Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Cariere

Anunț privind organizarea examenului de promovare la sfârșitul perioadei în care salariatul a fost încadrat în funcția de debutant pentru personalul contractual

10 aprilie 2024

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 1

A N U N Ț Ă

  În conformitate cu prevederile art. 74 și art. 86 din Hotărârea Guvernului României nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu completările ulterioare, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, organizează examen de promovare la sfârșitul perioadei în care salariatul a fost încadrat pe funcția de debutant.

Funcțiile contractuale pentru care se organizează examen de promovare la sfârșitul perioadei în care salariatul a fost încadrat pe funcția de debutant:

Nr. crt.Denumirea funcțieiTreaptă profesionalăNivelul postuluiNivel studiiTreapta profesională pentru care se organizează examenulCompartimentul
1.Asistent medicalDebutantExecuțiePL-- Centrul Româno-Danez pentru Educație Integrată; - C.A.B.R.D. Brăduț - C.S.S. Străulești; - C.I.A.P.A.D. Sf. Elena
2.EducatorDebutantExecuțieS-- Centrul de Zi Sf. Andrei

  Condiții de participare la examen:

 • Candidatul trebuie să fi obținut calificativul „corespunzător” la evaluarea perioadei de debut.
 • Examenul constă în susținerea unui interviu care are la bază evaluarea raportului salariatului debutant.

Interviul este notat cu maximum 100 de puncte de către comisia de examen, la punctaj se va ține seama și de următoarele criterii de evaluare:

 1. abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie;
 2. capacitatea de analiză şi sinteză;
 3. motivaţia candidatului;
 4. comportamentul în situaţiile de criză;
 5. abilităţi de comunicare;
 6. inițiativă și creativitate.

 Punctajul acordat de membrii comisiei de examen este consemnat în borderoul individual de notare, iar punctajul minim de promovare este de 50 puncte.

 Rezultatele examenului de promovare se comunică în scris salariatului, prin orice mijloace de comunicare, în termen de două zile lucrătoare de la data susținerii acestuia.

 Interviul va avea loc în data de 22 aprilie 2024, ora 1000 la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1.

 Dosarul de înscriere la examen trebuie să conțină:

 • Cerere de înscriere la examenul de promovare;
 • Copia actului de identitate;
 • Raportul salariatului debutant (Anexa nr. 8 la HGR nr. 1336/2022);
 • Raportul de evaluare pentru salariatul debutant (Anexa nr. 7 la HGR nr. 1336/2022).

 Dosarul de înscriere la examen se depune în perioada: 10.04.-16.04.2024 la Serviciul Registratură, Relații cu Publicul.

* Anunț privind organizarea examenului de promovare la sfârșitul perioadei în care salariatul a fost încadrat în funcția de debutant pentru personalul contractual

 * Formular înscriere concurs personal contractual

DIRECTOR GENERAL,
MARIANA ȚÂȚAN

ȘEF SERVICIU
JURIDIC, CONTENCIOS ȘI RESURSE UMANE
Florin-Alin Cârstoiu

Întocmit
Consilier
Anca Oana Duță

Sari la conținut