Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Noutăți

Anunț public selecție partener de tip ONG în cadrul Apelului “Creșterea Incluziunii și Abilitarea Romilor”, deschis prin intermediul Programului Dezvoltare Locală, finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014 – 2021 și Guvernul României, Runda a 2– a

31 Mar 2021
Prevenire și marginalizare socială

ANUNȚ

 

PROCEDURĂ DE SELECȚIE A UNUI PARTENER PRIVAT

de tip organizații neguvernamentale, non-profit, înființate ca persoane juridice în România, în cadrul Apelului Creșterea Incluziunii și Abilitarea Romilor”, deschis prin intermediul Programului Dezvoltare Locală, finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014 – 2021 și Guvernul României, Runda a 2 – a de finanțare lansată de Fondul Român de Dezvoltare Socială.

 Având în vederea Procedura Operațională privind elaborarea acordurilor de colaborare cu organizații neguvernamentale/ alți furnizori de servicii sociale, Cod PO 11.01, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 organizează procedura de selecție a unui partener ONG, în vederea participării în cadrul Apelului “Creșterea Incluziunii și Abilitarea Romilor”, deschis prin intermediul Programului Dezvoltare Locală, finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014 – 2021 și Guvernul României, Runda a 2 – a de finanțare lansată de Fondul Român de Dezvoltare Socială.

Activitățile eligibile în care va fi implicat partenerul selectat, vor fi centrate pe:

 • furnizarea de servicii educaționale;
 • servicii de ocupare și servicii pentru sănătate;
 • îmbunătățirea condițiilor de locuit;
 • facilitatea obținerii documentelor de identitate;
 • furnizarea de informații și pregătire profesională în vederea abilitării romilor – formarea personalului și a voluntarilor care lucrează cu persoane de etnie romă;
 • activități de creștere a responsabilității și a capacității instituțiilor publice de a fi mai incluzive.

Grupurile țintă pentru acest proiect sunt alcătuite din:

 • persoane și familii de etnie romă (copii, tineri, adulți) în situații de vulnerabilitate, sau care se confruntă cu diverse forme de excluziune socio-economică și care au nevoie de documente de identitate, de servicii educaționale, servicii de ocupare, servicii pentru sănătate și/ sau servicii de locuire;
 • persoane de etnie romă (copii, tineri, adulți), în special femei și tinere de etnie romă, cu niveluri scăzute de conștientizare privind drepturile lor și participarea la viața comunității;
 • experți și lideri romi care activează pe cont propriu sau în cadrul unor organizații neguvernamentale, grupuri de acțiune, grupuri comunitare, autorități și instituții publice, sindicate, asociații ale elevilor și studenților, partide politice, asociații de tineret sau alte forme de asociere, persoane aflate în poziții de lideri formali sau informali în relație cu persoanele și/ sau familiile rome în situații de vulnerabilitate (inclusiv mediatori sociali, școlari, sanitari, etc.). Acest grup țință va fi inclus în proiect numai împreună cu cel puțin unul din celelalte grupuri țintă principale;

Specialiști/ voluntari din domeniile educației, sănătății, ocupării, serviciilor sociale, administrației publice, sectorului ONG, implicați în furnizarea de servicii persoanelor de etnie romă;

Membri ai comunității aparținând populației majoritare, care locuiesc în zonele de intervenție ale proiectului, subiecți ai campaniei/ campaniilor de conștientizare.

 Valoarea aproximativă a proiectului: 1.000.000 euro.

 Document necesar pentru dosarul de înscriere:

1.Formular înscriere (descărcați de aici)

  Calendarul procedurii de selecție:

 • postarea anunţului de selecţie: 31.03.2021.
 • depunerea dosarelor de înscriere – termen limită: 05.04.2021, orele 17.00.
 • evaluarea documentaţiei: 06.04.2021, ora 15.00
 • anunţ candidat admis şi selectat: 06.04.2021 – orele 16:00.
 • depunere contestaţii – termen limită: 07.04.2021 – orele 16:00.
 • soluţionare contestaţii şi anunț rezultat final selecție: 08.04.2021.
 • data limită de depunere a dosarelor de candidatură și modalitatea de depunere: 05.04.2021. Documentul de înscriere va fi trimis în format electronic, editabil și pdf, la adresa de e-mail:strategii@dgaspc-sectorul1.ro.
 • persoana de contact: consilier superior Elena Marinescu – Compartimentul Strategii, Programe, Proiecte în domeniul Asistenței Sociale și Relația cu ONG.

 Informații suplimentare pot fi solicitate la adresa de e-mail menționată sau la numărul de telefon 021.222.41.70, 021.223.41.97/ int. 139.

Sari la conținut