Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Cariere

ANUNŢ privind organizarea concursului în vederea ocupării unor funcţii publice de execuţie vacante

8 Sep 2014

Subscrisa, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 organizează la sediul din Bucureşti, Sector 1, B-dul Mareşal Al. Averescu nr. 17 concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante, după cum urmează:

SERVICIUL VIOLENŢĂ ASUPRA COPILULUI:

1 post corespunzător funcţiei publice de execuţie CONSILIER, CLASA I, GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL;

BIROUL EVIDENŢA ŞI PLATA PRESTAŢIILOR SOCIALE:

1 post corespunzător funcţiei publice de execuţie CONSILIER, CLASA I, GRAD PROFESIONAL ASISTENT ;

SERVICIUL REZIDENŢIAL:

1 post corespunzător funcţiei publice de execuţie CONSILIER, CLASA I, GRAD PROFESIONAL ASISTENT ;

SERVICIUL PREVENIREA SEPARĂRII COPILULUI DE FAMILIE:

1 post corespunzător funcţiei publice de execuţie CONSILIER, CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR ;

BIROUL PREVENIRE ŞI INTERVENŢIE ÎN SITUAŢIA PĂRĂSIRII COPILULUI ÎN MATERNITĂŢI:

4 posturi corespunzătoare funcţiei publice de execuţie CONSILIER, CLASA I, GRAD PROFESIONAL ASISTENT;

BIROUL RELAŢI INTERETNICE:

3 posturi corespunzătoare funcţiei publice de execuţie CONSILIER, CLASA I, GRAD PROFESIONAL ASISTENT;

SERVICIUL FAMILIAL PERSOANE CU HANDICAP GRAV:

1 post corespunzător funcţiei publice de execuţie CONSILIER, GRAD PROFESIONAL ASISTENT ;

SERVICIUL REZIDENŢIAL ADULŢI:

1 post corespunzător funcţiei publice de execuţie CONSILEIR, CLASA I, GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL;

SERVICIUL PREVENIRE:

1 post corespunzător funcţiei publice de execuţie CONSILIER, CLASA I, GRAD PROFESIONAL ASISTENT ;

1 post corespunzător funcţiei publice de execuţie CONSILIER, CLASA I, GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL;

SERVICIUL FAMILIAL, ADOPŢII ŞI POSTADOPŢII:

1 post corespunzător funcţiei publice de execuţie CONSILIER, CLASA I, GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL;

1 post corespunzător funcţiei publice de execuţie CONSILIER, CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR;

SERVICIUL ASISTENŢI MATERNALI PROFESIONIŞTI:

1 post corespunzător funcţiei publice de execuţie CONSILIER, CLASA I, GRAD PROFESIONAL ASISTENT;

1 post corespunzător funcţiei publice de execuţie CONSILIER, CLASA I, GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL;

1 post corespunzător funcţiei publice de execuţie CONSILIER, CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR.

 

Condiţiile de desfăşurare a concursului :

13 octombrie 2014, ora 10.00 proba scrisă;

data susţinerii interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la prima probă.

 

Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii generale, pentru toate funcţiile: îndeplinirea condiţiilor stabilite de

art. 54 din Legea nr. 188/1999, republicată (r2);

         Condiţii speciale:

         pentru postul corespunzător funcţiei publice de execuţie CONSILIER, clasa I, grad profesional DEBUTANT:

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul asistenţei sociale;

 

 

pentru toate posturile corespunzătoare funcţiei publice de execuţie CONSILIER, clasa I, grad profesional ASISTENT:

vechimea minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 1 an;

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul asistenţei sociale;

aviz pentru exercitarea profesiei de asistent social eliberat de Colegiul Asistenţilor Sociali din România;

 

pentru toate posturile corespunzătoare funcţiilor publice de execuţie CONSILIER, clasa I, grad profesional PRINCIPAL:

 vechimea minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 5 ani;

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul asistenţei sociale;

aviz pentru exercitarea profesiei de asistent social eliberat de Colegiul Asistenţilor Sociali din România;

 

pentru toate posturile corespunzătoare funcţiei publice de execuţie CONSILIER, clasa I, grad profesional SUPERIOR:

vechimea minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice-9 ani;

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul asistenţei sociale;

aviz pentru exercitarea profesiei de asistent social eliberat de Colegiul Asistenţilor Sociali din România.

 

Probele stabilite pentru concurs :

 • selecţia dosarelor

 • proba scrisă

 • interviul

   

  Dosarele candidaţilor interesaţi se pot depune în termen de 20 de zile de la

  publicarea anunţului, în intervalul 8 septembrie 2014- 29 septembrie 2014 inclusiv,  la sediul instituţiei organizatoare din Bucureşti, Sector 1, B-dul Mareşal Al. Averescu nr. 17, Pavilion F, mansardă.

           Bibliografia stabilită pentru concurs precum şi documentele necesare înscrierii, conform art. 49 din HGR nr. 611/2008, se afişează la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1.

           Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi la nr. de telefon: 021.222.37.67.

   

  Instituţia organizatoare îşi rezervă dreptul de a opera modificări dacă circumstanţele speciale o vor impune, publicând pe site-ul instituţiei o informare acest sens.

Sari la conținut