Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Cariere

COMUNICARE REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE OCUPARE A UNOR FUNCŢII DE NATURĂ CONTRACTUALĂ VACANTE

13 Jun 2019
  În conformitate cu prevederile art. 20 din H.G.R. nr. 286/ 2011, se comunică astăzi 13.06.2018, ora 1500, prin afişare la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 precum şi prin publicare pe pagina de internet, rezultatele selecţiei dosarelor, după cum urmează:

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia solicitată

Rezultatul selecţiei dosarelor

Motivul respingerii dosarului

1.

Diaconu Didica

educator S

ADMIS

-

2.

Pătrănoiu Ionela-Mădălina

educator S

ADMIS

-

3.

Ghiță Nicoleta Cristina

educator S

ADMIS

-

4.

Ion Camelia-Cristina

educator S

RESPINS

Dosar incomplet

5.

Ciocîrlan Oana

educator S

RESPINS

neîndeplinirea condițiilor specifice de studii

6.

Pietrăreanu Carmen-Petruța

educator S

ADMIS

-

7.

Tudorache Cristina-Elena

educator S

RESPINS

neîndeplinirea condițiilor specifice de studii

8.

Suncă Ana-Maria

educator S

ADMIS

cu condiția depunerii cazierului

9.

Țanța Cristina

infirmieră

ADMIS

-

10.

Diancu Marinela-Săndica

infirmieră

ADMIS

-

11.

Mihalte Valentina-Nela

infirmieră

ADMIS

-

12.

Pîrleci Roxana-Mihaela

infirmieră

ADMIS

-

13.

Ilie-Manta Steliana-Laura

infirmieră

ADMIS

-

14.

Dragomir Alina

infirmieră

ADMIS

cu condiția depunerii cazierului

15.

Călin Raluca-Oliviana

infirmieră

ADMIS

-

16.

Jora Adelina-Geanina

infirmieră

ADMIS

-

17.

Martin Florentina-Mercedes

infirmieră

ADMIS

cu condiția depunerii cazierului

18.

Calița Anișoara

îngrijitoare

ADMIS

-

19.

Costache Nicoleta-Cornelia

îngrijitoare

ADMIS

cu condiția depunerii cazierului


 

          Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă/ practică în data de 24.06.2019 începând ora 1000 în Pavilion F, etaj IV.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul selecţiei dosarelor pot formula contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la afişare, conform art. 31 din H.G.R. nr. 286/2011/2008, care se depun la Serviciul Registratură, Relaţii cu Publicul, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

 

 

 

 

Președinte,                                                                Secretar,       

                                    Gavrilă Constantin                                                   Magdalena Ilina

Sari la conținut