Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Noutăți

ANUNȚ REZULTAT SELECȚIE PARTENER în cadrul Apelului “Creșterea Incluziunii și Abilitarea Romilor”, Runda a 2 – a de finanțare lansată de Fondul Român de Dezvoltare Socială.

8 Apr 2021
Alte noutăți

ANUNȚ REZULTAT SELECȚIE PARTENER

 

ÎN CADRUL PROCEDURII DE SELECȚIE A UNUI PARTENER PRIVAT

de tip organizații neguvernamentale, non-profit, înființate ca persoane juridice în România, în cadrul Apelului Creșterea Incluziunii și Abilitarea Romilor”, deschis prin intermediul Programului Dezvoltare Locală, finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014 – 2021 și Guvernul României, Runda a 2 – a de finanțare lansată de Fondul Român de Dezvoltare Socială.

În conformitate cu prevederile Ghidului Aplicantului–Apelul nr. 1 “Creșterea Incluziunii și Abilitarea Romilor” Runda a 2 – a de finanțare lansată de Fondul Român de Dezvoltare Socială, la data de 06 ianuarie 2021, Capitolul 3 – Parteneriatul, 3.1 Selecția partenerilor, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, a organizat procedura de selecție pentru încheierea unui Acord de colaborare cu entități de drept privat, în vederea depunerii cererii de finanțare în cadrul Apelului “Creșterea Incluziunii și Abilitarea Romilor”, deschis prin intermediul Programului Dezvoltare Locală, finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014–2021 și Guvernul României, Runda a 2–a de finanțare, lansată de Fondul Român de Dezvoltare Socială.

Comisia de evaluare și selecție formată din 3 membri, constituită la nivel de DGASPC Sector 1, a procedat azi 08.04.2021 la evaluarea documentelor întocmite de către entitățile de drept privat, în vederea selectării partenerului care se va implica în depunerea și implementarea unui proiect finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 si Guvernul României.

Menționăm faptul că de la data publicării anunțului de selecție, până la data depunerii dosarului de candidatură, nu au existat cereri de clarificări.

Comisia de evaluare și selecție, a evaluat dosarele de înscriere în baza anunțului de selecție din data de 31 martie 2021, întocmit în conformitate cu prevederile GHIDULUI APLICANTULUI– INFORMAȚII GENERALE.

Comisia de evaluare a verificat conformitatea administrativă a candidaților și a evaluat documentele transmise. În urma evaluării au rezultat următoarele:

 Candidat 1: ASOCIAȚIA CENTRUL EUROPEAN PENTRU SPRIJINIREA INCLUZIUNII SOCIALE A ROMILOR DIN ROMÂNIA (CESIRR) – punctaj obținut: 95 din 100 puncte

 Candidat 2: ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE ȘI INCLUZIUNE SOCIALĂ – punctaj obținut: 85 din 100 puncte.

În urma procedurii de selecție a partenerilor, candidatul ASOCIAȚIA CENTRUL EUROPEAN PENTRU SPRIJINIREA INCLUZIUNII SOCIALE A ROMILOR DIN ROMÂNIA (CESIRR), este declarat admis în vederea semnării unui Acord de Parteneriat, pentru elaborarea și depunerea cererii de finanțare în cadrul Apelului “Creșterea Incluziunii și Abilitarea Romilor”, deschis prin intermediul Programului Dezvoltare Locală, finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014–2021și Guvernul României, Runda a 2–a de finanțare lansată de Fondul Român de Dezvoltare Socială

Sari la conținut