Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Cariere

COMUNICARE REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE OCUPARE A UNOR FUNCŢII DE NATURĂ CONTRACTUALĂ VACANTE

27 Jun 2017


   

COMUNICARE


Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la


concursul de ocupare a UNOR FUNCŢII DE NATURĂ CONTRACTUALĂ VACANTE


 


 


În conformitate cu prevederile art. 20 din H.G.R. nr. 286/ 2011, se comunică astăzi 27.06.2017, ora 1400, prin afişare la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 precum şi prin publicare pe pagina de internet, rezultatele selecţiei dosarelor, după cum urmează:


 


Proba scris:


Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia solicitată

Serviciul/ Biroul

Rezultatul selecţiei dosarelor

Motivul respingerii dosarului

1.

Vlad Cerasela Cecilia

Asistent social

Nazarcea-Grup

ADMIS

-

2.

Luca Emilia Mihaela

Inspector specialitate

Nazarcea-Grup, At. Tipografie

ADMIS

-

3.

Mârza Doru

Inspector specialitate

Nazarcea-Grup, At. Tipografie

ADMIS

-

4.

Dăogaru Gheorghe Octavian

Inspector specialitate

Nazarcea-Grup, Atelier Neutralizare Deșeuri Infecțioase

ADMIS

-

5.

Miron Anamaria Cristina

Asistent social

Serviciul Intervenție în Regim de Urgență

ADMIS

-

6.

Done Sorin

Asistent social

Serviciul Intervenție în Regim de Urgență

ADMIS

-

7.

Geambașu Costin

Asistent social

Serviciul Intervenție în Regim de Urgență

ADMIS

Cu condiția completării dosarului

8.

Manole Simona

Asistent social

CSS ”Pinocchio”

ADMIS

-

9.

Ivanof Gheorghe

Asistent social

CZ ”Un Pas Împreună”

ADMIS

-

10.

Căpraru Valentin

Referent administrator

Nazarcea-Grup

ADMIS

-

11.

Stancu Iulian

Referent administrator

Nazarcea-Grup

ADMIS

-

12.

Stoica Cristina Ioana

Referent administrator

Nazarcea-Grup

ADMIS

-

13.

Stancu Vasilica Silvia

Referent administrator

Nazarcea-Grup

ADMIS

-

14.

Manta Georgiana Gabriela

Referent administrator

Nazarcea-Grup

ADMIS

-

15.

Vasile Ligia Claudia

Referent administrator

Nazarcea-Grup

ADMIS

-


 


Probă practică:  Muncitor calificat (brutar, bucătar, spălătorie auto, ANDI), muncitor necalificat (ajutor bucătar, ANDI), Îngrijitor.


 


Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia solicitată

Serviciul/ Biroul

Rezultatul selecţiei dosarelor

Motivul respingerii dosarului

1.

Mincu Marțica

Îngrijitor

CSS ”Sf. Andrei”

ADMIS

-

2.

Ivan Ana Maria

Îngrijitor

CSS ”Sf. Andrei”

ADMIS

-

3.

Burloi Florentin

Îngrijitor

CSS ”Sf. Andrei”

ADMIS

-

4.

Bounegru Nicu

Muncitor calificat

Nazarcea-Grup, Atelier Neutralizare Deșeuri Infecțioase

ADMIS

-

5.

Dumitrescu Daniel

Muncitor calificat

Nazarcea-Grup, Atelier Spălătorie Auto

ADMIS

-

6.

Barangă Constantin

Muncitor calificat (bucătar)

CSS ”Vrancei”

ADMIS

-

7.

Ceauș Carmen

Muncitor calificat (bucătar)

CSS ”Vrancei”

ADMIS

-

8.

Cioacă Valentin

Muncitor necalificat (ajutor bucătar)

CSS ”Vrancei”

ADMIS

-

9.

Ivan Cristian Alexandru

Muncitor necalificat (ajutor bucătar)

CSS ”Vrancei”

RESPINS

Dosar incomplet (lipsă adeverință medicală)

10.

Cristea Ștefania Izabela

Muncitor necalificat (ajutor bucătar)

CSS ”Sf. Iosif”

ADMIS

 

11.

Pop Ioan

Îngrijitor

CSS ”Odăi”

ADMIS

-

12.

Răducanu Constantin

Îngrijitor

CSS ”Odăi”

ADMIS

-

13.

Enache Alexandru Cătălin

Îngrijitor

CSS ”Odăi”

ADMIS

-

14.

Bălan Dumitra

Îngrijitor

CSS ”Sf. Andrei”

ADMIS

-

15.

Costea Aurelia

Îngrijitor

CSS ”Odăi”

ADMIS

-

16.

Bulai Gheorghe

Îngrijitor

CSS ”Odăi”

ADMIS

-

17.

Dinică Constantin

Muncitor calificat

-

ADMIS

-

18.

Zlotea Daniela Nina

Îngrijitor

-

ADMIS

-

19.

Mihai Radu

Îngrijitor

-

ADMIS

-


 


 


Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 04.07.2017 începând ora 900 la Sala Amfiteatru.


Pentru candidații care susțin proba practică, în data de 04.07.2017 începând cu ora 1230 la Pavilion F, etaj IV.


Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul selecţiei dosarelor pot formula contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la afişare, conform art. 31 din H.G.R. nr. 286/2011/2008, care se depun la Serviciul Registratură, Relaţii cu Publicul, sub sancţiunea decăderii din acest drept.


 


 


        Preşedinte,                                                    Secretar,


                                  Florin Giosan                                                  Magdalena Ilina
Sari la conținut