Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Cariere

COMUNICARE REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE OCUPARE A UNOR FUNCŢII DE NATURĂ CONTRACTUALĂ VACANTE

15 Sep 2015

În conformitate cu prevederile art. 20 din H.G.R. nr. 286/2011, se comunică astăzi 15.09.2015, ora 1130, prin afişare la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 din Bdul Mareşal Alexandru Averescu nr. 17, Sector 1, Bucureşti, precum şi prin publicare pe pagina de internet, rezultatele selecţiei dosarelor, după cum urmează:

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia solicitată

Serviciul/Biroul

Rezultatul selecţiei dosarelor

Motivul respingerii dosarului

1.

Georgescu Mariana

Inspector Specialitate (psiholog)

C.S.S. Jiului, Modul Centru de zi

Admis

---

2.

Tomescu Constantina Iulica

Inspector Specialitate (psiholog)

C.S.S. Jiului, Modul Centru de zi

Admis

---

3.

Nicolescu Cristina Elena

Inspector Specialitate (psiholog)

C.S.S. Jiului, Modul Centru de zi

Admis

---

4.

Ologu Valentina Liliana

Inspector Specialitate (psiholog)

C.S.S. Jiului, Modul Centru de zi

Admis

---

5.

Săsărman Thetys – Mirela

Inspector Specialitate (psiholog)

C.S.S. Jiului, Modul Centru de zi

Admis

---

6.

Sindie Constanţa

Inspector Specialitate (psiholog)

C.S.S. Jiului, Modul Centru de zi

Respins

Lipsă:

adeverinţă MF, atestat liberă practică, original acte studii

7.

Băltăreţu Iulia

Inspector Specialitate (psiholog)

Birou Adulţi/Tineri TSA

Admis

---

8.

Dragomir Ileana Valentina

Inspector Specialitate (psiholog)

Birou Adulţi/Tineri TSA

Admis

---

9.

Manolescu Timur

Inspector Specialitate (psiholog)

Birou Adulţi/Tineri TSA

Admis

---

10.

Obreja Ileana

Inspector Specialitate (psiholog)

Birou Adulţi/Tineri TSA

Respins

Lipsă:

adeverinţă MF, original acte studii

11.

Chiriac Raluca

Inspector specialitate (educator)

C.S.S. Vrancei şi C.S.S. Sf. Andrei (modul Centru de Zi)

Admis

---

12.

Condrea Larisa

Inspector specialitate (educator)

C.S.S. Vrancei şi C.S.S. Sf. Andrei (modul Centru de Zi)

Admis

---

13.

Dorobanţu Aurelia

Inspector specialitate (educator)

C.S.S. Vrancei şi C.S.S. Sf. Andrei (modul Centru de Zi)

Admis

---

14.

Gheorghe Georgiana Mădălina

Inspector specialitate (educator)

C.S.S. Vrancei şi C.S.S. Sf. Andrei (modul Centru de Zi)

Admis

---

15.

Mihalache Clara

Inspector specialitate (educator)

C.S.S. Vrancei şi C.S.S. Sf. Andrei (modul Centru de Zi)

Admis

---

16.

Niculae Georgiana

Inspector specialitate (educator)

C.S.S. Vrancei şi C.S.S. Sf. Andrei (modul Centru de Zi)

Admis

---

17.

Ochiuz Georgiana

Inspector specialitate (educator)

C.S.S. Vrancei şi C.S.S. Sf. Andrei (modul Centru de Zi)

Admis

---

18.

Tudosie Andreea Irina

Inspector specialitate (educator)

C.S.S. Vrancei şi C.S.S. Sf. Andrei (modul Centru de Zi)

Admis

---

19.

Zamfira Ionela

Inspector specialitate (educator)

C.S.S. Vrancei şi C.S.S. Sf. Andrei (modul Centru de Zi)

Admis

---

20.

Zărnoianu Mihaela

Inspector specialitate (educator)

C.S.S. Vrancei şi C.S.S. Sf. Andrei (modul Centru de Zi)

Admis

---

21.

Bărbulescu Elena

Inspector specialitate (educator)

C.S.S. Vrancei şi C.S.S. Sf. Andrei (modul Centru de Zi)

Admis

---

22.

******

Inspector specialitate (educator)

C.S.S. Vrancei şi C.S.S. Sf. Andrei (modul Centru de Zi)

Admis

---

23.

Ion Oana Mariana

Inspector specialitate (educator)

C.S.S. Vrancei şi C.S.S. Sf. Andrei (modul Centru de Zi)

Respins

Nu îndeplineşte condiţiile de studii specificate

24.

Mănoiu Aurelia Cătălina

Inspector specialitate (educator)

C.S.S. Vrancei şi C.S.S. Sf. Andrei (modul Centru de Zi)

Respins

Nu îndeplineşte condiţiile de studii specificate

25.

Seizu Alexandru Sorinel

Inspector specialitate (educator)

C.S.S. Vrancei şi C.S.S. Sf. Andrei (modul Centru de Zi)

Respins

Nu îndeplineşte condiţiile de studii specificate

26.

Vintilă Cristina

Inspector specialitate (educator)

C.S.S. Vrancei şi C.S.S. Sf. Andrei (modul Centru de Zi)

Respins

Nu îndeplineşte condiţiile de studii specificate

27.

Alexandrescu Rodica Nicoleta

Referent (educator)

C.S.S. Sf. Andrei, Centrul Maternal

Admis

---

28.

Bratu Simona Mariana

Referent (educator)

C.S.S. Sf. Andrei, Centrul Maternal

Admis

---

29.

******

Referent (educator)

C.S.S. Sf. Andrei, Centrul Maternal

Admis

---

30.

Cimpoae Ana-Maria

Referent (educator)

C.S.S. Sf. Andrei, Centrul Maternal

Admis

---

31.

******

Referent (educator)

C.S.S. Sf. Andrei, Centrul Maternal

Admis

---

32.

Manea Marius Daniel

Referent (educator)

C.S.S. Sf. Andrei, Centrul Maternal

Admis

---

33.

Nedelcu Miriam Alis Mădălina

Referent (educator)

C.S.S. Sf. Andrei, Centrul Maternal

Admis

---

34.

Puiu Nicoleta Rodica

Referent (educator)

C.S.S. Sf. Andrei, Centrul Maternal

Admis

---

35.

Răducu Mariana Gabriela

Referent (educator)

C.S.S. Sf. Andrei, Centrul Maternal

Admis

---

36.

Roman Aurelia

Referent (educator)

C.S.S. Sf. Andrei, Centrul Maternal

Admis

---

37.

Vârlan Cristina

Referent (educator)

C.S.S. Sf. Andrei, Centrul Maternal

Respins

Lipsă:

acte studii în original

38.

Butucel Lidia Carmen

Referent (educator)

C.S.S. Sf. Maria

Admis

---

39.

******

Referent (educator)

C.S.S. Sf. Maria

Admis

---

40.

Pădureanu Teodora

Referent (educator)

C.S.S. Sf. Maria

Admis

---

41.

Badea Cristian Gabriel

Referent (supraveghetor de noapte)

Proiect DGASPC Sector 1 - Asociaţia Diaconia

Admis

---

42.

Cristea Violeta

Referent (supraveghetor de noapte)

Proiect DGASPC Sector 1 - Asociaţia Diaconia

Admis

---

43.

Dănilă Mihai Ştefan

Referent (supraveghetor de noapte)

Proiect DGASPC Sector 1 - Asociaţia Diaconia

Admis

---

44.

******

Referent (supraveghetor de noapte)

Proiect DGASPC Sector 1 - Asociaţia Diaconia

Admis

---

45.

Mazurchevici Cristian

Referent (supraveghetor de noapte)

Proiect DGASPC Sector 1 - Asociaţia Diaconia

Admis

---

46.

Pelteacu Florica

Referent (supraveghetor de noapte)

Proiect DGASPC Sector 1 - Asociaţia Diaconia

Admis

---

47.

Teodorescu Draga Agata

Referent (supraveghetor de noapte)

Proiect DGASPC Sector 1 - Asociaţia Diaconia

Admis

---

Notă: Candidaţii care au depus la dosarul de concurs declaraţie pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale, sunt obligaţi ca până la data primei probe (proba scrisă ) să depună la secretarul comisiei de concurs cazierul judiciar în original.

 

 

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 22.09.2015, începând cu ora 900  la sediul DGASPC Sector 1, din Bdul Mareşal Alexandru Averescu nr. 17, Sector 1, Bucureşti.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul selecţiei dosarelor pot formula contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la afişare, conform art. 31 din H.G.R. nr. 286/2011/2008, care se depun la Serviciul Registratură, Relaţii cu Publicul, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Sari la conținut