Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Cariere

ANUNŢ privind rectificarea parţială a ANEXEI I la anunţul privind concursul de angajare personal contractual din perioada 20 06 2012

10 May 2012

ANUNŢ

Privind rectificarea parţială a ANEXEI I

la anunţul privind concursul de angajare personal contractual din perioada mai-iulie 2012

 

 

 

Anexa I   la anunţul privind concursul de angajare personal contractual din perioada mai-iulie 2012 se rectifică în ceea ce priveşte atribuţiile instructorului educaţie din cadrul Nazarcea Grup Biroul Evaluare Extinsă, Pregătire şi Formare Prevocaţională, după cum urmează:

 

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 1              

Directia Protectia Copilului, Persoanei şi Familiei                                                                           

Nazarcea Grup                                                 

 

 

EXTRAS FIŞA POSTULUI  INSTRUCTOR EDUCAŢIE

Principalele atribuţii

 

 

Informatii generale privind postul

Denumirea postului: instructor educaţie

Nivelul postului  - executie;

Scopul principal al postului :  desfăşoară activităţi/ programe de instruire cu beneficiarii

 

ATRIBUŢII ŞI RĂSPUNDERI CARE REVIN ANGAJATULUI:

·         Realizează  activităţi lucrative împreună cu beneficiarii;

·         Planifică programe de instruire pentru beneficiari;

·         Instruieşte, prin metode sau mijloace speciale, beneficiarii în vederea dobândirii de abilităţi şi deprinderi necesare desfăşurării activităţii în cadrul unei spălătorii auto;

·         Învaţă persoanele cu dizabilităţi să utilizeze echipamente electronice, echipamente IT, aparate sau proteze adaptate nevoilor lor, precum şi echipamentul spălătoriei auto;

·         Adaptează şi realizează activităţi de instruire pentru persoane cu diferite tipuri de dizabilităţi;

·         Pregăteşte şi desfăşoară activităţi adaptate nevoilor persoanelor cu dizabilităţi, în cadrul spălătoriei auto;

·         Utilizează strategii şi tehnici de educare specială pentru a dezvolta abilităţile, perceptiv-motrice, cognitive, de comunicare şi amnezice;

·         Se preocupă de cunoaşterea persoanelor adulte cu dizabilităţi, a potenţialului lor şi va ţine cont de gradul de abilitare, nevoia şi dorinţa lor;

·         Are datoria de a se îngriji de păstrarea materialelor, ustensilelor de lucru şi echipamentului de lucru;

·         Asigură acordare de servicii sociale proiectate şi adaptate conform nevoilor individuale ale persoanei cu handicap.

·         Organizează şi participă cu beneficiarii la activităţi de socializare si de petrecere a timpului liber.

·         Cunoaşte şi respectă drepturile şi obligaţiile persoanelor cu handicap, a codului de etică din cadrul biroului precum şi a legislaţiei din domeniul protecţiei persoanei cu handicap

·         Participă la acţiuni/evenimente organizate cu scopul stimulării integrării sau reintegrării socio-profesionale a beneficiarilor.

·         Posedă un fundament solid de cunoştinţe în domeniul teoriilor învăţării, dezvoltării şi educaţiei pe tot parcursul vieţii.

·         Sprijină beneficiarii la momentul începerii programului de formare, printr-o iniţiere clară şi cuprinzătoare a acestora.

·         Crează un program de lucru general pentru a asigura îndeplinirea obiectivelor finale ale programului de formare, în cadrul de timp prestabilit.

·         Asistă beneficiarul să îşi revizuiască abordarea şi/sau să îşî ajusteze obiectivele de învăţare.

·         Asigură buna desfăşurare a activităţii prin punctualitatea prezenţei la locul de muncă şi ordinea lucrărilor / dosarelor aflate în evidenţă;

·         Răspunde în termenul prevăzut de lege la lucrările repartizate de către şeful direct;

·         Informează beneficiarul despre oferta de servicii sociale existentă la nivelul sectorului 1 şi condiţiile de acordare a acestora;

·         Cunoaşte şi respectă prevederile legale în domeniul asistenţei sociale;

·         Respectă drepturile şi libertăţile fundamentale ale beneficiarului în acordarea serviciilor sociale;

·         Respectă principiul confidenţialităţii datelor şi situaţiilor legate de beneficiari;

·         Colaborează cu alte instituţii / servicii responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la obţinerea unor drepturi pentru acoperirea nevoilor identificate în funcţie de particularităţile cazului;

·         Respectă secretul profesional şi relaţiile ierarhice;

·         Informează şi consiliază persoanele cu handicap şi familiile/susţinătorii acestora în vederea obţinerii drepturilor prevăzute de lege;  

·         Se preocupă de creşterea permanentă a nivelului de pregătire profesională;

·         Aduce la îndeplinire dispoziţiile Primarului Sectorului 1 şi Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1.

 

Restul prevederilor Anexei I rămân nemodificate.

Sari la conținut