Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Centrul de Plasament Viață și Lumină

Domeniu de activitate Durată Finanțate Stadiu
Copii
-
Bugetul public local
In derulare

Cooperarea dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și Fundația Viață și Lumină a demarat în anul 2007, în cei peste 19 ani rezultând o bună colaborare interinstituţională, în sensul preluării de către fundație a cazurilor de copii aflați în sistemul de protecţie al DGASPC Sector 1. Parteneriatul a fost prelungit prin Hotărâri ale Consiliului Local Sector 1 în urma reevaluărilor anuale.

Scopul 

Proiectului ”Centrul de Plasament Viață și Lumină” constă în asigurarea accesului unui număr de maxim 30 de copii proveniți din sectorul 1 la servicii de găzduire, îngrijire, educaţie şi pregătire, în cadrul Centrului Rezidențial și al Casei de Tip Familial ale Fundației, în vederea reintegrării familiale sau integrării socio-profesionale.

 În cadrul proiectului “Centrul de Plasament Viaţă şi Lumină”,sunt acordate servicii de asistenţă socială copiilor/ tinerilor care provin de pe raza administrativ teritorială a sectorului 1,  abandonaţi sau aflaţi în situații de dificultate, cu părinţi decedaţi, necunoscuţi sau în situaţii de risc - dezorganizare familială, sărăcie, lipsa unei locuinţe, disfuncţii relaţionale, lipsa unui loc de muncă, etc, prin intermediul măsurii de protecţie specială - plasament. Pe o perioadă determinată, copiilor li se asigură găzduire, îngrijire, educaţie, sprijin emoţional, consiliere şi li se facilitează dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă. DGASPC Sector 1 asigură suport financiar pentru un număr de maxim 30 copii proveniți de pe raza administrativ teritorială a sectorului 1 sau din alte centre aparținând DGASPC Sector 1, care beneficiază de servicii de îngrijire în cadrul Centrului de plasament al Fundației. Finanţarea cheltuielilor se realizează în limitele bugetare aprobate prin Hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 1.

Ținând cont de noile prevederi din Ordinul nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială, centrul de plasament al Fundației a fost reorganizat respectând principiile generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale din noua legislație. Astfel, copiii/tinerii care au măsură de protecție specială – plasament, locuiesc în funcție de vârstă, în Casa de Tip Familial nr. 1, licenţiată conform Licenței de funcționare Seria LF nr. 0001247 și Centrul Rezidențial, licenţiat conform Licenței de funcționare Seria LF nr. 0001246, ale Fundației.

În prezent, în cele două centre ale Fundației “Viaţă şi Lumină”, sunt acordate servicii de asistenţă socială unui număr de 32 de copii, dintre care 30 au părinţii cu domiciliul în Bucureşti, Sectorul 1 sau provin din alte Centre din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1. Copiii sunt crescuți și educați într-un cadru familial, beneficiind de asistență permanentă. Ei locuiesc în camere mobilate și utilate corespunzător unei familii, organizarea interioară a spațiilor respectând intimitatea, autonomia și comunicarea. Astfel, li se cultivă sentimentul de apartenență la un grup social, la familie, sentimentul de înțelegere și acceptare a propriei istorii. Drepturile lor sunt asigurate fără nici o discriminare de sex, vârstă, limbă, religie, în conformitate cu Constituţia României, Convenţia O.N.U. - Drepturile Copilului şi cu programele ANPDCA.

Serviciile Fundaţiei „Viaţă şi Lumină” sunt în concordanţă cu obiectivele Strategiei D.G.A.S.P.C. Sector 1, atât  în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului, cât şi în domeniul protecţiei persoanelor adulte aflate în dificultate, aceasta propunându-şi un sistem unitar, integrat şi funcţional de servicii sociale.

În cadrul parteneriatului dintre DGASPC Sector 1 şi Fundația ”Viață și Lumină” se respectă și se lucrează în interesul superior al copilului, iar intervențiile vizează în principal:

  • - crearea în casa de tip familial/ centrul de plasament a unui mediu cât mai apropiat de cel familial;
  • - oferirea unei educații școlare adecvate;
  • - eliminarea factorilor de risc care pun în pericol sănătatea copiilor din familiile vulnerabile;
  • - pregătirea copiilor pentru o viață independentă;
  • - monitorizarea și prevenirea exploatării sociale a copiilor vulnerabili;
  • - integrarea socio-profesională a tinerilor din stradă.

Ultimele noutăți

Sari la conținut