Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Cariere

ANUNŢ privind organizarea concursului în vederea ocupării unor funcţii publice de execuţie vacante

4 Sep 2017

ANUNŢ

privind organizarea concursului în vederea ocupării unor funcţii publice de execuţie vacante

 

 

Subscrisa, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 organizează la sediul din Bucureşti, Sector 1, B-dul Mareşal Al. Averescu nr. 17 concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante, după cum urmează:

 

Condiţiile de desfăşurare a concursului:

 

 

publicare anunţ: 1 septembrie 2017;

perioada de depunere dosare: 01.09.2017-20.09.2017, inclusiv, între orele 0900 şi 1500 de luni până joi şi vineri între orele 0900 - 1200;

probe: proba scrisă: 04.10.2017, ora 10:00;

          interviul: data susţinerii se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la prima probă; 

           probele se susţin la sediul din Bucureşti, Sector 1, Bdul Mareşal Al. Averescu nr. 17.

 

 

Funcţiile publice de execuţie pentru care se organizează concursul:

 

 

 

Serviciul Financiar, Salarizare:

consilier clasa I (S) grad profesional superior-1

Serviciul Prevenirea Separării Copilului de Familie:

consilier clasa I (S) grad profesional principal (asistent social)-1

consilier clasa I (S) grad profesional asistent (asistent social)-1

Biroul Prevenire şi Intervenţie în Situaţia Părăsirii Copilului în Maternităţi:

consilier clasa I (S) grad profesional debutant (asistent social)-1

Biroul Evaluare Complexă:

consilier clasa I (S) grad profesional superior (asistent social)-1

Serviciul Asistenţi Maternali Profesionişti:

consilier clasa I (S) grad profesional principal (asistent social)-1

consilier clasa I (S) grad profesional superior (asistent social)-1

Serviciul Violenţă asupra Copilului:

consilier clasa I (S) grad profesional principal (asistent social)-1

Serviciul Managementul Calităţii Serviciilor Sociale, HACCP:

consilier clasa I (S) grad profesional debutant-2

Serviciul Monitorizare, Analiză Statistică, Indicatori de Asistenţă Socială şi Incluziune Socială:

referent clasa III (M) grad profesional superior: 1

Serviciul Rezidenţial:

consilier clasa I (S) grad profesional asistent (asistent social)-1

consilier clasa I (S) grad profesional principal (asistent social)-1

consilier clasa I (S) grad profesional superior (asistent social)-1

Serviciul Rezidenţial Adulţi:

consilier clasa I (S) grad profesional asistent (asistent social social, desfăşoară activitatea în cadrul complexelor sociale de servicii de tip rezidenţial)-1

consilier clasa I (S) grad profesional principal (asistent social social, desfăşoară activitatea în cadrul complexelor sociale de servicii de tip rezidenţial)-1

Serviciul Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap şi Monitorizare:

consilier clasa I (S) grad profesional asistent (psiholog)-1

consilier clasa I (S) grad profesional principal (asistent social, desfăşoară activitatea în cadrul complexelor sociale de servicii de tip rezidenţial)-2

consilier clasa I (S) grad profesional superior (asistent social, desfăşoară activitatea în cadrul complexelor sociale de servicii de tip rezidenţial)-1

Serviciul Prevenire:

consilier clasa I (S) grad profesional principal (asistent social) 2

consilier clasa I (S) grad profesional asistent (asistent social) -1

 

 

 

 

 

 

 

Condiţiile de participare la concurs:

 

Condiţii de ocupare:

pentru toate funcţiile:

 

îndeplinirea condiţiilor generale de ocupare a unei funcţii publice reglementate de art. 54 din Legea nr. 188/1999:

Candidatul:

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

          b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

          c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

          d) are capacitate deplină de exerciţiu;

          e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

          f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

          g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

          h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;

           i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

           j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

Condiţii specifice:

Serviciul Financiar, Salarizare:

·         funcţii publice din clasa I: CONSILIER grad profesional SUPERIOR:

ü  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, specializare economie;

ü  vechimea minimă în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice: 9 ani

Serviciul Prevenirea Separării Copilului de Familie:

·         funcţii publice din clasa I, respectiv: CONSILIER grad profesional PRINCIPAL, CONSILIER grad profesional ASISTENT:

consilier clasa I grad profesional asistent:

ü  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, specializare asistenţă socială;

ü  vechimea minimă în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice: un an;

consilier clasa I grad profesional principal:

ü  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, specializare asistenţă socială;

ü  vechimea minimă în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice: 5 ani.

Biroul Prevenire şi Intervenţie în Situaţia Părăsirii Copilului în Maternităţi:

·         funcţii publice din clasa I: CONSILIER grad profesional DEBUTANT:

ü  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, specializare asistenţă socială;

ü  vechimea minimă în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice: nu se solicită;

Biroul Evaluare Complexă:

·         funcţiile publice din clasa I, CONSILIER grad profesional SUPERIOR:

ü  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, specializare asistenţă socială;

ü  vechimea minimă în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice: 9 ani;

Serviciul Asistenţi Maternali Profesionişti:

·         funcţii publice din clasa I, respectiv: CONSILIER grad profesional SUPERIOR, CONSILIER grad profesional PRINCIPAL:

consilier clasa I grad profesional principal:

ü  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, specializare asistenţă socială;

ü  vechimea minimă în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice: 5 ani;

consilier clasa I grad profesional superior:

ü  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, specializare asistenţă socială;

ü  vechimea minimă în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice: 9 ani;

Serviciul Violenţă asupra Copilului:

·         funcţii publice din clasa I, CONSILIER grad profesional PRINCIPAL:

ü  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, specializare asistenţă socială;

ü  vechimea minimă în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice: 5 ani;

 

 

Serviciul Rezidenţial:

·         funcţii publice din clasa I, respectiv: CONSILIER grad profesional SUPERIOR, CONSILIER grad profesional PRINCIPAL, CONSILIER grad profesional ASISTENT:

consilier clasa I grad profesional asistent:

ü  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, specializare asistenţă socială;

ü  vechimea minimă în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice: un an;

consilier clasa I grad profesional principal:

ü  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, specializare asistenţă socială;

ü  vechimea minimă în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice: 5 ani;

consilier clasa I grad profesional superior:

ü  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, specializare asistenţă socială;

ü  vechimea minimă în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice: 9 ani;

Serviciul Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap şi Monitorizare:

·         funcţii publice din clasa I, respectiv: CONSILIER grad profesional SUPERIOR, CONSILIER grad profesional PRINCIPAL, CONSILIER grad profesional ASISTENT:

 consilier clasa I grad profesional asistent:

ü  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, specializare psihologie;

ü  vechimea minimă în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice: un an;

consilier clasa I grad profesional principal:

ü  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, specializare asistenţă socială;

ü  vechimea minimă în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice: 5 ani;

 

consilier clasa I grad profesional superior:

ü  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, specializare asistenţă socială;

ü  vechimea minimă în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice: 9 ani;

Serviciul Rezidenţial Adulţi:

·         funcţiile publice din clasa I, respectiv: CONSILIER grad profesional PRINCIPAL, CONSILIER grad profesional ASISTENT:

consilier clasa I grad profesional asistent:

ü  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, specializare asistenţă socială;

ü  vechimea minimă în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice: un an;

consilier clasa I grad profesional principal:

ü  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, specializare asistenţă socială;

ü  vechimea minimă în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice: 5 ani;

Serviciul Prevenire:

·         funcţiile publice din clasa I, respectiv: CONSILIER grad profesional PRINCIPAL, CONSILIER grad profesional ASISTENT:

consilier clasa I grad profesional asistent:

ü  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, specializare asistenţă socială;

ü  vechimea minimă în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice: un an;

consilier clasa I grad profesional principal:

ü  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, specializare asistenţă socială;

ü  vechimea minimă în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice: 5 ani.

Serviciul Monitorizare, Analiză Statistică, Indicatori de Asistenţă Socială şi Incluziune Socială:

·         funcţii publice din clasa a III-a, REFERENT grad profesional SUPERIOR:

ü  studii medii, liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat;

ü  vechimea minimă în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice: 9 ani.

Serviciul Managementul Calităţii Serviciilor Sociale, HACCP:

·         funcţiile publice din clasa I, respectiv: CONSILIER grad profesional DEBUTANT:

ü  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

ü  vechimea minimă în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice: nu se solicită vechime în specialitatea studiilor.

Dosarele candidaţilor interesaţi se pot depune în termen de 20 de zile de la publicarea anunţului, în intervalul 01.09.2017-20.09.2017, inclusiv, între orele 0900 şi 1500 de luni până joi şi vineri între orele 0900 - 1200 , la sediul instituţiei organizatoare din Bucureşti, Sector 1, B-dul Mareşal Al. Averescu nr. 17, Pavilion F, etaj II, şi cuprind documentele prevăzute de art. 49 alin. (1) din HGR nr. 611/2008, respectiv:

·         formular înscriere-pus la dispoziţie de instituţia organizatoare;

·         copie act identitate;

·         copie acte studii şi copie acte care atestă efectuarea unor specializări sau perfecţionări;

·         copie carnet de muncă şi pentru perioada cuprinsă între 01.01.2011 până în prezent, adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice, conform modelului reglementat, ataşat prezentului anunţ;

·         certificate cazier judiciar. Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere din care să reiasă că nu a săvârşit fapte pedepsite de legea penală, pentru care nu a intervenit reabilitarea. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor ARE OBLIGAŢIA de a completa dosarul de concurs cu certificatul de cazier judiciar, pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire;

·         adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa va conţine, în clar, număr, data eliberării, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de ministerul sănătăţii;

·         declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică;

·         alte documente.

 

Copiile documentelor solicitate se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, spre a se certifica pentru conformitate cu originalul, de către secretarul comisiei de concurs.

 

Probele stabilite pentru concurs:

 

selecţia dosarelor ;

proba scrisă ;

interviul.

 

Bibliografia şi tematica pentru concurs:

 

pentru funcţia publică din cadrul Serviciului Financiar, Salarizare:

·         Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, r2, cu modificări şi completări;

·         Legea nr. 7/2004-Codul de conduită al funcţionarilor publici, cu modificări şi completări;

·         Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificări şi completări;

·         Hotărârea Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată, cu modificări şi completări;

·         Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea evidenţei şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;

 

pentru funcţiile publice din cadrul Serviciului Prevenirea Separării Copilului de Familie şi Biroul Prevenire şi Intervenţie în Situaţia Părăsirii Copilului în Maternităţi:

·         Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, r2, cu modificări şi completări;

·         Legea nr. 7/2004-Codul de conduită al funcţionarilor publici, cu modificări şi completări;

·         Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificări şi completări;

 

pentru funcţiile publice din cadrul Serviciului Asistenţi Maternali Profesionişti:

·         Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, r2, cu modificări şi completări;

·         Legea nr. 7/2004-Codul de conduită al funcţionarilor publici, cu modificări şi completări;

·         Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificări şi completări;

·         Hotărârea Guvernului nr. 679/2003 privind condiţiile de obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi statutul asistentului maternal profesionist;

·         Ordinul nr. 35/2003 al secretarului de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie privind aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru asigurarea protecţiei copilului la asistentul maternal profesionist şi a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde;

 

pentru funcţia publică din cadrul Biroului Evaluare Complexă:

·         Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, r2, cu modificări şi completări;

·         Legea nr. 7/2004-Codul de conduită al funcţionarilor publici, cu modificări şi completări;

·         Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificări şi completări;

·         Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificări şi completări;

·         Ordinul nr. 1985/1305/5805/2016 al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, ministrului sănătăţii şi ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale;

 

pentru funcţia publică din cadrul Serviciului Violenţă asupra Copilului:

·         Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, r2, cu modificări şi completări;

·         Legea nr. 7/2004-Codul de conduită al funcţionarilor publici, cu modificări şi completări;

·         Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificări şi completări;

 

pentru funcţiile publice din cadrul Serviciul Managementul Calităţii Serviciilor Sociale, HACCP:

·         Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, r2, cu modificări şi completări;

·         Legea nr. 7/2004-Codul de conduită al funcţionarilor publici, cu modificări şi completări;

·         Ordinul nr. 400/2015 al secretarului general al Guvernului pentru aprobarea codului controlului intern/managerial al entităţilor publice, cu modificări şi completări;

·         Ordinul nr. 200/2016 al secretarului general al Guvernului privind modificarea şi completarea Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice;

·         Ordinul nr. 201/2016 al secretarului general al Guvernului pentru aprobarea Normelor metodologice privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice;

·         Hotărârea Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată, cu modificări şi completări;

 

pentru funcţia publică din cadrul Serviciului Monitorizare, Analiză Statistică, Indicatori de Asistenţă Socială şi Incluziune Socială:

·         Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, r2, cu modificări şi completări;

·         Legea nr. 7/2004-Codul de conduită al funcţionarilor publici, cu modificări şi completări;

·         Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificări şi completări;

 

pentru funcţiile publice din cadrul Serviciului Rezidenţial:

·         Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, r2, cu modificări şi completări;

·         Legea nr. 7/2004-Codul de conduită al funcţionarilor publici, cu modificări şi completări;

·         Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificări şi completări;

·         Ordinul nr. 288/2006 al secretarului de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului;

 

pentru funcţiile publice cu atribuţii de asistent social din cadrul Serviciului Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap şi Monitorizare:

·         Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, r2, cu modificări şi completări;

·         Legea nr. 7/2004-Codul de conduită al funcţionarilor publici, cu modificări şi completări;

·         Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificări şi completări;

·         Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

·         Hotărârea Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată, cu modificări şi completări;

·         Hotărârea Guvernului nr. 430/2004 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;

·         Ordinul nr. 2298/2012 al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale privind aprobarea Procedurii-cadru de evaluare a persoanelor adulte în vederea încadrării în grad şi tip de handicap;

 

pentru funcţia publică cu atribuţii de psiholog din cadrul Serviciului Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap şi Monitorizare:

·         Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, r2, cu modificări şi completări;

·         Legea nr. 7/2004-Codul de conduită al funcţionarilor publici, cu modificări şi completări;

·         Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificări şi completări;

·         Hotărârea Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată, cu modificări şi completări;

·         Hotărârea Guvernului nr. 430/2004 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;

·         Ordinul nr. 2298/2012 al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale privind aprobarea Procedurii-cadru de evaluare a persoanelor adulte în vederea încadrării în grad şi tip de handicap;

·          

pentru funcţiile publice din cadrul Serviciului Rezidenţial Adulţi:

consilier clasa I grad profesional asistent (asistent social):

·         Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, r2, cu modificări şi completări;

·         Legea nr. 7/2004-Codul de conduită al funcţionarilor publici, cu modificări şi completări;

·         Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificări şi completări;

·         Hotărârea Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată, cu modificări şi completări;

·         Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinelor sociale:

Anexa nr. 1;

consilier clasa I grad profesional principal (asistent social):

·         Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, r2, cu modificări şi completări;

·         Legea nr. 7/2004-Codul de conduită al funcţionarilor publici, cu modificări şi completări;

·         Legea nr. 17/2000 privind  asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificări şi completări;

·         Legea nr. 292/2011, Legea asistenţei sociale, cu modificări şi completări;

·         Hotărârea Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată, cu modificări şi completări;

·         Hotărârea Guvernului nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor mimine de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte controbuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale;

·         Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinelor sociale:

Anexa nr. 1;

 

pentru funcţiile publice din cadrul Serviciului Prevenire:

·         Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, r2, cu modificări şi completări;

·         Legea nr. 7/2004-Codul de conduită al funcţionarilor publici, cu modificări şi completări;

·         Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificări şi completări.

 

Detalii suplimentare privind anunţul, inclusiv bibliografia de concurs pot fi obţinute la sediul instituţiei din Bucureşti, Sector 1, B-dul Mareşal Al. Averescu nr. 17, tel: 021.222.37.67-secretariatul comisiei de concurs, şi pe pagina de internet www.dgaspc-sectorul1.ro .

 

 

DIRECTOR GENERAL,

 

DĂNUŢ IOAN FLEACĂ

 

 

Şef Serviciu Juridic, Contencios şi Resurse Umane

Silvia Cristina Gaju

 

 

 

 

Sari la conținut