de referinta;

asculta opiniile copilului si tine seama de acestea in limita posibilitatilor ;

desfasoara activitatea in ture, schimburi,  sau functie de necesitatile centrului;

Respecta procedurile de lucru corespunzatoare Complexului Social de Servicii “Sfanta Maria”;

Respecta R.O.I., ROF centru si D.G.A.S.P.C. si de P.S.I. ;

Executa orice sarcina trasata de medic sau conducerea institutiei in domeniul medico-sanitar;

indeplineste orice alte sarcini de serviciu la solicitarea coordonatorului  complexului

Nerespectarea atributiilor prevazute in fisa de post si disciplinei muncii, atrage dupa sine sanctionarea conform legii .

Fiecare lucrător trebuie să-şi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă. În acest scop lucrătorul are următoarele obligaţii:

a) să  utilizeze corect echipamentele de muncă şi echipamentele de transport;

b) să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;

c) să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană;

d) să respecte prevederile stipulate în Regulamentul Intern şi/sau Contractul Colectiv de Muncă;

e) să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;

f) să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari;

g) să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii echipamentelor de muncă;

h) să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau lucrătorii desemnaţi, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă  şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate;

i) să cunoască măsurile de prim ajutor care trebuie luate în caz de accidentări sau îmbolnăviri profesionale.

Nerespectarea atributiilor prevazute in fisa de post,disciplinei muncii, a legislatiei cu privire la protectia copilului sunt sanctionate conform legislatiei in vigoare;

 

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 1                 

Directia Protectia Copilului                                                                            

Complex Social de Servicii “Sfanta Maria”                                                  

EXTRAS FIŞA POSTULUI 

principalele atribuţii

 

Informatii generale privind postul

Denumirea postului: ingrijitor;

Nivelul postului  - executie;

Scopul principal al postului : asigura curatenia spatiilor de locuit, birourilor si spatiilor commune din cadrul complexului si imprejurilmile acestuia, ajuta la ingrijirea beneficiarilor. 

ATRIBUŢII ŞI RĂSPUNDERI CARE REVIN ANGAJATULUI:

Asigura curatenia unitatii, interior cat si exterior;

la grupurile sanitare zilnic, ori de cate ori va fi nevoie, va spala vasele W.C., chivetele, faianta si va dezinfecta cu var cloros;

baile vor fi spalate si dezinfectate cu var cloros, ori de cate ori va fi nevoie, dupa folosire;

in dormitoare si birouri, va aspira­/ matura, spala, sterge praful si va aerisi zilnic;

se vor spala perdelele, geamurile si se va face curatenie generala, la perioade stabilite

se ingrijeste de curatenia pe holuri, casa scarii si subsol;

pe timpul verii participa la igienizarea dormitoarelor si a unitatii;

raspund de bunurile aflate in dormitoare, holuri, semnand inventarul pentru acestea

participa la descarcarea alimentelor, daca este nevoie;

participa la sapatul si curatatul gradinii, precum si a imprejurimilor complexului

au obligatia sa-si procure din timp materialele de curatenie;

au obligatia sa respecte R.O.I., R.O.F. ale complexului si D.G.A.S.P.C., precum si normele de protectia muncii si P.S.I.;

Respecta procedurile de lucru ale complexului si D.G.A.S.P.C. Sector 1;

raspund de/ si de alte sarcini trasate de conducerea complexului;

dezvolta relatii bazate pe respect reciproc cu tot colectivul/copiii centrului;

cunoaste problematica copiilor protejati in cadrul complexului;

indeplineste orice alte sarcini de serviciu la solicitarea coordonatorului  complexului

Fiecare lucrător trebuie să-şi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă. În acest scop lucrătorul are următoarele obligaţii:

a) să  utilizeze corect echipamentele de muncă şi echipamentele de transport;

b) să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;

c) să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană;

d) să respecte prevederile stipulate în Regulamentul Intern şi/sau Contractul Colectiv de Muncă;

e) să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;

f) să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari;

g) să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii echipamentelor de muncă;

h) să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau lucrătorii desemnaţi, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă  şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate;

i) să cunoască măsurile de prim ajutor care trebuie luate în caz de accidentări sau îmbolnăviri profesionale.

Nerespectarea atributiilor prevazute in fisa de post,disciplinei muncii, a legislatiei cu privire la protectia copilului sunt sanctionate conform legislatiei in vigoare;

 

COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII SF. IOSIF

 

NR. CRT

TIP POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII GENERALE ŞI SPECIFICE PENTRU OCUPARE

PRINCIPALELE CERINŢE ALE POSTURILOR

NR. POSTURI CONCURS

1

inspector specialitate      (atributii educator)

S

executie

Studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta in domeniul matematica, in domeniul stiinte sociale, stiinte umaniste si arte

asigură educaţia copiilor, beneficiari ai serviciilor sociale în cadrul Complexului Social de Servicii Sf. Iosif

1

2

inspector specialitate (atributii educator)

S

executie

studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta in domeniul stiinte sociale, stiinte umaniste si arte

asigură educaţia copiilor, beneficiari ai serviciilor sociale în cadrul Complexului Social de Servicii Sf. Iosif

½ norma

3

referent (atributii educator)

M

executie

studii medii, liceale absolvite cu diploma de bacalaureat

asigură educaţia copiilor, beneficiari ai serviciilor sociale în cadrul Complexului Social de Servicii Sf. Iosif

2

4

instructor educatie

M

executie

Studii medii, liceale, absolvite cu diploma de licenta

asigură educaţia copiilor, beneficiari ai serviciilor sociale în cadrul Complexului Social de Servicii Sf. Iosif

1

5

muncitor calificat fochist

 

executie

studii generale, calificare, aviz ISCIR

asigura in conditii de securitate si supravegheaza functionarea centralei si a instalatiei de incalzire (caldura, apa calda),intervine in caz de avarii in  limita competentei si prin actiuni specifice ;

1

 

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA

Bibliografia Inspector de Specialitate

1.Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificări şi completări, cu următoarea tematică:

Cap. 1:  Dispoziţii generale şi definiţii

Cap. 2:  Drepturi şi libertăţi civile

Cap. 3: Protecţia specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi

Cap. 4:  Protecţia copiilor refugiaţi şi protecţia copiilor în caz de conflict armat

Cap. 5:  Protecţia copilului care a săvârşit o faptă penală şi nu răspunde penal

Cap. 6:  Protecţia copilului împotriva exploatării ;

Cap. 7:  Instituţii şi servicii cu atribuţii în protecţia copilului

Cap. 8:  Organisme private

Cap. 9: Licenţierea şi inspecţia serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi a celor de protecţie specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi

Cap.10: Finanţarea sistemului de protecţia a copilului

Cap. 11: Reguli speciale de procedură

Cap. 12: Răspunderi şi sancţiuni

Cap. 13: Dispoziţii tranzitorii şi finale.

2.      Educatorul specializat (Aplicarea standardelor de calitate în centrele de plasament), cu următoarea tematică:

Standarde de calitate privind protecţia copilului în centrul de plasament – prezentare;

Atitudinea faţă de copil şi deontologia profesiei de educator;

Modelul familial al relaţiei educator – copil şi al relaţiei dintre copii;

Jocul şi organizarea timpului liber în centrul de plasament;

Reintegrarea, integrarea familială a copilului. Rolul educatorului;

Promovarea accesului la informaţie şi posibilităţilor de exprimare liberă a opiniei copilului;

Comunicarea - mijloc şi scop în activitatea educatorului.

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA

Referent educator:

Bibliografie:

1.Educatorul specializat (Aplicarea standardelor de calitate în centrele de plasament).

Tematica:

Standarde de calitate privind protecţia copilului în centrul de plasament-prezentare;

Atitudinea faţă de copil şi deontologia profesiei de educator;

Modelul familial al relaţiei educator-copil şi al relaţiei dintre copii;

Jocul şi organizarea timpului liber în centrul de plasament;

Reintegrarea, integrare afamilială a copilului. Rolul educatorului;

Promovarea accesului la informaţie şi posibilităţilor de exprimare liberă a opiniei copilului;

Comunicarea-mijloc şi scop în activitatea educatorului.

Bibliografie:

2.Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificări şi completări;

Cap. 1:  Dispoziţii generale şi definiţii

Cap. 2:  Drepturi şi libertăţi civile

Cap. 3: Protecţia specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi

Cap. 5:  Protecţia copilului care a săvârşit o faptă penală şi nu răspunde penal

Cap. 6:  Protecţia copilului împotriva exploatării

Cap. 7:  Instituţii şi servicii cu atribuţii în protecţia copilului

Cap. 8:  Organisme private

Cap. 9: Licenţierea şi inspecţia serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi a celor de protecţie specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi

Cap.10: Finanţarea sistemului de protecţia a copilului

Cap. 11: Reguli speciale de procedură

Cap. 12: Răspunderi şi sancţiuni

Instructor educatie

Bibliografie: Educatorul specializat (Aplicarea standardelor de calitate în centrele de plasament).

Tematica:

Standarde de calitate privind protecţia copilului în centrul de plasament-prezentare;

Atitudinea faţă de copil şi deontologia profesiei de educator;

Modelul familial al relaţiei educator-copil şi al relaţiei dintre copii;

Jocul şi organizarea timpului liber în centrul de plasament;

Reintegrarea, integrare afamilială a copilului. Rolul educatorului;

Promovarea accesului la informaţie şi posibilităţilor de exprimare liberă a opiniei copilului;

Comunicarea-mijloc şi scop în activitatea educatorului.

Bibliografie:

Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificări şi completări;

-          Cap. 1:  Dispoziţii generale şi definiţii

-          Cap. 2:  Drepturi şi libertăţi civile

-         Cap. 3: Protecţia specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi

-          Cap. 5:  Protecţia copilului care a săvârşit o faptă penală şi nu răspunde penal

-          Cap. 6:  Protecţia copilului împotriva exploatării

-          Cap. 7:  Instituţii şi servicii cu atribuţii în protecţia copilului

-          Cap. 8:  Organisme private

-          Cap. 9: Licenţierea şi inspecţia serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi a celor de protecţie specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi

-          Cap.10: Finanţarea sistemului de protecţia a copilului

-          Cap. 11: Reguli speciale de procedură

-          Cap. 12: Răspunderi şi sancţiuni

 

Bibliografia pentru postul de fochist :

 1.  Norme Protectia Muncii  -norme generale de protectia muncii

                                               -norme specifice locului de munca

2. Norme PSI -norme generale 

                     -norme specifice locului de munca

3. Prescriptii tehnice specifice ISCIR

 

 

EXTRAS FISA POSTULUI

principalele atribuţii

 

          Informatii generale privind postul

Denumirea postului: inspector de specialitate (educator);

Nivelul postului  - executie;                                      

Scopul principal al postului :  educativ, supraveghere.

ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI CE REVIN ANGAJATULUI

Respectă programul de lucru conform planificării;

Conduce activitatea educativa a grupei de copii stabilita de catre seful complexului social de servicii ;

Participa la intocmirea Planului Individualizat de Protectie, realizeaza PIS (educatie, deprinderi de viata independenta, timp liber) si raspunde de aplicarea acestuia in conformitate cu atributiile ce ii revin ;

Primeşte copiii nou intraţi în grupă şi participă la alcătuirea programului de acomodare, alături de ceilalţi colegi;

Face demersuri pentru o cât mai bună pregătire individuală a copiilor, particularizată ritmului şi posibilităţilor fiecărui copil;

Este desemnată persoană responsabilă pentru un număr de copii, pentru care complectează PIS-urile necesare;

Sprijina activitatea managerului de caz, a psihologului si a asistentului medical;

Are obligaţia să controleze prezenţa copilului la grupă şi să discute cu părintele (dacă este cazul)  privind evolutia sa; complectează raportul privind evoluţia relaţiei părinte- copil, după fiecare vizită;

Menţine legătura cu şcoala sau liceul;

Complectează caietul cu activităţile zilnice efectuate la grupă;

Se ocupă de învăţarea regulilor sociale şi de comunicare ;

Răspunde de sănătatea fizică şi psihică a copiilor de la grupă şi informează  asistenta medicală, şeful de centru - în timp util – în cazul în care apar modificări ale stării de sănătate a acestora;

Răspunde de formarea şi consolidarea deprinderilor de igienă personală ale copiilor si igiena spatiilor de locuit ale acestora; Va primi lunar de la administratie, materiale de igiena pentru copiii din grupa, dandu-le sub semnatura;

Supraveghează servirea meselor;

Educatorul ajuta copilul sa-si efectueze temele, il controleaza, face demersuri pentru o pregatire cit mai buna individuala si particularizata ritmului si posibilitatilor fiecarui copil;

Are obligatia sa controleze prezenta copilului la scoala si sa discute atat cu copilul cat si cu invatatorul sau profesorul-diriginte si cu alte cadre didactice pentru rezolvarea problemelor ce apar;

Respecta programul de lucru stablit in functie de necesitatile copiilor din grupa. Acest program va fi stabilit de catre seful complexului  si va fi anuntat din timp;

Urmareste si asigura pregatirea pentru scoala si societate a fiecarui copil din grupa repartizata, consemnind cu regularitate in caietul de observatii aspecte ce privesc schimbarile observate la fiecare copil in parte;

Discuta cu copilul intr-un climat de incredere si respect reciproc;

Raspunde de prezenta copiilor in unitate;

Raspunde de copiii plecati din unitate, asumarea acestei raspunderi facandu-se prin semnarea biletului de voie unde sint consemnate: locul unde se deplaseaza copilul, scopul deplasarii si orele intre care acesta este plecat;

Raspunde de sanatatea fizica si psihica a copiilor incredintati si informeaza de indata seful de complex, cabinetul medical sau dupa caz psihologul. In cazul in care apar modificari ale starii de sanatate a acestora, informează asistenta medicală, şeful de centru - în timp util – în cazul în care apar modificări ale stării de sănătate a acestora;

Raspunde de formarea si consolidarea deprinderilor de igiena personala si igiena spatiilor de locuit ale copiilor ;

Raspunde de activitatea educationala din timpul liber a copilului si zilele libere sau vacante organizind in acest sens vizite tematice la diferite obiective (muzee, cinematografe, teatre,  parcuri etc.); organizează serbarea zilelor de naştere ale copiilor din centru, serbări artistice, plimbări; face propuneri pentru excursii şi alte activităţi recreative în conformitate cu necesităţile copiilor şi anotimp;

Incurajeaza autonomia copilului ,asculta opiniile copiilor si stimuleaza initiativa acestora in concordanta cu varsta si posibilitatile reale ale acestora ;

Raspunde de securitatea vietii copiilor pe timpul cit isi desfasoara activitatea in cadrul complexului  sau cu ocazia altor activitati;

Are obligaţia de a anunţa orice abuz fizic sau psihic exercitat asupra copiilor şi de a-l consemna în registrul de petiţii şi reclamaţii;

Sunt interzise: pedepsele fizice de orice natură, privarea copilului de necesitatile fundamentale corespunzatoare unei dezvoltari armonioase din punct de vedere mental, emotional, psihic, social, care ar putea periclita integritatea acestora;

Prelucreaza cu copiii regulile de protectia muncii si de P.S.I.,informindu-i si educandu-i pe acestia sa le respecte;

Participa la intilnirile cu parintii ce sant organizate de institutiile de invatamint frecventate de copiii protejati;

Are obligatia sa nu paraseasca locul de munca, chiar daca pleaca intr-o activitate educationala cu copiii, fara sa aduca la cunostinta sefului de complex;

Sprijina activitatea asistentului social,cabinetului  medical si a psihologului;

Colaboreaza cu echipa pluridisciplinara ;

Are obligatia sa aduca la cunostinta, in timp util, sefului de complex atunci cind nu se poate prezenta la serviciu, indiferent de motivul absentei;

Participă la dezvoltarea şi derularea programelor psihopedagogice personalizate stabilite pentru fiecare copil;

Desfăşoara cu copiii din cadrul centrului activităţi de terapie ocupaţională;

Are obligatia sa anunte verbal sau in scris conducerii centrului orice problema pe care o intampina;

Desfasoara activitatea in ture, schimburi,  sau functie de necesitatile centrului;

Poate fi desemnat educator de serviciu pe unitate conform graficului programului de lucru;

 in cazul in care va fi  desemnat conform graficului educator de serviciu (zi sau noapte)  raspunde  si rezolva toate problemele ivite: de protectie a copilului, administrative, etc., informind seful de centru  despre  toate problemele intimpinate in timpul serviciului , tinind locul acestuia atunci cind  lipseste din unitate daca nu a desemnat o alta persoana in acest sens ;

Supravegheaza copiii pe timpul noptii (daca este cazul) si implementeaza programul complexului stabilit prin Regulament;

Monitorizeaza cazurile copiilor aflati sub tratament si se ingrijeste de starea de sanatate acordand acestora atentie sporita;

Dezvolta relatii profesionale pe orizontala si pe verticala cu echipa institutiei;

Indeplineste orice alta sarcina trasata de seful ierarhic in acord cu pregatirea  profesionala;

 Respecta R.O.I., ROF, complex si D.G.A.S.P.C., de protectia muncii si pe cel de P.S.I. , precum si procedurile de lucru din cadrul complexului ;

 

 

EXTRAS FISA POSTULUI

Principalele atribuţii

 

Informatii generale privind postul

Denumirea postului: REFERENT (educator);

Nivelul postului  - executie;

Scopul principal al postului :  educativ, supraveghere.

    Atributiile şi responsabiliăţile salariatului :

Respectă programul de lucru conform planificării;

Conduce activitatea educativa a grupei de copii stabilita de catre seful complexului social de servicii ;

Participa la intocmirea Planului Individualizat de Protectie, realizeaza PIS (educatie, deprinderi de viata independenta, timp liber)si raspunde de aplicarea acestuia in conformitate cu atributiile ce ii revin ;

Primeşte copiii nou intraţi în grupă şi participă la alcătuirea programului de acomodare, alături de ceilalţi colegi;

Face demersuri pentru o cât mai bună pregătire individuală a copiilor, particularizată ritmului şi posibilităţilor fiecărui copil;

Este desemnată persoană responsabilă pentru un număr de copii, pentru care complectează PIS-urile necesare;

Sprijina activitatea managerului de caz, a psihologului si a asistentului medical;

Are obligaţia să controleze prezenţa copilului la grupă şi să discute cu părintele (dacă este cazul)  privind evolutia sa; complectează raportul privind evoluţia relaţiei părinte- copil, după fiecare vizită;

Menţine legătura cu şcoala sau liceul;

Complectează caietul cu activităţile zilnice efectuate la grupă;

Se ocupă de învăţarea regulilor sociale şi de comunicare ;

Răspunde de sănătatea fizică şi psihică a copiilor de la grupă şi informează  asistenta medicală, şeful de centru - în timp util – în cazul în care apar modificări ale stării de sănătate a acestora;

Răspunde de formarea şi consolidarea deprinderilor de igienă personală ale copiilor si igiena spatiilor de locuit ale acestora; Va primi lunar de la administratie, materiale de igiena pentru copiii din grupa, dandu-le sub semnatura;

Supraveghează servirea meselor;

Educatorul ajuta copilul sa-si efectueze temele, il controleaza, face demersuri pentru o pregatire cit mai buna individuala si particularizata ritmului si posibilitatilor fiecarui copil;

Are obligatia sa controleze prezenta copilului la scoala si sa discute atat cu copilul cat si cu invatatorul sau profesorul-diriginte si cu alte cadre didactice pentru rezolvarea problemelor ce apar;

Respecta programul de lucru stablit in functie de necesitatile copiilor din grupa. Acest program va fi stabilit de catre seful complexului  si va fi anuntat din timp;

Urmareste si asigura pregatirea pentru scoala si societate a fiecarui copil din grupa repartizata, consemnind cu regularitate in caietul de observatii aspecte ce privesc schimbarile observate la fiecare copil in parte;

Discuta cu copilul intr-un climat de incredere si respect reciproc;

Raspunde de prezenta copiilor in unitate;

Raspunde de copiii plecati din unitate, asumarea acestei raspunderi facandu-se prin semnarea biletului de voie unde sint consemnate: locul unde se deplaseaza copilul, scopul deplasarii si orele intre care acesta este plecat;

Raspunde de sanatatea fizica si psihica a copiilor incredintati si informeaza de indata seful de complex, cabinetul medical sau dupa caz psihologul. In cazul in care apar modificari ale starii de sanatate a acestora, informează asistenta medicală, şeful de centru - în timp util – în cazul în care apar modificări ale stării de sănătate a acestora;

Raspunde de formarea si consolidarea deprinderilor de igiena personala si igiena spatiilor de locuit ale copiilor ;

Raspunde de activitatea educationala din timpul liber a copilului si zilele libere sau vacante organizind in acest sens vizite tematice la diferite obiective (muzee, cinematografe, teatre,  parcuri etc.); organizează serbarea zilelor de naştere ale copiilor din centru, serbări artistice, plimbări; face propuneri pentru excursii şi alte activităţi recreative în conformitate cu necesităţile copiilor şi anotimp;

Incurajeaza autonomia copilului ,asculta opiniile copiilor si stimuleaza initiativa acestora in concordanta cu varsta si posibilitatile reale ale acestora ;

Raspunde de securitatea vietii copiilor pe timpul cit isi desfasoara activitatea in cadrul complexului  sau cu ocazia altor activitati;

Are obligaţia de a anunţa orice abuz fizic sau psihic exercitat asupra copiilor şi de a-l consemna în registrul de petiţii şi reclamaţii;

Sunt interzise: pedepsele fizice de orice natură, privarea copilului de necesitatile fundamentale corespunzatoare unei dezvoltari armonioase din punct de vedere mental, emotional, psihic, social, care ar putea periclita integritatea acestora;

Prelucreaza cu copiii regulile de protectia muncii si de P.S.I.,informindu-i si educandu-i pe acestia sa le respecte;

Participa la intilnirile cu parintii ce sant organizate de institutiile de invatamint frecventate de copiii protejati;

Are obligatia sa nu paraseasca locul de munca, chiar daca pleaca intr-o activitate educationala cu copiii, fara sa aduca la cunostinta sefului de complex;

Sprijina activitatea asistentului social,cabinetului  medical si a psihologului;

Colaboreaza cu echipa pluridisciplinara ;

Are obligatia sa aduca la cunostinta, in timp util, sefului de complex atunci cind nu se poate prezenta la serviciu, indiferent de motivul absentei;

Participă la dezvoltarea şi derularea programelor psihopedagogice personalizate stabilite pentru fiecare copil;

Desfăşoara cu copiii din cadrul centrului activităţi de terapie ocupaţională;

Are obligatia sa anunte verbal sau in scris conducerii centrului orice problema pe care o intampina;

Desfasoara activitatea in ture, schimburi,  sau functie de necesitatile centrului;

Poate fi desemnat educator de serviciu pe unitate conform graficului programului de lucru;

 in cazul in care va fi  desemnat conform graficului educator de serviciu (zi sau noapte)  raspunde  si rezolva toate problemele ivite: de protectie a copilului, administrative, etc., informind seful de centru  despre  toate problemele intimpinate in timpul serviciului , tinind locul acestuia atunci cind  lipseste din unitate daca nu a desemnat o alta persoana in acest sens ;

Supravegheaza copiii pe timpul noptii (daca este cazul) si implementeaza programul complexului stabilit prin Regulament;

Monitorizeaza cazurile copiilor aflati sub tratament si se ingrijeste de starea de sanatate acordand acestora atentie sporita;

Dezvolta relatii profesionale pe orizontala si pe verticala cu echipa institutiei;

Indeplineste orice alta sarcina trasata de seful ierarhic in acord cu pregatirea  profesionala;

 Respecta R.O.I., ROF, complex si D.G.A.S.P.C., de protectia muncii si pe cel de P.S.I. , precum si procedurile de lucru din cadrul complexului ;

 

EXTRAS FIŞA POSTULUI

principalele atribuţii

 

 

            Informatii generale privind postul

Denumirea postului: INSTRUCTOR EDUCATIE

Nivelul postului  - executie;

Scopul principal al postului :  educativ, supraveghere.

           Atributiile şi responsabilităţile salariatului:

Respectă programul de lucru conform planificării;

Conduce activitatea educativa a grupei de copii stabilita de catre seful complexului social de servicii ;

Participa la intocmirea Planului Individualizat de Protectie, realizeaza PIS (educatie, deprinderi de viata independenta, timp liber) si raspunde de aplicarea acestuia in conformitate cu atributiile ce ii revin ;

Primeşte copiii nou intraţi în grupă şi participă la alcătuirea programului de acomodare, alături de ceilalţi colegi;

Face demersuri pentru o cât mai bună pregătire individuală a copiilor, particularizată ritmului şi posibilităţilor fiecărui copil;

Este desemnată persoană responsabilă pentru un număr de copii, pentru care complectează PIS-urile necesare;

Sprijina activitatea managerului de caz, a psihologului si a asistentului medical;

Are obligaţia să controleze prezenţa copilului la grupă şi să discute cu părintele (dacă este cazul)  privind evolutia sa; complectează raportul privind evoluţia relaţiei părinte- copil, după fiecare vizită;

Menţine legătura cu şcoala sau liceul;

Complectează caietul cu activităţile zilnice efectuate la grupă;

Se ocupă de învăţarea regulilor sociale şi de comunicare ;

Răspunde de sănătatea fizică şi psihică a copiilor de la grupă şi informează  asistenta medicală, şeful de centru - în timp util – în cazul în care apar modificări ale stării de sănătate a acestora;

Răspunde de formarea şi consolidarea deprinderilor de igienă personală ale copiilor si igiena spatiilor de locuit ale acestora; Va primi lunar de la administratie, materiale de igiena pentru copiii din grupa, dandu-le sub semnatura;

Supraveghează servirea meselor;

Educatorul ajuta copilul sa-si efectueze temele, il controleaza, face demersuri pentru o pregatire cit mai buna individuala si particularizata ritmului si posibilitatilor fiecarui copil;

Are obligatia sa controleze prezenta copilului la scoala si sa discute atat cu copilul cat si cu invatatorul sau profesorul-diriginte si cu alte cadre didactice pentru rezolvarea problemelor ce apar;

Respecta programul de lucru stablit in functie de necesitatile copiilor din grupa. Acest program va fi stabilit de catre seful complexului  si va fi anuntat din timp;

Urmareste si asigura pregatirea pentru scoala si societate a fiecarui copil din grupa repartizata, consemnind cu regularitate in caietul de observatii aspecte ce privesc schimbarile observate la fiecare copil in parte;

Discuta cu copilul intr-un climat de incredere si respect reciproc;

Raspunde de prezenta copiilor in unitate;

Raspunde de copiii plecati din unitate, asumarea acestei raspunderi facandu-se prin semnarea biletului de voie unde sint consemnate: locul unde se deplaseaza copilul, scopul deplasarii si orele intre care acesta este plecat;

Raspunde de sanatatea fizica si psihica a copiilor incredintati si informeaza de indata seful de complex, cabinetul medical sau dupa caz psihologul. In cazul in care apar modificari ale starii de sanatate a acestora, informează asistenta medicală, şeful de centru - în timp util – în cazul în care apar modificări ale stării de sănătate a acestora;

Raspunde de formarea si consolidarea deprinderilor de igiena personala si igiena spatiilor de locuit ale copiilor ;

Raspunde de activitatea educationala din timpul liber a copilului si zilele libere sau vacante organizind in acest sens vizite tematice la diferite obiective (muzee, cinematografe, teatre,  parcuri etc.); organizează serbarea zilelor de naştere ale copiilor din centru, serbări artistice, plimbări; face propuneri pentru excursii şi alte activităţi recreative în conformitate cu necesităţile copiilor şi anotimp;

Incurajeaza autonomia copilului ,asculta opiniile copiilor si stimuleaza initiativa acestora in concordanta cu varsta si posibilitatile reale ale acestora ;

Raspunde de securitatea vietii copiilor pe timpul cit isi desfasoara activitatea in cadrul complexului  sau cu ocazia altor activitati;

Are obligaţia de a anunţa orice abuz fizic sau psihic exercitat asupra copiilor şi de a-l consemna în registrul de petiţii şi reclamaţii;

Sunt interzise: pedepsele fizice de orice natură, privarea copilului de necesitatile fundamentale corespunzatoare unei dezvoltari armonioase din punct de vedere mental, emotional, psihic, social, care ar putea periclita integritatea acestora;

Prelucreaza cu copiii regulile de protectia muncii si de P.S.I.,informindu-i si educandu-i pe acestia sa le respecte;

Participa la intilnirile cu parintii ce sant organizate de institutiile de invatamint frecventate de copiii protejati;

Are obligatia sa nu paraseasca locul de munca, chiar daca pleaca intr-o activitate educationala cu copiii, fara sa aduca la cunostinta sefului de complex;

Sprijina activitatea asistentului social,cabinetului  medical si a psihologului;

Colaboreaza cu echipa pluridisciplinara ;

Are obligatia sa aduca la cunostinta, in timp util, sefului de complex atunci cind nu se poate prezenta la serviciu, indiferent de motivul absentei;

Participă la dezvoltarea şi derularea programelor psihopedagogice personalizate stabilite pentru fiecare copil;

Desfăşoara cu copiii din cadrul centrului activităţi de terapie ocupaţională;

Are obligatia sa anunte verbal sau in scris conducerii centrului orice problema pe care o intampina;

Desfasoara activitatea in ture, schimburi,  sau functie de necesitatile centrului;

Poate fi desemnat educator de serviciu pe unitate conform graficului programului de lucru;

in cazul in care va fi  desemnat conform graficului educator de serviciu (zi sau noapte)  raspunde  si rezolva toate problemele ivite: de protectie a copilului, administrative, etc., informind seful de centru  despre  toate problemele intimpinate in timpul serviciului , tinind locul acestuia atunci cind  lipseste din unitate daca nu a desemnat o alta persoana in acest sens ;

Supravegheaza copiii pe timpul noptii (daca este cazul) si implementeaza programul complexului stabilit prin Regulament;

Monitorizeaza cazurile copiilor aflati sub tratament si se ingrijeste de starea de sanatate acordand acestora atentie sporita;

Dezvolta relatii profesionale pe orizontala si pe verticala cu echipa institutiei;

Indeplineste orice alta sarcina trasata de seful ierarhic in acord cu pregatirea  profesionala;

 Respecta R.O.I., ROF, complex si D.G.A.S.P.C., de protectia muncii si pe cel de P.S.I. , precum si procedurile de lucru din cadrul complexului ;

 

 

EXTRAS FIŞA POSTULUI

principalele atribuţii

 

          Informatii generale privind postul

Denumirea postului: muncitor calificat (fochist)

Nivelul postului  - executie;

Scopul principal al postului :  asigura in conditii de securitate si supravegheaza functionarea centralei si a instalatiei de incalzire(caldura ,apa calda),intervine in caz de avarii in  limita competentei si prin actiuni specifice

          Atributiile şi responsabilităţile salariatului : 

Respectă programul de lucru conform planificării;

Nu părăseşte locul de muncă, decât cu avizul şefului de centru sau a administratorului;

Interzice accesul persoanelor neautorizate la centrală şi instalaţii;

Răspunde de buna funcţionare a centralei termice pe care o deserveşte;

Verifică instalaţia de hidrofor şi nivelul apei în bazin;

Verifică nivelul de apă din vasul tampon (expansiune) permanent;

Semnalează orice defecţiune, scurgere de apă sau în vederea  remedierii;

Supraveghează permanent toată instalaţia;

Are grijă de obiectele de inventar;

Răspunde de curăţenia la locul de muncă şi instalaţia de hidrofoare;

Comunică administratorului orice deficienţă întâlnită pe schimbul său şi împreună  găsesc soluţii de remediere în cel mai scurt timp;

Efectuează reparaţiile curente în unitate;

În timpul programului de lucru ţinuta vestimentară este îngrijită iar purtarea echipamentului de protecţie este obligatorie;

Comportamentul, comunicarea cu personalul şi beneficiarii trebuie să se caracterizeze prin amabilitate, promptitudine, limbaj civilizat

Respectă secretul de serviciu în complex şi confidenţialitatea despre activitatea din unitate

Nu consumă băuturi alcoolice în timpul programului şi nu îşi desfăşoară activitatea sub influenţa acestora.

Are o atitudine permanent non-discriminatorie

Sunt interzise: pedepsele fizice de orice natură, privarea copilului de necesităţile fundamentale corespunzătoare unei dezvoltări armonioase din punct de vedere mental, emoţional, psihic, social, care ar putea periclita integritatea acestora;

Cunoaşte şi respectă regulile de protecţia muncii;

Respectă prevederile ROI (regulament de ordine interioara) si ROF (regulament de ordine si funcţionare) al centrului şi D.G.A.S.P.C., precum şi normele de protecţia muncii şi P.S.I.

Nerespectarea acestor atribuţii atrage după sine sancţionarea conform legii.

 

COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII VRANCEI

NR. CRT

TIP POST

NIVEL STUDII

NIVELUL POSTULUI

CONDIŢII GENERALE ŞI SPECIFICE PENTRU OCUPARE

PRINCIPALELE CERINŢE ALE POSTURILOR

NR. POSTURI CONCURS

1

infirmiera

G

executie

studii generale (8 clase);

pentru candidaţii care nu sunt debutanţi în profesie, constituie un avantaj depunerea certificatului de absolvire a cursului de infirmiere

Ingrijire generală a  beneficiarilor serviciilor sociale în cadrul Complexului Social de Servicii Vrancei

15

2

asistent medical

PL

executie

absolvent scoală sanitară postliceală, specialitate asistent medical generalist;

avizul OAMGMAMR medicină generală;

 asigurare profesională

Asigurarea serviciilor de asistenţă medicală  pentru beneficiarii din cadrul Complexului Social de Servicii Vrancei

3

3

referent (atributii educator)

M

executie

Studii medii liceale, absolvite cu diploma de bacalaureat

Asigurarea serviciilor edicative pentru beneficiarii din cadrul Complexului Social de Servicii Vrancei

9

 

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA

INFIRMIERA

„Ghidul Infirmierei” pus la dispozitie de angajator

 

ASISTENT MEDICAL

Bibliografia: „Manual de medicina interna pentru cadre medii’’ – autor Corneliu Borundel

 

Tematica:

1.Perioadele de evolutie a bolii

2.Diagnosticul si tratamentul unei febre

3.Inflamatia

4.Alimentatia – notiuni generale

5.Rinite

6.Laringita acuta si cronica

7.Bronsita acuta si cronica

8.Bronsectazia

9.Astmul bronsic

10.Pneumonia pneumococica

11.Abcesul pulmonar

12.Tuberculoza pulmonara

13.Pleureziile

14.Insuficienta respiratorie acuta

15.Stenoza mitrala

16.Stenoza aortica

17.Pericardita acuta

18.Angina pectorala

19.Infarctul miocardic

20.HTA

21.Sincopa si Lesinul

22.Esofagita

23.Gastrita

24.Ulcerul gastro-duodenal

25.Duodenita

26.Enterocolita acuta

27.Colita

28.Hepatita virala  acuta

29.Hepatita cronica

30.Litiaza biliara

31.Dischinezia biliara

32.Pancreatita Acuta

33.Peritonitele acute

34.Pielonefrita acuta

35.Litiaza renala

36.Anemia hemolitica

37.Anemia carentiala

38.RAA (reumatismul articular acut)

39.Diabetul zaharat – simptomatologie

40.Epilepsia – generalizata.

 

 

 

REFERENT (ATRIBUTII EDUCATOR)

1. Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificări şi completări, cu următoarea tematică:

-          Cap. 1:  Dispoziţii generale şi definiţii

-          Cap. 2:  Drepturi şi libertăţi civile

-          Cap. 3: Protecţia specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi

-          Cap. 5:  Protecţia copilului care a săvârşit o faptă penală şi nu răspunde penal

-          Cap. 6:  Protecţia copilului împotriva exploatării

-          Cap. 7:  Instituţii şi servicii cu atribuţii în protecţia copilului

-          Cap. 8:  Organisme private

-          Cap. 9: Licenţierea şi inspecţia serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi a celor de protecţie specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi

-          Cap.10: Finanţarea sistemului de protecţia a copilului

-          Cap. 11: Reguli speciale de procedură

-          Cap. 12: Răspunderi şi sancţiuni

-          Cap. 13: Dispoziţii tranzitorii şi finale.

2.      Educatorul specializat (Aplicarea standardelor de calitate în centrele de plasament), cu următoarea tematică:

-          Standarde de calitate privind protecţia copilului în centrul de plasament – prezentare;

-          Atitudinea faţă de copil şi deontologia profesiei de educator;

-          Modelul familial al relaţiei educator – copil şi al relaţiei dintre copii;

-          Jocul şi organizarea timpului liber în centrul de plasament;

-          Reintegrarea, integrarea familială a copilului. Rolul educatorului;

-          Promovarea accesului la informaţie şi posibilităţilor de exprimare liberă a opiniei copilului;

-          Comunicarea – mijloc şi scop în activitatea educatorului.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECŢIA GENERALĂ

DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 1

COMPLEX SOCIAL DE SERVICII „VRANCEI”

 

EXTRAS FIŞA   POSTULUI

principalele atribuţii

 

 

Informaţii generale privind postul

Denumirea postului: asistent medical

Nivelul postului: de execuţie

Scopul principal al postului: asigurarea si supravegherea starii de sanatate a copiilor

        

Atribuţii şi responsabilităţi ce revin angajatului:

           Semneaza condica de prezenta la venire si la plecare;

        Are obligatia de a respecta graficul de lucru si orele de program, iar in cazul in care intervin anumite probleme se anunţe seful direct;

          Utilizează corect echipamentele de muncă şi echipamentele de transport;

      Îşi însuşeşte şi respectă prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;

       Aduce la cunoştinţa conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană;

        Respecta ROI al unitatii , ROF al D.G.A.S.P.C. sector 1 , Regulamentul Intern al D.G.A.S.P.C. sector 1, precum si instructiuni privind P.S.I.

          Respectă prevederile stipulate în Regulamentul Intern, Contractul Colectiv de Muncă,

         Comunică imediat angajatorului şi/ sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;

           Dă relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari;

      Nu procedează la scoaterea din funcţiune, modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii echipamentelor de muncă;

       Cooperează atât timp cat este necesar, cu angajatorul şi/sau lucrătorii desemnaţi, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate;

       Cunoaşte măsurile de prim ajutor care trebuie luate în caz de accidentări sau îmbolnăviri profesionale conform instructajului realizat de către angajator.

         Verifica şi ia măsurile ce se cuvin pentru remedierea deficientelor ce survin atat pe turele anterioare cat si  pe perioada in care se gaseste la serviciu;

        În timpul programului de lucru tinuta vestimentara este ingrijita iar purtarea halatului de protectie (salopetei) este obligatorie;

           Foloseste numai in interes de serviciu  aparatura ce se gaseste in inventarul sau;

           Cunoaste regulile de pastrare si transportare a aparaturii pe care le foloseste in activitatea pe care o desfasoara;

         Foloseste utilajele de specialitate din sectorul sau de activitate, cu responsabilitate, dupa insusirea instructiunilor de folosire si dupa cunoasterea modalitatilor de functionare a acestora, pentru a preveni eventualele accidente si incidente care pot interveni in manevrarea si folosirea  acestor utilaje

         Raspunde solidar de tot inventarul din sectorul sau de activitate, ia masurile ce se cuvin pentru intretinerea acestor obiecte, aparate, etc., precum si de repercursiunile datorate remedierii deficientelor;

            .Foloseste la maximum timpul de lucru zilnic, executand activitatile trasate;

            Respectă confidentialitatea asupra activităţilor din centru si îndeplineste si alte sarcini indicate de conducerea centrului, sub rezerva legalitatii lor şi în acord cu pregătirea profesională:

        Nu consuma bauturi alcoolice in timpul programului si nu isi desfasoara activitatea sub influenta acestora;

        Comportamentul, comunicarea si calitatea serviciilor cu personalul si beneficiarii, trebuie sa se caracterizeze prin amabilitate, promtitudine, respect, limbaj civilizat;

       Participa la informarile, sedintele, organizate de conducerea centrului care au ca obiectiv: cunoasterea si respectarea standardelor si manualului de proceduri al unitatii, cunoasterea normelor de P.S.I si protectia muncii, etc.

            Respectă şi aplică standardele minime de calitate din sectorul său de activitate face triajul epidemiologic al copiilor daca este cazul;

            Intretine un climat placut si securizant in comunicarea cu copiii ;

             Intretine un climat placut la locul de munca si in relatiile inter-personale, evita conflictele si nu alimenteaza starile conflictuale;

             Controleaza zilnic starea de sanatate a copiilor , medicatia acestora si instrumentarul medical;

             Colaboreaza cu echipa multidisciplinara in vederea elaborarii si implementarii PPI;

              Examineaza copiii care vor fi supusi imunizarilor profilactice pentru stabilirea eventualelor contraindicatii medicale;

            In caz de urgenta insoteste copiii la unitati spitalicesti de profil;

            Efectueaza tratamente curente la indicatia medicului ;

            Informeaza medicul asupra aspectelor sesizate si evolutia starii de sanatate a copiilor;

           Ajuta medicul in timpul examinarilor efectuate;

            Duce condica de medicamente la farmacie, preia medicamentele si le administreaza conform prescriptiilor medicale din F.O.

           Termometrizeaza, cintareste si masoara copiii

            Completeaza zilnic fisele de temparatura a frigiderelor si congelatoarelor din blocul alimentar

            Completeaza zilnic fisa de evidenta HACCP

            La  sfarsitul lunii preda fisele pe care le monitorizeaza administratorului

           Verifica starea de curatenie a suprafetelor de lucru , utilajelor si pardoselilor la inceputul lucrului ;

           Verifica starea de igiena a personalului si echipamentul de protectie la inceputul lucrului

           Verifica prin sondaj daca personalul utilizeaza corect produsele chimice periculoase

           Completeaza fisele de evidenta a rezultatelor analizelor pentru apa potabila , produse finite si a rezultatelor testelor de sanitatie;

            La sfarsitul lunii preda fisele pe care le monitorizeaza administratorului;

            Efectueaza tratamentul injectabil in caz de nevoie / oral si raspunde la solicitari privind administrarea tratamentului oral;

            Efectueaza tratamentele locale (spalaturi articulare, oculare, pansamente, mica chirurgie);

            Efectueaza vaccinari la indicatia si sub supravegherea medicului

            Controleaza efectuarea analizelor medicale periodice si actualizarea acestora (conform recomandarilor);

              Are obligatia de a efectua controlul medical periodic si anual;

               Pregateste materialul steril necesar centrului;

               In caz de necesitate, pina la venirea medicului / ambulantei, acorda primul ajutor copiilor si personalului;

               Are obligatia de a declara existenta sau aparitia problemelor de sanatate

               Are obligatia de a-si insusi cunostintele generale cu privire la siguranta alimentelor si de a respecta intocmai cerintele;

            Controleaza modul in care s-a facut curatenia, circuitul rufelor murdare si curate, respectarea regulilor de igiena, portul echipamentului de protectie in timpul transportului si distribuirii alimentelor;

            Asigura si raspunde de buna functionare si pastrare a aparaturii si instrumentarului medical, precum si a obiectelor de inventar;

            Asigura si raspunde de calitatea ingrijirilor medicale acordate;

           Poarta echipament de protectie corespunzator;

           Aplica si respecta normele PSI si de protectia muncii;

           Participa la toate formele de instruire si perfectionare organizate de institutie;

           Executa orice sarcina trasata de medic sau conducerea institutiei in domeniul medico-sanitar;

           Dezvolta relatii profesionale pe orizontala si verticala cu personalul din institutie;

            Respecta Codul Etic

Fiecare lucrător trebuie să-şi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă. În acest scop lucrătorul are următoarele obligaţii:

a) să  utilizeze corect echipamentele de muncă şi echipamentele de transport;

b) să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;

c) să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană;

d) să respecte prevederile stipulate în Regulamentul Intern şi/sau Contractul Colectiv de Muncă;

e) să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;

f) să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari;

g) să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii echipamentelor de muncă;

h) să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau lucrătorii desemnaţi, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă  şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate;

i) să cunoască măsurile de prim ajutor care trebuie luate în caz de accidentări sau îmbolnăviri profesionale.

 Nerespectarea atributiilor prevazute in fisa de post, disciplinei muncii, a legislatiei cu privire la protectia copilului sint sanctionate conform legislatiei in vigoare;

 

 

 

DIRECŢIA GENERALĂ

DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 1

COMPLEX SOCIAL DE SERVICII „VRANCEI”

 

 

EXTRAS FIŞA POSTULUI

Principalele atribuţii

 

Informatii generale privind postul

Denumirea postului: referent educator

Nivelul postului  - executie

Scopul principal al postului :  educatia nonformala si informala a copilului protejat, supraveghere.

Atributiile şi responsabilităţile salariatului :

Conduce activitatea educativa a grupei de copii stabilita de catre seful complexului social de servicii.

Participa la intocmirea Planului Individualizat de Protectie, realizeaza PIS (educatie, deprinderi de viata independenta, timp liber) si raspunde de aplicarea acestuia in conformitate cu atributiile ce ii revin;

Educatorul face demersuri pentru o pregatire cat mai buna individuala si particularizata ritmului si posibilitatilor fiecarui copil ;

Educatorul ajuta copilul la invatarea si consolidarea deprinderilor de igiena si autoservire ;

Respecta programul de lucru stablit in functie de necesitatile copiilor din grupa. Acest program va fi stabilit de catre seful complexului  si va fi anuntat din timp;

Urmareste si asigura pregatirea pentru gradinita si societate a fiecarui copil din grupa repartizata, consemnind cu regularitate in caietul de observatii aspecte ce privesc schimbarile observate la fiecare copil in parte;

Discuta cu copilul intr-un climat de incredere si respect reciproc;

Face prezenta zilnica a copiilor in sala de grupa, semneaza in caietul de prezenta asumandu-si raspunderea pentru intocmirea acesteia;

Are obligatia sa controleze prezenta copilului la grupa si sa discute cu parintele pentru a evita absentarea pe termen lung a copilului de la grupa;

Insoteste copiii in deplasarile efectuate in afara centrului (tabere,excursii, vizite);

Raspunde de viata si securitatea copiilor incredintati pe timpul cat isi desfasoara programul de lucru si informeaza indata seful de complex, cabinetul medical sau dupa caz psihologul in cazul in care apar modificari ale starii de sanatate a acestora ;

Verifica permanent spatiul grupei (mobilier, patuturi, sisteme de inchidere ale acestora), echipamente) materiale puse la dispozitia copiilor cu prilejul activitatilor instructiv-educative, in vederea prevenirii unor accidente sau evenimente neprevazute ;

Raspunde de formarea si consolidarea deprinderilor de igiena personala si igiena spatiilor de locuit ale copiilor;

Organizeaza si amenajaza spatiul educational, incurajaza implicarea copiilor in amenajarea  mediului educational ;

Insoteste si supravegheaza copiii la masa si ajuta la alimentatie ;

Participa la activitati educationale organizate in centru ;

Participa la intilnirile cu parintii ce sunt organizate in unitate ;

Are obligatia sa nu paraseasca locul de munca, chiar daca pleaca intr-o activitate educationala cu copiii, fara sa aduca la cunostinta sefului de complex;

Sprijina activitatea asistentului social,cabinetului  medical si a psihologului;

Colaboreaza cu echipa pluridisciplinara ;

Indruma parintii si copiii unde este cazul la consiliere ;

Indruma familiile copiilor pentru redepunerea actelor necesare la DGASPC Sector 1 in vederea frecventarii centrului de zi ;

Are obligatia sa aduca la cunostinta ,in timp util , sefului de complex atunci cind nu se poate prezenta la serviciu,indiferent de motivul absentei;

Participă la dezvoltarea şi derularea programelor psihopedagogice personalizate stabilite pentru fiecare copil;

Desfăşoara cu copii din cadrul centrului activităţi de terapie ocupaţională;

Are obligatia sa anunte verbal sau in scris conducerii centrului orice problema pe care o intampina;

Desfasoara activitatea in ture, schimburi,  sau functie de necesitatile centrului;

Monitorizeaza cazurile copiilor aflati sub tratament si se ingrijeste de starea de sanatate acordand acestora atentie sporita;

Dezvolta relatii profesionale pe orizontala si pe verticala cu echipa institutiei;

Indeplineste orice alta sarcina trasata de seful ierarhic in acord cu pregatirea  profesionala;

 Respecta R.O.I., ROF, complex si D.G.A.S.P.C., de protectia muncii si pe cel de P.S.I. , precum si procedurile de lucru din cadrul complexului ;

Fiecare lucrător trebuie să-şi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă. În acest scop lucrătorul are următoarele obligaţii:

a) să  utilizeze corect echipamentele de muncă şi echipamentele de transport;

b) să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;

c) să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană;

d) să respecte prevederile stipulate în Regulamentul Intern şi/sau Contractul Colectiv de Muncă;

e) să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;

f) să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari;

g) să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii echipamentelor de muncă;

h) să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau lucrătorii desemnaţi, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă  şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate;

i) să cunoască măsurile de prim ajutor care trebuie luate în caz de accidentări sau îmbolnăviri profesionale.

33. Nerespectarea atributiilor prevazute in fisa de post, disciplinei muncii, a legislatiei cu privire la protectia copilului sint sanctionate conform legislatiei in vigoare;

 

 

DIRECŢIA GENERALĂ

DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 1

COMPLEX SOCIAL DE SERVICII “VRANCEI”

 

                                                                                         

 

EXTRAS FIŞA    POSTULUI

principalele atributii

 

 

 

Informaţii generale privind postul

Denumirea postului: post de natură contractuală/infirmiera

Nivelul postului: de execuţie

Scopul principal al postului: supravegherea  si ingrijirea copiilor

            Atributii si responsabilitati ce revin angajatului :

Semneaza condica de prezenta la venire si la plecare;

          Are obligatia de a respecta graficul de lucru si orele de program, iar in cazul in care intervin anumite probleme sa anunţe seful direct;

          Utilizează corect echipamentele de muncă şi echipamentele de transport;

          Îşi însuşeşte şi respectă prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;

          Aduce la cunoştinţa conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană;

          Respectă prevederile stipulate în Regulamentul Intern, Contractul Colectiv de Muncă,

          Comunică imediat angajatorului şi/ sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;

          Dă relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari;

          Cooperează atât timp cat este necesar, cu angajatorul şi/sau lucrătorii desemnaţi, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate;

          Cunoaşte măsurile de prim ajutor care trebuie luate în caz de accidentări sau îmbolnăviri profesionale conform instructajului realizat de către angajator;

          Execută curăţenia în sectorul său de activitate;