Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Noutăți

Cine are grijă de copiii dumneavoastră dacă plecați la muncă în străinătate?

14 mai 2024
Alte noutăți

Părintele care exercită singur autoritatea părintească sau la care locuieşte copilul, care urmează să plece la muncă în străinătate, are obligaţia de a notifica această intenţie serviciului public de asistenţă socială de la domiciliu, cu minimum 40 de zile înainte de a părăsi ţara”,  conform art.104 din Legea 272/2004.

 Părinții care au domiciliul pe raza Sectorului 1, care intenționează să plece la muncă în străinătate și doresc să lase copiii în grija unei persoane din cadrul familiei extinse sau la alte persoane au obligativitatea, conform legislației în vigoare, de a se prezenta la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 (D.G.A.S.P.C Sector 1) situat în București, sector 1, Bd. Mareșal Alexandru Averescu, nr. 17 pentru a declara în scris intenția plecării în străinătate, precum și numele persoanei ce va avea în îngrijire copilului, adresa de domiciliu a acestuia, precum și datele de contact, cu minimum 40 zile anterior plecării din țară.

Obligativitatea efectuării demersurilor prezentate anterior, vizează următoarele categorii de situații, conform Legii nr. 272/2004:

 • ambii părinți care intenționează să plece la muncă în străinătate, împreună în același timp, sau separat, inițial un părinte,  ulterior și celălalt;
 • părintele care exercită singur autoritatea părintească (părintele unic susținător, de exemplu, mama copilului cu paternitate nedeclarată, părintele supraviețuitor în situația decesului celuilalt părinte);
 • părintele cu care locuiește copilul, în situația exercitării autorității părintești în comun, iar ca urmare a divorțului instanța a stabilit domiciliul copilului la părintele care intenționează să plece în străinătate.

Familiile domiciliate pe raza Sectorului 1, care se regăsesc în una din situațiile descrise anterior, au obligația de a notifica D.G.A.S.P.C. Sector 1 cu privire la intenția de a pleca la muncă în străinătate, precum și desemnarea persoanei care va îngriji copilul pe perioada absenței părinților din țară.

Notificarea/ înștiințarea părinților poate fi depusă la sediul D.G.A.S.P.C. Sector 1, din București, Sector 1, Bd. Mareșal Averescu, nr. 17, corp F, Serviciul Registratură și Relații cu Publicul sau prin intermediul poștei electronice prin e-mail registratura@dgaspc-sectorul1.ro.

Persoana desemnată de părinți pentru îngrijirea copilului rămas în țară, trebuie să facă parte din familia extinsă sau rudele, altele decât cele de gradul III inclusiv, afinii, prietenii familiei sau ai familiei extinse a copilului, față de care acesta a dezvoltat relații de atașament sau alături de care s-a bucurat de viața de familie, să aibă minimum 18 ani și să îndeplinească condiții materiale și garanțiile morale necesare creșterii și îngrijirii unui copil.

După primirea notificării, reprezentanții direcților generale de asistență și protecția copilului vor efectua o anchetă socială la domiciliul persoanei la care copilul va locui pe perioada delegării temporare a autorității părintești, document ce va fi inclus în dosarul care va fi transmis instanței de judecată.

Familia are obligația de a depune la sediul D.G.A.S.P.C. Sector 1 cel puțin următoarele documente:

Pentru părinte/ părinți:

 • cerere pentru delegarea autorității părintești;
 • copie C. I.;
 • copie certificat de căsătorie (dacă este cazul);
 • copie certificat de deces al soțului/soției (dacă este cazul);
 • copie hotărâre de divorț (dacă este cazul) ;
 • copia contractului de muncă / dovada angajării în străinătate.

Pentru copil:

 • copie certificat de naștere/carte de identitate al/a minorului;
 • adeverință medicală privind starea de sănătate a acestuia;
 • adeverință eliberată de unitatea de învățământ (dacă este cazul).

Pentru persoana desemnată pentru preluarea temporară a autorității părintești:

 • copie C.I.;
 • cazierul judiciar;
 • copie adeverință de salariat, talon de pensie etc.;
 • copie dovadă spațiu de locuit;
 • adeverință medicală care să ateste dacă este clinic sănătos;
 • declarație pe propria răspundere din care să reiasă acordul de a îngriji copilul.

Alte acte doveditoare care pot descrie situația familială sau a copilului, în funcție de caz.

Important!

Notificarea D.G.A.S.P.C. Sector 1  este doar prima etapă în procedura de delegare a autorității părintești, fără a avea valoare juridică, procedura fiind definitivată exclusiv de către instanța de judecată.

Doar în urma completării acestei proceduri, copiii care rămân în grija altei persoane decât a unui părinte, au un reprezentant legal.

În lipsa părinților sau a reprezentantului legal, accesul copiilor la servicii de sănătate și educaționale, la protecție juridică sau la beneficii sociale este limitat.  

După primirea notificării/ informării privind plecarea părinților la muncă în străinătate, reprezentanții D.G.A.S.P.C. Sector 1 vor efectua ancheta socială cu privire la copil, părinți și persoana desemnată pentru îngrijirea copilului, raportul de anchetă socială întocmit urmând a fi inclus în dosarul care va fi transmis instanței judecătorești.

Delegarea autorităţii părintești pentru o anumită perioadă de timp nu este echivalentă cu decăderea părintelui/părinților din drepturile părinteşti sau cu o limitare a exercițiului acestora.

Instanța de judecată va dispune delegarea temporară a autorității părintești cu privire la persoana copilului, pe durata lipsei părintelui/părinților, dar nu mai mult de un an, către persoana desemnată.

În vederea prevenirii efectelor negative ale plecării părinților din țară, se recomandă părinților:

 • comunicarea zilnică cu copilul și implicarea activă în viața acestuia;
 • comunicarea zilnică cu persoana desemnată pentru îngrijirea copilului;
 • menținerea legăturii cu reprezentanții unității de învățământ pe care o frecventează;
 • vizitarea/ preluarea copilului în vizite periodice, pentru întărirea relațiilor de atașament.

Pentru informații suplimentare, ne puteți contacta la Serviciul Prevenire a Separării Copilului de Familie, cu sediul în București, Sector 1, Bd. Mareșal Averescu, nr. 17, corp H, parter, telefonic la 021.223.41.95, sau prin e-mail la adresa: prevenire.abandon@dgaspc-sectorul1.ro

Sari la conținut