Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Casa Familie Sfânta Maria

Domeniu de activitate Durată Finanțate Stadiu
Copii
-
Bugetul public local
In derulare

În cadrul parteneriatului dintre DGASPC Sector 1 şi Asociația Congregația Inimii Neprihănite, un număr de 10 copii și adolescenți, cu vârste între 6 şi 18 ani, care provin de pe raza administrativ teritorială a sectorului 1, beneficiază de serviciile de găzduire și îngrijire din cadrul Casei Sfânta Maria a asociației. Surorile din Congregaţia Inimii Neprihanite au misiunea de a se ocupa de îngrijirea şi educarea copiilor. De asemenea se preocupă de obţinerea unor rezultate cât mai bune la învăţătură, astfel încât, în final, aceştia să poată fi orientaţi, după capacităţi, spre învăţământul superior, spre şcoli profesionale sau spre un loc de muncă. Beneficiarii acestui serviciu sunt pregătiţi pentru viaţă prin participarea la acţiuni de autogospodărire, prin gestionarea propriilor bunuri, prin responsabilităţi primite în cadrul colectivului. Pregătirea pentru inserţia socială este susţinută prin participarea zilnică la un program educativ bine gestionat, de susţinere a efortului şcolar, de recreere, de ridicare a nivelului cultural, de socializare. Astfel, ei deprind, conform vârstei, un comportament respectuos şi civilizat şi practică relaţii de prietenie şi colegialitate nu numai între ei, ci şi cu ceilalţi elevi din şcolile la care învaţă. Ei menţin şi legătura cu familiile din care provin, telefonic, sau prin vizite şi vacanţe petrecute în familie.

Serviciile oferite în cadrul ”Casei Familie Sfânta Maria” au ca finalitate reintegrarea copiilor/ tinerilor  în familie şi/sau inserţia lor socio-profesională.

Asociația Congregația Inimii Neprihănite este o asociație cu caracter religios, cultural-educativ, filantropic și umanitar în spiritul moralei creștine, înființată în anul 1994, în baza sentinței civile nr. 82/10.05.1994. Asociația este acreditată ca furnizor de servicii sociale și oferă servicii de găzduire și îngrijire pentrur un număr de 12 copii în Casa Familia ”Sfânta Maria” în baza licenței de funcționare seria LF nr. 000461 eliberată de Autoritatea Națională pentru Protecția Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopție în data de 26.06.2018. Serviciul social cu cazare din cadrul Casei Familia Sfânta Mariaeste înfiinţat prin Hotărârea Consiliului General nr 44/09.09.2014 și funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările, precum şi a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.

      În cadrul parteneriatului, DGASPC Sector 1, asigură suport financiar pentru un număr de maxim 10 copii/ tineri proveniți de pe raza administrativ teritorială a sectorului 1 sau din alte centre aparținând DGASPC Sector 1, care beneficiază de servicii de găzduire și îngrijire în cadrul Casei Familia Sf. Maria, aparținând Asociației.  Finanţarea cheltuielilorse realizează în limitele bugetare aprobate prin Hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 1.

Ultimele noutăți

Sari la conținut