Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Cariere

ANUNŢ privind organizarea concursului în vederea ocupării unor funcţii publice de execuţie vacante

1 Sep 2014

Subscrisa, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 organizează la sediul din Bucureşti, Sector 1, B-dul Mareşal Al. Averescu nr. 17 concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante, după cum urmează:

BIROUL JURIDIC CONTENCIOS:

1 post corespunzător funcţiei publice de execuţie CONSILIER JURIDIC, CLASA I, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT;

1 post corespunzător funcţiei publice de execuţie CONSILIER JURIDIC, CLASA I, GRAD PROFESIONAL ASISTENT;

1 post corespunzător funcţiei publice de execuţie CONSILIER JURIDIC, CLASA I, GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL;

SERVICIUL MONITORIZARE, ANALIZĂ STATISTICĂ, INDICATORI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI INCLUZIUNE SOCIALĂ:

1 post corespunzător funcţiei publice de execuţie CONSILIER, CLASA I, GRAD PROFESIONAL ASISTENT;

1 post corespunzător funcţiei publice de execuţie REFERENT, CLASA III, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR ;

SERVICIUL CONTABILITATE BUGET:

1 post corespunzător funcţiei publice de execuţie CONSILIER, CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR;

1 post corespunzător funcţiei publice de execuţie CONSILIER, CLASA I, GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL;

SERVICIUL FINANCIAR SALARIZARE:

1 post corespunzător funcţiei publice de execuţie REFERENT, CLASA III, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR;

 

 

BIROUL CONTABILITATEA PATRIMONIULUI:

1 post corespunzător funcţiei publice de execuţie CONSILIER, CLASA I, GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL;

SERVICIUL VIOLENŢĂ ASUPRA COPILULUI:

1 post corespunzător funcţiei publice de execuţie CONSILIER, CLASA I, GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL;

3 posturi corespunzătoare funcţiei publice de execuţie CONSILIER, CLASA I, GRAD PROFESIONAL ASISTENT;

SERVICIUL PREVENIREA SEPARĂRII COPILULUI DE FAMILIE:

1 post corespunzător funcţiei publice de execuţie CONSILIER, CLASA I, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT;

SERVICIUL EVALUARE COMPLEXĂ A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP ŞI MONITORIZARE:

1 post corespunzător funcţiei publice de execuţie CONSILIER, CLASA I, GRAD PROFESIONAL ASISTENT.

                                                               

Condiţiile de desfăşurare a concursului:

2 octombrie 2014, ora 10.00 proba scrisă;

data susţinerii interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la prima probă;

 

Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii generale, pentru toate funcţiile: îndeplinirea condiţiilor stabilite de

art. 54 din Legea nr. 188/1999, republicată (r2);

         Condiţii speciale:

         pentru postul corespunzător funcţiei publice de execuţie CONSILIER JURIDIC, clasa I, grad profesional DEBUTANT:

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice, specialializarea „drept”;

pentru postul corespunzător funcţiei publice de execuţie CONSILIER JURIDIC, clasa I, grad profesional ASISTENT:

vechimea minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 1 an;

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice, specializarea „drept”;

pentru postul corespunzător funcţiei publice de execuţie CONSILIER JURIDIC, clasa I, grad profesional PRINCIPAL:

 vechimea minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 5 ani;

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice, specializarea „drept”;

pentru postul corespunzător funcţiei publice de execuţie CONSILIER clasa I, grad profesional ASISTENT din cadrul Serviciului Monitorizare, Analiză Statistică, Indicatori de Asistenţă Socială şi Incluziune Socială:

vechimea minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 1 an;

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

pentru postul corespunzător funcţiei publice de execuţie REFERENT, clasa III, grad profesional SUPERIOR din cadrul Serviciului Monitorizare, Analiză Statistică, Indicatori de Asistenţă Socială şi Incluziune Socială:

vechimea minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 9 ani;

studii liceale, respectiv studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat.

pentru postul corespunzător funcţiei publice de execuţie CONSILIER clasa I, grad profesional SUPERIOR din cadrul Serviciului Contabilitate Buget:

vechimea minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 9 ani;

studii economice universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

pentru postul corespunzător funcţiei publice de execuţie CONSILIER clasa I, grad profesional PRINCIPAL din cadrul Serviciului Contabilitate Buget:

vechimea minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 5 ani;

studii economice universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

pentru postul corespunzător funcţiei publice de execuţie CONSILIER clasa I, grad profesional PRINCIPAL din cadrul Biroului Contabilitatea Patrimoniului:

vechimea minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 5 ani;

studii economice universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

pentru postul corespunzător funcţiei publice de execuţie REFERENT clasa III, grad profesional SUPERIOR din cadrul Serviciului Financiar-Salarizare:

vechimea minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 9 ani;

studii liceale, respectiv studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat;

pentru postul corespunzător funcţiei publice de execuţie CONSILIER clasa I, grad profesional PRINCIPAL din cadrul Serviciului Violenţă Asupra Copilului:

vechimea minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 5 ani;

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologiei;

aviz pentru exercitarea profesiei eliberat de Colegiul Psihologilor;

pentru toate posturile corespunzătoare funcţiei publice de execuţie CONSILIER, CLASA I, grad profesional ASISTENT din cadrul Serviciului Violenţă Asupra Copilului:

vechimea minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 1 an;

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologiei;

aviz pentru exercitarea profesiei eliberat de Colegiul Psihologilor;

pentru postul corespunzător funcţiei publice de execuţie CONSILIER, CLASA I, grad profesional DEBUTANT în cadrul Serviciului Prevenirea Separării Copilului de Familie:

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologiei;

aviz pentru exercitarea profesiei eliberat de Colegiul Psihologilor;

pentru postul corespunzător funcţiei publice de execuţie CONSILIER, CLASA I, grad profesional ASISTENT din cadrul Serviciului Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap şi Monitorizare:

vechimea minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 1 an;

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specializarea psihopedagogie specială;

aviz pentru exercitarea profesiei eliberat de Colegiul Psihologilor

 

Probele stabilite pentru concurs :

 • selecţia dosarelor

 • proba scrisă

 • interviul

   

  Dosarele candidaţilor interesaţi se pot depune în termen de 20 de zile de la

  publicarea anunţului, în intervalul 1 septembrie 2014- 22 septembrie 2014 inclusiv,  la sediul instituţiei organizatoare din Bucureşti, Sector 1, B-dul Mareşal Al. Averescu nr. 17, Pavilion F, mansardă.

           Bibliografia stabilită pentru concurs precum şi documentele necesare înscrierii, conform art. 49 din HGR nr. 611/2008, se afişează la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1.

           Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi la nr. de telefon: 021.222.37.67.

   

  Instituţia organizatoare îşi rezervă dreptul de a opera modificări dacă circumstanţele speciale o vor impune, publicând pe site-ul instituţiei o informare acest sens.

Anunt Angajare

Sari la conținut